" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Νά ἔχῃς μάτια καί νά βλέπῃς καί ὧτα καί ν'ἀκοῦς...Μέ ἀφορμή σχόλιο ἀναγνώστου,στό θέμα : Τό «Ε» τό ἐν Δελφοῖς καί ὁ Ἰεχωβᾶς, γράφτηκε ἡ παρακάτω ἀπάντησις,ἡ ὁποία τελικῶς ἔγινε θέμα,πού ἀποτελεῖ ταυτοχρόνως καί μία ἀπάντησι, γενικότερα,στό τί συμβαίνει τίς τελευταῖες,σχεδόν τρεῖς,δεκαετίες στήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες.


Ὅλη αὐτή ἡ ἀρχαιολατρεία,πού ξεκίνησε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '90,ἔχει καταστήσῃ μεγάλη,ἀρκετά μεγάλη μερίδα Ἑλλήνων στό νά πιστεύῃ πώς τά πάντα περιστρέφονται γύρω ἀπό αὐτούς καί ὅλοι συνωμοτοῦν εἰς βάρος τους. Ὅμως ὁ ἕνας καί κύριος ἐχθρός τους εἶναι ὁ σιωνισμός καί οἱ ἑβραῖοι. Ἐν μέρῃ,τά παραπάνω εἶναι ἀληθῆ ! Ἐν μέρη...

Γιατί μπορεῖ ὅντως ἐδῶ νά ἀναπτύχθησαν τά πάντα,(ἐπιστήμη,τεχνολογία,φιλοσοφία καί ὅτι λέμε ἀνθρώπινη ἐξέλιξι ἤτοι πολιτισμόν),ὅμως δέν μποροῦμε νά παραβλέψουμε μία παράλληλη μέ τούς Ἕλληνες ἀνθρώπινη βίωσιν,ἀπό διαφόρους γειτονικούς λαούς οἱ ὁποῖοι σαφῶς καί δέν στάθησαν ἁπλοί παρατηρητές...Λογικότατον ! Τί παγίδες,λοιπόν κρύβει,αὐτή ἡ ἄμετρος ἀρχαιολατρεία,γιά τούς Ἕλληνες; 


Ἡ πλέον οὐσιαστική,εἶναι ἡ τύφλωσις μπροστά στήν ἀλήθεια.Σέ μία ἀλήθεια πού κάποιοι θέλουν νά μήν τήν ἀνακαλύψη ποτέ ὀ ἄνθρωπος καί δή ὁ Ἕλλην. 

Ἄς παραθέσουμε τό σχόλιο τοῦ ἀναγνώστου καί συνεχίζουμε : 

«Όταν κάνουμε μια μελέτη όπως αυτή, δεν ανακατεύουμε ιστορικές εποχές παίρνοντας φράσεις και τα συγκρίνουμε όλα μαζί λες κι έλαβαν χώρα ταυτοχρόνως. Είναι λάθος, είναι παραπλάνηση και σοφιστεία.
Δηλαδή ποιός μιμήθηκε ποιόν; Ο έχων Παρθενώνα μιμήθηκε τον βοσκό-τροφοσυλέκτη; Είχαμε επιστήμες, τέχνες, μας λείψαν οι εμπνεύσεις περί Θείου και παταχτήκαμε στην έρημο στους λεπρούς τσοπάνιδες για να βρούμε Θεό;
Επιτέλους, οι Φοίνικες ήταν Έλληνες με Ελληνική γραφή, πόσο πια ψεύδη...τι απέγιναν οι γραφές τους, οι αναθηματικές πλάκες και τα ιστορικά δρώμενά τους; Εφεύρεσαν οι Φοίνικες το αλφάβητο και μετά πεθάναν όλοι; Τους κατάπιε η γης η μαύρη;
Γιατί μετάφραση από τον Κάκτο, που κάνει μια φιλότιμη ξερή απλή μετάφραση φιλολογικού τύπου, κι όχι του εγκυρότατου Ιωάννη Πασσά;
Γιατί θεωρείται πηγή ο Εβραίος πρώην σκλάβος και μετέπειτα ιστορικός-προπαγανδιστής ο Ιώσηπος; Είναι γνωστή η προπαγανδιστική μονομέρεια των γραφόμενών του, δεν το γνωρίζετε;
Οι Εβραίοι λατρεύουν τον Ένα Θεό τους, γνωστοί μιμητές, κι όποιος άλλος και μάλιστα παλαιότερος πολιτισμός πράττει το ίδιο σημαίνει ότι τους αντιγράφει; Δηλαδή ό,τι δηλώσει ο λαός αυτός οι Εβραίοι, οποτεδήποτε κι αν το δηλώσει κατέχει την πρώτιστη γνώση;
Το δελφικό Ε είναι παλαιότατον, ποιός γιαχβε... Εκτός κι αν το κείμενο τούτο γράφτηκε από Ταλμουδιστή εκ του πονηρού, για να αποπροσανατολίσει τους ημιμαθείς.
Πόση προπαγάνδα κατά των Ελλήνων πια ρε αρθρογράφε, παραθέτεις και το τουρλού των πηγών σου να εντυπωσιαστούμε...»

Καί ἡ ἀπάντησίς μου : 

Ἀγαπητέ,ὅταν φιλοξενοῦμε ἕνα θέμα δέν σημαίνει πώς ἀποδεχόμεθα πλήρως ὅσα σ'αὐτό ἀναφέρονται. Οἱ πληροφορίες,ἐν τῶ προκειμένω,πού ἐμπεριέχονται σ'αὐτό μᾶς ἐνδιαφέρουν τίς ὁποῖες ἀξιολογοῦμε άναλόγως τῶν γνώσεών μας.

Θά σᾶς κάνω ὅμως μία ἐρώτησιν,γιατί ὅπως βλέπω εἶστε απόλυτος καί κάθετος,στήν ἄποψιν περί τῆς ἀπολύτου σοφίας τῶν Ἑλλήνων. Πρωτίστως δέν ἔχω ἀντίρρησιν,ἔχω ὅμως ἐνστάσεις σέ πολλά θέματα πού ἔχουν νά κάνουν μέ αὐτή τήν σοφίαν. Διότι δέν εἶναι κάτι πού ἔρχεται ἔτσι ἁπλῶς ἀπό μόνη της, ἀλλά πολλοί εἶναι οἱ παράγοντες πού τήν καλλιεργοῦν καί τήν ἀναπτύσσουν.Ἕνας ἀπό αὐτούς ἡ ἐπαφή μέ διαφορετικούς λαούς,ἤθη κι'ἔθιμα.Καί ὡς ἀπό τήν φύσιν τους οἱ Ἕλληνες λάτρεις τοῦ νέου καί διαφορετικοῦ καί ἀφοῦ οἱ συνθῆκες τό ἐπέτρεπαν (θάλασσα) ἔγιναν ἄριστοι ναυτικοί καί ἑπομένως μεταφορεῖς καί νέων ἠθῶν. Εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι εἶναι μία πραγματικότης τῆς ἀνθρωπίνου φύσεως. Ἔδιδαν-ἐλάμβαναν.

Στό δέ θέμα τῆς θρησκείας,πού γνωρίζουμε καλῶς ὅσοι ἀσχολούμεθα μέ κάποια στοιχειώδη ἔρευνα, ἀποτελεῖ τό κύριο ὅπλο τῶν ἐξουσιαστῶν.Ὅσο πιό πίσω πηγαίνουμε,τόσο πιό δυνατό ἦταν αὐτό τό ὄπλο. Μά καί σήμερα ἀκόμη μποροῦμε νά διαπιστώσουμε τήν ...δύναμίν του !

Θά σέ παραπέμψω,νά διαβασῃς αὐτό τό κείμενον : Οἱ μελαμψές Περιστέρες καί τό Μαντεῖον τῆς Δωδώνης...

Γιά πέρνα καί ἀπό ἐδῶ : Ἡ Σαχάρα πού ἦταν λίμνη,ὁ Διόνυσος καί οἱ Star Gates - Νύσιαι Πῦλαι

Καί ἀπό ἐδῶ ἕνα πέρασμα,καλόν θά εἶναι : Τό ἀπόλυτον Σκότος ἡ Λήθη καί ἡ Λητώ τοῦ Ἀπόλλωνος καί τῆς Ἀρτέμιδος...

Ἐπίσης :

Ὅτι μαθαίνει κανείς,καλόν εἶναι...Ἴων,ὁ γενάρχης τῶν Ἑλλήνων 

Οἱ ...ἱερές ἀγελάδες κρατοῦν ἀπό πολύυυυυ παλαιά...

 Καί τώρα νά ἔρθω στήν ἐρώτησιν πού εἴπαμε : 

Γιατί,ἄρα γε,αὐτοί οἱ «βοσκοί-τροφοσυλλέκτες»,ὅπως τούς χαρακτηρίζεις,ἔχουν ἐπιτύχει νά εἶναι παγκόσμιοι ἐξουσιαστές; Καί δέν εἶναι σημερινόν τό φαινόμενον,ἁπλῶς στήν σύγχρονη ἐποχή δέν κρατοῦν οὐδέν πρόσχημα οὔτε κρύβονται πίσω ἀπό διαφορετικές...ἰθαγένειες ἤ θρησκεῖες (βλέπε :προτεσταντισμός ἤ πουριτανισμός τῆς νέας γῆς-Ἀμερική-).

Μήπως νά ἐπανεξετάσετε ὅσα ξέρατε; Κοσμογονία-Θεογονία Φοινίκων ! ! !

Τί συνδέει τούς ἑβραίους μέ τόν Κρόνον ;

 Μπορεῖς νά μοῦ ἀπαντήσῃς,πώς ἐπέτυχαν αὐτοί οἱ «καθυστερημένοι» πολιτισμικῶς,νά βρίσκονται πίσω ἀπό κάθε μεγάλο,ἰστορικῶς, γεγονός; Ἤ τήν «γέννησιν» πολιτευμάτων,τήν ...δημοκρατία,τόν Κομμουνισμόν ἀλλά καί ὅτι κίνημα βάζει ὁ νοῦς σου; Νά ἐπιβάλλουν πολιτικές ὁρθότητος ἕως ἀπαγορεύσεις -νόμους σχεδόν σ' ὅλα τά κράτη τῆς ὑφηλίου;

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους 

Ὁ Τυφών,ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων καί ἡ νέα Θρησκεία... 

Ἀγαπητέ,ἀλλοῦ κρύβεται ἡ ...ἀλήθεια τοῦ γήϊνου κόσμου. Ἀλλά τό καλλίτερον εἶναι πώς, εἶναι ὁλοφάνερη γιά αὐτόν πού ἔχει μάτια καί βλέπει καί ὧτα καί ἀκούει...Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου