" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Ἡ «εἰδική ἀποστολή» τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου,στήν Διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γούντς

ἡ εἰκών ἀπό ἐδῶ
Ἕχουμε καί κατά τό παρελθόν γράψῃ πώς ἀπό τούς πολέμους βγαίνουν κερδισμένοι οἱ γνωστοί καί καθόλου ἄγνωστοι παγκόμιοι ἐξουσιαστές (σέ κάθε ἐπίπεδο). Ὅπως βεβαίως καί τό ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ δημιουργοί τῶν πολέμων. Ἕνας τέτοιος καί ὁ Β΄μεγάλος πόλεμος. Τό ποιοί ὡφελήθησαν εὐκόλως μπορεῖ κανείς νά τό ἀντιληφθῆ τόσον ἀπό τό ποιά οἰκονομία κινοῦσε τά πάντα κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου ὅσον καί τό ποιός κανόνισε,μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς διασκέψεως πού ἔβαλε τά θεμέλια,νά κινῆ καί πάλιν τά πάντα μετά ἀπό αὐτόν. Ἦσαν οἱ ΗΠΑ (ὅπου ΗΠΑ= Σιών) μέσῳ τοῦ προέδρου τους Φραγκλίνου Ῥοῦσβελτ πού ὁργάνωσαν τήν οἰκονομική διάσκεψιν τό καλοκαίρι τοῦ 1944 (ἀπό 1- 22 Ἰουλίου ),λίγο πρίν τήν λήξιν τοῦ πολέμου. Τήν γνωστή Διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γούντς. Ἐκεῖ ἀπεφασίσθη ἡ ἴδρυσις τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης ἀλλά καί τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Ἔ, αὐτό νομίζω λέει πολλά...

Ὁ Παπανδρέας μέ τόν ἐπικεφαλῆς τῆς ἑλλ.ἀντιπροσωπείας διοικητή τῆς ΤτΕ , Βαρβαρέσο καί τόν οἰκονομολόγο Σμπαρούνη (εἰκών)
Αὐτό πού μᾶς κάνῃ ἐντύπωσιν ἐδῶ, εἶναι ἡ παρουσία τοῦ νεαροῦ τότε (25 χρονῶν),Ἀνδρέα Παπανδρέου,ὁ ὁποῖος παρέστη γιά λογαριασμόν τῆς Ἑλλάδος μαζύ μέ τόν Διοικητή τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος,μεγάλο οἰκονομολόγο,Κυριάκο Βαρβαρέσο καί ἕναν ἀκόμη ἐξέχοντα οἰκονομολόγον τόν Ἀθανάσιον Σμπαρούνη. Τί ἤθελε ὁ 25χρονος Παπανδρέας στήν παγκοσμίας ἐμβελείας αὐτήν διάσκεψιν; 

Ἄς ἀκούσουμε τόν Mr V : Υ.Γ. Ἔχουν ἐνδιαφέρον τά βιογραφικά στοιχεῖα τῶν ἀνωτέρῳ οἰκονομολόγων. Διαβᾶστε τα.

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου