" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Δεν μας έφθαναν οι Γερμανοί, πλάκωσαν και οι Γάλλοι....


 Καμαρώστε το κείμενο - μνημόνιο που υπέγραψαν ο κ. Ρέππας, ο κ. Ράϊχενμπαχ και το Υπουργείο Προϋπολογισμού, Δημόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης της Γαλλικής Δημοκρατίας. 
 
Όπως χαρακτηριστικά γράφει σήμερα η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, ....

"Ανοίγει διάπλατα, πλέον, η πόρτα για μαζικές απολύσεις προσωπικού στο Δημόσιο μετά και την επιστολή-σημείωμα που απέστειλε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημήτρης Ρέππας προς την τρόικα. Ο κ. Ρέππας με το εν λόγω σημείωμα καθιστά τους εκπροσώπους των δανειστών μας κοινωνούς των βασικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κράτους που θα έλθει προς ψήφιση στη Βουλή περί τα μέσα Ιανουαρίου 2012
Το μνημόνιο, που οριστικοποιήθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση του κ. Ρέππα με τον κ. Χορστ Ράινχενμπαχ, προβλέπει τη συνεργασία των δύο πλευρών σε επτά τομείς (δομή και όργανα, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, παρακολούθηση προϋπολογισμού, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καλή νομοθέτηση, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, αντιμετώπιση της διαφθοράς), κάτι που σημαίνει ότι η αναμόρφωση του κράτους έχει περάσει και επίσημα πλέον στην ευθύνη της Task Force.
 Η εξέλιξη αυτή μετατοπίζει την πολιτική ευθύνη των μαζικών απολύσεων προσωπικού, σε προεκλογική μάλιστα περίοδο, από την κυβέρνηση στην Task Force. Γεγονός είναι όμως ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που θα έλθει προς ψήφιση στη Βουλή στα μέσα Ιανουαρίου, μετά και την έγκριση της τρόικας η οποία θα βρίσκεται την περίοδο αυτή στην Αθήνα, διαμορφώνει ένα νέο τοπίο για τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Με βάση τις ρυθμίσεις αυτές οι υπάλληλοι που θα πάρουν τον δρόμο της εξόδου από το Δημόσιο θα είναι οι υπάλληλοι χαμηλών κυρίως προσόντων (Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που υπηρετούν:
 
Πρώτον, σε οργανισμούς, τμήματα και διευθύνσεις που θα συγχωνεύονται ή θα καταργούνται, μόλις κρίνεται με βάση τα κριτήρια που θα θέτουν οι εμπειρογνώμονες της Task Force ότι είναι «άχρηστοι» ή «περιττοί» στο νέο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί για το κράτος.
Δεύτερον, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε τομείς του δημόσιου τομέα οι οποίοι θα εκχωρηθούν στους ιδιώτες, στους οποίους θα περάσει ένα σημαντικό κομμάτι της πίτας του Δημοσίου, έτσι ώστε να επέλθει μείωση των δημοσίων δαπανών.
Τρίτον, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις που θεωρούνται ήδη «νεκρές», όπως είναι για παράδειγμα οι δακτυλογράφοι, και δεν θα συμπεριληφθούν ως εκ τούτου στα νέα οργανογράμματα.
Τέταρτον, οι υπάλληλοι κυρίως χαμηλών προσόντων οι οποίοι δεν θα χωρούν στα πέντε «περιγράμματα θέσεων» ή στους διυπουργικούς κλάδους που θα συσταθούν πλέον με βάση και τα νέα οργανογράμματα σε κάθε υπουργείο.

Παράλληλα με τις απολύσεις προσωπικού θα υπάρξουν και μαζικές μετατάξεις κυρίως των υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες των οποίων οι αρμοδιότητες θα εκχωρηθούν στους δήμους και στις περιφέρειες.

Οι μετατάξεις των υπαλλήλων που θα είναι υποχρεωτικές θα συνοδεύονται σ' αυτή την περίπτωση με τη μεταφορά και των οργανικών θέσεων που κατείχαν, καθώς οι κενές οργανικές θέσεις έχουν ήδη καταργηθεί.
Αυτό σημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός των υπαλλήλων των υπό κατάργηση και των υπό μεταφορά υπηρεσιών από τα υπουργεία στους ΟΤΑ θα μπορεί να απολυθούν στην περίπτωση κατά την οποία οι θέσεις τις οποίες κατέχουν δεν προβλέπονται στους φορείς υποδοχής τους."  

----------------------------
 
Η επιτομή της υποτέλειας και του εξευτελισμού έχει ως εξής : 

Μνημόνιο Συνεργασίας
Μεταξύ αφενός
--του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 
--και αφετέρου του Υπουργείου Προϋπολογισμού, Δημόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης του Κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι, 135 Rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό Προϋπολογισμού, Δημόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης του Κράτους, και κυβερνητικό εκπρόσωπο,
 
--και σε συνεργασία, ως τρίτο μέρος, με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force For Greece) εφεξής καλούμενης χάριν συντομίας TFGR, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον επικεφαλής της ΤFGR.
 
Λαμβανομένων υπόψη:

Ότι στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της 12ης Οκτωβρίου 2011, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στις Ελληνικές Αρχές, την TFGR, τις αρχές των κρατών-μελών και διεθνείς οργανισμούς, η Γαλλία προσφέρθηκε επίσημα να παράσχει στην Ελλάδα κρατική βοήθεια ως Υπεύθυνος Τομέα (Domain Leader) για τη διοικητική μεταρρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο.

Ότι ο κύριος ρόλος και αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Τομέα είναι να παράσχει κρατική βοήθεια στις Ελληνικές Αρχές στη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης ώστε να προετοιμαστεί η συνολική αρχιτεκτονική και στρατηγική για να υλοποιηθεί η διοικητική μεταρρύθμιση, ιδίως εντός του πλαισίου των συστάσεων του ΟΟΣΑ και με βάση τις απαιτήσεις του Μνημονίου.


Ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ πρότεινε την υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων με σκοπό τη μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Ως πρώτη άμεση συνέπεια, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προετοίμασε το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, συμπληρωματικά προς το νομοθετικό πλαίσιο του άρθρου 35 του 2 νόμου 4024/2011, που περιγράφει τις αρχές αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.


Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι επίσημα επιβεβαιώνουν τα εξής:


Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, συνομολογείται μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας, σε συνεργασία με την TFGR και ορίζει τη Γαλλία Υπεύθυνο Τομέα για την παροχή τεχνικής βοήθειας αναφορικά με την μεταρρύθμιση της κεντρικής διοίκησης στην Ελλάδα.

 
Σε συνέχεια των προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το Νοέμβριο και Δεκέμβριο, καταρτίστηκε, συζητήθηκε και συμφωνείται από κοινού, σε συνεργασία με την TFGR, ένας γενικός οδικός χάρτης ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα (επισυναπτόμενο Παράρτημα 1).
Ο εν λόγω οδικός χάρτης αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο και θα είναι, για τις Ελληνικές Αρχές, ένα εργαλείο το οποίο διασφαλίζει τη συνολική εικόνα και τη συνεκτική παρακολούθηση.
Σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ καθώς και με τις απαιτήσεις του Μνημονίου, ο οδικός χάρτης περιγράφει τη συνολική αρχιτεκτονική και τη στρατηγική για την υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης.
 Ο οδικός χάρτης θα εξελιχθεί σταδιακά στα σχετικά λεπτομερή σχέδια δράσης που θα μετουσιωθούν σε συγκεκριμένα έργα, με τις ανάλογες φάσεις, ορόσημα, προθεσμίες και δείκτες δράσης. Πρόκειται για ένα κυλιόμενο σχέδιο δράσης που θα αποτελέσει τη βάση ώστε να καθοριστεί, για κάθε έργο, ο τύπος της αιτούμενης βοήθειας (είτε άμεσα μέσω των Εθνικών Αρχών, Ευρωπαϊκών Οργάνων, Διεθνών Οργανισμών, πιστοποιημένων υπηρεσιών ή μέσω του ιδιωτικού τομέα).
Εάν κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί επίσημα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατόπιν συμφωνίας με τον Υπεύθυνο Τομέα σε συνεργασία με την TFGR, ο εν λόγω οδικός χάρτης-πλαίσιο μπορεί να συμπληρωθεί από σχετικές ενέργειες για την παροχή βοήθειας.
Ο οδικός χάρτης-πλαίσιο αποτελεί την κύρια εντολή που αναλαμβάνει η Γαλλία ως Υπεύθυνος Τομέα για τη διοικητική μεταρρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο και πρόκειται να υλοποιηθεί στους διάφορους φορείς της κεντρικής διοίκησης. 
Στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, ο Υπεύθυνος Τομέα μπορεί να ζητήσει από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να οργανώσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τις απαραίτητες επαφές με τα διάφορα Υπουργεία ή τυχόν άλλους κρατικούς φορείς.
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας καλύπτει επίσης την παροχή κρατικής βοήθειας με στόχο να δημιουργηθεί μια σταθερή δομή διϋπουργικού συντονισμού, καθώς και να καθοριστούν και να υλοποιηθούν οι σχετικές αρμοδιότητες και διαδικασίες.
Οι Γαλλικές Aρχές θα συνδράμουν τις Ελληνικές Aρχές και την TFGR σε όλη τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, με στόχο να διασφαλίσουν τη συνοχή των διαφόρων σχεδίων δράσης και έργων στους τομείς παροχής βοήθειας του οδικού χάρτη, λαμβανομένου υπόψη του σχεδίου νόμου επί του επιτελικού κράτους.
Επικοινωνίες αναφορικά με συγκεκριμένες δράσεις ή έργα θα συμφωνούνται από κοινού.
Η επικρατούσα γλώσσα του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι η αγγλική.

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή του από όλα τα μέρη.__

Από : In the mind of Harry Klynn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου