" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Ῥαγιά μου,ποτέ δέν θά καταλάβῃς γιατί θά εἶσαι ΠΑΝΤΑ ῥαγιάς...

 
Γιατί μοῦ θυμίζει ...κουμμούνια ;


Κατέβηκαν στούς δρόμους οἱ ἀγρότες γιά νά διαμαρτυρηθοῦν γιά ΟΛΑ,ἀλλά αὐτό πού ἐπέτυχαν ἦταν μᾶλλον τό ἀντίθετον ! 

Ὅταν βλέπεις ὁμάδες τῆς κοινωνίας μας, πού ὑποτίθεται πώς ἔχουν δίκαια αἰτήματα τά ὁποῖα ἐπιχειροῦν νά προβάλουν μέσῳ μαζικῆς διαμαρτυρίας καί  νά λειτουργοῦν ὅπως τά ἀναρχοάπλυτα φρικιά, ἐκεῖ προφανῶς χάνεται ὅλον τό δίκαιόν τους...Προφανῶς καί δέν γίνεται λόγος γιά ὅλους τούς διαμαρτυρομένους πού βγῆκαν σήμερα στούς δρόμους γιά νά βροντοφωνάξουν : Κάτω τά χέρια ἀπό τήν ἀγωνιζομένη ἀγροτιά,ἀλλά αὐτό πού ἔμεινε καί φρόντισαν τά κανάλια καί γενικῶς ὅλα τά μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως,νά προβάλουν ὡς κυρίαρχον θέμα,ἦταν τά σπασίματα ἀστυνομικῶν ὀχημάτων,οἱ ῥίψεις λίθων καί διαφόρων ἀντικειμένων κατά τῶν ὁργάνωνν τῆς τάξεως,τότε κάτι δέν πάει καθόλου καλῶς...

Διότι,πιστεύω,αὐτοί πού τό ἔκαναν πρέπει νά ἦσαν ἐντεταλμένα ὄργανα τοῦ καθεστῶτος ! Ἔπρεπε νά λειτουργήσουν κατά τόν τρόπον αὐτόν διά νά προκαλέσουν τό κοινόν αἴσθημα ! Καθ'ὅτι ὁ ἁπλός πολίτης θά ἀναρωτηθῆ :τί τοῦ ἔφταιγαν τά ὁχήματα,τί τοῦ ἔφταιγαν οἱ κάδοι καί ἐν τέλει τί τοῦ ἔφταιγαν ὅλα καί ὅλοι πού ἐδέχθησαν τήν μανία ὁμάδας ἀγροτῶν; Καί νά πώς θά σταθοῦν ἀπέναντί τους οἱ πολίτες πού θά ἔπρεπε νά βρεθοῦν στό ἀγωνιστικό τους κάλεσμα ὡς μία φωνή,μία δύναμις ἔναντι τῶν έντεταλμένων ὁργάνων τῆς διεθνοῦς τοκογλυφίας ! 

  Καί τό χειρότερον τῆς ὑποθέσεως εἶναι πώς ἀργότερα μόλις καταλαγιάσει ὁ θυμός καί ἐπέλθῃ ἡ κούρασις τοῦ ἀνεφίκτου,θά βρεθῇ  κάποιος Μπούτας νά κεράσῃ τσικουδιά ἤ τσίπουρο ἤ οὐζάκι τόν Axel καί περασμένα - ξεχασμένα... Ἄν τε πάλιν στάς θέσεις μας στό μαστίγιο καί τό μεροδούλι...

Καί κανείς δέν θά τούς συμαρασταθῆ. Κανείς ! 

Θέλετε νά διαμαρτυρηθεῖτε,ἀγαπητοί ἀγρότες ; Μαζευτεῖτε ὅλοι ἔξω ἀπό τό Μαξίμου, κατασκηνῶστε σύν γυναιξί καί τέκνοις ἐπ' ἀόριστον ! Μέχρι νά ἀναγκαστῇ ἡ κυβέρνησις νά ἔρθῃ σέ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ἀνοικτόν διάλογον μαζύ σας. Καί ἐκεῖ νά ἀκουστοῦν ΟΛΑ ! Θά ἔχετε καί ἐμᾶς μαζύ σας,ὅλους,νά εἶστε βέβαιοι. 

Ἐάν τό κάνατε αὐτό,ὅμορφα καί κόσμια θά εἴχατε ἀποτελέσματα,τώρα τό μόνον πού ἐπιτυγχάνεται ἀπό αὐτές τίς ἐνέργειες εἶναι ἡ ἐκτόνωσις καί ἡ ἐπερχομένη ἀδράνεια. Αὐτό δῆλα δή πού ἐπιδιώκει τό Σύστημα καί τά ὅργανά τους. 

Ἄντε,ξυπνᾶτε ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ῥαγιάδες ! ! ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου