" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Τώρα ἀρχίζουν ὅλα.Νῦν, ὑπέρ πάντων,ὁ ἀγών !


Στό αὐριανό Συλλαλητήριο,θά παραστοῦν Πατριῶτες Ἕλληνες,πού δέν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μέ τόν πολυ-πολιτισμό,τίς ἀνοιχτές κοινωνίες,τίς ἀνοχές στίς ...διαφορετικότητες,τήν ἰσότητα τῶν φύλλων,στήν διαλυμένη οἰκογένεια. 

Θά παραστοῦν Ἑλληνίδες,Ἕλληνες καί Ἑλληνόπουλα πού θέλουν νά πάρουν τήν Πατρίδα τους πίσω,πού ἀγαποῦν τήν κληρονομιά τους,σέβονται καί τιμοῦν τήν προσφορά τῶν προγόνων τους πού μέ τό ἴδιο τους τό αἷμα ἐπέτυχαν τόν ἐλεύθερο ἀέρα πού ἀναπνέουμε σήμερα καί οἱ ἐξουσιαστές μᾶς στεροῦν μέσῳ τῶν 100ετιῶν μνημονίων. 

Ἑλληνίδες,Ἕλληνες,Ἑλληνόπουλα πού θέλουν νά προχωροῦν μέ ψηλά τό κεφάλι,νά δέχονται τόν σεβασμό τῶν πολιτισμένων λαῶν πού θά ἀναγνωρίζουν τήν μεγίστη προσφορά τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Ὑφήλιον.  

Ἑλληνίδες,Ἕλληνες,Ἑλληνόπουλα πού βαρέθηκαν πιά τήν κόκκινη προδοσία καί ἀηδίασαν ἀπό τήν ἀριστερή ὑποκρισία. 

Χονέψτε το,σᾶς ἀρέσει ἤ ὄχι,τό πρᾶγμα πῆρε τόν δρόμο του καί αὐτός ὁ δρόμος ἕνα μονάχα τέλος θά ἔχῃ : Τήν Ἑλλάδα στό βάθρο,πού παγκοσμίως,τῆς ἀξίζει. Τελεία καί παῦλα._Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου