" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Φίλιππος ὁ Μέγας Βασιλεύς τῆς Μακεδονίας- Ἀπό τήν Πανελλήνια Ἰδέα στήν Πανελλήνια Πολιτική


Τον Οκτώβριο του 2011, η μεγάλης κυκλοφορίας γαλλική εφημερίδα LE FIGARO, σε μια σειρά ιστορικών εκδόσεων, εκυκλοφόρησε ένα τεύχος πολυτελές σε μεγάλο σχήμα 114 σελίδων, με τον τίτλο Alexandre le Grand (Αλέξανδρος ο Μέγας - το βασίλειο - η εποποιία - ο μύθος). Σ' αυτό το τεύχος και στη σελίδα 26 γίνεται αναφορά και στον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τον τίτλο "Φίλιππος ο Μέγας". Μ' αυτόν τον χαρακτηριστικό τίτλο, ο συγγραφέας θέλει να υπογραμμίσει, ότι δεν ήταν Μέγας μόνον ο Αλέξανδρος, αλλά και ο πατέρας του Φίλιππος Β'.

Αυτόν τον χαρακτηρισμό τον βρίσκω απόλυτα επιτυχημένο, ιδιαίτερα, μετά από όσα μελέτησα και συνέλεξα για τον Φίλιππο, προκειμένου να εκδώσω το παρόν βιβλίο. Το "γιατί" θα το διαπιστώσει ο αναγνώστης αν μου κάνει την τιμή να το διαβάσει.
Απλώς, επειδή θέλει ίσως κάποιος να έχει μια γενική ιδέα για τον ισχυρισμό μου αυτόν, αν ο Αλέξανδρος υπήρξε ο Μεγαλύτερος ανάμεσα στους Μεγάλους της Ιστορίας, αξίζει ο χαρακτηρισμός του Μεγάλου και για τον Φίλιππο και γι' αυτό παραθέτω τα εξής:

1. Ένωσε τα μακεδονικά κρατίδια και δημιούργησε ένα ισχυρό Μακεδονικό κράτος που εκτείνονταν από το Δυρράχιο (δυτικά) μέχρι τον Ίστρο (Δούναβη) βορειοανατολικά.
2. Το κράτος αυτό το κατέστησε ηγέτιδα δύναμη μέσα στην Ελλάδα.
3. Υπήρξε ο πρώτος και ο ΜΟΝΟΣ που κατόρθωσε να ενώσει τις Ελληνικές πόλεις-κράτη και να δημιουργείσει τον Ενιαίο Ελληνισμό, θέτοντας τις βάσεις του Ελληνικού Έθνους και
4. Με την δράση και την συμπεριφορά του περιεβλήθη από την γενική αναγνώριση της αξίας και των ικανοτήτων του εκ μέρους των πόλεων-κρατών που πήραν μέρος στο "Κοινό" (Ένωση των Ελλήνων) στο Συνέδριο της Κορίνθου το 337 π.Χ., ώστε να ανακηρυχθεί ως "Ηγέτης όλων των Ελλήνων".
Υπήρξε λοιπόν πράγματι Μέγας και ο Φίλιππος Β'...


Ἀπό τό περιοδικό "Στρατιωτική Ἐπιθεώρηση",τεύχος Μαΐου-Ἰουνίου 2008,τό θέμα : 


ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ Ο ΕΛΛ­­ΗΝ ΒΑΣ­­ΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Υπτγος ε.α. Γεώργιος Βασιλείου

διαβάζουμε στό κεφάλαιο : 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο Φίλιππος, αφού συνέτριψε έναν ισχυρό συνασπισμό νότιων Ελλήνων στη Χαιρώνεια το 338 π.Χ, διέψευσε πλήρως τους φόβους των ηττημένων, καλώντας τους µαζί µε άλλα ελληνικά κράτη να συμπράξουν υπό την ηγεσία του σ’ ένα σύμφωνο ειρήνης και συνεργασίας, και σε εκστρατεία εναντίον των Περσών.
Έτσι, προχώρησε στην εφαρµογή των δυο σκελών του πανελληνίου προγράµµατος που είχαν συλλάβει και προπαγανδίσει ορισμένοι Ἑλληνες διανοούμενοι, και είχε σκεφθεί να πραγματοποιήσει, µε κάποια διαφορά ως προς το πρώτο σκέλος, ένας άλλος Ἐλληνας μονάρχης, ο Ιάσων, τύραννος των Φερρών και είχε αρχίσει να παρασκευάζει ο Φίλιππος απὀ µερικά χρόνια νωρίτερα.

... Οι Ἑλληνες σχημάτισαν από την αρχή της ιστορίας τους πολλά µικρά κράτη. Αυτός ο πολιτικός κατακερματισμός ...υπήρξε υπεύθυνος για τους αλλεπάλληλους ενδοελληνικούς πολέµους. Οι πόλεμοι προκαλούσαν µεγάλες ανθρώπινες απώλειες και επίσης µεγάλες υλικές καταστροφές,

Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες απέκτησαν πολύ νωρίς συνείδηση της εθνικής τους ταυτότητας. Επί πλέον ήσαν περήφανοι γι᾿αυτήν,θεωρώντας ότι είχαν ιδιότητες ή αρετές που τους καθιστούσαν ανώτερους από τους άλλους λαούς τους οποίους χαρακτήριζαν υποτιμητικά ως βαρβάρους. 

Κάποτε όμως άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι οι πόλεμοι μεταξύ ελληνικών πόλεων ήσαν αδελφοκτόνοι, γίνονταν για μικρούς αντικειμενικούς σκοπούς, και δεν έφερναν καμιά λύση στα προβλήµατα πουτους προκαλούσαν. Παράλληλα, κἐρδιζε έδαφος η άποψη ότι, αν οι Ἐλληνες συμφιλιώνονταν και ένωναν τις δυνάµεις τους,θα μπορούσαν να αποσπάσουν εδάφη από τους κοινούς εχθρούς τους, τους Πέρσες. Αυτές οι ιδέες που διατυπώθηκαν και υποστηρίχθηκαν πρώτα από διανοούµενους, υιοθετήθηκαν αργότερα από αρχηγούς κρατών. Οι διανοούμενοι ανήκαν στο χώρο της πόλεως, οι αρχηγοί κρατών ήσαν μονάρχες του ελληνικού Βορρά.  

Πρώτος ο ρήτορας Γοργίας καταδίκασε δηµόσια τους πολέμους μεταξύ Ελλήνων και διακήρυξε ότι θα απαλλάσσονταν από τα δεινά τους αν ενώνονταν και στρεφόταν εναντίον των Περσών. Έτσι εκφράστηκε σ’ έναν πανηγυρικό που εκφώνησε στην Ολυμπία κατά τους αγώνες του έτους 392 π.Χ. Με το ίδιο πνεύμα µίλησε ο ρήτορας Λυσίας στην Ολυμπία κατά τους αγώνες του 384 π.Χ. 

Ως το 380 π.Χ. που δημοσιεύτηκε ο Πανηγυρικός του Ισοκράτη πολλοί λόγιοι, επί πλέον των Γοργία και Λυσία, είχαν διακηρύξει την ανάγκη ενώσεως των Ελλήνων και αναλήψεως εθνικού πολέμου εναντίον των βαρβάρων. Ο Ισοκράτης υπήρξε ο κατ εξοχήν κύρηκας αυτού του προγράµµατος. Το υποστήριξε µε πολλά επιχειρήματα σε δύο εκτενείς λόγους του, στον Πανηγυρικό που φιλοτέχνησε κατά τη δεκαετία 390 - 380 π.Χ. και στον Φίλιππο που συνέταξε το 346 π.Χ. 
Περισσότερο επέμεινε στα επιχειρήµατα που απέβλεπαν να πείσουν για την ανάγκη της ενώσεως των Ελλήνων παρά της διεξαγωγής κοινού πολέμου εναντίον των βαρβάρων. Η συμφιλίωση των Ελλήνων έπρεπε να προηγηθεί από τον πόλεμο: χωρίς αυτήν δεν θα ήταν δυνατή η κατάκτηση της Ασίας

Γράφοντας τον Πανηγυρικό στη δεκαετία 390 - 380 π.Χ., ο Ισοκράτης εξέφρασε τη γνώµη ότι ο ελληνισμός συνασπισµένος έπρεπε να τεθεί υπὀ την ηγεσία Αθηναίων και Λακεδαιμονίων. Έπειτα στράφηκε διαδοχικά σε διάφορους ηγεμόνες: στον Ιάσωνα, τύραννο των Φερρών, στον Αλέξανδρο, γιο του Ιάσωνα, στον Διονύσιο, τύραννο των Συρακουσών, στον Αρχίδαµο, βασιλέα των Λακεδαιμονίων. Η επιλογή του Φιλίππου είναι πλατύτερα θεμελιωμένη. Ἠταν απόγονος του Ηρακλή, είχε φυσικά χαρίσματα που επέτρεπαν τις καλύτερες προσδοκίες για µεγάλα κατορθώματα: είχε ήδη πραγματοποιήσει «ανέλπιστα» και «παράδοξα που προδίκαζαν και άλλες εξαιρετικές επιτυχίες: διέθετε δύναμη όση κανείς άλλος στην Ευρώπη. 

Β­ασίλ­­ειο Μ­ακεδ­όνων κ­αι τ­α άλλα ­­­­ Ελλ­­ηνικ­ά κρά­τη κατ­ά το τέλ­­ος του Φιλί­­ππο­υ 336 π.Χ.

Ανάμεσα σ’ όλους τους μονάρχες που σκέφθηκε ο Ισοκράτης, μόνον ο Φίλιππος συγκέντρωνε τα ατομικά προσόντα και τα αντικειμενικά πλεονεκτήµατα που απαιτούσε ο ρόλος. Η ελληνική πολιτική του Φιλίππου παρακολουθείται άνετα από το 246 κι΄ έπειτα. Συνάµα αρχίζει να διαφαίνεται στο βάθος του ορίζοντα ο προσανατολισµός της σκέψης του προς την ιδέα της εκστρατείας στην Ασία. Αρχικά ο Φίλιππος ασχολήθηκε µε τους εχθρούς του και µε µερικές άλλες ελληνικές υποθέσεις τοπικής σηµασίας. Έπειτα προχώρησε στο µεγαλεπήβολο σχέδιό του: στη σύµπραξη των Ελλήνων υπό την ηγεσία του και στην προετοιμασία µιας πανελλήνιας εκστρατείας εναντίον των Περσών

Κάλεσε κατά το τέλος του 338 π.Χ. τα ανεξάρτητα ελληνικά κράτη του ελλαδικού χώρου και των γύρω νησιών ν’ αποστείλουν αντιπροσώπους στην Κόρινθο, για να συζητήσουν υποθέσεις κοινού ενδιαφέροντος. Η επιλογή του τόπου ίσως να σχετιζόταν µε το γεγονὸς ότι εκεί συνήλθαν το 480 π.Χ. οι αντιπρόσωποι των ελληνικών πόλεων που αντιστάθηκαν στον Ξέρξη και εποµένως υποδήλωνε ότι η νέα διάσκεψη θα επιτελούσε έργο ανάλογο µε εκείνο της προηγούμενης. Ωστόσο αυτή δεν ασχολήθηκε µε την εκστρατεία εναντίον των Περσών, αλλά µόνον όπως φαίνεται µε τη σύναψη κοινής εἰρήνης. Οι όροι αυτής της κοινής ειρήνης υπαγορεύτηκαν από το Φίλιππο και εγκρίθηκαν από τα κράτη που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του. Η Σπάρτη δεν ήταν µέσα σ’ αυτά. 

Το δωδέκατο σηµείο της «κοινής ειρήνης» δέσµευε τα συμβαλλόμενα μέρη απέναντι στον µη συμβεβλημένο Φίλιππο και στους απογόνους του να µην αναλάβουν επιθετικἠ ενέργεια εναντίον τους. Τη µεγαλύτερη όµως εγγύηση διαρκείας την αποτελούσαν ο θεσµός του Ηγεµόνος και ἡ κατάληψη της θέσεως αυτής από τον Φίλιππο, που θα μπορούσε να στρέψει εναντίον κάθε παραβάτη τα στρατεύματα ὀχι µόνο των άλλων µελών του συμφώνου, αλλά και όλη τη δύναμη του βασιλείου του. 

Οι επόµενες μαρτυρημένες πράξεις στα πλαίσια της ελληνικής και της ασιατικής πολιτικής του Φίλιππου, είναι η εισήγησή του σ’ ένα σώμα αντιπροσώπων ελληνικών κρατών να κηρύξει πανελλήνιο πόλεμο εναντίον των Περσών, µε αιτιολογικό την τιμωρία τους για τις καταστροφές των ελληνικών ιερών από τον Ξέρξη: η αποδοχή αυτής της εισήγησης, η ανάδειξη του Φίλιππου στο αξίωμα του στρατηγού αυτοκράτορος (αρχιστράτηγου µε πληρεξουσιότητα) των νοτίων ελληνικών στρατευμάτων που θα συμμετείχαν σ’ αυτή την εκστρατεία και η ψήφιση ενός «δόγµατος» που χαρακτήριζε προδότη κάθε πολίτη συμμαχικού κράτους που θα έµπαινε στην υπηρεσία του εχθρού

Έπειτα απὀ αυτά, ο Φίλιππος έστειλε στη Μικρά Ασία µια προφυλακή από 10.000 άνδρες, κυρίως Μακεδόνες,η οποία απελευθέρωσε τις ελληνικές πόλεις απὀ τον Ελλήσποντο ως τον Μαίανδρο, καταλαμβάνοντας και  ορισμένα ενδιάµεσα εδάφη. Ο ίδιος θα ακολουθούσε µε τον κύριο όγκο του Μακεδονικού στρατού και µε τμήματα συμμάχων, αν δεν πλήττονταν θανάσιµα από δολοφονική µάχαιρα (Φίλιππος Βασιλεύς Μακεδόνων, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1980). 

Πολλές από τις πράξεις του Φίλιππου συμφωνούν µε τις παροτρύνσεις που του απηύθυνε ο Ισοκράτης. Επεδίωξε επίµονα και τους δυο στόχους του Πανελληνίου προγράµµατος, προσπάθησε να εξαφανίσει την εχθρότητα των Αθηναίων απὀ το 346 π.Χ. ως τη στιγµή που αυτοί οργάνωσαν τη µεγάλη συμμαχία νοτίων Ελλήνων εναντίον του, και φέρθηκε στους ηττημένους της Χαιρώνειας µε τρόπο που εξηγείται µόνο όταν ενταχθεί στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Πρόταξε χρονικά τη συνεργασία των Ελλήνων από την εκστρατεία στην ανατολή. Διατήρησε όλα τα ανεξάρτητα κράτη της ελλαδικής χερσονήσου και των νησιών. Δεν περιόρισε καν την αυτονομία τους πέρα απὀ το σηµείο που θεώρησε απαραίτητο για την εξασφάλιση πολιτικής και κοινωνικής γαλήνης εν όψει της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ασία...   (  " ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ Ο ΕΛΛ­­ΗΝ ΒΑΣ­­ΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ" Στρατιωτική Επιθεώρηση, τεύχος Μάϊος-Ιούνιος 2008,  σελίδες 13-17


Νά λοιπόν κάποιοι ἰσχυροί λόγοι πού παρακινοῦν,ὅπως πάντα,τούς ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά ν᾿ἀμαυρώσουν ἕνα ἱστορικό πρόσωπο πού ἐκ τῶν καταγραφέντων γεγονότων ἀπεδείχθη ὡς μία μεγάλη μορφή τῆς Ἑλληνικῆς καί Παγκοσμίου Ἱστορίας. Βεβαίως ὅταν τόν βρώμικο αὐτό ῤόλο τόν ἀναλαμβάνουν ἄτομα πού φαίνονται νά εἶναι ...Ἕλληνες ἐκεῖ ὁ λόγος περί "δουρείων ἴππων". Ὅταν εἶναι ἀλλοδαποί πρὄκειται καταφανῶς γιά τούς ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Κι᾿ὅμως ἱστορικῶς ἔχει ἀποδειχθεῖ πώς οἱ " δούρειοι ἴπποι" ἦσαν καί εἶναι συντριπτικῶς περισσότεροι καί κάνουν τήν χειρότερη ζημιά !

Ἐν προκειμένῳ στήν περίπτωσιν τοῦ Μεγάλου Βασιλέως τῆς Μακεδονίας, Φιλίππου Β΄ τζάμπα κοπιάζουν. Τό μόνον πού ἀποδεικνύουν εἶναι πόσο δυστυχής εἶναι ἡ ὕπαρξίς τους πού ἐπιδιώκει τήν ἐπιβεβαίωσίν της,ἁπλῶς ὡς ὑπάρξεως καί μόνον, μέσα ἀπό ἀνόητες καί ἄσκοπες ἐνέργειες. Πραγματικά δυστυχεῖς, πῶς νά σκιάσουν μία τέτοιου μεγέθους ἱστορική μορφή ὅπως ὁ Μέγας Φίλιππος Β΄τῆς Μακεδονίας μας ; 

Καί ὅπως γράφει στόν ὑπότιτλο τοῦ βιβλίου ὁ καθηγητής Ἰ. Χολέβας : Ὁ πρῶτος καί ὁ μόνος πού ἕνωσε τούς Ἕλληνες στήν Ἀρχαιότητα. 
Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ! 

Κάποιοι "πονοῦν " τά μάλα ὅταν γίνεται λόγος γιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ! 


Ἡ Πελασγική

Κυριακή 30 Ιουλίου 2023

Ἡ Οὐκρανία εἶναι μία θυσία τῆς Δύσεως...

Πρόεδρος τῆς Ἐρυθραίας Isaias Afwerki στό περιθώριο τῆς δεύτερης Συνόδου Κορυφῆς Ρωσσίας-Αφρικής, σημείωσε σχετικῶς μέ τήν κρίσιν στήν Οὐκρανία

« ....Όταν οι άνθρωποι μιλούν για τη Ρωσσία και την Ουκρανία, λέω ότι δεν υπάρχει καθόλου πόλεμος Ρωσσίας-Ουκρανίας, δεν υπάρχει σύγκρουση Ρωσσίας-Ουκρανίας. Αυτός είναι ένας πόλεμος που κήρυξε το ΝΑΤΟ στη Ρωσσία. Ο πόλεμος που κήρυξε το ΝΑΤΟ στη Ρωσσία δεν είναι μόνο εναντίον της Ρωσσίας. στόχος του είναι να κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον κόσμο.

.... Το ΝΑΤΟ έχει καταρρεύσει. ΝΑΤΟ δεν υπάρχει. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στην εντατική. Η ΕΕ δεν υπάρχει. Η ΕΕ βρίσκεται στην εντατική. Πριν από τριάντα χρόνια, όταν αποφάσισαν να περιορίσουν τη Ρωσσία, ένιωσαν ότι ήταν μια μεγάλη απειλή για αυτούς.

Η Κίνα δεν θεωρούνταν απειλή εκείνη την εποχή. Τώρα ξέρουν ότι έχασαν την ουσία. Δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη Ρωσσία. Δεν θα συγκρατήσουν ποτέ τη Ρωσσία.

 Isaias Afwerki : " Η Ουκρανία είναι μια θυσία..." ( φωτό ἀπό τό βίντεο ἐδῶ)

Η Ουκρανία είναι μια θυσία. Η Ουκρανία είναι ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσουν. Δεν πληρώνουν μόνοι τους: θα προσφέρουν δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια ακόμη και τρισεκατομμύρια για να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο.

Αυτός είναι ένας κηρυγμένος πόλεμος εναντίον της Ρωσσίας, επειδή η Ρωσσία ήταν μια μεγάλη απειλή για αυτούς. Τώρα πρέπει να νικήσουν τη Ρωσσία για να ηγεμονεύσουν τα πάντα...» 

Ὁλόκληρο τό θέμα :  Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Κράτους της Ερυθραίας Isaias Afwerki στο περιθώριο της δεύτερης Συνόδου Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής.

Σᾶς ἔχουν καταλάβει οἱ πάντες,καμπαλαρίες. Οἱ πάντες,λέμε ! Καί βεβαίως ἔχετε χάσει τό παιχνίδι. ΕΥΤΥΧΩΣ ! 


Ἡ Πελασγική

Ὁ Μέγας Βασιλεύς Φίλιππος Β΄

( φωτό ἀριστερά- Προσωπογραφία τοῦ Φιλίππου Β΄ ἀπό μετάλλιο ρωμαϊκῶν χρόνων. Ἐθνική Βιβλιοθήκη Παρισιοῦ  (Φίλιππος. Βασιλεύς Μακεδόνων, Ἀθήνα 2006)

«Καὶ πρῶτά γε ἀπὸ Φιλίππου τοῦ πατρὸς, ᾖπερ καὶ εἰκός, τοῦ λόγου ἄρξομαι. Φίλιππος γὰρ παραλαβὼν ὑμᾶς πλανήτας καὶ ἀπόρους, ἐν διφθέραις τοὺς πολλοὺς νέμοντας ἀνὰ τὰ ὄρη πρόβατα ὀλίγα καὶ ὑπὲρ τούτων κακῶς μαχομένους Ἰλλυριοῖς τε καὶ Τριβαλλοῖς καὶ τοῖς ὁμόροις Θρᾳξί, χλαμύδας μὲν ὑμῖν ἀντὶ τῶν διφθερῶν φορεῖν ἔδωκε, κατήγαγε δὲ ἐκ τῶν ὀρῶν ἐς τὰ πεδία ἀξιομάχους καταστήσας τοῖς προσχώροις τῶν βαρβάρων, ὡς μὴ χωρίων ἔτι ὀχυρότητι πιστεύοντες μᾶλλον ἢ τῇ οἰκείᾳ ἀρετῇ σώζεσθαι· πόλεών τε οἰκήτορας ἀπέφηνε καὶ νόμοις καὶ ἔθεσι χρηστοῖς ἐκόσμησεν». ( Ἐλέχθησαν ἀπό Μέγα Ἀλέξανδρον, υἱό καί διάδοχο τοῦ Φίλίππου Β΄, συνοψίζων τό ἔργο τοῦ πατρός του

Ἐρμηνεία στήν καθομιλουμένη : 

«  Και θα αρχίσω τον λόγο μου πρώτα από τον πατέρα μου τον Φίλιππο, όπως άλλωστε και ταιριάζει. Γιατί ο Φίλιππος σας παρέλαβε περιπλανώμενους και φτωχούς να βόσκετε οι περισσότεροι από εσάς επάνω στα βουνά λίγα πρόβατα ντυμένοι με προβιές και να πολεμάτε για να τα εξασφαλίσετε με δυσκολία τους Ιλλυριούς και τους Τριβαλλούς και τους γείτονές μας Θράκες. Αντί για τις προβιές σάς έδωσε να φοράτε χλαμύδες και σας κατέβασε από τα βουνά στις πεδιάδες και σας έκανε ικανούς να πολεμάτε τους βαρβάρους γείτονές μας, έτσι ώστε για την ασφάλειά σας να στηρίζεσθε όχι πλέον στην οχυρότητα των τόπων σας, αλλά πολύ περισσότερο στη δική σας ανδρεία. Και σας ανέδειξε σε κατοίκους πόλεων και τη ζωή σας οργάνωσε με χρήσιμους νόμους και έθιμα...» ( Ἀρριανοῦ "Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις "  βιβλίο 7, κεφάλαιο 9,παράγραφος 2 -ἐδῶ-) 

Για αὐτὲς τὶς εὐεργεσίες πρὸς τὴν πατρίδα του τιμήθηκε ὁ Φίλιππος μὲ τὴν αἰώνια εὐγνωμοσύνη τῶν Μακεδόνων. Γραμματειακὲς πηγὲς μᾶς πληροφοροῦν καὶ γιὰ τὶς τοπικές, ὅπως στὴν Ἀμφίπολι, καὶ γιὰ τὶς ὑπερτοπικὲς λατρεῖες τοῦ Φιλίππου. Ἐπιγραφικὰ εὑρήματα ἐπιβεβαιώνουν ἢ καὶ διευρύνουν αὐτὲς τὶς πληροφορίες (Ἀμφίπολις, Βέργα, Φίλιπποι, Θάσος, Μαρώνεια). Ἐν τούτοις ἡ πιὸ ἁπτὴ ἀπόδειξη τοῦ σεβασμοῦ τῶν Μακεδόνων πρὸς τὸν βασιλέα τους παρέχει ἡ ἀνακάλυψη τοῦ ἡρώου ποὺ ἀνεγέρθηκε δίπλα στὸν τάφο του στὴν Βεργίνα. Μία ἐπιγραφὴ σὲ βωμὸ ποὺ ἦλθε στὸ φῶς στὴν Χαλκιδικὴ ἀποκαλύπτει πώς εἶδαν τὸν Φίλιππο οἱ Μακεδόνες: ὡς τὸν σωτῆρα καὶ κτίστη τοῦ κράτους των, ἰσότιμο μὲ τὸν θρυλικὸ ἀρχηγέτη τοῦ μακεδονικοῦ βασιλείου Κάρανο, ὁ ὁποῖος ἐπίσης «συνένωσε ποικίλα γένη πληθυσμῶν καὶ κατέστησε τὴν Μακεδονία σὰν ἕνα σῶμα».
Αὐτὴ ἡ εὔνοια τῶν Μακεδόνων πρὸς τὸν Φίλιππο διατηρήθηκε μέχρι τὴν ρωμαϊκὴ ἐποχή, ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἁπλοϊκὲς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καὶ ἡ δημοτικότητα τοῦ ὀνόματός του. 
 
Φίλιππος Β´ Βασιλεύς Μακεδόνων καὶ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ μακεδονικοῦ βασιλείου

Ἀπό :  Μιλτιάδης Β. Χατζόπουλος 
Ἀκαδημαϊκός,Ὁµότιµος Διευθυντής Ἐρευνῶν Κέντρο Ἑλληνικῆς και Ρωµαϊκῆς Ἀρχαιότητος (ΚΕΡΑ)

 Ὁ Φίλιππος, τριτότοκος γιὸς τοῦ βασιλέως τῶν Ἀργεαδῶν Μακεδόνων Ἀμύντα Γ΄ καὶ τῆς Εὐρυδίκης, θυγατέρας τοῦ βασιλέως τῶν Λυγκηστῶν Μακεδόνων, γεννήθηκε τὸ 382 π.Χ. Ὁ πρεσβύτερος ἀδελφός του Ἀλέξανδρος Β΄, ποὺ εἶχε διαδεχθεῖ τὸν Ἀμύντα, εἶχε πέσει θῦμα δολοφονίας. Ὁ ἕτερος ἀδελφός του Περδίκκας Γ΄ ἔκειτο νεκρὸς μαζὶ μὲ 4.000 Μακεδόνες μετὰ ἀπὸ μία ὀλέθρια ἧττα ἀπὸ τοὺς Ἰλλυριούς τὸ θέρος τοῦ 360 π.Χ. Τὸ βασίλειο τῆς Μακεδονίας εἶχε βυθισθεῖ σὲ κρίση ποὺ ἀπειλοῦσε τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξη. Ἰλλυριοί, Παίονες, Θρᾶκες, Ἀθηναῖοι ἐπέπιπταν ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος στὸ βασίλειο εἴτε γιὰ νὰ τοῦ ἀποσπάσουν ἐπαρχίες εἴτε μὲ τὸ πρόσχημα νὰ ἐγκαταστήσουν κάποιον ἀναταπαιτητὴ τῆς ἐπιλογῆς τους στὸν θρόνο.

 Ἡ συνέχεια τῆς ἱστορίας εἶναι γνωστή. Ἐντὸς τῶν εἴκοσι τεσσάρων ἐτῶν τῆς βασιλείας τοῦ Φιλίππου Β΄ ἡ Μακεδονία ἀπὸ κράτος στὴν περιφέρεια –ἂν ὄχι στὸ περιθώριο– τῆς ἑλληνικῆς οἰκουμένης ἔγινε ἡ μεγαλύτερη δύναμη ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἐπίσης τῆς Νοτιο-Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. 

ἱστορικὸς Θεόπομπος, ποὺ συνέγραψε σὲ 58 βιβλία τῶν Φιλιππικῶν Ἱστοριῶν τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τοῦ Φιλίππου, μποροῦσε δικαίως νὰ ἰσχυρίζεται «μηδέποτε τὴν Εὐρώπην ἐνηνοχέναι τοιοῦτον ἄνδρα οἷον τὸν Ἀμύντου Φίλιππον». Ὁ Φίλιππος τριπλασίασε τὴν ἔκταση τοῦ βασιλείου του. Ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε Ἰλλυριούς, Παίονες, Θρᾶκες καὶ Γέτες. Ἐπεβλήθη ὡς αἱρετὸς ἀνώτατος ἄρχων τῶν Θεσσαλῶν. Τὸ 338 π.Χ., δύο χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν δολοφονία του, συνέτριψε στὴν Χαιρώνεια τὴν ἀντιμακεδονικὴ συμμαχία τῶν Νοτίων Ἑλλήνων καὶ κατόρθωσε νὰ ἀναγνωρισθεῖ ὡς ἐπὶ κεφαλῆς συνομοσπονδίας τῶν κρατῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀρχιστράτηγος τῶν στρατιῶν τῆς Ἑλληνικῆς Συμμαχίας στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Περσῶν. Οἱ ἐξαιρετικές του ἱκανότητες καὶ τὰ στρατιωτικά του κατορθώματα ἔχουν ἐπανειλημμένως περιγραφεῖ, ἀναλυθεῖ καὶ ἐξυμνηθεῖ. Ἀλλὰ ἡ λάμψη τους ἔχει ἐπισκιάσει τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν θὰ εἶχαν ἐπιφέρει διαρκῆ ἀποτελέσματα, ἂν ὁ Φίλιππος δὲν μποροῦσε νὰ στηρίζεται στὴν σταθερὴ βάση μιᾶς Μακεδονίας ἑνωμένης ὑπὸ τὸ σκῆπτρο του. 

Ἡ ἑνότητα τῆς Ἑλλάδος ἦταν ἐφήμερη, ἀλλὰ ἡ Μακεδονία ὑπὸ τὸν Ἀλέξανδρο χάρις στὴν μεταρρυθμιστικὴ πολιτικὴ τοῦ Φιλίππου κατέκτησε σχεδὸν ὅλην τὴν τότε γνωστὴ οἰκουμένη. Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν διάσπαση τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Ἀλεξάνδρου παρέμεινε μεγάλη δύναμη ἐπὶ σχεδὸν δύο αἰῶνες.

 Ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν βασιλεία τοῦ Φιλίππου ἡ κύρια αἰτία τῆς ἀδυναμίας τῆς Μακεδονίας ἦταν ἡ ἔλλειψη ἑνότητας μεταξὺ Ἄνω καὶ Κάτω Μακεδονίας, μεταξὺ Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς, τὴν ὁποία ἐκμεταλλεύονταν ὅσοι μποροῦσαν νὰ ἔχουν συμφέρον. Ἡ παράδοξη συνέπεια τῆς ἐπιτυχίας τοῦ Φιλίππου νὰ ἐπεκτείνει τὴν ἐπικράτειά του ἦταν ἡ ἐνίσχυση τοῦ κινδύνου διασπάσεως μιᾶς χώρας ποὺ εἶχε καταστεῖ ἀκόμη πιὸ ἀνομοιογενής. Ὁ Φίλιππος κατόρθωσε νὰ ἀποκρούσει τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν του καὶ νὰ διευρύνει τὰ σύνορα τοῦ βασιλείου του ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Πρεσπῶν καὶ τῆς Λιχνίτιδος λίμνης (λίμνη Ἀχρίδος) μέχρι τὸν Στρυμόνα καὶ ἐπέκεινα. Κατὰ συνέπεια ὄφειλε νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πρόβλημα τῆς ἑνοποιήσεως ἑνὸς ἑτερόκλητου βασιλείου ἢ μᾶλλον τριῶν, ἂν ὄχι καὶ τεσσάρων, βασιλείων:


1. τοῦ Παλαιοῦ Βασιλείου τῆς πεδιάδος τῆς Ἠμαθίας, τὸ λίκνο τῆς μακεδονικῆς δυνάμεως κατὰ τὸν εὐφυῆ χαρακτηρισμὸ τοῦ Alfred Delacoulonche, 
2. τῶν Νέων Χωρῶν κατὰ μῆκος καὶ ἀνατολικῶς τοῦ Ἀξιοῦ, ποὺ εἶχαν προσαρτηθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Α΄ (Κάτω Παιονία, Μυγδονία, Ἀνθεμοῦς καὶ Κρηστωνία), 
3. τῶν βασιλείων τῆς Ἄνω Μακεδονίας (Ἐλίμεια, Λύγκος, Ὀρεστίς, Τυμφαία-Παραυαία), 
4. τῶν κατακτήσεων τοῦ ἴδιου τοῦ Φιλίππου στὴν Χαλκιδική, τὴν κοιλάδα τοῦ Στρυμόνος καὶ ἐπέκεινα στὴν Θράκη

Ἀλλὰ ὑπῆρχαν καὶ ἄλλες αἰτίες διχόνοιας ἐξ ἴσου σημαντικές: 
α) οἱ δυναστικὲς ἔριδες λόγῳ τῶν ἀμφισβητούμενων κανόνων διαδοχῆς τοῦ βασιλικοῦ οἴκου τῶν Τημενιδῶν, ποὺ ἐπιδεινώνονταν ἀπὸ τὸ ὑπερβολικὸ πολιτικὸ βάρος ἑνὸς μικροῦ κύκλου ἀριστοκρατῶν κατὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ διαδόχου τοῦ θρόνου, καὶ β) ἀπὸ τὶς φυγόκεντρες τάσεις τῶν μακεδονικῶν πόλεων καὶ τῶν προυχόντων τους

«Ὁ Φίλιππος...τοὺς Μακεδόνας ἐν συνεχέσιν ἐκκλησίαις συνέχων καὶ τῇ τοῦ λόγου δεινότητι προτρεπόμενος ἐπὶ τὴν ἀνδρείαν εὐθαρσεῖς ἐποίησε, τὰς δὲ στρατιωτικὰς τάξεις ἐπὶ τὸ κρεῖττον διορθωσάμενος καὶ τοὺς ἄνδρας τοῖς πολεμικοῖς ὅπλοις δεόντως κοσμήσας, συνεχεῖς ἐξοπλασίας καὶ γυμνασίας ἐναγωνίους ἐποιεῖτο. ἐπενόησε δὲ καὶ τὴν τῆς φάλαγγος πυκνότητα καὶ κατασκευήν, μιμησάμενος τὸν ἐν Τροίᾳ τῶν ἡρώων συνασπισμόν, καὶ πρῶτος συνεστήσατο τὴν μακεδονικὴν φάλαγγα». ( Διοδώρου Σικελιώτου "Ἱστορική Βιβλιοθήκη" ,  ΙΣΤ΄ βιβλίο κεφ..3παράγραφ. 1-2,φωτό) 

Ὁ Φίλιππος, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία μετὰ τὴν συντριβὴ τοῦ μακεδονικοῦ στρατοῦ καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ του Περδίκκα Γ΄, δὲν μποροῦσε νὰ δράσει παρὰ μόνον σταδιακά. Οἱ μεταρρυθμίσεις ποὺ ἐνίσχυσαν τὰ θεμέλια τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας καὶ ἐξασφάλισαν τὴν ἑνότητα τῆς Μακεδονίας ἐπὶ δύο σχεδὸν αἰῶνες ἐκτείνονται στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς εἰκοσιτετραετοῦς βασιλείας του. Τὸ μεταρρυθμιστικὸ δαιμόνιο τοῦ Φιλίππου ἐφαρμόσθηκε σὲ δύο ἐπίπεδα: στὸ ἐπίπεδο τῆς κεντρικῆς καὶ σε ἐκεῖνο τῆς τοπικῆς ἐξουσίας...

............. Ὁ Φίλιππος εἶχε ἄμεση πεῖρα τριῶν ὑποδειγμάτων συγκερασμοῦ τῶν θεσμῶν τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἔθνους: Τὸ πρῶτο, ἐκεῖνο τοῦ Κοινοῦ τῶν Βοιωτῶν, ποὺ ἐγνώρισε ὡς νεαρὸς ὅμηρος στὴν Θήβα, ἀπεῖχε πολὺ ἀπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὴν Μακεδονία, ὅπου καμία πόλις δὲν ἔχαιρε πρωτοκαθεδρίας ἀνάλογης μὲ ἐκείνη τῆς πόλεως τῶν Θηβῶν, ποὺ τῆς ἐπέτρεπε νὰ ἐπιβάλλεται στὶς ἄλλες. Τὸ δεύτερο, ἐκεῖνο τοῦ Κοινοῦ τῶν Χαλκιδέων, ἐμφάνιζε σημαντικὲς διαφορὲς ἀπὸ τὴν Μακεδονία. Κατὰ τὴν κλασικὴ τουλάχιστον ἐποχὴ δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ἔθνος τὸ ὁποῖο συνεπείᾳ οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν ἐξελίξεων εἶχε κατατμηθεῖ σὲ πόλεις. Ἐπρόκειτο γιὰ πόλεις ἀρχικὰ ἀνεξάρτητες οἱ ὁποῖες εἶχαν συγκροτήσει συνομοσπονδία θεσμοθετώντας κοινοὺς νόμους, κοινὲς ἀρχές, ἀλλὰ συγχρόνως διατηρώντας τοὺς τοπικοὺς νόμους καὶ τὶς τοπικὲς ἀρχές. 

Ἐν τούτοις ἡ χορηγία ἐγκτήσεως, ἐπιγαμίας καὶ συμπολιτείας προστιθέμενη στὴν κοινὴ εὐβοϊκὴ προϊστορικὴ καταγωγὴ τῶν περισσότερων πόλεων ἔτεινε νὰ καταστήσει τὸ Κοινὸ τῶν Χαλκιδέων ἕνα συμπαγὲς σύνολο πολιτικῶν μονάδων, ποὺ ἐλάχιστα διέφερε ἀπὸ ἕνα ἔθνος τὸ ὁποῖο κατὰ τὴν ἱστορική του διαδρομὴ θὰ εἶχε ὑποδιαιρεθεῖ σὲ πόλεις. Τὸ τρίτο ὑπόδειγμα τὸ ἐγνώριζε ὁ Φίλιππος ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς ἄρχοντος τοῦ Κοινοῦ τῶν Θεσσαλῶν. Ἐκεῖ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει ἕνα ἔθνος διεσπασμένο ἀφ’ ἑνὸς ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῶν πόλεων, οἱ ὁποῖες ὑπὸ τὴν ἡγεσία φιλόδοξων πολιτικῶν προσέβλεπαν σὲ πλήρη χειραφέτηση ἀπὸ τὸ Κοινό, καὶ ἀφ’ ἑτέρου στὴν ἀποδυνάμωση τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας, διότι αὐτή, μέχρι τὴν ἐκλογὴ τοῦ Φιλίππου στὴν ἀνώτατη ἀρχή, δὲν εἶχε τὸ πλεονέκτημα μιᾶς ἔνδοξης δυναστείας ὅπως αὐτὴ τῶν Τημενιδῶν στὴν Μακεδονία...

... Ἡ μεγάλη Μακεδονία ποὺ δημιούργησε ὁ Φίλιππος εἶχε ἐπικράτεια ὑπέρμετρα ἐκτεταμένη, ὥστε νὰ μποροῦν οἱ πολῖτες της νὰ συμμετέχουν τακτικὰ στὶς θρησκευτικὲς καὶ πολιτικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ ἔθνους κατὰ τὶς πανηγύρεις ποὺ συνήρχονταν μόνον δύο φορὲς τὸ ἔτος. Γι’ αὐτὸ ἡ χώρα διαιρέθηκε σὲ περιφέρειες ποὺ ἀντιστοιχοῦσαν σὲ ἱστορικὲς ἑνότητες: τὴν Ἄνω Μακεδονία, τὴν Βοττία, δηλαδὴ τὸ Παλαιὸ Βασίλειο δυτικὰ τοῦ Ἀξιοῦ, τὴν Ἀμφαξίτιδα ποὺ περιελάμβανε τὴν Μυγδονία, τὴν Κρηστωνία καὶ τὸν Ἀνθεμοῦντα. Σ’ αὐτὲς προστέθηκε ἀργότερα μία τέταρτη περιφέρεια ποὺ συγκροτήθηκε ἀπὸ τὶς πόλεις τῆς κοιλάδας τοῦ Στρυμόνος γύρω ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολι. Κάθε περιφέρεια, ποὺ στὶς πηγές μας ἀποκαλεῖται ἐπίσης «ἔθνος», ἦταν μία μικρογραφία τῆς Μακεδονίας, μὲ τὴν ἐκκλησία της καὶ στὴν θέση τοῦ βασιλέως ἕνα στρατηγὸ διοριζόμενο ἀπὸ ἐκεῖνον. Οἱ περιφέρειες αὐτές, ὅπως καὶ οἱ πόλεις, ἦσαν καὶ μονάδες ἐπιστρατεύσεως... «  Ἕλληνας δὲ εἶναι τούτους τοὺς ἀπὸ Περδίκκεω γεγονότας, κατά περ αὐτοὶ λέγουσι, αὐτός τε οὕτω τυγχάνω ἐπιστάμενος καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖσι ὄπισθε λόγοισι ἀποδέξω ὡς εἰσὶ Ἕλληνες, πρὸς δὲ καὶ οἱ τὸν ἐν Ὀλυμπίῃ διέποντες ἀγῶνα Ἑλλήνων οὕτω ἔγνωσαν εἶναι. Ἀλεξάνδρου γὰρ ἀεθλεύειν ἑλομένου καὶ καταβάντος ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο οἱ ἀντιθευσόμενοι Ἑλλήνων ἔξεργόν μιν, φάμενοι οὐ βαρβάρων ἀγωνιστέων εἶναι τὸν ἀγῶνα ἀλλὰ Ἑλλήνων. Ἀλέξανδρος δὲ ἐπειδὴ ἀπέδεξε ὡς εἴη Ἀργεῖος, ἐκρίθη τε εἶναι Ἕλλην καὶ ἀγωνιζόμενος στάδιον συνεξέπιπτε τῷ πρώτῳ. ταῦτα μέν νυν οὕτω κῃ ἐγένετο....» ( Ἡροδότου Ἱστορίαι,βιβλίο Τερψιχόρη, κεφάλαιο 22,παραγρ.1-2

Ἐρμηνεία στήν καθομιλουμένη :
 
 Πως Έλληνες είναι αυτοί οι απόγονοι του Περδίκκα, όπως λένε κι οι ίδιοι, κι εγώ προσωπικά είμαι σε θέση να το ξέρω, αλλά και στη συνέχεια της ιστορίας μου θα αποδείξω πως είναι Έλληνες· κι επιπλέον και οι οργανωτές των αγώνων των Ελλήνων που γίνονται στην Ολυμπία αυτή την απόφαση έβγαλαν. Γιατί, όταν ο Αλέξανδρος πήρε την απόφαση να πάρει μέρος στους αγώνες και κατέβηκε γι᾽ αυτό το σκοπό, οι Έλληνες που ήταν αντίπαλοί του σε αγώνα δρόμου ήθελαν να τον αποκλείσουν με τον ισχυρισμό πως ο αγώνας δεν είναι για βαρβάρους αθλητές, αλλά για Έλληνες. Κι ο Αλέξανδρος, επειδή απέδειξε πως η καταγωγή του ήταν από το Άργος κι οι κριτές παραδέχτηκαν πως είναι Έλληνας, πήρε μέρος στο αγώνισμα δρόμου ενός σταδίου και τερμάτισε στον ίδιο χρόνο με τον πρώτο. Κάπως έτσι λοιπόν έγιναν αυτά...

ΖΗΤΩ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΖΗΤΩ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Το στεφάνι του Φιλίππου που έχει σήμερα 313 φύλλα και 68 βελανίδια, με σωζόμενο βάρος 717 γραμμάρια και αρχικό οπωσδήποτε μεγαλύτερο, είναι όχι μόνο το βαρύτερο χρυσό στεφάνι που μας σώθηκε, αλλά και ένα από τα πιο βαρύτιμα που κατασκευάστηκαν ποτέ. Το χρυσό στεφάνι που αφιερώθηκε στον νεκρό, να το φορά ο ήρωας - βασιλιάς στα αιώνια συμπόσια των Μακάρων στα Ηλύσια πεδία...Αλλά και τις λαμπρές και μοιραίες τελετές των Αιγών το καλοκαίρι του 336 π.Χ. όπου, όπως μαρτυρεί ο Διόδωρος,«στεφάνωσαν τον Φίλιππο με χρυσούς στεφάνους, όχι μόνον οι επιφανείς άνδρες, αλλά και οι περισσότερες από τις σημαντικές πόλεις, ανάμεσα τους και η πόλη των Αθηναίων ( ἀπό :  ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β' Ο ΜΑΚΕΔΩΝ (Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, φωτό
Ἡ Πελασγική

Σάββατο 29 Ιουλίου 2023

Βλαντίμιρ Ποῦτιν : Ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια εἶναι ἡ κύρια ἀξία !

Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΑ. ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΡΩΣΙΑ


Στις 29 Ιουλίου 2023, στο Κρεμλίνο της Μόσχας πραγματοποιήθηκε  η βράβευση πολύτεκνων οικογενειών από όλη τη Ρωσία με το παράσημο της " Γονικής Δόξας " .

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε στο κοινό μέσω τηλεδιάσκεψης από την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται η Σύνοδος με τη συμμετοχή εκπροσώπων σχεδόν όλων των χωρών της αφρικανικής ηπείρου. Από την άποψη αυτή, ο αρχηγός του κράτους εξέφρασε τη λύπη του για την αδυναμία προσωπικής ανάθεσης οικογενειών που φέρουν εντολές:

φωτό
Δυστυχώς, δεν είμαι στη Μόσχα σήμερα. [...] Αλλά η δουλειά είναι δουλειά, θα με συγχωρήσετε που η συνάντησή μας δεν έγινε ποτέ. Αλλά χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε στη Μόσχα και θέλω να πω ότι τέτοιες οικογένειες όπως η δική σας, φυσικά, είναι το καμάρι της χώρας μας.

Μια μεγάλη οικογένεια είναι μια πραγματική ρωσική αξία

Ο Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην ηθική σημασία της αποκατάστασης των παραδόσεων και της αναγνώρισης των μεγάλων οικογενειών στη ρωσική κοινωνία:

Μεγαλώνετε τα παιδιά σε μια ατμόσφαιρα αγάπης, φροντίδας, αλληλοσεβασμού και αλληλοϋποστήριξης και, το πιο σημαντικό, δίνετε ένα υπέροχο παράδειγμα για τους άλλους ανθρώπους. Κοιτάζοντάς σας, όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντική και πολύτιμη είναι η γονική, οικογενειακή ευτυχία στη ζωή, ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, τίποτα πιο πολύτιμο από μια οικογένεια όπου μεγαλώνουν πολλά παιδιά. Και, ελπίζουμε, να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες οικογένειες, που ενσαρκώνουν πραγματικές, αληθινές και όχι τεχνητές αξίες. 


Χαρακτηριστικά, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε ειδικότερα, μεταξύ των συγκεντρωμένων στο Κρεμλίνο, σ᾿ εκείνες τις οικογένειες των οποίων οι εκπρόσωποι συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση:

Γνωρίζω επίσης ότι στις οικογένειες των Ilins και Gorelovs, οι μεγαλύτεροι γιοι μόλις αυτές τις μέρες δίνουν όρκο στο στρατό. Θέλω να τους ευχηθώ καλή και άξια υπηρεσία.

Η αναβίωση του κύρους της μητρότητας και της οικογένειας είναι το κλειδί για το μέλλον της Ρωσίας

Η υπεράσπιση των συμφερόντων της οικογένειας και η καλλιέργεια στον ρωσικό λαό των εγγενών, αλλά σε μεγάλο βαθμό χαμένων παραδόσεων της απόκτησης πολλών παιδιών, είναι ένας από τους τομείς δραστηριότητας προτεραιότητας για το Τσάργκραντ. Όπως έχει επανειλημμένα επισημάνει ο ιδρυτής του «Πρώτου Ρώσου» Konstantin Malofeev, η αναβίωση του κύρους της μητρότητας είναι το κλειδί για την αναβίωση της ίδιας της Ρωσίας

Αυτή η οδυνηρή κληρονομιά της σοβιετικής εποχής πρέπει να καταπολεμηθεί με όλες μας τις δυνάμεις, τονίζει ο Konstantin Valerievich.

Από την αρχή της σοβιετικής εξουσίας, όλες οι μητέρες και οι γυναίκες έγιναν εργάτριες, οδηγήθηκαν σε εργοτάξια εκβιομηχάνισης και στη συνέχεια κολεκτιβοποίηση. Το τίμημα αυτής της οικονομικής απόφασης αποδείχθηκε πολύ υψηλό: οι γυναίκες αποκόπηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τον πραγματικό τους σκοπό - να είναι σύζυγος και μητέρα. 

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό γεννήσεων μειώθηκε γρήγορα, μέσα σε μια γενιά, το επίπεδο αναπαραγωγής του πληθυσμού μειώθηκε, ρίχνοντας μια ωρολογιακή βόμβα με τη μορφή δημογραφικής τρύπας. Επιπλέον, η γέννηση παιδιών άρχισε να γίνεται αντιληπτή από τις Ρωσίδες ως κάτι δευτερεύον, προαιρετικό. Δυστυχώς, η κατάσταση διατηρείται εν μέρει ακόμη και σήμερα. Η μόνη διέξοδος από αυτό είναι να αυξηθεί η εξουσία της μητρότητας και η απόκτηση πολλών παιδιών, ο Konstantin Malofeev είναι σίγουρος:

Μόνο με την ανάκτηση αυτής της ιερής κατανόησης της λέξης «μητέρα» μπορούμε να ξαναγεννηθούμε. Αν δεν ξαναβάλουμε τις μητέρες μας σε βάθρο, η Ρωσία δεν θα σωθεί. Όλα τα άλλα που κινδυνεύουμε να χάσουμε μπορούν να επιστραφούν. Αλλά η μητέρα δεν θα επιστρέψει. Αν συμβεί αυτό, τότε όλα, όλοι θα πεθάνουμε.

Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το μέλλον του ρωσικού λαού έχουν ήδη τις πρώτες επιτυχίες σε αυτόν τον τομέα.

Έτσι, έχει σταματήσει η διείσδυση στοιχείων της δικαιοσύνης ανηλίκων στην εσωτερική νομοθεσία .

Από το 2022, οι εγχώριοι νομοθέτες εξετάζουν αλλαγές στον ισχύοντα Κώδικα Οικογένειας. Ένα από τα έργα, που καταχωρήθηκε με τον αριθμό 232772-8, υιοθετεί στην πραγματικότητα δυτικούς κανόνες, καθιερώνει τον απόλυτο έλεγχο της οικογενειακής ζωής και πλήττει τις παραδοσιακές αξίες.

Η εναλλακτική ήταν το έγγραφο (αριθμός μητρώου 157281-8), που ανεπίσημα ονομαζόταν «Seven Senators' Bill», το οποίο δημιουργήθηκε σε διάστημα έξι ετών με τη συμμετοχή ειδικών και του ευρύτερου κοινού. Η ουσία της πρωτοβουλίας είναι να αποτραπεί η περιττή παρέμβαση στη ζωή της οικογένειας από υπαλλήλους.

Οι προσπάθειες του κοινού, επικεντρωμένες στις παραδοσιακές και πατριωτικές αξίες, είχαν το αποτέλεσμα - στις 19 Ιουλίου 2023, το φιλελεύθερο νομοσχέδιο αποκλείστηκε από την ημερήσια διάταξη της Κρατικής Δούμας.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή η αν και σημαντική, αλλά τοπική επιτυχία θα λάβει την κατάλληλη υποστήριξη και ανάπτυξη. Ο Πρόεδρος της Ρωσίας ανακοίνωσε την πολύτεκνη ως μία από τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής. Απομένει να μεταφραστούν οι θέσεις του αρχηγού του κράτους στην πρακτική ζωή των ρωσικών οικογενειών.

Ἀπό : tsargrad.tv/news

Ἀπό βράβευσιν τοῦ 2019.  φωτό

Ἀκοῦς ἕναν ἡγέτη νά τονίζει τίς ἀξίες τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν. Τίς ἀξίες πού θά ἔπρεπε κάθε χώρα,κάθε Ἔθνος νά προβάλῃ ὡς ὕψιστες γιά τήν ὕπαρξιν καί συνέχεια τοῦ γένους τους ὅμως σήμερα αὐτό πού κάποτε ἦταν κοινό σημεῖο γιά ὅλες τίς κοινωνίες ἔχει δυστυχῶς περιοριστεῖ τόσο πολύ ! Σχεδόν ἐξαφανιστεῖ. 

Κι᾿ἀναρωτιέμαι,ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ψέγουν καί ἀκόμη χειρότερα κατηγοροῦν αὐτούς τούς ἐλαχίστους ἡγέτες,ὑπερασπιστές τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν, ὡς ὑποχείρια τῆς παγκόσμιας ἐξουσιαστικῆς ἐλίτ ; 

Κι᾿ὅμως ὑπάρχουν...

Λοιπόν ὅσο θά ἀκοῦμε τόν Ποῦτιν,τήν Μελόνι,τόν Ὄρμπαν καί κάθε ἕναν ἡγέτη πού ὑπερασπίζεται τίς βασικές ἀξίες στηρίξεως τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν καί παραδόσεων,ἐμεῖς θά εἴμαστε μαζύ τους καί θά ἐπικροτοῦμε τίς ἐνέργειες αὐτές. 

Ἀπό τήν ἄλλη θά θλιβόμεθα πού βρισκόμαστε σέ μία χώρα ἡ ὁποία ἐνῷ θά ἔπρεπε νά ἀποτελεῖ τόν κύριο προασπιστή τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν, ἀπεναντίας ἔχει καταντήσει ἡ πλέον χαρακτηριστική περίπτωσις προωθητοῦ τῆς νεοταξίτικης ἀτζέντας πού περίτρανα ἀποδεικνύει τό μῖσος της ἀπέναντι στόν Ἄνθρωπο ! Κρῖμα διότι,ἐμεῖς ἄλλα ὀνειρευτήκαμε καί ἄλλα πιστεύαμε γιά τήν Ἑλλάδα μας . Ὅμως δέν θά πάψομε ποτέ νά τά ὑπερασπιζόμεθα...


« Μεγαλώνετε τα παιδιά σε μια ατμόσφαιρα αγάπης, φροντίδας, αλληλοσεβασμού και αλληλοϋποστήριξης και, το πιο σημαντικό, δίνετε ένα υπέροχο παράδειγμα για τους άλλους ανθρώπους. Κοιτάζοντάς σας, όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντική και πολύτιμη είναι η γονική, οικογενειακή ευτυχία στη ζωή, ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, τίποτα πιο πολύτιμο από μια οικογένεια όπου μεγαλώνουν πολλά παιδιά. Και, ελπίζουμε, να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες οικογένειες, που ενσαρκώνουν πραγματικές, αληθινές και όχι τεχνητές αξίες. » 

Γι᾿αὐτό σ᾿ἀγαποῦμε Ποῦτιν ! 


Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

Ῥωσσία καί Κῖνα βγαίνουν στόν Εἰρηνικό

 

Ρωσία και Κίνα ξεκινούν κοινή περιπολία στον Ειρηνικό 

Η ναυτική αποστολή στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών δεσμών και στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή, αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. 

Πέντε ρωσικά και τέσσερα κινεζικά πολεμικά πλοία ξεκίνησαν κοινή αποστολή περιπολίας στον Ειρηνικό Ωκεανό την Παρασκευή, ανακοίνωσε η ΜόσχαΕίναι η τρίτη τέτοια επιχείρηση που πραγματοποιούν οι ναυτικές δυνάμεις των δύο χωρών, οι οποίες έχουν εντείνει τη στρατιωτική συνεργασία τα τελευταία χρόνια.

Τα πλοία αναχώρησαν από το λιμάνι του Βλαδιβοστόκ στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας σε μια προσυμφωνημένη διαδρομή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι στόχοι της αποστολής είναι «η ενίσχυση της ναυτικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η παρακολούθηση της θαλάσσιας περιοχής και η προστασία των εγκαταστάσεων θαλάσσιας οικονομικής δραστηριότητας των δύο χωρών», αναφέρεται στην ανακοίνωση .

Κατά τη διάρκεια της περιπολίας, Ρώσοι και Κινέζοι ναύτες θα εργαστούν για την οργάνωση αμυντικών μέτρων, την αναπλήρωση νερού και καυσίμων εν κινήσει και τη διεξαγωγή ανθυποβρυχιακών δραστηριοτήτων, ανέφερε το υπουργείο.

Ρωσικά και κινεζικά ελικόπτερα θα πραγματοποιήσουν αποστολές που θα περιλαμβάνουν την προσγείωση σε σκάφη που ανήκουν στην άλλη χώρα, πρόσθεσε.

Τα πλοία θα αλληλεπιδρούν επίσης με την αεροπορία του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού και του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Την Τετάρτη, το κινεζικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την κοινή άσκηση και σημείωσε ότι «δεν στοχεύει κανένα τρίτο μέρος και δεν έχει καμία σχέση με την τρέχουσα διεθνή και περιφερειακή κατάσταση». 


Νωρίτερα τον Ιούλιο, οι ναυτικές δυνάμεις των δύο χωρών συμμετείχαν στους πολεμικούς αγώνες «Northern/Interaction-2023» στη Θάλασσα της Ιαπωνίας. Οι ασκήσεις περιελάμβαναν 20 ασκήσεις μάχης, συμπεριλαμβανομένων κοινών βολών πυροβολικού σε θαλάσσιους, παράκτιους και εναέριους στόχους.

Ρωσία και Κίνα πραγματοποιούν κοινές ασκήσεις στη Θάλασσα της Ιαπωνίας (ΒΙΝΤΕΟ)


Οι οικονομικοί και στρατιωτικοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου έχουν ενταθεί από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την επιχείρησή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, οι δύο χώρες πραγματοποίησαν έξι ασκήσεις μαζί πέρυσι, αριθμός πρωτοφανής τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο αρχηγός του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, Νικολάι Εβμένοφ, δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Κίνα στις αρχές Ιουνίου ότι η Μόσχα έδωσε «μεγάλη σημασία» στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με το Πεκίνο. Ο Κινέζος υπουργός Άμυνας Li Shangfu εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι δύο χώρες «θα ενισχύσουν την επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα και θα διοργανώνουν τακτικά κοινές ασκήσεις».

Ἀπό : swentr.site/news

Ἡ Δῦσις ἐκτός ἀπό τό νά αὐτο-βραβεύεται,νά διοργανώνῃ τρομοκρατικές ἐπιθέσεις ( ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου,γέφυρα Κριμαίας...), ν᾿ἀνακαλύπτῃ ὅλο καί περισσότερες κατηγορίες κατά τοῦ Τράμπ ἀλλά νά κλείνῃ τά μάτια στά σκάνδαλα καί τά ναρκωτικά τοῦ υἱοῦ Μπάϊντεν ( κι᾿ὄχι μόνον) πού πλημμύρισαν τόν Λευκό Οἴκο, νά σφυρίζῃ ἀδιάφορα γιά τήν διαφθορά στήν Οὐκρανία καί νά μπουκώνῃ ὅλο καί περισσότερο τό Ζελένσκυ καί τούς γύρω ἀπό αὐτόν Ναζί... Ἐκτός λοιπόν ἀπ᾿ὅλα αὐτά καί μαζύ μέ ὅλα αὐτά, οἱ γελοῖοι τῆς Δύσεως ἔχουν ἀνακαλύψει τόν κακό Ποῦτιν καί προφανῶς μέσῳ αὐτοῦ καλλιεργοῦν ὅλο καί περισσότερο τήν πιθανότητα μίας παγκόσμιας συρράξεως.  Ἕνας μόνον μπορεῖ νά τούς χαλάσῃ τά σχέδια κι᾿αὐτός εἶναι ὁ Ποῦτιν. Μάλιστα πιστεύω πώς ὅλο καί πιό κοντά βρισκόμαστε στήν ἀπόλυτη καταστροφή τους.

ΕΙΘΕ !  Μήπως καί ἡσυχάσει ἀπό ᾿δαύτους ἡ Ἀνθρωπότης ! 


Ἡ Πελασγική

Ὅταν τό Σύστημα αὐτο-βραβεύεται

Μόλις αὐτοβραβεύτηκαν καί αὐτοχειροκροτοῦνται !!!  φωτό

Το δυτικό κατεστημένο μόλις έδωσε στον εαυτό του ένα βραβείο για την «Παγκόσμια Ειρήνη και Ελευθερία».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έλαβε το «δικαστικώς ισότιμο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης» από τον Τζάστιν Τριντό σε ένα τέλειο αυτο-συγχαρητήριο όργιο

Γράφει η Rachel Marsden

Αν δεν έχετε ακούσει για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό World Law Foundation, θα μπορούσατε να δικαιολογηθείτε. Ωστόσο, παρά του ότι υφίσταται μόνον 4 χρόνια, από το 2019, έχει ήδη δημιουργήσει ένα βραβείο που περιγράφεται από τον δυτικό Τύπο ως το «δικαστικώς ισότιμο» του κορυφαίου βραβείου στον κόσμο για την προώθηση της ειρήνης.

Αναρωτηθείτε από πού πήραν αυτή την ιδέα, αν όχι από την ίδια την οργάνωση. Μπορεί κάποιος απλώς να δημιουργήσει μια δεξαμενή σκέψης και να την βάλει επικεφαλής ενός βραβείου που χαρακτηρίζεται ως η τελευταία έκδοση του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης; ...............

Έτσι, πριν από λίγες μέρες, οι " ταπεινοί άνθρωποι του World Law Foundation " συγκεντρώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη για το Παγκόσμιο Συνέδριο Δικαίου. Ένα από τα μεγάλα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν να απονεμηθεί το φετινό Παγκόσμιο Βραβείο Ειρήνης και Ελευθερίας σε κανέναν άλλον πέραν της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μη εκλεγμένη de facto Βασίλισσα της Ευρώπης, η οποία το δέχτηκε εκ μέρους της επιτροπής. ( Σημ .  Πελασγ. Γιά τήν ἐν λόγῳ ἔχομε γράψει σχετικῶς,παλαιότερα ἐδῶ

Ἔλα !  Δέν τό περίμενα !!! 

 Ιδιαίτερα με έναν πρώην επίτροπο της ΕΕ να είναι ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης πρώην πρωθυπουργούς της Πολωνίας και της Γαλλίας, πρώην προέδρους της Σλοβενίας και της Λετονίας, έναν πρώην αντιπρόεδρο της ΕΕ και διάφορα στελέχη των δυτικών εταιρειών, ακαδημαϊκούς και νομικούς.

Θα νόμιζες ότι η ίδια Επιτροπή της ΕΕ υπό την ηγεσία της Von der Leyen θα ήταν αμφιλεγόμενη υποψήφια για βραβείο ειρήνης, δεδομένου ότι τάσσεται συνεχώς με το μέρος του στρατιωτικού παρεμβατισμού της Ουάσιγκτον ή τουλάχιστον έχει κάνει ελάχιστα έως τίποτα για να τον σταματήσει, και μάλιστα οδήγησε στην περίπτωση της αλλαγής του καθεστώτος της Λιβύης. Πιο πρόσφατα, η ΕΕ είχε την ευκαιρία να σταματήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία πριν καν ξεκινήσει απαιτώντας από το Κίεβο να τηρήσει τις συμφωνίες του Μινσκ και απορρίπτοντας τον οπλισμό και την εκπαίδευση αντιρωσικών μαχητών από τη Δύση στα σύνορα με τη Ρωσία.

«Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει την αγορά και την παράδοση όπλων και άλλου εξοπλισμού σε μια χώρα που δέχεται επίθεση», είπε η φον ντερ Λάιεν πέρυσι, χαρακτηρίζοντάς την «στιγμή ορόσημο». 

Ξέρετε τι άλλο είναι μια στιγμή ορόσημο ;  Η απονομή ενός βραβείου ειρήνης σε κάποιον του οποίου η σπασμωδική αντίδραση στην ένοπλη σύγκρουση ήταν να πλημμυρίσει τη ζώνη με ακόμη περισσότερα όπλα. Και πάλι, ίσως το Νόμπελ Ειρήνης να είναι πράγματι η σωστή σύγκριση, δεδομένου ότι απονεμήθηκε πρόωρα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ακόμη και πριν προλάβει να διατάξει περισσότερους βομβαρδισμούς στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.


Η Von der Leyen ενσαρκώνει επίσης την επιτομή της ελευθερίας, προφανώς. Ή τουλάχιστον το καλύτερο που θα μπορούσε να βρει αυτή η ομάδα. Με ποιον είχε μάλιστα; Η περιουσία του Τζένγκις Χαν απέρριψε το βραβείο ή κάτι τέτοιο;

«Θα παρουσιάσουμε αυτόν τον μήνα μια νομοθετική πρόταση για ένα Digital Green Pass», έγραψε στο Twitter τον Μάρτιο του 2021. «Το Digital Green Pass θα διευκολύνει τη ζωή των Ευρωπαίων. Στόχος είναι να μπορέσουν σταδιακά να μετακινηθούν με ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο εξωτερικό – για εργασία ή τουρισμό». 

Τό πέρασε με πάσα ευκολία τό θέμα, για τους Ευρωπαίους που στερούνται το βασικό δικαίωμα πρόσβασης σε καθημερινούς χώρους, ταξίδια, εργασία και συνάθροισηόλα αυτά επειδή επιλέξατε να μην κάνετε ένα τρύπημα που δεν εμπόδισε ούτε τη μετάδοση ούτε την απόκτηση ενός συντριπτικά επιβιώσιμου ιού. Μιλάμε για το ίδιο τρύπημα Big Pharma για το οποίο η von der Leyen δεν έχει κάν παραδώσει, ακόμη και σε μια ερευνητική επιτροπή της ίδιας της ΕΕ, προσωπικές επικοινωνίες με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer την εποχή που η ΕΕ έκανε συμφωνία με την εταιρεία. .

Η Von der Leyen ήταν εξίσου ανοιχτή και ελεύθερη σε αυτό το θέμα, όπως αυτή και η Επιτροπή της ΕΕ με πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης και αφηγήσεις που κινδυνεύουν να αμφισβητήσουν το κατεστημένο δόγμα, εκδίδοντας απαγορεύσεις από πάνω προς τα κάτω και νομοθεσία που παρακάμπτουν κάθε δίκαιη διαδικασία στο έθνος-κράτος επίπεδο.

Έτσι, αφού αναρωτήθηκαν ποιος θα ήταν άξιος αποδέκτης αυτού του παγκόσμιου βραβείου ελευθερίας και ειρήνης και βρήκαν έναν μη εκλεγμένο γραφειοκράτη της ΕΕ που παρασύρει την Ευρώπη και τον κόσμο βαθύτερα σε ένοπλες συγκρούσεις και τους Ευρωπαίους στη φτώχεια με τον πληθωρισμό και το πνευματικό σκοτάδι με τη λογοκρισία, στράφηκε στην ερώτηση της παρουσιάστριας. Αυτοί οι άνθρωποι της Παγκόσμιας Ειρήνης και Ελευθερίας έλεγαν προφανώς: «Ποιον θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ως αυτόν που ενσαρκώνει την ελευθερία και την ειρήνη; 

Τι θα λέγατε για εκείνον τον μάγκα στον Καναδά που κατέστειλε επιτυχώς το κονβόϊ τῆς Ελευθείας ( μέ τούς φορτηγατζήδες)  και του οποίου η χώρα βοήθησε στην εκπαίδευση των νεοναζί του Αζόφ να διεξάγουν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και μετά προσπάθησε να το κρύψει από τον Τύπο για να βγή από την δύσκολη θέση ; » 

Εδώ μπαίνει ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό. Τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί ως ελευθερία όπως η επίκληση μιας καταστολής τύπου στρατιωτικού νόμου κατά μιας ομάδας οδηγών φορτηγών που κορνάρουν διαμαρτυρόμενοι ενάντια σε μια κοινωνία δύο επιπέδων η οποία ενισχύεται από τις αυταρχικές εντολές του Τριντό για τον Covid – και στη συνέχεια μπλοκάροντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ως "τεχνική αποτροπής".

«Το Brexit άφησε πολλούς να αναρωτιούνται αν η ένωση θα συνεχίσει να είναι ισχυρή. Ο ευρωσκεπτικισμός ήταν σε άνοδο. Και ο προστατευτισμός και ο αυταρχισμός γίνονταν όλο και πιο διαδεδομένοι», είπε ο Τριντό , πιθανώς ως μια νεοσύστατη αρχή για τον αυταρχισμό, έχοντας μόλις πρόσφατα ασχοληθεί με αυτόν.

«Καθώς τα ρεφρέν όπως το «Πρώτα η Αμερική» γίνονταν πιο δυνατά, τόσο ο Καναδάς όσο και η Ευρώπη κράτησαν σταθερά την πεποίθησή μας ότι η ανάπτυξη δεν προέρχεται από το να υψώνουμε τείχη και να κλεινόμαστε πίσω από αυτά », πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός . Στην πραγματικότητα, κανείς δεν τραγούδησε στη χορωδία America First πιο δυνατά από τον Καναδά και την Ευρώπη, ακολουθώντας τυφλά την ατζέντα που ορίστηκε στην Ουάσιγκτον για τα πάντα, από την Ουκρανία μέχρι το κλίμα, ακόμα κι αν είναι εις βάρος των συμφερόντων των δικών τους πολιτών.

Εάν αμφότερες –ή κάποια από αυτές τις δυτικές οντότητες είχαν αντισταθεί ξεκάθαρα απέναντι στην Ουάσιγκτον σε πρόσφατα καίρια ζητήματα παγκόσμιας σημασίας, τότε ο κόσμος θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση, πρώτα και κύρια οι δικοί τους πολίτες. Και δεν θα χρειαζόταν να τριγυρνούν καυχησιολογώντας για τους εαυτούς τους και να κατασκευάζουν μια μεγάλη υπόθεση που θα τους προσφέρει ένα μεγάλο χτύπημα στην παγκόσμια σκηνή...

Ἀπό :  swentr.site/news

Μία ἀκόμη ἐπιβεβαίωσις αὐτοῦ πού τόσο συχνά γράφουμε πώς τά βραβεῖα,τά παράσημα,τίς τιμές,καί ὅ,τι ἄλλο σχετικό εἶναι κατασκευασμένο ἀπό αὐτούς γι᾿αὐτούς ! 


Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023

Οἱ «Ἄρχοντες τῆς Ὑποκρισίας»

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η αντιπροσωπεία των Archons στο δεύτερο διεθνές συνέδριο Archon Religious Freedom Conference στο Βερολίνο το 2012. 

Του Νίκου Σταματάκη 

Σήμερα, είχαμε μια γεύση από καλά νέα όταν η τουρκική κυβέρνηση άλλαξε την αποτρόπαια θέση της σχετικά με την απαγόρευση του εορτασμού της Παναγίας Σουμελά στις 15 Αυγούστου φέτος και δήλωσε προφορικά ότι θα την επιτρέψει. Θα περιμένουμε τη γραπτή άδεια πριν αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε. Αλλά η αρχική τους απαγόρευση μας επέτρεψε να δούμε γυμνή κάθε είδους υποκρισία εδώ και στην Ελλάδα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι «αναλυτές» δεν ανέφεραν καν ότι τα αρχικά εγκαίνια της Ιεράς Μονής το 2010 επετράπησαν χάρη σε ένα τηλεφώνημα του Προέδρου Πούτιν στον Ερντογάν. Στη συνέχεια, εχθες, είχαμε μια μακροσκελή ανακοίνωση/διαμαρτυρία από τους «Αρχοντες της υποκρισίας» που εξέφρασαν την «απογοήτευση» τους για τα πολυάριθμα εμπόδια στην «θρησκευτική ελευθερία» του Πατριαρχείου. 

Οι «Άρχοντες της Υποκρισίας» αναφέρονται στην επαναλειτουργία της Παναγίας Σουμενά το 2010, αλλά δεν αναφέρουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν το πέτυχε. Βλέπετε, «κακοί» ηγέτες όπως ο Πούτιν δεν μπορούν να επιτύχουν τέτοια επιτεύγματα. Μπορείτε να διαβάσετε τη μακροσκελή διαμαρτυρία τους παρακάτω: πουθενά δεν θα βρείτε καμία αναφορά στον δικτάτορα Ζελένσκι και στην απαγόρευση των Ρωσορθόδοξων ιερέων και, πάνω απ' όλα, στη Μονή της Λαύρας στο Κίεβο. Η Μονή Λαύρας δεν είναι μόνο η Ιερουσαλήμ της Ρωσικής Ορθοδοξίας αλλά και της UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς – που η Παναγία Σουμελά ελπίζει να γίνει κάποτε. Ωστόσο, οι «Άρχοντες της Υποκρισίας» αποφεύγουν να εκφράσουν οποιαδήποτε απόγνωση σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία των Ορθοδόξων αδελφών μας. Αντίθετα, αν κάποιος τους ρωτούσε, θα υποστήριζαν τις παράνομες πράξεις του Πατριάρχη Βαρθολομαίου συμπεριλαμβανομένων των φημολογούμενων προσπαθειών του να πάρει τη Λαύρα απευθείας υπό τον έλεγχό του ως «Σταυροπηγιακή»

Οι Άρχοντες εξέφρασαν κάποια αγωνία για τις πολυάριθμες βίαιες επιθέσεις του καθεστώτος Ζελένσκι και των νεοναζί κακοποιών του εναντίον Εκκλησιών και πιστών Ορθοδόξων; 

Οχι, καθόλου. 

Αλλά χάρη στον Tucker Carlson, όλος ο κόσμος γνωρίζει τα εγκλήματά τους. Αυτοί οι φασίστες, εκτός από τη θρησκευτική δίωξη, έχουν απαγορεύσει τη ρωσική γλώσσα, μητρική για το 50% των Ουκρανών (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ζελένσκι, που μιλούσε μόνο ρωσικά μέχρι πρόσφατα!)… Έχουν επίσης απαγορεύσει οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης, και φυσικά, απαγόρευσαν την ελευθερία λόγου και την ελευθερία του Τύπου ! Και βεβαίως, τέρμα οι εκλογές στην Ουκρανία! 

Ωστόσο, αν ρωτήσεις τον Καρλούτσο, τον Λυμπεράκη και τους υπόλοιπους «Άρχοντες της υποκρισίας», θα σου έλεγαν ότι ο Ζελένσκι και η Ουκρανία είναι πρότυπα δημοκρατίας!

Τι ξεδιάντροπο μάτσο παραληρηματικών υποκριτών !! Αλλά σύντομα, θα προσγειωθούν στην πραγματικότητα και θα είναι ένα ενδιαφέρον θέαμα να το δούμε…

 Οι υπέρμαχοι της θρησκευτικής ελευθερίας απογοητευμένοι καθώς η τουρκική κυβέρνηση απαγορεύει στους Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς να γιορτάζουν την Ημέρα σε Ιστορικό Μοναστήρι


Η τουρκική κυβέρνηση στις 20 Ιουλίου 2023 αρνήθηκε την πρόσβαση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στους Ορθοδόξους πιστούς για να γιορτάσουν μια σημαντική λειτουργία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εορτής στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά στην περιοχή Τραπεζούντα (Τραπεζούντα) της Τουρκίας στις 15 Αυγούστου 2023.
Αυτή η απόφαση έχει προκάλεσε εκτεταμένη ανησυχία και απογοήτευση όχι μόνο στην ελληνορθόδοξη κοινότητα, αλλά και στους υποστηρικτές της θρησκευτικής ελευθερίας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με έδρα την Κωνσταντινούπολη (Κωνσταντινούπολη), έχει τεράστια σημασία για την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία παγκοσμίως. Ως Ιερά Μητρόπολη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, λειτουργεί ως πνευματική έδρα 350 εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών σε όλο τον κόσμο.

Το ιστορικό μοναστήρι ιδρύθηκε γύρω στο 386 μ.Χ. και παραμένει ένας λατρευτικός ιερός τόπος για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, βαθιά συνυφασμένος με την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Το μοναστήρι είναι επί του παρόντος υποψήφιο από την UNESCO για τον χαρακτηρισμό του ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το 2010, 88 χρόνια μετά την ίδρυση της σημερινής Τουρκίας το 1922, οι τουρκικές αρχές χορήγησαν άδεια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να τελέσει λειτουργίες στο μοναστήρι την ημέρα της γιορτής του, στις 15 Αυγούστου. Ο εορτασμός της 15ης Αυγούστου έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, καθώς μνημονεύει την Κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή την κοίμηση της Θεοτόκου. Αυτό είναι ένα πολύ σεβαστό και λατρεμένο γεγονός για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και η λειτουργία στο μοναστήρι προσέλκυσε χιλιάδες πιστούς πιστούς από όλο τον κόσμο, που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τον Θεό, την Παναγία Του και τις ιερές θρησκευτικές τους παραδόσεις, καθώς και να αποτίσουν φόρο τιμής στους προγόνους και την ιστορία τους.

Εφόσον η άδεια αυτή χορηγήθηκε για πρώτη φορά, με αξιοσημείωτη εξαίρεση μια πενταετία κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναστήλωσης στη μονή, ανανεωνόταν κάθε χρόνο για τον εορτασμό της εορτής και χιλιάδες προσκυνητές συμμετείχαν σε αυτούς τους εορτασμούς. Φέτος είναι η πρώτη φορά από την επαναλειτουργία του μοναστηριού που οι τουρκικές αρχές αρνήθηκαν την άδεια να πραγματοποιήσουν εκεί ακολουθίες.

Η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στους Ελληνορθόδοξους πιστούς προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Αν και οι επίσημοι λόγοι αυτής της άρνησης δεν έχουν δηλωθεί ρητά, πιστεύεται ευρέως ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου περιορισμών και προκλήσεων που έχει θέσει η τουρκική κυβέρνηση εδώ και χρόνια στη μεταχείριση των θρησκευτικών μειονοτήτων στη χώρα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια, όπως περιορισμούς στα δικαιώματα ιδιοκτησίας, περιορισμούς στην εκλογή αξιωματούχων της Εκκλησίας και δυσκολίες στην εκπαίδευση κληρικών. Αυτές οι προκλήσεις έχουν συχνά εκληφθεί ως προσπάθειες υπονόμευσης της εξουσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μείωσης της επιρροής του, τόσο εντός της Τουρκίας όσο και σε όλο τον κόσμο.

Η άρνηση πρόσβασης στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά για τον φετινό εορτασμό της 15ης Αυγούστου έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο για την ελληνορθόδοξη κοινότητα όσο και για τις ευρύτερες αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

1. Περιφρόνηση της θρησκευτικής ελευθερίας: Η άρνηση πρόσβασης σε ιερό χώρο μιας θρησκευτικής μειονότητας για τον εορτασμό μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές υπηρεσίες της υπονομεύει το θεμελιώδες δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία. Περιορίζει την ικανότητα των πιστών να ασκούν την πίστη τους και να μνημονεύουν σημαντικά θρησκευτικά γεγονότα.

2. Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς: Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά δεν είναι μόνο τόπος λατρείας, αλλά και πολύτιμος χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς. Η άρνηση πρόσβασης εμποδίζει τη διατήρηση και την αποκατάσταση αυτού του σημαντικού ιστορικού και αρχιτεκτονικού θησαυρού, ο οποίος κατέχει σημαντική πολιτιστική και ιστορική αξία.

3. Τεταμένες σχέσεις: Η απόφαση επιτείνει περαιτέρω την ήδη λεπτή σχέση μεταξύ της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Τουρκίας και της τουρκικής κυβέρνησης. Διαιωνίζει ένα κλίμα δυσπιστίας και εμποδίζει τις προσπάθειες για την προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτιστικών κοινοτήτων.

Για τους λόγους αυτούς, η τουρκική απόφαση να αρνηθεί την πρόσβαση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στους Ελληνορθόδοξους πιστούς για να τελέσουν λειτουργίες στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στις 15 Αυγούστου είναι ανυπολόγιστα απογοητευτική. Αντιπροσωπεύει μια ακόμη οπισθοδρόμηση για τη θρησκευτική ελευθερία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας, των χριστιανών της Μικράς Ασίας και της ελληνορθόδοξης κοινότητας παγκοσμίως.

Οι υποστηρικτές της θρησκευτικής ελευθερίας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να συνεχίσουν να υψώνουν τις φωνές τους, προτρέποντας την τουρκική κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της και να υιοθετήσει μια πιο περιεκτική και σεβαστή προσέγγιση έναντι των θρησκευτικών μειονοτήτων και των ιερών τοποθεσιών τους.

Ἀπό : helleniscope.com

Καί ἡ γραπτή ἄδεια ἦρθε : 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έλαβε την άδεια να τελέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τη Θεία Λειτουργία στη Μονή Σουμελά στις 15 Αυγούστου.  Οι τουρκικές αρχές έδωσαν προφορική έγκριση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το βράδυ της Δευτέρας και στη συνέχεια ακολούθησε γραπτή άδεια, ώστε ο Οικουμενικός Πατριάρχης να βρεθεί στις 15 Αυγούστου στην Τραπεζούντα και να τελέσει τη Θεία Λειτουργία...


Ἡ Πελασγική