" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Ὅτι μαθαίνει κανείς,καλόν εἶναι...Ἴων,ὁ γενάρχης τῶν Ἑλλήνων


Ἲων,υἱός Κρέουσας κόρης τοῦ Ἐρεχθέως καί Ἀπόλλωνος.

Ἐρεχθεύς,υἱός Ἠφαίστου  καί Γαίας (κατά τόν Ὄμηρον) πού τόν ἔδωσαν στήν Ἀθηνᾶ μέσα σ'ἕνα κάνιστρο.Αὐτή τό ἔδωσε στίς κόρες τοῦ Κέκροπος ἀπό τίς ὁποίες οἱ δύο εἶχαν τήν περιέργεια τῆς γάτας καί τίς ἔφαγε τό μαῦρο τό σκοτάδι.Γιατί; Ἐπεί δή,παρ'ὅλο πού ἡ Ἀθηνᾶ τούς ἀπαγόρευσε νά ἀνοίξουν τό κάνιστρον,αὐτές τό ἔκαναν καί βλέποντας πώς τό μωρό ἦταν ἕνας ὅφις τρελάθηκαν ! Πῆραν τά βουνά καί γκρεμίσθηκαν στά βράχια. Ἡ συνετή και πιστή στήν Ἀθηνᾶ,Πάνδροσος,πού δέν εἶχε περιέργεια,σώθηκε καί μάλιστα μεγάλωσε τό βρέφος πού τελικῶς ἔγινε καί βασιλεύς τῶν Ἀθηνῶν καί ὄχι μόνον.

Μετενόμασε τούς Κεκροπίδες σέ Ἀθηναίους καί μαζί μέ τόν ἀδερφό του Βούτη μοίρασαν τήν ἐξουσίαν. Ὁ μέν λαβών τό κοσμικό μέρος καί ὁ δέ τό θεοκρατικόν. Ἔτσι καθιερώθηκε ἡ Ἀθηνᾶ πολιοῦχος τῆς πόλεως.Καί ἀπό ποῦ ἦρθε ὁ Ἐρεχθεύς ; Ἀπό τήν Αἴγυπτον,παρέα μέ τήν Ἀθηνᾶ,πού κάποιοι ἄλλοι συγγραφεῖς θεωροῦν καί ὡς δική του μητέρα,ἀπό τόν Ἤφαιστον.

Ὁ Ἴων,τώρα,ποίου ἦτο υἱός; Τοῦ Ἕλληνος.Καί ὁ Ἕλλην; Τοῦ Δευκαλίωνος καί τῆς κοκκινομάλας Πύρρας. (Ἄκου κοκκινομάλλας ! Ὀβίδιε,δέν μᾶς τά λές καλά...Ἤ μᾶς τά λές καί ἐμᾶς δέν μᾶς ἀρέσει; ...)

Ἡ Κρέουσα,τοῦ φιδόμορφου Ἐρεχθέως,ἀπό τόν Ἀπόλλωνα,γεννᾶ τόν Ἴωνα,τόν ὁποίον ὅμως παράτησε βρέφος,ἐπεί δή ἦταν ἀνύπαντρη καί ντρεπόταν νά ἔχῃ παιδί,ἔστω καί ἀπό ἕναν ...θεό !

Τό περιμάζεψε ὁ Ἐρμῆς (αὐτός μέσα σ'ὅλα ἦταν) καί  τό πῆγε στούς Δελφούς ὅπου μεγάλωσε.Ἐκεῖ βρέθηκε καί ἡ Κρέουσα ὅταν μή μπορόντας μετά τόν γάμο της νά κάνῃ παιδί,πῆγε νά πάρῃ χρησμόν. Ἀντ' αὐτοῦ πῆρε παιδί ! Τόν Ἴωνα. (διαβᾶστε τήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδου Ἴων. Στό τέλος τοῦ ἔργου,ἐμφανίζεται ἡ Ἀθηνᾶ καί βεβαιώνει πώς ὁ Ἴωνν εἶναι υἱός τοῦ Ἀπόλλωνος καί τῆς Κρέουσας.Ὄμως τούς λέει καί ἄλλα ...ὡραῖα... )

«Μη φεύγετε δεν είμαι εχθρός, φίλος σας είμαι. Και εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα είμαι η Παλλάδα. Ο Απόλλωνας με στέλνει. Δεν έκρινε σωστό να 'ρθει ο ίδιος. Μήπως ακούσει εις βάρος του για το Τότε. Στις Μακρές Πέτρες.

Με στέλνει να πω τα λόγια του. Ότι η Κρέουσα σε γέννησε με πατέρα το Φοίβο. Ότι σ' έδωσε εκεί που σ' έδωσε, όχι σαν γονιό σου αλλά για να μένεις σε παλάτι. Αλλά καθώς το πράγμα χάλασε στην πορεία, φοβήθηκε μη γίνει κάποιος από τους δυο σας φονιάς του άλλου και τα έφερε έτσι. Και σας έσωσε.

Δεν ήθελε να σας τα πει εδώ. Στην Αθήνα ήθελε να σε φανερώσει πως είσαι

γιος του. Και της Κρέουσας. Για να φέρω σε πέρας όλο το θέλημα του Φοίβου όμως, ακούστε τους χρησμούς του θεού που για χάρη του ήρθα.

Κρέουσα!

Πάρε το γιο σου και πήγαινε στην Κεκροπία και να του δώσεις το θρόνο. Απ' τη γενιά του Ερεχθέα είναι και στη χώρα μου να βασιλέψει. Το δίκαιο αυτό είναι. Και ένδοξος να γίνει. Τέσσερις γιους θα κάνει - αρχηγούς των φυλών που κατοικούν γύρω στο βράχο μου.

Πρώτη φυλή θα είναι οι Γελέοντες.

Δεύτερη και τρίτη οι Όπλητες και Αργαδαίοι

και από της ασπίδας μου το όνομα, την Αιγίδα,

θα ονομαστούν οι Αιγίκοροι. Τέταρτοι.

Και των γιων του οι γιοι μετά όταν έρθει ο καιρός ο ορισμένος θα πάνε στα νησιά των Κυκλάδων και στα αντίπερα ακρογιάλια.

Και δύναμη θα δώσουν στη χώρα μου και στο κράτος μου.

Θα κατοικήσουν αντικριστά στους κάμπους Ασίας και Ευρώπης και Ίωνες θα τους λεν. Από το όνομά του. Και δόξα θα πάρουν.

Κι εσύ με τον Ξούθο θα κάνετε τον Δώρο και απ' αυτόν θα δοξαστεί η Δωρίδα.

Και τον Αχαιό. Αυτός θα βασιλέψει στην παραλία του Ρίου στη γη του Πέλοπα και ο λαός απ' αυτόν θα πάρει το όνομα. Αχαιοί θα λέγονται.

Όλα καλά ο Απόλλωνας τα έκανε.

Γέννησες εύκολα και κρυφά. Το παιδί σου που έριξες κλεισμένο στα σπάργανα βρέφος, πρόσταξε τον Ερμή να το πάρει, να το φέρει εδώ. Και το μεγάλωσε. Δεν το άφησε να χαθεί.

Και τέλος Κρέουσα, μη λες πως είναι γιος σου ο Ίωνας - άσε τον Ξούθο να τον χαίρεται.

Έχεις το αγαθό σου. Πήγαινε. Να ευτυχείτε. Τελείωσαν τα δεινά σας. Μοίρα καλή στο εξής σας προμαντεύω»
(Εὐριπίδου Ἴων, στίχ.1553-1605)

Καταλάβατε; Ὅλα καλά υά ἔκανε ὁ Ἀπόλλων ! Βρέ,τόν Ἀπόλλωνα,βρέ τό μαντεῖο του,βρέ τήν δαφνοφάγο Πυθία ! ( Κι'ὅσο σκέφτομαι πώς κάποιοι σήμερα εἶναι φανατικοί μέ τόν Φοῖβο καί τά λοιπά πού κουβαλᾶ μαζύ του,τί νεῦρα μέ πιάνουν ! Μά,τόσον πολύ σᾶς ἀρέσει νά σᾶς χειραγωγοῦν; ! ! ! Εἴπαμε ὅμως,ἡ ἀμορφωσιά, εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα κακά ... )

Παιδιά σέ φασκιές πού ῥίχνονται σέ ποτάμια,σέ Μαντεῖα,δέν ἔχει καί τόσον σημασία πού ἀλλά τό μετά. Γιατί μετά αὐτά τά παιδιά διαφεντεύουν,παραδόξως ! Μέχρι γενάρχες γίνονται. Ἔτσι ὁ Μωϋσῆς ἔτσι καί ὁ Ἴων ! Τί ἔγινε βρέ παιδιά; Δέν τά λέω ἐγώ...

Ἐπίσημος,στά χαρτιά ἐννοῶ,πατέρας τοῦ Ἴωνος ἦταν ὁ Ξοῦθος. Ὁ ἐγγονός τοῦ Δευκαλίωνος. Τί ἔγραφε ὁ Σταγειρίτης γιά τόν Δευκαλίωνα ;« Τόν ἀναφέρουν ὡς Σκύθη ἤ Αἰγύπτιον..».
Καί ἐμεῖς λέμε,σἠμερα,εἶναι αὐτόχθων. Καί τότε γιατί ἔστειλε τά βλαστάρια του σέ κάθε γωνιά τῆς ἑλλαδικῆς καί θέριζαν τούς Πελασγούς καί τούς ἔκλεβαν τά βασίλεια; Γιατί δέν κάθονταν στά αὐγά τους καί στήν δική τους περιοχή;

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους

Τό ἴδιο ὁ Δαναός,πού ἦρθε ἀπό τήν Αἴγυπτο,ὁ Κάδμος ἀπό τήν Φοινίκη,ὁ Τάνταλος ἀπό τήν Φρυγία καί πάει λέγοντας...Ὅμως μέ τόν Δευκαλίωνα τό πρᾶγμα εἶναι σοβαρότατον,ἀφοῦ αὐτός εἶναι πού γεννᾷ τόν Ἕλληνα,τόν γενάρχη τῶν Ἑλλήνων.

Καί ἡ μανοῦλα του,ἡ κοκκινομάλλα Πῦρρα,τί σᾶς λέει; Γιατί κοκκινομάλλα,ὅταν μόνον ἑλληνικό χαρακτηριστικό δέν εἶναι; Ἀλλά...

Ἡ Πῦρρα ἦταν κόρη τοῦ τιτάνα Ἐπιμηθέα. Ἡ μαμά της ἦταν ἡ Ὠκεανίδα Ἀσία. Ναί,Ἀσία τήν ἔλεγαν τήν μαμά της. Καί παπποῦς της ἦταν ὁ Ἰαπετός. Αὐτός και τό ἀδερφάκι του ὁ Κρόνος ἦσαν οἱ ἰσχυρότεροι τῶν τιτάνων. Σέ πολλα μέρη τόν ἀναγνώριζαν ὡς δημιουργό τῶν ἀνθρώπων. Τώρα, ἄν αὐτό τό Ἰαπετός σᾶς θυμίζει τόν Ἰάφεθ (καί αὐτός θεωρεῖται ἀπό τούς ἑβραίους ὡς δημιουργός τῶν ἀνθρωπων),σκεφτεῖτε μονοι σας γιατί...

Ἀδερφός τῆς Πῦρρας ἦταν καί ὁ Ἄτλας. Ναί,ὁ ἱδρυτής τῆς Ἀτλαντίδος,μέ ὄτι μπορεῖ νά σημαίνῃ καί αὐτό...

Ἐάν υἱοθετήσουμε τήν ἄποψιν πού λέει πώς ἕλλην σημαίνει ὁ λαμπερός,θά κάνω τήν ἐξῆς ἐρώτησιν : Γιατί λαμπερός; Τί ἦσαν οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι τῆς χώρας πού γεννήθηκε ὁ Ἕλλην,φαιοί,μἐλανες,μαῦροι;
Καί ἀπό τήν ἄλλη,πάλιν,δέν μᾶς λέει ἡ προϊστορία πώς δέν ὑπῆρχαν ἄνθρωποι,μετά τόν κατακλυσμό καί τούς δημιούργησε ἀπό τίς πέτρες ὁ μπαμπάς τοῦ Ἕλληνος; Καί ἀφοῦ αὐτός τούς δημιούργησε γνώριζε τήν διαφορετικότητα τοῦ υἱοῦ του,πρός τί λοιπόν ἡ ἀνάγκη νά τόν ὀνομάσῃ Λαμπρό,Φωτεινό,Ξεχωριστό ; ! ! ! Ἒκτός καί ἦταν ἔτσι,ἀφοῦ εἶχε ἔρθει ἀπό ἀλλοῦ καί διεφερε στήν ὄψιν ἀλλά κυρίως γιά τό  τί ἐπρόκειτο νά γίνῃ...

Ἄρα,τό ὄτι ὁ Δευκαλίων ἦρθε ἀπό ἀλλοῦ,αὐτό εἶναι δεδομένον.Τό ἴδιο καί ἡ σύζυγός του,κοκκινομάλλα Πῦρρα,ἡ κόρη τῆς Ἀσίας.

Γιά τήν προέλευσιν τοῦ ὀνόματος Ἕλλην,λέγεται (καί ὁ Ἀριστοτέλης αὐτό ὑποστήριζε),πώς προερχόταν ἀπό τούς Σελλούς ( -σελ=φωτίζω),κάποιους κατοίκους τῆς Ἠπείρου κοντά στήν Δωδώνη. Δωδώνη; Ἄ, ! Ποιός πῆγε στήν Δωδώνη καί ἐπέβαλε τήν θρησκείαν τοῦ Διός καί κυρίως ἀπό ποῦ ; Τά ἔχουμε ξαναγράψει :

Οἱ μελαμψές Περιστέρες καί τό Μαντεῖον τῆς Δωδώνης...

Φοίνηκες,Ἱέρειες ἐξ Αἰγύπτου καί Δίας !

Ἀπό αὐτούς τούς Σελλούς,κάποιοι μετανάστευσαν στήν Φθία. Νά λοιπόν οἱ Ἕλληνες.
Καί ὁ Ὄμηρος τούς Ἕλληνες πού ἀναφέρει εἶναι ἀκριβῶς αὐτούς,ἀπό τήν Φθία,πού ἦρθαν στήν Τροία μέ ἀρχηγό τόν Ἀχλλέα.Τούς γνωστούς Μυρμιδόνες. Αὐτοί δέν ἔγιναν ἀπό πέτρες,ὅπως τοῦ Δευκαλίωνος,ἀλλά ἀπό τά μυρμήγκια...

« ...καὶ τούτου περὶ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ περὶ Δωδώνην καὶ τὸν Ἀχελῷον·  οὗτος γὰρ πολλαχοῦ τὸ ῥεῦμα μεταβέβληκεν· ᾤκουν γὰρ οἱ Σελλοὶ ἐνταῦθα καὶ οἱ καλούμενοι τότε μὲν Γραικοὶ νῦν δ' Ἕλληνες ...» (Ἀριστοτέλους Μετεωρολογικά,Βίβλος 1,στιχ.352α-β)

Θυμᾶστε τούς Μυρμιδόνες,τόν Πηλέα,πατέρα τοῦ Ἀχιλλέως καί υἱοῦ τοῦ Αἰακοῦ,τοῦ ἐξ Αἰγίνης;  καί πάλιν τά εἴχαμε γράψει :

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληά !

Ψᾶξτε νά βρεῖτε τούς συνδέσμους,μεταξύ ὅλων τῶν παραπάνω καί ποιός ξέρει ἴσως καί νά ἀπογοητευτεῖτε...Μᾶλλον...

Αὐτά γιά ἀπόψε...

Καλή σας νύκτα


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου