" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Ἀρμενία, Ῥωσσία, Ἀζερμπαϊτζάν καί ἡ ὁμπρέλα τοῦ Ποῦτιν ὡς «μυστικό σύμβολο»


 Ὁ Ρῶσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εἶχε συνομιλίες μέ τόν Ἀρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν καί τόν Πρόεδρο τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν Ἰλχάμ Ἀλίεφ στό Σότσι. Ἡ ὀμπρέλα τοῦ Πούτιν ἔχει γίνει τό κύριο θέμα ὡς «μυστικό σύμβολο» , παρασκηνιακῶς. 

Συνάντηση μέ τόν Πασινιάν

Σέ συνομιλία μέ τόν Πασινιάν, ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος σημείωσε ὅτι, στήν πραγματικότητα, ἡ συζήτηση γιά τήν κατάσταση Ἀρμενίας-Ρωσίας-Ἀζερμπαϊτζάν ξεκίνησε ἀπό τήν Ἀστάνα, ἀλλά τώρα πρέπει νά συνεχιστεῖ, καθώς αὐτό εἶναι ἕνα σοβαρό καί παλιό θέμα.

Ἡ σύγκρουση στά σύνορα Ἀρμενίας-Ἀζερμπαϊτζάν καί γύρω ἀπό τό Ναγκόρνο-Καραμπάχ πού συνεχίζεται ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, πρέπει νά τερματιστεῖ. Ὁ Πούτιν τόνισε: Ἡ Ρωσία ὑποστηρίζει τήν πολιτική βούληση τῆς Ἀρμενίας στό θέμα. Τό κύριο πρᾶγμα τώρα εἶναι νά βροῦμε τά βασικά σημεῖα πού θά μᾶς ἐπιτρέψουν νά προχωρήσουμε σέ αὐτό τό θέμα. Πρόσθεσε ὅτι ἡ Ἀρμενία εἶναι σύμμαχος καί στρατηγικός ἑταῖρος τῆς Ρωσσίας, ἑπομένως ἡ κατάσταση στά σύνορα εἶναι ἰδιαίτερη γιά τή Μόσχα.

Νικόλ Πασινιάν εὐχαρίστησε τόν Πρόεδρο τῆς Ρωσσίας γιά τήν πρόσκληση στό Σότσι καί τή διοργάνωση τῆς συνάντησης, προσθέτοντας ὅτι ἡ ἀτζέντα τῶν διμερῶν σχέσεων εἶναι, φυσικά, ἐκτεταμένη, ἀλλά εἶναι σημαντικό νά ἐπικεντρωθοῦμε σέ θέματα περιφερειακῆς ἀσφάλειας. Ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἀρμενίας χαρακτήρισε ἀποδεκτές τίς προσεγγίσεις πού προσφέρει ἡ Ρωσσία σχετικά μέ τήν κατάσταση στό Καραμπάχ καί τίς παραμέτρους τῶν σχέσεων μεταξύ Μπακοῦ καί Ἐρεβάν.

Ἕνα ἀπό τά βασικά προβλήματα πού διατύπωσε ὁ Ἀρμένιος πρωθυπουργός ἦταν οἱ στρατιωτικοί του Ἀζερμπαϊτζάν, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στή ζώνη εὐθύνης τῶν Ρώσσων εἰρηνευτικῶν στό Καραμπάχ. Οἱ στρατιῶτες πού στάλθηκαν στό Μπακοῦ δέν ἔχουν φύγει ἀπό ἐκεῖ ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ τρέχοντος ἔτους, παρά τίς συμφωνίες στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο. Ἡ δεύτερη ἔμφαση πού ἔδωσε ὁ Πασινιάν στή διαδικασία ὁριοθέτησης τῶν κρατικῶν συνόρων μεταξύ τῆς χώρας του καί τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν.

Ἔχουμε τονίσει ἐπανειλημμένα ὅτι ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν γιά τήν ὁριοθέτηση θά πρέπει νά προηγηθεῖ ἀπό τή δημιουργία μηχανισμῶν γιά τήν αὔξηση τοῦ ἐπιπέδου σταθερότητας καί ἀσφάλειας στά σύνορα Ἀζερμπαϊτζάν-Ἀρμενίας, τόνισε ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἀρμενίας, προσθέτοντας ὅτι ἡ σαφής θέση τῆς Ρωσίας σέ αὐτό τό θέμα εἶναι ἐξαιρετικά σημαντικό.

Συνάντηση μέ τόν Ἀλίεφ

Ὁ Βλαντιμίρ Πούτιν περιέγραψε τόν στόχο τῶν συνομιλιῶν στό Σότσι: νά διασφαλιστεῖ ἡ ἐφαρμογή τῶν συμφωνιῶν πού ἐπιτεύχθηκε τό 2020 καί τό 2021. Ὁ ἀρχηγός τοῦ κράτους τόνισε ὅτι σήμερα θά μιλήσουμε γιά τήν τρέχουσα κατάσταση, εἶναι σημαντικό νά ἐπικεντρωθοῦμε στήν ἐξεύρεση τρόπων ἐπίλυσης τῶν ὑπολοίπων ζητημάτων.

Καί ἀπό αὐτή τήν ἄποψη, θά ἤθελα ἐπίσης νά σημειώσω ἕνα σημαντικό στοιχεῖο οἰκονομικῆς φύσης: δημιουργήσαμε μιά τριμερῆ ὁμάδα ἐργασίας, τῆς ὁποίας ἐπικεφαλῆς εἶναι ἀντιπρόεδροι τῆς κυβέρνησης. Ἔχουν προχωρήσει ἀρκετά ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπίλυση τῶν ζητημάτων γιά τά ὁποῖα μιλήσαμε πρίν ἀπό δύο χρόνια. Καί ἐδῶ, προφανῶς, εἶναι ἀπαραίτητο νά δοθεῖ μιά ἐπιπλέον ὤθηση, - εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσσίας.

Ἰλχάμ Ἀλίεφ τόν εὐχαρίστησε γιά τήν πρόσκληση στό Σότσι καί ὑπενθύμισε ὅτι τόν περασμένο μῆνα οἱ πολιτικοί σημείωσαν τή θετική δυναμική τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο χωρῶν. Ὁ ἡγέτης τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν σημείωσε τόν ρόλο τῆς Ρωσσίας στή διευθέτηση τῆς σύγκρουσης τοῦ Καραμπάχ ὅταν ὑπογράφηκε μιά τριμερής δήλωση. Ἀλλά τώρα εἶναι ἡ ὥρα νά ληφθοῦν μέτρα γιά τήν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μεταξύ τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν καί τῆς Ἀρμενίας. Ὁ Ἀλίεφ πρότεινε πέντε βασικές ἀρχές πού θά τό καταστήσουν δυνατό.

Σύμβολο παρασκηνίων

Ἡ συνάντηση σέ μορφή Ἀρμενίας-Ρωσίας-Ἀζερμπαϊτζάν δέν ἔχει ἀκόμη πραγματοποιηθεῖ, ἀλλά ἤδη συζητεῖται ἐνεργά τό τί συμβαίνει στό Σότσι. Τό βασικό σύμβολο στά παρασκήνια ἦταν ἡ ὀμπρέλα τοῦ Βλαντιμίρ Πούτιν.


Τό Σότσι ἐπιλέχθηκε ὡς τόπος συνάντησης τῶν πολιτικῶν μέ βάση τόν καλό καιρό, ἀλλά ἡ φύση ἔχει τούς δικούς της νόμους.

Δέν μπορεί νά γίνη τίποτα, τό φθινόπωρο εἶναι φθινόπωρο, σημείωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσσίας.

Ἔχουν ἤδη ἐμφανιστεῖ φωτογραφίες του νά στέκεται μέ μιά ἀνοιχτή ὀμπρέλα καί νά περιμένει τόν Nikol Pashinyan.

"Ὁ Πούτιν ἔριξε μία ματιά μέ νόημα στόν ὑπεύθυνο γιά τόν καλό καιρό στό Σότσι", χαρακτήρισε εἰρωνικά τήν περιγραφή τῆς φωτογραφίας, στό κανάλι Pool No. 3 Telegram, ὁ δημοσιογράφος Ντμίτρι Σμιρνόφ .

Ἄλλα κανάλια τοῦ Telegram ἐπέστησαν ἐπίσης τήν προσοχή στά πρῶτα πλάνα ἀπό τή συνάντηση στό Σότσι.

Ὁ Πούτιν καί ὁ Ἀλίεφ ἔβγαλαν ὀμπρέλες, ἀλλά κάτω ἀπό τήν ὀμπρέλα τοῦ προέδρου τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν δέν μπορεῖτε νά κρυφτεῖτε μαζί ἀπό τή βροχή, γράφει ἡ « Вы слушали Маяк ».

«Ὁ Ἀλίεφ ἦρθε στόν Πούτιν μέ τήν ὀμπρέλα του», «Ὁ Πούτιν ἄνοιξε τήν ὀμπρέλα πάνω ἀπό τόν Πασινιάν», σημειώνει τό RIA Kremlinpool. 

Πῶς μποροῦν νά ἑρμηνευτοῦν ὅλα αὐτά τά ἀτελείωτα μυστικά σύμβολα ὀμπρέλας, ὁ χρόνος θά δείξει - οἱ ἀποφάσεις θά ληφθοῦν ἀπόψε.Καί περνοῦμε στά σοβαρά

Γιατί τό θέμα τῶν σχέσεων Ἀρμενίας-Ἀζερμπαϊτζάν εἶναι γενικά σημαντικό γιά  τή Ρωσσία ; Σημείωσε ὅτι ἡ Ρωσσία, ἀκόμη καί στήν κατάσταση στά δυτικά της σύνορα, ὅταν πρέπει νά ὑπερασπιστεῖ τά ἐδάφη της, δέν ἔχει τήν πολυτέλεια νά μήν δίνει σημασία σέ ὅσα συμβαίνουν γύρω ἀπό τό Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

........νά κοιτάξουμε τόν χάρτη γιά νά κατανοήσουμε ὅτι ἡ κατάσταση μέ τό Ἀρτσάχ εἶναι πιό περίπλοκη καί παγκόσμια ἀπό τή σχέση μεταξύ τῶν δύο πρώην σοβιετικῶν δημοκρατιῶν.

Μάλιστα, τώρα ἀποφασίζεται πῶς θά ἐξελιχθοῦν οἱ σχέσεις τῶν τριῶν αὐτοκρατοριῶν: Ρωσικῆς, Τουρκικῆς καί Περσικῆς. Γιά καθεμία ἀπό τίς μεγάλες δυνάμεις, ἡ σύγκρουση Ἀρμενίας-Ἀζερμπαϊτζάν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο καί ὁ ἔλεγχος τῆς συμπεριφορᾶς τῶν συμμετεχόντων εἶναι θέμα κύρους. Ὅποιος πιστεύει ὅτι ἡ Ρωσσία, γιά ρεαλιστικούς λόγους, ἔχει τήν πολυτέλεια νά «ἀφήσει» τήν Ἀρμενία στή μοῖρα της, πιστεύει ἔτσι ὅτι εἶναι δυνατό νά παραδώσει τόν σύμμαχό της - ἄν καί ἀνίκανο καί ἀδύναμο - σέ μιά ἄλλη αὐτοκρατορία. Ὅποιος δίνει ἀρνητική ἀπάντηση θά πρέπει νά κοιτάξει τόν χάρτη καί νά πεῖ ἄν τοῦ ἀρέσει ἡ Ἀρμενία ὡς ἡ βόρεια ἐπαρχία τῆς εὐρύτερης Περσίας. Ἤ ἡ βορειοανατολική ἐπαρχία τῆς Μεγάλης Τουρκίας, γνωστή καί ὡς Great Turan.

Διαφορετικά, ἡ αὐτοκρατορία μας θά πρέπει νά ἔχει τόν λόγο τῆς ἐδῶ -  καί αὐτή ἡ λέξη θά πρέπει νά εἶναι πιό βαριά  ἀπό τίς δηλώσεις καί τίς προθέσεις τῶν ἀξιοσέβαστων ἑταίρων, τόνισε ὁ εἰδικός:

Μεταξύ τῶν ὁποίων, παρεμπιπτόντως, ἐκτός ἀπό τίς τρεῖς γειτονικές αὐτοκρατορίες, καί ἡ συλλογική Δύση. Οἱ ΗΠΑ καί ἡ Γαλλία θά πλήρωναν ἀκριβά γιά νά θεωρηθοῦν ἐγγυητές τῆς ἀσφάλειας τῆς Ἀρμενίας. Ὄχι μόνο ἐπειδή ὑπάρχει μεγάλη ἀρμενική διασπορά σέ αὐτές τίς χῶρες μέ σπουδαῖα λόμπι πού συμμετέχουν σέ κυβερνήσεις καί κοινοβούλια. Ἀλλά καί ἐπειδή οἱ δυνάμεις τῆς Δύσης δέν εἶναι καθόλου ἀντίθετες νά τίς ἀπομακρύνουν ἀπό τή Ρωσία καί νά δέσουν μέ τόν ἑαυτό τους μιά ἄλλη, κάποτε ἄνευ ὅρων,φιλική καί χρεωμένη χώρα ἀπέναντί μας.

( Ἀπό :  tsargradtv/news


Ἡ Πελασγική

Καλό ξημέρωμα !

Καί νά ξέρετε, 

εἶναι πάντα κοντά μας ...


Καλό ξημέρωμα ἀγαπητοί, ἀγαπητές μου !  


Ἡ Πελασγική

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Αὐτά εἶναι !

 Εὐχάριστο ξύπνημα ... ( καί «ξύπνημα» ) 


ὁλόκληρο τό θέμα στόν Διόδοτο,ἐδῶ

Πολλούς ἔχουν νά ...δέσουν ἀγαπητέ μου Κώστα. Πάααρα πολλούς...) 

Πάντα τέτοια !!!  

Κι᾿ὅπως γράφει κι᾿ὁ φίλος μας ὁ Henry Makow : 

Οι τύραννοι του twitter που απέκλειαν εμένα και άλλους φιλαλήθεις έχουν πλέον απολυθεί.

Ἡ ἐκδίκηση εἶναι γλυκιά!! Ἡ Ατζέντα 2030 θά χάσῃ. Δέν μπορεῖτε νά πολεμήσετε τήν Ἀλήθεια ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἄμεση πρόσβαση σ᾿αὐτήν. Τό κακό τελικά αὐτοκαταστρέφεται.

Τό Facebook & τό Metaverse ἔχει καταρρεύσει! Ὅλοι ἀπολύονται ἐνῷ ὁ Mark Zuckerborg χρεοκοπεῖ ...( ἀπό ἐδῶ ὅπου κι᾿ἄλλα εὐχάριστα! ) 

Τό ὄν στήν παραπάνω φωτὀ,τό εἴχαμε φιλοξενήσει καί σέ μία παλαιότερη ἀνάρτησιν : 


Καί ὅσο θά χάνουν θά γίνονται ὅλο καί πιό ἄσχημοι,ὅλο καί πιό κακοί,ὅλο καί πιό τρελλοί γιά δέσιμο !!! Ἑπικίνδυνοι... 


Ἡ Πελασγική

Καί αὐτός ; Ἐννοεῖται. Μά τί σόϊ ...Ἄγγλος θά ἦταν !

φωτό
Ὄχι πώς μᾶς ἐνδιαφέρει ἰδιαιτέρως,ἀλλά ὅσα γραφοῦν εἶναι πληροφορίες γιά τήν Ἱστορία πού βεβαίως ὅπως πάντα,εἶναι πολύ πιθανόν ν᾿ἀποδειχθοῦν ὅτι θά ἐπιρρεάσουν κι᾿ἐμᾶς κάποια στιγμή στό μέλλον. 

Πρὄκειται γιά πληροφορίες πού ἀφοροῦν τόν νέον πρωθυπουργό τῆς Ἀγγλίας,τόν ἰνδο-πακιστανό ( πεντζαμπιανό) Ῥίσι Σούνακ. Ἄς πᾶμε νά ᾿δοῦμε κάποιες ἀπό αὐτές :

  • Ἡ οἰκογένεια τοῦ Rishi Sunak ἔχει ἀμφισβητούμενους ἐπιχειρηματικούς δεσμούς πού βλάπτουν τήν Παλαιστίνη.
  • Ὁ πεθερός τοῦ Rishi Sunaks εἶναι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἑταιρείας πού ἐμπλέκεται στήν παρακολούθηση Παλαιστινίων, πού ὁδηγεῖ σέ ἐκβιασμό.
  • Ἡ σύζυγος τοῦ Sunaks, Akshata Murthy, ἔχει μετοχές 700 ἑκατομμυρίων εὐρώ στήν ἴδια ἑταιρεία.

Σύμφωνα μέ τόν Rishi Sunak, ὑπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα γιά τή μεταφορά τῆς βρετανικῆς πρεσβείας στήν Ἱερουσαλήμ καί τήν ἐπίσημη ἀναγνώρισή της ὡς πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ.

Σέ προεκλογική συγκέντρωση τῶν Συντηρητικῶν Φίλων του Ἰσραήλ, ( ἐδῶ) ὁ ὑποψήφιος γιά τήν ἡγεσία τῶν Τόρις δήλωσε ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι ἀναμφισβήτητα ἡ ἱστορική πρωτεύουσα, ἄν καί προειδοποίησε ὅτι δέν εἶχε πλήρη ἐπίγνωση ὅλων τῶν εὐαισθήτων θεμάτων καθώς δέν ἦταν ὑπουργός Ἐξωτερικῶν.

Ὁ Σουνάκ ἔχει πολύ μυστικούς ἐπιχειρηματικούς δεσμούς πού συνδέουν τήν οἰκογένειά του μέ τό Ἰσραήλ. Ὁ πεθερός του, Nr Narayana Murthy, ἵδρυσε τήν Infosys, ἡ ὁποία προμηθεύει τεχνολογία στό Ἰσραήλ πού βοηθᾶ τή χώρα στήν ἐνεργό ἐπιτήρηση τῶν Παλαιστινίων.

Στή συνέχεια, οἱ ἰσραηλινές δυνάμεις ἀσφαλείας χρησιμοποιοῦν τίς πληροφορίες γιά νά ἐκβιάσουν τούς Παλαιστίνιους.

Infosys


Ἐκτός ἀπό τίς ὑπηρεσίες ἐπιχειρηματικῶν συμβουλῶν καί τεχνολογίας πληροφοριῶν, ἡ Infosys Limited παρέχει ἐπίσης ὑπηρεσίες ἐξωτερικῆς ἀνάθεσης. Ἡ Bangalore εἶναι ἡ ἕδρα τῆς ἑταιρείας, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε στό Pune.

Αὐτή ἡ ἑταιρεία διευθύνεται ἀπό τόν Uri Levine, πρώην πράκτορα τῆς Στρατιωτικῆς Μονάδας Πληροφοριῶν 8200. Ὁ Uri Levine εἶναι ἐπίσης ὁ συνιδρυτής μιᾶς διάσημης ἐφαρμογῆς, τοῦ Waze.

Ἡ Infosys ὑπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης μέ τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, γιά τή δημιουργία καί ἐνίσχυση τῆς συνεργασίας.

Ὑπάρχει μιά μονάδα ἰσραηλινῶν δυνάμεων κατοχῆς γνωστή ὡς μονάδα 8200 ἡ ὁποία εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν παρακολούθηση τῶν Παλαιστινίων καί τή χρήση εὐαίσθητων πληροφοριῶν γιά νά τούς ἐκβιάσει ὡς μέρος ἑνός προγράμματος κατασκοπείας.

Ἐκτός ἀπό αὐτό, φαίνεται ὅτι ἡ Infosys εἶναι ἕνας ἀπό τούς σημαντικότερους ἐπενδυτές στό CloudEndure. Πρόκειται γιά μιά ἑταιρεία πού ἱδρύθηκε ἀπό πρώην ἀξιωματικούς τῆς Μονάδας 8200 καί ἐπικεντρώνεται στό cloud computing.

Προηγουμένως, ὁ πεθερός τοῦ Sunak εἶχε ὑπηρετήσει ὡς ἐπικεφαλῆς μέντορας, πρόεδρος καί διευθύνων σύμβουλος τῆς Infosys πρίν συνταξιοδοτηθεῖ φέτος.

Ὑπολογίζεται ὅτι ἡ Akshata Murthy, σύζυγος Rishi Sunaks, κατέχει μετοχές τῆς Infosys ἀξίας περίπου 700 ἑκατομμυρίων εὐρώ.

Οἱ ἑπόμενες μέρες μπορεῖ νά εἶναι δύσκολες γιά τούς κατοίκους τῆς Παλαιστίνης καθώς τό Ἰσραήλ πῆρε τό πάνω χέρι στό Ἡνωμένο Βασίλειο. Αὐτή τή φορά, ὁ Πρωθυπουργός, πού ἔχει τήν ἐξουσία νά δώσει τό πράσινο φῶς σέ ὁποιαδήποτε ἐπιχείρηση πού θά τόν κάνει ἔμμεσα ἀκόμη πλουσιότερο ἀπό αὐτόν, εἶναι τώρα.

( ἀπό ἐδῶ)

ἀπό τήν ἱστοσελίδα του,ἐδῶ

Ὁ νέος πρωθυπουργός τῆς Βρετανίας ἀποκάλεσε τήν Ἱερουσαλήμ «ἱστορική πρωτεύουσα» τοῦ Ἰσραήλ καί ὁρκίστηκε νά πολεμήσει τό BDS 

...τό καλοκαίρι, ὁ Σουνάκ χαιρέτισε τό Ἰσραήλ ὡς «λαμπρό φάρο ἐλπίδας» σέ συνέντευξή του στό Jewish Chronicle. Καί δήλωσε τήν ἀντίθεσή του στό κίνημα BDS .

«Θά συνεχίσω νά ὑποστηρίζω τό νομοσχέδιο γιά τό μποϋκοτάζ, τήν ἐκποίηση καί τήν ἐπιβολή κυρώσεων, πού θά ἐμποδίσει τούς δημόσιους φορεῖς νά ἐμπλέκονται σέ μποϊκοτάζ πού ὑπονομεύουν τήν κοινοτική συνοχή», ἔγραψε τόν Ἰούλιο.

«Ἡ ἑβραϊκή κοινότητα ἔχει δίκιο νά καλεῖ αὐτούς πού ἐπιδιώκουν νά βλάψουν τό μοναδικό ἑβραϊκό κράτος στόν κόσμο», πρόσθεσε.

Ὁ Σουνάκ ἐξέφρασε ἀνησυχία γιά τήν αὔξηση τῶν ἀντισημιτικῶν περιστατικῶν τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2021.

"Αὐτό δέν εἶναι ἕνα θέμα γιά τό ὁποῖο πρέπει νά εἴμαστε ξεκάθαροι: ὅλοι στό κοινοβούλιο καί στή χώρα πρέπει νά λάβουν μιά σθεναρή θέση γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ ἀντισημιτισμοῦ καί εἶμαι ἀποφασισμένος νά διασφαλίσω ὅτι αὐτή ἡ μάστιγα στήν κοινωνία μας θά ἐξαλειφθεῖ", εἶπε.

( ὁλόκληρο τό θέμα στό :  timesofisrael.com  )

Στήν οὐσία τί ἔκανε ἄμα τῇ ἀναλήψει τῆς ἐξουσίας ὁ Σούνακ ; Ὁρκίστηκε νά γίνῃ ὁ προστάτης τοῦ Ἰσραήλ ! 

Διὀτι ὅ,τι ἐμπλέκεται μέ τό Ἰσραήλ καί τούς ἑβραίους ἀντιλαμβάνεσθε τόν ῤόλο του σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα ἐκείνη ἡ ...περίεργη στόν χρόνο...

Ἔτσι εἶναι ὅταν ὁρκίζεσαι. Τό θέμα εἶναι ΠΟΥ ὁρκίζεσαι...

ὁπωσδήποτε ΕΔΩ Ἡ Πελασγική

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

Ζήτω τό παλιό ἑλληνικό τραγούδι !


Σαββατόβραδο καί ὅπως ἔγραψε καί ἡ ἀγαπητή μας "Κατακομβική Ἐκκλησία" καθιερώσαμε πλέον τό μουσικό ἀφιέρωμα. Πᾶμε λοιπόν ἀπόψε μέ μία ἀπό τίς καλλύτερες περιόδους στό ἑλληνικό τραγούδι. Ἐκείνη τήν ἐποχή τοῦ μεσοπολέμου καί τήν μεταπολεμική μέχρι καί τήν δεκαετία τοῦ ᾿50. 

Ἴσως ἐπεί δή ὅλα ἦταν στά πρῶτα τους βήματα καί ἡ ἀξία ἑνός τραγουδιοῦ δέν στηριζόταν στίς πωλήσεις ἀλλά στόν στίχο,τήν μουσική καί τήν ἀνάλογη ἐρμηνεία του. Μέ ἄλλα λόγια ἡ ἀξία του βασιζόταν ἀπολύτως στό ἀρμονικό του σύνολο μέ σεβασμό πρός τόν ἀκροατή. 

Ἄς μεταφερθοῦμε λοιπόν σ᾿ἐκείνη τήν ἐποχή κι᾿ἄς ἀπολαύσουμε τό Σαββατόβραδο μέ τά μουσικά ἀκούσματα καί ἐλπίζω τήν πιό ὄμορφη παρέα, μέσα ἀπό τά καταπληκτικά τραγούδια τοῦ μεγαλύτερου μουσικοῦ δημιουργοῦ καί ἐρμηνευτοῦ,πού ἔφυγε νωρίς δυστυχῶς,τοῦ Νίκου Γούναρη ! 

Τώρα πού σέ γνώρισα 


Στίχοι,μουσική,ἐρμηνεία : Νῖκος Γούναρης

Ὑπέροχος καλλιτέχνης,λαμπρός δημιουργός καί μοναδική φωνή ! 

Διαβάζουμε :


...Η δεκαετία του 1950 χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη κόντρα του λαϊκού και ελαφρού τραγουδιού... Ο Γούναρης ήταν ο κύριος εκφραστής αυτού του είδους. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Βασίλη Τσιτσάνη: «Όσο υπάρχει Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι»... (ἐδῶ)
 
Τό 1965 ὁ Νῖκος Γούναρης πεθαίνει σέ ἡλικία 50 χρονῶν. Πόσο κρῖμα ...

Ὁ κόσμος ἄλλαξε...
Στίχοι,μουσική,ἐρμηνείαΝῖκος Γούναρης ( 1953)

Γλυκά μου μάτια
Στίχοι : Χαρώνης Σπύρος 

Ἕνα βράδυ πού ᾿βρεχε 
Στίχοι : Ἀλέκος Σακελλάριος καί Χρῆστος Γιαννακόπουλος (1954)

Θυμήσου
Στίχοι - Κώστας Κοφινιώτης,μουσική -Ἀλέκος Παναγιωτόπουλος (1946)

Ποῦ νἄσαι τώρα ἀγαπημένη 
Στίχοι -Κώστας Κοφινιώτης ( 1953)

Τό τραγούδι τῆς Ἀθήνας 
Στίχοι -Αἰμίλιος Σαββίδης ( 1948)

Ὅμορφή μου Ἀθήνα 
Στίχοι- Αἰμίλιος Σαββίδης ( 1946)

Μιά κότα στρουμπουλή
Στίχοι : Γιῶργος Οἰκονομίδης ( 1955) 

Νά τό πάρῃς τό κορίτσι 
Στίχοι - Κώστας Νικολαΐδης,μουσική - Ζάκ Ἰακωβίδης ( 1947)

Σέ εἶδα νά κλαδεύῃς
Στίχοι-Θάνος Σοφός ( 1954) 

Σκαλί καλέ μου σκαλί 
Στίχοι - Χαράλαμπος Βασιλειάδης ( 1954) 

Αυτός ὁ ἄλλος 
Στίχοι - Κώστας Κοφινιώτης ( 1956) 

Αὐτός ὁ ἄλλος πού σέ πῆρε ἀπό μένα
αὐτός ὁ ἄλλος, αὐτός ὁ ἄλλος
εἴν' εὐεργέτης μου μεγάλος

Πές μοῦ λοιπόν πού κάθεται
νά πάω νά τόν γνωρίσω
γιά τό καλό πού μοῦ `κανε
νά τόν εὐχαριστήσω

Αὐτός ὁ ἄλλος πού σέ βούτηξε ἀπό μένα
κι ἔγινε θρῦλος, κι ἔγινε θρῦλος
εἴν' ὁ καλύτερός μου φίλος !

Μιά καί μέ γλύτωσε ἀπό σε τοῦ ἔχω εὐγνωμοσύνη
νά τόν φυλάει ὁ Θεός καί μέρες νά τοῦ δίνει

Αὐτός ὁ ἄλλος πού σέ χαίρεται πού σ' ἔχει
αὐτός ὁ ἄλλος, αὐτός ὁ ἄλλος
εἶναι σωτῆρας μου μεγάλος

Νά ζήσεις βρέ λεβέντη μου, κι ἀπό χαρά θά κλάψω
λαμπάδα σάν τό μπόϊ σου στήν Παναγιά θ' ἀνάψω...

Αὐτός ὁ ἄλλος, αὐτός ὁ ἄλλος
εἴν' εὐεργέτης μου μεγάλοςΣτήν ὑγειά μας παιδιά ! Ἡ Πελασγική 

Ἡ ἑλλαδική διαχρονική πραγματικότης...

 
Μιά καί οἱ ἡμέρες μνήμης μαζύ μέ τίς μεγάλες στιγμές,τίς ἔνδοξες σελίδες ἡρωϊσμοῦ πού γράφηκαν στά βουνά τῆς Πίνδου ἀπό τόν Ἑλληνικό Στρατό, ὁφείλουν νά ἀκουστοῦν καί τά ὀνόματα τῶν δημιουργῶν ἐκείνου τοῦ Ἔπους τοῦ ᾿40,ἕνα ὄνομα σαφῶς καί μονοπωλοῦσε ἀλλά καί μονοπωλεῖ,ΔΙΚΑΙΩΣ, τήν συντριπτική κατάληψιν πολλῶν σελίδων τῆς Ἱστορικῆς Βίβλου τῆς Ἑλλάδος : Ἰωάννης Μεταξᾶς ! 

Ἐπί 82 χρόνια,σέ κάθε ἐτήσια ἐκδήλωσιν μνήμης τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940,τό ὄνομά του λαμπρύνει τίς ἱστορικές σελίδες καί ἀποδεκνύει πώς ὑπάρχουν,εὐτυχῶς, πολιτικοί πού ἀπεδείχθησαν ἄξιοι τοῦ ῥόλου τους τόσο σέ ἐπίπεδο πολιτικῆς ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας ὅσο καί σημαντικῶν στιγμῶν πού οἱ καιροί κι᾿οἱ περιστάσεις ἀπαιτοῦσαν νά σταθοῦν στό ὕψος τους ὡς Ἕλληνες. Ὅμως...

Ὅμως γι᾿ αὐτόν τόν μεγάλο ἄνδρα, ἡ μοῖρα ἐπεφύλασσε ἕνα τέλος δυσανάλογο τοῦ ἐνδόξου βίου του. Μία μοῖρα πού κυριολεκτικά ἔκλεψε μία συνέχεια πού πιθανῶς θά ἀποτελοῦσε μεγαλύτερο μερίδιο δόξης γιά τόν ἴδιο καί κυρίως τήν Ἑλλάδα. Ἡ μοῖρα ;  Χμμ...

Ὁ θάνατος ( ; )  τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ στίς 29 Ἰανουαρίου 1941 

Ἐπίσης πολύ σημαντική ἀνάγνωσις πού ἀποδεικνύει τό πραγματικό χέρι τῆς ...μοίρας,  

Ἡ πραγματική ὑπέρβασις τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ. 

Καί καθώς διαβάζουμε τά ἐμπλεκόμενα μέρη στόν ...ὕποπτο θάνατο τοῦ Μεταξᾶ, διαπιστώνουμε τίς ...συνήθεις περιούσιες ἐμπλοκές ( Λαμπράκης καί...) καί ἕνα ἀκόμη ὄνομα πού ἕως σήμερα ὑφίσταται καί μάλιστα στήν ἒξουσία πάντα. Εἴτε στό προσκήνιο εἴτε στό παρασκήνιο ἀλλά σίγουρα στήν ἐξουσία. Μαρῖνος Γερουλᾶνος

Καί κῦττα νά ᾿δῆς πῶς ὀδηγοῦν ὅλα πρός τό ἀναπόφευκτον συμπέρασμα πώς ὑπῆρξε ἕνας πραγματικῶς ὕποπτος θάνατος : 

...Αὐτός ὁ Ἰωάννης,(ὁ πατήρ τοῦ ἱατροῦ),γεννᾶ τόν Νικόλαο καί τόν Μαρίνο. Μᾶς ἐνδιαφέρει,ἐν προκειμένῳ ὁ Μαρίνος,πού εἶναι ὁ ἱατρός καί ἀπό τόν γάμο του μέ κάποια Μαργαρίτα Mitziaff,γίνεται πατήρ 5 παιδιῶν. Χμμ,πάλι ἀλλοδαπή στήν οἰκογένεια,ἔ; 

 Ἐξ αὐτῶν ὁ Ἰωάννης Γερουλάνος παντρεύεται τήν Δέσποινα Στρέϊτ ,τῆς οἰκογενείας Στρέϊτ (νομικοί πολιτάντηδες καί τραπεζίτες (διαβᾶστε ὅπως δήποτε :Στέφανος Στρέϊτ),γερμανικῆς καταγωγῆς ) καί τῶν Λόντων τῆς Ἀχαΐας μέ καταγωγή ἀπό τό Φανάρι,χμμ... (Ἀνδρέας Λόντος,ἀγωνιστής τοῦ '21 καί πολιτικάντης φυσικά...)

Ἀνάμεσα στά 4 παιδιά πού ἀπέκτησαν καί ὁ Μαρῖνος ὁ πατήρ τοῦ Παύλου Γερουλάνου,τοῦ Πασοκ τοῦ Ἀνδρέα

Ἐνῶ ἡ μητέρα του Αἰμιλία τό γένος Καλλιγᾶ εἶναι ἐγγονή τοῦ Ἀντώνη Μπενάκη ( ὁ τρελλαντώνης τῆς Δέλτα) τῶν Μπενάκηδων ἀπό τούς ὁποίους προέρχεται καί ὁ Σαμαρᾶς!

Σ᾿αὐτό τό σημεῖο ἐπιβάλλεται νά διαβάσετε τό θέμα μας : 


Διότι τί μᾶς ἐνδιαφέρει βασικῶς ἀπό τόν συγκεκριμένο ἐπιλεγμένο ; Ἡ σύζυγος,οἱ ἐνασχολήσεις της καί βεβαίως ἡ περιουσία τοῦ περιουσίου ! 

φωτό Στίς σελίδες τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ φιγουράρει (τί ψάρευε ἄρα γε;)καί ἡ Δαμανάκη. Ναί,ναί ἡ Μαρία τοῦ «ἐδῶ πολυτεχνεῖο»

Συμπληρώνοντας τό πάζλ μέ τίς «ἀνησυχίες καί τά θαλάσσια ἐνδιαφέροντα» τῆς περιούσιας Μαρίας... ( ἐδῶ κι᾿ἐδῶ


Καί γιά νά ἐντοπίσετε πού στοχεύουν αὐτές οἱ ...εὐαισθησίες, διαβᾶστε τά τελευταῖα «εὐχάριστα » νέα :


Στις 4 Νοεμβρίου 2011, την ίδια ώρα που στη Βουλή συζητείτο η ψήφος εμπιστοσύνης που είχε ζητήσει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο κ. Γερουλάνος κατάφερε να πραγματοποιηθεί σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) και συγκεντρώθηκαν οκτώ υπουργοί (Γερουλάνος, Βενιζέλος, Παπακωνσταντίνου, Σηφουνάκης, Καστανίδης, Χρυσοχοϊδης, Σκανδαλίδης, Ραγκούσης), «οι οποίοι δεν ήξεραν αν θα ήταν στη θέση τους την επομένη», όπως αναφέρει το περιοδικό, και συνέταξαν ΚΥΑ η οποία υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Το περιοδικό παραθέτει το φύλλο της Εφ. Της Κυβέρνησης σε φωτοτυπία. Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς... (Πώς ο Παπανδρέου σε μια μέρα βόλεψε τις ιχθυοκαλλιέργειες του Παύλου Γερουλάνου. Κώστας Βαξεβάνης στο περιοδικό Hot Doc μέ τίτλον «τό θαύμα του Γερουλάνου» ) 

..............Ξεπουλάνε στα ξένα funds 350.000 θαλάσσια στρέμματα.

Οικογένεια Γερουλάνου: Στον ισπανικό όμιλο Profand το 60% των ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς.
Στην πώληση του 60% των ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς στον ισπανικό όμιλο Profand με δραστηριότητα στην ελεύθερη αλιεία προχώρησε η οικογένεια Γερουλάνου. Η συγκεκριμένη κίνηση ήρθε κατά πληροφορίες ως απόφαση της οικογένειας Γερουλάνου και ιδίως της Λάρας Μπαράζι – Γερουλάνου και του Παύλου Γερουλάνου, να θωρακίσουν την επόμενη μέρα της επιχείρησής τους, καθώς οι ίδιοι ενίσχυσαν το ποσοστό τους και πλέον διατηρούν το 40%, ενώ το ποσοστό που πουλήθηκε ανήκε στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας Γερουλάνου.

Μετά από αυτό το deal οι 4 από τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα ελέγχονται από διεθνείς ομίλους που εδρεύουν στην Ισπανία. Επισημαίνεται ότι ο νεοπαγής όμιλος Avramar που συγκροτήθηκε από αμερικανικά funds και αραβικά κεφάλαια και εδρεύει στη Βαλένθια, έχει αποκτήσει τον έλεγχο  των ομίλων “Νηρεύς”, “Σελόντα”, “Περσεύς” και “Andromeda Seafood”.
Οι εταιρείες αυτές μαζί με τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς  αντιπροσωπεύουν πάνω από 85% της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας του κλάδου..............( ὁλόκληρο τό θέμα ἐδῶ

Πῶς πῆγε τό θέμα ἀπό τό ἔνδοξον Ἔπος τοῦ ᾿40,τόν Ἰωάννη Μεταξᾶ καί τόν θάνατό του στόν Γερουλάνο ; Ἐν τάξει ἡ ...πορεία φαίνεται προφανῶς συνέχεια ἀλληλένδετων γεγονότων ὅμως ἐκεῖ πού πρέπει κανείς νά σταθῇ εἶναι ποιοί ἐν τέλει θά βρίσκονται στίς ἐξουσιαστικές θέσεις καί μέ ποιό τίμημα ; 
Συμπερασματικῶς : Ὁ Μεταξᾶς πού ἀγωνίσθηκε γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν ἀνέδειξεν,σέ ὅλους ἀπολύτως ὅλους τούς τομεῖς ἀκόμη κι᾿ἐκεῖ πού οὐδείς φανταζόταν,τόν νικηφόρο πόλεμον ἑναντίον τοῦ Ἄξονος, ὄχι μόνον ἔμεινε στήν ἄκρη νά μνημονεύεται ἀπό τόν χῶρο τόν λεγόμενο ἐθνικιστικό,ἀλλά οἱ τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου» δικτάτορα τόν ἀνεβάζουν,δικτάτορα τόν κατεβάζουν καί γκρεμίζοντας τό ἕνα καί μοναδικό ἄγαλμά του ἐπί ἡμερῶν «ἀλλαγῆς» τοῦ Ἀνδρέα,ὅλο «ὑπερηφάνεια» ! Καί βεβαίως οὔτε ἐκεῖνο τό ἱστορικό «ΟΧΙ» τοῦ ἄφησαν γιά παρακαταθήκη τοῦ μεγαλείου του. Κι᾿ἐκεῖνο δέν βγῆκε ἀπό τό στόμα του,ἀλλά ἀπό τόν ...λαό. 

Ὅμως κάποιοι ἄλλοι ἐπιβιώνουν καί μάλιστα στά ὕπατα ἀξιώματα καί αὐγατίζοντας τίς κληρονομιές τους . Μέχρι σήμερα ! Ἐπιβράβευσις τῆς «εὐγνωμοσύνης» τους πρός τήν Πατρίδα,ἀπό τὀν ἑλληνικό λαό. Ἕναν λαό πού βεβαίως δέν θά μάθῃ πώς τό ξεπούλημα τῆς 350.000 στρεμμάτων θαλασσίας ἐκτάσεως ἦταν «ἐπίτευγμα» ἑνός ἐκ τῶν ἐθνοπατέρων του. Ἀπεναντίας θά καμαρώνῃ γι᾿αὐτόν καί τίς καταβολές του καί θά νοιώθῃ πολύ προοδευτικός καί δημοκρατικός ὡς λαός σβήνοντας τήν μνήμη ἑνός πολιτικοῦ ἀνδρός πού ἔδωσε τόσα σ᾿αὐτό τόν τόπον. 

Θέλετε νά πάρετε ἕνα τέτοιο δεῖγμα ; Διαβᾶστε ἀπό τήν ἴδια ἱστοσελίδα τῆς Κεφαλονιᾶς τόπο καταγωγῆς τόσο τῆς ἱστορικῆς οἰκογενείας Μεταξᾶ ὅσο καί ἐκεἰνης τοῦ Γερουλάνου. 


Ένα όνομα με μεγάλη ιστορία είναι το όνομα Γερουλάνος. Μία ιστορία που μας πάει πολύ πίσω στο 1765 όταν και γεννήθηκε ο γενάρχης της οικογένειας Νικόλαος Γερουλάνος. Η αρχοντική οικογένεια έχει τις ρίζες της στην Κεφαλονιά...


Αὐτός εἶναι ὁ κανών σ᾿αὐτό τόν τόπο. Καί μετά,ὅταν πλέον δέν θά μᾶς ἀνήκει τίποτε ὡς Ἕλληνες οὔτε σπιθαμή γῆς,θ᾿ἀναρωτιόμαστε τίς πταίει ; Καί ἴσως οὔτε και τότε καταφέρουμε ν᾿ἀντιληφθοῦμε τό μέγεθος τῆς εὐθύνης πού θά μᾶς βαραίνει...Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

Τό εἶπαν καί τό κάνουν. Ποιοί; Οἱ ἐθνικιστές φυσικά...


 Μετά τήν Ἀλμπέρτα τοῦ Καναδᾶ ὅπου ἡ νέα Πρωθυπουργός ἐδήλωσε πώς μποροῦν νά ἐπιστρέψουν στίς ἐργασίες τους ὅσοι λόγῳ καθεστώς ἐμβολίων ἀπεμακρύνθησαν ἀπό αὐτές,τώρα καί στήν Ἰταλία τῆς ἐθνικίστριας Μελόνι ἐπιστρέφουν οἱ σέ ἀναστολή ὑγειονομικοί : 

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Φ Ο Υ Ν οι Υγειονομικοί (σέ αναστολή) ΠΡΙΝ τό τέλος του έτους! B r a v o Georgia! 


Βεβαίως στήν Ἰταλία δέν ἔχουν λάβει ἀκόμη κάποια ἀπόφασιν σχετικῶς μέ τά πρόστιμα πού ἐπιβλήθησαν λόγῳ καθεστώς ἐμβολίου,πέραν τῆς ἀναβολῆς  ( διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα Ε Δ Ω )  Δέν γνωρίζουμε γιά τό τί θά γίνῃ στήν συνέχεια,ἀλλά στήν Ἀλμπέρτα  Smith ἦταν σαφής :  «Θά ἐξετάσω τό εὗρος τῶν ἐκκρεμῶν προστίμων πού ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν καί θά λάβω νομικές συμβουλές γιά το ποιά ἀπό αὐτά μποροῦμε νά παραγράψουμε καί νά παράσχουμε ἀμνηστία». ( ἐδῶ


Λοιπόν,ὅλο καί κάτι πάει νά γίνῃ ,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Μέ τήν ἐλπίδα πώς τά πράγματα θά πηγαίνουν ὅλο καί πιό δεξιά,παγκοσμίως, χαιρετοῦμε τά πρῶτα θετικά βήματα σέ Εὐρώπη καί Καναδᾶ ! 


Ἡ Πελασγική

Μᾶς ἄρεσε !

 Μία δημοσίευσις ἡ ὁποία,ἁπλῶς,μᾶς ἄρεσε ! 


Ούτε ένας έγχρωμος , ούτε μια λεσβία , ούτε ένα τραβέλι , τίποτα , η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα απομονωμένη.... 'Όλοι Ιταλοί !!!! Η πρώτη μεταφασιστική κυβέρνηση είναι γεγονός....Επιστροφή στο Μεσαίωνα!!!!


Κρᾶτα γερά ...ἑλλαδική ! Κρᾶτα ΓΕΡΑ !!! Ἐκεῖ ἀκλόνητη ἐσύ,ξέρεις... 

Τί προστατεύεις : ( ἀπό ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)Ἡ Πελασγική

Ποῦτιν : Δικαιοσύνη καί Ἀσφάλεια γιά ὅλους σ᾿ἕναν Ἀνθρώπινο Πολιτισμό


 Ὁ Πρόεδρος τῆς Ῥωσσίας,Βλαντιμίρ Ποῦτιν,μιλῶντας στήν ἐτήσια διάσκεψιν τοῦ ἱδρύματος Valdai Club,ἔκανε λόγο γιά τήν πιό κρίσιμο δεκαετία ἀπό τό τέλος τοῦ Β΄Π.Π. καί μετά κατά τήν ὁποία θά καταγραφῇ τό τέλος τῆς δυτικῆς παγκόσμιας κυριαρχίας.  Ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ρωσία δέν ἀντιτίθεται στίς δυτικές ἐλίτ καί δέν φιλοδοξεῖ  τήν ἡγεμονία στόν νέο πολυπολικό κόσμο. ἀντιπαρέθεσε τήν ἀληθινή ἐνσωμάτωση στή δυτική «νεο-ἀποικιακή» παγκοσμιοποίηση μέ τό κάλεσμα στό :  νά «χτίσουμε μιά συμφωνία τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ»...

« ...Ἡ Δύση διεκδικεῖ ὅλους τούς πόρους τῆς ἀνθρωπότητας καί ἡ «τάξη βασισμένη σέ κανόνες» πού προτείνει, ὑποτίθεται ὅτι τῆς ἐπιτρέπει νά ζεῖ χωρίς κανένα ἀπολύτως κανόνα. Ἡ Δύση εἶναι ἀνίκανη νά κυβερνήσει τήν ἀνθρωπότητα μόνη της, ἀλλά προσπαθεῖ ἀπεγνωσμένα νά τό κάνει, καί «τά περισσότερα ἔθνη τοῦ κόσμου δέν θέλουν πλέον νά τό ἀνέχονται»...

«αὐτό τό παιχνίδι εἶναι, ἀναμφίβολα, ἐπικίνδυνο, αἱματηρό καί [...] βρώμικο»...

«Ἀρνεῖται τήν κυριαρχία τῶν χωρῶν καί τῶν λαῶν, τήν ταυτότητα καί τή μοναδικότητά τους· ἀδιαφορεῖ γιά τά συμφέροντα τῶν ἄλλων κρατῶν».

...Τό νεοφιλελεύθερο μοντέλο τοῦ κόσμου «ἀ λα Ἀμερική» ἀνιμετωπίζει πλέον «ὄχι ἁπλῶς συστημική, ἀλλά δογματική κρίση»: «Ἁπλῶς δέν ἔχουν τίποτα νά προσφέρουν στόν κόσμο ἐκτός ἀπό τήν κυριαρχία τους».

...Ὁ παγκόσμιος πολιτισμός βασίζεται σέ παραδοσιακές κοινωνίες μέ τίς παραδοσιακές ἀξίες τους, οἱ ὁποῖες, σέ ἀντίθεση μέ τίς νεοφιλελεύθερες, εἶναι μοναδικές σέ κάθε χώρα. Ἡ Δύση δικαιοῦται νά ἔχει «δεκάδες φῦλα καί γκέϊ ὑπερηφάνεια», ἀλλά δέν πρέπει νά ἐπιδιώκει νά τό ἐπιβάλει σέ ἄλλους.


Ὑπάρχουν «τοὐλάχιστον δύο διαφορετικές Δύσεις» - ἡ παραδοσιακή, μέ ἐξαιρετικά πλούσια κουλτούρα, καί ἡ ἐπιθετική καί νεοαποικιακή, μέ τήν ἐπιταγή τῆς ὁποίας ἡ Ρωσία δέν θά συμβιβαστεῖ ποτέ.

...« Ἡ Ρωσία δέν ἀμφισβητεῖ τίς δυτικές ἐλίτ. Ἡ Ρωσία ἁπλῶς ὑπερασπίζεται τό δικαίωμά της γιά ὕπαρξη καί ἐλεύθερη ἀνάπτυξη.ἐν τῷ μεταξύ, δέν σκοπεύουμε νά γίνουμε νέοι ἡγεμόνες

...Ἡ Μόσχα δέν ἦταν ποτέ ἡ πρώτη πού μίλησε γιά χρήση πυρηνικῶν ὅπλων, ἁπλῶς «ἀπάντησε ὑπονοῶντας το » σέ δηλώσεις δυτικῶν ἡγετῶν.

Δέν ὑπάρχει καμία στρατιωτική ἤ πολιτική λογική γιά τή Ρωσία νά χτυπήσει τήν Οὐκρανία μέ πυρηνικά ὅπλα καί ἡ «σημερινή φασαρία γύρω ἀπό τίς πυρηνικές ἀπειλές» στοχεύει μόνο νά πιέσει τούς συμμάχους τῆς Μόσχας, τά φιλικά καί οὐδέτερα κράτη.

... Ἡ Ρωσία δέν μποροῦσε ἁπλῶς νά ἀναγνωρίσει τήν ἀνεξαρτησία τῶν δημοκρατιῶν: «Δέν μποροῦν νά ἐπιβιώσουν μόνες τους, εἶναι προφανές γεγονός».

Τά γεγονότα στήν Οὐκρανία μποροῦν ἐν μέρει νά ἑρμηνευθοῦν ὡς ἐμφύλιος πόλεμος, ἐπειδή οἱ Ρῶσοι καί οἱ Οὐκρανοί εἶναι ἕνας ἑνιαῖος λαός, ὁ ὁποῖος βρέθηκε σέ χωριστά κράτη.

«Ἡ Ρωσία, πού δημιούργησε τή σύγχρονη Οὐκρανία, μπορεῖ νά εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός, σοβαρός ἐγγυητής τοῦ οὐκρανικοῦ κράτους, τῆς κυριαρχίας καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας».

« Μήν πιστεύετε ὅτι ἡ Ρωσία εἶναι ἐχθρός ἤ ἀκόμη καί ἀντίπαλός σας. Ἡ Ρωσία εἶναι φίλη σας».

Ἡ Δύση πρέπει νά θυμᾶται ὅτι «αὐτός πού σπέρνει ἀνέμους, θά θερίσῃ καταιγίδες». ( τ᾿ἀποσπάσματα ὀμιλίας τοῦ Ποῦτιν στό Βαλντάϊ,ἀπό ἐδῶ

Νομίζω πώς πιό ξεκάθαρος δέν μποροῦσε νά εἶναι ὁ Ῥῶσσος Πρόεδρος. Καί στήν οὐσία εἶπε αὐτά πού ἐδῶ καί 8 μῆνες κατά καιρούς γνωστοποιοῦσε ὡς βασική καί κύρια θέσι τῆς Ῥωσσίας σέ σχέσιν μέ τήν ὑπόθεσιν «Οὐκρανική κρίσις» καί τήν ἐπιθετικότητα τῶν ΗΠΑ και τοῦ ΝΑΤΟ,τήν «ἐξουσιαστική ἐλίτ» τῆς Δύσεως.  

Τί εἶναι ὅμως τό Βαλντάϊ κλάμπ στό ὁποῖο μίλησε ὁ Ποῦτιν ; Διαβάζουμε : 

Το Valdai Discussion Club είναι μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τη Μόσχα και ενα φόρουμ συζήτησης που συνδέεται στενά με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν . Έχει περιγραφεί από δυτικούς σχολιαστές ως μέρος της προσπάθειας ρωσικής προπαγάνδας . Ιδρύθηκε το 2004 και πήρε το όνομά του από τη λίμνη Valdai , η οποία βρίσκεται κοντά στο Veliky Novgorod , όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Club. Το 2014, η διοίκηση της Λέσχης μεταφέρθηκε στο Ίδρυμα Valdai Club, που ιδρύθηκε το 2011 από το Συμβούλιο Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής, το Συμβούλιο Διεθνών Υποθέσεων της Ρωσίας ,το Κρατικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας και την Ανώτατη Οικονομική Σχολή .( ἐδῶ

Προσέξτε τώρα,( ἔχει τήν ἀξία του ) οἱ τῆς Δύσεως ἤ ...δυτικοθρεμμένοι,πῶς τό περιγράφουν : 

 Ο Δανιήλ Ντρέζνερ περιγράφει το Βαλντάι ως "το υψηλότερου επιπέδου Ρωσικού think tank  ισοδύναμο του Νταβός " και γράφει ότι η κύρια αξία για τους παρευρισκόμενους είναι η ικανότητα να καθορίζουν την επίσημη γραμμή της ρωσικής κυβέρνησης, αν και η συμμετοχή κινδυνεύει επίσης «μεγαλύτερη νομιμότητα σε μια κυβέρνηση που έχει κατηγορήθηκε για κάποιες λιγότερο από νόμιμες δραστηριότητες μέχρι τώρα...»

Ο Νικολάι Πετρόφ του Κέντρου Κάρνεγκι της Μόσχας προσδιόρισε το Βαλντάι ως «ένα έργο που χρησιμοποιείται ως κραυγαλέα προπαγάνδα από το Κρεμλίνο»,έγραψε επίσης ότι το ίδρυμα γίνεται όλο και περισσότερο «εργαλείο προπαγάνδας», ενώ η Ρωσίδα κοινωνιολόγος Lilia Shevtsova επέκρινε τα συνέδρια του Valdai σε ένα άρθρο με τίτλο «Οι Χρήσιμοι Ηλίθιοι του Πούτιν .»....ἐδῶ

Καί ποιός μιλάει ; Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς χειρότερης καί πιό σατανικῆς συμμορίας πού γνώρισε ποτέ ἡ Ἀνθρωπότης σ᾿ὁλόκληρη τήν Ἱστορία της ! Κατηγοροῦν τόν Ποῦτιν ὅ,τι ἀσκεῖ μέσῳ τοῦ Βαλντάϊ τήν ῥωσσική προπαγάνδα καί ἀπό τήν ἄλλη ἔχεις τόν «Μέγα ρχισατανᾶ Τοῦ Σύμπαντος» τόν Σουάμπ νά διατυμπανίζῃ, μέ ὅλα τά τσιράκια του ὁμοῦ :  δέν θά σᾶς ἀνήκει τίποτα -ἐπεί δή θά τά κατέχουμε ὅλα ἐμεῖς-θά εἶστε δουλικά καί θά νοιώθετε εὐγνώμονες καί κατενθουσιασμένοι μέχρι νά ψοφήσετε, κρατῶντας ὡς «εὐαγγέλιο» τήν «ἔκθεσιν Κίσσινγκερ τοῦ 1974» γιά μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτου. 

(φωτό ἀριστερά-  Γιά τό τσιράκι τῆς ΝΤΠ,τόν τελευταίως ἀναδειχθέντα -λές καί δέν εἴχαμε ἀρκετούς ἀπό ᾿δαύτους- ξαναδιαβάζουμε ἀπό τίς ἡμέτερες δημοσιεύσεις,Ε Δ Ω  Τελικῶς πρέπει νά εἶναι πολύ προβληματικά ὄντα ὅλοι αὐτοί.φαίνονται ἄλλωστε ἐκ τῆς ἐμφανίσεώς τους ἡ ὁποία προφανῶς τούς ἔχει «χαρίσει» ἀρκετά ψυχολογικά συμπλέγματα !!! ) 

Αὐτόν λοιπόν,τόν «θεοποιημένο» ἐγκέφαλο ( ποῦ λέει ο λόγος τό -ἐγκέφαλος-) τόν ξεφωνημένο ντιγκιντάνγκα,ἑβραιόφαρα Χαράρι νά ἐπαναλαμβάνῃ ὡς ἀντήχησιν τοῦ «ΜΑΤΣ» Σουἀμπ  : « θά ἔχετε μία ἐξουσιαστική ἐλίτ πού θά παίρνῃ ὅλες τίς ἀποφάσεις ἀκόμη κι᾿ἄν αὐτές εἶναι βλαπτικές γιά τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ καί ἄν ἡ ἐπιδείνωση γιά τό μέλλον γίνεται ὅλο καί χειρότερη τότε ἡ ἐπιστήμη καί οἱ ἐκπροσωποί της θά ἀποδειχθοῦν ὡς «ἡ Κιβωτός τοῦ Νῶε» γιά τήν ἐλίτ ἀφήνοντας τούς ὑπολοίπους νά πνιγοῦν..» 

Νομίζω πώς ἔχουμε φθάσει,ὡς ἀνθρωπότης στά πλέον χαμηλά πολιτισμικά ἐπίπεδα,προσωπικῶς ἔχω τήν πεποίθησιν ὅτι πιό κάτω δέν πάει,ὁπότε βρισκόμαστε στό ὄριο τῆς πλέον σοβαροτάτης ἀποφάσεως ( ἀπό ἐμᾶς θά ἐξαρτηθῇ) περί τῆς ὑπάρξεώς μας  ἤ τοῦ ἀφανισμοῦ μας. Καί τό δεύτερον μᾶλλον εἶναι τό πιό δίκαιον μέ πρῶτη καί καλλύτερη στήν κατηγορία τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἀφανισμοῦ,τήν βρωμερή,σιχαμερή παγκόσμια «ἐξουσιαστική ἐλίτ». Ἀφανισμοῦ μέχρι ἐνός ! Γιά τήν ὑπόλοιπη ἀνθρωπότητα ἔ, ἄς μείνουν κάποιοι γιά τήν συνέχεια τῆς ζωῆς στόν πλανήτη,ἄν τελικῶς αὐτό ἔχει κάποια σημασία ( τελευταίως πιστεύω πώς οὔτε αὐτό ἀξίζει...). 

Διότι ὅπως φαίνεται : Ἕνας Ποῦτιν δέν φέρνει τήν Ἄνοιξιν...

Σημ. Τό βίντεο τῆς συνεντεύξεως Ποῦτιν,μπορεῖτε νά τό παρακολουθήσετε ὁλόκληρο ἐδῶ: 

Φωτό, ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

28η Ὀκτωβρίου 1940. Τ᾿ ὄνομα τῆς Ἑλλάδος ἐγέμισε λάμψι !


ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ

Ἐσεῖς, ποὺ πρωτοσπείρατε 
τῆς λευτεριᾶς τὸ σπόρο, 
λαχταρισμένο δῶρο 
στὴ σκλαβωμένη γῆ.
*
Ἐσεῖς, κι ὅταν ὡρίμασαν 
τὰ στάχυα καρποφόρα, 
τοῦ θερισμοῦ τήν ὥρα 
μᾶς γίνατε ὁδηγοί. 
*
Σὰν ἴσκιοι μεγαλόκορμοι 
κι᾿ ἀπείραχτοι ἀπ’ τὰ χρόνια
σὲρνετε ἐμᾶς τ’ ἀγγόνια
στὸ δρόμο τῆς τιμῆς.
*
Κι᾿ ὅπου πολέμου κράξιμο 
κ᾿ ὅπου τῆς μάχης κρὸτοι,
ἐσεῖς περνᾶτε πρῶτοι 
κι᾿ ἀκολουθοῦμ’ ἐμεῖς. 
*
Στὴ μνήμη σας ἀνάβουμε 
χρυσὰ λιβανιστήρια, 
γιὰ σᾶς τὰ νικητήρια 
τά χείλη μας ὑμνοῦν.
*
Καὶ πλέκοντας τὰ χέρια μας 
τῆς δόξας τὰ στεφάνια, 
-δική σας περηφάνεια-
στοὺς τάφους σας κρεμνοῦν.
Γεώργιος Δροσίνης 

Ἡ ὑπερηφάνειά μας,ὡς Ἕλληνες γιά τίς ἔνδοξες σελίδες τῆς Ἱστορίας μας,περνοῦσε ἀπό τά θρανία τῶν πρώτων τάξεων τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαιδεύσεώς μας. Ὁ Σεβασμός στήν μνήμη τῶν ἡρώων,ἐκείνων πού ἐπολέμησαν καί ἔδωσαν ἀκομη καί τήν ζωή τους γιά νά εἴμαστε ἐμεῖς ἐλεύθεροι,ἦταν ἀπόρροια τοῦ θαυμασμοῦ μας πρός τούς μεγάλους προγόνους μας πού μᾶς ἄφησαν παρακαταθήκη τί σημαίνουν Ἀξίες,Ἰδέες,Ἰδανικά ! 

Λόγια ἁπλά,λιτοί στολισμοί,ἕνα δάφνινο στεφάνι καί ἡ ὐπόκλισις στό μεγαλεῖο τῶν Ἑλλήνων Στρατιωτῶν πού ἔγραψαν μέ ὁλόχρυσα γράμματα τήν λαμπρή Νίκη στά βουνά τῆς Πίνδου θά εἶναι πάντα φάρος φωτεινός στό νοῦ καί τήν καρδιά ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Καί μία εὐχή : νά σταθοῦμε ἀντάξιοι τῶν ἀγώνων τους !
 


ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ! 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ! 


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΕΣ κι᾿ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ  ! 

α΄φωτό : ἐδῶ

οἱ φωτό ἀπό τ᾿ἀναγνωστικά,ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ


Σημείωσις : Ὅπως διαβάσαμε στό ἱστολόγιο τῆς ἀγαπητῆς « Ὀδύσσειαtv»,αὔριο ἀνήμερα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου,ξεκινοῦν καί πάλι οἱ ἐκπομπές της πού τόσο ἀγαπήσαμε. Συνεπῶς,δέν χάνουμε τήν αὐριανή ἐκπομπή,στίς 10.00 τό βράδυ,ἐννοεῖται. 

Σχετικῶς διαβάζουμε ἐδῶ
Ἡ Πελασγική