" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

Βιάζονται,βιάζονται πολύ γιά τόν ἀφανισμόν μας...


Καί ἐκεῖ πού 1,5 χρόνο τώρα (μετά τήν συμμετοχή του στήν ἑβραϊκή ἑορτή τῆς Χανουκά,μαζύ μέ τόν Γαβρόγλου,ἐδῶ καί ἐδῶ ), εἴχαμε χάσῃ,κυριολεκτικῶς τόν  Κουΐκ (τόν ΗΜΙ-ἐγγλέζο κάτοικον τῆς ἑλλαδικῆς,καί γλυφτο-δημοσιογράφο  καί  πολιτικάντη καί ὑφυπουργό στήν μπολσεβίκικη συγκυβέρνησιν τῆς καταστροφῆς μας ),ἐνεφανίσθη σέ ἐκδήλωσιν γιά τήν ἀφρικανική ἠπειρον ( ! ! ! ) ,πού πραγματοποιήθηκε στό Ψυχικό,παρακαλῶ !

Ἀπολαῦστε φωτό !


φωτό
Σᾶς θυμίζει κάτι ;Μετά ἀπό αὐτήν τήν ...ἐμφάνισιν μᾶς προέκυψε ἡ δήλωσις :

«Θά βαδίσουμε μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τέλους»!!

Καί μετά ἀπό αὐτό,τό ἑπόμενον ...κτύπημα :

«Είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός Κράτους - Εκκλησιάς ...Οι σχέσεις Κράτους - Εκκλησιάς είναι σημαντικότερες από το όνομα των Σκοπίων»

Μήπως καταλάβατε τί συμβαίνει; Διότι μετά τήν συμφωνία πού ὑπέγραψε στήν Γερμανία ὁ Ἄξελ γιά νά μαζεύουμε ὅλους τούς ...μετανάστες στήν χώρα (ἀκόμη καί αὐτούς πού διώχνουν τά ἄλλα κράτη) καί ὅταν ἡ μία μετά τήν ἄλλη,εὐρωπαϊκές χῶρες ἀποφασίζουν κλείσιμο συνόρων,ἀντιλαμβάνεσθε τί πρόκειται νά συμβῆ στό ἑλλάντα...

Ὁ διαχωρισμός κράτους-ἐκκλησίας εἶναι σοβαρότατο βῆμα πρός τήν ἀπο-χριστιανοποίησιν τῆς χώρας. Καί μέ τούς ἀλλοθρήσκους ἑντός,πού πολύ σύντομα θά λάβουν καί ἰθαγένεια,παρακαλῶ,ἀλλά καί μέ τούς τεραστίους ἀριθμούς γεννήσεων,προφανῶς ἔχουν ἐπετύχῃ τόν σκοπόν τους :τόν ἀφανισμό τῶν Ἑλλήνων !

Καί δέν εἶναι τόσον δύσκολον νά καταλάβουμε ποιοί βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτό τό σχέδιον :Γιά ξαναδιαβᾶστε,μέ πολύ προσοχή,τό παρακάτω θέμα :

Ἀντίοχος καί Μακκαβαῖοι

Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Μῖσος,πολύ μῖσος ! Γνοφώδες ...


Μίσος και αυτό για τον Καμπόσο ! 

Μόλις άκουσα τον Τσίπρα, στην συνέντευξη Τύπου την οποία παραχωρεί, να αναφέρεται για μια ακόμη φορά στον Δήμαρχο Άργους και να επικροτεί την απόφαση διαγραφής του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Προφανώς ο Καμπόσος, τοπικά και πανελλαδικά του έχει κάνει την ζωή δύσκολη και γι' αυτό ζήτησε την διαγραφή του (και αποδυνάμωση της Νέας Δημοκρατίας).Σήμερα τον ανέφερε πάλι μιλώντας για τον αγώνα που κάνει με σκοπό την προστασία του ονόματος της Μακεδονίας.

Πολύδωρος Δάκογλου


Ποιός μιλάει...

Ἡ Πελασγική

Ξέρεις τί σημαίνει κουμμούνι;Γριάβασίλη,ἔμ...συγγνώμη Γεροβασίλη,
ἤθελα νά γράψω : 

«Τώρα κυβερνᾶμε ἐμεῖς »

Ναί ῥέ,αὐτοί κυβερνοῦν,ἀκόμη δέν τό ἔχεις καταλάβει; Τί περιμένεις,νά πᾶς στά γκούλαγκ γιά νά τό καταλάβῃς μία καί καλή; Ἡ Πελασγική

Πολιτικό Συμβούλιο τσυριζα : Ὅσοι ἀντιδροῦν ὀδηγοῦνται στά γκούλαγκ !


Σέ πραγματική κατάστασιν πανικοῦ, οἱ τσυριζαίοι μετά τήν παραίτησιν Λαζαρίδη καί γιά νά προλάβουν καί κάποιους ἀκόμη πού ἤθελαν τήν ...ἠρωϊκή ἔξοδον,μήπως καί γλυτώσουν ἀπό τήν ὀργή τοῦ Λαοῦ,πῆραν δραστικότατες ἀποφάσεις κατά τήν σύγκλισιν τοῦ ἐκτάκτου πολιτικοῦ συμβουλίου. Τί ; 

Ὅποιος,λέει,προπηλακίζει βουλευτές θά ὀδεύει σιδηροδέσμιος πρός τά δικαστήρια ! 

Καί ἐρωτῶ,ἀφελῶς ἴσως : 

Δῆλα δή,τό νά ἐκφράζω τήν γνώμη μου μεταφράζεται σέ προπηλακισμό; Διότι,ὅταν βλέπω κάποιον τσυριζαίο ἤ κατακαϋμμένο,βουλευτή,ὑπουργό,εἰδικό σύμβουλο καί ὅτι σκ@τά κι'ἄν εἶναι,αὐτομάτως εἶναι σάν νά βλέπω ἕναν προδότη. Βλέπω κάποιον πού ξεπούλησε τήν Ἱστορία μου,τήν Κληρονομιά μου,τήν Μακεδονία μου ! Πῶς θά τόν πῶ; 

Καί ἀπό πότε ἡ ἔκφρασις ἀπόψεως ἰσοδυναμεῖ μέ προπηλακισμόν; 


Ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι,δῆλα δή, προπηλάκισαν τόν γκαβούλιακα καί τήν κυράτσω καί θά ὀδηγηθοῦν στόν Εἰσαγγελέα; Καί μετά ; Σειρά ἔχουν τά γκούλαγκ,προφανῶς... 

Ἔμ,ἔτσι λειτουργοῦν τά κουμμούνια ὅταν εἶναι ἐξουσία. Ὅσοι ἀντιδροῦν,ὅσοι διαμαρτύρονται,ὅσοι εἶναι πατριῶτες ἀφανίζονται ! 

Ποῦ ἔχουμε μπλέξει ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Μετά ἀπό αὐτή τήν δήλωσιν τοῦ Ἄξελ,δέν φαντάζομαι νά κάνουν τό σύνηθες πάρτυ τῆς ...δημοκρατίας τους...


Εἶναι ὑπευθυνότητα νά πηγαίνῃς κόντρα στήν πλειοψηφία,εἶπε ὁ Ἄξελ ! 

Τί καταλαβαίνετε,ἀγαπητοί μου ἀπό αύτό ; Πολύ ἁπλῶς,πώς ἡ μειοψηφία μπορεῖ νά παίρνῃ ἀποφάσεις γιά τήν πλειοψηφία καί νά δέχεται καί τά εὔσημα,γι'αὐτό ! 

Ἀλλά κυρίως,σημαίνει πώς: τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα πρέπει νά μετροῦν ἀντιστρόφως,ὅσον ἀφορᾷ τόν νικητή. Ὁ μειοψηφών νικᾷ ! Καί νικᾷ διότι εἶναι ὁ πλέον ἰκανός νά δείξῃ τήν ὑπευθυνότητα πού ἀπαιτεῖται γιά τήν ἄσκησιν ἐξουσίας. 

Ἤ μήπως,ἐγώ κατάλαβα κάτι λάθος ; ! !  !

Ἄντε,Ἄξελ,καί μήν σέ ξαναδῶ νά διοργανώνῃς πάρτυ καί φιέστες γιά τήν ...δημοκρατία σας,ἔτσι ; 

Υ.Γ.1  Τό ἐλάχιστον καλόν πού βγαίνει ἀπό τήν δήλωσιν αὐτή,εἶναι πώς ὁ Chipra παραδέχεται ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ Λαοῦ εἶναι ἀπέναντύ του ! Κάτι εἶναι καί αὐτό...

Υ.Γ.2 Ἀπό τότε πού ἔγινε ἐξουσία,γίνεται ὅλο καί πιό ἄσχημος ! Θυμᾶστε τό ἔργο τοῦ Ὅσκαρ Ουάϊλντ «τό πορτραῖτο τοῦ Ντόριαν Γκρέϊ» ; Στόν πίνακα ἀποτυπωνόταν ὅτι κακό καί ὅποια ἀμαρτία ἔκανε ὁ Ντόριαν. Μόνον πού στόν Ἄξελ πηγαίνουν κατευθεῖαν ἐπάνω του. Τόν βλέπω σέ λίγο καιρό ...Κουασιμόδο ! Ἐκτός καί τόν προλάβει ἡ ...κρεμάλα...

Υ.Γ.3 Ἀλλά καί κάτι ἀπό τό ἡμι-καθυστερημένο Μπρίλη,δέν φέρνει ἡ φάτσα του ; Ἡ Πελασγική 

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Ζήτω ἡ Νότιος Κορέα ! ! !

φωτό
Ἐ, μετά ἀπό αὐτό τό κατόρθωμα τῆς Νοτίιου Κορέας,ἀξίζει νά τῆς ἀφιερώσω τήν σελίδα ! Γιατί,ἐδῶ πού τά λέμε,δέν εἶναι καθόλου λίγο πρᾶγμα,νά ἀποκλείῃς μία ...παγκόσμια πρωταθλήτρια ! Ἀλλά εἶναι,κυρίως,μεγαλειώδες αὐτό πού ἔκανε σήμερα ἡ Νότιος Κορέα,γιά τόν ἁπλούστατο λόγον πώς στήν ὀμάδα τῆς Γερμανίας,ὅλοι μας πιστεύω,βλέπαμε τόν δυνάστη τῆς συγχρόνου βιώσεώς μας...

Ἐ, σ' αὐτόν,τοῦ ἄξιζε τόσο πολύ,τό χαστούκι πού ἔφαγε σήμερα,πού εἶναι ὡς νά τό δώσαμε ὅλοι μαζύ ! Τά παιδιά τῆς Νοτίου Κορέας μέ τήν δυναμική τους ἀπόδοσιν καί ἐμεῖς μέ τόν ἀπό κοινοῦ πανηγυρισμόν !


Ζήτω ἡ Νότιος Κορέα ! 

Ἄμ κάτι ξέρω ἐγώ πού ἐδῶ καί τρία χρόνια βλέπω ΜΟΝΟΝ νοτιο-κορεάτικες ταινίες καί σειρές ! Σᾶς τό εἶχα πεῖ :  Κόψτε τίς κακές συνήθειες...

Μπράβο,παλλικάρια τῆς Νοτίου Κορέας εἶναι σάν νά πήρατε τό παγκόσμιο κύπελλο !  
Γλεντῆστε το ! ! !


Ἡ Πελασγική 

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Ξέρεις τί εἶναι νά φορᾶς στολήν ...ἐξουσίας ; Μεγάλη ὑπόθεσις ! ! !


Ἐπεί δή,αὐτές τίς ἡμέρες γίνεται πολύς λόγος γιά τίς μονάδες καταστολῆς ἤ τά ΜΑΤ, πού χρησιμοποιοῦνται κατά τῶν διαδηλωτῶν καί τούς ὁποίους σώνει καί καλά πρέπει νά εἶναι ΜΟΝΟΝ ἐκ τῆς ἀλλοδαπής,ἔχω νά πῶ τοῦτο : Οἱ μηχανισμοί ἑνός κράτους,ἀπό καταβολῆς του.ἦταν πάντα τέτοιοι πού τό ἐξυπηρετοῦσαν καί ὑπηρετοῦσαν στό ἔπακρον ! 

Δέν ἦταν ἀνάγκη,ἄν καί ἐνίοτε χρησιμοποιοῦσαν καί ἀλλοφύλους,νά ἦταν ἀλλοδαποί γιά νά τσακίσουν τά πλήθη πού ξεσηκώνονταν. Μιά χαρά ἔκαναν τήν δουλειά τῆς καταστολῆς καί οἱ ἐγχώριοι ὑπάλληλοι πού ἀνήκαν στίς ὀμάδες αὐτἐς. Εἴτε ἦταν ἀστυνομία,εἴτε ἦσαν ὀμάδες περιφρουρήσεως,εἴτε πάλι ἦσαν σωματοφύλακες τοῦ δυνάστη,τό ἔργο τους ἕνα καί μοναδικόν : ἡ ἀσφάλεια,παντί τρόπῳ,τοῦ ...ἐργοδοτου τους.


Καί βεβαίως,διόλου τυχαίως δέν ἐπιλέγονταν καί τό ἴδιο συμβαίνει ἕως σήμερα,τά ἄτομα πού στελεχώνουν τίς ὀμάδες αὐτές. Ὅπως, ἐπίσης δέν εἶναι τυχαῖον,πώς ἐπί Παπανδρέα,οἱ εἰσαγώμενοι στά σώματα ἀσφαλείας μποροῦσαν νά εἶναι καί μέ ἀπολυτήριον δημοτικοῦ ! Ἐκεῖ νά δεῖτε τί μπῆκε στόν χώρον ! Πόσα χωριατόπαιδα,κατηφόρησαν ἤ ἀνηφόρησαν κατά τά ἄστεα καί φόρεσαν τήν στολήν τῆς ...ἐξουσίας !  Μεγάλη ὑπόθεσις !  

Αὐτοί εἰδικῶς,δέν καταλάβαιναν ΤΙΠΟΤΑ ! Ἀπό τήν διαταγή πού ἔπαιρναν γιά,λόγου χάριν,νά ῥίξουν καί καμμιά φάπα,αὐτοί ἔσπαζαν κεφάλια ! Γιά ψύλλου πήδημα σέ τραβολογοῦσαν στά τμήματα καί πήγαινε ἡ ἀνάκρισις σύννεφο ! (Εἶμαι παθοῦσα, ὅταν γιά κάποιες μπογιές πού ῥίχτηκαν σέ ἐκλογικό κέντρο τῆς πασοκαρίας,βρέθηκα νά ἀνακρίνομαι γιά μισή ἡμέρα ! ! ! Καί μιλᾶμε γιά τά χρόνια τῆς στυγνῆς πασοκο-ανδρεϊκῆς ἐξουσίας. Κάτι σάν τήν σημερινή τσιπρεϊκο-καμμενική,ἕνα πρᾶγμα !  ) 

Γι'αὐτό,μήν ψάχνετε νά ἀπαλύνετε τό θέμα μέ ἀλλοδαπούς πού δέρνουν Ἑλληνες. Βεβαίως ἰσχύει καί αὐτό. Ὅμως ἐκεῖνοι ἀπό τούς ἡμεδαπούς,πού ἐπιλέγονται γιά τίς θέσεις αὐτές,νά ξέρετε πώς εἶναι πολύ-πολύ χειρώτεροι ...

Ἄ, καί ὀλίγον ἀπό τό ἱστορικό τῆς δημιουργίας τους : 

Τι ήταν οι πρώτοι 100 ΜΑΤατζήδες;Η ιστορία των Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης που ξεκίνησαν με σκαρπίνια και γαλάζια πουκαμισάκια και έγιναν… ρόμποκοπ 

Ἡ Πελασγική 

Εἴμαστε μόνοι. Πρέπει νά συνηθίσουμε σέ αὐτήν τήν ἰδέα, ότι ἀνάμεσα στόν Θεό καί ἐμᾶς δέν ὑπάρχει κανένας νά μᾶς βοηθήσῃ

Ας γίνει αυτή η Σημαία η ματωμένη ελληνική σημαία του δικού μας «πολυτεχνείου»


Η  αριστερά είναι ειδική στο να δημιουργεί «μάρτυρες» ή να εκμεταλλεύεται θύματα και καταστάσεις, φορώντας πάντα το προσωπείο του «θύματος της βίας», πλάθοντας μια ψεύτικη εικόνα και κερδίζοντας έτσι την συμπάθεια του λαού. 

Βαρέθηκα να ακούω το «είναι αυτοί αριστεροί»; «Μα κάνουν τέτοια πράγματα οι αριστεροί»; Λες και οι αριστεροί είναι οι μητέρες τερέζες και οι αδελφές του ελέους. 

Είναι ώρα να σταματήσει αυτό το παραμύθι και οι εικόνες με την κρατική και παρακρατική βία κατά των Ελλήνων που σε πείσμα των καιρών ακόμα αντιστέκονται, να παραμείνουν ζωντανές. Είναι στο χέρι του καθενός, είτε οργανωμένα είτε μόνος του, να περάσει στην αντεπίθεση και να μην αφήσει πλέον χώρο στο ψέμα, στην παραπληροφόρηση ή στην θλιβερή «επιστροφή στην καθημερινότητα». 


Επίσης, θέλω να πω ότι υπάρχει και ζωή έξω από τα social media. Ας μην εξαντλείται ο θυμός μας ή η φαντασία μας εκεί. Αν δεν είμαστε στους δρόμους ο λαός δεν μας βλέπει, έλεγε ένας από τους ηγέτες της Γενιάς της Ταυτότητας. 

Και επιτέλους δεν μπορώ να καταλάβω αυτήν την εμμονή με τις διάφορες επιστολές διαμαρτυρίας προς τον «αξιότιμον» κύριο πρόεδρο της δημοκρατίας «που δεν κάνει κάτι» ή προς τον «κύριον υπουργόν» που δεν ξέρει ιστορία και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το «κόλλημα» με τον στρατό, την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές, και το ατέρμονο παράπονο του «γιατί δεν κάνουν κάτι» ή του «γιατί τα κάνουν αυτά» και την διαπίστωση (!) ότι τελικά υπηρετούν το κράτος και την κυβέρνηση και όχι το έθνος και τον λαό. 

Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά ναι, είναι κράτος. Είναι υπάλληλοι του κράτους. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν πατριώτες και ευσυνείδητοι άνθρωποι και εκεί. Φυσικά και υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και παντού. Γιατί πρέπει όμως να γίνει «έκκληση» στον στρατό ή στην αστυνομία ή στους δικαστές ή δεν ξέρω και εγώ σε ποιους άλλους, να επέμβουν και να «σώσουν την χώρα»; Γιατί να μην γίνει έκκληση και σε κάποιον άλλον φορέα του δημοσίου ή σε κάποιους άλλους δημοσίους υπαλλήλους; 

Συγκίνηση πάντως και σεβασμός για όσους Έλληνες και Ελληνίδες βρέθηκαν με μια ελληνική σημαία και με την δύναμη της ψυχής τους και της φωνής τους στο Σύνταγμα και στις Πρέσπες. Έχω την εντύπωση (ή την ελπίδα) ότι σχηματίζεται μια καλή μαγιά. Για να δούμε μια εθνική κυβέρνηση θέλει δουλειά πολλή. 


Στο βιβλίο «Για τους Λεγεωνάριούς μου» ο Κορνήλιος Κοντρεάνου γράφει και για την λύσσα του κράτους και των μηχανισμών του εναντίον του εθνικιστικού χριστιανικού κινήματός του και ακόμα και την βία των αστυνομικών. Δεν έπεσε από τα σύννεφα ποτέ. Ούτε κοίταξε να τους καλοπιάσει . Εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν ο λαός. Η ανάσταση του λαού και του έθνους. «Πρέπει να οργανώσουμε ολόκληρη τη νέα γενιά», έγραφε, «να την ανυψώσουμε και να της εμφυσήσουμε το ηρωικό ήθος. Πρέπει να απομονώσουμε το πολιτικό σύστημα ώστε η νεολαία μας να μην περνά στις τάξεις του. Μόνο με μία εθνικιστική κυβέρνηση που θα εκφράζει την εθνική μας συνείδηση, δύναμη και υγεία θα προστατεύσουμε τον λαό μας και θα σταματήσουμε την εισβολή των ξένων. Ο λαός μας δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των ξένων εισβολέων αν δεν λύσει πρώτα το πρόβλημα των πολιτικών κομμάτων. Είμαστε μόνοι. Πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτήν την ιδέα, ότι ανάμεσα στον Θεό και εμάς δεν υπάρχει κανένας να μας βοηθήσει».

ΚΟ

Ἡ μαρξιστική προπαγάνδα στήν Παιδείαν !

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Ἡ Ἀθάνατος Ἑλληνικότης !

Η Α Θ Α Ν Α Τ Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Α 


Ἄν θά μπορούσαμε νά φανταστοῦμε μία ἀνθρωπότητα ἐστερημένη τῆς ‘Ἑλληνικότητας ,
ἡ εἰκόνα πού θά προέκυπτε θά ἦταν ἐκείνη ἑνός κόσμου βυθισμένου στήν ἄγνοια , τήν δυστυχία , τήν πείνα , τήν ἐξαθλίωση , τήν τυραννία , τήν ἀγριότητα , καί τήν παράνοια . Ὁ Ἑλληνικός τρόπος ἀντιλήψεως τῆς ζωῆς καί τοῦ κόσμου ἐφαρμοζόμενος στό πνεῦμα καί στήν πράξη ὡς διάλογος , ἔλεγχος , ἔρευνα , θεωρία , ἀπόδειξη ,μέ μία φράση :ἔλλογη προσέγγιση τῆς πραγματικότητας εἶναι σήμερα περισσότερο ὑπαρκτός καί ἰσχυρός ,ὅπου γῆς , ἀπό κάθε ἄλλη περιόδο .

Μετά τήν ἱστορική δολοφονία της , τόν Μεσαίωνα ,τήν ἀβέβαιη ἐπανεμφάνιση της στήν Ἀναγέννηση ,τήν δημιουργική της παρουσία στούς ἑπόμενους αἰώνες ,
ἡ Ἑλληνικότητα σήμερα ,στήν ἐποχή τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ,ἔδειξε μέ τόν πιό ἐπιβλητικό τρόπο ,ὅτι , ὅ,τι σπουδαῖο διαθέτει ὁ ἄνθρωπος,τήν Ἐπιστήμη , τήν Τεχνολογία , τήν Δημοκρατία , τόν Στοχασμό καί τόν Πολιτισμό εἶναι ἀποκλειστικῶς τέκνα δικά της.

Δῶρο χωρίς ἀνταπόδοση τῆς Ἑλλάδός πρός τήν άνθρωπότητα ἦταν ἡ προσφορά αὐτή , ἄνθος πού φύτρωσε σέ μία γωνιά τοῦ πλανήτη καί ἐγονιμοποίησε μέ τήν γενεσιουργό γύρη του ὁλόκληρη τήν Γή.

Αὐτή ή γωνιά , πού ἐδαφικά συμπίπτει μέ τό σημερινό κράτος «Ελλάδα»,«άμείφθηκε» στήν συνέχεια γιά ἀμέτρητους αἰῶνες μέ τό αἷμα , τήν καταστροφή , τόν βανδαλισμό , τήν τυραννία , τό σκότος , τήν ταπείνωση , δῆλα δή μέ τό μῖσος τοῦ Ἐξουσιασμοῦ , πού ἕδρασε ἐγκληματικά καί δρᾶ ἀκόμη , ὡς θρησκευτικός , κρατικισμός καί κοινωνικο – οἰκονομισμός .

Ἡ βαρβαρότης ὡργίασε καί ἀκόμη ὁργιάζει σ’ ἕνα χῶρο , πού εἶναι ἱερός καί ἀπαραβίαστος γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα , πού θά ἔπρεπε νά εἶναι τόπος προσκυνήματος ,πού θά ἔπρεπε κυρίως καί πρωτίστως νά λειτουργῇ ὡς ὁδηγός – δείκτης τοῦ τί εἶναι ἀληθινό καί τί ψεύτικο , τοῦ τί εἶναι ἔλλογο καί τί παράλογο ,ένί λόγῳ, τοῦ τί εἶναι Ἑλληνικό καί τί μή Ἑλληνικό .

Ἔτσι τό ἀρχαῖο πανάκριβο δῶρο τῆς Ἑλληνικότητας πρός τήν ἀνθρωπότητα θά ἀνηπαρήγετο συνεχῶς καί δημιουργικά , γιά νά προσφέρῃ νέα εὐργετήματα καί λύσεις στά προκύπτοντα ἀδιεξοδα , ἀλλα καί γιά νά χρησιμεύη ὡς ἀποτρεπτικό τῆς Ἐκτροπῆς πού ἐπεχείρησαν καί ἐπιχειροῦν οἱ ἐξ – οὐσιαστές μέ τήν διαστρέβλωση , «Ιδιοποίηση» , πλαστογράφηση καί ἐκβαρβάριση τοῦ ἀπεφθῶς Ἑλληνικοῦ .

Ὅσο γιγαντώνεται ἡ Ἑλληνικότητα στόν κόσμο τόσο ἡ ἀνάγκη συνειδητοποίησεώς της γίνεται πιό ἐπιτακτική .

Δέν χρειάζεται νά προσπαθήσῃ κανείς , γιά νά πράξῃ τήν συνειδητοποίηση αὐτή .

Ἡ Ἑλληνικότητα  «λειτούργεί »  με δικούς της νόμους :κανείς δέν τήν προπαγάνδισε ποτέ , κανείς δέν τήν ἔκανε «ἰδεολόγημα» ποτέ , κανείς δέν ἀγωνίστηκε ποτέ γιά νά κυριαρχήσῃ αὐτή πάνω στόν πλανήτη .

«Ἐπεβληθη  ἀπό μόνη της», χάρις στήν τεράστια πνευματική δύναμη καί ἀλήθεια πού ἐγκλείει, ὅπως μόνη της θά «λειτουργήσῃ» καί στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων ,αὐτῶν πού ζοῦν καί σκέπτονται ἑλληνικά χωρίς νά τό ξέρουν .

Αὐτοί θά βιώσουν αὐτομάτως κάποια στιγμή τό γεγονός ὅτι αὐτή εἶναι ἡ μόνη καί γνήσια πνευματική τους μητέρα

Ἡ στιγμή αὐτή πλησιάζει .

Ἄς μήν σᾶς γελᾶ ἡ σημερινή λῦσσα τοῦ ἑβραϊκοῦ ἐξουσιασμοῦ .

Προσέξτε τήν μάχη πού δίνει σέ παγκόσμια κλίμακα : Είἶναι μάχη σπασμωδική , ξετσίπωτη , παιδαριώδης . Στηρίζεται , στό ψευδές τό μυστικιστικό , τό παραδοξολογικό .

Τά  «πνευματικά» ὅπλα πού χρησιμοποιεῖ εἶναι γιά γέλια!  Ἀντί τῆς εὐτυχίας μιᾶς πολιτισμένης ἀνθρωπότητας, προτείνει Μεπλέον , ὅτι τό  «συνταγολόγιό του». . . . . Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Ε !

Καί εἶναι βέβαιο , ὅτι ἄν οἱ  «συνταγές» του αὐτές  έπιασαν κάποτε στόν κόσμο χωρίς ἐπιστήμη , χωρίς ἡλεκτρονική τεχνολογία , χωρίς ἐπαφή μέ τό Διάστημα ,σήμερα εἶναι σάν νά ζητᾷ ἀπό τόν σύγχρονο ἄνθρωπο νά ξαναγυρίση στήν πεῖνα ,τό ἔρεβος καί στήν βαρβαρότητα ,ἀποκηρύσσοντας καί ἀποβάλλοντας ὅ,τι καλό ἔχει κατακτήσῃ ἀφ’ὅτου ζῆ .

Δέν ὑπάρχει καμμία δύναμη ,πού νά μπορῆ νά ἀποτρέψη τήν ἀναγνώριση τῆς Ἑλλάδος ὡς γενέτειρας τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς ἐξελληνιζόμενης οἰκουμένης .

Ἡ ἐπερχόμενη αὐτή πραγματικότης εἶναι τό ὅραμα παντός πνευματικά Ἕλληνος .

Προβλέπουμε ἔλλογα καί ἀγγίζουμε χειροπιαστά τό μέλλον μας . Ὅσο ὁ ἑβραϊκός ἐξουσιασμός θά συρρικνώνεται , τόσο τό ἑβραϊκό , Ῥωμαίϊκό κατασκεύασμα ( κρατικισμός – θρησκευτικισμός – κοινωνικο-οίκονομισμός ) , πού ἐπί 2.100 χρόνια συντήρησε τήν ἦττα , τήν ἀφελλήνιση , τήν ἄγνοια , τό μῖσος ,καί τόν σκοταδισμό ,πάνω στόν ἱερό μας χῶρο θά ὑποχωρῆ .

Καί ἄν ποτέ ( ξανά ) σκοτεινιάσει ὁ κόσμος,ἀπό καινούργιους βαρβάρους, και δεισιδαίμονες , ἡ λεξή Ε ΛΛ Η Ν Α Σ  θά ἐξακολουθήσει νά σημαίνει ἐκεῖνον πού κρατάει τήν σκέψη του ἄφοβη , ἀδέκαστη καί ἐλεύθερη ,γιατί μόνον ὁ ἐλεύθερος μπορεῖ νά καταφάσκει στήν τραγική οὐσία τῆς ζωῆς πεθαίνοντας ἀδεῶς , χωρίς φόβο δῆλα δή , καί γενναίως καί τό σημαντικότερο χωρίς ἀνταπόδοση σέ ἀμφίβολης εὐφυΐας  «Κήπους της Έδέμ» .

Γῦρνα πίσω στο Φῶς καί τήν Σοφία τῶν Ἑλλήνων Προγόνων σου , ὡς άρμόζει γιά νά λέγεσαι καί νά εἶσαι Ἕλληνας .

ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Ἑλληνίδα Γιαγιά ἀπόδοσις τοῦ βίντεο (δοσμένο σέ σχόλιά της ἐδῶ). 

Τό Σκοπιανό θά γίνει ὁ πολιτικός καιάδας γιά τήν Κυβέρνησι


«Ντου» πατριωτών στην εκδήλωση των ΣΥΡΙΖαίων – «Κρύφτηκαν» μέσα στη ΔΕΘ οι βουλευτές – Στο «πόδι» οι Μακεδόνες – Πετροπόλεμος και χημικά


ΕΠΕΙΓΟΝ: οι ΣΥΡΙΖΑίοι ΑΛΛΑΞΑΝ τον χώρο της εκδήλωσης. Την κάνουν σε κλειστό περίπτερο ΜΕΣΑ στην ΔΕΘΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ!...


Επιστολή - δέσμευση Ν. Γ. Μιχαλολιάκου προς τους Διεθνείς Οργανισμούς για την ακύρωση της συμφωνίας με τα Σκόπια από την Χρυσή ΑυγήΠαρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Δέν εἶσαι μέ τήν Φρανκφουρτιανή ΝΤΠ ; Αὐτή εἶναι ἡ ...τύχη σου !

In Prison!


Και να πούμε ότι ο Ρίζος ήταν αυτός που ανακάλυψε το κρυφό εξώγαμο του Ανδρέα Παπανδρέου στη Σουηδία μαζί με τον Άρη Βουδούρη στον  Ελεύθερο τύπο....Η συνέχεια τραγική....Λίγους μήνες μετά και αφού το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την εξουσία, ο εκδότης του Ελεύθερου τύπου Βουδούρης κομματιάζεται από μια νταλίκα φάντασμα μέσα στο αυτοκίνητό του. Η μεγαλύτερη εφημερίδα της τότε εποχής  με 300.000 φύλλα ημερησίως καταρρέει σταδιακά.....

Οι αριστεροί σοσιαλομαρξιστές ολιγάρχες μπορούν να χρωστούν υπέρογκα ποσά σε ΔΟΥ, να μπαίνουν άνετα στο άρθρο 99*, νά έχουν σπίτια στο εξωτερικό και να σπουδάζουν τα τέκνα τους στο  φημισμένο Beverly Hills  χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς,  να αυτοπροβάλλονται μεταρρυθμιστές και να γλείφουν αριστερά, χαρακτηριστική περίπτωση τα κόκκινα λαμόγια συνδικαλιστές της Δ.Ε.Η που πρόσφατα αθωώθηκαν.....

...για  χρέη 20.000 ευρώ χώνεσαι σε ξερονήσι.....παρέα με Πακιστανούς και Αφγανούς που βρέθηκαν παράνομα στη Χώρα, σκληροτράχηλους Γεωργιανούς και "αγαθούς" Βορειοαφρικάνους, όλοι μαζί, ο ένας πάνω στον άλλον......στο μοναδικό «σωφρονιστικό κατάστημα» στο Νότιο Αιγαίο.

Oύτε μια ραδιοφωνική εκπομπή για τον ηλικιωμένο Ρίζο, ούτε μια εκπομπή σε ένα μικρό κανάλι όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου. Τίποτα απολύτως.......γιατί άραγε;

(πηγή)


Υ.Γ. Ἡ περίπτωσις τοῦ Δημήτρη Ῥίζου,ἀποτελεῖ ἕνα παράδειγμα τοῦ τί ἀκριβῶς περιμένει ὅλους ἐμᾶς ,πού μαχόμεθα καί ἀγωνιζόμεθα κατά τῆς Φρανκφουρτιανῆς ΝΤΠ, πού στηρίζουμε τίς ζωές μας πάνω σέ ἀξίες καί ἰδανικά,πού πιστεύουμε στήν ῥάτσα μας καί τήν ἱστορική μας κληρονομιά,πού πολεμοῦμε ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν !

Σᾶς κάνει ἐντύπωσιν; Νά τό συνηθίσετε καλύτερα,διότι τά φαινόμενα, ἀπό τοῦδε καί στό ἐξῆς, θά εἶναι ὅλο καί πιό συχνά,ὅλο καί πιό πολλά,μέχρι νά παγιωθῇ ὡς μία νέα κατάστασις ! 


Ἡ Σχολή τῆς Φρανκφούρτης : ΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Πολιτιστικός Μαρξισμός : Ἡ καρδιά τοῦ ἠθικοῦ ξεπεσμοῦ μας

Ἡ ἐπίθεσις στό Φῦλο καί στήν Οἰκογένεια: Ἡ κληρονομιά τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης


Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Τότε πού οἱ ΗΠΑ ἔβλεπαν τό «Μακεδονικό» ὡς ἀστήρικτες δημαγωγίες μέ ἐπιθετικές προθέσεις κατά τῆς Ἑλλάδος ...


Ἡ δήλωσις τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῆς κυβερνήσεως Ῥοῦσβελτ,τῶν ΗΠΑ, Edward Stettinius, τό 1944,ἡ ὁποία δήλωσις πέρασε ὡς ἐπίσημος θέσις διεθνῶς,τοῦ Στέητ Ντιπάρτμεντ. 

Στίς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 1944 ( διπλωματικό ἔγγραφο ΗΠΑ,μέ κωδικό 868.014-122644) δηλώθηκε διά στόμματος Στετίνιους :

 «Αὐτή ἡ Κυβέρνησις,θεωρεῖ τούς λόγους περί «Μακεδονικοῦ ἔθνους»,«Μακεδονικῆς πατρίδος» ἤ «Μακεδονικῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως», εἶναι ἀστήρικτες δημαγωγίες πού δέν ἀντικατοπτρίζουν καμμία ἐθνική ἤ πολιτική πραγματικότητα καί ἡ ἀναβίωσίς τους φαίνεται νά εἶναι μία κάλυψις ἐπιθετικῶν προθέσεων ἑναντίον τῆς Ἑλλάδος

Αὐτά ἔλεγαν ἐπισήμως οἱ ΗΠΑ,τό 1944. Τότε πού ἔδιναν τό στῖγμα γιά τό ποῦ θά ἀνήκει ἡ Ἑλλάς,μετά τόν Β΄μεγάλο πόλεμον, καί σέ ποίου τήν ἐπιρροή θά βρίσκεται. Καμπανάκι πρός τήν Ῥωσσία τῶν μπολσεβίκων τοῦ Στάλιν,μέ ἄλλα λόγια. 

Σήμερα,πού δέν ὑφίσταται αὐτή ἡ ...ψυχρή σχέσις,πού τά πράγματα εἶναι ἐντελῶς διάφορα,οἱ καταστάσεις,μέσῳ τῶν ὁποίων ἐπιζητοῦν ἄλλου εἴδους ἐπιρροές,ἐπιβάλλουν ἀλλαγή ῥότας. 

Καί οἱ δικές μας μαριονέτες,ἁπλῶς λαμβάνουν μέρος στήν παράστασιν ! 

Ὅμως,δέν παύει νά ὑφίσταται ἡ δήλωσις αὐτή. Ἡ ἐπίσημος δἠλωσις ! Καί βεβαίως, νά σηματοδοτῆ ἕνα τεχνητό πρόβλημα πού χειρίζονται οἱ ἐξουσιαστές ἀναλόγως, γιά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν βρώμικων σχεδίων τους. 


Υ.Γ. Βεβαίως τήν ἀποκάλυψιν γιά τήν ἀνωτέρῳ δήλωσιν ἔχει κάνει ὁ   Mr.V   στήν ἐκπομπή τῆς Ὀδύσσεια tv. Ἐμεῖς βρήκαμε καί τήν ἀνάλογον φωτό,ἀπό ἐδῶ 


Ἡ Πελασγική

Ὁ Μr.V ἐπανῆλθε καί μιλᾶ γιά τήν Μεγάλη Προδοσία !


«Εἶναι λίγο νά ποῦμε,ὅτι ἀναφερόμεθα σέ μία πένθιμη ἡμέρα,σέ μία ἀποφράδα ἡμέρα. Εἶναι μία ἀπερίγραπτη,βαθιά νοσηρή κατάστασις,ἡ ὁποία γίνεται μπροστά στά μάτια ὅλων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καί ἀναλογικῶς δέν φαίνεται νά εἶναι αὐτή ἡ ἀντίδρασις πού θά ἔπρεπε νά εἶναι ! » 

Παρακολουθεῖστε τήν ἐκπομπή,ἀκοῦστε προσεκτικῶς τόν Μr.V καί ἀναλογιστεῖτε :κάνουμε αὐτό πού πρέπει,αὐτό πού ἔχουμε χρέος,ἀπέναντι σέ προγόνους καί ἱστορική κληρονομιά ; Ἐσεῖς θά κρίνετε, πόσο καί πόσα ἀκόμη,μπορεῖτε νά ὑπομείνετε και κυρίως πόσο πιό γραικύλους μπορεῖτε νά καταστήσετε ἑαυτούς, μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀνοχῆς...


Ἡ Πελασγική

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Πάντα, θά πληρώνουμε τίς ἀμαρτίες ΜΑΣ !


Ἀναρωτιώμαστε γιατί περνοῦμε ὅσα περνοῦμε...Φωνάζουμε γιά προδότες καί πολιτικούς ἀλήτες...Καί ποτέ,μά ποτέ δέν κάνουμε τόν κόπον νά κυττάξουμε πρός τά ἐμᾶς καί τίς δικές μας εὐθῦνες,νά κάνουμε μία κριτική στούς ἴδιους μας τούς ἑαυτούς καί στό πόσον τά ἡμέτερα λάθη ἔχουν βαρύνῃ τήν ζυγαριά πρός τά δεινά πού βιώνουμε...

Λόγου χάριν,στό μέγα ζήτημα τῶν ἡμερῶν καί τήν τεραστίαν προδοσίαν τῆς Μακεδονίας μας,ποιός ἔχει τήν μεγαλυτέρα εὐθύνη; Ναί,ἐκεῖνοι καί ἐκεῖνες,ἐκ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πού ἐξέλεξαν τόν κομμουνιστοσυμμορίτη Ἄξελ Χαβαναγκίλα καί τόν πατριδοκάπηλο Κα(τακαη)μμένο.Ἀκόμη πιό φρικτό,τό γεγονός πώς τήν δεκαετία τοῦ '90,στήν κεντρική πλατεῖα τῆς Λαμίας,στήθηκε τό ἄγαλμα τοῦ ἀρχι-σφαγέα τῶν Ἑλλήνων Πατριωτῶν,Ἀθανασίου Κλάρα,μέ τό ψευδώνυμον Ἄρης βελουχιώτης. Πόσο εὔκολα μπορεῖ νά ξεχνοῦν,αὐτοί οἱ ἄνθρωποι τίς θηριωδίες,τά φρικαλέα ἐγκλήματα τῶν συντοπιτῶν τους,ἀπό τό μαχαίρι ἑνός προβληματικοῦ ὅντος,ὥστε νά τοῦ στήνουν ἄγαλμα καί νά τόν τιμοῦν;Ναί,θά τά γράφω καί θά τά ξαναγράφω,μήπως ὑπάρξει ἔστω καί κάποια μικρή,μικροτάτη περίπτωσις,νά καταλάβετε τί κάνετε ! Ἰδοῦ κάποια ἀπό τά φρικιστικά ἐγκλήματα ἐκείνου τοῦ κτήνους πού σήμερα τοῦ καταθέτετε καί στεφάνους !

 Ό Καϊμάρας έπληροφορήθη κατά την εις Μαυρολιθάρι άφιξίν του την έκτέλεσιν, κατά την προηγουμένη ημέρα υπό του Άρη Βελουχιώτη και των καπεταναίων του, 14 ανταρτών της ομάδος Τζιβάρα- Άγουρίδη, τούς όποίους συνέλαβε δια δόλου. Οι κάτοικοι του χωρίου τούτου ήσαν έντρομοι και αγανακτισμένοι δια τα βασανιστήρια, τα όποία υπέστησαν οι εκτελεσθέντες εθνικόφρονες αντάρτες, δια τον μόνον λόγο, ότι δεν ήθελαν νά υπαχθούν υπό τον Άρη, του όποίου το τμήμα θεωρούν ως καθαρώς κομμουνιστικό. Αφού τούς έκάλεσεν εις Μαυρολιθάρι προς δήθεν συνεργασία και συνεννόησιν, την νύκτα τούς κατένειμε εις διαφόρους οικίας προς διανυκτέρευσιν. Μετά το μεσονύκτιο διέταξε την σύλληψιν και τον αφοπλισμό του Τζιβάρα και των ανταρτών του. Την πρωία της επομένης, παρουσία των κατοίκων του χωρίου, τούς υπεχρέωσαν νά σκάψουν πρώτον τούς τάφους των εις το Νεκροταφείο του χωρίου, εν συνεχεία. τούς έδειραν μέχρις αίματος δια μαστιγίων συρμάτινων και τούς διεπόμπευσαν εις τα μάτια των κατοίκων του χωρίου, κατηγορούντες αυτούς ως προδότες και όργανα των Ιταλών. Τέλος δε δια μαχαιρών έθραυσαν τα οστά των βραχιόνων των και απέκοψαν τα άκρα των περισσοτέρων κατά τρόπον θηριώδη, μέχρις ότου τα θύματα ταύτα υπέκυψαν από τα φρικτά βασανιστήρια. Παρά τάς γοεράς κραυγάς των ανδρών τούτων, ουδείς εκ των υποχρεωτικώς παρισταμένων χωρικών τόλμησε νά επέμβει η νά διαμαρτυρηθεί. Πάντα ταύτα εξετελέσθησαν συμφώνως προς τάς διαταγάς του Βελουχιώτη, ο όποίος έπρωτοστάτει εις το απαίσιο και θηριώδες αυτό έγκλημα.Την σύζυγο του Τζιβάρα βασάνισε και εξετέλεσεν ο ίδιος ο Άρης Βελουχιώτης δια μαχαίρας. Τα πτώματα των θυμάτων τούτων ετάφησαν εις το Νεκροταφείο του χωρίου. Οι κάτοικοι του Μαυρολιθαρίου και ιδίως αι γυναίκες ήσαν κάτωχροι και έτρεμαν από τα έργα του στυγερού εγκληματίου Άρη Βελουχιώτη. Κατά την παραμονή του εις Μαυρολιθάρι ο Καϊμάρας εφιλοξενήθη εις την οικία του Άνθ/γου Μώκου η Καλλία, την επομένη δε μετέβη εις το χωρίον Κονιάκος, όπου συνηντησε τον αρχηγό του ΕΛΑΣ Δωρίδος μόνιμο Άνθ/γόν Κατσίμπαν, πρώην συμμαθητή του και φίλον του. Τόσον εκ της γενομένης συζητήσεως μετ’ αυτού, όσον και εκ της συστηματικής προπαγάνδας, ή όποία εγένετο εις τούς άνδρας της ομάδος του (20 περίπου αντάρτες) υπό γνωστών κομμουνιστών (θεωρία κομμουνιστική, άσματα Ποπώφ κλπ) διαπίστωσε πλέον ότι πράγματι ο ΕΛΑΣ ήτο όργάνωσις καθαρώς κομμουνιστική. Τάς ανωτέρω εντυπώσεις του, αι όποίαι δεν ήσαν καθόλου ευχάριστοι, εγνωστοποίησεν ο εν λόγω Υπολοχαγός εις τούς άλλους αξιωματικούς της Επιτροπής.

Την 9ην Αύγούστου 1942 συνέλαβε και εξετέλεσε εις Δερελη Φθιώτιδος ένα πλανόδιο μουσικό, ονόματι Θωμά, ως ύποπτο πληροφοριοδότη των Ιταλών.

Την 14 Αύγούστου 1942 συνέλαβε εις περιοχή Πολυδρόσου τον εθνικόφρονα φαρμακοποιό Παν. Δρίβαν και τον έξετέλεσεν ως συνεργάτη δήθεν των Ιταλών.

Το δεύτερον 15νθήμερον του Αύγούστου 1942 εξετελέσθησαν κατ’ εντολή του Άρη αι δύο κόρες (12 και 13 ετών) του I.Κόρδα εκ Κοχλιών Ευρυτανίας, δια τον λόγο ότι ούτος εγκατέλειψε τον ΕΛΑΣ, εις τον όποίον είχε καταταγεί δι’ ολίγας ημέρας. Τα δύο αυτά αθώα πλάσματα εσφάγησαν δια μαχαίρας από δύο αντάρτες του ΕΛΑΣ, εις τούς όποίους δεν είχαν εμπιστοσύνη ο Άρης και τούς όποίους ήθελε νά αναμίξει εις το έγκλημα. Οι δύο αντάρτες έγιναν εκτελεσταί, παρά την θέλησίν των, της εγκληματικής και απαίσιας αυτής πράξεως, υπό την απειλή σφαγής των δια μαχαίρας υπό δύο καπεταναίων του Άρη (ή θα τα σφάξετε ή θα σφάξωμε ημείς εσάς).

Κατά το τέλος Οκτωβρίου 1942 ο Άρης συνέλαβε τον πρώην αντάρτη του ΕΛΑΣ Προβιαν εις το χωρίον Τσούκα Φθιώτιδος. Κατ’ εντολή του τον έδεσαν εις κορμό δένδρου και τον εξετέλεσαν κατόπιν μεσαιωνικών βασανιστηρίων (μαχαιριές, λάδι βραστό εις τάς πληγάς,κλπ.), δια τον λόγο ότι εγκατέλειψε τον ΕΛΑΣ.

Την 20ήν Νοεμβρίου 1942 και ενώ έγένοντο προετοιμασίαι δια την ανατίναξιν της γέφυρας του Γοργοποτάμου) ο Άρης συνέλαβε εις περιοχή Μαυρολιθαρίου την Ιωάννα Γκόγγου εκ Στρώμης Παονασσίδος, διότι δήθεν κατέδωσε τους Άγγλους της Γκιώνας εις τούς ‘Ιταλούς. Ταύτη κατάσφαξε δια μαχαίρας, κατόπιν εντολής του, αντάρτης του ΕΛΑΣ, επειδή έθεωρήθη ύποπτος φυγής από τον Άρη.

Την 23ην Νοεμβρίου 1942 ο Άρης έξετέλεσε δια των χειρών του εις την πλατεία του χωρίου Καστριώτισσα Παρνασσίδος τον κτηνοτρόφο Νικ. Μασσαβέτταν, απόγονο του Αθανάσιου Διάκου, εκ Μουσουνίτσης, ως ζωοκλέπτην και αφήρεσε από την οίκογένειάν του όλα τα πρόβατά της.

(ἀπό ἐδῶ ὅπου μπορεῖτε νά διαβάσετε περισσότερα περί τοῦ ὅντος,τοῦ ἐπονομαζωμένου Βελουχιώτης.)

« Είναι γεγονός ότι ένας αριθμός κομμουνιστικών στελεχών και μελών κατώρθωσε να δραπετεύση από τας φυλακάς και τους τόπους εκτοπισμού κατά την στιγμήν της καταρρεύσεως του Ελληνικού Κράτους συνεπεία της εχθρικής εισβολής αλλά είναι επίσης γεγονός ότι και η τότε σύμμαχος του Χίτλερ Βουλγαρία προσέφερεν ανεκτιμήτους υπηρεσίας προς το ΚΚΕ. Η κυβέρνησις της Σόφιας εμεσολάβησε παρά τω στρατώ κατοχής διά την αποφυλάκισιν τριών σοβαρών στελεχών του ΚΚΕ με την βάσιμον ελπίδα ότι θα εξυπηρέτει ούτως τα επεκτατικά της σχέδια εις βάρος της ελληνικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι ένας εκ των αντεθνικών και προδοτικών σκοπών του ΚΚΕ ήτο και είναι η απόσπασις της Μακεδονίας και της Θράκης και η δήθεν «αυτονόμησις» των ελληνικωτάτων αυτών περιοχών » (πηγή )


Εἰλικρινῶς,ὅταν σκέπτομαι τά λάθη στά ὁποῖα τόσον εὐκόλως καί ἐντελῶς βλακοειδῶς,κάνει ἐτοῦτος ὁ λαός,ἔρχονται στιγμές πού σηκώνω τά χέρια καί πιστεύω πώς καλῶς παθαίνει ὅτι παθαίνει. 
Ἀπό τήν ἄλλην ὅμως,λέω : Καί τί φταίει ἡ Πατρίς μου,τό Ἔθνος μου,ἡ Ἱστορία μου,ἡ κληρονομιά μου νά καταρρακώνονται σέ τέτοιον βαθμό ἀπό ὑποκείμενα ὅπως οἱ πολιτικάντηδες τῶν τελευταίων 45 χρόνων,κυρίως... 

Ἀλλά,εἴπαμε : Πάντα, θά πληρώνουμε τίς ἀμαρτίες ΜΑΣ ! 

Υ.Γ. Ὁ παραλληλισμός τῶν προσώπων δέν εἶναι διόλου τυχαίως.Εἶναι ἡ ἀπόλυτος ταύτησις καί συνέχεια τῶν ἐγκλημάτων ἐκείνων, πού ἔρχεται σήμερα νά λάβῃ ἐκεῖνα πού τότε δέν ἐπέτυχε. Δυστυχῶς γιά τούς Ἕλληνες ! Καί τό χείριστον εἶναι πώς δέν ἦρθαν μόνοι τους (ὅπως τότε)...

Ἡ Πελασγική 

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Ὁ Ἐρντογάν,ὁ σμαραγδένιος Φοίνιξ καί ἡ ὥρα τῆς Τουρκίας...


Ὅλοι γύρω ἀπό τήν χώρα πού λέγεται Ἑλλάδα,ἔχουν πάρῃ τά πάνω τους. Ὅλοι ἔχουν κάτι νά ὑπερηφανεύονται καί νά ὀραματίζονται μεγαλοπρεπεῖς συνέχειες καί ...κατακτήσεις. Καί ἐμεῖς ἐδῶ,κατηφεῖς μέ τό αἴσθημα τῆς βαριᾶς προδοσίας σερνόμεθα ἀπό μνημόνια σέ μνημόνια,ἀπό φτώχια σέ μεγαλύτερη φτώχια,ἀπό ξεπούλημα σέ ὁλικό ξεπούλημα. Ξεπούλημα τῶν πάντων ! ! !

«Έι Τουρκία. Είσαι στην αρχή του δρόμου του ατελείωτου. Εσύ ο Άλπ Αρσλάν που άνοιξε τους δρόμους της Ανατολίας, είσαι ο Μελίκ Σαχ που ανύψωσε τους προγόνους σου. Το όνειρο που βλέπεις είναι για καλό. Είσαι το πλατάνι που τρύπησε το στήθος του Οσμάν. Έι Τουρκία να ξέρεις το παρελθόν σου θα γίνει φως για το μέλλον. Όπως είπε ο Πορθητής, εκεί που φτάνει η θέλησή σου, να μην μπορούν να φτάνουν τα όνειρά σου. Όταν υψώνεις το ξίφος σου, η Κωνσταντινούπολη παρακολουθεί το στρατό σου… Εσύ δεν είσαι αυτή που άλωσες εδάφη, αλλά άλωσες καρδιές. Τώρα δώσε το χέρι σου να ξεκινήσει η πιο δυνατή περίοδος. Για να ανανεωθούμε, να τρέξουμε γρήγορα, να ανυψωθούμε. Για σταθερότητα και μέλλον. Να αφήσουμε πίσω τους καυγάδες, τη μοιρολατρεία, για ενότητα και ευημερία. Η εποχή της Τουρκίας, η ώρα της Τουρκίας».

Αὐτά εἶναι τά λόγια τοῦ Ἐρντογάν πού πλαισιώνουν ἕνα προεκλογικό σπότ 2,5 λεπτῶν. Ἕναν Ἐρντογάν,συνεχιστή τῶν τουρανομογγολικῶν κατακτήσεων καί μέ σαφή ἀναφορά στήν πτώση τῆς Πόλεως,ἀλλά καί στόν σφαγέα Κεμάλ πού,κυριολεκτικῶς,ἀποτελείωσε τόν ἑλληνικό πληθυσμό ἀπό Πόντο,Ἰωνία καί ὅλη τήν Μικρά Ἀσία ! 

Καί ὑπό τήν σκέπην τοῦ σμαραγδένιου Φοίνικος νά σηκώνῃ τό χέρι καί μέ τό δάκτυλο τεντωμένο νά δείχνῃ...Τί; Μά αὐτό πού λέει : 

« Τώρα δώσε το χέρι σου να ξεκινήσει η πιο δυνατή περίοδος. Για να ανανεωθούμε, να τρέξουμε γρήγορα, να ανυψωθούμε...Η εποχή της Τουρκίας, η ώρα της Τουρκίας».

Τό θέμα εἶναι οἱ ἀπό ἐδῶ,ἀρχι-προδότες,πού ἔχουν ἀρχίσῃ καί δίνουν τά πάντα,πόσα τοῦ ἔχουν ὑποσχεθῇ; Καί κυρίως τά ἀφεντικά πού μέσα στήν τρελή χαρά ἀπό τό ἀποτέλεσμα μέ τήν Βαρδάσκα,πόσα θά τούς ὑποχρεώσουν νά δώσουν...

Βαριά,πολύ βαριά τά σύννεφα πάνω ἀπό τήν Ἑλλάδα ! Τί ἄλλο μᾶς μέλλει νά βιώσουμε,μέσα στήν τόση δυστυχία μας; Τί ἄλλο ; Υ.Γ. Κάποτε,ὁ Φοίνιξ,ἀποτελοῦσε σύμβολον ἀναγεννήσεως τοῦ Ἔθνους μας. Τώρα,αὐτόν τόν Φοίνικα,αποσυμβολεῖστε τον ὅπως νομίζετε...

Ἡ Πελασγική

Προσπαθοῦν νά καταστρέψουν τό ἰστολόγιόν μου,μέ βομβαρδισμό ἰῶν. Τό παλεύω...


Θά ἔχουν καταλάβῃ οἱ φίλοι ἀναγνῶστες μου,πώς ὑπάρχει σοβαρό πρόβλημα μέ τό ἰστολόγιόν μου.

 Προσπαθοῦν νά φιμώσουν τήν Πελασγική,μέ βομβαρδισμό ἰῶν.

Τό παλεύω,ἀγωνίζομαι ὅσο μπορῶ. Δέν ἔχω ὅμως τίς γνώσεις πού ἀπαιτεῖ ἡ σοβαροτάτη περίστασις. Κάθε βοήθεια δεκτή,ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες.

Περιμένω συμβουλές,γιά τό πώς μπορῶ νά ἀπαλείψω τό τεράστιο πρόβλημα.

Υ.Γ. Συναγωνιστές,βαλόμεθα πανταχόθεν ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Γιατί τά ΜΑΤ τῶν συριζανελ εἶναι κότες λειράτες μέ τά ἀναρχοκομμούνια καί θεριά μέ τούς Ἕλληνες διαδηλωτές ;

Γιά διαβᾶστε :

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΑΘΑΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΟΥΝ ΜΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΙΣΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ, ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ SEEBRIG (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ «ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ» ΣΑΔΙΣΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ)

καί λεπτομερῶς ΕΔΩ


Ῥέ,σεῖς,ῥυπαρά ὅντα,πού ζέχνετε μέσα κι'ἔξω,νομίζετε πώς ὅλα τελείωσαν ἐδῶ ; Νομίζετε; Χά ! ...Ναί,αὐτἠ πού ξεχυλίζει ἀπό ...ὀμορφιά (ὅπως ὅλες οἱ «γυναῖκες» βουλευτές τοῦ τσυριζα),ἡ ἔχουσα τήν μορφή τσατσᾶς (ἕνεκα νά καλύψῃ τό χάλι καί τά πολλά χρόνια πού τήν βαραίνουν,σοβατίζεται καί μπογιατίζεται,μ'αὐτό τό ἀποτέλεσμα),δέμ κρατήθηκε καί ἔβγαλε τό ἀπωθημένο τῶν πατεράδων της εαμοσλαβοκομμουνιστοσυμμοριτῶν.

Συγκεκριμένως,ἔγραψε σέ μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως :

 «Το βλέμμα και οι καρδιές μας στις Πρέσπες! Εκεί όπου ο εθνικισμός και η πατριδοκαπηλία υφίστανται βαρύτατη ήττα, εκεί όπου –με απόλυτο σεβασμό στο παρελθόν-γράφεται το μέλλον. Ναι, περήφανη για την Αριστερά! Και όσοι πάλεψαν για αυτή την υπόθεση, και δεν είναι πια μαζί μας, χαμογελούν…».


Ναί,κυρά-τσατσᾶ,εἶναι προφανές πώς τό βλέπεις ἔτσι. Ὅμως μήπως νά κάνῃς καί ἐσύ μία βόλτα (τρόπος τοῦ λέγειν,βόλτα,μᾶλλον κατοστάρι θά εἶναι),σάν τήν Κουντουρᾶ),ἐκεῖ ἔξω στό πεζοδρόμιο,πού μέχρι νά πάρετε τήν καρέκλα τῆς ἐξουσίας,ὀργώνατε ;Τί λές,τολμᾶς ;

Καί δέν μοῦ λές,ἐσύ,πού θρονιάστηκες στήν κρατική ΕΡΤ,καί ἔτρωγες μέ δέκα μασέλες ( καί κομμουνίστρια καί γλύφτρα ἐννοεῖται.. Μέ φάξ τοῦ Ἀνδριανοῦ τῆς νουδου,ἐπί Καραμανλῆ,τό 2004,μονιμοποιήθηκε. Ἔτσι γιά νά μήν παραβλέπουμε καί τόν ΑΙΣΧΡΟ ῥόλον τῆς ...δεξιᾶς νουδου-σκατά στήν μούρη τους-),μήπως σοῦ πέρασε ἀπό τό μυαλό (μυαλό; λέμε τώρα...),ποῦ θά πᾶς μά κρυφτῆς ἐάν τελικῶς δέν ἐξελιχθοῦν τά πράγματα,κατά τάς βουλάς ὑμῶν ; Ἔ,τό σκέφτηκες; Γιά κάνε μία προσπάθεια...

Ῥέ,σεῖς,ῥυπαρά ὅντα,πού ζέχνετε μέσα κι'ἔξω,νομίζετε πώς ὅλα τελείωσαν ἐδῶ ; Νομίζετε; Χά ! ...

Ἡ Πελασγική

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Θά ἀπαγορεύσουν τό ἐμβατήριον τῆς Μακεδονίας ; Ἔ,καί ἐμεῖς θά τό βάζουμε πολύ συχνά !


Δόξα τῆς Ἑλλάδος ἡ Μακεδονία !


Μακεδονία ξακουστὴ
τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα,
ποὺ ἔδιωξες τοὺς βάρβαρους
κι ἐλεύθερη εἶσαι τώρα.

Εἶσαι καὶ θὰ 'σαι ἑλληνικὴ
Ἑλλήνων τὸ καμάρι
κι ἐμεῖς τὰ Ἑλληνόπουλα
σοῦ πλέκουμε στεφάνι. 

Τὸ διαμαντένιο στέμμα σου
γιὰ βάλε στὸ κεφάλι,
γιὰ νὰ φανεῖ ἡ δόξα σου,
Μακεδονία, πάλι.

Οἱ Μακεδόνες δὲ μποροῦν
νὰ ζοῦνε σκλαβωμένοι,
ὅλα καὶ ἂν τὰ χάσουνε,
ἡ λευτεριὰ τοὺς μένει.

Μακεδονόπουλα μικρά,
χορέψτε καὶ χαρεῖτε,
γιατί στὴν ὀμορφότερη
πατρίδα τώρα ζεῖτε. Ἡ Πελασγική