" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου,πολιούχου Πατρῶν καί δαιμονίστηκαν οἱ σατανάδες !


Σε αστυνομικό κλοιό ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα 

 Αυξημένες είναι οι αστυνομικές δυνάμεις από το απόγευμα της Κυριακής γύρω από τον ναό του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα. 
Κεκλεισμένων των θυρών τελέστηκε το απόγευμα ο Μέγας Εσπερινός, όπως και η Αγρυπνία το βράδυ, ενώ κεκλεισμένων των θυρών τελέσθηκε και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία το πρωί της Δευτέρας.(ἐδῶ)


Ἔτσι εἶναι,ἐδῶ δέν πηγαίνει ἡ Χρυσοχοΐδια αἰτιολογία : 

« Οἱ ἄνθρωποι πού ἀναπτύχθηκαν στό πολυτεχνεῖο,οἱ πέντε χιλιάδες,φοροῦσαν ὅλοι μάσκες ἦταν ἀραιά ὁ ἔνας μέ τόν ἄλλον,βάσει μέ τίς ὁδηγίες πού δόθηκαν ...» 

Ἐδῶ ἐπρόκειτο γιά Ἕλληνες Χριστιανούς πού ἤθελαν νά τιμήσουν τήν μνήμη τοῦ Πολιούχου τῆς Πόλεώς τους καί ὄχι ἕνα ἀριστερό παραμύθι πού στηρίζει ἐδῶ καί 45 χρόνια τήν ἐλεεινή ἐξουσία τους! 
Ἐκεῖ καταπατήθησαν ἀπαγορεύσεις μέ τόν πλέον προκλητικό τρόπο καί ἀντί ἐπιβολῆς κυρώσεων ἦρθε ἡ συνηγορία τοῦ ἰδίου τοῦ ὑπουργοῦ τῆς κυβερνήσεως,γιά νά τούς ἀπαλλάξῃ ! Τοῦ ὑπουργοῦ πού ἐνέκρινε (!!!)  τήν παραβίασιν τῆς ἀπαγορεὐσεως ! Βλέπεις,ὑπάρχει μία εἰδοποιός διαφορά ὅταν πρὄκειται γιά ἀριστερές ἐνέργειες,ἀκόμη καί παραβατικές : ὅτι γίνονται ἀπό ἀριστερούς !  (Εἶναι ἀριστεροί οἱ παραβάτες; Τότε,δέν εἶναι παραβάτες ! )


Συνεπῶς,ἡ ἀπόφασις περί «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» τῆς λειτουργίας,γιά τήν Χριστιανική ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου,Πολιούχου τῆς τρίτης μεγαλυτέρας πόλεως τῆς χώρας,πρέπει νά τηρηθῇ κατά γράμμα,ἀκόμη κι᾿ἄν χρειασθῇ νά λάβῃ μέρος ὁλόκληρη ἡ ἀστυνομική δύναμις τοῦ νομοῦ

Καί οἱ πιστοί; Ὅ,τι διατάξει ἡ ἐξουσία κι᾿ὁ Χρυσοχοΐδης,οἱ προστάτες τῶν κομμουνιῶν καί ἡ παραίνεσις τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν : 

...οι αρχές και ο μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος κάλεσαν τους πιστούς να γιορτάσουν από το σπίτι. «Είναι μια δοκιμασία την οποία πρέπει να επιμείνουμε διότι έτσι οικονόμησε ο Θεός με ταπείνωση και με ενότητα μεταξύ μας. Θα είναι ένας ξεχωριστός εορτασμός, πρωτόγνωρος. Πάντως να γνωρίζετε ότι θα τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα τα οποία προβλέπονται για την περίοδο αυτή. Δεν έχουμε καμία διάθεση να φέρουμε κανέναν σε δυσκολία» (ἐδῶ)

Μά δέν ὑπῆρχε περίπτωσι νά φέρετε κανέναν σέ δυσκολία.Ἰδίως τόν ὑπουργό πού φάνηκε τό πόσο διατεθειμένος ἦταν νά ΜΗΝ σᾶς ὑπερασπιστῇ ὅπως τά κομμούνια,ἀπό τόν «στρατό» ἀστυνομικῶν πού γέμισε ἐντός κι᾿ἐκτός τόν Ναό

Κι᾿ἄν δέν τό ἔχετε καταλάβῃ,σεβαστέ Χρυσόστομε,ἔχουμε νά κάνουμε μέ σατανάδες.Καί εἴμεθα σέ πραγματικό Πόλεμο μαζύ τους.  ( Ε Δ Ω

Ἕνας πόλεμος,πού μέ τήν Χάρη καί τήν βοήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων τῆς Πίστεως τῶν Ἑλλήνων,θά κερδηθῇ ! 

Τιμοῦμαι τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Τήν βοήθειά του νά ἔχουμε,ὅλοι οἱ Ἕλληνες !  

 Ἅγιος Ἀνδρέας: ὁ συγκλονιστικός βίος τοῦ πρωτόκλητου Ἀπόστολου 

Ὁ Ἀνδρέας κατεῖχε ξεχωριστή θέση ἀνάμεσα στούς μαθητές κι αὐτό φαίνεται καί ἀπό τό γεγονός, ὅτι ὅταν κάποιοι ἕλληνες ζήτησαν νά δοῦν τόν Χριστό, ἀπευθύνθηκαν στόν Φίλιππο καί αὐτός μέ τήν σειρά του στόν Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος καί τούς προσήγαγε στόν Χριστό

Μετά τήν Πεντηκοστή ὁ Πρωτόκλητος κήρυξε στήν Βιθυνία, στήν περιοχή τῆς Μαύρης Θάλασσας, στήν Προποντίδα καί τό Βυζάντιο, στήν Σκυθία (Βόρεια παραλία τῆς Μαύρης Θάλασσας), Σκωτία (σύμφωνα μέ τοπική παράδοση), Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησο καταλήγοντας στήν Πάτρα.

Στην Πάτρα κήρυξε τό εὐαγγέλιο καί ἐπιτέλεσε πλῆθος σημείων. Ἡ θεραπεία τῆς Μαξιμίλλας συζύγου τοῦ ἀπόντος Ρωμαίου ἄρχοντος καί διοικητοῦ Αἰγεάτη καθώς καί τοῦ ἐμπίστου δούλου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Αἰγεάτη, Στρατοκλῆ, ἔγινε αἰτία νά πιστεύσουν στόν Χριστό. Ὁ Αἰγεάτης ἐπιστρέφοντας φυλάκισε τόν Ἀπόστολο καί τόν καταδίκασε σέ σταυρικό θάνατο...

( Ἡ συνέχεια τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου,Ε Δ Ω )


Άγιος Ανδρέας : Η εκκλησία που φτιάχτηκε με τον οβολό των Πατρινών- Ο μεγαλύτερος Ναός της Ελλάδας


Το 1895 ορίστηκε Επιτροπή ανέγερσης του ναού. Το 1901 προκηρύχτηκε διεθνής διαγωνισμός για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων του ναού. Την 1η Ιουνίου 1908 πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση του ναού από τον Βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο Α΄. Η κατασκευή του βυζαντινού ρυθμού ναού ξεκίνησε το 1908 υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά, τον οποίο ακολούθησε ο Γεώργιος Νομικός...(Ὁλόκληρο τό θέμα,ἐδῶ)


Ἡ Πελασγική

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Εἶναι ἀριστεροί οἱ παραβάτες; Τότε δέν εἶναι παραβάτες...

 Ἐν ὅψει τῶν συγκεντρώσεων-πορειῶν γιά τό πολυτεχνεῖο,εἶχαν ἐκδώση ἐπίσημες ἀποφάσεις περί ἀπαγορεύσεων ὅλων τῶν συγκεντρώσεων,σ᾿ὁλόκληρη τήν χώρα ἀπό τίς 6 τά ξημερώματα τῆς Κυριακῆς 15 Νοεμβρίου ἕως καί τίς 9 τό βράδυ τῆς Τετάρτης 18 Νοεμβρίου,ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἡ ὁποία ἔχει προϊσταμένη πολιτική ἀρχή τόν ὑπουργό ΠΡΟ-ΠΟ Χρυσοχοΐδη/Κοεντζόγλου καί συνεπῶς ἡ κυβέρνησις.


Παρ᾿ὅλα αὐτά,μήν τά ξαναλέμε,τά κομμούνια τίς ἔγραψαν στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους ( τρόπος τοῦ λέγειν παλαιά.Τά κομμούνια μέσα στήν χλιδή ἀπό τήν κορυφή ἕως τά νύχια,ἀπό τόν πρῶτο μέχρι τόν τελευταῖο,ἐξαιρουμένων τῶν βλακῶν «ἰδεολόγων») καί πορεῖες ἔκαναν καί συγκεντρώσεις καί κατά δεκάδες πῆγαν γιά τίς «καταθέσεις στεφάνων»...

Ἀποτέλεσμα καί ἀφοῦ ἡ Εἰσαγγελεύς ζήτησε προκαταρκτική ἔρευνα γιά τό «ΑΝ τελέσθηκαν ἀδικήματα»( ἐδῶ), ὁ Χρυσοχοΐδης ἤ Κοεντζόγλου,ἔκανε τίς παρακάτω δηλώσεις σέ κάποια συνέντευξίν του : 


Εἶπε : 
 
« Οἱ ἄνθρωποι πού ἀναπτύχθηκαν στό πολυτεχνεῖο,οἱ πέντε χιλιάδες,φοροῦσαν ὅλοι μάσκες ἦταν ἀραιά ὁ ἔνας μέ τόν ἄλλον,βάσει μέ τίς ὁδηγίες πού δόθηκαν καί ἦταν ἔξω.Ἔξω ! Δέν μεταδίδεται ἔξω ὁ ἰός,στήν ἀτμόσφαιρα,ὁ ἰός μεταδίδεται σέ κλειστούς χώρους,αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα...»

Τί ἔκανε μέ τήν δήλωσί του αὐτή ὁ Κοεντζόγλου; Τόν συνήγορο ὑπερασπίσεως τῶν κομμουνιῶν πού ὑπό τόν Κουτσούμπα ἤ τόν Ἀλιέξι ἤ τόν Μπαρουφάκη βρέθηκαν νά παρανομοῦν καταπατώντες τήν ἀπαγόρευσι πού ὁ ἴδιος καί ἡ ΕΛ.ΑΣ. εἶχαν ἐκδώση γιά τό 4ήμερο 15-18 Νοεμβρίου

Τό ὅτι ὅλοι στάθηκαν στήν δήλωσί του «ὁ ἰός δέν μεταδίδεται στήν ἀτμόσφαιρα» τό παρακάμπτω πρῶτον διότι εἶναι ἄλλων δουλειά νά ἐξηγήσουν πώς μεταδίδεται ἕνας ἰός καί δεύτερον διότι ἐν τάξει,ξέρω πώς οἱ βλάκες περισσεύουν σέ τούτη τήν χώρα,ἀλλά σέ τέτοιο βαθμό πού νά παραβλέπουν ἕναν ὑπουργό σέ ῥόλο συνηγόρου τῶν κομμουνιῶν,ἀποδεικνύει καί τυφλαμάρα καί κουφαμάρα ταυτοχρόνως

Αὐτό εἶναι ὅμως τό τελικό συμπέρασμα μέ ἐπίσημο δήλωσιν Χρυσοχοΐδη : Εἶναι ἀριστεροί οἱ παραβάτες; Τότε δέν εἶναι παραβάτες...

Αὐτοί εἶναι «ἄνθρωποι»,κατά Χρυσοχοΐδη...

Υ.Γ. Προσέξατε τόν χαρακτηρισμό «οἱ ἄνθρωποι πού ἀναπτύχθηκαν στό πολυτεχνεῖο» ; Σέ ἀντιπαράθεσι τοῦ «ἐθνικιστές προσπάθησαν νά παρελάσουν τήν 28η Ὀκτωβρίου» . 

Αὐτοί εἶναι «ἐθνικιστές»...

Ἐν τάξει,τό ἔχουμε ἐμπεδώση...

Καληνύκτα μπολσεβίκικη ἑλλάδα ! Ἡ Πελασγική

Πόλεμος μέ τούς «σατανάδες»

Ξέρω πώς πολλοί θά εἶναι αὐτοί,καί ἐννοῶ ἑλλαδίτες,πού θά τρέξουν νά κατηγορήσουν ὅλους ὅσους προβάλλουμε θέματα πού σχετίζονται μέ βεβηλώσεις ναῶν στήν χώρα μας,ὡς ὁψίμως ἐνδιαφερομένους γιά τήν Θρησκεία μας.

Ναί,σίγουρα πολλοί ἀπό ἐμᾶς μπορεῖ νά φαινόμαστε ἔτσι,δέν εἶναι ὅμως τίποτα περισσότερο ἀπό τό ὅτι,ἐκεῖ πού κάτι τό θεωρούσαμε ὡς δεδομένο καί πολύ καλῶς διαφυλαγμένο τώρα τό βλέπουμε νά κινδυνεύῃ ἄμεσα καί ὄχι μόνον ἀπό τά συνεχῆ «χτυπήματα» πού δέχεται ἀπό τήν ἐλεεινή καί ἀπολύτως ἀνθελληνική καί ἀντιχριστιανική ἐξουσία τῆς ἑλλαδικῆς,ἀλλά καί κυρίως ἀπό ὅλα αὐτά τά ἀλλόθρησκα ὅντα πού ἔχουν πλημμυρίση τήν Πατρίδα μας

Καί λέω κυρίως ἀπό αὐτά,διότι δέν τό κρύβουν,ἀπεναντίας τό διατυμπανίζουν,πώς θέλουν νά ἐπιβάλλουν τήν ...πίστι τους καί ὅ,τι ἄλλο πού μ᾿αὐτή συνδέεται,ἐκεῖ ὅπου βρέθηκαν καί ἐγκαταστάθηκαν.Δῆλα δή στήν Εὐρωπαϊκή ἥπειρο ὅπου καί ἡ χώρα μας ἀνήκει καί βιώνει τά δεινά αὐτῶν τῶν ἀφροασιανῶν ὁρδῶν πού τήν ἔχουν κατακλύση. 

Ἀτέλειωτη ἡ λίστα τῶν τελευταίων χρόνων ἀπό περιπτώσεις βανδαλισμῶν,καταστροφῶν ἀκόμη καί ἀποπείρων ἐμπρησμῶν τῶν χριστιανικῶν μας ναῶν. Ἡ ἀντίδρασις τῆς κυβερνήσεως,ὅταν ὅλα αὐτά συμβαίνουν,ἀπολύτως καμμία ! 


Καί περισσότερο μᾶς κάνει ἐντύπωσι αὐτή ἡ ἀδιαφορία διότι ὅταν συμβαίνει,σέ ὁποιασδήποτε ἄλλης θρησκείας,παρόμοιο περιστατικό βγαίνουν σύσσωμοι ἀπό κυβέρνησι καί πολιτικάντηδες ἕως τόν κάθε ἕναν ἐκπρόσωπο τοῦ «καλλιτεχνικοῦ» καί «πνευματικοῦ» κόσμου νά καταδικάσουν καί νά ...προασπίσουν τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας ἀσκήσεως τῆς πίστεως. Ἰδίως δέ,ὅταν πρὄκειται γιά περιπτώσεις πού ἀφοροῦν τούς ἑβραίους πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα ! Ἐκεῖ νά ᾿δῆς ...εὐαισθησία ! 

Λοιπόν,στήν Χῖο πού δεινοπαθεῖ ἀπό τά ξαμολημένα κατά δεκάδες χιλιάδες λαθρομουσλίμια, πρό 4ημέρου ἔγινε ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς πόλεως,Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Βικτώρων :

Στο στόχαστρο αγνώστων (...) μέχρι στιγμής δραστών, μπήκε ο ιστορικός Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Αγίων Βικτώρων της Χίου, αφού στις 16:50 το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, επιχείρησαν να τον κάψουν!

Εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη κόσμου, εξ αιτίας της απαγορεύσεως κυκλοφορίας, έρριξαν εύφλεκτο υγρό στην πλαϊνή πόρτα που χρησιμοποιείται ως έξοδος από το ιερό, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να κάψει τήν βαριά ξύλινη πόρτα και να μπει μέσα στον χώρο του Ιερού Ναού...( Ὁλόκληρο τό θέμα, Ε Δ Ω )

Ἀλλά καί στό Χαλάνδρι Ἀττικῆς,καί ἐκεῖ ὅπου «βασιλεύουν» καί ἁλωνίζουν κυριολεκτικῶς,τά ἀναρχοκομμούνια,τά μπουκωμένα στόμματα ἀπό τό «δίκτυο Σόρος»,πρό μηνός βεβηλώθηκε ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου


Στις 6.30 το πρωΐ της Κυριακής 18ης Οκτωβρίου, οι νεωκόροι της Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Χαλανδρίου αντίκρισαν έκπληκτοι, το σύνολο της επίθεσης βανδαλισμού κατά του Ιερού Ναού του γνωστού προαστίου των Αθηνών, ο οποίος έλαβε χώρα εναντίον της εισόδου, των σκαλιών και ιδιαιτέρως εναντίον του περίλαμπρου ψηφιδωτού με την εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού...(ὁλόκληρο τό θέμα,Ε Δ Ω


Εἴδατε νά βγῇ κάποιος ἀρμόδιος ὑπουργός,κάποια ...εὐαίσθητη Κεραμέως νά καταδικάσῃ τούς βανδαλισμούς σ῾ἕναν Ναό πού ἀφορᾷ τήν ἐπίσημο θρησκεία τοῦ κράτους; Τήν προσβολή τοῦ 95% τῶν χριστιανῶν Ἑλλήνων ; 

Ὄ χ ι !  Ὅμως ἐάν ἐπρόκειτο γιά τό παραμικρό,γιά τό ἐλάχιστο σέ κάποιο ἑβραϊκό νεκροταφεῖο,συναγωγή τότε θά εἶχαν βγάλη μέχρι καί κοινό ἀνακοινωθέν ἀπό τήν κυβέρνησι καί ὅλα τά κόμματα ἕως τούς ...εὐαισθήτους ἐκφραστές ὑπερασπίσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ! 


Στίς 5 Ὀκτωβρίου ἐπικοινώνησε μέ τόν πρόεδρο τῆς ἰσραηλιτικῆς κοινότητος γιά νά καταδικάσῃ τόν βανδαλισμό τοῦ ἑβραϊκοῦ νεκροταφείου,ὅμως μία ...ἁπλή καταδίκη,χωρίς ἐπικοινωνίες μέ ἀνωτάτους ἱεράρχες,τοῦ αἰσχρότατου βανδαλισμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στό Χαλάνδρι,λίγες ἡμέρες μετά,δέν μπόρεσε νά κάνῃ ! Αὐτή πού τήν ταΐζει,κυριολεκτικῶς,τό Ἑλληνο-Ὀρθόδοξο κράτος  ! 

Τούς ἔχουμε σιχαθῆ,ὅλους αὐτούς καί τίς βρωμερές,ἐλεεινές, ἀνθελληνικές καί ἀντιχριστιανικές πολιτικές τους. Δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία γιά τούς σκοπούς πού ἐξυπηρετοῦν. Γιά τά σατανικά τους σχέδια...

Ὁ πόλεμος μέ τούς σατανάδες εἶναι ἀκατάπαυστος ! 


Ἡ Πελασγική

«Ἡ Εὐρώπη δέν πρέπει νά ὑποκύψῃ στό δίκτυο Soros»

 Ὡς τήν μεγαλύτερη ἀπειλή γιά τήν Εὐρώπη,χαρακτηρίζει ὁ Πρωθυπουργός τῆς Οὐγγαρίας Βίκτωρ Ὀρμπάν,τόν Γεώργι Σβάρτζ - Σόρος,στόν ὁποῖο ἡ Εὐρώπη δέν πρέπει νά ὑποκύψῃ. 


Σέ σχετικό ἄρθρο του,γράφει : 

«Ἡ Εὐρώπη δέν πρέπει νά ὑποκύψῃ στό δίκτυο Soros»

«  Ο George Soros είναι οικονομικός εγκληματίας, επειδή έκανε τα χρήματά του μέσω κερδοσκοπίας, καταστρέφοντας τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, ακόμη και με εκβιασμό ολόκληρων εθνικών οικονομιών.

Τώρα, ο Ούγγρος,γεννημένος κερδοσκόπος και δισεκατομμυριούχος George Soros εξέδωσε ανοιχτές εντολές στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα το δίκτυο Soros, το οποίο προωθεί μια παγκόσμια ανοιχτή κοινωνία και επιδιώκει την κατάργηση των εθνικών συνόρων, είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι στόχοι του δικτύου είναι προφανείς: η δημιουργία πολυεθνικών, πολυπολιτισμικών ανοιχτών κοινωνιών επιταχύνοντας τη μετανάστευση και την κατάργηση  δικαιώματος αποφάσεων για λογαριασμό του κάθε έθνους, μεταφέροντας το στα χέρια της παγκόσμιας ελίτ.

Στη μισθοδοσία του George Soros υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος πολιτικών, δημοσιογράφων, δικαστών, γραφειοκρατών και πολιτικών ταραξιών που μεταμφιέζονται ως μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Και παρόλο που ο δισεκατομμυριούχος κατηγορεί όλους τους εχθρούς του για διαφθορά, ο ίδιος είναι ο πιο διεφθαρμένος άνθρωπος στον κόσμο.

Πληρώνει και αγοράζει όποιον μπορεί - και όσοι δεν δωροδοκούνται θα συκοφαντηθούν, θα εξευτελισθούν, θα εκφοβισθούν και θα καταστραφούν από το δίκτυο.

Πολλοί υψηλόβαθμοι γραφειοκράτες της ΕΕ συνεργάζονται με το δίκτυο Soros για τη δημιουργία μιας ενοποιημένης αυτοκρατορίας.

Οι δυτικοί ηγέτες που έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή σε έναν κόσμο κληρονομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου πρέπει τώρα να ακούσουν εκείνους που έχουν αγωνιστεί για την ελευθερία και οι οποίοι - με βάση την προσωπική τους εμπειρία ζωής - μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ του κράτους δικαίου και της τυραννίας.

Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ελευθερία μας, η Ευρώπη δεν πρέπει να υποκύψει στο Δίκτυο Soros. »

( Ὁλόκληρο τό ἄρθρο τοῦ κ. Ὀρμπάν,στήν διαδικτυακή σελίδα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Οὐγγαρίας,ἐδῶ. Τό ἀνωτέρῳ εἶναι ἀπόσπασμα αὐτοῦ, ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ Henry Makow,ἐδῶ)

Νά ᾿δοῦμε ἕνα σημερινό παράδειγμα ὅπου ὑλοποιεῖται ἡ ἀπειλή Σόρος,γιά ἐκείνους πού θ᾿ἀντισταθοῦν στά σχέδια τοῦ Δικτύου του; 

Τά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα στήν Γαλλία,προσφάτως,μέ τήν ἰσλαμική τρομοκρατία ἔκαναν τόν πρόεδρο τῆς χώρας Μακρόν νά πάρῃ πολύ αὐστηρά ἀστυνομικά μέτρα. Τί γίνεται σήμερα στό Παρίσι; Καίγεται ἀπό « διαμαρτυρομένους πολίτες» (τά γνωστά τσιράκια τοῦ Σόρος) πού βλέπουν τήν «ἀστυνομική βία» ὡς ἀπειλή γιά τήν κοινωνία. 

Τά προσχήματα βεβαίως δέν θά μποροῦσαν νά ἔχουν σχέσι μέ τήν ὑπεράσπισι τῶν ἰσλαμιστῶν,ἐννοεῖται,ἀλλά ἔχουν τό «πάτημά» τους  καί ὧ, τί σύμπτωσις πάλι τό «θῦμα» τῆς βίας ἦταν μαῦρος !!!

Ἀποτέλεσμα,τά βίαια ἐπεισόδια πού ἔχουν ξεσπάσῃ στό Παρίσι καί κάποιες ἀκόμη πόλεις καί τό πιό πιθανό εἶναι νά ἐπεκταθοῦν σ᾿ὁλόκληρη τήν χώρα.Θυμίζει κάτι σέ «Black Lives Matter» καί ὅλο αὐτό πού ἔζησαν οἱ ΗΠΑ,ἀπό τό περασμένο καλοκαίρι μέχρι καί τίς ἀρχές Νοεμβρίου,ὅπου οἱ ἐκλογές τῆς νοθείας ἔφεραν τό ἀποτέλεσμα πού ἤθελε τό Δίκτυο; 

Θυμᾶστε τί εἶχε πῇ ὁ Σβάρτζ/Σόρος,2-3 μῆνες πρό τῶν ἐκλογῶν; «Ὁρκίζομαι πώς ὁ Τράμπ δέν θά ξαναβγῇ πρόεδρος» ...! Ὁρκίζεται; Μέ τί δύναμι μπορεῖ νά παίρνῃ τέτοιο ...ὅρκο; Δέν χρειάζονται ἐξηγήσεις,ἡ νοθεία καί ὅ,τι ἄλλο χρησιμοποιήθηκε γιά τήν κλοπή τῶν ψήφων Τράμπ,τά λένε ἀπό μόνα τους...

Ἔτσι λοιπόν καί ὁ Μακρόν ἔρχεται ἀντιμέτωπος μέ αὐτό τό Δίκτυο,διότι δέν μπορεῖ νά χαλᾷ τήν «συνταγή» τοῦ Σβάρτζ σχετικῶς μέ τά μουσλίμια καί τούς ἀφροασιανούς πού ἔχει κατακλίση τίς εὐρωπαϊκές χῶρες ! 

Τό πόσο θ᾿ἀντισταθῇ ὁ Μακρόν σ᾿ὅλο αὐτό πού ἔχει ξεκινήση,πού στήν οὐσία εἶναι πόλεμος μέ τόν ἴδιο τόν Σβάρτζ/Σόρος,θά φανῇ πολύ σύντομα. Ἀναμένουμε...

Πῶς τό ἔγραψε ὁ Ὀρμπάν; 

«... κατάργηση  δικαιώματος αποφάσεων για λογαριασμό του κάθε έθνους, μεταφέροντας το στα χέρια της παγκόσμιας ελίτ...και όσοι δεν δωροδοκούνται θα συκοφαντηθούνθα εξευτελισθούνθα εκφοβισθούν και θα καταστραφούν από το δίκτυο.»


Ἡ Πελασγική

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Φυλάγονται τά κομμούνια...

Μια ακόμη πολύτιμη προσφορά στο Αρχείο του ΚΚΕ. Εναν ακόμα εντυπωσιακό πίνακα πρόσφερε ο καθηγητής του ΕΜΠ Γιώργος Μπάφας για το Αρχείο του Κόμματος, στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα... (Ὀκτώβριος 2020,ἐδῶ)

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος,  μας έκανε γνωστό πως ο καθηγητής του Μετσοβείου Πολυτεχνείου, Γιώργος Μπάφας του οποίου ο γιος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 26χρονου στις Σπέτσες, δεν είναι και δεν υπήρξε ποτέ, μέλος, στέλεχος ή πολιτευτής του,γράφει τό zoogla.gr καί παραθέτει τά ἀνάλογα ντοκουμέντα,ἀπό δημοσιεύματα τοῦ κομματικοῦ ὁργάνου τοῦ ΚΚΕ,τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ! 

Τώρα ἐμᾶς γιατί δέν μᾶς κάνει ἐντύπωσιν αὐτή ἡ ἀποστασιοποίησις τῶν κομμουνιῶν;Διότι πρῶτον τά κομμούνια συνηθίζουν νά ἀποποιοῦνται καί τούς πιό κοντινούς τους ...φίλους καί δεύτερον διότι εἴχαμε ἀσχοληθῇ κι᾿ἐμεῖς μέ τόν ἐν λόγῳ ὅταν ἐν μέσῳ πλατιῶν κουτσουμπέϊκων χαμόγελων δέχονταν τήν δωρεά τῶν πινάκων τοῦ σπουδαγμένου στό ἀνατολικό μπλόγκ καθηγητοῦ : 

Τά κομμούνια,ἡ μαφία καί ὁ ἀρχιδολοφόνος Στάλιν !


Βεβαίως δέν εἴχαμε ἀσχοληθῆ μόνον μ᾿αὐτό τό γεγονός πού ἔτρεξαν νά καλύψουν ὅλα τά μμε,ἀλλά καί μέ τόν βίο καί τήν πολιτεία τοῦ Μπάφα.

Τώρα ὅμως πού ὁ υἱός τοῦ Μπάφα προφυλακίστηκε γιά δολοφονία κι᾿ὄχι γιά σκάνδαλα σάν τοῦ πατέρα του,πού ἔχουν τόν τρόπο νά τά «καθαρίζουν»,τά κομμούνια πού πρό ἑνός μηνός χαίρονταν γιά νέα προσφορά τοῦ Μπάφα,στό κόμμα,ἀπαρνήθηκαν τόν σύντροφο πρίν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς

Διότι,σκέφτεται ὁ Κοτσούμπας,κάπως ἔτσι δέν τήν πάτησε καί ἡ Χρυσῆ Αὐγή; Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Ἐπικινδύνως ...ἐπιλεγμένοι

 Δέν εἶναι ἁπλῶς ἐπιλεγμένοι,εἶναι πολύ ἐπικίνδυνα ἐπιλεγμένοι...

Ὁ Μάθιου ὅταν ἦταν πρέσβης στό Ἀζερμπαϊτζάν πήδαγε καί φωτιές,γιά τήν ...ἀγάπη τῶν Ἀζέρων...(φωτό)

Ο Bryza έγινε μέλος της Υπηρεσίας Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών τον Αύγουστο του 1988. Στη συνέχεια υπηρέτησε στην Πολωνία το 1989-1991 στο Προξενείο των ΗΠΑ στο Πόζναν και στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαρσοβία , όπου κάλυψε το κίνημα Αλληλεγγύης , τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας της Πολωνίας και την περιφερειακή πολιτική

Από το 1991 έως το 1995, εργάστηκε πάνω σε ευρωπαϊκές και ρωσικές υποθέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο Bryza υπηρέτησε στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα κατά την περίοδο 1995-1997 ...

(σημ. Πελασγ.Ξέρετε ἔτσι;Τήν γνωστή περίοδο ὅπου ἔγινε τό μεγάλο πλιάτσικο τῶν σοβιετικῶν ταμίων γιά νά δημιουργηθοῦν οἱ ὁλιγάρχες,ἐλέῳ μπεκρούλιακα Γιέλτσιν.Ἀπό ποιόν ν᾿ἀρχίσῃς καί ποῦ νά τελειώσῃς; Ἀβραάμοβιτς,Ἀβραάμοφ,Ὀσμάνοφ,Ἄβεν καί πάει λέγοντας (μία ματιά ἐδῶ).Τί ; Παραπέμπει κάτι σέ ἑβραίους; Σώωωπα !  Θυμᾶστε τόν Κολομόϊσκι καί τόν Ῥαβίνοβιτς τῆς Οὐκρανίας; Ναί αὐτούς πού ἔστησαν τήν Ἑβραϊκή Εὐρωπαϊκή Ἕνωσιν ! Ε Δ Ω κι᾿ ΕΔΩ )

... πρώτος ως ειδικός βοηθός στον Πρέσβη Thomas R. Pickering και στη συνέχεια ως πολιτικός αξιωματούχος που κάλυπτε τη Ρωσική Δούμα , το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Δημοκρατία του Νταγκεστάν στον Βόρειο Καύκασο. 

Αποσύρθηκε από τη Μόσχα αφού φέρεται να χτύπησε μια πεζή γυναίκα Ρωσία,στην Μόσχα τον Αύγουστο του 1997.

Από το 1997 έως το 1998, ο Bryza ήταν ειδικός σύμβουλος του πρέσβη Richard Morningstar , συντονίζοντας τα προγράμματα βοήθειας της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία . Ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 1998, υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Ειδικός Σύμβουλος στον Πρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών για την Ενεργειακή Διπλωματία της Λεκάνης της Κασπίας , συντονίζοντας τις διυπηρεσιακές προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την ανάπτυξη ενός δικτύου αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της Κασπίας

Τον Απρίλιο του 2001, o Bryza προσχώρησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών ως Διευθυντής για την Ευρώπη και την Ευρασία, με ευθύνη για τον συντονισμό της πολιτικής των ΗΠΑ για την Τουρκία,την Ελλάδα,την Κύπρο,τον Καύκασο,την Κεντρική Ασία και την ενέργεια της Κασπίας

Τον Ιούνιο του 2005, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Βοηθού Υφυπουργού Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων. Ήταν υπεύθυνος για την εποπτεία της πολιτικής και τη διαχείριση των σχέσεων με χώρες του Καυκάσου και της Νότιας Ευρώπης. Ηγήθηκε επίσης των προσπαθειών των ΗΠΑ να προωθήσουν ειρηνικούς διακανονισμούς αυτονομιστικών συγκρούσεων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ , την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία. Επιπλέον,ήταν ο συντονιστής για την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ στις περιοχές που περιβάλλουν τη Μαύρη και την Κασπία Θάλασσα και συνεργάστηκε με ευρωπαϊκές χώρες σε θέματα ανοχής, κοινωνικής ένταξης και Ισλάμ 

Οι δημοσιογράφοι έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή στους συγκεκριμένους καλεσμένους του γάμου του Bryza, οι οποίοι τυχαία ήταν πολιτικοί ηγέτες από το Αζερμπαϊτζάν, και τα ειδικά δώρα και οικονομικές συνεισφορές από αυτούς στη νύφη του Bryza και στα γαμήλια έξοδά ύψους περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά περιμένετε, υπάρχουν περισσότερα! Εκτός από το ότι υπηρετεί σε διοικητικό συμβούλιο ενός κυβερνητικού ιδρύματος του Αζερμπαϊτζάν, δεν είναι τόσο ασήμαντο το ερώτημα σχετικά με τη χρηματοδότηση του εργοδότη της κυρίας  Bryza (Zeyno Baran), του Κέντρου Ευρασιατικής Πολιτικής στο Ινστιτούτο Hudson. (καί πολλά ἄλλα ἐδῶ)

Τον Αύγουστο του 2009, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρμενικής Κοινότητας Αμερικής Ken Hachikian, έστειλε επιστολή στη υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, στην οποία περιγράφει τις ανησυχίες της αρμενικής-αμερικανικής κοινότητας σχετικά με αυτό που ονόμασε τις πρόσφατες «προκατειλημμένες παρατηρήσεις του Μαθιου Μπράϊζα» του συμπροέδρου των ΗΠΑ στον Όμιλο του ΟΑΣΕ του Μινσκ που είναι υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση μιας διευθέτησης της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.Τον Μάιο του 2010, ο Λευκός Οίκος διόρισε την Bryza ως Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αζερμπαϊτζάν .

Σε ονομαστική ψηφοφορία του SFRC, οι Γερουσιαστές των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Μενεντέζ του Νιου Τζέρσεϋ και η Μπαρμπάρα Μπόξερ της Καλιφόρνιας που είναι μέλη της Αρμενιο-Καυκασιανής κοινότητας, προσπάθησαν να εμποδίσουν την ψηφοφορία για τον διορισμού του Μπράιζα. Στις 29 Δεκεμβρίου 2010, ο Bryza διορίστηκε από τον Πρόεδρο Ομπάμα...  Διετέλεσε πρέσβης στο Αζερμπαϊτζάν από τον Φεβρουάριο του 2011.

Τον Ιανουάριο του 2012 ο Μπρίζα αποχώρησε από τη θέση καθώς η Γερουσία δεν επιβεβαίωσε τον διορισμό του λόγω της αντιπολίτευσης και την πίεση απο οργανώσεις Αρμενιο-Αμεριανικές που τον κατηγόρισαν για τις σχέσεις του με την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν. Ο εκδότης της Washington Post , Fred Hiatt, το περιέγραψε ως "ένα ζωντανό παράδειγμα για το πώς το μεγαλύτερο εθνικό αμερικανικό συμφέρον μπορεί να πέσει θύμα του ειδικού ενδιαφέροντος για συναγωνισμούς και πολιτικούς συμβιβασμούς".

ἐδῶ

Ο Bryza εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων και δημοκρατικής ανάπτυξης και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου πολλών ιδιωτικών εταιρειών στην Τουρκία.  Τον Ιούνιο του 2012, ο ​​Bryza διορίστηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Turcas Petrol , θυγατρικής της κρατικής SOCAR του Αζερμπαϊτζάν. Ο Bryza είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε εταιρείες NEQSOL, ένας ενεργειακός όμιλος του Αζερμπαϊτζάν

Βρέ τό Ἀζερμπαϊτζάν ! Ἡ κρατική SOCAR

Από την 1η Μαρτίου 2012, ο Bryza διορίστηκε Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου για τις Αμυντικές Σπουδές, με βάση το Ταλίν.Τον Αύγουστο του 2012, έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Jamestown Foundation  

Ἄμα ἀκοῦμε γιά ἰνστιτοῦτα,καταλάβαμε...

Το Ίδρυμα Jamestown είναι ένα ινστιτούτο έρευνας και ανάλυσης με βάση την Ουάσιγκτον . Ιδρύθηκε το 1984 ως πλατφόρμα για τη στήριξη των σοβιετικών αποστατών, η δεδηλωμένη της αποστολή σήμερα είναι να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για γεγονότα και τάσεις, τις οποίες θεωρεί ως στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Jamestown κοινοποιεί δημοσιεύσεις που εστιάζουν στην Κίνα, τη Ρωσία, την Ευρασία και την παγκόσμια τρομοκρατία....Το ινστιτούτο ισχυρίζεται ότι "συνέβαλε άμεσα στην εξάπλωση της δημοκρατίας και της προσωπικής ελευθερίας στις πρώην χώρες του κομμουνιστικού μπλοκ".(ἐδῶ)

Ὦ ναί,ὅντως ! Ὅλα γιά τά «μάτια» τῆς σιων-ΗΠΑ,πού τώρα θέλει νά κομμουνιστοποιήσῃ ὅ,τι ἀπό-κομμουνιστοποίησε γιά νά τά κατακλέψῃ.Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται...

Στις 23 Αυγούστου 2007, παντρεύτηκε την Zeyno Baran ,από την οποίο έχει μια κόρη. Ζει με την οικογένειά του στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας (ἐδῶ)

«..Ο Μπράϊζα,ανέπτυξε στενούς δεσμούς με την ελίτ της Αζερίας στο Μπακού. Ειδήσεις για έναν υψηλόβαθμο υπουργό Αζέρων που φέρεται να πληρώνει για το γάμο του Μπράϊζα με την τουρκάλα μελετητή Ζένο Μπαράν αναφέρθηκαν από τον Αζερικό Τύπο, μετά απ᾿αυτο ο συντάκτης και ο δημοσιογράφος της εφημερίδας φυλακίστηκαν και δέχτηκαν επίθεση. (ἐδῶ ὅπου ὑπάρχει καί ἀναφορά στό ἀτύχημα μέ τήν Ῥωσσίδα,πού προκάλεσε ὁ Μπράϊζα)

Ἔχετε ἤδη καταλάβη περί τίνος πρὄκειται,ἔτσι; Εἰδικότης τοῦ τύπου ἡ ἐνέργεια σέ Εὐρασία καί τίς χῶρες τῆς Νοτίου Εὐρώπης ( Ἑλλάδα καί Κύπρος) καί βεβαίως ἡ τουρκιά.Κάπως ἔτσι ...κανονίστηκε καί τό θέμα τοῦ δευτέρου του γάμου μέ τήν τουρκάλα ἡ ὁποία διαθέτει ...ἀνάλογα προσόντα.Ὅλα μελετημένα καί σχεδιασμένα στήν ἐντέλεια...

Καμμία ἀπορία γιατί τό Ἀζερμπαϊτζάν βγῆκε κερδισμένο σέ βάρος τῆς Ἀρμενίας; 

Zeyno Baran (γεννημένη 31 Ιαν 1972) είναι μια τουρκο-Αμερικανή μελετητής σε θέματα που κυμαίνονται από τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας για την ισλαμιστική ιδεολογία στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της Ασίας

Διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Ευρασιατικής Πολιτικής και ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Hudson,ένα think tank που εδρεύει στην Ουάσιγκτον DC, Από τον Ιανουάριο του 2003 μέχρι την ένταξή της στο Ινστιτούτο Hudson τον Απρίλιο του 2006, εργάστηκε ως Διευθύντηρια Διεθνών Προγραμμάτων Ασφάλειας και Ενέργειας. για το Κέντρο Νίξον

Η Baran εργάστηκε επίσης ως διευθύντρια του προγράμματος Καύκασος ​​στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών από το 1999 έως τον Δεκέμβριο του 2002

 Είναι παντρεμένη με τον Matthew Bryzaπρώην Πρέσβη των ΗΠΑ στο Αζερμπαϊτζάν  και έχει μια κόρη.

Ένας από τους βασικούς τομείς εξειδίκευσης της Μπαράν είναι η αντιμετώπιση της εξάπλωσης της ριζοσπαστικής τουρκικής ισλαμιστικής ιδεολογίας στην Ευρώπη και την Ευρασία. Εργάστηκε για να προωθήσει την ανεκτική ένταξη των μουσουλμάνων στις δυτικές κοινωνίες, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία « παράλληλων κοινωνιών » μέσα στην ευρύτερη κοινωνία ενός κράτους θα ενθαρρύνει μόνο τη μισαλλοδοξία και τον εξτρεμισμό και από τις δύο πλευρές.

( Σημ. Πελασγ. Γι᾿αὐτό ὅπως καταλαβαίνετε πρέπει νά ὑπάρχῃ ἀνοχή καί προσπάθεια ἐνσωματώσεως τῶν ἰσλαμιστῶν στίς εὐρωπαϊκές καί γενικῶς δυτικές κοινωνίες. Μέ ἄλλα λόγια μᾶς ἀπειλεῖ,ἡ ἐν λόγῳ τουρκάλα,εὐθέως κι᾿ἀνερυθριάστως : ἤ τούς δέχεσθε ἤ ἀναλαμβάνετε τίς εὐθύνες γιά ὅ,τι προκύψει. Ἀκοῦς Μακρόν; )

Εἴτε Μπούς εἴτε Ὀμπάμα ὁ Μάθιου ΠΑΝΤΑ ἐκεῖ.Καί στήν μέση ἡ τουρκάλα ! (φωτό)

Τον Ιούνιο του 2007, το Hudson Institute διεξήχθη μια διοργάνωσε μια ανεπίσημη συνάντηση «εναλλακτικής πραγματικότητος» πάνω στην βάση της κλιμακούμενης συγκρούσεως Τουρκίας - PKK . Εξ αιτίας αυτής της συνάντησης, δημιουργήθηκε ένα φανταστικό σενάριο στο οποίο μια σειρά επιθέσεων του ΡΚΚ οδήγησε την Τουρκία να επέμβει στρατιωτικά στο βόρειο Ιράκ. Οι λεπτομέρειες αυτού του σεναρίου και του περιεχομένου της συνάντησης διέρρευσαν στη συνέχεια στον τουρκικό Τύπο, δημιουργώντας μια διαμάχη που ανταγωνίζεται αυτήν που δημιουργήθηκε από το άρθρο του Newsweek του Δεκεμβρίου 2006 της Baran.

Αυτές οι αποκαλύψεις και η επακόλουθη κάλυψη των μέσων ενημέρωσης προκάλεσαν διάφορες εικασίες περί θεωριών συνωμοσίας . Αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της τουρκικής κυβέρνησης έχουν καταδικάσει τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης καθώς εξέτασε την πιθανότητα τουρκικής επέμβασης στο Ιράκ . Ο πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατήγγειλε το περιεχόμενο του σεναρίου Χάντσον ως «τρελή συζήτηση»

Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε μέσω του ιστότοπου του Χάντσον, η Μπαράν δήλωσε ότι ο σκοπός της συνάντησης ήταν «να αποτρέψει το ΡΚΚ από το να προκαλέσει περαιτέρω πιέσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας » και ότι αυτοί ήταν παρόντες στη συνάντηση «δήλωσε σαφώς την ανάγκη για τις ΗΠΑ να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση κατά του PKK. " (τά σχετικά καί ἄλλα,γιά τήν διόλου τυχαία τουρκάλα,ἐδῶ)

Ἀπό αὐτό τό τελευταῖο μήπως βλέπετε κάποια σχέσι μέ τίς τελευταῖες δηλώσεις τοῦ συζύγου τῆς τουρκάλας; Ἔ, μᾶλλον ἄν στό «Τουρκία-ΡΚΚ» βάλουμε τό «Τουρκία-Ἑλλάδα»...Ἔ; Ναί...

Συνεπῶς διόλου τυχαία ἡ τουρκαλα,διόλου τυχαῖος ὁ σύζυγος,διόλου τυχαῖος ὁ συγκεκριμένος ...γάμος...

Πάρτε και τον Matthew Bryza, μαζί με την τουρκάλα του, για νά 'χετε... γατάκια ! Ό,τι ξέρασε τώρα κι αυτός, για Κρήτη και Ρόδο, τα είχε προαναγγείλη η Ντορίτα, για... Λέρο και Ρόδο, από τον... Ιανουάριο τού 2020. Το ξεχάσατε;

φωτό

Το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ
μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Βουκουρεστίου και ενεργειακά ζητήματα συζήτησαν κατά τη σημερινή τους συνάντηση στην Αθήνα, η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη και ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μπράιζα...Ειδικά για την ΠΓΔΜ, ο κ. Μπράιζα σημείωσε ότι «υπήρξε συναίνεση να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση για το θέμα του ονόματος πριν γίνει η ένταξη.Λύση θα δοθεί αργά ή γρήγορα...»
(ἐδῶ)

Μάγος ἦταν; Μπά,ξέρει αὐτός τί λέει,ὅπως τώρα : 

«..η Τουρκία θα εγκαταλείψει την Κρήτη και την Ρόδο και η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το Καστελόριζο..»

Καί ἡ δράκαινα τοῦ Μητσοτακέϊκου,τό ἴδιο...Ἐπικινδύνως ...ἐπιλεγμένοι ! 

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Πᾶρτα Κούλη

Συνάντησις Μητσοτάκη-Μπάϊντεν,2017.Δύο χρόνια πρίν γίνῃ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ὁ Κούλης καί τρία χρόνια πρίν ὁ Μπάϊντεν πάρει (;)  τήν προεδρία τῶν ΗΠΑ. Καί οἱ δύο γνώριζαν γιά τί προορίζονταν...Καί οἱ δύο γνωρίζουν : οἱ μέν τά μηνύματα πού στέλνουν καί οἱ δέ τά μηνύματα πού λαμβάνουν...

Πᾶρτα Κούλη

«Είναι εντελώς παράλογο η Ελλάδα να έχει μια τόσο μεγάλη ΑΟΖ κοντά στις ακτές της Τουρκίας εξ αιτίας του μικροσκοπικού Καστελόριζου, Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία στην οποία η Τουρκία θα εγκαταλείψει την Κρήτη και την Ρόδο (σ.σ.: !!!) και η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το Καστελόριζο και τότε θα δούμε τις προκλητικές ενέργειες να εξαφανίζονται»,δηλώνει σε συνέντευξή του το «αστέρι» της αμερικανικής διπλωματία Μάθιου Μπράιζα, ο οποίος επανέρχεται δυναμικά στο αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μ.Μπράιζα, πρώην υφυπουργός των ΗΠΑ αρμόδιος για θέματα τα ενεργειακά ζητήματα της Ευρώπης στην κυβέρνηση Ομπάμα είναι στενός συνεργάτης και φίλος του φερόμενου ως νέου υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, που επέλεξε ο Τ.Μπάιντεν, του Α.Μπλίνκεν και προορίζεται για θέση κλειδί στο αμερικανικό ΥΠΕΞ..(ἀπό ἐδῶ)
Ἡ Πελασγική

Ὅταν ἡ λογοτεχνία ἐρωτᾷ τήν διπλωματία...

 

φωτό

Σήμερα θά κάνουμε ἕνα διαφορετικό ἀφιέρωμα.Ἕνα ἀφιέρωμα στόν λογοτεχνικό λόγο ἐκφρασμένο μέσα ἀπό μία τραγωδία πού ζητᾷ τό αἴτιό της καί ἴσως δικαιολογημένως. Ἔτσι ὁ Ἓλληνο-Ἀρμένιος συγγραφεύς Ἰωσήφ-Γρηγόρης Κασσεσιάν,ἔστειλε μία ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν ἐν Ἑλλάδι πρέσβη τοῦ Ἰσραήλ Γιοσί Ἀμρανί,ὅπου τοῦ ἐπισημαίνει τήν βαρύτητα πού εἶχε γιά τό ἀποτέλεσμα τῆς πολεμικῆς συρράξεως Ἀρμενίας -Ἀζερμπαϊτζάν,ὁ ἐπί δεκαετίες ὁπλικός ἐφοδιασμός τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν ἀπό τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Μέ ἁπλά λόγια,ὁ κ. Κασσεσιάν προσδιορίζει κάποιες αἰτίες πού ἀναποφεύκτως ὁδήγησαν στήν οἰκτρή ἦττα,γιά τήν Χώρα τους.

Ἄς διαβάσουμε πρῶτα τήν ἐπιστολή τοῦ κ. Κασσεσιάν καί στήν συνέχεια τήν ἀπάντησι τοῦ ἰσραηλινοῦ Πρέσβη. Δέν θά σχολιάσω οὔτε τήν μία οὔτε τήν ἄλλη,ἀλλά οὔτε βεβαίως καί τό μέσο,« ἐφημερίδα συντακτῶν»,πού ἐπέλεξε γιά νά στείλῃ τήν ἀνοικτή του ἐπιστολή,ὁ ἑλληνο-ἀρμένιος συγγραφεύς. 

Ἰωσήφ-Γρηγόρης Κασσεσιάν (φωτό)
Εξοχότατε κύριε πρέσβη,

Είμαι βέβαιος ότι υπό την ιδιότητά σας ως διπλωμάτη είστε πλήρως ενήμερος περί του λήξαντα μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και του υποστηριζόμενου από την Αρμενία Καραμπάχ πολέμου. Είμαι ακόμα βέβαιος ότι ως Ισραηλινός διπλωμάτης γνωρίζετε πολύ καλά ότι το κράτος σας ενισχύει εδώ και χρόνια την πολεμική μηχανή του Αζερμπαϊτζάν με την πώληση σε αυτό βαρέως οπλισμού ισραηλινής κατασκευής.

Είναι εν πολλοίς δεκτό ότι η πώληση όπλων εν καιρώ ειρήνης συνιστά τουλάχιστον εν μέρει πολιτική πράξη. Το «εν μέρει», όμως, μετατρέπεται σε «κατ’ εξοχήν» όταν ο παραλήπτης βρίσκεται σε πόλεμο με άλλο λαό, κατά του οποίου είναι φυσικό και αναμενόμενο να χρησιμοποιήσει τον παραλαμβανόμενο οπλισμό.

Ο αρμενικός λαός του Ναγκόρνο Καραμπάχ βρίσκεται σε άτυπο πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν εδώ και τριάντα χρόνια. Στην τριαντάχρονη αυτή περίοδο εντάσσονται και τα χρόνια εφοδιασμού του Αζερμπαϊτζάν με ισραηλινό οπλισμό. Επομένως, αποκομίζοντας μερικά δισεκατομμύρια δολάρια από τις σχετικές συναλλαγές, το Ισραήλ υπέσκαπτε σαφώς τον αγώνα του αρμενικού λαού του Καραμπάχ. Η ύβρις, όμως, κατέστη μείζων και η βλάβη πιο απτή, αμεσότερη και καταφανής στην πρόσφατη συγκυρία, κατά την οποία η χρόνια αντιπαράθεση προσέλαβε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωτικού, εξοντωτικού πολέμου. Στη συγκυρία ήταν απολύτως βέβαιο ότι τα ισραηλινής προέλευσης όπλα του Αζερμπαϊτζάν θα φονεύσουν ή θα τραυματίσουν ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό Αρμενίων στρατιωτικών και αμάχων.

Κύριε πρέσβη,

Ίσως στον αγώνα των Αρμενίων του Καραμπάχ διακρίνετε κάποιες ομοιότητες με την επιδίωξη του δικού σας λαού να επιστρέψει στην Παλαιστίνη, από την οποία είχε αποδημήσει πριν από χιλιάδες χρόνια. Με την ειδοποιό, στην περίπτωση του αρμενικού λαού του Καραμπάχ, διαφορά ότι αυτός ήδη ζει επί πολλούς αιώνες και ακόμα και αυτή τη στιγμή στα πατρογονικά του εδάφη, και ότι θέλει να παραμείνει ελεύθερος σε αυτά.

Είναι θλιβερό ότι ο λαός του Ισραήλ απέχει από κάθε ένδειξη συμπάθειας προς έναν λαό –τον αρμενικό– ο οποίος διεκδικεί για τον εαυτό του το όραμα που, όπως δηλώνουν οι Εβραίοι, οδήγησε τους παππούδες και τους πατέρες της σημερινής γενιάς στη γη της Παλαιστίνης.

Πιθανολογώ ότι δεν υπάρχει στο Διεθνές Δίκαιο πρόβλεψη περί απαγόρευσης πώλησης όπλων σε ένα εμπόλεμο κράτος. Έχω, όμως, την ακλόνητη πεποίθηση ότι πέραν και υπεράνω του συμβατικού Δικαίου υπάρχει το διαχρονικό ανθρώπινο ήθος, ο ουμανισμός, στον οποίο πρέπει να υποτάσσουμε κάθε άλλη προτεραιότητα – εάν, βέβαια, θέλουμε να λογιζόμαστε ως άνθρωποι.

Αυτό το ήθος, κύριε πρέσβη, ποδοπάτησε η πρακτική της κυβέρνησης σας κατά τον πρόσφατο πόλεμο στον Καύκασο. Απόπειρες αιτιολόγησης αυτής της πρακτικής, όπως δήλωση συμπατριώτη σας αξιωματούχου ότι «αν δεν υπήρχαν αυτά τα [ισραηλινά] όπλα, οι δύο αντίπαλοι θα σκοτώνονταν με μαχαίρια ή οτιδήποτε άλλο», αποπνέουν έναν δύσοσμο κυνισμό. Και η απάντηση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ στο αίτημα του Ισραηλινού πολίτη Ελί Τζοζέφ να παύσει η αποστολή ισραηλινών όπλων στο εμπόλεμο Αζερμπαϊτζάν δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αποκρουστική ύβρις: 

«...Μπορεί τα όπλα αυτά να αγοράζονται για να αποθηκευτούν ή να χρησιμοποιηθούν για αμυντικούς σκοπούς. Δεν υπάρχουν τεκμήρια που να αποδεικνύουν ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για επιθετικούς σκοπούς στον παρόντα πόλεμο...». 

Δηλαδή, εξοχότατε, οι Αρχές του κράτους σας, πέραν του ότι φονεύουν τους συμπατριώτες μου με ισραηλινά όπλα, έστω και διά χειρός Αζερμπαϊτζάν, μας εμπαίζουν, πτύουν επί των πτωμάτων των νεκρών μας.

Βέβαια, κάθε κράτος, κάθε λαός είναι ελεύθερος να επικαλείται το raison d’ état, το πανίσχυρο κρατικό συμφέρον. Μακριά από εμένα η σκέψη του να συνδέσω την παρούσα πρακτική του Ισραήλ με στερεότυπα όπως τα Τριάκοντα Αργύρια ή ο Έμπορος της Βενετίας, που επί μακρόν συνδέθηκαν στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας με την εικόνα ενός κινουμένου από χρηματικό συμφέρον Εβραίου. Ίσως πολλοί άλλοι θα το πράξουν... Ακόμα πιο μακριά είναι η σκέψη ότι κάποτε οι φονείς του δικού σας λαού είχαν και εκείνοι επικαλεστεί το δικό τους raison d’ état, για να δικαιολογήσουν το έγκλημά τους σε βάρος των Εβραίων, και ότι τώρα εσείς εξομοιώνεστε με εκείνους...

Δεν τολμώ, εξοχότατε, αντιδρώντας στην παρούσα πρακτική του κράτους σας, να επιδοκιμάσω αναδρομικά την πρακτική των υπεύθυνων γι’ αυτά τα δεινά. Δεν μου το επιτρέπει η ανθρώπινη συνείδησή μου. Δεν μου το επιτρέπουν οι αναμνήσεις από τα Εβραιόπουλα που ήταν συμμαθητές μου στο Λεόντειο Λύκειο τη δεκαετία του 1960, από τους αδελφούς Μάτσα, τον Ναχμία, τον Μορδεχάι... Δεν μου το επιτρέπει η ανάμνηση του παιδικού φίλου μου Αλμπέρτου Μισραχή –ένας τοίχος χώριζε τις αυλές μας στο Νέο Κόσμο– που έφυγε για την Αμερική στα 1956-57 κι έγινε εκεί υψηλόβαθμος ραβίνος. Δεν μου το επιτρέπει η εικόνα –ακόμα χαραγμένη στο μυαλό μου, μετά από 65 χρόνια– του πήχη του χεριού του πατέρα του Αλμπέρτου, με τον αριθμό του Νταχάου εντυπωμένο ανεξίτηλα με δερματοστιξία. Τα χεράκια των μικρών Αρμενόπουλων που πεθαίνουν από τα εβραϊκά βλήματα δεν φέρουν αριθμό...

Κύριε πρέσβη,

Το 1961 ή 1962 (δεν θυμάμαι ακριβώς), παιδί 13-14 ετών τότε, είχα επισκεφτεί μια έκθεση σε μια πολιτιστική αίθουσα της Αθήνας. Είχα πάει μόνος. Ο Παρνασσός (αυτή ήταν η αίθουσα) ήταν τρία τετράγωνα πιο πέρα από το Λεόντειο της οδού Σίνα. Αντικείμενο της έκθεσης ήταν ενθυμήματα από έγκλειστα σε γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης Εβραιόπουλα. Δεν θυμάμαι –πέρασαν πια εξήντα χρόνια– παρά ένα μόνο από τα εκθέματα. Ήταν ένα σύντομο ποιηματάκι, γραμμένο στα γαλλικά από έναν μικρό τρόφιμο κάποιου ναζιστικού στρατοπέδου. Ο μικρούλης παρομοίαζε τον εαυτό του με λουλούδι:

Petit garçon joli comme une fleur (Μικρό αγόρι όμορφο σαν λουλούδι)

Και μετά από λιγοστούς στίχους –που κι αυτούς δεν τους θυμάμαι– κατέληγε με την σπαραχτική πρόγνωση:

Quand la jolie fleur fleurira,

Le petit garçon plus ne sera...

(Όταν ανθίσει τ’ όμορφο λουλούδι 

Το μικρό αγόρι δεν θα υπάρχει πια...)

Ένα δάκρυ ανάβλυσε αυθόρμητα από τα παιδικά μάτια μου κι έσταξε στο πάτωμα του Παρνασσού...

Ξέρετε, κύριε πρέσβη, πόσο πολύτιμη είναι μια σταγόνα από αυτό το υπέρτονο υγρό που κάποτε αναβλύζει από τα μάτια μας; Το δάκρυ –όπως και το χαμόγελο– είναι εμβληματικό χαρακτηριστικό του είδους μας. Μόνο οι άνθρωποι, απ’ όλο το Ζωικό Βασίλειο, μπορούν να δακρύζουν ή να χαμογελούν. Το δάκρυ αποκαλύπτει την συν-κίνησή μας, τη συναισθηματική κινητοποίησή μας από την κατάσταση του πλησίον μας, σηματοδοτεί την εγγύτητά μας προς αυτόν.

Εξοχότατε,

Είμαι πολύ μικρός και ασήμαντος για να επιβάλλω αλλαγή στη στάση μιας πανίσχυρης κυβέρνησης, ενός λαού επτά εκατομμυρίων. Θα γινόμουν γελοίος αν προέβαλλα ένα τέτοιο αίτημα. Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας για την πολιτική σας, η πατρίδα μου απέσυρε τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ. Η δική μου χειρονομία διαμαρτυρίας είναι πολύ πολύ πιο ταπεινή, είναι δυσανάλογα μικρή σε σύγκριση με την πικρία και την αγανάκτησή μου:

Κάποτε χάρισα στο λαό σας ένα μου δάκρυ. Το κακοποιήσατε αυτό το δάκρυ. Το ποδοπατήσατε. Το περιφρονήσατε. Το δάκρυ αυτό δεν σας ανήκει πια.

Μπορείτε, κύριε πρέσβη, εσείς, ο λαός και το κράτος σας να βρείτε έναν τρόπο να μου επιστρέψετε το δάκρυ μου;

Με τη δέουσα τιμή,

Αθήνα, Νοέμβριος 2020

(ἡ ἐπιστολή ἀπό ἐδῶ)

Καί ἡ ἀπάντησις τοῦ Πρέσβεως Γιοσί Ἀμρανί : 


Γιοσί Ἀμρανί (ἀπό ἐδῶ)
« Αγαπητέ κ. Κασσεσιάν,

Σας ευχαριστώ για την ανοικτή επιστολή σας που δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 19 Νοεμβρίου για την οποία έλαβα γνώση μέσα από τις καλές υπηρεσίες αυτής της έγκριτης εφημερίδας. Θα είχα εκτιμήσει έναν διάλογο δια ζώσης, όπως είχα πρόσφατα με την ηγεσία της Ελληνο-Αρμενικής Κοινότητας, αλλά υποθέτω ότι μια ανταλλαγή απόψεων και μια συζήτηση δεν ήταν ο σκοπός της επιστολής σας.

Διάβασα την επιστολή σας με πολύ προσοχή και με μεγάλο σεβασμό για τον Aρμενικό λαό και για τα δεινά που έχει υποστεί. Μπορώ να διαβεβαιώσω την Ελληνο-Αρμενική Κοινότητα για την δική μου συμπάθεια, πιστεύω και του λαού του Ισραήλ.  Επομένως, αποφάσισα να σας απαντήσω χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο.

Η επιλογή σας να αναφερθείτε σε κάποιες εικόνες και να κάνετε κάποιες συγκρίσεις, έστω και εάν προσπαθείτε να τις προκαταλάβετε με μια ασαφή αποστασιοποίηση, είναι το λιγότερο προβληματική.  H επανάληψη αντισημιτικών λιβέλων είναι κατά την γνώμη μου απαράδεκτη και δημιουργεί αμφιβολίες για την ρητορική που χρησιμοποιείτε, όπως η μνεία πολλών Εβραίων φίλων, τα συνήθη αντισημιτικά στερεότυπα ή το επαναλαμβανόμενο μοτίβο των χυμένων δακρύων. Θα περίμενα από έναν άνθρωπο που μιλά για ηθική, αξίες και για αγάπη για την ανθρωπότητα να χρησιμοποιεί διαφορετική επιχειρηματολογία και να επιδεικνύει ευαισθησία, την ίδια ευαισθησία που ζητά όταν αφορά τον δικό του λαό.

Ένα μεγάλο μέρος της λεγόμενης ανοικτής επιστολής σας, που υποθέτω ότι βρίσκεται ακόμα στο ταχυδρομείο, αφορά την ηθική στις διεθνείς σχέσεις. Ως διπλωμάτης για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, εκπροσωπώντας την χώρα και τον λαό μου σε διάφορα μέρη, πιστεύω ότι η ηθική πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διπλωματίας. Η πραγματική διπλωματία είναι μια τέχνη εξισορρόπησης συμφερόντων έχοντας ως πυξίδα τις αξίες.  Η δική μου χώρα γεννήθηκε με μια αποστολή και οι πολιτικές της δεν αφορούν μόνο συμφέροντα και σκοπιμότητες.

Στην διένεξη στον Καύκασο και συγκεκριμένα ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, το Ισραήλ δεν παίρνει το μέρος κάποιας πλευράς.  Έχουμε μια στενή συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν και δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο αυτό θα έπρεπε να έρχεται σε αντίθεση με μια στενή συνεργασία και με την Αρμενία.  Κατά τη γνώμη μου η επιστροφή του Πρέσβη της Αρμενίας στο Ισραήλ είναι προς το συμφέρον της Αρμενίας.  Η καταγγελία που κάνετε ότι «εβραϊκοί πύραυλοι» σκοτώνουν Αρμενίους είναι τουλάχιστον φτηνή δημαγωγία και χρησιμοποιώ ευφημισμό.  Η χρήση τέτοιας γλώσσας είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ρητορικής διακρίσεων, για να μην πω ρατσιστική.

Η επιστολή σας επικεντρώνεται στις συμφωνίες εξοπλισμών του Ισραήλ με το Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες αποτελούν ένα στοιχείο μιας εκτεταμένης οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.  Και πάλι αποφασίσατε να στοχοποιήσετε  συγκεκριμένα το Ισραήλ ανάμεσα σε όλα τα άλλα κράτη.  Αναρωτιέμαι γιατί. Αναρωτιέμαι γιατί κάνετε αναφορές στα σκοτεινά χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με σαφείς υπαινιγμούς που δεν θα επαναλάβω.

Το γεγονός ότι χύσατε δάκρυ στην παιδική σας ηλικία όταν επισκεφθήκατε μια έκθεση για το Ολοκαύτωμα θα έπρεπε να σας είχε διδάξει καλύτερα την Ιστορία.  Είναι ντροπή που αναφερθήκατε στους φίλους των παιδικών σας χρόνων και ακόμη δεν γνωρίζετε τίποτα για την ιστορία του λαού μου.  Η λογοτεχνική σας ελευθερία δεν αποτελεί δικαιολογία για την διαστρέβλωση της ιστορίας. Για την δική σας ενημέρωση, ο Εβραϊκός λαός ξεριζώθηκε από την πατρογονική του εστία, πάντα διατηρούσε μια παρουσία εκεί και πάντα προσευχόταν για την επιστροφή του.  Δεν ήμασταν μετανάστες όταν επιστρέψαμε στην Γη του Ισραήλ, το ιστορικό όνομα της γης αυτής το οποίο εσείς εσκεμμένα δεν αναφέρετε.   

Το άλλο επιχείρημα στην επιστολή σας ότι τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα είναι υπεύθυνα για τα δεινά των Αρμενίων είναι καλά υπολογσμένο, αβάσιμο και χειριστικό.  Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά γιατί το χρησιμοποιήσατε και θα πρέπει να απαντήσετε στην δική σας συνείδηση και την δική σας προσποίηση ηθικής.

Όσο συγκινούμαι από τα δάκρυα, τα πραγματικά δάκρυα, όχι μεταφορικά ή κροκοδείλια, έχοντας ευαισθησία για τα δεινά των ανθρώπων όπου και αν βρίσκονται, δεν είμαι διατεθειμένος ως διπλωμάτης εκπροσωπώντας το Ισραήλ, την ιστορική κοιτίδα του Εβραϊκού λαού να στοχοποιηθώ και να κατηγορηθώ για κάτι που δεν είναι δική μας ευθύνη.  Η Ιστορία έχει διδάξει στον λαό μου ότι πολλές φορές οι Εβραίοι κατηγορήθηκαν ως αποδιοπομπαίοι τράγοι. Ποια η διαφορά με αυτό που εσείς κάνετε;» 

( ἀπό ἐδῶ)

Σημ. Οἱ ἐπισημάνσεις στά κείμενα δικές μου.


Ἡ Πελασγική

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

«ΑΝ τελέστηκαν αδικήματα»

 

ἐδῶ

Εισαγγελική έρευνα για Τσίπρα-Κουτσούμπα-Βαρουφάκη για το…Πολυτεχνείο! 


Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελέστηκαν αδικήματα από τους πολιτικούς αρχηγούς Αλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Κουτσούμπα και Γιάνη Βαρουφάκη κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου. (ἐδῶ)Απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων σε όλη τη χώρα από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, αποφάσισε η κυβέρνηση με βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες. Στο ΦΕΚ η απόφαση του Αρχηγού της ΕΛΑΣ


Πῶς τό εἶπε ἡ κ. Εἰσαγγελεύς; «ΑΝ τελέστηκαν αδικήματα» ;  

Μήπως δέν καταλαβαίνουμε τί διαβάζουμε στήν ἀπόφασι τῆς κυβερνήσεως καί τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΛ.ΑΣ. ; 

Απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων σε όλη τη χώρα από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου...

Μάλιστα. Ἄν...

Ἀλλά καί : 

Εισαγγελική παρέμβαση για το "πάρτι" Βερβεσού στον ΔΣΑ 

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, για το "πάρτι" με συγγενείς και φίλους, που έγινε εν μέσω lockdown, στο γραφείο του προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού, με αφορμή για τα γενέθλιά του. Στα πλαίσια της έρευνας θα διερευνηθεί εάν έχουν παραβιαστεί τα μέτρα κατά του κορωνοϊού (Άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα ). (ἐδῶ)Με το σύνθημα «σεισμός, σεισμός Δημήτρης Βερβεσός» ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου είπε να το ρίξει έξω εν μέσω lockdown, όπως αποδεικνύεται από τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα και έχει στα χέρια του το ethnos.gr....

Ἀλλά πῶς τό εἶπε ἡ κ. Είσαγγελεύς; 

«ΑΝ τελέστηκαν αδικήματα»

Σωστά,πρέπει νά ἐρευνηθῇ σέ βάθος κι᾿ἐπισταμένως τό θέμα μήν ἀδικηθοῦν οἱ ἄνθρωποι. 

Ἔμ,ὅπως ἐκείνους τούς ΔΥΟ πιστούς καί τόν ΕΝΑΝ ἱερέα πού ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΑΝ μέ τό νά λειτουργηθοῦν στόν Ναό; Τρεῖς ἄνθρωποι,δέν ντρέπονται;

Ξέρεις πόσο ἐπικίνδυνο πρᾶγμα εἶναι γιά τά Ῥιζά τῶν Ζερβοχωρίων,νά παρευρίσκονται σέ ναό ΤΡΙΑ ἄτομα; ! ! ! 

« Ένταση, πρόστιμα και συλλήψεις έγιναν το πρωί στον ενοριακό Ναό των Ριζών στα Ζερβοχώρια, όταν κάποιοι κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι τελείται λειτουργία με πιστούς, παρά την απαγόρευση

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο Ναό βρήκαν εκτός από τον ιερέα και τους ψάλτες και δύο πιστούς. Άμεσα προχώρησαν στην επιβολή προστίμου των 300 ευρώ στους δύο πολίτες και 1.500 ευρώ στον ιερέα...»(ἐδῶ)

Ἀλλά καλά νά πάθετε ἀφοῦ δέν εἴσαστε καμμιά 20αριά καί νά εἴχατε καί κανά-δυό πολιτικάντηδες ἀνάμεσά σας,ὥστε νά ἔψαχναν καί γιά ἐσᾶς ΑΝ τελέσατε κάποιο ἀδίκημα...


Ἡ Πελασγική