" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Σέ ἐνθυμούμεθα καί κυρίως ἐνθυμούμεθα αὐτά πού εἶπες !


Διηνέκη, σ' εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀνάρτησιν ! ΤΕΛΕΙΑ ! περισσότερα ἐδῶ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου