" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Μάρσαλ καί Καραμανλῆς,Ζάεφ καί ὁ ῥαββίνος τοῦ AJC,Κούλης,Ντόρα,Καμμένος,Τσίπρας καί 7ετία καί ἡ ἰδιοφυής κόρη τοῦ ΓΑΠ !


Αὐτά δέν θά σᾶς τά πῇ κανένα μέσον μαζικῆς ἐξαπατήσεως ! Καλησπέρα Κύριε Βί ! 


Γιά τήν διασπάθισιν τῶν κονδυλίων πού ἦρθαν στήν Ἑλλάδα μέσῳ τοῦ σχεδίου Μάρσαλ,ἕνα ἀπό τά θέματα τῆς ἐκπομπῆς. Καί μιά καί βιώνουμε (τό κατασκευασμένο καί σωτήριον γιά τήν συριζοκυβέρνησιν) σάνδαλον τῆς μεγάλης φαρμακευτικῆς ἑταιρείας,μποροῦμε νά κάνουμε τούς ἀναλόγους συνειρμούς.

Θ. Σοφούλης,Μάρσαλ καί ...πίσω ὁ Καραμάν αλής. φωτό
Ὄχι δῆλα δή,πώς δέν ἔχουμε καί ἄλλα παρόμοια σκάνδαλα νά κάνουμε τίς συγκρίσεις καί νἀ δοῦμε τούς συνήθεις ...ὑπόπτους,ἀλλά ἐδῶ γίνεται λόγος γιά ἕνα σχέδιον παγκοσμίου ἐμβελείας. Διότι δέν μπορεῖς νά μήν κάνεις τήν ...περίεργη σκέψιν : ἐκεῖ πού οἱ ἀμερικανοί δέν ἤθελαν νά ἐμπλακοῦν στόν Β΄μεγάλο πόλεμον,ὄχι μόνον τό ἔκαναν (θυμᾶσθε τήν αἰτίαν, μέσῳ τοῦ ,ἐπίσης περιέργου,βομβαρδισμοῦ στήν βάσιν τους στό Πέρλ Χάρμπορ ἀπό τούς συμμάχους τῶν γερμαναράδων,τούς Ἰάπωνες),ἀλλά μετά ἔβαλαν πλώρη,γιατί εἶναι καί πολύ ...συμπονετικοί,νά βοηθήσουν τήν κατεστραμένη Εὐρώπη,ἀφοῦ τήν χώρισαν σέ οἰκόπεδα πρῶτα μέ τά κομμούνια τοῦ Στάλιν καί τίς ἀλεποῦδες τούς Ἐγγλέζους.

Ἕ,ἐδῶ στήν Ἑλλάδα,τοῦ προσκυνοῦμε τόν παγκόσμιον ἀφέντη,ὑποτακτικῶν,ἔγινε γλέντι τρικούβερτο !

Κατ'ἀρχάς : Ποιό μεγάλης ἐμβελείας πολιτικό πρόσωπο,τῆς ἑλλαδικῆς,εἶχε φιλοξενηθῇ στό σπίτι τοῦ στρατηγοῦ Μάρσαλ,γιά μερικές ἑβδομάδες; Ἐλα ντέ !

Γιατί ὁ Γκρουἐφσκι,τῶν Σκοπίων,δαπάνησε ἕνα ὑπέρογκο ποσόν γιά νά φτιάξῃ τό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου;

Μαθαίνουμε ἐπίσης γιά τό νέο μουσεῖον ὀλοκαυτώματος τῶν ἑβραίων πού ἑτοιμάζεται στήν Θεσσαλονίκη (ναί,πάλιν ἐκεῖ,στήν Σαλόν,τήν  β΄ Ἱερουσαλήμ,τῶν ἑβραίων) τό μεγαλύτερον στήν Εὐρώπη,παρακαλῶ !

Ποιός ὁ ῥόλος τοῦ ...διαλλακτικοῦ σκοπιανοῦ προέδρου,Ζάεφ;
Γιατί βρίσκεται κάθε καλοκαίρι στήν Χαλκιδική,σέ ἰδιόκτητο σπίτι;
Γιατί συναντήθηκε πρό ὁλίγου καιροῦ μέ τόν ῥαβίνο Άντριου Μπέϊκερ (Δ/ντής τῶν ἑβραϊκῶν διεθνῶν ὑποθέσεων στήν ἑβραϊκή ἀμερικανική ἐπιτροπή ,τοῦ γνωστοῦ καί μή ἐξεραιτέου AJC American Jewish Committee. )

Ἰδοῦ καί ἡ εἰκών ἀπό ἰστοσελίδα τῶν Σκοπίων καί τό θέμα μέ τήν ἐν λόγῳ συνάντησιν,ἐδῶ:

Zoran Zaev- Rabbi Andrew Baker
Ὁ Κούλης ὁ γουρλομάτης,ἀμέσως μετά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐρντογάν στήν Ἀθῆνα,ἔγραψε σέ μέσο κοινωνικῆς δικτυώσεως κάτι πού ἀποδεικνύει τήν προπαγάνδα ὑπέρ τῶν τούρκων καί κάποιας ἐπικείμενης ...συνομοσπονδίας,ἴσως; Ἀκοῦστε τί ἔγραψε,ὁ άθεόφοβος...

Τί ἦταν ὁ τουρκικός φόρος βαρλίκ,πού ἐπέβαλλαν οἱ τουρκαλάδες τό 1942,στούς ἐναπομείναντες ἐκεῖ,Ἕλληνες;

Τί εἶπε πώς σιχαίνεται ἡ Μπακογιάννη ; Ἡ Ντόρα πού ἔγινε βουλευτής καί ὑπουργός καί ἀρχηγός κόμματος καί γενικῶς γνώρισε καί γνωρίζει δόξες μεγάλες στόν χῶρον τῆς πολιτικῆς χάριν ἐνός θανάτου.Ναί,τοῦ θανάτου τοῦ ἰδίου τοῦ συζύγου της ! Τί εἶπε; Ἀκοῦστε καί αὐτό καί εἴτε φρῖξτε εἴτε σκεφθεῖτε πού ἀνήκει γιά νά μισῇ τόσο πολύ τούς Ἕλληνες...

Ἄ,ναί,μίλησε καί γιά τίς πολιτικές ῥῖζες τοῦ Καμμένου ! ! ! Ἀπό άλλοῦ ξεκίνησε,ἀλλοῦ βρέθηκε καί ἀλλοῦ ὑπάρχει σήμερα. {'αντως γιά τήν τελευταῖα του ἐπιλογή μέ τά κομμούνια τοῦ τσυριζα,δέν νομίζω νά εἶναι καί πολύ μακριά ἱδεολογικῶς...Θυμᾶσθε τί εἴχαμε γράψει;

Οἱ κομμουνιστικές ῥίζες τοῦ Καμμένου... 

Καί σέ ποιόν ὁ Κοτζιᾶς ἀναθέτη εἰδικές ἀποστολές στό ἐξωτερικό ; Ποιός εἶναι ὁ ἑξάδερφος τοῦ Τσίπρα τοῦ ὁποίου ἡ οἰκογένεια εἶχε στενές σχέσεις μέ τήν κυβέρνησιν Παπαδοπούλου; 

Ἀκόμη,ποιά ἡ περίεργος σχέσις τῆς ἐκκλησίας μέ τήν οἰκογένεια Τσίπρα ; Καί κατα σύμπτωσιν ἀπό συνονομάτους Ἀρχιεπισκόπους ! Ἱερώνυμος Α΄(Παῦλος Τσίπρας-πατήρ,),Ἱερώνυμος Β' (Ἀλαβάνος καί Τσίπρας) ! ! !  

Ἀλλά καί γιά τήν κόρη τοῦ ΓΑΠ,ἀκούσαμε καί μείναμε,κυριολεκτικῶς ΕΝΕΟΙ ! ! ! 

Τοῦρκοι ἐπιχειρηματίες,μέ 1 ἑκατομμύριο μετρητά,ἀγοράζουν ἀβέρτα,σπίτια Ἑλλήνων, στήν Ἀλεξανδρούπολη ! Καί ἑτοιμάζουν ξενοδοχειακές ἐγκαταστάσεις στήν περιοχή. 

Καί γιά τήν παραποίησιν ἐθνοσήμου,ἀπό τήν συριζοκυβέρνησιν,μέσῳ τῶν προπαγανδιστικῶν σπότ πού ἐμεῖς βεβαίως πληρώσαμε γιά νά φτιάξῃ τήν εἰκόνα του ὁ Axel καί τό λοιπό γκουβέρνο. Τά διαφημιστικά σπότ μπορεῖτε νά τά δεῖτε ἐδῶ

Αὐτά ἀναλυτικῶς,σέ μία ἀποκαλυπτικότατη καί πάλιν,ἐκπομπή τοῦ Κυρίου Βί .


Ἡ Πελαγική

1 σχόλιο:

  1. Σύμφωνα με όλα αυτά και με την εκδήλωση στην οποία μας παρέπεμψε σήμερα ο Διηνέκης (εδώ: http://www.ethnikosmaxitis.gr/xeri-pou-se-ta%CE%90zi-dagkonischirapsia-michaloliakou-bakogianni-chthes-vrady-sto-megaro-pou-giortazan-ta-10-chronia-tou-ieronymoufoto/),
    η σαπίλα είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ βαθειά. Πάρα πολύ παλιά, και μας δουλεύουν όλους πάναισχρα.

    Με το ζόρι αντέχουμε να κρατάμε τα μπλογκς ενεργά.
    Ας βοηθήσει ο Θεός την Ελλάδα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή