" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Ἀπέλασις μέ συνοπτικές διαδικασίες. Ποῦ ἀλλοῦ; Στό Ἰσραήλ !!!

« Ὅσοι ἔρχονται ὡς μετανάστες θά πρέπῃ νά ἔχουν τοὐλάχιστον ἕναν πρόγονο ( παπποῦ, γιαγιά ) ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ὥστε νά πληροῦν τίς προϋποθέσεις παραμονῆς γιά τήν μετανάστευσιν στήν χώρα, άλλιῶς δέν ἔχουν τύχη...» ( φωτό)

Θά μποροῦσε νά πῆ κανείς πώς πρὄκειται γιά νόμους πού εἶχαν θεσπίσει οἱ χιτλερικοί. Γιά νόμους πού ἀφοροῦσαν καθαρῶς τήν φυλή καί τήν καθαρότητά της ! 
Ναί,συμβαίνει στό Ἰσραήλ : 

« Ὅσοι ἔρχονται ὡς μετανάστες θά πρέπῃ νά ἔχουν τοὐλάχιστον ἕναν πρόγονο ( παπποῦ, γιαγιά ) ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ὥστε νά πληροῦν τίς προϋποθέσεις παραμονῆς γιά τήν μετανάστευσιν στήν χώρα, άλλιῶς δέν ἔχουν τύχη...» 


Περίπου 2000 Ῥωσσο-ἑβραῖοι προσπάθσνα νά εἰσέλθουν στό Ἰσραήλ μέ τουριστική βίζα. Ὅλοι κρατήθηκαν σέ εἰδικές ἐγκαταστάσεις στό ἀεροδρόμιο Μπέν-Γκουριόν καί ἀφοῦ διαπιστώθηκε πώς δέν πληροῦν τἰς προὑποθέσεις μεταναστεύσεως ἀπελάθηκαν μέ συνοπτικές διαδικασίες! 
Ὅσοι περισσότεροι θά ἔρχονται καί θ᾿αὐξάνεται ὁ ἀριθμός ἔτσι θά αὐξάνεται καί ὁ ἀριθμός τῶν ἀπελάσεων,λένε οἱ ὐπέθυνοι .

Μάλιστα καθώς τρώγονται μεταξύ τους, μαθαίνουμε πώς τόσο τό κόμμα τοῦ Νετανιάχου ὅσο καί τοῦ θρησκευτικῶς ἀκραίου σιωνιστικοῦ, προβλέπαν ὡς προϋπόθεσιν μεταναστεύσεως ὄχι νά εἶναι κάποιος ἑβραῖος ἐγγονός ἀλλά παιδί. Νά ἔχει δῆλα δή ἕναν ἐκ τῶν δύο γονέων ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ! 

Καί τό μικρό παιδάκι ἀκόμη ἀμφιβάλει γιά τίς προθέσεις τοῦ Ἰσραηλίτη !  Ἤ μήπως διακρίνει κάτι ...ἄλλο ; Ξέρετε, παιδική διαίσθησις... φωτό

Μετά τήν φαγωμάρα μεταξύ τους τό ἄλλαξαν καί τό ἔκαναν καί αὐτοί, παπποῦ ἤ γιαγιά... 

Ὅμως τό πιό ὡραῖο ξέρετε ποιό εἶναι; Γιά νά μήν φαίνεται ὁ ῤατσισμός πού ὑφίσταται στήν νομική διαδικασία πού ἀφορᾷ τή μεταναστευσιν, ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν τοῦ Ἰσραήλ, Λίμπερμαν, ἀνακοίνωσε πώς θέλοντας νά διευκολύνουν ὅσους ἐκ τῆς Ῥωσσίας ζητοῦν νά μεταναστεύσουν στό Ἰσραήλ, ἀρκεῖ νά ἀποδείξουν πώς ἔχουν ῥίζα ἑβραϊκή,τοὐλάχιστον ἕναν παπποῦ ἤ γιαγιά καί εἶναι αὐτομάτως ἐπιλέξιμοι γιά ὑπηκοότητα ! Γιά διευκόλυνσιν τό κάνουν, λέει..! 

Βρέ τούς πονηρούς ! 

Ὅμως θά μποροῦσαν νά τούς μιμηθοῦν κι᾿ἄλλα κράτη πού ἀντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα μέ τούς μετανάστες. Γιατί ὄχι ; 
Προτείνω νά μήν τούς κακολογοῦμε ἀλλά ἀντιθέτως νά τούς ἐπαινέσουμε ὡς μία ὀρθή ἐπιλγή. ἜΤσι ὅποιος ζητᾷ νά μεταναστευσῃ στήν Ἑλλάδα λόγου χάριν, νά πῆ ὁ Μηταράκης : Ἔχεις παπποῦ, ἔχεις γιαγιά μέ ῥίζα ἐλληνική ; Περᾶστε. Δέν ἔχετε ; Συνοπτικές διαδικασίες ἀπελάσεως,ἀπό ἐκεῖ πού ἤρθατε !!! 

Μητσοτάκη κᾶνε ὅ,τι καί οἱ φίλοι σου Ἰσραηλινοί. 

( Πληροφορίες ἀπό ἐδῶ κι᾿ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου