" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Τί ἀμαρτίες πληρώνουμε,Θεέ μου !


ΧΑΠΑΚΩΜΕΝΟΣ ΤΟΝ EKANE ΤΟΝ ANAΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ; ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ Ο «ΜΠΑΡΜΠΑ – ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ». ΓΕΛΑΝΕ ΟΧΙ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΓΕΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ!


Δέξου τήν ταπεινή μας ἱκεσία καθώς εὐλαβικά τιμοῦμε τήν Αἰωνία Μνήμη σου !

Ἡ μεγαλοσύνη τῶν ἐθνῶν δέ μετριέται μέ τό στρέμμα.
Μέ τῆς καρδιᾶς τό πύρωμα μετριέται καί τό αἷμα.
Ἠμέρα Σάββατο, τοῦ Φεβρουαρίου,στίς 27, τῆς χρονιᾶς τοῦ 1943 ἔφυγε ὁ Μεγάλος,ὄχι μόνον ποιητής καί λόγιος,μά ἕνας στοχαστής,φιλόσοφος τῶν συγχρόνων καιρῶν καί γνήσιος ἀπόγονος τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πνεύματος ! Ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς ! Ὁ λάτρης τῶν ἐθνικῶν ἱδεωδῶν καί ἀξιῶν. 

Δέν ξέρω ἄν ὁ λαός ἐξ αἰτίας ἐκείνου τοῦ θανάτου,βρῆκε τήν εὐκαιρία νά προβῇ καί σέ κάποιο εἴδος διαμαρτυρίας ἐν καιρῷ κατοχῆς,ὅμως σίγουρα ὕψωσε τήν φωνή του γιά νά ὁδηγήσῃ τήν ψυχή τοῦ ἀγαπημένου του Ποιητοῦ,στόν ἐλεύθερο δρόμο πρός τά οὐράνια ! Ἦταν μία ἀπό τίς στιγμές πού πέρασε στήν Ἱστορία ἀντάμα μέ τόν θαυμασμό γιά τόν Ἕλληνα πού ὅταν τόν ὀδηγοῦν οἱ Ἀξίες καί οἱ Ἰδέες,θεριεύει !!!

Σ'εκείνη τήν στερνή ἀποχαιρετηστήρια τελετή,τῆς 28ης Φεβρουαρίου,ὁ ἐπικήδειος τοῦ ἐπίσης μεγάλου Ἀγγέλου Σικελιανοῦ,μέ τήν μορφή ποιήματος,ἀπέδωσε μέ τόν πλέον ἄριστο τρόπον τό μεγαλεῖο μιᾶς τεραστίας προσωπικότητος,ὄπως ἦταν ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς ! 


Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές, 
 δονῆστε σύγκορμη τή χώρα πέρα ὡς πέρα… 
 Βογκῆστε τύμπανα πολέμου… Οἱ φοβερές σημαῖες, 
ξεδιπλωθεῖτε στόν ἀέρα! 

 Σ᾿ αὐτό τό φέρετρο ἀκουμπᾶ ἡ Ἑλλάδα ! Ἕνα βουνό 
 μέ δάφνες ἂν ὑψώσουμε ὡς τό Πήλιο κι ὡς τήν Ὄσσα, 
κι ἂν τό πυργώσουμε ὡς τόν ἕβδομο οὐρανό, 
 ποιόν κλεῖ, τί κι ἂν τό πεῖ ἡ δικιά μου γλώσσα; 

 Μά ἐσύ Λαέ, πού τή φτωχή σου τή μιλιά, 

 Ἥρωας τήν πῆρε καί τήν ὕψωσε ὡς τ᾿ ἀστέρια, 
 μεράσου τώρα τή θεϊκή φεγγοβολιὰ 
 τῆς τέλειας δόξας του, ἀνασήκωσ᾿ τον στά χέρια 

 γιγάντιο φλάμπουρο κι ἀπάνω ἀπό μᾶς 

 πού τόν ὑμνοῦμε μέ καρδιά ἀναμμένη, 
 πές μ᾿ ἕνα μόνο ἀνασασμόν: «Ὁ Παλαμᾶς!»,
 ν᾿ ἀντιβογκήσει τ᾿ ὄνομά του ἡ οἰκουμένη! 

 Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές,  
δονῆστε σύγκορμη τή χώρα πέρα ὡς πέρα… 
 Βογκῆστε τύμπανα πολέμου… Οἱ φοβερές 
 σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στόν ἀέρα! 

 Σ᾿ αὐτό τό φέρετρο ἀκουμπᾶ ἡ Ἑλλάδα! Ἕνας λαός, 

 σηκώνοντας τά μάτια του τή βλέπει… 
 κι ἀκέριος φλέγεται ὡς μέ τ᾿ ἄδυτο ὁ Ναός, 
 κι ἀπό ψηλά νεφέλη Δόξας τόνε σκέπει. 

 Τί πάνωθέ μας, ὅπου ὁ ἄρρητος παλμός 

 τῆς αἰωνιότητας, ἀστράφτει αὐτήν τήν ὥρα 
 Ὀρφέας, Ἠράκλειτος, Αἰσχύλος, Σολωμός 
 τήν ἅγια δέχονται ψυχή τήν τροπαιοφόρα, 

 πού ἀφοῦ τό ἔργο της θεμέλιωσε βαθιά 

 στή γῆν αὐτήν μέ μίαν ἰσόθεη Σκέψη, 
 τόν τρισμακάριο τώρα πάει ψηλά τόν Ἴακχο 
 μέ τούς ἀθάνατους θεούς γιά νά χορέψει. 

 Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές, 

 δονῆστε σύγκορμη τή χώρα πέρα ὡς πέρα… 
 Βόγκα Παιάνα! Οἱ σημαῖες οἱ φοβερές 
 τῆς Λευτεριᾶς ξεδιπλωθεῖτε στόν ἀέρα! 


Τί ἔπαθε ἡ Ἑλλάς καί δέν γεννᾷ πλέον Παλαμάδες; Ποιός στείρωσε αὐτόν τόν τόπο; Ποιός παλεύει μέ νύχια καί μέ δόντια νά ξεριζώσῃ ἀκόμη καί τά ἑλληνικά λιθάρια,ἀπό φόβο μήπως γεννήσουν Ἕλληνα; 

Μεγάλε Παλαμᾷ,ἄκου τήν φωνή μας,ἄκου τήν κραυγή τῆς ἀγωνίας μας,στάσου νοερά δίπλα μας καί γέμισέ μας μέ ἐκεῖνο τό πάθος πού χρειάζεται γιά νά σηκωθοῦμε καί πάλι ὁρθοί ! Δέξου τήν ταπεινή μας ἱκεσία καθώς εὐλαβικά τιμοῦμε τήν Αἰωνία Μνήμη σου ! 

Ἡ Πελασγική

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

Πρόγραμμα «Ἥλιος» ἡ ἐπιστροφή τοῦ Κάδμου...


Τό ὓπουλο σχέδιον μέ τήν ὀνομασία « Ἥλιος» βάζῃ σ'ἐφαρμογή ἡ προδοτική,κατσαπλιάδικη κυβέρνησις καί ἀφορᾶ στήν κατάρτισιν τῶν λαθρό(πέραν τῶν ἤδη τεραστίων παροχῶν - ἐνοίκιο,μηνιαῖα χρηματοδότηση,δωρεάν περίθαλψη,δωρεάν μεταφορά μέ μμμ-)στόν ἐργασιακό τομέα καί ἐξιδίκευσιν,ἀλλά καί στήν «κοινωνική ὑποστήριξιν» ὅπως τήν λένε,βλέπε στό κάρφωμα μέσῳ τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ,τῶν ἑλλήνων πολιτῶν πού θά ἀντιδροῦν. Ἐξ οὔ καί ἡ διευκόλυνσις προσβάσεως τῶν λαθρό στίς τοπικές ὑπηρεσίες...

 Μέ ἄλλα λόγια τό πρόγραμμα αὐτό τί κάνει στήν οὐσίαν; Μά ἑτοιμάζει τούς νέους κατοίκους αὐτῆς τῆς χώρας.
Γιά νά πάρουμε τά πράγματα μέ τήν σειράν γιά νά δοῦμε καί τήν σύνδεσιν αὐτοῦ τοῦ προγράμματος μέ τήν ἴδια τήν ἱστορίαν καί τήν ἐπανάληψίν της ἤ ἀλλιῶς τήν δοκιμασμένη συνταγή πού ἀκολουθοῦν οἱ παγκόσμιοι συνωμότες καί τήν ὀνομάζουν ἔτσι...

Ἀλήθεια,γιατί ἐπελέγη ἡ Βοιωτία γιά τήν ἐφαρμογή αὐτοῦ τοῦ σχεδίου; Ἤταν τυχαῖον,ἄρα γε; Δέν νομίζω.Ποιός πῆγε στήν Βοιωτία (μετά ἀπό χρησμό βεβαίως-βεβαίως) καί ἀκολουθώντας μία ἀγελάδα μέ τό σημάδι τῆς ἡμισελήνου (!!!) πάνω της ; Μά ὁ Κάδμος,ὁ ἐκ Φοινίκης προερχόμενος ! Τί ἔκανε στήν Βοιωτία ὡς πρώτη του δουλειά; Μά σκότωσε ἕναν δράκοντα (όπ ! ὅτι ἔκανε καί ὁ Ἀπόλλων δῆλα δή...Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) καί ἔσπειρε τά δοντάκια του μέ ἀποτέλεσμα νά βγοῦν ἀπό αὐτά κάποια ὅντα,οἱ Σπαρτοί ! Οἱ κάτοικοι τῆς πόλεώς του,τῆς Θήβας !

Ἀπορία : Ἀνθρώπους δέν εἶχε στήν περιοχή τῆς Βοιωτιας; Ἀστεῖα ἐρώτησις. Φυσικά καί εἶχε. Οἱ Μινύες καί οἱ Βοιωτοί ἦσαν οἱ ἐκεῖ κάτοικοι ὅταν κουβαλήθηκε ὁ Κάδμος. Καί εἶναι ἀστεῖο νά πιστεύῃ κανείς πώς ἦρθε μόνος του. Οἱ Σπαρτοί του,ἦσαν δικοί του πού τόν ἀκολουθοῦσαν ἀπό τήν Φοινίκη.Ποίου ἐγγονός ἦτο ὁ Κάδμος; Μά τοῦ ...ξεχωριστοῦ Ἐπάφου,τῆς Ἰοῦς-ἀγελάδας :
Ποιόν γέννησε ἡ κόρη του Σεμέλη; Τόν Διόνυσον καί ὄχι ὅποιον καί ὅποιον...
Ἀπό τήν ἴδια φάρα (ἐγγόνια τοῦ Κάδμου) οἱ Ζύθος καί Ἀμφίων,ξέρετε,αὐτοί πού ἔχτισαν τά τείχη τῶν Θηβῶν (ἑπτάπυλον) μέ τήν λύρα τοῦ Ζύθου,τά χεράκια (καί τό ...ραβδάκι) τοῦ Ἀμφίωνος καί τῇ βοηθείᾳ τοῦ Ἀπόλλωνος...Μόνον...
Ἄ,ἔχουμε καί ἐκεῖνα τά δῶρα, τά περίεργα βρέ παιδί μου,πού ἔδωσαν ἡ Ἀθηνᾶ καί ὁ Ἤφαιστος (ὤχ πάλιν τό ἴδιο ζεῦγος ὅπως μέ τόν δρακόμορφο Ἐριχθίωνα; ) στόν γάμο τοῦ Κάδμου καί συγεκριμένως στήν νύμφη Ἀρμονίαν. Ἕνα πέπλον καί ἕνα περιδέραιον πού ἔμελλαν (γιατί ἄρα γε; ) νά φέρουν δεινά πολλά...
Τὀ περιδέραιον,λέγεται,πώς παρίστανε δύο ὅφεις μέ ἀντικρυστά τά κεφάλια τους καί τά στόματά τους ἀνοικτά,λές καί ἤθελαν νά καταπιοῦν τό ἕνα τό ἄλλο... 

Πρός τό τέλος τῆς ζωῆς τους Κάδμος καί Ἀρμονία πῆγαν στήν Ἰλλυρία ὅπου τελικῶς μεταμορφώθηκαν σέ φίδια ! ! !(βρέ τά φιδάκια,δίνουν καί πέρνουν)!   Πἰσω ὅμως εἶχαν μείνει τά τέκνα τους καί φυσικά οἱ Σπαρτοί,ὅπου καί κυριάρχησαν στήν Βοιωτία ἀλλά καί στά ἑλλαδικά γενικώτερα...

Ἔτσι ἀρχίζουν ὅλα καί κατά περιόδους οἱ δοκιμασμένες συνταγές ἐπαναλαμβάνονται. Τί νομίζετε,τυχαίως ὀνόμασαν τό πρόγραμμα «Ἤλιος» ; Μά Ἤλιος καί Ῥᾶ,δέν εἶναι συνώνυμον; Τό μάτι τοῦ Ῥᾶ στό κεφάλι τῆς Ἰοῦς ,τῆς ἱερῆς ἀγελάδας Ἰοῦς,ἀποδεικνύει καί ποιοί ἔχουν τό πάνω χέρι,τήν ἐξουσίαν.Ποιοί σχεδιάζουν καί ἐπιβάλλουν στόν ἀδαή καί ἐσκεμμένως ριγμένο στά σκοτάδια τῆς ἀγνοίας, μαζάνθρωπον...


Ἡ Πελασγική 

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Καί νά ἦταν μόνον τά βατράχια τοῦ Ναυτικοῦ τῶν ΗΠΑ ; Ὅλα τά μεγάλα καί οὐσιώδη συμβολίζονται ἀπό Ἀρχαῖα Ἑλλάδα ! Στό ἐξωτερικό,βεβαίως-βεβαίως...

Capitol Hill
First Bank of US, Philadelphia


United States Treasury Department in Washington
Philadelphia Museum of Art
Second Bank of the United States

The Jefferson Memorial in the US
Καί πολλά,πολλά,μά πάρα πολλά ἀκόμη...

Ἑμεῖς ἐδῶ πόσο ἐκτιμοῦμε καί τιμοῦμε τήν κληρονομιά μας; Μά ἐμεῖς εἴμεθα ...προοδευτικοί,βρέ ...

Υπουργείο Οικονομικών
Μουσείο Ακρόπολης
 Μέγαρο Μουσικής
Καί μετά μοῦ λές γιατί ξεπουλιέται καί διαμελίζεται αὐτή ἡ χώρα...

Ἡ Πελασγική

Γιά μαντέψτε ποιό εἶναι τό ἔμβλημα τῶν «βατραχιῶν» τοῦ Ναυτικοῦ τῶν ΗΠΑ (US NAVY SEALS) τῆς 300ης σειρᾶς;

United States Navy SEAL

Μήν ψάχνετε ἀδίκως σέ ἀμερικάνικα σύμβολα,ὅσο ὑπερηφάνους κι'ἄν τούς κάνουν τούς ἀμερικανούς. 
Μήν ψάχνετε οὔτε σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα. 

Ἕνα εἶναι τό σύμβολον τῆς ὑπερηφάνιας ,ἐνός πολεμιστή γενναίου,τῶν 300 τοῦ Σπαρτιάτου Βασιλέως Λεωνίδου ! 

Ἰδοῦ : 
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Ὁ ἀποσιωπώμενος ὀρυκτός πλοῦτος τῆς Μακεδονίας

εἰκών ἀπό ἐδῶ
Διαβᾶστε,ἀνά νομόν,τόν ὀρυκτόν πλοῦτον τῆς Μακεδονικῆς γῆς καί ἀναλογισθεῖτε ἕναν ἀκόμη λόγον γιά τόν πόλεμον πού δέχεται ἡ ἔρημος αὐτή χώρα,ἀπό ξένους ἀλλά καί ἐγχωρίους (τούς χειρωτέρους) ἐχθρούς.

Τό κατωτέρῳ θέμα εἶναι ἀπό τό ἱστολόγιον : ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV


Ο ΑΠΟΣΙΩΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβᾶστε ἐπίσης ἐδῶ :

  Χάρτης κοιτασμάτων φυσικού αερίου Ανατ. Μεσογείου απο μετρήσεις MAD (2007)Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη


Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Ἡ «εἰδική ἀποστολή» τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου,στήν Διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γούντς

ἡ εἰκών ἀπό ἐδῶ
Ἕχουμε καί κατά τό παρελθόν γράψῃ πώς ἀπό τούς πολέμους βγαίνουν κερδισμένοι οἱ γνωστοί καί καθόλου ἄγνωστοι παγκόμιοι ἐξουσιαστές (σέ κάθε ἐπίπεδο). Ὅπως βεβαίως καί τό ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ δημιουργοί τῶν πολέμων. Ἕνας τέτοιος καί ὁ Β΄μεγάλος πόλεμος. Τό ποιοί ὡφελήθησαν εὐκόλως μπορεῖ κανείς νά τό ἀντιληφθῆ τόσον ἀπό τό ποιά οἰκονομία κινοῦσε τά πάντα κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου ὅσον καί τό ποιός κανόνισε,μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς διασκέψεως πού ἔβαλε τά θεμέλια,νά κινῆ καί πάλιν τά πάντα μετά ἀπό αὐτόν. Ἦσαν οἱ ΗΠΑ (ὅπου ΗΠΑ= Σιών) μέσῳ τοῦ προέδρου τους Φραγκλίνου Ῥοῦσβελτ πού ὁργάνωσαν τήν οἰκονομική διάσκεψιν τό καλοκαίρι τοῦ 1944 (ἀπό 1- 22 Ἰουλίου ),λίγο πρίν τήν λήξιν τοῦ πολέμου. Τήν γνωστή Διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γούντς. Ἐκεῖ ἀπεφασίσθη ἡ ἴδρυσις τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης ἀλλά καί τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Ἔ, αὐτό νομίζω λέει πολλά...

Ὁ Παπανδρέας μέ τόν ἐπικεφαλῆς τῆς ἑλλ.ἀντιπροσωπείας διοικητή τῆς ΤτΕ , Βαρβαρέσο καί τόν οἰκονομολόγο Σμπαρούνη (εἰκών)
Αὐτό πού μᾶς κάνῃ ἐντύπωσιν ἐδῶ, εἶναι ἡ παρουσία τοῦ νεαροῦ τότε (25 χρονῶν),Ἀνδρέα Παπανδρέου,ὁ ὁποῖος παρέστη γιά λογαριασμόν τῆς Ἑλλάδος μαζύ μέ τόν Διοικητή τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος,μεγάλο οἰκονομολόγο,Κυριάκο Βαρβαρέσο καί ἕναν ἀκόμη ἐξέχοντα οἰκονομολόγον τόν Ἀθανάσιον Σμπαρούνη. Τί ἤθελε ὁ 25χρονος Παπανδρέας στήν παγκοσμίας ἐμβελείας αὐτήν διάσκεψιν; 

Ἄς ἀκούσουμε τόν Mr V : Υ.Γ. Ἔχουν ἐνδιαφέρον τά βιογραφικά στοιχεῖα τῶν ἀνωτέρῳ οἰκονομολόγων. Διαβᾶστε τα.

Ἡ Πελασγική

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018

Ὅτι μαθαίνει κανείς,καλόν εἶναι...Ἴων,ὁ γενάρχης τῶν Ἑλλήνων


Ἲων,υἱός Κρέουσας κόρης τοῦ Ἐρεχθέως καί Ἀπόλλωνος.

Ἐρεχθεύς,ταυτίζεται μέ τόν Ἐριχθόνιο ἀπό πολλούς συγγραφεῖς τῆς ἀρχαιότητος,ὅμως κατά τόν Ὅμηρο ἦταν υἱός Ἠφαίστου  καί Γαίας,οἱ ὁποῖοι τόν ἔδωσαν στήν Ἀθηνᾶ μέσα σ'ἕνα κάνιστρο.Αὐτή τό ἔδωσε στίς κόρες τοῦ Κέκροπος ἀπό τίς ὁποίες οἱ δύο εἶχαν τήν περιέργεια τῆς γάτας καί τίς ἔφαγε τό μαῦρο τό σκοτάδι.Γιατί; Ἐπεί δή,παρ'ὅλο πού ἡ Ἀθηνᾶ τούς ἀπαγόρευσε νά ἀνοίξουν τό κάνιστρον,αὐτές τό ἔκαναν καί βλέποντας πώς τό μωρό ἦταν ἕνας ὅφις τρελάθηκαν ! Πῆραν τά βουνά καί γκρεμίσθηκαν στά βράχια. Ἡ συνετή και πιστή στήν Ἀθηνᾶ,Πάνδροσος,πού δέν εἶχε περιέργεια ἤ ἀλλιῶς δέν τολμοῦσε νά παραβῇ τίς ὁδηγίες τῆς ...θεᾶς,σώθηκε καί μάλιστα μεγάλωσε τό βρέφος πού τελικῶς ἔγινε καί βασιλεύς τῶν Ἀθηνῶν καί ὄχι μόνον.

Μετενόμασε τούς Κεκροπίδες σέ Ἀθηναίους καί μαζί μέ τόν ἀδερφό του Βούτη μοίρασαν τήν ἐξουσίαν. Ὁ μέν λαβών τό κοσμικό μέρος καί ὁ δέ τό θεοκρατικόν. Ἔτσι καθιερώθηκε ἡ Ἀθηνᾶ πολιοῦχος τῆς πόλεως.Καί ἀπό ποῦ ἦρθε ὁ Ἐρεχθεύς ; Ἀπό τήν Αἴγυπτον,παρέα μέ τήν Ἀθηνᾶ,πού κάποιοι ἄλλοι συγγραφεῖς θεωροῦν καί ὡς δική του μητέρα,ἀπό τόν Ἤφαιστον.

Ἴων,τώρα,ποίου ἦτο υἱός; Τοῦ Ἕλληνος.Καί ὁ Ἕλλην; Τοῦ Δευκαλίωνος καί τῆς κοκκινομάλας Πύρρας. (Ἄκου κοκκινομάλλας ! Ὀβίδιε,δέν μᾶς τά λές καλά...Ἤ μᾶς τά λές καί ἐμᾶς δέν μᾶς ἀρέσει; ...)

Κρέουσα,τοῦ φιδόμορφου Ἐρεχθέως,ἀπό τόν Ἀπόλλωνα,γεννᾶ τόν Ἴωνα,τόν ὁποίον ὅμως παράτησε βρέφος,ἐπεί δή ἦταν ἀνύπαντρη καί ντρεπόταν νά ἔχῃ παιδί,ἔστω καί ἀπό ἕναν ...θεό !

Τό περιμάζεψε ὁ Ἐρμῆς (αὐτός μέσα σ'ὅλα ἦταν) καί  τό πῆγε στούς Δελφούς ὅπου μεγάλωσε.Ἐκεῖ βρέθηκε καί ἡ Κρέουσα ὅταν μή μπορόντας μετά τόν γάμο της νά κάνῃ παιδί,πῆγε νά πάρῃ χρησμόν. Ἀντ' αὐτοῦ πῆρε παιδί ! Τόν Ἴωνα. (διαβᾶστε τήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδου Ἴων. Στό τέλος τοῦ ἔργου,ἐμφανίζεται ἡ Ἀθηνᾶ καί βεβαιώνει πώς ὁ Ἴων εἶναι υἱός τοῦ Ἀπόλλωνος καί τῆς Κρέουσας.Ὄμως τούς λέει καί ἄλλα ...ὡραῖα... )

«Μη φεύγετε δεν είμαι εχθρός, φίλος σας είμαι. Και εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα είμαι η Παλλάδα. Ο Απόλλωνας με στέλνει. Δεν έκρινε σωστό να 'ρθει ο ίδιος. Μήπως ακούσει εις βάρος του για το Τότε. Στις Μακρές Πέτρες.

Με στέλνει να πω τα λόγια του. Ότι η Κρέουσα σε γέννησε με πατέρα το Φοίβο. Ότι σ' έδωσε εκεί που σ' έδωσε, όχι σαν γονιό σου αλλά για να μένεις σε παλάτι. Αλλά καθώς το πράγμα χάλασε στην πορεία, φοβήθηκε μη γίνει κάποιος από τους δυο σας φονιάς του άλλου και τα έφερε έτσι. Και σας έσωσε.

Δεν ήθελε να σας τα πει εδώ. Στην Αθήνα ήθελε να σε φανερώσει πως είσαι

γιος του. Και της Κρέουσας. Για να φέρω σε πέρας όλο το θέλημα του Φοίβου όμως, ακούστε τους χρησμούς του θεού που για χάρη του ήρθα.

Κρέουσα!

Πάρε το γιο σου και πήγαινε στην Κεκροπία και να του δώσεις το θρόνο. Απ' τη γενιά του Ερεχθέα είναι και στη χώρα μου να βασιλέψει. Το δίκαιο αυτό είναι. Και ένδοξος να γίνει. Τέσσερις γιους θα κάνει - αρχηγούς των φυλών που κατοικούν γύρω στο βράχο μου.

Πρώτη φυλή θα είναι οι Γελέοντες.

Δεύτερη και τρίτη οι Όπλητες και Αργαδαίοι

και από της ασπίδας μου το όνομα, την Αιγίδα,

θα ονομαστούν οι Αιγίκοροι. Τέταρτοι.

Και των γιων του οι γιοι μετά όταν έρθει ο καιρός ο ορισμένος θα πάνε στα νησιά των Κυκλάδων και στα αντίπερα ακρογιάλια.

Και δύναμη θα δώσουν στη χώρα μου και στο κράτος μου.

Θα κατοικήσουν αντικριστά στους κάμπους Ασίας και Ευρώπης και Ίωνες θα τους λεν. Από το όνομά του. Και δόξα θα πάρουν.

Κι εσύ με τον Ξούθο θα κάνετε τον Δώρο και απ' αυτόν θα δοξαστεί η Δωρίδα.

Και τον Αχαιό. Αυτός θα βασιλέψει στην παραλία του Ρίου στη γη του Πέλοπα και ο λαός απ' αυτόν θα πάρει το όνομα. Αχαιοί θα λέγονται.

Όλα καλά ο Απόλλωνας τα έκανε.

Γέννησες εύκολα και κρυφά. Το παιδί σου που έριξες κλεισμένο στα σπάργανα βρέφος, πρόσταξε τον Ερμή να το πάρει, να το φέρει εδώ. Και το μεγάλωσε. Δεν το άφησε να χαθεί.

Και τέλος Κρέουσα, μη λες πως είναι γιος σου ο Ίωνας - άσε τον Ξούθο να τον χαίρεται.

Έχεις το αγαθό σου. Πήγαινε. Να ευτυχείτε. Τελείωσαν τα δεινά σας. Μοίρα καλή στο εξής σας προμαντεύω»
(Εὐριπίδου Ἴων, στίχ.1553-1605)

Καταλάβατε; Ὅλα καλά τά ἔκανε ὁ Ἀπόλλων ! Βρέ,τόν Ἀπόλλωνα,βρέ τό μαντεῖο του,βρέ τήν δαφνοφάγο Πυθία ! ( Κι'ὅσο σκέφτομαι πώς κάποιοι σήμερα εἶναι φανατικοί μέ τόν Φοῖβο καί τά λοιπά πού κουβαλᾶ μαζύ του,τί νεῦρα μέ πιάνουν ! Μά,τόσον πολύ σᾶς ἀρέσει νά σᾶς χειραγωγοῦν; ! ! ! Εἴπαμε ὅμως,ἡ ἀμορφωσιά, εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα κακά ... )

Παιδιά σέ φασκιές πού ῥίχνονται σέ ποτάμια,σέ Μαντεῖα,δέν ἔχει καί τόσον σημασία πού ἀλλά τό μετά. Γιατί μετά αὐτά τά παιδιά διαφεντεύουν,παραδόξως ! Μέχρι γενάρχες γίνονται. Ἔτσι ὁ Μωϋσῆς ἔτσι καί ὁ Ἴων ! Τί ἔγινε βρέ παιδιά; Δέν τά λέω ἐγώ...

Ἐπίσημος,στά χαρτιά ἐννοῶ,πατέρας τοῦ Ἴωνος ἦταν ὁ Ξοῦθος. Ὁ ἐγγονός τοῦ Δευκαλίωνος. Τί ἔγραφε ὁ Σταγειρίτης γιά τόν Δευκαλίωνα ;« Τόν ἀναφέρουν ὡς Σκύθη ἤ Αἰγύπτιον...Ὁ δέ Δευκαλίων τοῦ Προμηθέως καί τῆς Κλυμένης,θυγατρός τοῦ Ἄτλαντος,ἦτο Ἕλλην καί κατά πολλά φαινόμενα, ἐκ τῆς Πελοποννήσου.Ἐπειδή,ὡς εἴρηται, ἐκεῖ κατέφυγον ὁ Προμηθεύς καί Ἄτλας μετά τήν Τιτανομαχία...».
(Περί Δευκαλίωνος καί ἀπογόνων αὐτοῦ.τόμος Δ΄,σελίς 276)

Καί ἀφοῦ ἦταν Ἕλλην, γιατί ἔστειλε τά βλαστάρια του σέ κάθε γωνιά τῆς ἑλλαδικῆς καί θέριζαν τούς Πελασγούς καί τούς ἔκλεβαν τά βασίλεια; Γιατί δέν κάθονταν στά αὐγά τους καί στήν δική τους περιοχή; Ποιά περιοχή,θά μοῦ πῇς,ἔλα ντέ ;  

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους

Τό ἴδιο ὁ Δαναός,πού ἦρθε ἀπό τήν Αἴγυπτο,ὁ Κάδμος ἀπό τήν Φοινίκη,ὁ Τάνταλος ἀπό τήν Φρυγία καί πάει λέγοντας...Ὅμως μέ τόν Δευκαλίωνα τό πρᾶγμα εἶναι σοβαρότατον,ἀφοῦ αὐτός εἶναι πού γεννᾷ τόν Ἕλληνα,τόν γενάρχη τῶν Ἑλλήνων.

Καί ἡ μανοῦλα του,ἡ κοκκινομάλλα Πῦρρα,τί σᾶς λέει; Γιατί κοκκινομάλλα,ὅταν μόνον ἑλληνικό χαρακτηριστικό δέν εἶναι; Ἀλλά...

Ἡ Πῦρρα ἦταν κόρη τοῦ τιτάνα Ἐπιμηθέα. Ἡ μαμά της ἦταν ἡ Ὠκεανίδα Ἀσία. Ναί,Ἀσία τήν ἔλεγαν τήν μαμά της. Καί παπποῦς της ἦταν ὁ Ἰαπετός. Αὐτός και τό ἀδερφάκι του ὁ Κρόνος ἦσαν οἱ ἰσχυρότεροι τῶν τιτάνων. Σέ πολλα μέρη τόν ἀναγνώριζαν ὡς δημιουργό τῶν ἀνθρώπων. Τώρα, ἄν αὐτό τό Ἰαπετός σᾶς θυμίζει τόν Ἰάφεθ (καί αὐτός θεωρεῖται ἀπό τούς ἑβραίους ὡς δημιουργός τῶν ἀνθρωπων),σκεφτεῖτε μονοι σας γιατί...

Ἀδερφός τῆς Πῦρρας ἦταν καί ὁ Ἄτλας. Ναί,ὁ ἱδρυτής τῆς Ἀτλαντίδος,μέ ὄτι μπορεῖ νά σημαίνῃ καί αὐτό...

Ἐάν υἱοθετήσουμε τήν ἄποψιν πού λέει πώς ἕλλην σημαίνει ὁ λαμπερός,θά κάνω τήν ἐξῆς ἐρώτησιν : Γιατί λαμπερός; Τί ἦσαν οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι τῆς χώρας πού γεννήθηκε ὁ Ἕλλην,φαιοί,μἐλανες,μαῦροι;
Καί ἀπό τήν ἄλλη,πάλιν,δέν μᾶς λέει ἡ προϊστορία πώς δέν ὑπῆρχαν ἄνθρωποι,μετά τόν κατακλυσμό καί τούς δημιούργησε ἀπό τίς πέτρες ὁ μπαμπάς τοῦ Ἕλληνος; Καί ἀφοῦ αὐτός τούς δημιούργησε γνώριζε τήν διαφορετικότητα τοῦ υἱοῦ του,πρός τί λοιπόν ἡ ἀνάγκη νά τόν ὀνομάσῃ Λαμπρό,Φωτεινό,Ξεχωριστό ; ! ! ! Ἒκτός καί ἦταν ἔτσι,ἀφοῦ εἶχε ἔρθει ἀπό ἀλλοῦ καί διεφερε στήν ὄψιν ἀλλά κυρίως γιά τό  τί ἐπρόκειτο νά γίνῃ...

Ἄρα,τό ὄτι ὁ Δευκαλίων ἦρθε ἀπό ἀλλοῦ,αὐτό εἶναι δεδομένον.Τό ἴδιο καί ἡ σύζυγός του,κοκκινομάλλα Πῦρρα,ἡ κόρη τῆς Ἀσίας.

Γιά τήν προέλευσιν τοῦ ὀνόματος Ἕλλην,λέγεται (καί ὁ Ἀριστοτέλης αὐτό ὑποστήριζε),πώς προερχόταν ἀπό τούς Σελλούς ( -σελ=φωτίζω),κάποιους κατοίκους τῆς Ἠπείρου κοντά στήν Δωδώνη. Δωδώνη; Ἄ, ! Ποιός πῆγε στήν Δωδώνη καί ἐπέβαλε τήν θρησκείαν τοῦ Διός καί κυρίως ἀπό ποῦ ; Τά ἔχουμε ξαναγράψει :

Οἱ μελαμψές Περιστέρες καί τό Μαντεῖον τῆς Δωδώνης...

Φοίνικες,Ἱέρειες ἐξ Αἰγύπτου καί Δίας !

Ἀπό αὐτούς τούς Σελλούς,κάποιοι μετανάστευσαν στήν Φθία. Νά λοιπόν οἱ Ἕλληνες.
Καί ὁ Ὄμηρος τούς Ἕλληνες πού ἀναφέρει εἶναι ἀκριβῶς αὐτούς,ἀπό τήν Φθία,πού ἦρθαν στήν Τροία μέ ἀρχηγό τόν Ἀχλλέα.Τούς γνωστούς Μυρμιδόνες. Αὐτοί δέν ἔγιναν ἀπό πέτρες,ὅπως τοῦ Δευκαλίωνος,ἀλλά ἀπό τά μυρμήγκια...

« ...καὶ τούτου περὶ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ περὶ Δωδώνην καὶ τὸν Ἀχελῷον·  οὗτος γὰρ πολλαχοῦ τὸ ῥεῦμα μεταβέβληκεν· ᾤκουν γὰρ οἱ Σελλοὶ ἐνταῦθα καὶ οἱ καλούμενοι τότε μὲν Γραικοὶ νῦν δ' Ἕλληνες ...» (Ἀριστοτέλους Μετεωρολογικά,Βίβλος 1,στιχ.352α-β)

Θυμᾶστε τούς Μυρμιδόνες,τόν Πηλέα,πατέρα τοῦ Ἀχιλλέως καί υἱοῦ τοῦ Αἰακοῦ,τοῦ ἐξ Αἰγίνης;  καί πάλιν τά εἴχαμε γράψει :

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληά !

Ψᾶξτε νά βρεῖτε τούς συνδέσμους,μεταξύ ὅλων τῶν παραπάνω καί ποιός ξέρει ἴσως καί νά ἀπογοητευτεῖτε...Μᾶλλον...

Αὐτά γιά ἀπόψε...

Καλή σας νύκτα


Ἡ Πελασγική

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

καὶ τοὺς Ἀθηναίους δέ φασιν ἀποίκους εἶναι Σαϊτῶν τῶν ἐξ Αἰγύπτου....


...καὶ τοὺς Ἀθηναίους δέ φασιν ἀποίκους εἶναι Σαϊτῶν τῶν ἐξ Αἰγύπτου....
....γεγονέναι δὲ καὶ τῶν ἡγεμόνων τινὰς Αἰγυπτίους παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις· τὸν γὰρ Πέτην τὸν πατέρα Μενεσθέως τοῦ στρατεύσαντος εἰς Τροίαν φανερῶς Αἰγύπτιον ὑπάρξαντα τυχεῖν ὕστερον Ἀθήνησι πολιτείας τε καὶ βασιλείας. διφυοῦς δ´ αὐτοῦ γεγονότος, τοὺς μὲν Ἀθηναίους μὴ δύνασθαι κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν ἀποδοῦναι περὶ τῆς φύσεως ταύτης τὰς ἀληθεῖς αἰτίας, ἐν μέσῳ κειμένου πᾶσιν ὅτι δυοῖν πολιτειῶν μετασχών, Ἑλληνικῆς καὶ βαρβάρου, διφυὴς ἐνομίσθη, τὸ μὲν ἔχων μέρος θηρίου, τὸ δὲ ἀνθρώπου.
 Ὁμοίως δὲ τούτῳ καὶ τὸν Ἐρεχθέα λέγουσι τὸ γένος Αἰγύπτιον ὄντα βασιλεῦσαι τῶν Ἀθηνῶν...
...τοῦτον δὲ παραλαβόντα τὴν ἡγεμονίαν καταδεῖξαι τὰς τελετὰς τῆς Δήμητρος ἐν Ἐλευσῖνι καὶ τὰ μυστήρια ποιῆσαι...
...τοὺς μὲν γὰρ Εὐμολπίδας ἀπὸ τῶν κατ´ Αἴγυπτον ἱερέων μετενηνέχθαι, τοὺς δὲ Κήρυκας ἀπὸ τῶν παστοφόρων. τήν τε Ἶσιν μόνους τῶν Ἑλλήνων ὀμνύειν, καὶ ταῖς ἰδέαις καὶ τοῖς ἤθεσιν ὁμοιοτάτους εἶναι τοῖς Αἰγυπτίοις...

Διόδωρος Σικελιώτης βίβλος Α΄ ἀποσπάσματα ἀπό : κεφ.28-29

Ποῦ εἶστε Ἀγωνιστές ; ! ! !Κάποιες φορές,μέσα σ'ὅλα αὐτά πού βιώνουμε ὡς λαός,κάθομαι καί σκέπτομαι : Τί νά κάνῃ κι'ὁ κοσμάκης ; Πῶς ν'ἀντιδράσῃ καί μέ ποιόν τρόπον,ὅταν δέν βλέππει πουθενά ἕνα ἔντιμο (πολιτικῶς ἐννοῶ),πολιτικό πρόσωπο; 
Καί μέ συλλαλητήρια,τί περισσότερο θά μποροῦσε νά προσφέρῃ,πέραν τῆς φωνῆς του καί τῶν ἀναλόγων συνθημάτων; 

Σέ ποία ὦτα νά ἀπευθύνῃ τήν ἀγωνιώδη του κραυγή; 

Τό ἀναίσθητο γκουβέρνο, ἐξ αἰτίας τοῦ συγκεκριμένου ῥόλου γιά τόν ὁποῖον ἔχει ἐπιλεγῇ νά παίξῃ,εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων θεόκουφο. Οἱ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔχουν πέσῃ σέ ἕναν λάκκο μά σκ@τά πού οἱ γνωστοί παγκόσμιοι συνωμότες ξέρουν πολύ καλῶς πώς νά τόν ἀνοίγουν καί ἐκεῖνοι πού ἔλεγαν ἤ καί ἀκόμη λέγουν πώς εἶναι ἀπέναντι δυστυχῶς φαίνονται πώς ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως,δέν τολμοῦν νά μποῦν στήν σκληρή μάχη στήν ὁποία ἡ Πατρίς τούς καλεῖ... 

Τό μόνον πού θά μποροῦσε νά ἐπιφέρῃ τήν ἐκ βάθρων ἀλλαγή τοῦ βρώμικου πολιτικοῦ σκηνικοῦ καί νά βάλῃ τά θεμέλια γιά τήν σωτηρίαν τῆς χώρας,θά ἦταν μόνον ἡ κατάληψις τοῦ κοινοβουλίου ἀπό μερικές χιλιάδες ἀποφασισμένους καί σωστῶς συντονισμένους,πολίτες. Μία κατάληψις πού θά εἶχε μοναδικόν σκοπόν τήν ἀπόλυτον παράδοσιν καί ὁλοκληρωτική,διά βίου,ἀπομάκρυνσιν ὅλου τοῦ ἕως σήμερα γνωστοῦ πολιτικοῦ κόσμου. 

Τό ν'ἀναδειχθοῦν δυνάμεις ὑγιεῖς πού θά πάρουν τά πράγματα στά χέρια καί μέ ἀποφασιστικότητα θά ἀναλάβουν τό ξεκαθάρισμα τοῦ κόπρου τοῦ Αὑγείου,νά εἶστε βέβαιοι πώς δέν εἶναι καθόλου,μά καθόλου δύσκολον. Τό θέμα εἶναι νά τό ἀποφασίσουν,ἐπιτέλους καί ὁ κόσμος θά τούς ἀκολουθήσῃ μέ μεγάλη διάθεσιν καί κυρίως ἀνακούφισιν. 

Ποῦ εἶστε Ἀγωνιστές ; ! ! !  

Ἡ Πελασγική 

Σάν σήμερα,οἱ φίλοι τοῦ Τσιπρά καί Κοτζιᾶ ἐπετέθησαν γιά νά καταλάβουν τήν Φλώρινα καί νά σφάξουν τούς Ἕλληνες

φωτό ἀπό ἐδῶ
1949. Οι αντι-τιτοϊκοί γιουγκοσλάβοι κομμουνιστές,  υποστηριζόμενοι από τους αδελφούς τους του ΚΚΕ  προσπάθησαν να καταλάβουν τη Φλώρινα. 

Η μάχη άρχισε στις 3:30΄ το πρωί, της 11ης Φεβρουαρίου. Οι Γιουγκοσλάβοι  κατέλαβαν  τα υψώματα Σολίτσετο και Γκιούπκα, αλλά κράτησε το 1033.


Φωτογραφική Επιμέλεια Λάζος ο βουνίσιος 
Κάποτε πρέπει επιτέλους να κτιστεί εκκλησία στο ύψωμα 1033 προς τιμή των γενναίων υπερασπιστών του υψώματος, αφιερωμένη στον Άγιο Μελέτιο που έχει την ονομαστική του γιορτή στις 12 Φεβρουαρίου και στον Άγιο Χαράλαμπο προς ελάχιστη απόδοση Τιμής του κατακρεουργηθέντος υπό των ξενοκινήτων Κ/Σ Ανθυπολοχαγού Χαράλαμπου Καστρισιανάκη. 

Τα τμήματα των Γιουγκοσλάβων που επρόκειτο να διεισδύσουν στην Φλώρινα συνάντησαν οργανωμένα πολυβολεία και καθηλώθηκαν και δέχτηκαν εύστοχα πυρά του πυροβολικού.   


Αν και είχαν εφοδιαστεί με ασύρματους, από τους Γιουγκοσλάβους, η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων με το "επιτελείο" ήταν ελάχιστη έως μηδαμινή, διότι οι βουλαγρόφωνοι δεν συντονίστηκαν με τους ελληνόφωνους.

Ο Στρατός μάζεψε πάνω από 800 νεκρούς και 930 τραυματίες. 

Οι κομμουνιστές στην υποχώρηση τους, μετέφεραν 1557 τραυματίες.

Τον  Ιούνιο  1948. επήλθε η ρήξη  μεταξύ του Στάλιν και του Τίτο, και η  αποπομπή του Τίτο από την Κομινφόρμ.

Στο πλαίσιο της ρήξης ο Στάλιν αποδέχτηκε την πολιτική του Δημητρώφ   για τη δημιουργία είτε ανεξαρτήτου  «Μακεδονικού Κράτους», είτε μιας ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας εντός της «Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας» .


Το ΚΚΕ αποδέχτηκε την καταδικαστική για τον Τίτο και την κλίκα του απόφαση της Κομινφόρμ της 28ης Ιουνίου 1948, χωρίς όμως να στραφεί έντονα κατά της Γιουγκοσλαβίας Ωστόσο, η γιουγκοσλαβική βοήθεια μειώθηκε αισθητά.


Ο κύριος όγκος της στρατιωτικής βοήθειας προς τον Δημοκρατικό Στρατό προερχόταν πλέον από τη Σοβιετική Ενωση μέσω Βουλγαρίας και Αλβανίας.

Η φιλο-τιτοϊκή πτέρυγα του ΝΟΦ άρχισε να οργανώνει λιποταξίες των «μακεδόνων» προς τη Γιουγκοσλαβία, ενώ η πτέρυγα που ήταν με τον Στάλιν, το VMRO και τη Βουλγαρία ζητούσε την «Ανεξάρτητη Μακεδονία», και το 2ο Συνέδριο της ΝΟΦ τάχθηκε υπέρ της «Ενιαίας και Ανεξάρτητης Μακεδονίας σε μια λαϊκοδημοκρατική Βαλκανική Ομοσπονδία».  

Ο Δημητρόφ επίσης κατήγγειλε όλες τις διμερείς συμφωνίες με τον Τίτο, ανέστειλε την πολιτική «μακεδονοποίησης» στο  Πιρίν και κατήγγειλε τη βίαιη αποβουλγαροποίησης του πληθυσμού στη «γιουγκοσλαβική Μακεδονία», και έθεσε ζήτημα βουλγαρικής μειονότητας.

Η γραμμή για την «Ενιαία και Ανεξάρτητη Μακεδονία» πέρασε στην 5η Ολομέλεια του ΚΚΕ στις 30-31 Ιανουαρίου 1949, στους Ψαράδες των Πρεσπών,  που υποστήριξε  «το δικαίωμα της εθνικής αποκατάστασης και αυτοδιάθεσης του μακεδονικού λαού», στην «ΝόβαΜατσεντόνιγια». 
Η θέση του ΚΚΕ στρεφόταν κατά της κυριαρχίας του Τίτο στη «γιουγκοσλαβική Μακεδονία» και αμφισβητούσε τον ρόλο της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας ως «του Πεδεμοντίου της ενοποίησης της Μακεδονίας».

«Μετά την 5η Ολομέλεια οι σλαβίζοντες κομμουνιστές  έλεγαν  ότι τα σύνορα της Ανεξάρτητης Μακεδονίας, θ’ άρχιζαν στον Όλυμπο και θα είχε πρωτεύουσα τη Σολούν». 

Η 5η Ολομέλεια έλεγε:

«Ο μακεδόνικος λαός θα απόκτηση μια ανεξάρτητη, κρατικά ενιαία και ισότιμη θέση στην οικογένεια αυτή όπου αύριο θα ανήκει και ο ελληνικός λαός με την λαϊκή δημοκρατία. Και γι’ αυτή την ανεξάρτητη, κρατικά ενιαία και ισότιμη θέση παλεύει σήμερα και ο μακεδόνικος λαός της Μακεδονίας του Αιγαίου…».

Τότε, αποφασίστηκε και η κατάληψη της Φλώρινας, για να γίνει η προσωρινή  πρωτεύουσα της «Ενιαίας και Ανεξάρτητης Μακεδονίας»,που θα αποσπούσε από τον Τίτο και τα Σκόπια. Για αυτό επιστρατεύτηκαν οι βουλγαρόφωνες από τη Βαρδαρία ως «εθελοντές», και επιτέθηκαν 6000 καθίκια.

   Στη Φλώρινα δεν επιτεθήκαν  οι «συμμορίτες – κομιτατζήδες» του εθνοπροδοτικού ΚΚΕ, αλλά οι Βουλγαρόφρωνες  του VMRO από τα Σκόπια, μαζί με Αλβανούς και ελληνόφωνα κόκκινα καθάρματα για να ιδρύσουν τη ΝόβαΜατσεντόνιγια

Μετά την  τελική νίκη στο Βίτσι και τον Γράμμο, οι βουλγαροσταλινικοί ίδρυσαν στην Πολωνία  το 1952 την οργάνωση «Ιλιντεν» για να καταγγείλουν  τη συμπαιγνία Αθήνας-Βελιγραδίου, και αποκαλούσαν την «Μακεδονία του Αιγαίου» και τη Μακεδονία του Βαρδάρη»  ,  «υποδουλωμένες στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό»,  και καλούσαν τους «Μακεδόνες» να εξεγερθούν κατά του προδότη Τίτο.


φωτό ἀπό ἐδῶ
Μπορεῖτε νά διαβάσετε ἀναλυτικά γιά τήν μάχη ἐδῶ : Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (12 Φεβ.1949) 

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Μάρσαλ καί Καραμανλῆς,Ζάεφ καί ὁ ῥαββίνος τοῦ AJC,Κούλης,Ντόρα,Καμμένος,Τσίπρας καί 7ετία καί ἡ ἰδιοφυής κόρη τοῦ ΓΑΠ !


Αὐτά δέν θά σᾶς τά πῇ κανένα μέσον μαζικῆς ἐξαπατήσεως ! Καλησπέρα Κύριε Βί ! 


Γιά τήν διασπάθισιν τῶν κονδυλίων πού ἦρθαν στήν Ἑλλάδα μέσῳ τοῦ σχεδίου Μάρσαλ,ἕνα ἀπό τά θέματα τῆς ἐκπομπῆς. Καί μιά καί βιώνουμε (τό κατασκευασμένο καί σωτήριον γιά τήν συριζοκυβέρνησιν) σάνδαλον τῆς μεγάλης φαρμακευτικῆς ἑταιρείας,μποροῦμε νά κάνουμε τούς ἀναλόγους συνειρμούς.

Θ. Σοφούλης,Μάρσαλ καί ...πίσω ὁ Καραμάν αλής. φωτό
Ὄχι δῆλα δή,πώς δέν ἔχουμε καί ἄλλα παρόμοια σκάνδαλα νά κάνουμε τίς συγκρίσεις καί νἀ δοῦμε τούς συνήθεις ...ὑπόπτους,ἀλλά ἐδῶ γίνεται λόγος γιά ἕνα σχέδιον παγκοσμίου ἐμβελείας. Διότι δέν μπορεῖς νά μήν κάνεις τήν ...περίεργη σκέψιν : ἐκεῖ πού οἱ ἀμερικανοί δέν ἤθελαν νά ἐμπλακοῦν στόν Β΄μεγάλο πόλεμον,ὄχι μόνον τό ἔκαναν (θυμᾶσθε τήν αἰτίαν, μέσῳ τοῦ ,ἐπίσης περιέργου,βομβαρδισμοῦ στήν βάσιν τους στό Πέρλ Χάρμπορ ἀπό τούς συμμάχους τῶν γερμαναράδων,τούς Ἰάπωνες),ἀλλά μετά ἔβαλαν πλώρη,γιατί εἶναι καί πολύ ...συμπονετικοί,νά βοηθήσουν τήν κατεστραμένη Εὐρώπη,ἀφοῦ τήν χώρισαν σέ οἰκόπεδα πρῶτα μέ τά κομμούνια τοῦ Στάλιν καί τίς ἀλεποῦδες τούς Ἐγγλέζους.

Ἕ,ἐδῶ στήν Ἑλλάδα,τοῦ προσκυνοῦμε τόν παγκόσμιον ἀφέντη,ὑποτακτικῶν,ἔγινε γλέντι τρικούβερτο !

Κατ'ἀρχάς : Ποιό μεγάλης ἐμβελείας πολιτικό πρόσωπο,τῆς ἑλλαδικῆς,εἶχε φιλοξενηθῇ στό σπίτι τοῦ στρατηγοῦ Μάρσαλ,γιά μερικές ἑβδομάδες; Ἐλα ντέ !

Γιατί ὁ Γκρουἐφσκι,τῶν Σκοπίων,δαπάνησε ἕνα ὑπέρογκο ποσόν γιά νά φτιάξῃ τό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου;

Μαθαίνουμε ἐπίσης γιά τό νέο μουσεῖον ὀλοκαυτώματος τῶν ἑβραίων πού ἑτοιμάζεται στήν Θεσσαλονίκη (ναί,πάλιν ἐκεῖ,στήν Σαλόν,τήν  β΄ Ἱερουσαλήμ,τῶν ἑβραίων) τό μεγαλύτερον στήν Εὐρώπη,παρακαλῶ !

Ποιός ὁ ῥόλος τοῦ ...διαλλακτικοῦ σκοπιανοῦ προέδρου,Ζάεφ;
Γιατί βρίσκεται κάθε καλοκαίρι στήν Χαλκιδική,σέ ἰδιόκτητο σπίτι;
Γιατί συναντήθηκε πρό ὁλίγου καιροῦ μέ τόν ῥαβίνο Άντριου Μπέϊκερ (Δ/ντής τῶν ἑβραϊκῶν διεθνῶν ὑποθέσεων στήν ἑβραϊκή ἀμερικανική ἐπιτροπή ,τοῦ γνωστοῦ καί μή ἐξεραιτέου AJC American Jewish Committee. )

Ἰδοῦ καί ἡ εἰκών ἀπό ἰστοσελίδα τῶν Σκοπίων καί τό θέμα μέ τήν ἐν λόγῳ συνάντησιν,ἐδῶ:

Zoran Zaev- Rabbi Andrew Baker
Ὁ Κούλης ὁ γουρλομάτης,ἀμέσως μετά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐρντογάν στήν Ἀθῆνα,ἔγραψε σέ μέσο κοινωνικῆς δικτυώσεως κάτι πού ἀποδεικνύει τήν προπαγάνδα ὑπέρ τῶν τούρκων καί κάποιας ἐπικείμενης ...συνομοσπονδίας,ἴσως; Ἀκοῦστε τί ἔγραψε,ὁ άθεόφοβος...

Τί ἦταν ὁ τουρκικός φόρος βαρλίκ,πού ἐπέβαλλαν οἱ τουρκαλάδες τό 1942,στούς ἐναπομείναντες ἐκεῖ,Ἕλληνες;

Τί εἶπε πώς σιχαίνεται ἡ Μπακογιάννη ; Ἡ Ντόρα πού ἔγινε βουλευτής καί ὑπουργός καί ἀρχηγός κόμματος καί γενικῶς γνώρισε καί γνωρίζει δόξες μεγάλες στόν χῶρον τῆς πολιτικῆς χάριν ἐνός θανάτου.Ναί,τοῦ θανάτου τοῦ ἰδίου τοῦ συζύγου της ! Τί εἶπε; Ἀκοῦστε καί αὐτό καί εἴτε φρῖξτε εἴτε σκεφθεῖτε πού ἀνήκει γιά νά μισῇ τόσο πολύ τούς Ἕλληνες...

Ἄ,ναί,μίλησε καί γιά τίς πολιτικές ῥῖζες τοῦ Καμμένου ! ! ! Ἀπό άλλοῦ ξεκίνησε,ἀλλοῦ βρέθηκε καί ἀλλοῦ ὑπάρχει σήμερα. {'αντως γιά τήν τελευταῖα του ἐπιλογή μέ τά κομμούνια τοῦ τσυριζα,δέν νομίζω νά εἶναι καί πολύ μακριά ἱδεολογικῶς...Θυμᾶσθε τί εἴχαμε γράψει;

Οἱ κομμουνιστικές ῥίζες τοῦ Καμμένου... 

Καί σέ ποιόν ὁ Κοτζιᾶς ἀναθέτη εἰδικές ἀποστολές στό ἐξωτερικό ; Ποιός εἶναι ὁ ἑξάδερφος τοῦ Τσίπρα τοῦ ὁποίου ἡ οἰκογένεια εἶχε στενές σχέσεις μέ τήν κυβέρνησιν Παπαδοπούλου; 

Ἀκόμη,ποιά ἡ περίεργος σχέσις τῆς ἐκκλησίας μέ τήν οἰκογένεια Τσίπρα ; Καί κατα σύμπτωσιν ἀπό συνονομάτους Ἀρχιεπισκόπους ! Ἱερώνυμος Α΄(Παῦλος Τσίπρας-πατήρ,),Ἱερώνυμος Β' (Ἀλαβάνος καί Τσίπρας) ! ! !  

Ἀλλά καί γιά τήν κόρη τοῦ ΓΑΠ,ἀκούσαμε καί μείναμε,κυριολεκτικῶς ΕΝΕΟΙ ! ! ! 

Τοῦρκοι ἐπιχειρηματίες,μέ 1 ἑκατομμύριο μετρητά,ἀγοράζουν ἀβέρτα,σπίτια Ἑλλήνων, στήν Ἀλεξανδρούπολη ! Καί ἑτοιμάζουν ξενοδοχειακές ἐγκαταστάσεις στήν περιοχή. 

Καί γιά τήν παραποίησιν ἐθνοσήμου,ἀπό τήν συριζοκυβέρνησιν,μέσῳ τῶν προπαγανδιστικῶν σπότ πού ἐμεῖς βεβαίως πληρώσαμε γιά νά φτιάξῃ τήν εἰκόνα του ὁ Axel καί τό λοιπό γκουβέρνο. Τά διαφημιστικά σπότ μπορεῖτε νά τά δεῖτε ἐδῶ

Αὐτά ἀναλυτικῶς,σέ μία ἀποκαλυπτικότατη καί πάλιν,ἐκπομπή τοῦ Κυρίου Βί .


Ἡ Πελαγική