" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

Μία ἀλήθεια ἀκόμη διά στόματος Τράμπ : Νομίζω πώς τό Ἰσλάμ μᾶς μισεῖ ...«Ὑπάρχει κάτι σ'αὐτούς . Ὑπάρχει ἕνα τρομερό μῖσος..»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου