" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Δέν βαριέστε,οἱ πολιτικάντηδες πάντα ἴδιοι ἦσαν. Πάντα !

Δέν θέλω νά βάλω τόν ἑαυτό μου σέ καμμία ἀπό τίς κατηγορίες φιλο-δραγουμική ἤ ἀντι-δραγουμική,ἀλλά σέ κάποια πράγματα πρέπει νά εἴμεθα πολύ προσεκτικοί τοῦ πῶς,δῆλα δή, θά προβάλλουμε θέσεις ἀνθρώπων πού πέρασαν στήν ἱστορία καί ὡς σήμερα νοοῦνται ὡς «ἐκφραστές ἐθνικῶν ἰδεωδῶν». Πολύ προσεκτικοί,τό λιγώτερο...Διότι τό περισσότερο ἀφορᾷ τήν ἄριστο γνῶσι τῆς Ἱστορίας. Δέν πρὄκειται νά συμπεριλάβω τόν ἑαυτό μου,οὔτε στήν κατηγορία αὐτή,διότι γιά νά εχῃ κάποιος ἄριστο γνῶσι τῆς Ἱστορίας χρειάζεται ἀφιέρωσι ζωῆς ὁλόκληρης καί πάλι...

Λοιπόν,θά ᾿δοῦμε σήμερα ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό κείμενο «Στρατός καί ἄλλα»,πού εἶχε γράψῃ ὁ Ἴων Δραγούμης τό 1909. Ἕνα ἀπόσπασμα πού ἀφορᾷ τό ὄνειρο τοῦ Ἕλληνος « Νά πάρουμε τήν Πόλιν». Μεγάλο ὄνειρο καί μεγάλος καημός,μέχρι σήμερα..

Ἔγραφε ὁ Δραγούμης

«...Οι ιδέες πρέπει να συμφωνούν με τα πράματα, και για να συμφωνούν πρέπει να βγαίνουν απ' αυτά. Τα τωρινά πράματα λεν πως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με τον πολυσύνθετο και δυνατό μηχανισμό της, δεν ανασταίνετε, ή δεν ξαναγεννιέται. Αλλού πρέπει να γυρέψουν τα ιδανικά τους οι Έλληνες, και αλλού να συγκεντρώσουν την ενέργεια τους και να τη ρίξουν όλη μαζωμένη. Πάει και η Πόλη και η Αγιά Σοφιά! Πάει η Κόκκινη Μηλιά και ο Βασιλιάς ο Μαρμαρωμένος! Αυτός θα μείνει αιώνια μαρμαρωμένος, τώρα που θα τον στήσουν άγαλμα μαρμαρένιο, για παράδειγμα ― όμορφο, πολύ όμορφο, και συγκινητικό παράδειγμα ― σ' ένα λόφο της Αθήνας.

...Και άμα βγάλουμε από τη θύμησή μας για πάντα την Πόλη και το Βυζαντινό κράτος, και ξερριζώσουμε τη μικρή σπίθα της ελπίδας που τρεμολάμπει ακόμα, τι θα απομείνει στην ψυχή του Έθνους; Ποια ιδέα θα πάρει τη θέση της Μεγάλης Ιδέας; Ποιο είναι το ιδανικό που θα βάλει το έθνος να σαλέψει πάλι, να ζωντανέψει, να κουνηθεί σύσωμο προς κάποια διεύθυνση;

Το Ελλαδικό κράτος, είπαμε, αναγκαστικά θα μεγαλώσει, για να υπάρξει. Το Τ ο ύ ρ κ ι κ ο κ ρ ά τ ο ς λ ο ι π ό ν π ρ έ π ε ι ν α δ ι α λ υ θ ε ί τουλάχιστο στην Ευρώπη και στα νησιά, αφού το Ελληνικό κράτος θα μεγαλώσει πάντα εις βάρος του Τούρκικου. Ας κρατήσουν οι Τούρκοι την Πόλη. Καλλίτερα αυτοί. Οι Έλληνες άρα πρέπει να πάρουν από το Τούρκικο κράτος όσα μπορούν περισσότερα, (μαλώνοντας ή συναγροικούμενοι με τους άλλους λαούς της Ανατολής), τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Νησιά, ως την Κύπρο.

Πρέπει να θέλει κανείς εκείνο που μπορεί και να μη φουσκώνει τα μυαλά του με ονείρατα και στείρους πόθους μεγαλείων που δε γίνονται. Πρέπει να ξεκαθαρίζει κανείς το τι θέλει.

............

...Και τώρα ξεκαθαρίζονται τα χρέη του καθενός:

1) Οι Έλληνες του κράτους πρέπει να προσπαθήσουν να διοικηθούν όσο γίνεται φυσικώτερα, αν όχι για τίποτε άλλο παρά μόνο για να κάνουν στρατό, που θα βοηθήσει την ένωση της φυλής. Η φυσικώτερη διοίκηση για τους Έλληνες είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, που θα ελαφρώσει το κράτος από πολλά βάρη και πολλές σκοτούρες, αφίνοντάς το πιο ήσυχο για να κοιτάξει το στρατό του και την εξωτερική του πολιτική.

2) Οι εξωμερίτες Έλληνες πρέπει να οργανώσουν τις κοινότητές τους έτσι, που να διατηρούν μονάχοι τους όλα τα σκολειά τους και να είναι έτοιμοι πάντα για να υπερασπίζονται από κείνους που επιβουλεύονται την ύπαρξή τους και για να σηκωθούν ενάντια στον Τούρκο (στην Ευρώπη και στα Νησιά).

3) Παράλληλα μ αυτά τα χρέη, όλοι μαζί οι Έλληνες έχουν χρέος να μεταρρυθμίσουν την παιδεία τους. Και αυτή θα μεταρρυθμιστεί προ πάντων με το να πάρουν τη φυσική τους γλώσσα, τη ζωντανή, όργανο διδασκαλίας, και να μιλούν και να γράφουν τη γλώσσα τους ελεύτερα, και πάντα, χωρίς ντροπή μην τους ονομάσει κανείς αγράμματους....

(ἡ φωτό τοῦ Δραγούμη ἀπό ἐδῶ)

Βεβαίως μετά ἀπό αὐτή τήν κριτική τοῦ Δραγούμη,ὅπου ἔβλεπε σ᾿ὅλους τούς τομεῖς μόνον ἀνεπάρκεια,μόλις 3 χρόνια μετά,ἦρθαν οἱ Βαλκανικοί πόλεμοι μέ τά νικηφόρα ἀποτελέσματα.Ἦρθε ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Θεσσαλονίκης,τῆς Καβάλας,τῶν Ἰωαννίνων.Καί ἦρθε ἡ Μακεδονία ἐκεῖ πού τῆς ἄρμοζε ἱστορικῶς,στήν φυσική της θέσιν,τήν Ἑλληνική.Καί ἡ Ἥπειρος τό ἴδιο...Κι᾿ὅλα αὐτά ἀπό τό «χάρβαλο» ἑλληνικό κράτος πού ἔβλεπε ὁ Δραγούμης τό 1909...

Νά ᾿δοῦμε τώρα αὐτό τό «ἄς κρατήσουν οἱ τοῦρκοι τήν Πόλη,καλλίτερα αὐτοί»   ! 

Τί συμβόλιζε ἡ Πόλις,ἡ Κωνσταντινούπολις; Τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία. Δῆλα δή,τήν συνέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Τόν Πολιτισμό ἐκεῖνο πού γέννησε ὅλα αὐτά γιά τά ὁποῖα σήμερα καμαρώνει ἔνας ἄνθρωπος πού θέλει νά λέγεται πολιτισμένος. Ἰδανικά,Ἀξίες,πολιτιστικά θεμέλια. Ὅλα ἀπό ἐδῶ,χιλιάδες χρόνια πρό τοῦ Βυζαντίου καί ἡ συνέχεια μέσῳ αὐτοῦ. Καί ἦλθαν οἱ ὁρδές τῶν τουρανομογγόλων γιά νά ἁλώσουν ὄχι ἁπλῶς τήν Πόλιν,ἀλλά αὐτόν καθ᾿αὐτόν τόν Πολιτισμό.Τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό ! 

Τί συμβόλιζε ἡ Πόλις,ἡ Κωνσταντινούπολις; Ὅ,τι καί ὁ Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας,τό Σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας,τῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ μέσα ἀπό τήν συνέυρεσίν του μέ τόν Λόγον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ! Σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας ! 

Αὐτά ὅλα ἦταν καί εἶναι ἡ Πόλις,ἡ Κωνσταντινούπολις γιά τούς Ἕλληνες ! Ἀλλά ἐδῶ εἶναι καί ἡ οὐσία καί ἡ ἀξία αὐτοῦ τοῦ ὀνείρου :δέν ἦταν μόνον γιά τούς Ἕλληνες ἀλλά καί γιά ὁλόκληρο τόν Πολιτισμένο Κόσμο. Γιά τούς Χριστιανούς ὅλου τοῦ Κόσμου ἡ Ἁγία Σοφία καί ἡ Πόλις ἦταν καί εἶναι ἕως σήμερα Σύμβολα Πολιτισμοῦ ! 

111 χρόνια μετά τό κείμενο τοῦ Δραγούμη.«καλλίτερα πού κράτησαν οἱ τοῦρκοι τήν Πόλιν»;

Καλλίτερα,γιά τόν Δραγούμη ἦταν νά μείνουν αὐτά στούς τούρκους καί μάλιστα μέ μεγάλη εἰρωνία γράφει :  Πάει και η Πόλη και η Αγιά Σοφιά! Πάει η Κόκκινη Μηλιά και ο Βασιλιάς ο Μαρμαρωμένος! Αυτός θα μείνει αιώνια μαρμαρωμένος, τώρα που θα τον στήσουν άγαλμα μαρμαρένιο, για παράδειγμα ― όμορφο, πολύ όμορφο, και συγκινητικό παράδειγμα ― σ' ένα λόφο της Αθήνας.Οι Έλληνες άρα πρέπει να πάρουν από το Τούρκικο κράτος όσα μπορούν περισσότερα, (μαλώνοντας ή συναγροικούμενοι με τους άλλους λαούς της Ανατολής), τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Νησιά, ως την Κύπρο

Νά πάρουν ἀπό τό τουρκικό κράτος; Τί άνῆκε στό τουρκικό κράτος γιά νά τό ἔπαιρναν οἱ Ἕλληνες ; Τά χιλιόχρονα πατρογονικά μας ἐδάφη; Ἐπεί δή ἔπεσαν στά χέρια τῶν τουρανομογγόλων γιά 400 χρόνια,χάθηκε καί ἡ πατρότητά τους; Ἔ τότε καί οἱ ἄραβες πού κατεῖχαν τήν Ἰβηρική ἐπί 600 χρόνια,νά ἀπαιτοῦν τήν ἀπελευθέρωσή της,σήμερα ! Τί λογική καί αύτή ! ! ! 

Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει μᾶς προτείνει ὁ Δραγούμης νά κυττάξουμε ν᾿ἀρκεσθοῦμε στήν Μακεδονία,Ἥπειρο,στά νησιά καί τήν Κύπρο. Βλέπω πώς ξέχασε τήν Κρήτη,ἀλλά τό παρακάμπτω ἀφοῦ ἄς ποῦμε πώς ἦταν ἡμι-ἐλεύθερη... 

Ὡραῖα,τά πήραμε,ὅντως,ἐκτός τῆς Κύπρου διότι ἐκεῖ δέν μιλοῦσε καμμιά τουρκιά ἀλλά ξέρετε ποιοί...

Τά πήραμε τρία χρόνια μετά καί μ᾿αὐτό τό «χάρβαλο» κράτος πού ἔβλεπε ὁ Δραγούμης. Καί ἡ δημοτική καί αὐτή κυριάρχησε ἐπίσης μέ τά σημερινά μαλλιαρά ἀποτελέσματα... Τί ἔχουμε σήμερα λοιπόν; Μήπως,πλέον τῶν 100 χρόνων φαίνεται πουθενά καμμία ἔστω ἐλαχιστοτάτη ἐλπίς νά γίνῃ πρᾶξις ἡ Μεγάλη Ἰδέα; Πῶς ; 

Ἡ Κωνσταντινούπολις ἐρήμωσε ἀπό Ἕλληνες. Καί ὅπου ἄλλου στήν τουρκιά,Ἕλλην δέν ἔμεινε ἤ σφάχτηκε ἤ κυνηγήθηκε.Ἔτσι οἱ «ἐξωμερίτες ἕλληνες» κατά τόν Δραγούμη δέν χρειάσθηκε νά κρατήσουν μόνοι τά σχολειά τους διότι δέν ὑπῆρχαν πιά ἑλληνικά σχολειά. Μήτε κι᾿ἐκκλησίες χριστιανικές ἔμειναν...Ἀπό πολύ νωρίς. Κι᾿ἄν ζοῦσε λίγα χρόνια ἀκόμη ὁ Δραγούμης,θά τά ἔβλεπε ὅλα αὐτά μέ τά ἴδια του τά μάτια ! 

Ἡ Ἁγία Σοφία ἔγινε τζαμί ! 

Ἡ Κῦπρος χάθηκε ἡ μισή καί ἐπισήμως τήν ἐντάσσει ἡ τουρκιά στό δικό της κράτος,ὁσονούπω : 

Τά νησιά; Ἄ,αὐτά περιμένουν τήν μαῦρη μοῖρα πού τά περιμένει μαζύ μέ τό μισό Αἰγαῖο πού προφανῶς λίαν συντόμως θά χαιρετήσουμε χάριν τοῦ ...διεθνοῦς δικαίου ...! 

Τοῦ win- win πού λέει καί ὁ μέγας ἀρμοστής Πάϊατ,ὁ ὁποῖος βλέποντας τόν Μπάϊντεν νά εἶναι ὁ νέος πρόεδρος τῆς χώρας του βγαίνει νά δώσῃ τό στῖγμα : «Νά βάλουμε καί τήν Ἄγκυρα στόν ἀγωγό  East med...».

Καί μετά τί; Ποῦ ἀλλοῦ νά τήν βάλουμε τήν ...Ἄγκυρα;; 

Κατάλαβες,Δραγούμη,ἐκεῖ ψηλά πού βρίσκεσαι ἤ ὅπου βρίσκεσαι τέλος πάντων,τί σήμαινε αὐτό τό : «ἄς κρατήσουν οἱ τοῦρκοι τήν Πόλι,καλλίτερα αὐτοί...» ; Ὅσο ἡ τουρκιά,μέσῳ τῆς Πόλεως βρισκόταν καί βρίσκεται στήν Εὐρωπαϊκή ἥπειρο,ὅσο κρατοῦσε τά στενά καί τήν τόσο σπουδαίας σημασίας δίοδον,μόνο θά ἀπαιτοῦσε,ὅπως καί ἔκανε εἴτε στόν Α΄μεγάλο πόλεμο εἴτε στόν Β΄Π.Π. Καί βεβαίως σήμερα πού ἀπαιτεῖ νά εἰσβάλλει  στήν Ε.Ε. Σέ μία Εὐρώπη πού τήν ἔχει γεμίση μέ ἰσλαμιστές καί τζιχάντια,τά ὁποῖα ὅποτε καί ὅπως θέλει τά βάζει νά «χορεύουν»...

Αὐτό σήμαινε καί σημαίνει τό «ἄς κρατήσουν οἱ τοῦρκοι τήν Πόλιν.Καλλίτερα αὐτοί... Γιά τό «καλλίτερα αὐτοί» ἄς μήν κάνω λόγο,διότι ἴσως ξεφύγω..

Κάπως τό ἴδιο μοῦ ἀκούγεται καί τό σημερινό : «Μπορεῖ νά χάσουμε τό Καστελλόριζο ἀλλά θά κερδίσουμε Ῥόδο καί Λέρο» ἤ τό ἄλλο «ἄς δώσουμε μερικά νησιά στούς τούρκους,ἀρκεῖ νά κοιμώμαστε ἤσυχοι» ἤ ἀκόμη πιό τραβηγμένο καί μέ πολλά ὑπονοούμενα «εἴμαστε παιδιά τῶν ὀθωμανῶν». Μήπως λοιπόν,ὡς «παιδιά τους» νά τά δώσουμε ὅλα; 

Δέν βαριέστε οἱ πολιτικάντηδες πάντα ἴδιοι ἦσαν. Πάντα ! Σ᾿ὅποια πλευρά κι',ἄν βρέθηκαν ἤ βρίσκονται τό ἴδιο εἶναι ...


Ἡ Πελασγική

20 σχόλια:

 1. Παραζαλίστηκε το θέμα τού Δραγούμη τόσα χρόνια και κούρασε, σε βαθμό εμετίλας.
  Για θέματα σαν κι αυτό http://esxatianasxesi.blogspot.com/2020/11/62.html, θα
  μάς πη τίποτα ο... ... ... γιγαντοτιτανοτεράστιος Χατζηγώγος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μή τό λές αὐτό Διηνέκη,διότι στό πρόσωπο τοῦ Δραγούμη βλέπει κανείς ὅλους τούς πολιτικάντηδες.Αὐτός πιά κι᾿ἄν ἦταν πολιτικάντης ! Ἀλλά αὐτό πού κυρίως μετρᾷ μέ τόν συγκεκριμένο εἶναι πού κάποιοι «ἐθνικιστές» τόν ἀναγόρευσαν σέ «μορφή τοῦ ἐθνικιστικοῦ χώρου» !

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει ἄν ἀσχοήθηκα σήμερα ἦταν ἐξ ἀφορμῆς τοῦ βίντεο πού παρακολούθησα ἀπό τό ἱστολόγιό σου. Ἔ, νά ὑπερασπίζεται κάποιος ἐκεῖνο τό ἀνεκδιήγητο «ἄς κρατήσουν οἱ τοῦρκοι τήν Πόλιν.Καλλίτερα αὐτοί...» πάει πάρα πολύ !

   Σοῦ μιλάω εἰλικρινῶς,δέν εἶδα τήν συνέχεια,μοῦ εἶχε ἀνέβη τό αἷμα στό κεφάλι !

   Τέλος,μέ δαῦτον. Πᾶμε παρακάτω.

   Νά σοῦ πῶ ἔνα μεγάλω μπράβο,ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ,γιά τό θέμα μέ τόν Στρατηγό Λῆ ! Μ Π Ρ Α Β Ο !

   Τώρα,σχετικῶς μέ τήν ἀπορία σου,γιά τόν ἐν λόγῶ Χατζητέτοιο. Δέν ξέρω ἄν ἀσχολεῖται μέ τέτοιου εἴδους,σοβαρά θέματα. Μοῦ ἔχει δώση τήν ἐντύπωσι τοῦ εὐκαιριακοῦ δημοσιογράφου,μπορεῖ νά κάνω καί λάθος διότι δέν θά ἔλεγα πώς ἔχω παρακολουθήση τόν ἐν λόγῳ πέρα ἀπό περιστασιακά καί μόνον,ἀλλά νομίζω πώς ἀσχολεῖται μέ πράγματα καί θέματα πού θά μποροῦσαν νά προκαλέσουν ἐντύπωσιν μέ κίνητρο τήν προσωπική προβολή. Ἴσως κάνω λάθος,τό ἐπαναλαμάνω,ἀλλά αὐτή τήν ἐντύπωσιν ἔχω ἀποκομίση.

   Σοβαρότατο τό θέμα μέ τόν τοῦρκο.Ἔχω ἀναφερθῆ πάντως ἐγώ σχετικῶς.Θυμᾶσαι στό θέμα μέ τούς Ἀσίνα;
   https://sxolianews.blogspot.com/2020/07/blog-post_17.html

   Καί τό ἄλλο μέ τούς Πακιστανούς ;
   https://sxolianews.blogspot.com/2020/08/blog-post_79.html

   Βεβαίως καί στήν βόρειο Ἀφρική καί ὄχι μόνον,ἀφοῦ τούς βλέπουμε ἐμπλεκομένους καί στήν Νιγηρία ! https://www.el.gr/war/ochi-mono-stin-livyi-i-toyrkia-aploneta/

   Τό εἴχαμε ἀναφέρη καί αὐτό : https://sxolianews.blogspot.com/2020/10/blog-post_44.html

   Πάντως,προσωπικῶς πιστεύω αὐτό πού γράφω ὡς τῖτλο στό β΄θέμα πού ἔβαλα πιό πάνω :Γιά ποιόν δουλεύει τόσο σκληρά ἡ τουρκία; Ἔ λοιπόν,στό τέλος καί ἀφοῦ τελειώση μέ τήν βρώμικη δουλειά,θά φάῃ τό κεφάλι της μιά καί καλή !
   Διαγραφή
 2. Αγαπητή Πελασγική με συγχωρείς, αλλά έχεις άδικο.
  Θα διαφωνήσουμε μετά από καιρό και πάλι.

  Περί Δραγούμη δεν γνωρίζω πολλά.
  Μέχρι εκεί που φτάνουν οι γνώσεις μου, τον έχω για μορφωμένο μεν, αναξιόπιστο δε.
  Ήταν όμως και ανήσυχος και την "έψαχνε".

  Σε κάθε περίπτωση ότι τον επικαλούνται όλοι, μάλλον δεν είναι καλό ...

  Το κείμενο όμως που μνημονεύεις είναι ΟΛΟΣΩΣΤΟ.
  Επίσης δικαιώθηκε 100 %

  Το '22 τον μεγαλο-ιδεατισμό μας πληρώσαμε, τον οποίο δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε.
  Είμαστε μικρός λαός πλέον και καταταλαιπωρημένος.

  Το εφικτό πρέπει να επιδιώκουμε.
  Το παραπάνω όταν "μεγαλώσουμε".

  Οι στόχοι που θέτει, περί στρατιωτικού κράτους και περί μεγαλώματος σε βάρος της Τουρκίας, ολόσωστοι.
  Περί της τοπικής αυτοδιοίκησης επίσης σωστός.
  Περί της παιδείας επίσης.
  Περί των ομογενών επίσης.

  Τι άλλο θέλεις ;

  Αυτό με την Πόλη σε πείραξε.
  Δεν είπε ο άνθρωπος να μην την πάρουμε.
  Είπε δεν μπορούμε να την πάρουμε.
  Μπορούμε μήπως ;

  Και σήμερα αν μας την δώσουν "τσάμπα" τι να την κάνουμε με 10 εκ. Τούρκους ;

  Είσαι έξυπνη. Πρέπει να ξεχωρίζεις το πνεύμα ...

  Άστοχο νομίζω το σχόλιό σου.

  Σε όλα μέσα έπεσε ο τύπος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔπεσε μέσα; Μιλοῦσε γιά κράτος χάρβαλο καί γιά ἔλλειψι στρατοῦ καί 3 χρόνια μετά πήρανε,Μακεδονία καί Ἥπειρο.
   Σωστός καί μέ τήν γλῶσσα; Συγγνώμη ἀλλά διαφωνῶ καθέτως περί δημοτικῆς ἡ ὁποία ἔφθασε σήμερα γιά νά μήν πῶ τό 100% νά πῶ ἕνα 99% νά γνωρίζῃ περίπου τό 10% τῆς ἑλληνικῆς τήν ὁποία τείνει νά ἀντικαταστήσῃ μέ τά γκρίκίγλις.

   Ἔκανε λόγο γιά Μακεδονία,Ἥπειρο,νησιά,Κύπρο καί πουθενά λόγος γιά Θράκη καί Κρήτη !

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσῃ,ἤρθαμε σ᾿αὐτά πού εἶπε;Ἄς ποῦμε ναί.Ἀποτέλεσμα; Πάει ἡ μισή Κύπρος,χάνουμε νησιά καί μισό Αἰγαῖο,ἡ Θράκη χμμ... στά σχέδια τῆς τουρκιᾶς,τό ἴδιο καί ἡ Κρήτη ἡ ὁποία ἀμφισβητεῖται ἀπό τήν τουρκιά καί τά 3/4.

   Πολύ μέσα ἔπεσε ! Φοβερό ! ! !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου,αὐτό ἐπιθυμῶ καί ἐγώ :τήν διαφωνία !

   Διαγραφή
  2. έγραψες :
   "Ἐν πᾶσῃ περιπτώσῃ,ἤρθαμε σ᾿αὐτά πού εἶπε; Ἄς ποῦμε ναί. Ἀποτέλεσμα; Πάει ἡ μισή Κύπρος,χάνουμε νησιά καί μισό Αἰγαῖο,ἡ Θράκη χμμ... στά σχέδια τῆς τουρκιᾶς,τό ἴδιο καί ἡ Κρήτη ἡ ὁποία ἀμφισβητεῖται ἀπό τήν τουρκιά καί τά 3/4.

   Πολύ μέσα ἔπεσε ! Φοβερό ! ! !

   Απάντηση :

   Ο Δραγούμης φταίει για αυτά ;

   Ίσα - ίσα που σου λέει το αυτονόητο :"πολέμα για να τα κρατήσεις".

   ".... να διοικηθούν όσο γίνεται φυσικώτερα, αν όχι για τίποτε άλλο παρά μόνο για να κάνουν στρατό ..." και
   "Το Τούρκικο κράτος λοιπόν πρέπει να διαλυθεί τουλάχιστο στην Ευρώπη και στα νησιά, αφού το Ελληνικό κράτος θα μεγαλώσει πάντα εις βάρος του Τούρκικου".

   Τι άλλο θέλεις, να ζωντανέψει ;

   Αλλά με ποιόν θα πολεμήσεις με τον Καϊρίδη ;

   Μας αρέσει δεν μας αρέσει, μικρύναμε ....
   Ας πιάσουμε το εφικτό.

   Αυτό λέει στο παρόν κείμενο ο Δραγούμης.
   Αυτό λέει η λογική.
   Και αυτός θα έπρεπε να είναι ο οδηγός μας. Το εφικτό.

   Όλα τα άλλα είναι να 'χαμε να λέγαμε.

   Διαγραφή
  3. Αὐτό πού λέει ὁ Δραγούμης,ἀγαπητέ μου,εἶναι μέ λίγα λόγια,πώς αὐτά πρέπει νά ἔχουμε καί μετά βλέπουμε.Αὐτό λέει.

   Λοιπόν,ἄν αὐτός λέγεται διπλωμάτης/πολιτικός,τότε καλλίτερα νά ἔμενε σ᾿αὐτό πού ἤξερε καλλίτερα :στήν λογοτεχνία καί τούς ἔρωτες. Γιατί; Διότι ὅταν γνωρίζεις μέ ποιούς ἔχεις νά κάνῃς,ἐν προκειμένῳ μέ τούς τουρανομογγόλους,ὅταν ἔχεις τήν εὐκαιρία ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ! Μέ τίποτα !

   Αὐτό σημαίνει πώς ἡ ὑπόθεσις Κωνσταντινούπολις/Ἀνατολική Θράκη,δέν ἔπρεπε νά χαθῇ ἐπ᾿οὐδενί !

   Ἡ τουρκιά δέν ἔπρεπε νά ἔχῃ σπιθαμή κομμάτι κομμάτι γῆς στήν Εὐρώπη. Σπιθαμή !

   Ἀλλά ὁ Δραγούμης,μοῦγκα γιά τήν Θράκη καί χάρισμα καί τήν Πόλιν !

   Ἔ,αὐτό λέει πάααρα πολλά...

   Ἄν ἔκανε τόν κόπο νά διαβάσῃ τήν διπλωματία Καποδίστρια,στό θέμα τῶν ὀθωμανῶν,θά εἶχε σίγουρα ἄλλη γνώμη. Ἐκτός καί δέν τόν συνέφερε...Γιατί εἶχε μία περίεργη τάσι πρός τήν Συνομοσπονδία ΚΑΙ αὐτός...

   Ἄ,ἐπί τοῦ θέματος τῶν ὀθωμανῶν,διάβασε ποιά ἦταν ἡ ἄποψις τοῦ Μεγάλου Ἰωάννου Καποδίστρια :

   https://sxolianews.blogspot.com/2020/11/blog-post_10.html

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. Αγαπητή κυρία Πελασγική,

  σάς ευχαριστώ γι' αυτή την ανάρτηση που με δικαιώνει για τον πολύχρονο αγώνα μου να μάθουν όλοι οι αποβλακωμένοι Ρωμηοί εθνικιστές τί κουμάσι ήταν ο Δραγούμης. Κρίμα που δεν είδατε όλη την εκπομπή του Καρρά, γιατί θα είχατε κι άλλα να γράψετε. θα σάς πώ ένα μόνο για να μπείτε στο νόημα:

  Ως γνωστόν, έχω αποκαλύψει ότι η Μαρίκα Κοτοπούλη ήταν τελειωμένο πρεζάκι κι ότι ο Γιάννης Δραγούμης της χορηγούσε ο ίδιος την πρέζα της. Κάπου μάλιστα γράφει πως δεν εύρισκε φλέβα για να της κάνει την ένεση, διότι όλο το κορμί της Μαρίκας ήταν γεμάτο τρύπες!..

  Και τί νομίζετε ότι μού απάντησε ο Καρράς στην εν λόγω εκπομπή που δεν είδατε; Ότι όντως της έδινε ο ίδιος ο Δραγούμης την πρέζα της, αλλά αυτό το έκανε για να... την θεραπεύσει!!

  Πολύ σωστά είναι αυτά που γράφετε και για τις τεράστιες ευθύνες του μαλλιαρού δημοτικιστή Δραγούμη στην καταστροφή της Ελληνικής Γλώσσης. Έχω γράψει ολόκληρο άρθρο σχετικώς κι αν θέλετε σάς το στέλνω για να το αναρτήσετε, ώστε να ξεστραβωθούν οι αναγνώστες σας

  Ευχαριστώ και τον παλιό μου φίλο Διηνέκη - Ν.Μ. που ανέβασε στο Εσχάτη ανάσχεση την εκπομπή του Καρρά, με αποτέλεσμα να την δείτε κι εσείς και να ξυπνήσετε για το ποιός ήταν στην πραγματικότητα ο Γιάννης Δραγούμης

  Σάς ευχαριστώ για την δημοσίευση αυτού του σχολίου και παραμένω πάντα στην διάθεσή σας
  Μετά τιμής
  Θ. Χατζηγώγος
  κορυφαίος εν ζωή δημοσιογράφος του Πατριωτικού Χώρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρακαλῶ,κύριε Χατζηγῶγο !

   Καλησπέρα σας !

   Διαγραφή
  2. Ωχ! «Έσκασε μύτη» κι εδώ ο Χατζηγώγος; Καλή τύχη στο ιστολόγιό σου Πελασγική.

   Διαγραφή
  3. Χάρηκε ἀπό τήν ἀνωτέρω ἀνάρτησιν,ἀπό τήν ὁποία ἔνοιωσε νά «δικαιώνεται» γιά τήν θέσιν του περί Δραγούμη καί ἔδωσε τίς εὐχαριστίες του.

   Ἔ,ὅπως αἰσθάνεται κανείς.

   Διηνέκη,πῶς τά βλέπεις τά πράγματα μέ τούς τουρκαλάδες; Βλέπεις νά κοντοζυγώνῃ τό «χαστούκι» πού μᾶς ἑτοιμάζουν μέ τούς ἐδῶ νεοταξίτες ὑπηρέτες ;

   Διαγραφή
  4. Ό,τι έπαθαν οι Αρμένιοι αδελφοί μας, ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ αν δεν ξυπνήσουμε. Στο χέρι μας είναι όλα. Αν συνεχίσουμε να δεχόμαστε τα όσα μάς κάνουν οι Μητσοτάκης - Τσίπρας, ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.
   Νύχτα θα τα υπογράψη κι ο Μητσοτάκουλας, όπως κι ο Αρμένης πρωθυπουργός.
   Αν ξυπνήσουμε και αντισταθούμε όμως, στο χέρι μας είναι να ξεσκίσουμε ΕΜΕΙΣ τους τουρκαλάδες !!!

   Διαγραφή
  5. Θά συμφωνήσω μαζύ σου,διότι καί στούς Βαλκανικούς πολέμους τούς δώσαμε καί κατάλαβαν,ὡς Ἕλληνες παρά τίς Κασσάνδρες,τύπου Δραγούμη,πού ἔβλεπαν τό «χάρβαλο» κράτος δίχως μέλλον...

   Ναί λοιπόν,στό χέρι μας εἶναι νά τελειώνουμε πρῶτα μέ τά νεοταξίτικα ὄντα καί στήν συνέχεια μέ τήν τουρκιά !

   Ἄν τε νά γράψουμε καί πάλιν Ἱστορία !

   Διαγραφή
 4. Ένα θετικό για τον Δραγούμη το ότι άλλαξε το εβραιογενές Ιωάννης με το Ίων.
  Επιρρεπής σε ρεύματα της Εσπερίας εδήλωνε ως φουτουριστής ότι μία γλάστρα βασιλικού έχει μεγαλυτέρα αξία από μίαν αρχαία τραγωδία, παραλλήλως με τον Μαντσίνι όστις υποστήριζε ότι μία καλογυαλισμένη μηχανή έχει μεγαλυτέρα αξία από την Νίκη της Σαμοθράκης!;.

  Στο γλωσσικό εντελώς λάθος.Στην δυτική Ευρώπη είχε προκύψει θέμα όταν η γλώσσα της εκπαιδεύσεως ήτο η όντως νεκρά λατινική. Δεκάδες χιλιάδες ελληνικές και λατινικές λέξεις είχαν εμπλουτίσει τις βαρβαρικές γερμανικές διαλέκτους και τους Κέλτες της Γαλλίας που μεν είχον εκλατινισθή γλωσσικώς αλλά είχον συγκρατήσει μόνον τα απαραίτητα για τον βαρβαρικό βίο τους.
  Το κίνημα π.χ στην Γερμανία ήτο να καταστεί γλώσσα της εκπαιδεύσεως η γερμανική, η γλώσσα των Γκαίτε,Σίλλερ,Φίχτε,Σέλινγκ,Χαίντερλιν,Σοπενχάουερ, Νίτσε κλπ και της Διοικήσεως.
  Ο Αδαμάντιος Κοραής ήτο ο λεξιπλάστης της λέξεως καθαρεύουσα, εννοώντας τον καθαρισμό της νεοελληνικής από ξένες λέξεις. Όμως στην εποχή του οι Έλληνες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ομιλούσαν κατά τόπους διάφορα ιδιώματα αποτελούμενα από ελάχιστες παρεφθαρμέρνες ελληνικές λέξεις και με πληθώρα βαρβαρικών.
  Οι ελάχιστοι δημοτικισταί ήσαν κυρίως Έλληνες της αλλοδοπής με μέτρια γνώσι της ελληνικής. Ο Ψυχάρης γεννημένος στην Οδησσό και μεγαλομένος στην Γαλλία είχε ως πρώτες γλώσσες την ρωσσική και την γαλλική. Ισχυρίζετο ότι την ελληνική την έμαθε από την αναλφάβητο υπηρέτρια τους. Έγραψε την «Γραμματική της Ρωμέικης Γλώσσας» υποστηρίζωντας ότι ημείς οι Νεοέλληνες δεν είμεθα Έλληνες αλλά ένα νεολατινικό εθνάριον και ότι η γλώσσα μας είναι κυρίως λατινογενής. Δεν είμεθα Έλληνες αλλά Ρωμιοί και η γλώσσα μας η ρωμέικη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό ἔχω ἀναρωτηθῆ ξανά,τό ἐπαναλαμβάνω καί τώρα : Γιατί οἱ συγκεκριμένοι (ξέρετε ποιοί) πολύ συχνά παίρνουν ἀρχαιο-ἑλληνικά ὀνόματα ;

   Ἐγώ,ἔχω ἀπάντησι,θά ἤθελα νά ἀκούσω καί μία ἀπό ἐσᾶς...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 5. ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ;ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΊΩΝΑ ΔΡΑΓΟΎΜΗ. ΑΝ ΚΥΤΤΑΞΩ ΜΑΛΙΣ
  ΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ;ΚΑΙ ΠΩΣ ΦΕΡΟΝΤΑΙ;ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ;ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΜΥΑΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ=ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΏΝ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΑ ΑΥΤΟΝΌΗΤΑ. ΝΑ ΜΕΊΝΕΙ Η ΠΟΛΙΣ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ.ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ Ο πολιτικάντης ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΠΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΠΟΥ ΤΡΥΠΑΓΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ....ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΖΑΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ!ΒΑΡΕΘΉΚΑΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ/ΑΚΟΥΜΕ/ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ TV.NAI!ΟΝΤΩΣ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ.ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ,ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΙΔΉΣΕΩΝ. ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ.ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ ΡΑΓΙΆΔΩΝ...

  ΡΊΤΑ

  Υσ.

  ΚΑΙ ΕΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΊΣΤΡΙΑ. ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η ΦΙΛΙΚΗ ΜΑΣΣΩΝΙΑ Η "ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΡΧΗ" Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΗΤΑΝ ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΕΓΡΑΨΕ ΚΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΆΡΑΣ. ΕΥΓΕ ΤΟΥ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΥ.Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ.ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΙ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΑΜΑΔΑ.ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΚΑΙ ΣΒΗΝΕΙ ΤΑ ΣΚΌΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι ὅπως τά λές εἶναι ἀγαπητή Ῥῖτα.Αὐτές οἱ κάστες δέν εἶχαν καί δέν ἔχουν καμμία σχέσι μέ τόν λαό τόν ὁποῖο θεωροῦν πλέμπα. Ἀπολύτως ἔτσι !

   Ὅσο γιά τήν οἰκογένεια τοῦ Ἰωἀννη Καποδίστρια,ἡ ὁποία ἐπίσης ἀνῆκε σέ μία παλιά ἀστική οἰκογένεια,ὑπάρχει μία πολύ σημαντική διαφορά: ἦσαν μία οἰκογένεια,παραδοσιακῶς,πολύ κοντά στήν θρησκεία. Αὐτό τά λέει ὅλα,νομίζω...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Ῥῖτα !

   Διαγραφή
 6. Ειπε, εγραψε και επραξε πολλα!!! Περασε απο τον πατριωτικο χωρο με πολλες φορεσιες θετικες, αρνητικες και αμφισημες!!! Με μεταβαλλομενες διαρκως αποψεις!!!!! Ομως αυτο που ξεστομισε περι Ομοσπονδιας με την Τουρκια ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!!!! Και ειναι τελικα τοσο εκκωφαντικα αρνητικο που ειναι σαν μην ειπε και σαν να μην εκανε τιποτα αλλο!!!! Ακου ομοσπονδια!!!!!! Πληρης διαρρηξη των κοκκινων εθνικων γραμμων!!!! Αυτο δηλαδη που λενε οι Δ.Κιτσικης, ο Κ. Μεγαλοματης, το ΕΛΙΑΜΕΠ και συσσωμη σχεδον (εμμεσως πλην σαφως) η Ακαδημαικη "προοδευτικη" "ιντελγκεντζια" !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,αὐτό ἀκριβῶς πού λένε καί ὑποστηρίζουν ὄλοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ποτέ δέν ἐνοχλήθησαν πού ἡ Κωνσταντινούπολις ἔμεινε στά χέρια καί τίς ὀρέξεις τῶν τουρανομογγόλων,ὅπως τόν Δραγούμη...

   Καλησπέρα ἀγαπητἐ μου Θαλῆ !

   Διαγραφή
 7. To πιο σημαντικο στο ζητημα Δραγουμη ειναι οτι μας θεωρουσε....μπασταρδο εθνος ! ! !

  Οποιος διαβασει το οσοι ζωντανοι στο κεφαλαιο "Η ΦΥΛΗ" ο Δραγουμης αναλυει γιατι δεν ειμαστε φυλετικα ομοιογενεις και γιατι δεν αποτελουμε συνεχεια των Αρχαιων Προγονων. Αποψεις εξωφρενικες για καποιον που θεωρεται εσφαλμενα "πατερας του ελληνικου εθνικισμου"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἶχα ξεχάσῃ,γιατί τότε,κάπου στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας ᾿90,διαβάζοντας τά βιβλία του εἶχα νευριάσῃ τόσο πού δέν εἶχα ξανασχοληθῇ

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή