" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Δρακογενιές
Κωνσταντίνος Δράκος - Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γιος του Διαμαντάκη Δράκου
Μιχαήλ Α΄ Σούτσος (Βόδας), ηγεμόνας της Μολδαβίας και της Βλαχίας και γιος του Κωνσταντίνου
Αλέξανδρος Σούτσος, Διερμηνέας της Υψηλής Πύλης  γιος του Μιχαήλ
Γρηγόριος Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορία γιος του Μιχαήλ
Αλέξανδρος Σούτσος, Μέγας Ποστέλνικος γιος του Κωνσταντίνου
Γεώργιος Α. Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μέγας Ποστέλνικος γιος του Αλέξανδρου
Δημήτριος Σούτσος, στρατηγός του ρουμάνικου στρατού γιος του Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γιος του Γεωργίου
Ιωάννης Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μπάνος γιος του Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Ποστέλνικος  γιος του Ιωάννη
Νικόλαος Κ. Σούτσος, Μέγας Διερμηνέας της Πύλης γιος του Κωνσταντίνου


Αλέξανδρος Ν. Σούτσος, Μέγας Διερμηνέας της Πύλης, ηγεμόνας της Μολδαβίας και της Βλαχίας και γιος του Νικολάου
Αλέξανδρος Σούτσος, στρατηγός του ελληνικού στρατού, πρόεδρος της Αθηναϊκής Λέσχης, σύζυγος Σοφίας Νικολάου Μαυροκορδάτου
Δημήτριος Σούτσος, κτηματίας, δήμαρχος Αθηναίων και γιος του Σκαρλάτου
Δημήτριος Σούτσος, υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, υπαρχηγός ΓΕΝ, υπασπιστής του βασιλιά Παύλου   
Γεώργιος (Iorgu) Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπουργός οικονομικών στη Ρουμανία και γιος του Αλέξανδρου
Νικόλαος Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μέγας Λογοθέτης και γιος του Αλέξανδρου

Αλέξανδρος Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γιος του Νικολάου
Γεώργιος Ν. Σούτσος, λόγιος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γιος του Νικολάου
Δημήτριος Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γιος του Γεωργίου
Ιωάννης Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γιος του Γεωργίου
Περικλής Σούτσος, στρατηγός του ελληνικού στρατού, υπασπιστής του Βασιλιά Κωνσταντίνου και γιος του Γεωργίου
Ιωάννης Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γιος του Νικολάου
Γρηγόριος Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γιος του Ιωάννη
Δημήτριος Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γιος του Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Σούτσος, αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γιος του Δημητρίου
(πηγή )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου