" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Καλή Χρονιά,Χρόνια Πολλά !


Εὐτυχές τό νέον ἔτος ! Μέ Ὑγεία γιά ὅλους ! Ἡ Πελασγική

31 Δεκεμβρίου 1781,ἱδρύεται ἡ «Bank of North America»

φωτό
Στίς 31 Δεκεμβρίου τοῦ 1781,ἱδρύεται στήν Πενσυλβάνια τῆς Βορείου Ἀμερικῆς,ἡ πρώτη ἀμερικανική τράπεζα,ἡ «Bank of North America». Ἱδρυτής ὁ Robert Morris,ἀπό τήν Ἀγγλία πού πῆγε στήν Ἀμερική ὅπου ἤδη βρισκόταν ὁ πατέρας του,στό Μέριλαντ. Μπῆκε σ'ἕναν ἐμπορικό οἶκο τῆς Πενσιλβάνια καί μετά ὅλα τά ἄλλα (δόξα καί μεγαλεῖα) ἦρθαν πολύ ...φυσιολογικά...

Robert Morris 
ἕνα χάλκινο γλυπτό πού βρίσκεται στό Σικᾶγο, στό Ἰλινόϊς, ὅπου δείχνει τόν Τζόρτζ Οὐάσιγκτον (κέντρο), τόν Ρόμπερτ Μόρρις (ἀριστερά) καί τόν Haym Salomon (δεξιά). -ἄνευ σχολίου-

Καί στήν Ἑλλάδα,τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,ἔτρεμαν μήπως σέ κάποια ῥούγα,συναντήσει κάποιοςἝλληνας κανέναν τουρκαλᾶ καί κατά λάθος τόν κυττάξει καί χάσει τό κεφάλι του ! Στήν Ἑλλάδα τῆς ἐρημιᾶς,τῶν καλυβιῶν,τῶν λιθαριῶν καί κακοτράχαλων ὀρέων πού δέσποζαν,στήν 4η πλέον ἑκατονταετία,οἱ ὀθωμανοί βάρβαροι,μογγόλοι τῶν Ἀλτάϊων ὀρέων...

Ἡ Πελασγική

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Νά ἔχῃς μάτια καί νά βλέπῃς καί ὧτα καί ν'ἀκοῦς...Μέ ἀφορμή σχόλιο ἀναγνώστου,στό θέμα : Τό «Ε» τό ἐν Δελφοῖς καί ὁ Ἰεχωβᾶς, γράφτηκε ἡ παρακάτω ἀπάντησις,ἡ ὁποία τελικῶς ἔγινε θέμα,πού ἀποτελεῖ ταυτοχρόνως καί μία ἀπάντησι, γενικότερα,στό τί συμβαίνει τίς τελευταῖες,σχεδόν τρεῖς,δεκαετίες στήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες.


Ὅλη αὐτή ἡ ἀρχαιολατρεία,πού ξεκίνησε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '90,ἔχει καταστήσῃ μεγάλη,ἀρκετά μεγάλη μερίδα Ἑλλήνων στό νά πιστεύῃ πώς τά πάντα περιστρέφονται γύρω ἀπό αὐτούς καί ὅλοι συνωμοτοῦν εἰς βάρος τους. Ὅμως ὁ ἕνας καί κύριος ἐχθρός τους εἶναι ὁ σιωνισμός καί οἱ ἑβραῖοι. Ἐν μέρῃ,τά παραπάνω εἶναι ἀληθῆ ! Ἐν μέρη...

Γιατί μπορεῖ ὅντως ἐδῶ νά ἀναπτύχθησαν τά πάντα,(ἐπιστήμη,τεχνολογία,φιλοσοφία καί ὅτι λέμε ἀνθρώπινη ἐξέλιξι ἤτοι πολιτισμόν),ὅμως δέν μποροῦμε νά παραβλέψουμε μία παράλληλη μέ τούς Ἕλληνες ἀνθρώπινη βίωσιν,ἀπό διαφόρους γειτονικούς λαούς οἱ ὁποῖοι σαφῶς καί δέν στάθησαν ἁπλοί παρατηρητές...Λογικότατον ! Τί παγίδες,λοιπόν κρύβει,αὐτή ἡ ἄμετρος ἀρχαιολατρεία,γιά τούς Ἕλληνες; 


Ἡ πλέον οὐσιαστική,εἶναι ἡ τύφλωσις μπροστά στήν ἀλήθεια.Σέ μία ἀλήθεια πού κάποιοι θέλουν νά μήν τήν ἀνακαλύψη ποτέ ὀ ἄνθρωπος καί δή ὁ Ἕλλην. 

Ἄς παραθέσουμε τό σχόλιο τοῦ ἀναγνώστου καί συνεχίζουμε : 

«Όταν κάνουμε μια μελέτη όπως αυτή, δεν ανακατεύουμε ιστορικές εποχές παίρνοντας φράσεις και τα συγκρίνουμε όλα μαζί λες κι έλαβαν χώρα ταυτοχρόνως. Είναι λάθος, είναι παραπλάνηση και σοφιστεία.
Δηλαδή ποιός μιμήθηκε ποιόν; Ο έχων Παρθενώνα μιμήθηκε τον βοσκό-τροφοσυλέκτη; Είχαμε επιστήμες, τέχνες, μας λείψαν οι εμπνεύσεις περί Θείου και παταχτήκαμε στην έρημο στους λεπρούς τσοπάνιδες για να βρούμε Θεό;
Επιτέλους, οι Φοίνικες ήταν Έλληνες με Ελληνική γραφή, πόσο πια ψεύδη...τι απέγιναν οι γραφές τους, οι αναθηματικές πλάκες και τα ιστορικά δρώμενά τους; Εφεύρεσαν οι Φοίνικες το αλφάβητο και μετά πεθάναν όλοι; Τους κατάπιε η γης η μαύρη;
Γιατί μετάφραση από τον Κάκτο, που κάνει μια φιλότιμη ξερή απλή μετάφραση φιλολογικού τύπου, κι όχι του εγκυρότατου Ιωάννη Πασσά;
Γιατί θεωρείται πηγή ο Εβραίος πρώην σκλάβος και μετέπειτα ιστορικός-προπαγανδιστής ο Ιώσηπος; Είναι γνωστή η προπαγανδιστική μονομέρεια των γραφόμενών του, δεν το γνωρίζετε;
Οι Εβραίοι λατρεύουν τον Ένα Θεό τους, γνωστοί μιμητές, κι όποιος άλλος και μάλιστα παλαιότερος πολιτισμός πράττει το ίδιο σημαίνει ότι τους αντιγράφει; Δηλαδή ό,τι δηλώσει ο λαός αυτός οι Εβραίοι, οποτεδήποτε κι αν το δηλώσει κατέχει την πρώτιστη γνώση;
Το δελφικό Ε είναι παλαιότατον, ποιός γιαχβε... Εκτός κι αν το κείμενο τούτο γράφτηκε από Ταλμουδιστή εκ του πονηρού, για να αποπροσανατολίσει τους ημιμαθείς.
Πόση προπαγάνδα κατά των Ελλήνων πια ρε αρθρογράφε, παραθέτεις και το τουρλού των πηγών σου να εντυπωσιαστούμε...»

Καί ἡ ἀπάντησίς μου : 

Ἀγαπητέ,ὅταν φιλοξενοῦμε ἕνα θέμα δέν σημαίνει πώς ἀποδεχόμεθα πλήρως ὅσα σ'αὐτό ἀναφέρονται. Οἱ πληροφορίες,ἐν τῶ προκειμένω,πού ἐμπεριέχονται σ'αὐτό μᾶς ἐνδιαφέρουν τίς ὁποῖες ἀξιολογοῦμε άναλόγως τῶν γνώσεών μας.

Θά σᾶς κάνω ὅμως μία ἐρώτησιν,γιατί ὅπως βλέπω εἶστε απόλυτος καί κάθετος,στήν ἄποψιν περί τῆς ἀπολύτου σοφίας τῶν Ἑλλήνων. Πρωτίστως δέν ἔχω ἀντίρρησιν,ἔχω ὅμως ἐνστάσεις σέ πολλά θέματα πού ἔχουν νά κάνουν μέ αὐτή τήν σοφίαν. Διότι δέν εἶναι κάτι πού ἔρχεται ἔτσι ἁπλῶς ἀπό μόνη της, ἀλλά πολλοί εἶναι οἱ παράγοντες πού τήν καλλιεργοῦν καί τήν ἀναπτύσσουν.Ἕνας ἀπό αὐτούς ἡ ἐπαφή μέ διαφορετικούς λαούς,ἤθη κι'ἔθιμα.Καί ὡς ἀπό τήν φύσιν τους οἱ Ἕλληνες λάτρεις τοῦ νέου καί διαφορετικοῦ καί ἀφοῦ οἱ συνθῆκες τό ἐπέτρεπαν (θάλασσα) ἔγιναν ἄριστοι ναυτικοί καί ἑπομένως μεταφορεῖς καί νέων ἠθῶν. Εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι εἶναι μία πραγματικότης τῆς ἀνθρωπίνου φύσεως. Ἔδιδαν-ἐλάμβαναν.

Στό δέ θέμα τῆς θρησκείας,πού γνωρίζουμε καλῶς ὅσοι ἀσχολούμεθα μέ κάποια στοιχειώδη ἔρευνα, ἀποτελεῖ τό κύριο ὅπλο τῶν ἐξουσιαστῶν.Ὅσο πιό πίσω πηγαίνουμε,τόσο πιό δυνατό ἦταν αὐτό τό ὄπλο. Μά καί σήμερα ἀκόμη μποροῦμε νά διαπιστώσουμε τήν ...δύναμίν του !

Θά σέ παραπέμψω,νά διαβασῃς αὐτό τό κείμενον : Οἱ μελαμψές Περιστέρες καί τό Μαντεῖον τῆς Δωδώνης...

Γιά πέρνα καί ἀπό ἐδῶ : Ἡ Σαχάρα πού ἦταν λίμνη,ὁ Διόνυσος καί οἱ Star Gates - Νύσιαι Πῦλαι

Καί ἀπό ἐδῶ ἕνα πέρασμα,καλόν θά εἶναι : Τό ἀπόλυτον Σκότος ἡ Λήθη καί ἡ Λητώ τοῦ Ἀπόλλωνος καί τῆς Ἀρτέμιδος...

Ἐπίσης :

Ὅτι μαθαίνει κανείς,καλόν εἶναι...Ἴων,ὁ γενάρχης τῶν Ἑλλήνων 

Οἱ ...ἱερές ἀγελάδες κρατοῦν ἀπό πολύυυυυ παλαιά...

 Καί τώρα νά ἔρθω στήν ἐρώτησιν πού εἴπαμε : 

Γιατί,ἄρα γε,αὐτοί οἱ «βοσκοί-τροφοσυλλέκτες»,ὅπως τούς χαρακτηρίζεις,ἔχουν ἐπιτύχει νά εἶναι παγκόσμιοι ἐξουσιαστές; Καί δέν εἶναι σημερινόν τό φαινόμενον,ἁπλῶς στήν σύγχρονη ἐποχή δέν κρατοῦν οὐδέν πρόσχημα οὔτε κρύβονται πίσω ἀπό διαφορετικές...ἰθαγένειες ἤ θρησκεῖες (βλέπε :προτεσταντισμός ἤ πουριτανισμός τῆς νέας γῆς-Ἀμερική-).

Μήπως νά ἐπανεξετάσετε ὅσα ξέρατε; Κοσμογονία-Θεογονία Φοινίκων ! ! !

Τί συνδέει τούς ἑβραίους μέ τόν Κρόνον ;

 Μπορεῖς νά μοῦ ἀπαντήσῃς,πώς ἐπέτυχαν αὐτοί οἱ «καθυστερημένοι» πολιτισμικῶς,νά βρίσκονται πίσω ἀπό κάθε μεγάλο,ἰστορικῶς, γεγονός; Ἤ τήν «γέννησιν» πολιτευμάτων,τήν ...δημοκρατία,τόν Κομμουνισμόν ἀλλά καί ὅτι κίνημα βάζει ὁ νοῦς σου; Νά ἐπιβάλλουν πολιτικές ὁρθότητος ἕως ἀπαγορεύσεις -νόμους σχεδόν σ' ὅλα τά κράτη τῆς ὑφηλίου;

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους 

Ὁ Τυφών,ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων καί ἡ νέα Θρησκεία... 

Ἀγαπητέ,ἀλλοῦ κρύβεται ἡ ...ἀλήθεια τοῦ γήϊνου κόσμου. Ἀλλά τό καλλίτερον εἶναι πώς, εἶναι ὁλοφάνερη γιά αὐτόν πού ἔχει μάτια καί βλέπει καί ὧτα καί ἀκούει...Ἡ Πελασγική

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Ἄμα σέ τυφλώνει ὁ,ῥημαδιάρης, ἔρως,κάνεις ὅτι ἀφάνταστο χωρᾶ ὁ νοῦς ...


Πῶς κάνουν οἱ ἔφηβοι ὅταν βιώνουν τίς νεανικές ἀγάπες; Σκαρφίζονται πράγματα,δικαιολογίες,κατασκευάζουν ψεύτικες καταστάσεις μόνον καί μόνον γιά νά βρεθοῦν μέ τόν ἔρωτα τῆς ζωῆς τους ! Γιατί,οἱ ἔφηβοι,ἔτσι ἀκριβῶς νοιώθουν τά πρῶτα σκιρτήματα τῆς καρδιᾶς τους : πρῶτα καί μοναδικά ! Καί προβαίνουν στίς πιό ἀπίθανες τρέλες !


Ἔ, κάπως ἔτσι μᾶς προέκυψε ὁ Ἄλεξ τόν τελευταῖο καιρό ! Ἤ κάνω λάθος; Δέν νομίζω,ἀφοῦ τό νά πάῃ πρωθυπουργός νά ἐγκαινιάσῃ ἔργο πού δέν ἔχει ὁλοκληρωθῆ,δέν ἔχει ξαναγίνῃ ποτέ καί πουθενά ! Οὔτε κἄν σέ ἐκεῖνες τίς χῶρες τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικῆς,πρό 50ετίας (ἤ ἀκόμη ἔτσι γίνεται,κατά 'κεῖ; ),ὅπου κάτι ἀπίθανοι τύποι,συνήθως στρατιωτικοί,ἔπαιρναν μέ τό ἔτσι θέλω τήν ἐξουσία καί ἔβλεπες νά κάνουν τά πιό ἀπίθανα,μά τά πιό ἀπίθανα πράγματα ! Γιά ἐγκαίνεια ἀνολοκλήρωτου ἔργου,πάντως,δέν ἔχω ἀκούσῃ βρέ παιδί μου...

Παγκόσμια πρωτοτυπία: Mετρό χωρίς συρμούς εγκαινίασε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη

Τά μάτια τῆς Κατερίνας,ὅμως (ὄχι τά δόντια της,σίγουρα),τόν ἔχουν ἀποβλακώσῃ ἐντελῶς. Καί ἐκεῖ πού ἦταν ἀλλοῦ γι'ἀλλοῦ, τώρα ἔχει ἀπογίνῃ...

Πάντως,δέν μπορεῖς νά πῇς,στά μάτια τόν κυττᾶ ! 
Πῶς ἔλεγε ὁ Πασχάλης : «Κατερίνα,Κατερινάκι πές μου πώς μέ θέλεις λιγάκι,θά τρελαθῶ...»


Καί ἡ Περιστέρα; Ἄ, ἡ Περιστέρα,ἀρκεῖ πού εἶναι πρώτη κυρία τῆς χώρας,καθηγήτρια Πανεπιστημίου,σύντροφος πού τοῦ ἔχει δώσῃ δύο τέκνα καί ὅλα καλά... Ἔ, βολεύει καί τόν περίγυρο,στενό καί εὐρύτερον (ποῦ θά ξαναβρῆ τέτοια εὐκαιρία !) καί ἐν τάξει,μωρέ...

Πάντως τά πράγματα μόνον τότε θά γίνουν δύσκολα,γιά τήν σύντροφο Περιστέρα,ὅταν κι' ἄμα κατέβει καμμιά τσάρκα στήν Ἀθήνα, ἡ Κατερίνα...


Υ.Γ. Τί νά κάνουμε,γελοιοποιοῦμε τά μαύρα μας τά χάλια ...


Ἡ Πελασγική

Τί ἀπέγιναν ἐκεῖνα τά παιδιά; Τά παιδιά μας,τά ἑλληνόπουλα.


Προπαραμονές τῆς Πρωτοχρονιᾶς τοῦ 1949,τέσσερις μῆνες μόλις ἀπό τήν συντριβή τῶν κομμουνιστοσυμμοριτῶν καί τήν λῆξιν τοῦ συμμοριτοπολέμου,ἡ Ἑλλάς ζητοῦσε τήν παγκόσμιον συνδρομή,γιά τήν ἐπιστροφή τῶν 28000 παιδιῶν της,πού εἶχαν ἀπαχθῇ ἀπό τούς κομμουνιστάς συμμορίτες- εαμοσλαύους,κατά τό γνωστόν παιδομάζωμα ὑπό τόν συντονισμόν τοῦ Πέτρου Κόκκαλη,πατρός τοῦ γνωστοῦ καί μή ἐξαιρετέου  Σωκράτη Κόκκαλη.

Ἐκείνη τήν ἡμέρα,ἡ Βασίλισσα Φρειδερίκη εἶχε ἀπευθύνῃ μέσῳ ῥαδιοφωνικῆς ὁμιλίας,ἔκκλισιν πρός ὅλον τόν κόσμο πρός βοήθεια ἐπανόδου τῶν παιδιῶν στήν Πατρίδα καί τάς οἰκίας τους. «Ἡ σιωπή μπροστά εἰς τό ἀπαίσιο ἔγκλημα,μᾶς κάνει ὅλους συνενόχους»,εἶχε πῆ. 


Σήμερα θά φιλοξενήσουμε,ἕνα δίστηλο τῆς ἐφημερίδος «ΕΜΠΡΟΣ»,τῆς 29ης Δεκεμβρίου 1949,ὅπου τόσο χαρακτηριστικῶς περιγράφεται ἐκεῖνος ὁ σπαραγμός τῆς ἀπελπίδου κραυγῆς τῆς Ἑλλάδος,ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν Π. Τσιμπιδάρο. 


Τί ἀπέγιναν ἐκεῖνα τά παιδιά; Τά παιδιά μας,τά ἑλληνόπουλα. 

Καί ποῦ νά ἤξεραν οἱ Ἕλληνες,τότε,πώς ὕστερα ἀπό 68 χρόνια,θά μᾶς ἐξουσίαζαν τά κομμούνια,μέ τήν ψῆφο τοῦ ἰδίου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ! Καί ποῦ νά ἤξεραν πώς αὐτά τά κομμούνια θά ξεπουλοῦσαν,κομμάτι-κομμάτι τήν Πατρίδα μας,μέ πρῶτο καί μεγάλο θῦμα τήν Μακεδονία μας. Τήν Μακεδονία πού ἔκλαψε,ἴσως τά περισσότερα ἀπό ἐκεῖνα τά ἀπαχθέντα παιδιά...

Ἄμοιρη Ἑλλάς,πόσα ἔχεις πάθη καί μυαλό δέν βάζεις...

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ


Υ.Γ. Τό κομμουνιστοκρατούμενο βικιπαίδεια, χαρακτηρίζει τό παιδομάζωμα ὡς : Αποστολή παιδιών στις Λαϊκές Δημοκρατίες από τον ΔΣΕ,ὅρο τόν ὁποῖο υἱοθετεῖ καί ὡς λῆμμα γιά τό παιδομάζωμα τῶν ἑλληνοπαίδων ὑπό τῶν κομμουνιστοσυμμοριτῶν εαμοσλαύων.Ἐμετικό ἀκόμη καί νά τό διαβάσῃ κανείς ! 

Ἔχουμε κυριευθῇ παντοῦ,δυστυχῶς...

Υ.Γ.2 Τά ἀποκόμματα καί τό πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδος,ἀπό ΕΔΩ

Ἡ Πελασγική

Μά εἶναι τόσο,μά τόσο,ἀπωθητικά καί γελοῖα, αὐτά τά κομμουνιστο-ὑποκείμενα !

Γελοῖα ὑποκείμενα. κακομοιριά γνώσεως,πνευματική πενία ...
Βεβαίως εἶναι,ἐντελῶς ἀνάξιοι σχολιασμοῦ οἱ στίχοι τῶν παραποιημένων παραδοσιακῶν. χριστουγεννιάτικων καλάντων. Εἶναι ὅμως αὐτό τῶν μηνυμάτων πού προσπαθοῦν νά περάσουν,ὅπως ἡ ἀναφορά στήν ἐκμετάλευσιν τῶν πτωχῶν ἀπό τούς πλουσίους. Ἐδῶ,πρέπει νά εἶναι τό πιό γελοῖον τῆς ὑποθέσεως,ἀφοῦ αὐτοί πού προσπαθοῦν νά περάσουν τέτοια μηνύματα εἶναι οἱ ὁρκισμένοι στό χρῆμα καί τόν πλοῦτο ἀπόλυτοι ἀντιπρόσωποί του ! Πιό ἀπόλυτοι,δέν γίνεται ! ! !

Η Αριστερά του... χαβιαριού

Λίρες καί προδοσία μέ ἕναν ἀποδέκτη,πάντα,τήν ἀριστερά !

Ἡ τΣΥΡΙΖΑιούπολις.

Ο αγγλικός χρυσός και το ΚΚΕ


Ἀλλά,θά μοῦ πεῖτε,πάντα ἔτσι ψάρευαν καί στράτευαν,τούς ἀφελεῖς καί ταλαιπώρους πού θά γίνονταν τά δουλικά τους,τά ὑποτακτικά κομματικά λυσσασμένα σκυλιά τους. Ἀλλά,ἀκόμη καί σήμερα κάνουν τό ἴδιο; Σήμερα πού τίποτα δέν μένει κρυφό,πού ἔχουν ἀπογυμνωθῇ ἀπό κάθε ψευδεπίγραφη ...ἰδεολογία; Σήμερα πού ἔχει ἀποκαλυφθῆ ὁ βρωμερός τους ῥόλος ἀνά τήν ἱστορία; Ὑπάρχουν ἄτομα πού πέφτουν σέ τέτοιες παγίδες;

Τά πρώτυπα-Ὕβ Μοντάν : «Καλλίτερα ἀριστερός καί πλούσιος παρά δεξιός καί φτωχός»
Ἐάν δέν εἶναι κακομοιριά γνώσεως,πνευματική πενία τότε πρόκειται γιά συνειδητή ἐπιλογή τῶν τακτικῶν ἀνελίξεως,πού ἔχει περάσῃ ἡ νεοταξίτικη καθεστηκυία πραγματικότης.
Ἄλλως τε,τούς τά ἔλεγε καί ὁ Λένιν τους : Ἀπό τούς 100 κομμουνιστές,οἱ 40 εἶναι ἀγύρτες,οἱ 59 ἀφελεῖς καί μόνον ὁ ἕνας πραγματικός μπολσεβίκος !

Άντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν,τό μέγεθος τῆς ἠλιθιότητος πού πρέπει νά κουβαλοῦν μέσα τους,αὐτά τά νέα παιδιά πού συστρατεύονται μέ τούτους τούς ἀγύρτες ! Τούς καλοπερασάκηδες ἀγύρτες !

Ἀκοῦστε τά γελοῖα ὑποκείμενα,ἀνεγκέφαλα ὅντα :


«Η κομμουνιστική φυλή, ζει μια ζωή τερατώδη, αληθινά, πραγματικά μεταφυσική.Όταν ένας κατηχούμενος πάθει την κομμουνιστική διαφοροποίηση, είναι πια ώριμος να προδώσει τον τόπο του, τους δικούς του, τους φίλους του, τους γονείς του, κάθε τι που είναι δεμένο με την καρδιά και με το αίσθημα του ανθρώπου. Τότε πια, δεν έχει βούληση για να θέλει. Άλλος, θέλει για λογαριασμό του. Αυτός, απλώς εκτελεί. Δεν έχει δικαίωμα να σκέφτεται και να αποφασίζει. Η σκέψη και ο στοχασμός είναι δικαιώματα του κόμματος. Το κόμμα είναι ο εγκέφαλος και η καρδιά της νέας φυλής των ανθρώπων του Κομμουνισμού. ...Η νέα αυτή φυλή κατασκευάζεται σαν ένα είδος κουρελλά, από τα ρετάλια όλων των φυλών, όλων των λαών, όλων των εθνών. Η δύναμη που κινεί τη σατανική μηχανή του είναι το μίσος ».( Στρατῆς Μυριβήλης. Ἡ κομμουνιστική φυλή. Διαβᾶστε το ὅλο,σᾶς παρακαλῶ.)

Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

28 Δεκεμβρίου 1966,ὅταν ὁ Ἀνδρέας «ἐκτελοῦσε» τόν πατέρα του κι' ἄνοιγε διάπλατα τόν δρόμο πρός τό πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου...


Γεμᾶτη ἡ ἱστορία τῆς πολιτικῆς του ζωῆς,μέ κάθε εἴδους προδοσίες καί ἐξυπηρετήσεις,ὑπόπτων σχεδίων, «ξένων κέντρων ἀποφάσεων». Παρ' ὅλο πού αὐτά τά κέντρα ἀποτελοῦσαν τήν ἀγαπημένη του ἔκφρασιν,σχεδόν ἕως τό τέλος τοῦ βίου του,ὁ ἀμερικανοτραφής,Ἀνδρέας Παπανδρέου τά εἶχε ὑπηρετήσῃ,δουλικῶς,σ'ὁλόκληρο τόν πολιτικό του βίον...

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1966,4 μόλις μῆνες πρό τοῦ πραξικοπήματος τῶν συνταγματαρχῶν,στίς 28 τοῦ μηνός,ὁ Ἀνδρέας αἰφνιδιάζει τούς πάντες,μά κυρίως τόν ἴδιο τόν πατέρα του,ἐρχόμενος σέ εὐθεῖα ῥῆξιν μαζύ του,ἀλλά καί μέ τό κόμμα τῆς Ε.Κ.Καί ἐπεί δή,ἀπό τήν φύσιν του,ἦταν ἕνα ὕπουλο φίδι,τά σχέδιά του ἔφθαναν ἕως καί τίς ἀνθρώπινες-προσωπικές σχέσεις καί τίς ἐπιπτώσεις τους ἐπί τῆς ἰδίας τῆς οἰκογενείας του,χωρίς ἴχνος ἐνδοιασμοῦ γιά τό τί θά προκαλέσῃ στά συναισθήματα καί τόν ψυχισμό,τῶν ἰδίων του τῶν παιδιῶν. Γιά τον ἀντίκτυπον στόν ψυχισμό (καί ὄχι μόνον) τοῦ πατρός του,οὔτε λόγος : 


Καί γιά τήν ἱστορίαν τοῦ θέματος,νά συμπεριλάβουμε καί τήν ἀπάντησιν στίς ἐνστάσεις-ἀντιδράσεις τοῦ Ἀνδρέα,τήν ἀπάντησιν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου,πατρός του,Γεωργίου Παπανδρέου,διά τῆς ἐπισήμου ἀνακοινώσεως τοῦ κόμματος :


Ναί,ὅντως,ἡ ...δημοκρατία τους,πάντα νικᾶ ! 

Ἡ Κυβέρνησις Παρασκευοπούλου,ἔλαβε τελικῶς τήν στήριξιν τῆς Ε.Κ. ἀλλά δέν ἐπέτυχε νά διεκπεραιώσῃ τά καθήκοντά της καί παραιτήθη τρεῖς μῆνες ἀργότερα,γιά νά ἀναλάβῃ ὁ Κανελλόπουλος στίς ἀρχές Ἀπριλίου γιά ἐλάχιστες ἡμέρες,ἀφοῦ ἦρθε τό πραξικόπημα καί οἱ συνταγματάρχες πού ἐκτός τῆς ἑπταετοῦς διακυβερνήσεώς τους,ἔκαναν καί ἤρωες καί ἐθνάρχες καί ἰσοβίους κληρονόμους τῆς ἐξουσίας, ἐκείνους πού ἀποδεδειγμένως μόνον καταστροφή ἔχουν δώσῃ στόν τόπο ! 

Υ.Γ. Τά ἀποκόμματα τῆς ἐφημερίδος,ἀπό ἐδῶ κι'ἐδῶ.

Ἡ Πελασγική

58 τά τζαμιά στήν Ἀττική ! Καί ἀπό τήν ἄλλη στήν ἑλλαδική, συνεχίζονται οἱ καταστροφές τῶν χριστουγεννιάτικων στολισμῶν ἀπό ...ἀγνώστους...


Μπορεί το τζαμί του Βοτανικού να καθυστερεί, αλλά αυτό θα είναι μόνο «βιτρίνα», καθώς στην Αττική υπάρχουν ήδη 58 τζαμιά, στα οποία συνωστίζονται τα «προσφυγάκια»!

  58 ΤΖΑΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ… ΘΑΥΜΑ;

Κι'ἀπό τήν ἄλλη σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ἀποτελοῦν οἱ καταστροφές χριστουγεννιάτικων στολισμῶν,σέ διάφορα σημεῖα τῆς χώρας :

Βανδαλισμός του χριστουγεννιάτικου στολισμού(7/12)

Δολιοφθορές στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου Διονύσου(20/12)

Στάχτη έγινε η Χριστουγεννιάτικη φάτνη στη Λάρισα (7/12)

Καταστροφή του Δέντρου καταγγέλει ο Δήμος Ξάνθης (20/12)


ΚΟΜΜΟΥΝΙΑ – ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ! (28/12)

Καταλάβατε,οἱ ...ἀλληλέγγυοι κομμοῦνες, πῶς λειτουργοῦν καί γιά λογαριασμό ποίου; Πάντως,σίγουρα ὄχι πρός τούς Ἕλληνες καί χριστιανούς...


ΔΙΟΤΙ :« ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ,ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ,ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ»


ΑΛΗΤΕΣ -ΠΡΟΔΟΤΕΣ-ΑΘΕΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΑ Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Μέγας Βασίλειος ἤ Ἅϊ-Βασἰλης ;


Ὑπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ Ἁι Βασίλη;

Δέν ἔχουν καμία σχέση. 

Καταρχήν ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι ὑπαρκτό πρόσωπο,  ἑνας ἄνθρωπος πού γεννήθηκε, ἔζησε μεταξύ ἄλλων, ἀγωνίστηκε τόν ἀγώνα τόν καλό καί στό τέλος ἁγίασε! Ἦταν ἄγαμος, ἔγινε μοναχός, διάκονος, ἱερέας καί ἀργότερα ἐπίσκοπος.

Ἐνώ μιλώντας γιά τόν Ἁι Βασίλη ἀναφερόμαστε σέ ἕνα μή ὑπαρκτό, μυθικό πρόσωπο, πού δημιούργησε ἡ φαντασία κάποιων στά πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης. Λέγεται μάλιστα πώς ὑπῆρξε παντρεμένος. Στή συνέχεια, ὁ Ἁι Βασίλης παρουσιάζεται χοντρούλης, ροδομάγουλος (σημάδια καλοπέρασης καί αὐτάρκειας), μέ ἄσπρα μαλλιά καί γενειάδα, ντυμένος στά κόκκινα, συνεχῶς  γελαστός καί χαρούμενος. 

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα,ΕΔΩ

Κουκουλοφόρος εἶχε δώσῃ ON CAMERA νέα διάσταση πρίν τό χτύπημα στό Κολωνάκι – Γιατί θά ἐνταθοῦν οἱ ἐπιθέσεις κατά τοῦ Ἑλληνοχριστιανισμοῦ- βίντεο


Η Ελλάδα βρίσκεται, αυτή την στιγμή, σε συνθήκες τρομοκρατίας.

Συγκλονίζει τους πάντες η έκρηξη που σημειώθηκε στις 7:10 το πρωί της Πέμπτης στο Κολωνάκι, ενώ ακόμα πιο συγκλονιστικές είναι οι στιγμές
που κουκουλοφόρος μιλά στην κάμερα τηλεοπτικού σταθμού και αποκαλύπτει κάτι τρομερό!

Ρεπορτάζ: Κίμων Χαραλάμπους

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος και σημειώθηκε σε μεταλλικό κουτί
που είχε αφεθεί στο πεζοδρόμιο έξω από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στην Σκουφά.
Το γεγονός πως ο μηχανισμός τοποθετήθηκε μπροστά από Εκκλησία, μόνο τυχαίο δεν είναι. Οι κουκουλοφόροι απειλούν πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια.

Ένα παλιό μας βίντεο μέσα σε άρθρο θα σας θυμίσει πως είχαν προειδοποιήσει για τέτοιου είδους επιθέσεις.


Το κουτί εντόπισε ο νεωκόρος της εκκλησίας και ειδοποίησε τον αστυνομικό του τμήματος Εξαρχείων. Ο αστυνομικός έφτασε στο σημείο και άρχισε να περιεργάζεται το μεταλλικό κουτί που φέρεται να είχε μέσα έναν ωρολογιακό μηχανισμό. Τότε προκλήθηκε η έκρηξη που τον τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια και το πρόσωπο. Επίσης ελαφρά τραυματίστηκε και ο νεωκόρος.

Δεν αποκλείεται μάλιστα η βόμβα να κατασκευάστηκε στην Νομική Αθηνών, καθώς οι τρομοκράτες έχουν άσυλο, προκειμένου να κάνουν ό,τι θέλουν στους χώρους του πανεπιστημίου.


Δείτε τώρα κουκουλοφόρο, χαμηλού μάλιστα μορφωτικού επιπέδου (αυτούς προτιμούν οι όποιοι «πράκτορες» που κινούνται ανάμεσά μας, προκειμένου να προκαλούν χάος χωρίς πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις) να μιλά στην κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού «Star».

«Ήμουν εκεί, όταν έκαιγαν την ελληνική σημαία», αναφέρει μεταξύ άλλων, ενώ το καινούριο στην υπόθεση, όπως αποκαλύπτει ο κουκουλοφόρος, είναι πως μουσουλμάνοι παράνομοι μετανάστες (εν προκειμένω Αφγανοί) διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στην πρόκληση χάους στους δρόμους της Αθήνας.

«Ξένοι, κυρίως Αφγανοί πάνε να κάνουν δικό τους τον χώρο. Δεν το θέλουμε εμείς αυτό», δηλώνει. Λέτε στο τέλος οι «αναρχικοί» να »συμμαχήσουν» με αστυνομικές δυνάμεις κατά των παράνομων μεταναστών;

Πάντως η ενδυνάμωση των ισλαμικών ομάδων σημαίνει πως οι επιθέσεις κατά ελληνοχριστιανικών στόχων δεν αποκλείεται να πάρουν άλλη διάσταση και την επόμενη φορά να θρηνήσουμε ακόμα και νεκρούς… στο όνομα του Αλλάχ.

Στόχος, μεταξύ άλλων, να πληγεί αφενός το ελληνοχριστιανικό αίσθημα, αφετέρου οι πολίτες να ζουν υπό καθεστώς τρομοκρατίας, προκειμένου να επικροτήσουν τα όποια «σκληρά» αστυνομικά μέτρα.

Παρακολουθήστε προσεκτικά το βίντεο:Πηγή

Ἐρντογάν : Ἀπό κουλουρτζῆς «σουλτάνος» ! Βίος καί πολιτεία τῆς «ἁγίας οἰκογενείας» !

φωτό
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεπέρασε κάθε προσδοκία του όταν από ένα φτωχόπαιδο έφθασε να γίνει “πρωθυπουργός του λαού” και μετά από αλλεπάλληλες εκλογικές νίκες να καταλήξει υπερπρόεδρος της νεοοθωμανικής Τουρκίας. Ο ίδιος δείχνει να θεωρεί ότι αποτελεί τη «μετενσάρκωση» ή του Μωάμεθ του Πορθητή ή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Υπό τη σκιά σκανδάλων, διώξεων, διεθνούς περιθωριοποίησης και απώλειας του μέτρου μένει να αποδειχθεί αν θα ολοκληρώσει τη διαδικασία μετασχηματισμού της Τουρκίας, στηριζόμενος στις λαϊκές μάζες της Ανατολίας.Γράφει η ΝΕΦΕΛΗ ΛΥΓΕΡΟΥ
ΠΗΓΗ: SLpress

Το αγόρι πουλούσε κουλούρια στις υποβαθμισμένες γειτονιές της Κωνσταντινούπολης, αλλά ονειρευόταν να φθάσει στην κορυφή. Ως ένα από τα πέντε παιδιά μίας φτωχικής οικογένειας, έμοιαζε καταδικασμένος να παραμείνει εκεί που γεννήθηκε: στην αφάνεια του κοινωνικού περιθωρίου. Κι αυτό θα συνέβαινε αν, παρά τα ελλείμματά του, δεν είχε ένα τεράστιο προσόν: να μετατρέπει κάθε μειονέκτημά του σε πλεονέκτημα.

Από νωρίς αποφάσισε ότι δεν πρέπει να παραστήσει ότι ήταν κάτι άλλο και να απαρνηθεί το παρελθόν του, αλλά να αντλήσει δύναμη από αυτό. Κάθε ταπεινωτική και δραματική εμπειρία που συνάντησε στο διάβα του, κάθε ένα από τα βράδια που έπεφτε νηστικός στο κρεβάτι, κάθε φορά που κάποιος τον απέρριπτε, αυτός ατσάλωνε το πνεύμα του και ενίσχυε τη θέλησή του να πλησιάσει τον στόχο του.


"Ο νεαρός Ερντογάν με τον Γκουλμπουντίν Hekmatyar, που χαρακτηρίζεται ως" παγκόσμιος τρομοκράτης "φωτό-λεζάντα

Ο Ερντογάν δεν προσβλήθηκε σταδιακά από το ανίατο σύνδρομο εξουσίας. Από τον πάτο ακόμα στόχευε στην κορυφή, σε μία εξουσία που παρέπεμπε στους -ελέω Προφήτη- ηγεμόνες παρελθόντων αιώνων. Ακολουθώντας τον δρόμο της πολιτικής έπρεπε να κάνει σειρά συμβιβασμών για να ανοίξει τον δρόμο μπροστά του. Από νωρίς στρατεύτηκε στις γραμμές του πολιτικού Ισλάμ και ως ανερχόμενο στέλεχός του κατάφερε το 1994 να εκλεγεί δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης με τις ψήφους των λαϊκών στρωμάτων που είχαν έρθει στην Πόλη από τα βάθη της Ανατολίας. Αυτή η εκλογή του αποτέλεσε και το εφαλτήριο για να μεταπηδήσει στην κεντρική πολιτική σκηνή της Τουρκίας.

Από δήμαρχος σουλτάνος!

Χρειάσθηκε μαζί με τρεις νέους συντρόφους του να έρθει σε ρήξη με τον πολιτικό πατέρα του Νετζμεντίν Ερμπακάν, να αποχωρήσει από το κόμμα του και να ιδρύσει μαζί με άλλους τρεις συντρόφους του το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Πάντα στον χώρο του πολιτικού Ισλάμ, αλλά με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και με θέση υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας.Οι Αμερικανοί τον ξεχώρισαν γρήγορα και σύντομα έδειξαν ανοικτά την προτίμησή τους στον φιλόδοξο και δραστήριο δήμαρχο. Χρειάσθηκε, όμως, να μεσολαβήσει η καταλυτική οικονομική κρίση το 2000 που απαξίωσε τα τρία από τα τέσσερα κόμματα εξουσίας για να κερδίσει το κόμμα του Ερντογάν τις εκλογές και ο ίδιος να βρεθεί με μία καθυστέρηση μηνών στην πρωθυπουργία.

Από τότε και για 10 χρόνια χρειάστηκε να δώσει αλλεπάλληλες νικηφόρες εκλογικές μάχες και να επιβιώσει σειράς συνωμοσιών για να φθάσει στον στόχο του: να μετατραπεί σε πραγματικό κυβερνήτη. Θα χρειαστεί λίγα ακόμα χρόνια και υπέρβαση εμποδίων για να μετατραπεί από κυβερνήτη σε σύγχρονο σουλτάνο.


Το νέο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας αποκαλύφθηκε
Φρόντισε, μάλιστα, να δημιουργήσει και τα σύμβολα της υπερεξουσίας του. Η ανέγερση του προεδρικού παλατιού, γνωστού ως «Λευκό Σαράι», σηματοδοτεί την μετάλλαξή του. Δεν διστάζει να σπάσει μία παράδοση 91 ετών, που θέλει τον εκάστοτε Πρόεδρο της Τουρκίας να κατοικεί στο μέγαρο Τσάνκαγια. Ο Ερντογάν αναβαπτίζεται. Δεν είναι πλέον ένας απλός πρόεδρος. Παραμένει λαϊκότροπος, διατηρεί την προνομιακή σχέση του με τις λαϊκές μάζες, αλλά με όρους νεοσουλτάνου.

Το ανάκτορό του έχει 1.000 δωμάτια, μεταξύ των οποίων υπάρχουν αίθουσες εκδηλώσεων, συναντήσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας επισήμων. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εντός των 300.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει το σύμπλεγμα κτιρίων υπάρχουν ξενώνες, κήποι, και πάρκα γι’ αυτόν, για την οικογένειά του και τους στενούς συνεργάτες του.


φωτό
Το γραφείο του φτιάχνεται στα πρότυπα του Οβάλ Γραφείου. Τόσο αυτό όσο και οι χώροι που φιλοξενούν την οικογένειά του είναι απροσπέλαστοι από κοριούς μέχρι πυραύλους. Το κόστος της κατασκευής ξεπέρασε τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ η ανέγερσή του προκάλεσε σάλο αντιδράσεων για το γεγονός ότι αποψιλώθηκε ένα ολόκληρο δάσος για να χτιστεί. Κι όλα αυτά, όταν η Τουρκία είχε αρχίσει να παρουσιάζει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και σοβαρά ποσοστά φτώχειας. Οι άνεργοι άγγιζαν τα τρία εκατομμύρια.

Η Εμινέ και οι offshore στη νήσο Man

Η χαμηλών τόνων σύζυγός του εμφανίζεται μετρημένη και απολύτως συμβιβασμένη με τα μουσουλμανικά ήθη. Η Εμινέ μπορεί δημοσίως να βρίσκεται ένα βήμα πίσω του, αλλά η ζωή της πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας δεν είναι ούτε τόσο λιτή, ούτε τόσο πατροπαράδοτη όσο δείχνει. Λέγεται ότι είναι υπέρμετρα φιλόδοξη, όσο και ο σύζυγός της, παρεμβατική, φιλοχρήματη, με παραγοντίστικες τάσεις, πανάκριβα γούστα και αλαζονική στάση. Επηρεάζει πολύ τον σύζυγό της, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στο πολιτικό προφίλ του.Λέγεται, μάλιστα, ότι έχει τον ρόλο του «ταμία» της οικογένειας, καθώς τα τέσσερα παιδιά τους έχουν εμπλακεί σε πολλά σκάνδαλα. Σύμφωνα με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς, ο πλούτος του Ερντογάν -σύμφωνα με το  Forbes- ξεπερνά κατά πολύ τα 51 εκατ. ευρώ. Φαίνεται πως προέρχεται από επενδύσεις και περιλαμβάνει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Στην κατοχή του έχει ακόμη μία ποδοσφαιρική ομάδα, δεκάδες εστιατόρια και μία εταιρεία βότκας.

Εκτός, όμως, από τις νόμιμες δραστηριότητές του, έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αποκαλύπτουν μεγάλων διαστάσεων σκάνδαλο. Τα παιδιά του Ερντογάν, συγγενείς και συνεργάτες του φαίνεται να διατηρούν offshore και λογαριασμούς στη Νήσο Μαν της Μεγάλης Βρετανίας. Συγκεκριμένα, ο συγγενής Ζιγιά Ιλγκέν, ο αδελφός Μουσταφά Ερντογάν, ο υιός Μπουράκ Ερντογάν, ο συμπέθερος Οσμάν Κεφεντζί και ο γραμματέας του Μουσταφά Γκιούντογαν έχουν στείλει εμβάσματα εκατομμυρίων δολαρίων σε τραπεζικά ιδρύματα της Νήσου Μαν. Δόθηκαν, μάλιστα, στη δημοσιότητα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις συναλλαγές αυτές.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος Ιρανός έμπορος χρυσού Ζαράμπ, ο οποίος έκλεισε συμφωνία με τους Αμερικανούς εισαγγελείς, έχει μετατραπεί σε μάρτυρα κατηγορίας στη δίκη που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη για υπόθεση παραβίασης των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Έχει καταθέσει ότι κορυφαία στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης δωροδοκήθηκαν από τον ίδιο για να τον βοηθήσουν στο ξέπλυμα χρήματος του Ιράν. Έχει καταθέσει, μάλιστα, ότι την εντολή γι’ αυτές τις δραστηριότητες είχε δώσει ο ίδιος ο Ερντογάν.

Ο Ερντογάν έχει δηλώσει πολλές φορές ότι οι γυναίκες οφείλουν να κάνουν τουλάχιστον τρία παιδιά για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους. Ο ίδιος έχει τέσσερα. Ο δευτερότοκος γιος του Μπιλάλ είχε πιαστεί στα δίχτυα της Δικαιοσύνης με κατηγορίες για οικονομική διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παρεμβάσεις στη λειτουργία των ΜΜΕ, παράνομες μεταβιβάσεις κρατικής γης, διώξεις δημοσιογράφων, δικαστών, εισαγγελέων και αστυνομικών, δεσμούς με χρηματοδότες τρομοκρατικών οργανώσεων και πολλά ακόμα.Είναι ο άνθρωπος που είχε υπό τον έλεγχό του το λαθρεμπόριο πετρελαίου με το Ισλαμικό Κράτος, όταν αυτό έλεγχε πολλές πετρελαιοπηγές σε Ιράκ και Συρία. Στα τέλη του 2013, η τουρκική εισαγγελία είχε στην κατοχή της μία μαγνητοφωνημένη συνομιλία του Μπιλάλ με τον πατέρα του Ταγίπ, ο οποίος του έδινε εντολή να «ξεφορτωθεί όλα τα χρήματα από το σπίτι».

Σκάνδαλα διεθνών διαστάσεων

Ο μικρός γιος του Τούρκου προέδρου, ο Αχμέτ Μπουράκ άφησε στα 19 του χρόνια αιμόφυρτη στο οδόστρωμα μία νεαρή τραγουδίστρια. Δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, είχε παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη και δεν δίστασε να εγκαταλείψει το θύμα. Γλύτωσε, πληρώνοντας 35.000 λίρες για να εξαγοράσει την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε.Το 2006, έχοντας αφήσει πίσω του αυτό το περιστατικό, συστήνει με συνεργάτες του ναυτιλιακή εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο ένα εκατ. τουρκικές λίρες. Μόλις έξι μήνες μετά, η εταιρεία αγοράζει γραφεία αξίας 1,7 εκατ. δολαρίων και ύστερα από αντίστοιχο χρονικό διάστημα, τα κεφάλαιά της έχουν πολλαπλασιασθεί. Η εντυπωσιακή επιχειρηματική πορεία του Μπουράκ Ερντογάν συνεχίζεται βέβαια μέχρι τις μέρες μας!

Αλλά και ο γαμπρός του προέδρου της Τουρκίας Μπεράτ Άλμπαϊρακ εμπλέκεται σε σκάνδαλο διεθνών διαστάσεων. Όταν παντρεύτηκε την κόρη του Ερντογάν, Έρσα, έντεκα χρόνια νωρίτερα, ήταν ένας νέος οικονομολόγος. Οι συγγενικοί δεσμοί που απέκτησε με την οικογένεια Ερντογάν, τον μετέτρεψαν σε κεντρικό πολιτικό και οικονομικό παράγοντα. Λίγο μετά τον γάμο χρίστηκε σύμβουλός του πεθερού. Στη συνέχεια ανέλαβε το υπουργείο Ενέργειας και όταν προσέλαβε διαστάσεις η κρίση της τουρκικής λίρας ο πεθερός πρόεδρος τον όρισε υπουργό Οικονομικών.Δημοσιεύματα κατήγγειλαν ότι συγκαταλέγεται στα Malta Files, τα οποία εμπεριέχουν φακέλους διαφθοράς και φοροδιαφυγής. Κάποια χρόνια νωρίτερα, ο γαμπρός του Ερντογάν μετέφερε από το Ντουμπάι στην Τουρκία μεγάλα χρηματικά ποσά, δίχως την καταβολή φόρου της τάξης του 20%. Επιπλέον, την περίοδο που εργαζόταν στην τουρκική εταιρεία Τσαλίκ, διαμεσολάβησε για την μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών στην Τουρκία δια μέσου της Μάλτας και της Σουηδίας.


Η άλλη κόρη του Ερντογάν, η Σουμεϊγιέ, που λέγεται ότι διαθέτει το τετραπέρατο μυαλό του πατέρα της, παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ. Κατά πολλούς, θεωρείται η καταλληλότερη για διάδοχος του σουλτάνου, ο οποίος της έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Στο γάμο της έφτασε με ελικόπτερο, ενώ ένα ακόμα την ακολουθούσε με επιβάτη τον πατέρα της.

Νοοτροπία σουλτάνου

Ο Ερντογάν δεν άργησε να γίνει ιδιαίτερα καχύποπτος με το περιβάλλον του, ακόμα και με στενούς του συνεργάτες και φίλους. Αφιερώθηκε σ’ ένα λυσσαλέο κυνήγι όσων τόλμησαν να αμφισβητήσουν την “ελέω θεού” εξουσία του. Τα τελευταία χρόνια οι διώξεις έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα τον Ιούλιο του 2016, οι εκκαθαρίσεις έγιναν σαρωτικές και επεκτάθηκαν σε όλους τους νευραλγικούς τομείς του κράτους, στη Δικαιοσύνη, στον στρατό, στην αστυνομία, στις μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και στα πανεπιστήμια και στα σχολεία.Προηγουμένως είχε καταφέρει να εξουδετερώσει τους κεμαλικούς αντιπάλους του στο Γενικό Επιτελείο με τις υποθέσεις «Βαριοπούλα» και «Εργκένεκον». Στη συνέχεια αποψίλωσε τους δικαστικούς λειτουργούς και το κίνημα Χιζμέτ, ηγέτης του οποίου ήταν ο πρώην σύμμαχός του Φετουλάχ Γκιουλέν. Δεν δίστασε, όμως, να φάει και πολλούς συνοδοιπόρους του. Πήρε τα κεφάλια δημάρχων και τοπικών αξιωματούχων, πολλοί από τους οποίους, μάλιστα, φημίζονταν ότι ήταν ερντογανικότεροι του Ερντογάν, όπως ο Μελίχ Γκιοκτσέκ στην Άγκυρα.

Θύμα του έπεσε μέχρι και ο Αχμέτ Νταβούτογλου, πάλαι ποτέ υπουργός Εξωτερικών, πρωθυπουργός και στενός του φίλος. Αμάρτημά του; Είχε διαφωνήσει με τον Ερντογάν σε μια σειρά από θέματα όπως ήταν: η αναθεώρηση του τουρκικού Συντάγματος και οι λίστες με τους υποψήφιους βουλευτές στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2015.Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, η εθνικιστική ρητορική του οξύνθηκε, στρεφόμενος εναντίον της Δύσης και προσεγγίζοντας ακόμα περισσότερο τη Μόσχα. Οι διώξεις έγιναν μέρος της καθημερινότητας. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ κινούνται από τότε στην κόψη του ξυραφιού. Το θέμα των Κούρδων της Συρίας είναι ένας πρόσθετος λόγος που φέρνει τις δύο χώρες σε αντιπαράθεση.


Παρά τη διάθεση της Ουάσιγκτον να τα βρουν, ο σουλτάνος επέμεινε να βάζει τους όρους του. Η όλο και περισσότερο αλαζονική στάση του και οι δημόσιες κατηγορίες του έσπρωξε πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους να θεωρούν τον Ερντογάν εμπόδιο που πρέπει να φύγει από τη μέση. Χαρακτηρίζουν τον ίδιο απρόβλεπτο και την υπό την ηγεσία του Τουρκία αναξιόπιστη και επικίνδυνη σύμμαχο. Αυτές τις μέρες, ο πρόεδρος Τραμπ κάνει μία (ύστατη;) προσπάθεια να τα βρει με τον Τούρκο ομόλογό του. Αν και ακόμα ο κύβος δείχνει να μην έχει ριφθεί η στιγμή που αυτό θα γίνει μοιάζει να μην είναι πολύ μακριά.


Σημ. Οἱ φωτό ἀπό Πελασγική