" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Ὁ ΓΚΙΚΑΣ Χαρδούβελης τοῦ ...εἰδικοῦ σκοποῦ...

πώ,πώ γρανάζια !
Βγῆκε ὁ Γκίκας,ὁ Χαρδούβελης ὁ μεγάλος οἰκονομικός ἐγκέφαλος τῆς κυβερνήσεως Σαμαρᾶ,ὁ διευ/ντής τοῦ Παπαδήμου,ὁ βοηθός τοῦ Σημίτη,ὁ ἑταῖρος τοῦ Centre for Economic Policy Researchκαί ὄχι μόνον,ὁ ἄνθρωπος τοῦ Λάτση καί πολλά ἄλλα (ἐδῶ),βγῆκε λοιπόν νά μᾶς πεῖ πώς δέν βγάζει πλέον τά χρήματά του στό ἐξωτερικό,ὅπως ἔκανε τό 2012 !

Τότε,πού ἐνῶ ἔκανε ἔκκλησιν στούς πολίτες νά μήν πάρουν τά χρήματά τους ἀπό τίς τράπεζες,γιά νά στηριχθοῦν τά πιστωτικά ἱδρύματα,ἐκεῖνος ἔστελνε τίς καταθέσεις του σέ τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ,μέ κάθε τρόπον !

Ο Γκίκας Χαρδούβελης έβγαζε τα λεφτά του στο εξωτερικό! -Εισαγγελική έρευνα για τον πρώην υπουργό Οικονομικών 

Βρέ τόν Γκίκα ! Σήμερα βλέπει σταθερότητα καί καλή πορεῖα τῆς οἰκονομίας ! ! ! Καί σταμάτησε,τήν ἐξαγωγήν τοῦ ῥευστοῦ του... Τόν Γκίκα !

Τότε (τὀ 2014) πού μᾶς προέκυψε ὡς ...σωτῆρας κι'αὐτός,μᾶς εἶχε κάνει ἐντύπωσιν τό ὄνομά του. Πολύς κόσμος ψαχνόταν γιά τόν ...Γκίκα !

Από πού προέρχεται το όνομα Γκίκας;

Δέν ξέρω τί ἀκριβῶς μπορεῖ νά ἔχῃ σχέσιν μέ τούς Βλάχους (τό ὄνομα; οἱ Ῥίζες τους -Ῥουμανία- ) μᾶλλον ὅλα. Τό σίγουρο πάντως πού βλέπω, εἶναι πώς τό Γκίκας πρέπει νά ἔχῃ σχέσιν μέ τούς Γκίκα,τήν γνωστή καί μή ἐξαιρετέα οἰκογένεια τῆς Κωνσταντινουπόλεως,ναί,μία ἐκ τῶν Φαναριώτικων οἰκογενειῶν,πού ...διέπρεψε σέ ἡγεμόνες τῆς Μολδοβλαχίας καί ἄλλα ὀθωμανικά ὀφφίκια ! Καί στήν συνέχεια πολλοί ἀπόγονοί τους ἔμειναν στήν Ῥουμανία καί συνδέθηκαν τά ὀνόματά τους μέ τήν ἵδρυσιν τοῦ Ῥουμανικοῦ κράτους...

 Πῶς ὅμως ἔφτασε ὁ Γκίκας ἀπό τήν Ἤπειρον,νά βρίσκεται στήν ὀθωμανική Κωνσταντινούπολιν καί μάλιστα νά ἀπολαμβάνῃ τῶν ὑψηλῶν θέσεων τῆς αὐτοκρατορίας; Ἐδῶ ἔχει πολύ μάκρος τό κουβάρι...

Ἕνας Γκίκας,ἀπό τό Κιόπρο ἤ τό Λάμποβο τό χωριό τῶν Ζάππα (ἄλλη ἱστορία κι'αὐτοἰ!), τῆς Ἀλβανίας, ἔφυγε γιά νά πάῃ στήν Κωνσταντινούπολιν ( περί τά τέλη τοῦ 1600, περίπου). Ἐκεῖ λοιπόν,λέγεται πώς συν-ταξείδεψε μέ κάποιον ἀλβανό μουσουλμάνο τόν Μεχμέτ Κιοπρουλῆ. Καί κατά τήν διάρκεια τοῦ ταξειδίου ἔγιναν φίλοι ! Ὅταν ἔφτασαν στήν Πόλη ὅμως,χάθηκαν. Ἀποτέλεσμα ὁ Κιοπρουλῆς πολύ γρήγορα (!!!) ἔγινε μεγάλος καί τρανός ! Ἕως καί Μέγας Βεζύρης ! Ὁ Γκίκας ἔγινε μανάβης. Καί προμήθευε μέ εἴδη μαναβικῆς τήν ὀθωμανική αὐλή. Ἐκεῖ μία ἡμέρα τόν συνάντησε ὁ Μεχμέτ καί ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ὁ μανάβης Γκίκας ἀρχίζει νά παίρνει τό ἕνα ἀξίωμα μετά τό ἄλλο ! Καί ἡ οἰκογένεια ἔγινε καί αὐτή ...μεγάλη καί τρανή ! Ἔκανε καί τίς ἀνάλογες συγγένειες μέσῳ τῶν γάμων,μέ τίς γνωστές καί ἐπίσης μή ἐξαιρετέες Φαναριώτικες φάρες.

Κάποιοι Γκικαίοι ἔμειναν στήν 'Ρουμανία,ὅπως προαναφέραμε,καί κάποιοι ἄλλοι ῥοβόλησαν κατά τήν ἑλλαδική. Γιατί καί ἐδῶ εἶχε πολύ φαΐ ἡ ὑπόθεσις...

Ῥῖξτε μία ματιά στούς ἐπιφανεῖς τῆς οἰκογένειας (κατά τό βίκιπαίδεια) :
 Γεώργιος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και ιδρυτής της οικογένειας Γκίκα
Γρηγόριος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Γεωργίου
Ματθαίος Γκίκας, πρίγκιπας, σύζυγος Ρωξάννης Μαυροκορδάτου και γιος του Γρηγορίου Γρηγόριος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Ματθαίου
Ματθαίος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Γρηγορίου
Σκαρλάτος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Γρηγορίου
Αλέξανδρος Α΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Βλαχίας και γιος του Σκαρλάτου
Αλέξανδρος Γκίκας, πρίγκιπας, Μέγας Διερμηνέας της Πύλης και γιος του Ματθαίου 
Γεώργιος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος της Αικατερίνης
Αλέξανδρος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, μέγας ποστέλνικος, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Μπριγκάντιερ και γιος του Γεωργίου
Γρηγόριος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Μπουντέστι και γιος του Γεωργίου
Κωνσταντίνος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος της Αικατερίνης
Γεώργιος Γκίκας, πρίγκιπας, μέγας Λογοθέτης, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Ντελένι και γιος του Κωνσταντίνου
Θεόδωρος Γ. Γκίκας, υπουργός οικονομικών και γιος του Γεωργίου
Κωνσταντίνος Θ. Γκίκας, γερουσιαστής και γιος του Θεοδώρου
Αλέξανδρος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Κωνσταντίνου
Γρηγόριος Αλέξανδρος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδαβίας και γιος του Κωνσταντίνου
Ιωάννης Γκίκας, υπουργός και γιος του Γρηγορίου
Βλαντιμίρ Γκίκας, διπλωμάτης, δοκιμιογράφος, καθολικός ιερέας και γιος του Ιωάννη
Δημήτριος Ι. Γκίκας, διπλωμάτης, υπουργός και γιος του Ιωάννη
Δημήτριος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Κομανέστι
Νικόλαος Γκίκας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Δημητρίου

Τό σπίτι τῆς οἰκογένειας στό Κομανέτσι (φωτό)

Δημήτριος Γκίκας - Κομανέτσι, πολιτικός, εξερευνητής και γιος του Νικολάου
Νικόλαος Γκίκας - Κομανέτσι, βουλευτής και γιος του Δημητρίου
Γρηγόριος Γ΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Αλεξάνδρου
Δημήτριος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Αλεξάνδρου
Γρηγόριος Δ΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδαβίας και γιος του Δημητρίου
Δημήτριος Γ. Γκίκας, πρωθυπουργός της Ρουμανίας και γιος του Γρηγορίου
Σκαρλάτος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Γρηγορίου
Ιωάννης Α. Γκίκας, γερουσιαστής και γιος του Αλέξανδρου
Αλέξανδρος Γκίκας, μαθηματικός και γιος του Ιωάννη
Κωνσταντίνος Δ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Δημητρίου
Σκαρλάτος Δ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Δημητρίου
Ίον Γκίκας, πρωθυπουργός της Ρουμανίας και γιος του Σκαρλάτου

Καί ὅλοι μέ τόν τίτλον τοῦ πρίγκηπος ! Καί ὅλα αὐτά ἀπό μία γνωριμία σέ ταξείδι καί ἕνα ...μανάβικο !
Ἐσεῖς ξέρετε πολλούς φουκαράδες καί μεροκαματιάρηδες νά ἐπιτυγχάνουν ὑψηλά ἀξιώματα; Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν ἀλβανό Κιοπρουλῆ. Τί νά ὑποθέσω ὅταν κάποιος ξεκινᾶ ἀπό τό μακρινό χωριό του,ἐκεῖνα τά πολύ δύσκολα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας καί πηγαίνει στήν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας γιά νά γίνῃ πολύ γρήγορα Μεγάλος Βεζύρης ; Νά ὑποθέσω πώς ὑπῆρχαν οἱ ...ἐγγυήσεις γιά μία τέτοια ἀνέλιξιν; Μᾶλλον...

Ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια καί ὁ γνωστός ζωγράφος Χατζηκυριάκος -Γκίκας (κρατᾶμε ΠΑΝΤΑ τό Γκίκας καταλάβατε; ) Ἐδῶ οὐδέν σχόλιον...

Γιά τόν Χαρβούβελη,γνωρίζουμε πώς γεννήθηκε στό χωριό Πούλιθρα Ἀρκαδίας. Καί οἱ ἀμἐσως μετά πληροφορίες μᾶς λένε πώς φοίτησε μέ ὑποτροφία στό Κολλέγιο Ἀνατόλια τῆς Θεσσαλονίκης! Χμμ,Ἀνατόλια ἔ;

Charles Tracy
«Αρχικά το Ανατόλια λειτουργούσε στην Μερζιφούντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, νοτιοανατολικά της Σαμψούντας, ως σχολείο για Έλληνες και Αρμένιους. ...Ο ιδρυτής του σχολείου ήταν ο Τσάρλς Τρέισι (Charles Tracy). Το σχολείο έχει κοινές ρίζες με το Robert College στην Κωνσταντινούπολη,ένα από τα πιο φημισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τουρκίας Οι Τουρκικές αρχές ανάγκασαν το σχολείο να κλείσει οριστικά το 1921, αλλά μετά από πρόσκληση του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον τότε πρόεδρο του σχολείου, George E. White, το Ανατόλια ξανάνοιξε στην Θεσσαλονίκη το 1924.»(ἀπό ἐδῶ)

Γιά ῥῖξτε μία ματιά καί ἐδῶ γιά τό Ἀνατόλια

Ἀλήθεια τί ἤθελαν οἱ Ἀμερικανοί στήν πνέουσα τά λοίσθια Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία; Καί τί ἀκριβῶς ἔκαναν μέ τά ἐκπαιδευτήρια ; Ἔλα ντέ; ! 

Καί ἄλλη μία ἀπορία : Τήν ὑποτροφίαν στόν Χαρδούβελη ποιός τήν ἔδωσε ; ! ! ! Τό Κολλέγιο,λέει κάθε χρόνο ἔψαχνε σ'ὁλόκληρη τήν ἑλλαδική γιά τούς πέντε καλύτερους,μετά ἀπό ἐξετάσεις πού διεξάγονταν. Ἐγκέφαλος ὁ Χαρδούβελης καί τόν ...ἀνακάλυψαν τά ...τσακάλια τοῦ ἀμερικανικοῦ κολλεγίου ! Τό ἴδιο καί γιά τήν φοίτησίν του στό Χάρβαρντ ! Καί ἐκεῖ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΝ,ἔλαβε ! Ἡ σύζυγός του,τήν ὁποίαν γνώρισε στό Μπέρκλεϋ (ναί ἐκεῖ πού ἦταν καθηγητής ὁ Παπανδρέας...) λέγεται Μπερτζιάν. Ἀρμένικο μοῦ ἀκούγεται ἤ κάνω λάθος; Ὄχι,εἶναι ὅντως ἀρμενικῆς καταγωγῆς. ( Νάτο πάλιν τό Ἀνατόλια μέ τούς ἀρμενίους σπουδαστές...). Ἀπό τίς ΗΠΑ κρατᾶ καί ἡ γνωριμία μέ τόν Παπαδήμο. Ὅλα ἐκεῖ ...χτίστηκαν... Ἐκεῖ καί ἡ κυρία Μπερτζιάν (ἡ σύζυγος) γίνεται ἀντιπρόεδρος τῆς  J. Ρ. Morgan – Chemical Bank !

Καί μετά ἦρθαν στήν Ἑλλάδα...Καί ἡ κυρία Χαρδούβελη ἀπό ἀντιπρόεδρος τῆς J. Ρ. Morgan ἀφοῦ πέρασε γιά ἕνα διάστημα ἀπό τήν «θέση της γενικής διευθύντριας Inchcape Ασφαλίσεων, Eurolease, British Providence, Incredit της TOYOTA HELLAS, εκτελώντας παράλληλα χρέη διευθύντριας Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, συνεργαζόμενη με τον Πρόεδρο και CEO της εταιρίας Τάκη Αθανασόπουλο, συνάδελφο καθηγητή του κ. Χαρδούβελη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, αλλά και συντοπίτη του από την Αρκαδία.»(ἀπό ἐδῶ),καταλήγει στήν ΓΑΙΑ. Ποιά εἶναι ἡ Γαῖα ;« Πρόκειται για μια εταιρεία προώθησης ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές που ιδρύθηκε το 1995, από τον Άρη Κεφαλογιάννη, εξάδελφο του ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη.» (ἀπό ἐδῶ)

Καταλάβατε;Πῶς λέμε συχνά : ὅλοι μία ὅμορφη παρέα εἴμαστε ! Μία παρέα εἰδικοῦ σκοποῦ ...

«...όταν κάλεσε ο Λουκάς Παπαδήμος τον Γκίκα Χαρδούβελη για να αναλάβει τη θέση του οικονομικού συμβούλου, πήρε άδεια άνευ αποδοχών από τη Eurobank όπου εργαζόταν, με τη συμφωνία να γυρίσει μετά το πέρας της συγκυβέρνησης (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΛΑΟΣ) «ειδικού σκοπού». Σε αυτήν την κυβέρνηση, του Λουκά Παπαδήμου, ο πιο σημαντικός στόχος ήταν το «κούρεμα» του δημόσιου χρέους από τους ιδιώτες (PSI+)...» (ἀπό ἐδῶ)

Σκοπός ἐπετεύχθη !

Ἔτσι λοιπόν βγαίνει σήμερα ὁ Γκίκας,καί μᾶς λέει εὐθαρσῶς : «Αυτή την περίοδο, δεν φοβάμαι ν’ αφήσω τα χρήματά μου στην Ελλάδα, όπως το 2012. Ήδη, έχουν γίνει τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις». Καταλάβατε; Τρεῖς ἀνακεφαλαιοποιήσεις ! Τό λέει καί μέ καμάρι ὁ ἄθλιος ! Δῆλα δή,τά πῆραν χοντρά οἱ τράπεζες καί πληρώνει ὁ λοβοτομημένος λαός ! Αὐτός δῆλα δή πού πληρώνει ΠΑΝΤΑ ! Καί μετά ἀπορεῖ κανείς ποιός ...ἀνακαλύπτει αὐτές τίς εὐφυΐες ! Τούς διαφόρους Γκίκες...

Αὐτάααα

Ἑλλάς Αἰώνιον

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Ὅταν τό ΚΚΕ ὑπέγραφε μέ τούς Βουλγάρους Σύμφωνον γιά Διεθνῆ Μακεδονία καί κατάργησιν συνόρων !


Βεβαίως ἔχουν προηγηθῆ δύο ἀκόμη σύμφωνα : 
  • 12 Ἰουλίου τοῦ 1943 στό Πετρίτσι Σερρῶν
 Βαλκανική Ένωσις Σοβιετικών Δημοκρατιών

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Ν

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας, ύστερα από την διάλυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς, έχοντας υπ’ όψη την ως τώρα πολιτική γραμμή της Κομμουνιστικής Διεθνούς και τις τελευταίες οδηγίες της, και με την επιθυμία να εργασθούν  από κοινού για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση της, με τελικό σκοπό την εγκαθίδρυση στην Βαλκανική Ένωσης Σοβιετικής Δημοκρατίας και να λύσουν μια για πάντα τις διαφορές ανάμεσα στους λαούς της Βαλκανικής, αποφασίζουν με τους αντιπροσώπους των που υπογράφουν το σύμφωνο αυτό, του συντρόφου Γιάννη Ιωαννίδη, εκ μέρους του ΚΚΕ και του συντρόφου Δούσαν Δασκάλωφ, εκ μέρους του ΚΚΒ, τα εξής:

1)      Τελικός σκοπός και των δύο κομμάτων καθορίζεται η εγκαθίδρυση στην Βαλκανική Ένωσης Σοβιετικών Δημοκρατιών, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Μακεδονία και την Σερβία.

2)      Τα ΚΚ Ελλάδος και Βουλγαρίας είναι ελεύθερα να κανονίσουν την τακτική της δράσης τους, για να φτάσουν στον τελικό σκοπό, όπως αυτά νομίζουν καλύτερα.

3)      Για την ασφάλεια των συνόρων, και τα δύο κόμματα θα εργασθούν ώστε τα σύνορα της Βουλγαρίας και της Σερβίας να πιάνουν από τον Δούναβη με τέλος βορείως του Φιούμε στην Ανδριατική.

4)      Στη Βουλγαρία θα δοθεί διέξοδος εδαφική στο Αιγαίο.

5)      Η Ιστανπούλ και τα στενά των Δαρδανελίων θα αποτελέσουν ανεξάρτητη και αυτόνομη δημοκρατία, υπό τον έλεγχο της Ε.Σ.Σ.Δ.

6)      Η Μακεδονία, η Ελληνική, Βουλγαρική και Σερβική, δηλαδή η χώρα που συμπεριλαμβάνεται μέσα στον ποταμό Νέστο και το όρος Ροδόπη, τα όρη Ρίλα, Οσνικώφ, Σαρ από Βορρά, τις Αλβανικές Άλπεις και την Πίνδο από Δυσμάς, το όρος Όλυμπος και το Αιγαίο από Νότον, με την νήσο Θάσο, θα αποτελέσουν Ανεξάρτητη Αυτόνομη Σοβιετική Δημοκρατία μέσα στην Ε.Σ.Δ. της Βαλκανικής.

Επίσημες γλώσσες θα είναι η ελληνική και βουλγαρική

Το σύμφωνο αυτό διατυπώθηκε στα ελληνικά και στα βουλγαρικά

                               Πετρίτσι 12 Ιούλη  1943

        Για το ΚΚΕ                                                                             Για το ΚΚΒ

   (υπ) Γιάννης Ιωαννίδης                                                      (υπ) Δούσαν Δασκάλωφ

  • Καί τό Σύμφωνον στίς Καρυδιές Ἐδέσσης :
Στην Μακεδονία είχε ιδρυθεί και δρούσε το ΣΝΟΦ, το «σλαβομακεδονικό» αδελφάκι του ΕΑΜ, στο οποίο κυριαρχούσαν οι Τιτοϊκοί. Παρ’ όλη την εξάρτηση του ΣΝΟΦ από την Γιουγκοσλαβία, υπήρχαν στις γραμμές του και αρκετοί βουλγαρόφρονες, οι οποίοι δρούσαν προς το συμφέρον της βουλγαρικής μεγαλοϊδεατικής πολιτικής. Γενικά, η κατάσταση στο ΣΝΟΦ ήταν πολύ μπερδεμένη, εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων Τίτο και Βουλγάρων, που μπέρδευε και τους «Έλληνες» κομμουνιστές, εκ των οποίων, άλλοι υπηρετούσαν τον Τίτο κι άλλοι την βουλγαρική πολιτική. Όπως είδαμε παραπάνω, το ΚΚΕ είχε υπογράψει, το 1943, σύμφωνο με το ΚΚ Βουλγαρίας, στο Πετρίτσι, σύμφωνα με το οποίο δεσμευόταν για ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη και για παραχώρηση στην Βουλγαρία, εδαφικής διεξόδου στο Αιγαίο. Το προδοτικό αυτό σύμφωνο που υπέγραψε το ΚΚΕ, δεν ήταν το τελευταίο. Ακολούθησε, τον Ιανουάριο του 1944, στις Καρυδιές Εδέσσης, η υπογραφή ενός νέου συμφώνου μεταξύ του ΚΚΕ, το οποίο εκπροσωπούσε ο Ανδρέας Τζήμας (αποφυλακισθείς ως «Βούλγαρος» τον Ιούνιο του 1941, από την Ακροναυπλία, κατόπιν ενεργειών της βουλγαρικής πρεσβείας) και του ΣΝΟΦ, το οποίο εκπροσωπούσε ο περιβόητος αρχικομιτατζής εγκληματίας πολέμου, ο Βούλγαρος Λοχαγός Κάλτσεφ. (πληροφορίες ἀπό ἐδῶ)

Το νέο κατάπτυστο αυτό σύμφωνο, έχει ως εξής:


Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Ν

Αι επαρχίαι Κιλκίς, Παιωνίας, Αλμωπίας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Αριδαίας, Φλωρίνης και Καστοριάς εκχωρούνται από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ως ζώνη δράσεως του ΣΝΟΦ.

1.      Το ΣΝΟΦ έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τη ζώνη δράσης του και σε άλλες νοτιώτερες επαρχίες, ύστερα από την εξασφάλιση πλήρους κυριαρχίας στις παραπάνω επαρχίες.

2.      Ο Βουλγαρικός στρατός κατοχής της Μακεδονίας, παίρνει την υποχρέωση να καταλάβει τα αστικά κέντρα της Μακεδονίας, ύστερα από την αποχώρηση των Γερμανών και την παράδοση τούτων στις αρχές του ΕΑΜ.

3.      ΕΑΜ και ΣΝΟΦ, αποφασίζουν από κοινού την δημιουργία αυτονόμου Μακεδονικού Κράτους Σοβιετικής Οργάνωσης, το οποίον θα ζητήσει να μπει κάτω από την προστασία της Ρωσσίας.

4.      Για την ενίσχυση ΕΑΜ-ΣΝΟΦ, αναλαμβάνεται η υποχρέωση της πλαισίωσης της Διεθνούς Μεραρχίας που θα ιδρυθεί στο Καϊμακτσακλάν από Βουλγάρους αξιωματικούς και ο εφοδιασμός της με πυρομαχικά.

5.      Να φροντίσουν οι Βούλγαροι για την κατασυκοφάντηση κάθε δυναμικού εθνικιστικού στοιχείου στις αρχές κατοχής, ώστε να μην αναπτυχθεί εθνικιστική κίνηση. Καθιερώνεται ως σημαία της Σοβιετικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, η Βουλγαρική, με αντίθετη φορά των χρωμάτων και με αστέρια στο κέντρο».            Για το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ                                        Για το ΣΝΟΦ

              Ανδρέας  Τζήμας                                          Αντών  Κάλτσεφ


Αὐτοί εἶναι ἥρωες καί τιμῶνται ἀπό τό ἑλλαδικό κράτος. Τιμῶνται καί ἀπό τήν ἐξουσίαν γενικῶς. Γίνονται καί μουσεῖα πρός τιμήν τους γιά νά μήν ξεχνῶνται τά ...κατορθώματά τους ! 
Δυστυχῶς,αὐτό εἶναι τό κράτος Γρεκία (Greece) πού δημιουργήθηκε μετά τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821. Ποιοί ἐξουσιάζουν; Ἔ, δέν θέλει καί πολύ σκέψιν... 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Τά πορφυρεῖα πρέπει νά ξεχωρίζουν...Φίδιααα


Στο Αι­γαίο τα εργαστήρια παρασκευής και χρήσης της βαφής (Πορφυρεῖα) ήταν αρκετά. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Αμοργός, η Νίσυρος (που είχε και το αρχαίο όνο­μα Πορφυρίς), η Χίος και τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, η Φώκαια, η Λυδία και η Φρυγία, και στην Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, η Λακωνία, η Κόρινθος και η Ερμιόνη. ( Η περίφημη αρχαία πορφύρα της Ερμιόνης και η τεχνολογία της ).

Φοίνικες αρχαίος σημιτικός λαός που έζησε στη βόρεια Χαναάν  ( ...Η περιοχή τους ήταν μικρή και φτωχή, αλλά βρισκόταν σε εξαιρετική θέση και γι'αυτό εξάλλου ήταν πάντα δύσκολο να αποφεύγουν τους πολέμους -η χώρα τους είχε πρόσβαση στην ξυλεία των βουνών, διέθετε καλό κλίμα, είχε το "θησαυρό" των πολύτιμων κοχυλιών για το χρώμα τους και τα υφάσματα που έβαφε αυτό, ήταν πάνω στο πέρασμα των δρόμων από το εσωτερικό της Μέσης Ανατολής, αλλά και στη θάλασσα που οδηγούσε στην Αίγυπτο, σε όλες τις πόλεις της βόρειας Αφρικής, της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Κύπρου, της Κρήτης, της ηπειρωτικής Ελλάδας, της Ιταλίας και μικρότερων κέντρων στη μεσογειακή Ευρώπη...)


Μουσείο μνήμης το σπίτι του Μπελογιάννη

Ο Μπελογιάννης διέταξε την σφαγή του Μελιγαλά...

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ, Ο «ΑΓΙΟΣ» ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΑΛΙΝ» 


Τρομοκρατία καί ...ΡΟΖ σπίτια 

 ...τον Μισέλ. Λέω ποιον Μισέλ; Μου λέει τον Μισέλ που έχει το ροζ σπίτι. (Ανεπίσημα πρακτικά Δίκης 17Ν)

Η Μάνια της Ελευθεροτυπίας αγόρασε το "κόκκινο" σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη


 Ἡ οἰκία Μαυροκορδάτου - Φίνλεϋ (στήν Αἴγινα),χτίστηκε τό 1826 καί ἐξ'αἰτίας τοῦ χρώματός της,κόκκινο, ὀνομάστηκε "κόκκινο σπίτι" ( Red Castle).

...Στήν Αἴγινα πού 50 χρόνια περίπου,  πρό τῆς Ἐπαναστάσεως, εἶχε ξεκινήσῃ ἡ ἀνοικοδόμησις τῆς πόλεως, στήν παραλία,πάνω στήν καταστραφεῖσα παλαιά χριστιανική ( ἡ ὁποῖα ἦταν χτισμένη κι’ αὐτή πάνω στήν θέσιν τῆς ἀρχαίας) καί στήν περιοχή πού ἦταν ἡ ἑβραϊκή παροικία. Νά σημειώσουμε ἐδῶ πώς τό πρῶτο κτίσμα ἦταν ἕνας πύργος πού ἔκτισε ὁ Σπυρίδων Μάρκελλος ( ἀπό τήν γνωστή Κερκυραϊκή οἰκογένεια) τό 1765. Ρόζ καί αὐτό !  ( Αἴγινα ἡ σφηκοφωληά


Τό ἴδιο καί ἡ Γενουατική ἀρχιτεκτονική τῶν ...ἀρχοντικῶν σπιτιῶν τῆς Χίου. 

φωτό

  Ἡ Χῖος τῆς ...ἀριστοκρατίας καί τῆς ἐξουσίας 

Μέχρι καί στά σύγχρονα χρόνια, τά ἴδια φίδια «σπέρνουν» τ' ἀβγά τους...


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Παναμέζος Καραμανλῆς μέ ἀνακριβῆ δήλωσιν πόθεν ἔσχες.


Τοῦ Μανώλη Χατζησάββα 

Στον ΠΑΝΑΜΑ  έχουν τα λεφτά τους και οι ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΕΣ και μάλιστα Α Δ Η Λ Ω Τ Α.
Εκτός και εάν στον ΠΑΝΑΜΑ έχουν Καραμανλήδες, όπως έχουν στην Τουρκία, και δεν είναι το γνωστό σόι ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ του ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ Recep Tayyip Erdoğan της Τουρκίας, «σωτήρες» της χώρας μας.Μετα τους ΚΛΕΦΤΕΣ, και τον ισχυρό άνδρα της ΝΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κύριο Σταύρο Παπασταύρο, ο οποίος ως  γνωστό, υπήρξε και είναι μέχρι σήμερα ο εξ απορρήτου σύμβουλος του τ. Πρωθυπουργού ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ, που μοίραζαν τα κλοπιμαία στον Παναμά , συνεταιρικά με ανθρώπους της Goldman Sachs των Ελληνικών Swap. 

Σημ. Γιἀ όλες αυτές τίς κλοπές σέ βάρος των Ελλήνων,ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ,μάλιστα αρνούνται ακόμα καί νά ακούσουν...καί οι λόγοι πολλοί,ακόμα περισσότερα δε,τά «Βιβλία» στις «Βιβλιοθήκες» τύπου Βγενόπουλου,όσο γιά τα χρήματα-συνεταιρισμούς,ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΔΩ : https://www.scribd.com/document/340094402

ΤΩΡΑ βρήκαμε και τους ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΕΣ στον ΠΑΝΑΜΑ ! Τα στοιχεία ότι έχουν και οι ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΕΣ τα λεφτά τους στον Παναμά και μάλιστα Α Δ Η Λ Ω Τ Α είναι αδιάσειστα !!! 


Ενδεικτικά ένα από αυτά τα στοιχεία είναι η ύπαρξη μίας Ανώνυμης Εταιρείας του ΠΑΝΑΜΑ με την επωνυμία «SUPER SEA S.A.» Με πλήθος εταιρικών πράξεων της συγκεκριμένης εταιρείας του ΠΑΝΑΜΑ όπου τα ονόματα των ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΩΝ εμφανίζονται να έχουν κύριους διαχειριστικούς ρόλους . Μάλιστα όλα αυτά κατά την ίδια χρονική περίοδο που είχαν την υποχρέωση κατά νόμο να δηλώσουν στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ που κατέθεσαν στην ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ, και φρόντισαν επιμελώς να τα αποκρύψουν όλα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΧΕΙ  ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΣΚΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΜΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Την ύπαρξη της Ανώνυμης Εταιρείας του ΠΑΝΑΜΑ «SUPER SEA S.A.» ο κύριος ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ έχει επιμελώς αποκρύψει από την δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ προς την ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ , όπως αυτό αποδεικνύεται παρακάτω:


Είναι στοιχεία, μέρος της ΛΙΣΤΑΣ του ΠΑΝΑΜΑ, (όχι της πετσοκομμένης , αλλά της αληθινής, ολόκληρης), της ΛΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΜΑ που αποκάλυψα στους Ελληνες εγώ ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ με τα +7.300 Ονοματεπώνυμα Ελλήνων είναι ΕΔΩ:
 https://www.scribd.com/document/340443454
και αποδεικνύουν, όχι μόνο ότι πρόκειται για τους ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΕΣ, αλλά ότι πρόκειται για τους ιδίους Καραμανλήδες που γλείφει διακαώς ο κύριος ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΥΕΘΑ και Πρόεδρος των ΑΝΕΛ, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια του, μήπως και σωθεί…!!!

 Και έτσι εξηγούνται πάρα πολλές εγκληματικές πράξεις του ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ στην προσπάθεια του να προστατεύσει τουςεγκληματίες, απόκρυψε και κατάστρεψε αποδείξεις δράσης των εγκληματιών, που έλαβε απόεμένα τον ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ.ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΛΑΒΕΣ – ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΔΩ…

(ΣΗΜ.: από εκείνη την ημέρα που η ΛΙΣΤΑ ΠΑΝΑΜΑ βγήκε στην δημοσιότητα οι προσφορές για χρηματισμό μου πέφτουν βροχή, παράλληλα πολλές  είναι και οι ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ότι είμαι πράκτορας των Τούρκων, ότι κυκλοφορώ με τουρκικό διαβατήριο και μάλιστα διπλωματικό και άλλα ζουμερά και ωραία). 

Απλά να θυμίσω ότι ΟΛΟΚΛΗΡΗ η ΛΙΣΤΑ ΠΑΝΑΜΑ πρωτοβγήκε, κάπως πρόωρα, αλλά έπρεπε να δώσω απάντηση στις συκοφαντίες σε βάρος μου που εξαπέλυσε ο «δημοσιογράφος» ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ και εκδότης της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Τελικά,όπως τα στοιχεία επιβεβαιώνουν,όλοι οι «εθνοπατέρες» και «σωτήρες» της ρημάδας της Πατρίδος μας,όλοι αυτοί που μάς κουνούν το δάχτυλο,έχουν τα λεφτά τους στον Παναμά.

Μαζί με τα αδήλωτα χρήματα έχουν και ένα κάρο ΑΔΗΛΩΤΕΣ επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά στο ταμείο πας μόνο εσύ , κορόιδο ΕΛΛΗΝΑ, φουκαριάρη.
Κατά τα άλλα , ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ…όπως μας λέει και ο κάθε θρασύτατος Πάγκαλος που από το φάε -φάε είναι έτοιμος να σκάσει ο μπαγάσας. 

Με μία διαφορά ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ που λείπουν από τις τράπεζες, τα δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία ΔΕΝ ΤΑ ΕΦΑΓΕΣ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ, ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, παραταύτα θα πρέπει να πληρώσεις μόνο εσύ… ,
και αυτό διότι, ΕΛΛΗΝΑ ,εάν δεν πας να πληρώσεις για τα κλεμμένα τους οι  ΔΙΚΑΣΤΕΣ των Παναμέζων θα σε βάλουν φυλακή. Μάρτυρες Θα είναι όλοι αυτοί που σου κουνούν το δάκτυλο προκλητικά, παρότι υποκριτές, ψεύτες και παράνομοι του ΠΑΝΑΜΑ.

Μέχρι τότε, όλοι όσοι παριστάνουν τον ξύπνιο ΕΛΛΗΝΑ να «ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΚΑΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ», και να συνεχίσουν να τους κοιτούν στα μάτια, τα καλύτερα έπονται… 
http://www.hellenicparliament.gr/pothen/KARAMANLIS_KONSTANTINOS_7558.pdf

Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης
...
2.Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.
3. Ο υπαίτιος της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και με χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως ένα 1.000.000 ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

ΑΝΤΙ300

Ἡ Ἑλλάς ἔχει μεγααάλη κατάρα !

 
Ένα απόσπασμα από το υμνολόγιο του «Αγίου» της αριστεράς, για τα 70χρονα του μεγαλυτέρου εγκληματία του 20ου αιώνος, του «Μεγάλου Στάλιν», για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας περί της… αγιότητός του......
 
« Ο, τι πιο αγνό και μεγάλο, ο, τι πιο αληθινό και ανθρώπινο, ο, τι δυνατό και ηρωικό έχει να δείξει η ιστορία σήμερα, αυτό γεννιέται από τις ιδέες του κομμουνισμού, το εμπνέει ο Στάλιν, που ενσαρκώνει την αλύγιστη θέληση και απόφαση εκατομμυρίων μαζών για το γκρέμισμα της σκλαβιάς και το χτίσιμο μιας καινούργιας φωτεινής και χαρούμενης ζωής. Ο Στάλιν ανάθρεψε και διαπαιδαγώγησε το μεγάλο επιτελείο του κομμουνισμού, το Μάο Τσε Τουνγκ, τον Τορέζ, τον Τολιατι, το Ρακοσι, τον Πολιτ, τον Γκοτβαλντ, τον Τσερβενκοφ, τον Πικ, την Πασιοναρα, το Ντεζ, τον Πρεστες, το Ζαχαριάδη και τόσους άλλους αγαπημένους ηγέτες των λαών της γης.

Γι’ αυτό σήμερα από τη μια άκρη της γης ίσαμε την άλλη, ο Γάλλος εργαζόμενος, κι ο Ινδός δουλοπάροικος, ο Ιταλός εργάτης κι ο μαύρος της Αφρικής, ο Έλληνας αγρότης κι ο τσοπάνος της Μογγολίας, καθένας που κερδίζει το ψωμί του με τον ιδρώτα του, εύχεται στο Στάλιν από τα τρίσβαθα της καρδιάς του να ζει πολλά-παρά πολλά χρόνια.

Αλλά, σύντροφοι, η καλύτερη τιμή, το λαμπρότερο Δώρο που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στον αγαπημένο μας Στάλιν θα είναι να προσπαθούμε όλοι, με μια επίμονη, αδιάκοπη προσπάθεια, να γίνουμε άξια παιδία του. Το Όνειρο κάθε αγωνιστή, πρέπει να ναι να μοιάσει όσο περισσότερο μπορεί με το Στάλιν.

Να διδαχτούμε από την επαναστατική ζωή του, μια έντονη ζωή αδιάλλαχτης πάλης ενάντια στον τσαρισμό και στους εσωτερικούς εχθρούς του κόμματος, τους οπορτουνιστές και τους φρασεολόγους.

Να διδαχτούμε από τη σοφία του, που με κρυσταλλένια λαμπρότητα και απλότητα βρίσκεται μέσα στα έργα του.

Να μαθαίνουμε, όπως ο Στάλιν, να διδασκόμαστε από το λαό, από τις μάζες.

Να διδαχτούμε από τις έξοχες οργανωτικές του ικανότητες, από τη δύναμη να διαλέγει τα στελέχη και να οργανώνει τον έλεγχο της δουλείας.

Να μας γίνει παράδειγμα η ιδιωτική ζωή του, η απλότητα και η σεμνότητα του, η αποστροφή του στους θορυβοποιούς, τους φλύαρους, τους κόλακες και τους δουλοπρεπείς ανθρώπους.
 
Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Σήμερα όλοι οι ταπεινοί και κατατρεγμένοι της γης ορκίζονται στ’ όνομα του Στάλιν. όλοι όσοι ζουν στην καταφρόνια πιστεύουν ότι θα γίνουν το παν, γιατί τον αγώνα τους τον καθοδηγεί ο Στάλιν. Κι όλοι εμείς οι έλληνες αγωνιστές, πιστεύουμε πως έπαθλο του αγώνα μας θα ναι σύντομα η λαϊκοδημοκρατικη-σοσιαλιστική Ελλάδα, γιατί τον ηρωικό μας αγώνα τον παραστέκει ο Στάλιν και γιατί θα κάνουμε ο, τι μπορούμε να φανούμε αντάξιοι του μεγάλου μας δάσκαλου και αγαπημένου μας συντρόφου και φίλου.

Στ’ όνομα του Στάλιν, για τα μεγάλα μας ιδανικά, ποτίστηκε με το αίμα των ηρώων μας και κάθε γωνία της πατρίδας μας. Κι αν αυτή τη στιγμή μπορούσε μαζί μας να φωνάξουν οι πολιτείες και τα βουνά μας, οι κάμποι και τα χωριά μας, 

θα φώναζαν και θα λέγουν:

«Ζήσε ακόμα πολύ, παρά πολύ, μεγάλε Στάλιν!».

Μάταιη η προπαγάνδα τους! Η ιστορία δεν γίνεται να ξαναγραφτεί. Σήμερα σε ρόλο Ζαχαριάδη έχουμε τον  σταλινικό Τσίπρα, γνωστό και ως τύραννο, που με μαεστρία διαλύει μια ολόκληρη χώρα καθ' υπόδειξη της Γερμανίας και των τοκογλύφων.  Ένας πραγματικός φονιάς του Ελληνισμού. Ένας πραγματικός σύντροφος παλιάς κοπής που θα ζήλευε ο σταλινικός "διαφωτιστής" Μπελογιάννης. Ένας νέος με γέρικη ψυχή, με θράσος, με μίσος προς τον άνθρωπο. 'Ενας αστοιχείωτος άνθρωπος, απόμακρος από την κοινωνία.
  Αποτέλεσμα εικόνας για τσιπρας μερκελMια μεγάλη ομερτά έχει κυριεύσει την πατρίδα μας. Είναι η ομερτά της καταστροφής. Ο φόβος που προκαλούν  πρώην και νυν κομμουνιστές παρέα με  τοκογλύφους...με χαφιέδες ναζιστές του Κορυδαλλού του πάλε ποτέ κραταιού ΠΑΣΟΚ.  Δίπλα σε αυτούς  έχουμε τα νεόπλουτα κολλητάρια τους της αμύνης τα παιδιά.... του χρηματιστηρίου, των Ολυμπιακών αγώνων, των εξοπλιστικών, των φαρμάκων, των offshore...... όλοι αυτοί  λοιπόν δεν θα διστάσουν να φέρουν χάος αν αποτύχουν.....αν αποτύχουν τα  "σπουδαία" αφεντικά τους....
2017 και αντί να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα καθόμαστε και γράφουμε για τα ρεμάλια. Μεγάλη κατάρα...
Ο Μπελογιάννης που σήμερα κλαίνε, καρφωτός από τα συντρόφια εκτελέστηκε.  Ο πρωθυπουργός δεν ήταν δεξιός...της αμύνης το παιδί υπήρξε.....
 

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Ὁ ἐξευτελισμός τῶν ἐκλογῶν καί οἱ διανοητικῶς εὐνοῦχοι


ΠΩΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ EΞΕYΤEΛΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

Γράφει ο Ελευθέριος Αναστασιάδης

Μία βασική αλήθεια, που έχει γίνει κτήμα όλων μας από τα μαθητικά ακόμη χρόνια, είναι πως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα υλικό ον που έχει ανάγκη από τροφή και υλικά αγαθά, αλλά πως έχει και μία πνευματική διάσταση. Αυτή η διάσταση του εκφράζεται μέσω της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της ηθικής και των ανωτέρων συναισθημάτων.

Πράγματι, αυτή η διάσταση υφίσταται, αλλά μόνον μέχρι τις…εκλογές. Μόλις προκηρυχθεί αυτή διαδικασία, αυτή η ‘γιορτή της δημοκρατίας’, η πνευματική διάσταση του ανθρώπου αφανίζεται και οι πολίτες εξευτελίζονται, εκούσια ή ακούσια, στο έπακρο. «Τι εννοείς;», θα με ρωτήσετε. Είναι απλό: όλες οι εκλογικές εξαγγελίες και τα προγράμματα, όλη η εκλογική αντιπαράθεση, όλες οι κομματικές συζητήσεις, βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ένα ζήτημα: πόσα χρήματα θα υποσχεθούν οι πολιτικοί αρχηγοί ότι θα μπουν στην τσέπη των ψηφοφόρων.

Φιλοσοφίες ζωής, θρησκευτικά πιστεύω, ηθικές αξίες, όλα πάνε περίπατο. Όταν ο μικρο-συνταξιούχος, ο χαμηλόμισθος, ο μεροκαματιάρης θα ακούσει ότι στο τέλος του μήνα ο μισθός ή η σύνταξη του  θα διπλασιασθεί, πιστεύει κανείς ότι θα ενδιαφερθεί για το τι θα διδάσκονται τα παιδιά του δημοτικού στο μάθημα των θρησκευτικών; Νομίζει κανείς ότι θα ενδιαφερθεί εάν οι ομοφυλόφιλοι θα μπορούν να υιοθετούν παιδιά ή εάν οι μουσουλμάνοι μετανάστες θα μπορούν να ψηφίζουν κλπ; Όχι φυσικά, δεν θα ενδιαφερθεί γι’ αυτά τα ζητήματα, ενώ πράγματι τον ενδιέφεραν πριν τις εκλογές. Ποιος θα μπορέσει  να  πει  ΟΧΙ στις δελεαστικές προτάσεις των πολιτικών; 

Πόση ψυχική αντοχή χρειάζεται, πόση εσωτερική καλλιέργεια και ανώτερο ήθος είναι αναγκαία για να μπορέσει κάποιος να πει όχι σε εκείνη την πολιτική ΥΠΟΣΧΕΣΗ που τον διαβεβαιώνει ότι αύριο θα μπορεί να χαρίσει στο παιδάκι του το παιχνιδάκι που είδε στη βιτρίνα; Και στο κάτω -κάτω της γραφής γιατί να πει  ΟΧΙ; Τι αξίζει περισσότερο, το ΟΧΙ  ή  το παιδί του;

Και ξέρετε κάτι; Δεν είναι μόνο η επίπονη και βασανιστική διαδικασία του να πρέπει να διαλέξεις συνειδητά, μεταξύ της τσέπης (ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς) και των ηθικών αξιών, που εξευτελίζει τον άνθρωπο. Είναι και η ασυνείδητη λειτουργία που λαμβάνει χώρα, δηλαδή,  η  ‘απαλοιφή της πληροφορίας’. Μέσα στον ανθρώπινο νου υπάρχει μία λειτουργία που γίνεται ασυνείδητα και αυτόματα: όταν μία πληροφορία μας είναι ενοχλητική ή μας βάζει σε διλλήματα, τείνουμε να την υποτιμήσουμε ή ακόμη και να τη διαγράψουμε. Για παράδειγμα, εάν ταξιδεύετε με το αεροπλάνο και ακούσετε ένα παράξενο κρότο, δεν θα σκεφτείτε ότι μπορεί να πέσει το αεροπλάνο, αλλά ότι ήταν κάτι το ασήμαντο που σύντομα θα επιδιορθωθεί. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που θα ακούσεις ότι ο μισθός και η σύνταξη διπλασιάζονται, όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες φιλτράρονται ασυνείδητα και τίθενται εκτός της συνειδητής προσοχής ή τουλάχιστον  υποτιμούνται.

 Οι άθλιοι της πολιτικής, αφού θέλουν να λέγονται ‘δημοκράτες’, θα έπρεπε, για να υποστηρίξουν με ειλικρίνεια αυτή τη ‘δημοκρατική’ τους θέση, να δημιουργήσουν ένα σύστημα στο οποίο ο κόσμος θα ψηφίζει χωριστά για τα θέματα που αφορούν τη φιλοσοφία της ζωής και χωριστά για αυτά που αφορούν την οικονομία. Όταν αυτά τα δύο ζητήματα τα ενώνεις και αναγκάζεις τον πολίτη να δώσει μία κοινή ψήφο, τότε και εσύ πολιτικέ γίνεσαι   γουρούνι  και τον λαό σου τον γουρουνοποιείς.

Δεν σας κάνει εντύπωση ότι κανείς ‘διανοούμενος’, πολιτικολόγος ή δημοσιογράφος δεν έθιξε ποτέ αυτό το ζήτημα που παρουσιάσαμε στο παρόν άρθρο; Μάλλον θα μου απαντήσετε ότι έχω… μεγάλες απαιτήσεις.

Οι εκλογές είναι λοιπόν η γιορτή του δημοκρατικού …εξευτελισμού!

Σημείωση:

Παρατηρείτε  ασφαλώς την γενικευμένη δυσαρέσκεια που υπάρχει για το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν όμως αυτό το κόμμα είχε καταφέρει να ‘σκίσει τα μνημόνια’ και να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, τότε ‘δεξιοί’, αριστεροί, κεντρώοι, ‘χριστιανοί’, παγανιστές, βουδιστές, φτωχοί και  πλούσιοι, θα φώναζαν στον Τσίπρα: «Άξιος! Άξιος!», ακόμη και εάν ο 'σύλλογος φίλων του χασίς', με την άδεια του υπουργού, έκοβε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο πρώτο γυμνάσιο της  πόλεως… Έτσι είναι οι λαοί…

 ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚA ΕΥΝΟΥΧΩΝ

Άρθρο του Francesco Lamendola
Μετάφραση: Ιωάννης Αυξεντίου
 Όλα εκείνα που είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας μετά το 1945, είναι ψευδή. Κάποια ντροπαλή καλυτέρευση άρχισε να διαφαίνεται μετά το 1989, δηλαδή μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ψευδή είναι επίσης και αυτά που είναι γραμμένα στα βιβλία λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ακόμη και στα βιβλία της ιστορίας της τέχνης. Μισός αιώνας ξεδιάντροπων ψεμάτων, μισός αιώνας πλύσης εγκεφάλου παρήγαγαν μία γενιά διανοητικά και πνευματικά ευνουχισμένων Ευρωπαίων ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, ανεπανόρθωτα ανίκανων να σκεφτούν.

Οι μυθολογίες της αριστεράς: προοδευτικές, μασονικές, ριζοσπαστικές, αντι-χριστιανικές κατασκευάστηκαν με επιμέλεια, κομμάτι-κομμάτι, μέχρι να δημιουργήσουν μία φανταστική νωπογραφία της ευρωπαϊκής ιστορίας, της κοινωνίας και της κουλτούρας, όπου όλο το καλό προερχόταν από το μέρος των πλουτοκρατικών δημοκρατιών και όλο το κακό από  το  μέρος των ηττημένων ολοκληρωτισμών της Δεξιάς. Ο κομμουνιστικός ολοκληρωτισμός βέβαια δεν παρουσιαζόταν ως τέτοιος, αλλά αντίθετα, ως άξια συνεισφορά στον κοινό σκοπό του πολιτισμού, της ελευθερίας και της ανθρωπότητας και επίσης ως η έκφραση των πιο ευγενών συναισθημάτων της δικαιοσύνης, της αδελφοσύνης και της ισότητας που μπορούν να φιλοξενηθούν σε μία ευαίσθητη ανθρώπινη καρδιά. Μάλιστα, όποιος δεν εκτιμούσε την κομμουνιστική ιδεολογία, ειδικά στη μαρξιστική-λενινιστική εκδοχή της, έπρεπε σίγουρα να είναι ένας κόπανος, ένας εγωιστής, ένας εχθρός του λαού και της ανθρωπότητας.  

Επίσης, έστω και επικουρικά, ακόμη και στις αγγλοσαξονικές χώρες, αν και θεμελιωμένες πάνω στην αναζήτηση του κέρδους, το αριστερόστροφο σύστημα έδινε αδιαμφισβήτητες ιστορικές αξίες. Έτσι μαθαίναμε πως είχαν ‘πολεμήσει τον Άξονα’, είχαν ‘υπερασπιστεί την ελευθερία’, είχαν ‘αμυνθεί υπέρ της δημοκρατίας’ κλπ. Να θυμάστε αυτό το μυστικό, δηλαδή, τον ανεξομολόγητο θαυμασμό για τον ‘american way of life’ (αμερικανικό τρόπο ζωής) από μέρους των φίλο-Σταλινικών ‘συντρόφων’ και μετέπειτα φίλο-Μαοϊκών. Ανοικτά μεν τον απεχθάνονταν και τον περιφρονούσαν, αλλά ιδιωτικά τον ζήλευαν και ονειρεύονταν να απολαύσουν και εκείνοι τα αγαθά του. 

Οι ιστορικοί, οι δημοσιογράφοι, οι κριτικοί της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου βρίσκονταν όλοι από εκείνη την πλευρά: την πλευρά της ‘αντίστασης’, την πλευρά της ‘ελευθερίας’, γι’ αυτό δεν ακουγόταν ποτέ να μιλούν  για τη σφαγή του Porzus, ούτε για τις Foibe, ούτε για το ‘Kόκκινο Tρίγωνο’ όπου βρήκαν το θάνατο χιλιάδες άνθρωποι. 

Αλλά η πλύση εγκεφάλου πήγαινε ακόμα πιο πίσω, περιελάμβανε και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, το 18ο και το 17ο αιώνα και συνέχιζε και σε παλαιότερες εποχές. Ο Paolo Sarpi, ο Galileo Galilei και ο Giordano Bruno υπήρξαν όλοι θύματα του ‘χριστιανικού σκοταδισμού’ και ακόμη πριν υπήρξε ο Μεσαίωνας με τις σταυροφορίες του και την καταδίωξη των αιρετικών. Όλη η ιστορία είχε φτιαχθεί σύμφωνα με την οπτική της ‘απελευθέρωσης’ και της ‘αντίστασης’. Σχολικά βιβλία, περιοδικά, μυθιστορήματα όλα απάγγελαν το ίδιο ποίημα, με επιμονή, με βεβαιότητα, συνεχώς, χωρίς ποτέ μία αμφιβολία, μία αλλαγή απόχρωσης. Από την κεκτημένη ταχύτητα προς τα πίσω, κατέληξαν να δώσουν στον Πλάτωνα το στίγμα του φιλοσόφου της ‘ακροδεξιάς’. Ἐτσι όπως με τον ίδιο τρόπο, στην Κίνα της Πολιτιστικής Επανάστασης (που υπήρξε λίγο πολιτιστική και πολύ θανατηφόρα με εκατομμύρια νεκρούς) φώναζαν ‘Κάτω ο Κομφούκιος!’, παρόλο που ο Κομφούκιος είχε ζήσει πριν 2000 χρόνια και δεν είχε σχέση ούτε με τον κομμουνισμό ούτε με τη ‘Μεγάλη Πορεία’, ούτε με το Κίνημα των ‘Εκατό Λουλουδιών’. 

Αυτά μελετούσαν οι φοιτητές της γενιάς που έζησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι και την πτώση του τείχους του Βερολίνου, καταλήγοντας πομπώδεις αδαείς, μελλοντικοί ατομικιστές της μάζας, εντελώς τυποποιημένοι, πεπεισμένοι ότι είναι Αριστοτέληδες ή ακόμη καλυτέρα (από την οπτική τους) Μαρξ και Έγκελς. Σώθηκαν εκείνοι που είχαν την τύχη να έχουν κάποιο καθηγητή της παλαιάς σχολής, κάποιον καθηγητή με καθαρό μυαλό που δεν ήταν διατεθειμένος να σηκώσει τις σημαίες των νικητών και να διδάσκει τα πολιτικά ορθά ψεύδη, τις προοδευτικές ουτοπίες καθώς και τις μελλοντικές εκτροπές (πχ. ο Nichi Vendola, πρωταθλητής της αριστεράς, που πετά στην Αμερική για να αγοράσει ένα μωρό από μία φτωχή γυναίκα, να το φέρει στο σπίτι του, όπου θα το μεγαλώσει μαζί με το ‘σύζυγό’ του, ως μια ευτυχισμένη οικογένεια). 

Σώθηκαν επίσης εκείνοι  που είχαν τη μεγάλη τύχη να έχουν γονείς ή παππούδες της παλαιάς σχολής, που μεγάλωσαν με την αίσθηση της τιμής και τη λατρεία της τιμιότητας, της εργασίας, της οικογένειας και της πατρίδας. Μπορεί να μην τους άφησαν κληρονομιά βίλες ή παχυλούς τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά τους άφησαν το παράδειγμα μιας ζωής βασισμένης στο πνεύμα της θυσίας, το κουράγιο και την υπηρηφάνεια, χωρίς να ζητήσουν τίποτα από κανέναν, χωρίς να σέρνονται  εμπρός από τους ισχυρούς, αλλά να μένουν πιστοί στις αξίες και στα ιδανικά τους.


Ἀναδημοσίευσις ἀπό : Θεόδοτος

Βουλευτικές Ἀπολαβές - Δεῖτε το σάν κουίζ… τί διαφορές ἔχει μέ σήμερα;


Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο ἐδῶ (ἐάν ἀντέχετε...)

Αὐτή εἶναι ἡ Ἀριστερά, ΗΛΙΘΙΕ !Ἄν ἀντέχετε,δεῖτε τα ὅλα Ἐδῶ

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Γιατί νἀ ἀγωνιζόμεθα,οἱ λίγοι,γιά τούς πολλούς καί ἀνεγκεφάλους; Ἄσε πού τόν μπελᾶ μας θά βροῦμε στό τέλος...


φωτό
 Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1825,ὁ Κουντουριώτης καί τό Ἐκτελεστικό ( Μαυροκορδᾶτοι καί λοιπά τσακάλια καί ὕαινες πολιτικάντηδες),διέταξαν τήν μεταφορά τῶν ὑποδίκων ἀρχηγῶν ( τῶν ὁπλαρχηγῶν πού ἀγωνίστηκαν γιά τήν ἐλευθερία αὐτοῦ τοῦ τόπου,δῆλα δή) στήν Ὕδρα. Καθώς τούς ἐπιβίβαζαν στήν γολέτα Γοργώ,ὁ τελευταῖος στήν σειρά,ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ,στράφηκε πρός τό συγκεντρωμένο στήν προκυμαία, πλῆθος καί εἶπε : 

" Τί τηρᾶτε ὠρέ Ἕλληνες; Ἐγώ εἶμαι,ὁ Κολοκοτρώνης. Ἐμένα δέν μέ τρώει θάλασσα ! Οὔτε τά ψάρια " 

Τό πόπολο παρακολουθοῦσε τό ...θέαμα. Ὅμως ποῦ νά καταλάβῃ πώς ἀκόμη κι' αὐτό πού μποροῦσαν νά κάνουν,τό ὄφειλαν στό αἷμα πού ἔχυσαν ἐκεῖνοι οἱ ἄνδρες πού τώρα ὁδηγοῦνταν στά κελιά τῆς φυλακῆς. Καί οἱ ῥαγιάδες θά ἔμπαιναν στόν ζυγό τῶν πολιτικάντηδων γιά τά ἑπόμενα 200 χρόνια. Ζεμένοι ἀλλά πάνω ἀπό ὅλα ...δημοκράτες ! ! ! 

Οὔστ,λοβοτομημένοι ! 

Υ.Γ. Αὐτή εἶναι ἡ ἐπετειακή μου ἀνάρτησις. Μήν περιμένετε οὔτε ἐμβατήρια,οὔτε ...μεγάλα λόγια ἡρώων. Γιατί ἀκόμη καί μέ τούς ἥρωες,ἔχουμε χάσῃ τόν μπούσουλα,πλέον...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Μιλᾶμε γιά ΠΟΛΥ μεγάλο θράσος οἱ συριζαῖοι ! Διαβᾶστε τό ψήφισμα γιά τήν μή ἀποδοχήν ἐκπροσωπήσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς,στίς ἐκδηλώσεις τῆς 25ης,τῆς συριζαῖας Δημάρχου Λιβαδειάς νά φρίξετε !

ἡ ...δήμαρχος τῆς Λιβαδειᾶς

Βρέ δέν πᾶνε καθόλου καλά τά ἄτομα ! Εἶναι,κυριολεκτικῶς γιά δέσιμο !

Λέει,τό ψήφισμα τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου,τό ὁποῖον ὁμοφώνως ἐψήφισαν :

« ...Οι φασίστες είναι το μακρύ χέρι της μεγάλοεργοδοσίας, τα τσιράκια των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Έχουν αναλάβει εργολαβία το χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος, όπου σηκώνει κεφάλι και αγωνίζεται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε. και των μονοπωλίων. Ο λαός με την δράση του και τους αγώνες του, όπως και στο παρελθόν, θα τσακίσει και θα στείλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το εγκληματικό, φασιστικό μόρφωμα της Χ.Α...»

 Καταλάβατε κάτι; Γιατί ἐγώ ὅπως διαβάζω,ἀντιλαμβάνομαι ὅτι αὐτή ἡ κατακαημένη δἠμαρχος,ἔχει τήν ἐντύπωσιν πώς βρίσκεται (τό κόμμα της ὁ τσυριζα πού τήν ἔβγαλε δήμαρχο,τρομάρα τους)στήν άντιπολίτευσιν ! Καλά δέν ὑπάρχει κανείς νά τήν πληροφορήσῃ,πώς ὁ Axel Chipra εἶναι πρωθυπουργός ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2015;

Δέν ὑπάρχει κανείς νά τήν ταρακουνήσῃ καί νά τήν ἐνημερώσῃ πώς τό τρίτο μνημόνιο πού βιώνουμε (ὑπό τήν χειρώτερη μορφή του) εἶναι ὑπογεγραμμένο καί ψηφισμένο ἀπό τό κόμμα της ; Κανείς δέν τῆς ἔχει πεῖ,πώς αὐτόν τόν λαόν πού ἐπικαλεῖται, ὁ τσυριζα,τόν ἔφτυσε κατάμουτρα,κάνοντας ἕνα ΟΧΙ τοῦ 62%, ΝΑΙ σέ ὅλα ;

Ποῦ ζεῖ,τέλος πάντων,ἡ ἐν λόγῳ ;

Ἄ,ναί,στήν Λιβαδειά ! Ἐκεῖ κατά πώς βλέπω (ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν) πλέον τοῦ 65% εἶναι συριζο-πασοκο-κουμμούνια ! ! ! Ἤμαρτον !


Γι' αὐτό καί μἀζεψαν ὅλα τά ἰσλαμοπράματα ἐκεῖ;  

 Η Λιβαδειά αγκάλιασε τους πρόσφυγες και έγινε πρότυπο
Διαβᾶστε νά ΦΡΙΞΕΤΕ !! ! Τί προπαγάνδα !

Ἀλήθεια,τί κατάλοιπα ἔχουν μέσα τους,αὐτοί ἐκεῖ πέρα ;

Δέν ξέρω, τά χαμένα ἔχω... Δέν μπορῶ νά πῶ τίποτα ἄλλο πέραν τοῦ : Αὐτή ἡ χώρα εἶναι ἄξια τῆς μαύρης καί ἄραχνης μοίρας της ...

Υ.Γ. Τό Ἐργατικό Κέντρο Λιβαδειᾶς,φυσικά, πρωτοστάτησε σ'αὐτό τόν ἀποκλεισμόν. Δέν βάζω παραπομπή στό ἐμετικό ψήφισμα,μπορεῖτε νά τό φαντασθεῖτε...


 Ἑλλάς Αἰώνιον

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Ὦ ναί καί στά Ἰωάννινα παλαιόθεν...


Βολιώτες Ρωμανιώτες Εβραίοι
 Η πρώτη μαρτυρία εβραϊκής παρουσίας στην Ελλάδα είναι μια επιγραφή του 300-250 π.Χ. από την Αττική. Στο ιερό νησί της Δήλου υπάρχει η αρχαιότερη συναγωγή στη διασπορά, που έχει χρονολογηθεί ήδη τον 1ο αι. π.Χ. Όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, βρήκε εκεί οργανωμένη ισραηλιτική κοινότητα, όπως και στους Φιλίππους, τη Βέροια, την Κόρινθο και πιθανώς την Αθήνα.(πηγή)

Ο εβραϊκός πληθυσμός στην Ελλάδα αυξήθηκε τα ρωμαϊκά χρόνια και αποτέλεσε τη βάση των εβραϊκών εστιών κατά τη βυζαντινή εποχή
Κατά τον 12ο αιώνα, ο περιηγητής Βενιαμίν της Τουδέλας ανέφερε την ύπαρξη εβραϊκών οικογενειών και κοινοτήτων σε πολλές πόλεις, ενώ κοινότητες υπήρχαν και στα μεγαλύτερα νησιά. Οι κύριες ασχολίες τους ήταν η υφαντουργία, η βαφή υφασμάτων και η μεταξουργία.
Οι Εβραίοι αυτοί, αποκαλούμενοι αργότερα Ρωμανιώτες, ήταν ελληνόφωνοι και σημαντικά ενσωματωμένοι στον ελληνικό πολιτισμό.

Μεγάλες κοινότητες Ρωμανιωτών υπήρχαν στα Ιωάννινα, στη Θήβα, τη Χαλκίδα, την Κέρκυρα, την Άρτα, την Κόρινθο, καθώς και στα νησιά Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ρόδο και Κύπρο.(πηγή).


Η Γιαννιώτικη Ισραηλιτική Κοινότητα
....
«...η οικονομική άνθηση και η εκπολιτιστική σημασία της Ρωμανιώτικης Κοινότητας Ιωαννίνων κατέστησε αυτή το σημαντικότερο εβραϊκό κέντρο του Λεβάντε. Υπήρξε πρωτοπόρος Κοινότητα που αποτελείτο από γηγενείς ελληνόφωνους Εβραίους». «Αυτό το εβραϊκό κέντρο των Ιωαννίνων», έγραφε ο Βέης το 1921, υπάρχει αδιάκοπα επί της ελληνικής γης μία και πλέον χιλιετηρίδα

«οι παλιοί κάτοικοι που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα του τόπου και είχαν τις δικές τους παραδόσεις, τα ελληνόρυθμα ήθη και έθιμα τους, απορρόφησαν τους καινούργιους φυγάδες( σημ. Ἑλ. Αἰ. : ἑβραίους ἀπό Ἰσπανία). Διατηρήθηκε έτσι μια ελληνίζουσα εβραϊκή Κοινότητα που διαφύλαξε επί αιώνες το δικό της λαογραφικό χρώμα»

Η γλώσσα των Εβραιογιαννιωτών είναι μίγμα της δημοτικής γλώσσας, όπως μιλιέται στην Ήπειρο, μαζί με τούρκικες λέξεις, που ξέμειναν από τον καιρό της τουρκοκρατίας και με εβραϊκές και ιταλικές προσμίξεις (γραικο-ιουδαϊκή γλώσσα).

Και ο αείμνηστος Ιωάν. Νικολάίδης αναφέρει ότι από το 1913 η εβραϊκή παροικία των Γιαννίνων (4.500 κάτοικοι περίπου) «είχε αναπτύξει μεγάλες δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της οικονομίας». Οι Α/ψοί Γ. Λεβή είχαν τραπεζικό οίκο, «άλλοι ήταν καταστηματάρχες, επιστήμονες, ακόμα και στο φτωχό εμπόριο της κασέλας, όπου ρίχνονταν από μικρά παιδιά, διέπρεπαν οι Εβραίοι και πολλοί αναδείχτηκαν αργότερα σε μεγάλους οικονομικούς παράγοντες»

 Το 1925 στον Εμπορικό Σύλλογο Γιαννίνων ήταν γραμμένοι 63 Εβραίοι έμποροι και μόνον 23 Χριστιανοί Γιαννιώτες.Το παράδοξο όμως είναι το εξής: Ενώ υπερτερούσαν οι Εβραίοι στις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 22 Μαρτίου του ίδιου έτους, εξελέγησαν 6 (έξι) έμποροι Γιαννιώτες και τρεις Εβραίοι. Ο Χρηστοβασίλης έγραψε τότε: «χάρις εις την ευγένειαν των Ισραηλιτών, δεν απηρτίσθη ο Εμπορικός σύλλογος εξ ολοκλήρου εξ Ισραηλιτών, αρκεσθέντων τούτων εις τρία μόνον μέλη».

Συναγωγή Ἰωαννίνων Καχάλ Καντός Γιασσάν

Πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στα Γιάννινα υπήρχαν δύο Συναγωγές. Η παλιά Συναγωγή (Καχάλ Καντός Γιασσάν) που είναι μέσα στο Κάστρο (οδός Ιουστινιανού). Δεν είναι γνωστό πότε χτίστηκε, αλλά αντικατέστησε μία παλιότερη Συναγωγή, που χτίστηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο.

Κατά το διάστημα της Γερμανικής Κατοχής δεν υπέστη ζημιές, μας κάνει γνωστό η Νιννέτα Μάτσα – Φέλντμαν, γιατί ο τότε δήμαρχος των Γιαννίνων Δημ. Βλαχλείδης επενέβη και έπεισε τους Γερμανούς ότι αυτό το οίκημα (Συναγωγή) θα το χρησιμοποιούσαν σαν δημόσια βιβλιοθήκη.

Ο Δεσπότης δε των Γιαννίνων (τότε) κ. Σπυρίδων Βλάχος διαφύλαξε στο μητροπολιτικό μέγαρο τους κυλίνδρους της Ιεράς Βίβλου της Συναγωγής, τους οποίους παρέδωσε μετά την απελευθέρωση.
Η Νέα Συναγωγή (Καχάλ Καντός Χαντάς) ήταν έξω από το Κάστρο στη σημερινή οδό Γιωσέφ Ελιγιά (παλιά Μαξ Νορδάου). Χτίστηκε πιθανόν κατά το 1500 μ.Χ. με τον ερχομό των Εβραίων της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας.
(πηγή)

Υ.Γ.  Ἡ φωτό τῆς Συναγωγῆς,ἀπό : Αγάπη γιά τήν Σιών

Αὐτάαααα....

Ἑλλάς Αἰώνιον