" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΤΗΣ END ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ(;) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ;

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;18

Ἀναδημοσίευσις από : Φιλονόη 

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν φίλος μοῦ ἔστειλε μίαν σημείωσιν, ἀπὸ τὸ φατσοβιβλίον. Στὴν σημείωσιν αὐτὴν κάποιος, πρώην END-ο-έλλην καὶ νῦν σωῤῥοέλλην, παρουσίασε μίαν ὁμιλία τοῦ Λαμπράκη, ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2013. 

  Μία ὁμιλία ποὺ ΔΕΝ εἶχα ἀκούσει, διότι μὲ τὶς τόσες παλαβομάρες τους, εἰλικρινῶς ΔΕΝ ἄντεχα δύο καὶ τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ  τοὺς βλαμμένους. Τοὐλάχιστον ἔτσι τοὺς ἀντιλαμβανόμουν ἔως προσφάτως.  Διότι προσφάτως ἄρχισα νὰ ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὅλοι αὐτοὶ ΔΕΝ εἶναι παλαβοὶ ἀλλὰ κοινοὶ ἀπατεῶνες, ποὺ ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, στοχεύουν σὲ τρία πολὺ σημαντικὰ σημεῖα:

  1. Νὰ κομματιάσουν τὴν χώρα, μὲ πρόσχημα τὶς ΑΟΖ, σὲ ἀμέτρητα κομμάτια.
  2. Νὰ καταλάβουν τὴν ἐξουσία στὴν χώρα μας, μὲ στόχο ὄχι φυσικὰ τὴν σοφὴ καὶ δικαία διακυβέρνησιν, ἀλλὰ ἕνα νέο ὑπερπλιάτσικο, σὲ μίαν κοινωνία ποὺ θὰ εἶναι ἀπολύτως ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΗ καὶ ὑποτελής.
  3. Νὰ ἀκυρώσουν τὴν ἀντιληπτικότητά μας, ἀλλοιώνοντας τὴν ἱστορία καὶ πατῶντας ἐπάνω σὲ μίαν νέα θρησκεία.
Ποῦ τά βασίζω ὅλ αὐτά; Θὰ σᾶς ἐξηγήσω, ὅσο μπορῶ πιὸ ἀναλυτικά, καὶ θὰ ἀποδείξω κάθε μου ἰσχυρισμό.
Τὰ σχετικὰ μὲ τὸν διαχωρισμὸ τῆς χώρας, τὴν διάσπασιν τῶν Δήμων, κυρίως σὲ μεθοριακὲς περιοχές, ὅπως ἡ Κρήτη, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, ποὺ εἶναι κοντὰ στὴν Τουρκία, τὴν Θράκη καὶ τὴν Μακεδονία μας, τὰ ἔχει ἀνακαλύψει καὶ παρουσιάσει ὁ Γιῶργος Γιαλτουριδης.


Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;1

Τήν Ἑλληνική ΑΟΖ νοτίως τῆς Κρήτης βάλατε στό μάτι;

Δυστυχῶς, πολὺ δυστυχῶς, καὶ ὁ Σωῤῥας καὶ ὁ Λαμπράκης ἀλληλοκατηγοροῦνται   γιὰ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ στόχευσιν ἀνεξαρτοποιήσεως τῆς Κρήτης, κάτι ποὺ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τὶς ἔως τώρα καταγγελίες!!!Ἐὰν λοιπὸν θέλουν νὰ διασπάσουν τὴν Κρήτη, τότε ἡ αὐτὴ πρόθεσις ἰσχύει γιὰ ΟΛΗΝ τὴν χώρα!!!

Ἡ πραγματικὴ πρόθεσις τοῦ Λαμπράκη, ἐξ ἀρχῆς, ἦταν ἡ κατάληψις τῆς ἐξουσίας. Αὐτὸ ΔΕΝ εἶναι κάτι ποὺ κρατᾶ κρυφό. Τὸ ἐκφράζει μέσα ἀπὸ κάθε του ὁμιλία, ἐμμέσως (γιὰ τὴν ὥρα) ἀλλὰ πάντα  ξεκάθαρα!!!

Ἡ πρώτη, καὶ πλέον ἐπίσημος παραδοχή, γιὰ τὶς πραγματικές τους προθέσεις, ποὺ ἀφοροῦν στὴν πολιτεία μας, ἐξεδηλώθη στὶς 30 Σεπτρεμβρίου 2012, στὴν ἐπίσημο πρώτη ἐμφάνισίν τους, (κάτι σὰν πρεμιέρα, ἕνα πρᾶγμα…!!!), ὅπου ὁ Παπαδάκης, δικηγόρος Σῶῤῥα* ἐδήλωσε, μὲ ἐκείνη τὴν …τυπική του φωνή, τὴν ἀπρόσωπη μέν, ψυχρὴ δέ, πὼς οἱ φιλοδοξίες τους παρὰ εἶναι μεγάλες…. Τόσο ποὺ τὴν ἐπομένη συνάντησίν τους, μὲ τὸν λαό ΤΟΥΣ (κατὰ Σῶῤῤα αὐτό) θὰ τὴν κάνουν στὸ ΠΑΝΗΓΥΡΙ τοῦ Συντάγματος!!! 
 
Ἐπεὶ δὴ ὅμως στὸ Σύνταγμα ΔΕΝ γίνονται πανηγύρια γενικῶς, (παρὰ μόνον ἐὰν ὁ Παναθηναϊκὸς πάρει κύπελον, κάτι ποὺ φαντάζομαι πὼς εἶναι ἀδιάφορον γιὰ τὴν ἐν λόγῳ συμμορία!!!)  ἀλλὰ μόνον ἀπολύτως ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὰ ΚΝΑΤ καὶ τὰ λοιπὰ τσιράκια τοῦ συστήματος,
διαδηλώσεις,(παραδείγματα μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ) ὁ Παπαδάκης ΣΑΦΩΣ ἐννοοῦσε πὼς ἡ συνάντησις θὰ ἀφορᾶ στὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τοῦ καθεστῶτος.
Καί ποιός θά ἠγηθῆ αὐτῆς τῆς ἀνατροπῆς;
Μήπως τά γνωστά κόμματα; Ἤ μήπως κάτι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ  νεο-ἐθνο-«σωτῆρες»;;;;

 
Αὐτὰ ὅμως, λίγο ἔως πολύ, ἤ τὰ ἔχετε ἀντιληφθεῖ, ἤ τὰ ὑποψιάζεστε ἤδη. Πρὸς τοῦτο καὶ δὲν ἤθελα νὰ πλατειάσῳ περισσότερο. Σήμερα λοιπὸν θὰ ἀσχοληθῶ περισσότερο μὲ τὰ τῆς θρησκείας, παρὰ μὲ τὰ προηγούμενα. Διότι ἡ θρησκεία, ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, παρέμενε, καὶ παραμένει τὸ κυριότερον τμῆμα τῶν μεθόδων δουλοποιήσεως τῶν λαῶν. Τὰ ἱερατεῖα πάντα ἦσαν θεματοφύλακες τῆς …«τάξεως καὶ τῆς ἠθικῆς». Καὶ φυσικὰ κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέας θρησκείας οὐσιαστικῶς ἐμφανίζεται ὅταν οἱ προηγούμενες θρησκεῖες τείνουν νὰ ἐκπέσουν καὶ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ἀπὸ τὸ σύστημα νὰ ἀντικατασταθοῦν.
Δὲν ὑπάρχει καλλίτερον ὅπλον ἐλέγχου τῶν λαῶν, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον.

Ὁ μουσιοῦ Λαμπράκης λοιπόν, μὲ πολὺ προσεγμένο λόγο καὶ τρόπο, προπαγανδίζει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ τὸν ἐρχομὸ μίας νέας θρησκείας. «Συγκαλύπτεται» ὅλο αὐτὸ φυσικὰ πίσω ἀπὸ τὴν «ἱστορικὴ προσέγγισιν», κατὰ τὰ μυαλὰ (;;;) τοῦ Λαμπράκη. (Γιὰ παράδειγμα, σὲ ἐρώτησιν ἀκροατοῦ, γιὰ τὸ ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ τὰ «στοιχεῖα του» ἀπαντᾶ ἀσχέτως. Παρέκαμψε τὸ TLG, ὅπου ἔχει συγκεντρωθεῖ  ΟΛΗ ἡ Ἐλληνικὴ γραμματεία καὶ ἰσχυρίζεται πὼς κάπου στὴν ‘Ρωσσία διεσώθησαν ΑΛΗΘΕΙΣ πληροφορίες (!!!) ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία!!! Πιό ψεύτης ΤΙ;;;;;;;;;;; Γιατί δέν πετοῦσε ἕνα …Βατικανό νά τελειώνῃ;;; Εἶναι ἀπλῶς ἠλίθιος ἤ πολύ καλά – καὶ ΥΠΟΥΛΑ –  τοποθετημένος σέ αὐτήν τήν θέσιν;;;)

Φυσικὰ μαζὺ μὲ τὴν θρησκεία κτυπᾶ πολὺ ΥΠΟΥΛΑ ΚΑΙ τὴν ἱστορία. Ἀφ΄ ἑνὸς ἡ παλαιὰ διαθήκη μετατρέπεται, κατὰ τὸν Λαμπράκη, σὲ «μὴ ἀμφισβητήσιμον ἰστορικό» ἔγγραφο.

Οὔτε λίγο λοιπόν, οὔτε πολύ, μᾶς λέει πὼς ὄχι μόνον ἔχουν ὑπόστασιν τὰ μυθεύματα τῶν Ἐβραίων, ποὺ ἀντέγραψαν ἀπὸ ΟΛΟΥΣ τοὺς λαούς, μὲ τοὺς ὁποίους ἦλθαν σὲ ἐπαφή… Τοὺς …ἐξάγνίζει!!! Ἀφ΄ ἑτέρου ὅμως, κι ἐδῶ εἶναι μία ἀκόμη παράμετρος, ποὺ ἐνισχύει τὸ νέο του θρήσκευμα, ἀφορᾶ ΚΑΙ στὴν Ἑλληνικὴ κοσμοθέασιν, στὴν ΙΣΤΟΡΙΑ μας, ποὺ μεταφέρεται μέσῳ τοῦ μύθου, ἀλλὰ καὶ τὴν μνήμη μας. Κυριολεκτικῶς μᾶς σαπίζει τὴν σκέψιν, τὴν Νόησιν καὶ τὴν ἀντίληψιν μὲ τὰ ὅσα ἰσχυρίζεται…  Καὶ δυστυχῶς, ἐφ΄  ὅσον μιλᾶ τὸ χρῆμα, οἱ χειροκροτητὲς εἶναι ἀμέτρητοι, ἀμίλητοι κι ἀκούνητοι!!!

Δῆλα δὴ ὁ Λαμπράκης, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, μετατρέπει τὸν Ἀβραὰμ σὲ ψυχοπαίδι καὶ συγγενὴ τῶν Ἑλλήνων θεῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς προφῆτες τοῦ Ἰσραῆλ ἐπίσης σὲ συγγενεῖς μας!!! Ὀμορφόσογα λέμε… Ἀποκτήσαμε ἐμεῖς, τὸ Ἔθνος ἀνάδελφον …ἀδέλφια!!!
 
Φυσικά ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ νὰ καταπιαστῇ ΚΑΙ μὲ τὸν Ὅμηρο!!! Τόσο θράσος καὶ τόση ἀναίδεια!!! Κι ὄχι, δὲν πρόκειται γιὰ βλακεία ἀλλὰ γιὰ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ!!!
 
Γιὰ παράδειγμα… Πολὺ φυσικά, ἀλλοιώνοντας τὰ ὅσα ὁ Ὅμηρος μᾶς μεταφέρει, «ἐξαγάγει» δικά του συμπεράσματα καὶ σπιλώνει τὰ μόνα ἱερὰ ποὺ μᾶς ἔμειναν, κι ἀφοροῦν στοὺς προγόνους μας. Κι ἐδῶ θεωρῶ πὼς ἡ βλακεία, τὸ ΨΕΜΜΑ καὶ τὰ μυθεύματά του, εἶναι πολὺ καλὰ μελετημένα καὶ διόλου αὐθαίρετα ἤ …τυχαῖα, μὲ κύριο στόχο τὴν σχέσιν μας ἀκόμη καὶ μὲ τὸν ἐππικό μας  ποιητή. Καὶ  φθάνουν ἔως τὸν Ὅμηρο πολὺ στοχευμένα καὶ μὲ ΔΟΛΟ διότι πρέπει νὰ στηρίξῃ τὴν ἀστήρικτη θεολογία του!!!

Ἐδῶ λοιπὸν εἶναι ποὺ ὁ …πολὺς Λαμπράκιους ἀνεκάλυψε πὼς οἰ Δαναοὶ ἦσαν …Ἑβραῖοι (!!!) καὶ πὼς ὁ Ὅμηρος τοὺς ἀναφέρει ΜΟΝΟΝ μία φορά, ὅταν περιγράφῃ τὸν Δούρειον Ἵππον. Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὸ ἦταν τὸ ἁπλούστερον, γιὰ νὰ σᾶς ΑΠΟΔΕΙΞῼ πὼς ΨΕΥΔΕΤΑΙ, ἀκόμη καὶ σὲ κάτι τόσο αὐτονόητον καὶ πασιφανές,  σᾶς παρουσιάζω ἀπὸ ΜΙΑΝ ΜΟΝΟΝ ἀναφορά, σὲ κάθε ῤαψωδία τῆς Ἰλιάδος  καὶ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μίαν ἀναφορὰ στὶς πρῶτες ῥαψωδίες τῆς Ὀδυσσείας, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, ἐκεῖ περιγράφονται οἰ περιπέτειες τῶν Δαναῶν στὴν Τροῖα, ἀπὸ τὸν ῥαψωδὸ τῶν Φαιάκων καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ὀδυσσέα!!!
 
Οἱ παραπάνω ἀναφορὲς ΔΕΝ εἶναι οἱ μοναδικές, (ὅσοι ἔχουν ἁπλῶς ἀναγνώσει τὸν Ὅμηρο, ἀκόμη κι ἀπὸ …«μετάφρασιν»,  τὸ γνωρίζουν… Ἀλλὰ μᾶλον στὸ ἀκροατήριον τοῦ Λαμπράκη καὶ τοῦ Σῶῤῥα δὲν ὑπάρχουν τέτοιοι!!!) διότι οἰ Δαναοὶ ἐθεωροῦντο ΕΛΛΗΝΙΚΟ φύλο ἀπὸ τὸν Ὅμηρο. Οἱ ἀναφορὲς εἶναι ἁπλῶς ἐνδεικτικές, βάσει τῶν μηχανῶν ἀναζητήσεως τοῦ διαδικτύου μὲ τὴν λέξιν «ΔΑΝ». Ἀπὸ τὸ «ΔΑΝ»  προέκυψαν τὰ κάτωθι κι ἀφοροῦν ΜΟΝΟΝ στὴν πρώτη ἀναφορὰ ἀνᾷ ῥαψωδία!!! Οἱ Ἕλληνες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς σὰν Ἕλληνες ΔΕΝ ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν Ὅμηρο. Σὰν Ἀχαιοὶ ὅμως καὶ σὰν Δαναοί, διαρκῶς… Διότι  τότε τὰ ἐξαδέλφια καὶ τὰ ἀδέλφια ἐγίνοντο γενάρχες… Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι …ψιλὰ γράμματα γιὰ τὸν καπετάνιο τῆς οὐφολογίας καὶ τῆς ἀνοησίας!!! Τόση καφρίλα ποῦ πιά;;;;

  Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;8

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;7 

Κι ἀπὸ κάτω, οἱ λοιποὶ ΑΣΧΕΤΟΙ καὶ «Ἑλληνάρες» χειροκροτοῦσαν ποὺ ἄκουγαν τὶς κοτσάνες….Ἀν τὶ νὰ ΞΕΡΑΣΟΥΝ καὶ νὰ τὸν ξεμπροστιάσουν, στέκονταν στὸ ἐὰν ὁ Μελχισεδὲκ ἦταν ἤ ὄχι …περιούσιος καὶ ποιὸς τὸ ἀναφέρει!!! Οἱ ΜΑΣΩΝΙΚΕΣ στοὲς τὸ ἀναφέρουν καλά μου!!! Οἱ ΜΑΣΩΝΙΚΕΣ στοές!!!
 
Ἀλλά…
Δὲν εἶναι ΜΟΝΟΝ οἱ μασωνικὲς στοές.
Εἶναι μία παγκόσμιος προσπάθεια ἀλλοιώσεως παγιωμένων θελογικῶν θεωριῶν, μὲ ξεκάθαρον στόχο τὴν πανθρησκεία. (Λίγο ἠλίθιος νὰ εἶσαι ἤ λίγο φιλόδοξος ἤ λίγο οὐφολόγος, δὲν  ἔχεις καμμία ἀντίστασιν… Τὴν στρίβεις τὴν βίδα, μετατρέποντας ἑαυτὸν σὲ προσηλυτιστή!!!)
Τὸ πρόβλημα φυσικὰ ΔΕΝ εἶναι στὸ ὅ,τι κάποιοι μηχανεύονται νέα θρησκεία, ἀλλὰ στὸ γιατί.

Ἤδη μεγάλος ἀριθμὸς ἀπὸ τοὺς πιστούς, κάθε ἑβραιογενοῦς θρησκεύματος, σιγὰ σιγὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὰ κέντρα ἐλέγχου τῶν ἱερατείων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειώνεται ὁ βαθμὸς ἐπιῤῥοῆς ἐπάνω τους. Διὰ τῆς ὅποιας μεσαιωνικῆς ἀπειλῆς καὶ τῆς ἀπομονώσεως ΔΕΝ ἐπιστρέφουν καὶ ἀπαιτεῖται κάτι πιὸ …δραστικό.
Κι ἔτσι ἡ νέα θρησκεία προετοιμάζεται συστηματικῶς μέσα ἀπὸ δῆθεν φιλοσοφικὲς συζητήσεις, ἀπὸ δῆθεν «ἐθνο-σωτῆρες» κι ἀπὸ τάχα μου μασωνικὲς στοές, ποὺ μόνον μασωνικὲς στοὲς δὲν εἶναι. Συλλέκτες καραγκιόζηδων κατήντησαν κι αὐτές.
Κι ἔτσι ἡ Μπλαβάτσκυ καὶ ἡ θεοσοφία της, καθημερινῶς ἀναβιώνεται διὰ στόματος παντὸς ἀνοήτου καὶ ἐξαπλώνει τὶς θεωρίες της, ποὺ ἀπὸ πίσω ὅμως κρύβουν μίαν παγκόσμια δικτατορία καὶ δισεκατομμύρια δούλων, ποὺ πρέπει νὰ τὴν ἀποδεκτοῦν μὲ τὴν …θέλησίν τους, ὡς …θέλημα θεοῦ!!!

  Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;15

ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ;;;

Πῶς θά συμβῇ ὅμως κάτι τέτοιο;;;
Σπέρνονται καταλλήλως Λαμπράκηδες πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις…
Διότι ποιός σοβαρός ἄνθρωπος θά ἄφηνε τίς δουλείες του καί τήν ζωή του γιά νά ἀκούῃ τίς ἐγκληματικές ἀνοησίες τοῦ κάθε Σῶῤῥα καί τοῦ κάθε Λαμπράκη, ἐάν δέν ἐκβιαζόταν ἀπό το χρῆμα-καροτάκι;

Ἄς μὴν καταπιαστῷ λοιπόν, γιὰ νὰ προχωρήσουμε, μὲ τὸ ἐὰν ὁ ὁ Ἀβραὰμ καὶ οἱ λοιποὶ περιούσιοι εἶναι …ἀδέλφια, ἐξαδέλφια ἤ ἀνεψούδια τοῦ Διός… Τὰ θεωρῶ τοὐλάχιστον …πασιφανῆ αὐτά. Εἶναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ νομάδες νὰ εἶναι συγγενεῖς μὲ θεό. Τσιράκια του ἴσως, μὰ συγγενεῖς ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ!!!  
 
Θὰ σταθῶ ὅμως σὲ ἕνα σημεῖον «κλειδί», ποὺ ὀφείλουμε νὰ προσέξουμε ἰδιαιτέρως. Τὸ ὄνομα Μελχισεδέκ. Τὸ τὶ ἦταν αὐτὸς δὲν μᾶς ἀφορᾶ, ἀλλὰ ἄς ἐρευνήσουμε τὸ γιατὶ ὁ πολὺς μουσιοῦ Λαμπράκιους στέκεται σὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα.

Ἄς ξεκινήσουμε μὲ μίαν ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια, ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἕνα  δημοσίευμα μίας χριστιανικῆς σελίδος.


Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;5 

Παντοκράτορος
Στούς νεογνωστικούς καί στούς νεοπαγανιστές; Μπᾶ;;;; Ὑπάρχουν Ἕλληνες παγανιστές πού θεωροῦν σόι  τους κάποιον περιούσιον; Ἤ μήπως κάτι ἄλλο συμβαίνει; Ἤ μήπως συζητᾶμε μόνον γιά …θεοσοφία, ὅπως ἤδη ἀνέφερα παραπάνω;;;

 
Πᾶμε στὴν βικιπαιδεία, γιὰ νὰ βροῦμε περισσότερες πληροφορίες. Τίποτα σπουδαῖο. Ἀθῶος ὁ …ἅγιος περιούσιος. Ἄσπιλος κι ἀμόλυντος… Τόσο ποὺ …ἀνησυχῶ!!!


Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;10 

Χμμμ… Τίποτα σπουδαῖον…

Τί εἶναι λοιπόν ὁ Μελχισεδέκ; Κατὰ τὰ (ἐπίσημα) ἐβραϊκά, καὶ συνεπῶς χριστιανικά, ἀρχεῖα ἦταν ἕνας ἅγιος. Ἀπάτωρ καὶ ἀμήτωρ. Κοινῶς;;  ΦΥΤΡΩΣΕ!!!! Αὐτὸς λοιπὸν ἦταν πρότυπο γιὰ τὴν ἑβραϊκὴ θρησκεία-ἱστορία, ὁπότε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μόνον μποροῦμε νὰ βγάλουμε τὸ συμπέρασμά μας, γιὰ τὸ πόσο περιούσιος ἦταν. Διότι, ἄς μὴν γελοιόμαστε. Καὶ ὑπεδέχθη τὸν μαστρωπὸ τῆς συζύγου (δίς)  Ἀβραάμ, ὡς καλὸς …πατὴρ (φύλαρχος), ἀλλὰ καὶ πέρασε ὡς πρότυπο στὶς ἑβραιογενεῖς θρησκεῖες. Μὰ ἐὰν ἐξετάσουμε τὰ πραγματικὰ πρότυπα, ποὺ ἐπεκράτησαν, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, θὰ παρατηρήσουμε πὼς ἀναγνωρίζουν ΟΛΑ μόνον ἕναν θεό:  τὸ χρῆμα!!!  
Κι ἔτσι, ἄν καὶ πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ ἀντίθετον, ΠΙΣΤΕΥΩ ΒΑΘΥΤΑΤΑ πὼς ὁ Μελχισεδὲκ ἀπλῶς ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς διδασκάλους αὐτῆς τῆς  ….θεωρήσεως.
 
Ἄς πᾶμε ὅμως καὶ στὴν ἀγγλικὴ ἐκδοχὴ τῆς βικιπαιδείας:


Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;11 


Ἀρχιιερεὺς λοιπόν!!! Ἀναμενόμενον!!! Οἱ συγκεκριμένοι μάλιστα ἀρχιερεῖς ἔχουν μίαν κάπως, πολὺ μεγάλη, …ἀφοσίωσιν στὸ χρῆμα. Πῶς νά τό κάμουμε; Μὰ καὶ Ταλμοῦδ καὶ Τορά… Δῆλα δὴ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ!!! Δῆλα δὴ ΑΠΟΚΡΥΦΑ γιὰ ἐμᾶς τοὺς μὴ ..περιουσίους!!!

Τί μᾶς λέει ὅμως παρακάτω;


Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;12
 

Σαμαρίτης λοιπόν… Ξεκάθαρος …«περιούσιος»!!! Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὁρίζουν καὶ καθορίζουν πολλά… Γιὰ  νὰ μὴν πῷ πὼς μποροῦν καὶ νὰ …σχεδιάζουν!!! Τί παράξενο;;;
 
Καὶ πιὸ κάτω διαβάζουμε:Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;12
 
πὼς τὰ …ἔπαιρνε κανονικότατα ὀ …«ἅγιος»!!! Πληρωνόταν κανονικότατα μὲ τὴν ΝΟΜΙΜΟ (κατ’  αὐτούς) Δεκάτη!!! Ἀλήθεια, πόσοι Ἕλληνες, ἱερεῖς  καί  μή, ἀπό τήν ἑλληνική ἱστορία, τά …ἔπαιρναν, ὅπως συνηθίζουν νά πράττουν καί νά διδάσκουν οἱ …«περιούσιοι»;;;
Μὲ τὴν ἀπορία  θὰ μείνω…
Πολὺ δικαιοσύνη πάντως βρὲ παιδιά, ἰδίως ὅταν τὸ χρῆμα …ῤέει!!!

 
Ἔχει κι ἄλλα, παρακάτω, ἀρκούντως ἐνδιαφέροντα καὶ ἐπιβεβαιωτικὰ γιὰ τὸ εἶδος τοῦ …«περιουσίου»!!! Ὅποιος ἐνδιαφέται γιὰ λεπτομέρειες πατᾶ στὸν παραπάνω σύνδεσμο. Ἐγὼ θὰ κρατήσω ἕνα: Ὁ …«περιούσιος» ἐτοῦτος θεωρεῖ, καθὼς καὶ ΟΛΟΙ οἱ διάδοχοί του, πὼς εἶναι, κατὰ κάποιον τρόπο, τὸ …μακρὺ χέρι τοῦ θεοῦ σὲ ἐτοῦτον τὸ ἐφήμερον κόσμο. (Κάτι σὰν τὸν Κράτο καὶ τὸν Βία ἕνα πρᾶγμα!!!) Καὶ φυσικὰ τὸ αὐτὸ θεωροῦν, γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους,  κι ΟΛΟΙ οἱ διάδοχοί του!!! (Σᾶς θυμίζει κάτι;;;)
 
Γιατί ὅμως ὁ Λαμπράκης τόν ἀναφέρει; Καί γιατί ἐγώ ἐπέλεξα αὐτὰ τὰ ἀποσπάσματα κι ὄχι ἄλλα;
 
Πρὶν τοποθετηθῷ θὰ σᾶς παρουσιάσω κάτι ἀκόμη, πολὺ σημαντικό!!!
Ἰδοῦ: Τὸ βασίλειον τοῦ Μελχισεδέκ!!!
(Γιὰ αὐτὸ θὰ μιλήσουμε παρακάτω, στὴν σημείωσιν!)

Τὸ βασίλειον λοιπὸν τοῦ Μελχισεδὲκ εἶναι ἕνα πολὺ …ἐνδιαφέρον βασίλειον, ποὺ λειτουργεῖ μὲ τὸν μοναδικὸ νόμο τῆς …Ἀπάτης, τὸν ὁποῖον νόμο ἐφηῦραν κάτι τύποι σὰν τὸν Μελχισεδέκ!!! Εἰδικεύονται. Ἀπὸ ἐκεῖ πηγάζουν πολλὲς παγκόσμιες ἀπάτες, τὰ τελευταία χρόνια. Μὰ αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει ἐμᾶς εἶναι πὼς μία ἀπὸ τὶς σημαντικὲς …πηγὲς χρήματος τῶν Σῶῤῥα-Λαμπράκη (γιὰ νὰ μὴν πῷ ἡ …μοναδική!!)  προέρχονται ἀπὸ τὸ βασίλειον τοῦ Μελχισεδέκ.
Ὀνόματα ὅπως τοῦ Dr Ray Dam, τοῦ Dr Keith Scott, τοῦ Douglas Flint, τοῦ Neil Keeman, τοῦ Stephen Louis Wozny καὶ ἄλλων …«ἀνθέων» ποὺ ἀνήκουν ἤ σχετίζονται μὲ τὴν ὀργάνωσιν OITC καὶ εἰδικεύονται στὸ νὰ ἐξαπατοῦν ἀκόμη κι ὁλόκληρα κράτη!!!
Πηγὴ τῆς OITC τὸ …βασίλειον τοῦ Μελχισεδέκ!!!


(Ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες ἐδῶ.)


Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;16 

 
Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀπατεῶνες ἔχουν ἤδη συλληφθεῖ, ἀλλὰ ἀρκετοὶ ἀκόμη κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι, προετοιμάζοντας νέες ἀπάτες, εἰς βάρος τριτοκοσμικῶν χωρῶν, ὅπως τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!!!

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;17
Ἐκπρόσωποί τους ἐδῶ εἶναι φυσικὰ τὸ δίδυμον Λαμπράκη-Σῶῤῥα…
Παραλλήλως ὅμως ὁ Λαμπράκης, γιὰ νὰ μὴν …ἐνοχλεῖται ἴσως ἀπὸ τὰ ἀφεντικά του, «ἐργάζεται» ταὐτοχρόνως σὲ πολλοὺς τομεῖς.
 

Σαφῶς καὶ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ τῆς συμμετοχῆς στὴν παραπάνω ἀπάτη, ἀλλὰ τὸ κάνει γιὰ …«ἱερὸ σκοπό»!!! Θέλει νὰ μᾶς σώσῃ!!!
Καὶ νὰ ὁ προσηλυτισμός… Νὰ καὶ ἡ ἀλλοίωσις τῆς ἰστορίας… Νὰ καὶ ἡ διατήρησίς μας σὲ ἐπίπεδον δουλείας, μέσῳ τοῦ παραμυθιάσματος καὶ τῶν …ἐλπίδων!!! Ὅλα μαζὺ σὲ ἕνα πακέτο δικῆς του ἐπινοήσεως, ποὺ γιὰ τὴν ὥρα, ναὶ μὲν ἐξυπηρετεῖ τοὺς κρατοῦντες, ἐφ΄ ὅσον μᾶς διατηρεῖ ἐν ὑπνώσει, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ κρατήση γιὰ πολὺ ἀκόμη. Τὸ γνωρίζουν!!!
 

Ὁπότε… Ἀφ΄ ἐνὸς τὸ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ χρῆμα, ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς …καροτάκι, γιὰ νὰ βγάζουμε τὸν σκασμό, κι ἀφ΄ ἑτέρου ὁ προσηλυτισμός μας, τοῦ ἐξασφαλίζουν μίαν παράτασιν ἐλευθερίας. Διότι ἀπὸ τὴν μία μὲ τόσα χρέη πρὸς τὸ ἀμερικανικὸ Δημόσιον ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ εἶχε γίνη μόνιμος κάτοικος τῆς …Ψειροῦς, ἀλλὰ καὶ μὲ τόσες …μοῦφες, ἔπρεπε  νὰ τοῦ ἔχουν φορέσει τοὐλάχιστον ζουρλομανδύα!!!
Ὁπότε διόλου σύμπτωσις  ἡ ἀναφορά τοῦ Λαμπράκη…
Ἤ, ἐὰν θέλετε, μήπως ἡ  ὑπενθύμισις στούς ἀφέντες του πώς παραμένει πιστός καί σίγουρος παπαγάλος τους, ἐφαρμόζοντας κατά γράμμα κάθε τους …«ἱστορική καί θεολογική θεωρία» τους, ἐπιβεβαιώνει πώς κάποιοι τόν στηρίζουν;;; Κι ἐάν ναί, τί λογαριασμό θά πληρώσουμε ἐμεῖς γιά τίς παρατάσεις τοῦ Λαμπράκη;;;
 
Πρὶν σᾶς ἀφήσῳ, μὲ τὴν σημερινή μου καταγγελία, γιὰ νὰ τὴν ἐρευνήσετε ὅσο χρειάζεστε, θὰ σᾶς πρότεινα νὰ παραμείνουμε ψύχραιμοι. Ναί, ὀ τύπος ἔχει κάνει μεγάλη ζημιά. Ναί, πολλοὶ συμπατριῶτες μας ἔχουν πέσει θύματά του, ἀλλὰ καὶ τοῦ Σῶῤῥα. Ναί, εἶναι πολὺ σοβαρὲς οἱ σημερινές μου διαπιστώσεις. 
Ἀλλά γνωρίζουμε τό τί πρέπει νά κάνουμε; ἀν τὶ νὰ θυμώνουμε καὶ νὰ ἐξοργιζόμεθα, καλλίτερον εἶναι νὰ πάρουμε κι ἐμεῖς τοὺς δρόμους καὶ νὰ ἐνημερώνουμε κάθε μας συμπατριώτη γιὰ τὴν μεγάλη ἀπάτη, στὴν ὁποία ἔπεσε θῦμα. Ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ προσφέρουμε κάτι οὐσιαστικὸ στὴν Πατρίδα μας, ἄς ξεκινήσουμε μὲ τὸ νὰ βοηθήσουμε, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις,  τὴν ἀλήθεια νὰ φωτισθῇ καὶ νὰ λάμψῃ.


Φιλονόη
Πολλὲς λεπτομέρειες γιὰ τὴν δράσιν τῶν παραπάνω μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Πολιτικοὶ ἀπατεῶνες καὶ παγκόσμια καταπιστεύματα.

Σημείωσις


Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;14Βασίλειον τοῦ Μελχισεδέκ [Dominion of Melchizedek (DoM)].

Πρόκειται γιὰ τὸ κράτος, τὸ νεοσύστατον κράτος,  (βασίλειον) Ντομίνιον τοῦ Μελχισεδέκ, ἤ Ντόμ, ὅπου οἱ ἐπίσημες γλῶσσες, μεταξὺ ἄλλων, εἶναι τὰ ἀγγλικὰ καὶ τὰ ἑβραϊκά. Ἡ θρησκεία του εἶναι ὁ μονοθεϊσμός, (καὶ  οἱ στόχοι εἶναι ἑνότητα καὶ  εἰρήνη). (Σᾶς θυμίζει κάτι;;;)

Βρίσκεται  στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνταρκτικῆς, καὶ πρόκειται γιὰ νησί, ποὺ ὅμως ἠ ἱστορία τῆς …δημιουργίας του ἀφορᾶ στὴν ἀνακήρυξιν διεθνῶς καὶ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ μὴ  ἀναγνωρισμένον μικροέθνος. Εἶναι μάλιστα γνωστὸ τὸ βασίλειον τοῦ Μελχισεδὲκ γιὰ τὴν διευκόλυνσιν μεγάλης τραπεζικῆς ἀπάτης, διεθνοῦς κλίμακος! 

Πρόεδρος ἦταν ἡ Pearlasia Gamboa, σύζυγος τοῦ ἀντιπροέδρου David Korem. Ἡ ὀργανωτικὴ δομὴ αὐτοῦ τοῦ κρατιδίου εἶναι  ἴδια μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δομή. Ἰδρύθηκε τὸ 1986. Καὶ τὸ νόμισμά του θὰ …λέγεται Ντομίνιον ντόλαρ.

Ὅλο τὸ κράτος βασίζεται στὸ δίκαιον τῆς …ΑΠΑΤΗΣ!!

Ἔχει ἐγείρει ἀξιώσεις κυριαρχίας στὴν Δημοκρατία τῶν Νήσων Μάρσαλ, δίχως νὰ εἶναι …πολῖτες τῆς Δημοκρατίας τῶν Νήσων Μάρσαλ. Οἱ δὲ Νῆσοι Μάρσαν καταδικάζουν αὐτὲς τὶς ἀπαιτήσεις καὶ τὶς δραστηριότητες ὡς δόλιες καὶ παράλογες. Αὐτὴ  ὅμως δὲν εἶναι ἡ μόνη ἐξαπάτησις.

Τὸ 1999 ἐκατοντάδες Φιλιππινέζοι, Κινέζοι, Μπαγκλαντεσιανοὶ κατέβαλαν ἔως καὶ 3500 ἀμερικανικὰ δολλάρια σὲ μίαν συμμορία, γιὰ ἄχρηστα ταξειδιωτικὰ ἔγγραφα,  τοῦ βασιλείου τοῦ Μελχισεδέκ. Ὁρισμένοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν καταβάλη σημαντικὰ χρηματικὰ ποσά, πρὸ κειμένου νὰ διοριστοῦν σὲ κυβερνητικὲς θέσεις τοῦ βασιλείου τοῦ Μελχισεδέκ. 
Τὸ συνολικὸν ποσὸν τῆς ἀπάτης ἐκτιμᾶται στὸ 1.000.000 δολλάρια, τὰ μέλη τῆς συμμορίας συνελήφθησαν ἀλλὰ ὁ Gillespie, ἐκπρόσωπος τοῦ βασιλείου τοῦ Μελχισεδὲκ διέφυγε τῆς συλλήψεως.

Ἕνα ἄλλο «φροῦτο» τοῦ βασιλείου τοῦ Μελχισεδὲκ εἶναι ὁ Jeffrey Thayer, νομικὸς ποὺ τοῦ ἀφηρέθη ἡ ἄδεια ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος, ἀπὸ τὴν Καλλιφόρνια, ἀλλὰ ἰσχύει στὸ βασίλειον τοῦ Μελχισεδέκ καὶ …δικηγορεῖ κανονικότατα. Ἔγινε, μὲ αὐτὴν τὴν πλαστὴ ἄδεια,  πρόεδρος τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου  καὶ γενικὸς σύμβουλος σὲ ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσιν.

Ἄλλη ἀπάτη ἀφορᾶ στὸ Βασίλειον τῆς Μεγάλης Βρεταννίας καὶ σὲ κάποιες τράπεζες, ποὺ σχετίζοντο μὲ τὸ βασίλειον τοῦ Μελχισεδέκ, καὶ διακινοῦσαν ἀνύπαρκτον…«χρῆμα» τοῦ βασιλείου τοῦ Μελχισεδέκ. Ἤδη, κατόπιν ἐρεύνης, πολλὰ ἄτομα κατέληξαν στὴν φυλακή.

Στὸ Μπέβερλυ Χὶλς παρουσίαζαν κάποια πολυτελὴ κατοικία ὡς βιτρίνα.
Στόχος τους ἦταν νὰ ἐξαπατήσουν κυρίως Μπαγκλαντεσιανούς, Φιλιππινέζους καὶ Κινέζους, μὲ στόχο νὰ τοὺς …«ἐξασφαλίσουν καλλίτερες συνθῆκες διαβιώσεως καὶ ἐργασίας σὲ πιὸ ἀνθρώπινο περιβάλλον». Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀποσποῦσαν μεγάλα ποσὰ ἀπὸ τὰ θύματά τους. Τοὺς ἀντελήφθησαν καὶ ἰσχυρίστηκαν …θρησκευτικὲς διώξεις, κερδίζοντας χρόνο, πρὸ κειμένου νὰ …δραπετεύσουν!!!

Ἡ  γενικὴ λογικὴ τῶν «πολιτῶν-ἐπιχειρηματιῶν» τοῦ βασιλείου τοῦ Μελχισεδὲκ εἶναι νὰ παρουσιάζονται σὰν ὁμάδα πολὺ θρησκευομένων ἀτόμων, ποῦ διαθέτουν τεράστιο πλοῦτο, ἑταιρεῖες μὲ ὀρυχία χρυσοῦ, τράπεζες, βιοντίζελ κι ὅ,τι ἄλλο μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι  ΜΟΝΟΝ στὰ …χαρτιά!!! Μόνον!!!
Στὰ ΔΙΚΑ τους χαρτιά!!!


Συνήθης καὶ προσφιλὴς τακτικὴ  τῶν πολιτῶν τοῦ «βασιλείου τοῦ Μελχισεδέκ» εἶναι ἡ ἐμφάνισίς τους μὲ ἀμέτρητα πλαστὰ ὀνόματα, διαβατήρια, ἰδιότητες, ἐπαγγέλματα, ἐνδιαφέροντα!!! Ἔχουν δημιουργήσει ἕναν λαβύρινθο ἀπὸ εἰκονικὲς τράπεζες, ἐταιρεῖες, ὀργανώσεις, ἐπιχειρήσεις ποὺ ὅταν κάποιος προσπαθήσῃ νὰ βρῇ τὴν πορεία τοῦ χρήματος …χάνεται!!!

(Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, ἀναφορικῶς μὲ τὶς ἀπάτες τοῦ βασιλείου τοῦ Μελχισεδὲκ ἐπισκεφθεῖτε τὴν βικιπαιδεία.)
 Υ.Γ.1. Τὴν Ποσειδωνία – Ἀτλαντίδα Λαμπράκιους τὴν κατέστρεψαν οἱ Ἀθηναῖοι, μὲ τὴν βοήθεια καὶ τὴν καθοδήγησιν τῆς Ἀθηνᾶς. Ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ λὲς  Λαμπράκιους, εἶναι τοὐλάχιστον ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ!!!

Υ .Γ.2. Ὅσο γιὰ τὸν Κρόνο… Ἄς μὴν μιλήσῳ καλλίτερα… Ὅλοι οἱ βλαμμένοι (ἤ ἐντεταλμένοι!!!) τοῦ πλανήτου, σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο μαζεύτηκαν!!!

 φωτογραφία
Φιλονόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου