" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Τό Σύστημα ξέρει τί κάνῃ,ἐσύ ῥαγιά μου τί καταλαβαίνεις ;


Εἴδατε πόσο δίκαιον ἔχω ὅταν κάνω λόγον γιά ἐντεταλμένα ὅργανα τοῦ Συστήματος καί τοῦ Καθεστῶτος,ἀνάμεσα στούς διαμαρτυρομένους ἀγρότες ;

Γιά νά μοῦ ἐξηγήσῃ κάποιος,τί ἀκριβῶς σήμαινε τό λάβαρον τῆς "Ἀνεξάρτητης Κρήτης", στήν ἐν λόγῳ ἀγροτικήν κινητοποίησιν; 

Καί,ἐάν ὑποθέσουμε πώς τό γεγονός ἦταν μεμονομένον,ἀπό κάποιον κάφρον,σέ κανέναν ἀπό τούς ἑκατοντάδες δέν ἔκανε ἐντύπωσιν καί νά τοῦ ζητήσῃ νά τό μαζέψῃ; 

Ἀλλά τί λέω; Κυττάτε τους καί θά καταλάβετε...

Πρωτίστως ὅμως δεῖτε τόν κύριον (στό μέσον μπροστινό μέρος τῆς φωτογραφίας) πού κρατᾶ τήν φωτογραφική μηχανή καί ἀποθανατίζει τό κυματίζον λάβαρο ! ...

Καλῶς κοιμᾶσαι ῥαγιά μου,διότι ἄμα ξυπνήσεις... Πρῶτα τόν ἑαυτόν σου θά δικάσῃς...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου