" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Μά καλά,τόσο ἔρωτα ἔχουν μέ τήν ἑπτάφωτον λυχνία τῶν ἑβραίων;Μά ὅλοι,ὅλοι πιά,πρέπει νά πηγαίνουν καί νά ἀνάβουν αὐτήν τήν λυχνία;

Τί στό καλόν,οὔτε τό σύμβολον τῆς θρησκείας τους νά ἦταν !


Ἤ,μήπως εἶναι; ! ! !Ἰδοῦ καί ὁ Παυλόπουλος (πρόεδρος τῆς δημοκραίας τους) :


Αὐτός μάλιστα,τό ἔκανε ἀνήμερα τῆς ἡμέρας τοῦ συλλαλητηρίου στήν Ἀθῆνα. Ἔ, ὅλο καί κάτι μᾶς λέει αὐτό,ἔ; 

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΕ ΤΗΝ ΕΠΤΑΦΩΤΗ ΛΥΧΝΙΑἩ Πελασγική

1 σχόλιο: