" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Τί συνδέει τούς ἑβραίους μέ τόν Κρόνον ;


Ἄστρο Δαυΐδ,σύμβολον τῶν ἑβραίων καί σημαία τοῦ κράτους τους.

ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν Δαυΐδ εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπε μαρτυρήσας· εὗρον Δαυΐδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου. 
 (Πράξεις,13,22)

Ὁ Βόρειος Πόλος τοῦ πλανήτου Κρόνου μέ τό ἑξαγωνικό σχῆμα :

ἀπό ἐδῶ
Ὁ Νότιος Πόλος μέ τόν Πανόπτη ὀφθαλμό,τῶν μασώνων ἤ τό μάτι τοῦ Κυκλῶνα ἤ Τυφῶνα :

ἀπό ἐδῶ
 Καί στήν ἑλληνική μυθολογία ἔχουμε τόν Ἄργο τόν Πανόπτη,συγγενοῦς τῆς Ἰοῦς πού τόν εἶχε βάλει ὁ πατέρας της,βασιλεύς τοῦ Ἄργους,ὁ Ἴασος,νά τήν φυλᾶ. Ξέρετε,τήν Ἰώ,τήν ἀγελάδα,συγγνώμη,τήν ἱερή ἀγελάδα,πού ἔφθασε στήν Λιβύη-Αἴγυπτο καί μετά μᾶς κουβαλήθηκαν τά αἰγυπτο-φοινικικά σόγια...


Ἔ,ἦταν κι'ἐκεῖνο τό μάτι τοῦ Ῥᾶ...


Πολύ μαγεῖα,βρέ παιδί μου !

Ποιός ἦταν ὁ Τυφών ;
Φίδια μωρέ,πολλά φίδιααα...

ΚΡΟΝΙΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ 

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

Βιάζεται πολύ ἡ ΝΤΠ γιά τήν «νέα» εὐρωπαϊκή ῥάτσα ...

  ...ἤ μέ ἄλλα λόγια : Θά πληρώνῃς γιά τόν θάνατό σου ! Καί ἀκόμη σωστότερα,γιά τόν ΑΦΑΝΙΣΜΟ τῆς λευκῆς φυλῆς ! 


 Ἡ Πελασγική

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Ἀπό τήν Φεντερασιόν τοῦ Ἀβραάμ Μπεναρόγια στόν Axel Chipra ἴδιο τό ...ὄνειρόν τους !
Στίς 24 Ἰουλίου,ἕναν χρόνο μετά τήν ἐπανάστασιν τῶν νεοτούρκων,ἱδρύεται στήν Θεσσαλονίκη,ἀπό ἑβραίους καί συγκεκριμένως τόν Ἀβραάμ Μπεναρόγια,ἡ Φεντερασιόν. Ἀλήθεια,σέ μία Θεσσαλονίκη καί Βόρειον Ἑλλάδα,στίς ἀρχές τοῦ 1900,γιατί ἔφτιαξαν ἐργατικούς συνδέσμους; Τί ἀκριβῶς ἤθελαν νά ἐξυπηρετήσουν μέ τήν ἵδρυσιν αὐτήν;

Πολλοί θά ἀπαντήσουν :μέσῳ αὐτῶν τῶν σωματείων,συνδικάτων,συνδέσμων,θέλησαν νά πάρουν τόν ἔλεγχο τῆς ἐργατικῆς τάξεως,στά Βαλκάνια τῆς γενικῆς ἀνακατατάξεως,μετά τήν πτώσιν τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί τῆς βιομηχανικῆς ἀναπτύξεως πού διαφαινόταν.

Σωστά !

Γιατί ὅμως ἀπό ἑβραίους;

Καί πάλιν θά ἀπαντήσῃ κάποιος : διότι οἱ ἑβραῖοι ἔχουν τά πάντα στά χέρια τους καί φυσικά ἤθελαν καί τόν ἔλεγχο τῆς ἐργατικῆς δυνάμεως.

Καί πάλιν,πολύ σωστά !

Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι ἀκόμη πού ἴσως νά μήν τό ἔχετε λάβῃ ὑπ'ὅψιν,ὅσον θά ἔπρεπε. Μήπως,λέω μήπως,τό ὄνειρο καί ὁ διακαής πόθος τῶν ἑβραίων εἶναι ἡ κατάληψις ὁλοκλήρου τῆς ἑλλαδικῆς; Μήπως,λέω τώρα,τήν θεωροῦν δική τους,παλαιόθεν καί ἐπιζητοῦν τήν ἐκπλήρωσιν αὐτοῦ τοῦ ὀνείρου,ὡς σκοπόν ζωῆς,δι'αὐτούς;

Γιά σκεφτεῖτε αὐτή τήν ὑπόθεσιν.

Διότι,ὁ χῶρος τῆς ἑλλαδικῆς,γιά αὐτούς,σημαίνει πολλά...

Τώρα βεβαίως,μπορεῖ νά μοῦ πεῖτε πώς ἀφοῦ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἐξουσιαστῶν μας (κάθε εἴδους),εἶναι ἑβραιόσποροι,ὅπως καί ἐκεῖνοι πού κατέχουν τό χρῆμα καί ἀποτελοῦν τήν ἀστική καί μεγαλοαστική τάξιν,στήν οὐσίαν στά χέρια τους εἶναι ἡ ἑλλαδική ! Ἔ,ναί,ἀλλά προφανῶς θέλουν νά περάσουν καί στό τυπικόν μέρος τῆς ἐπισήμου κατοχῆς...


Το κτίριο του ( ἑβραϊκοῦ)μουσείου ανεγέρθηκε το 1904 και  ανήκει στην εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκης . Είναι ένα από τα λίγα οικοδομήματα του κέντρου της πόλης που επιβίωσαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917 και τις διαδικασίες ανοικοδόμησης που επακολούθησαν. Ήταν  μία από τις τυπικές  εμπορικές στοές που χτίστηκαν από το 1880 ως το 1910 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να στεγάσουν νέες επιχειρηματικές λειτουργίες. 
Στο κτίριο αυτό,  στεγάστηκαν κατά καιρούς η Τράπεζα Αθηνών  (1906-1925) και η εφημερίδα L’Independent , η οποία εκδιδόταν  στη Θεσσαλονίκη από το 1909 ως το 1941. Για τη διασκευή του κτιρίου σε μουσείο απαιτήθηκαν εκτεταμένες εργασίες, τις οποίες χρηματοδότησε ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «Θεσσαλονίκη 1997». Επίσης, συνέδραμε και το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Για τη λειτουργία του μουσείου συνέβαλαν πολλοί δωρητές, οικογένειες και επιχειρήσεις, τα ονόματα των οποίων είναι καταγεγραμμένα σε επιγραφή αναρτημένη στην είσοδο του κτιρίου.
... Στον άνω όροφο, στην πτέρυγα Simon Marks παρουσιάζεται η διαρκής έκθεση «Θεσσαλονίκη Μητρόπολη του Σεφαραδισμού»- όμοιά  της λειτουργεί στο Κιμπούτς Μπεθ Λαχαμέι Αγκεταόθ του Ισραήλ-, που περιλαμβάνει στοιχεία για την ιστορία του εβραϊσμού στη Θεσσαλονίκη και τους τομείς των δραστηριοτήτων του... ( Δέν τά λέω ἐγώ,αὐτοί τά λένε,ἐδῶ) 

Ὅσο γιά τήν Φεντερασιόν :Γράφει για την Φεντερασιόν, ο διατελέσας προσωρινός Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ (1925-1926) και βουλευτής (1926-28), Ελευθέριος Σταυρίδης («Τα Παρασκήνια του ΚΚΕ»): 

 « …Αύτη ήτο η λεγόμενη «Σοσιαλιστική Φεντερασιόν», αποτελουμένη από υπέρ τας 2.000 μέλη, κατά 90% μορφωμένους Εβραίους, ταξιδεύσαντας εις την Ευρώπην και μορφωθέντας εκεί σοσιαλιστικώς. 

»Αύτη ήτο πολιτική οργάνωσις των Εβραίων κυρίως, αλλά σοσιαλιστική, με σοβαράν πολιτικήν δράσιν, ακόμα από της εποχής της Τουρκοκρατίας. Ήτο συνδεδεμένη με το διεθνές σοσιαλιστικό κίνημα και απετέλει επισήμως τμήμα της Β΄Σοσιαλιστικής Διεθνούς της Βέρνης, εις τα συνέδρια της οποίας απέστελλε τακτικά τους αντιπροσώπους της. 

»Από το 1908 είχε συνεργαστεί με τους Νεοτούρκους, των οποίων το κέντρον ήτο η Θεσσαλονίκη, προς ανατροπήν του Σουλτάνου Χαμήτ, και πολλά μέλη αυτής, εν οις και ο γνωστός μετέπειτα Αβραάμ Μπεναρόγια, μετέσχον του αγώνος των Νεοτούρκων και εξεστράτευσαν εκ Θεσσαλονίκης κατά της Κωνσταντινουπόλεως και του Χαμήτ.»

Σύμφωνα με την κατάθεση του Ιωάννη Κούσκουρα, διευθυντή της εφημερίδας της Θεσσαλονίκης «Νέα Αλήθεια», η οποία πρωτοστάτησε με άρθρα της εναντίον του Μπεναρόγια και της Φεντερασιόν: 

 «Ο Μπεναρόγια ουδέν επάγγελμα εξασκεί εν τη πόλει ταύτη, υπάρχει υπόνοια ότι μισθοδοτείται υπό της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως διά να συντηρή το εν λόγω Κέντρον, όπερ κατά την αντίληψίν μου έχει μεταβληθή εις ανατρεπτικόν ως απέδειξεν η τελευταία απεργία των καπνεργατών την οποία απεπειράθη να χρησιμοποιήση προς διατάραξιν της δημοσίας τάξεως εν Θεσσαλονίκη, όπως αποδείξη ότι δεν υφίσταται ασφάλεια εν Θεσσαλονίκη. Επίσης ο Μπεναρόγια αποδεικνύει διά της στάσεώς του ότι ουδένα τρέφει σεβασμόν προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, διότι καίτοι του έγινον σχετικαί προτάσεις όπως αναρτήση την ελληνικήν σημαίαν επί της θύρας του Κέντρου, απέρριψε τας προτάσεις ταύτας περιφρονητικώς ειπών ότι ο Σοσιαλισμός ουδεμία σχέσιν έχει με την Ελληνικήν Κυβέρνησιν». (ἀπό ἐδῶ  )

Ἡ Πελασγική

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Τά κομμούνια ἦρθαν γιά νά τελειώσουν,διά παντός,τήν Ἑλλάδα !Ἀλήθεια, γιατί ὁ Βαρού(χ)-άκης ξερνάει ἀλήθειες; ! 

...ο Βαρουφάκης εμφανίζει τον παραλίγο (για τρεις ψήφους…) Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δραγασάκη, ως αχυράνθρωπο των διεθνών τοκογλύφων, που κινούσε τα νήματα και ο Τσίπρας ακολουθούσε τυφλά τις οδηγίες του.

περιγράφει τον Χουλιαράκη ως  αχυράνθρωπο της τρόικα. (ἀπό ἐδῶ)


Μέ ἄλλα λόγια,ὁ τσυριζα ἔπαιξε καί παίζει ἀκόμη,τό πιό ἄσχημο παιχνίδι εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος ! 

Γιατί τά λέει,τώρα ὅμως,ὁ Βαρού(χ)-άκης ; Ἔλα ντέ; 

Φοβᾶμαι,πώς ἡ κατάληξις τῆς χώρας,ὁσονούπω,θά εἶναι ὁ χειρώτερος ἐφιάλτης πού θά μποροῦσε νά φαντασθῆ κανείς ! 
Ἄλλως τε,γνωστόν,ἱστορικῶς, εἶναι,πώς τά κομμούνια ἦσαν,εἶναι καί θά εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ΠΡΟΔΟΤΕΣ ! Καί αὐτό διότι γνωρίζουμε πολύ καλῶς,ποιοί εἶναι οἱ ...γεννήτορες τοῦ κομμουνισμοῦ...

Μακάρι νά μήν γίνει ! 

Ἡ Πελασγική

 

Θεοί καί Δαίμονες κατά τῶν Ἑλλήνων !

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ ΤΗΣ ΚΩ! ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ; 

 

Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

Τρία κομμάτια,ἡ Κύπρος,καί ἐπισήμως ἀπό τό βικιπαίδεια ! Καί ΚΑΝΕΙΣ δέν διαμαρτύρεται ! ! !

 
εἰκών


Γράφει ἡ βικιπαίδεια στό λῆμμα Κύπρος :

Η Κύπρος είναι ένα νησί της ανατολικής Μεσογείου Θάλασσας. Περιλαμβάνει:
  • την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα επίσημο αναγνωρισμένο κράτος, μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ένα μη αναγνωρισμένο κράτος το οποίο προέκυψε μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
  • τις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, οι οποίες αποτελούν Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος

 Εἴδατε κανέναν νά διαμαρτυρηθῆ ; Ἐγώ πάντως ὄχι. Ἔτσι καί ἐπισήμως,ἡ Νῆσος ἀνήκει σέ Κυπρίους,Τούρκους καί Ἐγγλέζους. Ἡ μόνη πού δέν ἔχει κανέναν λόγον στήν Κύπρον εἶναι ἡ ἑλλαδική ! Τελεῖα καί παῦλα.

ἡ φωτό ἀπό ἐπίσημη ἑβραϊκή σελίδα ἐδῶ
Ἡ προδοσία ποτέ δέν σταματᾶ,συνεχίζεται ἕως νά γίνῃ τό ποθούμενον. Γιά ποιούς ; Ἔ, μᾶλλον τό γνωρίζετε διότι δέν εἶναι δά καί ...περιούσιον μυστικόν...

Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Μέρα πού ἔρχεται,τί λέτε νά τό ξανα-θυμηθοῦμε; Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...

Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης : ἡ Δημοκρατία τους ! 


Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος α΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος β΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος γ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος δ΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ( μέρος ε΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ! (μέρος στ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος ζ΄) 

 

Ἡ Πελασγική

Ἡ παρακμή τῆς Δύσεως


« Ἔτσι ὅμως αἰσθάνεται ὁ ξένος ὁλόκληρο τόν πολιτισμό μας, τήν ἀποφασιστική κατεύθυνση τῶν κλιτῶν τῶν ναῶν μας καί τῆς διάρθρωσης τῶν ὀρόφων ὅλων τῶν προσόψεων, τῆς προοπτικῆς βάθους τῆς ζωγραφικῆς μας, τήν πορεία τῆς τραγωδίας καί τῆς ἀφήγησης, ἀλλά καί τῆς τεχνικῆς καί ὁλόκληρης τῆς ἰδιωτικῆς καί δημόσιας ζωῆς μας. Αὐτόν τόν ρυθμό τόν ἔχουμε στό αἷμα μας καί γι’ αὐτόν τόν  λόγο δέν τόν προσέχουμε. Ἄν συνυπάρξει μέ τόν ρυθμό μιᾶς ξένης ζωῆς, τό ἀποτέλεσμα θά ἦταν μία ἀνυπόφορη δυσαρμονία.»

Oswald Spengler, «Ἡ παρακμή τῆς Δύσης»
Τά βασικά σημάδια κατάρρευσης τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ,ἐπισημαίνονται ἀπό τόν Σπένγκλερ στά ἐξῆς : ἡ ἐπικρατοῦσα δύναμις τοῦ χρήματος,ἡ κυριαρχία τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως,ἡ ἔλλειψις πρωτοτύπων διανοουμένων καί δημιουργῶν σ'ὅλους τούς τομεῖς τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς παιδείας. 

Σκεφθεῖτε πώς ὁ Σπένγκλερ πέθανε τό 1936. Τί θά ἔλεγε ἐάν ζοῦσε σήμερα; Ἁπλῶς θά ἐπιβεβαιωνόταν ! 

Ἡ Πελασγική
Διαβᾶστε ἐδῶ : 

O Spengler για τη σύνδεση αίματος και πολιτισμού

Κάτι ΑΠΟΛΥΤΩΣ σάπιο ὑπάρχει στό Βασίλειον τῆς Δανιμαρκίας...Δέν βγῆκαν στούς δρόμους ν'ἀγωνιστοῦν καί διαμαρτυρηθοῦν γιά τά μνημόνια τῆς πρώτη φορά ἀριστερᾶς κυβερνήσεως...
Δέν βγῆκαν στίς πλατεῖες ἀγανακτισμένοι ἀπό τίς ἀποτελειωτικές φορομπηχτικές πολιτικές,τῶν ...ἀριστερῶν ἀγωνιστῶν τῆς συριζοκαμμένης κυβερνήσεως...
Δέν βγῆκαν στούς δρόμους γιά τήν ἀποτελειωμένη Ὑγεία καί Παιδεία ...

Προσέξτε τά μπλουζάκια :ὁλοκαίνουργια ! Ποιός τούς ντύνει καί τούς ...ταΐζει,αὐτούς ; Ἔλα ντέ ! Καί ὁ ...ἔμπορος πληρώθηκε ΚΑΛΑ!
 Δέν βγῆκαν στούς δρόμους νά προασπισθοῦν τό δικαίωμα τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας γιά ἕνα κράτος πού ἔχει καταντήσῃ προτεκτοράτον τῆς Γερμανίας...
Δέν βγῆκαν στούς δρόμους γιά τά λιμάνια,τά ἀεροδρόμια,τήν ΔΕΗ,τίς τηλεπικοινωνίες,τόν ὁρυκτό πλοῦτο τῆς χώρας πού ξεπουλήθησαν στούς διεθνεῖς τοκογλύφους...

Καί οἱ τῆς ΑΕΚ καί αὐτοί ἀπό κοντά...Μήν τούς ξεχάσουμε,ἔτσι;
 Βγῆκαν ὅμως στούς δρόμους,ἄφησαν τίς καρέκλες τῆς καφετέριας,τούς ἀναπαυτικούς καναπέδες τους καί στερήθηκαν,γιά ὀλίγον βεβαίως,τά σκ@τά πού τρῶνε καθημερινῶς ἀπό τά πορνοκάναλα τῆς διαφθορᾶς,γιά νά ὑπερασπισθοῦν μία ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΣΣΑ πού εἶναι ΗΔΗ καταδικασμένη ! ! ! 


Ἔ, ἐάν αὐτό δέν εἶναι ἡ ΑΠΟΛΥΤΟΣ κατάπτωσις ἑνός λαοῦ,τότε πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσε νά τό χαρακτηρίσῃ κανείς; 

Δέν ὑπάρχει,μήτε ἕνα ἴχνος,σωτηρίας...

Κάτι,ἀπολύτως,σάπιο ὑπάρχει στό Βασίλειον τῆς Δανιμαρκίας... Καί ὅταν κάτι σαπίζει,μία μοῖρα τό ἀναμένει : Ὁ Θάνατος ! 

Ἡ Πελασγική

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Μά πάντα τούς ΠΡΟΔΟΤΕΣ κάνουν ΕΘΝΑΡΧΕΣ ! Μοῦσκος-Μακάριος ἡ προδοτική πορεία ἕως τῆς καταλήψεως τῆς Μεγαλονήσου

 
Μοῦσκος,Βαλντχάϊμ-ναζιστής-τουρκαλάς Ντεκτάς. Ἐτσι ἦταν εὐχαριστημένος ὁ "ἐθνάρχης"

Η ανατροπή του Μακάριου στις 15 Ιουλίου 1974 θεωρήθηκε από τους Τούρκους σαν εσωτερική υπόθεση των Ελληνοκύπριων. Και δήλωσαν ότι δεν τους αφορά. Ο κος Μούσκος (Μακάριος) όμως είχε …άλλη γνώμη. Ήθελε να κυβερνά. Χωρίς να ενδιαφέρεται για την έκταση του κράτους που ήθελε να κυβερνήσει, αρκεί να χωρούσε το κτίσμα του «κυβερνητικού μεγάρου» του, για να διαθέτει τα σκηνικά του πολιτικού θιάσου που τόσο τον συγκινούσε να κατευθύνει από τον ρόλο του πρωταγωνιστή.

 Ένα πλήθος στοιχείων αποδεικνύει την φιλόδοξη και αντεθνική διάθεση του σύγχρονου «Ιούδα» του Ελληνισμού, ο οποίος μαζί με την κατάχρηση αξιωμάτων ιεροσύνης που διέθετε, επιδίωξε και πέτυχε την απομάκρυνση του από την γραμμή του αγώνα για Ένωση με την Μητέρα Ελλάδα. Ένωση για την οποία πραγματοποιήθηκε ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της θρυλικής ΕΟΚΑ και των Κυπρίων Ηρώων αγωνιστών εναντίον των αποικιοκρατών δυνάμεων της Αγγλίας.

Ας θυμηθούμε, λοιπόν τις υποχθόνιες  κινήσεις του κ. Μούσκου για σύσταση ανεξαρτήτου κράτους ώστε ανενόχλητα να εφαρμόζει τα φιλόδοξα «προεδρικά» του σχέδια αλλά και για να ικανοποιήσει, οπωσδήποτε, τις γεωπολιτικές σχεδιάσεις των ξένων επεκτατικών συμφερόντων στη Μεγαλόνησο, την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.
  • Από τις 15 μέχρι και στις 22 Ιανουαρίου του 1950 διεξήχθη στη Μεγαλόνησο το Δημοψήφισμα των Κυπρίων με το οποίο και διατράνωσαν την απόφασή τους για Αυτοδιάθεση- Ένωση. Το 96,4% των Κυπρίων επιθυμούσαν να αυτοδιατεθεί η Κύπρος στην επιστροφή της στους κόλπους της Μητρός Ελλάδος. Ο Γραμματέας του Γραφείου Εθναρχίας όμως, ο κ. Μούσκος(τότε Μακάριος), οκτώ ημέρες μετά το ενωτικό δημοψήφισμα έδειξε την αντίδρασή του στην άμεση απόφαση του λαού, αμφισβητώντας έμμεσα την εγκυρότητα των στόχων του δημοψηφίσματος που ενώ ήταν σαφείς, τώρα, οκτώ ημέρες μετά παραχωρεί συνέντευξη σε αγγλική εφημερίδα και με δηλώσεις του αγνοώντας το εκπεφρασμένο νόημα του δημοψηφίσματος λέει ότι «δέχεται λύση αυτοδιάθεσης». Αμφισβητεί έτσι, πρώτος αυτός, το κύρος του δημοψηφίσματος ομιλών για «επιθυμούμενη αυτοδιάθεση» όταν αυτή είχε ήδη κατακυρωθεί από την θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του Κυπριακού Λαού.
  • Μετά την επιστροφή του από την εξορία του στις Σεϋχέλλες, στο ξενοδοχείο «Μ. Βρετανία» των Αθηνών, φθινόπωρο του 1958, παραχωρεί συνέντευξη στην Μπάρμπαρα Κάσλ, βουλευτή της εργατικής αντιπολίτευσης του Βρετανικού Κοινοβουλίου, στην οποία και δηλώνει… «Δέχομαι λύσιν ανεξαρτησίας με αποκλεισμό της Ενώσεως». Από το σημείο αυτό ο Μακάριος σηκώνει τη σημαία της ανεξαρτησίας ξεφεύγοντας σαφώς από την πορεία του Κυπριακού Λαού για Αυτοδιάθεση- Ένωση την οποία τόσο άμεσα και εκφραστικά είχε διαδηλώσει ο Κυπριακός Ελληνισμός. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Διγενή στα Απομνημονεύματά του.. «ύστερα από τις δηλώσεις αυτές έγινε η απαρχή ενταφιασμού της Ενώσεως και δεν θεωρεί πια τον εαυτόν του δεσμευόμενον εις υπακοήν στας ενεργείας του Μακαρίου».
  • Ο κ. Μούσκος παραχωρεί τα τυπογραφεία της «Αναγεννήσεως», που ανήκαν στην Αρχιεπισκοπή, στον εγγλέζο Τσάρλς Φόλλεϋ για να εκδώσει την εφημερίδα «Τάιμς της Κύπρου» και περιοδικά αθετώντας την υπόσχεσή του ενώ είχε συμφωνήσει προηγουμένως την εκχώρηση των τυπογραφικών εγκαταστάσεων προς χρήση από τον Εθνικό Αγώνα. Η γραμμή της εν λόγω εφημερίδας ήταν να καλλιεργεί την «γραμμή ανεξαρτησίας» και να νοθεύει το γνήσιο φρόνημα του ενωτικού αγώνος, παίζοντας το ρόλο της «μέσης λύσης». Έτσι, αρχές του 1959 οι «Τάιμς της Κύπρου» έγραφαν δήθεν για αναζήτηση Προεδρικού Μεγάρου με επιλογή μεταξύ του Κυβερνείου ή της Αρχιεπισκοπής ενώ ο βασικός στόχος του δημοσιεύματος ήταν να καλλιεργηθεί η ιδέα για ανεξάρτητη Κύπρο με την προεδρική ιδιότητα παραχωρημένη στον κ. Μούσκο.
  • Με ανοιχτές επιστολές σε Κυπριακή εφημερίδα καταγγέλλεται ο κ. Μούσκος για την προδοτική στάση του στη Ζυρίχη και το Λονδίνο από πλήθος Ελλήνων Πατριωτών. Στις 1 Μαρτίου 1959, την ημέρα που επέστρεφε στη Κύπρο, μεταξύ άλλων γραφόταν τα εξής.. «κάποιαν ημέραν θα υφίστατο την ατίμωσιν που υφίστανται οι ένοχοι και οι υπεύθυνοι μετά από μίαν εθνικήν συμφοράν. Στο πέρασμά σου ο λαός θα βλέπη πλέον κινούμενην την σκιάν του Ιούδα». (Εφημερίς «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» των Πατρών 01/03/59)
Θα μπορούσαμε να γράψουμε χιλιάδες παραδείγματα της αντιλαϊκής και αντεθνικής συμπεριφοράς του κ. Μούσκου από την ημέρα εκείνη του 1958 που για πρώτη φορά εξεφράσθη με δηλώσεις του αντίθετα από την λαϊκή θέληση των Κυπρίων για Ένωση. Δολοφονίες ενωτικών αγωνιστών (Παντελίδης, Νούρος, Παναγιώτου, Αυγουστής, Σωτηρίου). 
Δολοφονίες για τις οποίες ο «πρόεδρος» ουδέποτε επεδίωξε την διελεύκανση και την ανακάλυψη των δραστών καίτοι αυτοί αποτελούσαν κοινό μυστικό στην Κύπρο. Αναίτιες επιθέσεις και ξυλοδαρμοί Ελλήνων ευρισκομένων στη Κύπρο από τους κατευθυνόμενους υποστηρικτές του Κυπρίου «προέδρου», δολιοφθορές σε αυτοκίνητααπειλές προς ενωτικούς. Προ των «εκλογών» του 1968, στις 12 Ιανουαρίου, 200 περίπου άτομα του «προέδρου» επιτεθήκαν εναντίον ενωτικής εφημερίδας… 

«..Αι αρχαί καλούμενοι επανειλημμένως ουδεμίαν προστασίαν παρέσχον..».(Μαύρη Βίβλος – Προεδρικαί Εκλογαί 1968. Σελ. 15). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρώην δημάρχου της Λευκωσίας, Θ. Δέρβη, εκδότη της εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ» ο οποίος αναγκάστηκε να κατέβει και να πουλά ο ίδιος την εφημερίδα γιατί το πρακτορείο τύπου, υπακούοντας στις εντολές του «προέδρου» δεν την διέθετε. 
Την ίδια αυτή περίοδο ακούστηκαν από επίσημα χείλη τα κατάπτυστα και υβριστικά για τους Έλληνες… «Εντρέπομαι διότι είμαι Έλλην» ή το «Οι Έλληνες αξιωματικοί είναι παράνομοι».(Κληρίδης)

 
Αυτός ήταν ο «Εθνάρχης» Μακάριος! Αυτός που στο λόγο του στον Ο.Η.Ε στις 19 Ιουλίου 1974, 24 ώρες πριν τη μογγολική εισβολή στα Πάτρια εδάφη μας, υποστήριξε ότι ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ και ότι η ανατροπή του ήταν αποτέλεσμα ΕΙΣΒΟΛΗΣ του ΕλληνικούΣτρατού, δίνοντας έτσι δυο σοβαρά επιχειρήματα στους τούρκους για την εισβολή αυτή , την οποία ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ, αφού ως εγγυητές της ανεξαρτησίας της  Κύπρου, είχαν δικαίωμα και υποχρέωση να επέμβουν για να εκδιώξουν τα ΞΕΝΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ τα οποία πραγματοποίησαν την εισβολή!
 Αυτός ήταν ο «Εθνάρχης» Μακάριος! Αυτός που αποκάλεσε περιφρονητικά «ΑΥΤΟΥΣ» τους Έλληνες Αξιωματικούς, που μετά από δυο ολόκληρες μέρες έδιναν τη ζωή τους και έγραφαν «σελίδες Δόξας», όταν τα… παλικάρια του Μακάριου συγκεντρώνονταν οπλισμένα στο Τροόδος για να προετοιμάσουν την επιστροφή του.

Ο «Εθνάρχης» Μακάριος, ο οποίος θεωρούσε τους τούρκους ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ από τους Έλληνες! Αυτός που αποκάλεσε ΔΙΠΛΟΠΡΟΣΩΠΗ την ελληνική Κυβέρνηση επειδή αυτή κατά βάθος επιθυμούσε την Ένωση. Αυτός που κατηγόρησε σαν υπεύθυνη την Ελλάδα για την αποτυχία των συνομιλιών Ελλήνων και τούρκων της Κύπρου. Ο «Εθνάρχης» Μακάριος ο οποίος μπροστά σε 132 Έθνη κατήγγειλε ότι η ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΕΒΙΑΣΕ ΚΡΑΥΓΑΛΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ της Κύπρου και έτσι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ..! Αυτός ήταν ο «Εθνάρχης» Μακάριος ο οποίος κατηγορεί τους Ενωτικούς ως ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ και την ΕΟΚΑ που επιδίωκε την Ένωση σαν ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ!

 Ο «Εθνάρχης» Μακάριος που υπέγραφε με το ίδιο του το χέρι, το χέρι της επιορκίας της Φανερωμένης, ότι η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ και έβαζε μάρτυρα τον Κιουτσούκ και τον δήμιο Χάρτιγκ. Αυτός που ως «πρόεδρος» της παρδαλής «Δημοκρατίας της Κύπρου» άνοιξε την «Βουλήν» της, με κυματίζουσα στην προμετωπίδα της την «ημισέληνον», αυτός που όρκισε αντιπροσώπους της στο Κοράνιο και έγινε ο νέος «ραγιάς» στο «βέτο» του Κιουτσούκ!

Ο «Εθνάρχης» Μακάριος ο οποίος καθιέρωσε με διάταγμα σαν επίσημη γλώσσα του κράτους την τουρκική, αυτός που δέχτηκε να λέγεται «συνάδελφος» στο κοινοβούλιο της Κύπρου με τους χαμάληδες που ανέσκαψαν τους τάφους των αδελφών μας στην Κωνσταντινούπολη για «πλιάτσικο», με αυτούς που εξευτέλισαν την Γαλανόλευκη και ατίμασαν τους Έλληνες Αξιωματικούς στη Σμύρνη. Αυτός ήταν ο «Εθνάρχης» Μακάριος ο οποίος πατώντας πάνω στο αίμα  των θυσιών του Κυπριακού Ελληνισμού έχτιζε τα προσωπικά του σχέδια που τελικά οδήγησαν, αυτά και μόνο αυτά, στη σημερινή κατάσταση της υποδουλωμένης Κύπρου μας. 

Αυτός ήταν ο «Εθνάρχης» Μακάριος ο οποίος μετά από σειρά  Εθνικών μειοδοσιών και αυτενεργειών προσωπικής ικανοποίησης οδηγήθηκε …μακράν των υποσχέσεων του από τον Όρκο της Φανερωμένης… όπως άλλωστε και η Κύπρος μας ήταν .. μακριά για τον επίσης «Εθνάρχη» Καραμανλή! Η μοίρα, βλέπετε, τοποθέτησε τους αμυνόμενους Έλληνες της Κύπρου … μακρύτερα από τους .. «υπολογισμούς» της Κυβερνήσεως της «Δημοκρατίας ΄74»!    

Ελένη Ευαγγ. Κλαπανάρα ( Τ.Ο. Χρυσῆς Αὐγῆς Τρικάλων)

Ὁ Μακάριος ( Μιχαήλ Μοῦσκος) ἔδωσε τό «πράσινο φῶς» στόν Ἀττίλα«Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ... 

Τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο, από την περασμένη Δευτέρα το πρωί, είναι μία πραγματική τραγωδία. Το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας παραβίασε κατάφωρα την ανεξαρτησία της Κύπρου. Χωρίς ίχνος σεβασμού για τα δημοκρατικά δικαιώματα του κυπριακού λαού, χωρίς ίχνος σεβασμού για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Κύπρου, η ελληνική χούντα επεξέτεινε τη δικτατορία στο κυπριακό έδαφος. 


 ...Είμαι ευγνώμων στη βρεττανική κυβέρνηση, που μού χορήγησε ελικόπτερο, το οποίο με μετέφερε από την Πάφο στις βρεττανικές βάσεις, και αεροπλάνο από τις βάσεις στο Λονδίνο, μέσω Μάλτας.

 ...Πρόκειται σαφώς για εισβολή εκ των έξω, μαζί με κατάφωρη παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Κύπρου. 

...Και η εισβολή συνεχίζεται, και θα συνεχίζεται όσο θα υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί στην Κύπρο. 

 ...τα γεγονότα της Κύπρου δεν αποτελούν εσωτερική υπόθεση των Ελληνοκυπρίων. Αφορούν και επηρεάζουν και τους Τουρκοκυπρίους.

 ...μία αρμόζουσα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα θέσει τέλος στην εισβολή, και θα αποκαταστήσει την παραβιασμένη ανεξαρτησία της Κύπρου και τα δημοκρατικά δικαιώματα του κυπριακού λαού»

Διαβᾶστε ὁλόκληρη τήν ΠΡΟΔΟΣΙΑ τοῦ Μούσκου ΕΔΩ

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

Πῶς ἡ θρησκεία τοῦ Μωάμεθ ἐπηρεάσθη ἀπό τόν ταλμουδικό ἸουδαϊσμόΑπό το Note on a Possible Jewish Source for Muhammad's 'Night Journey'” του καθηγητή Mordechai Nisan, άρθρο του στην Arabica’ (Journal of Arabic and Islamic Studies), τόμος 47, σελ. 274-277, (2000).

Συγκεντρωτική και πειστική έρευνα έχει αποδείξει ότι ιουδαϊκά υλικά έχουν γεμίσει εκτενώς το αφηγηματικό και το νομικό περιεχόμενο του Ισλάμ. Από την εποικοδομητική εργασία του Geiger και τα σχόλια του Hurgronje, μέσω των γραπτών άλλων μελετητών, μεταξύ των οποίων των Goldziher, Torrey και Lazarus-Yafeh, όχι λιγότερο από τις δεικτικές ερμηνείες των Crone και Cook, εξετάστηκαν τόσο το Κοράνι όσο και η Χαντίθ, με ένα βλέμμα στα ουσιαστικά και κεντρικά βιβλικά και ραββινικά στοιχεία. Αυτή η συγκριτική θρησκευτική έρευνα απαιτεί γνώση τόσο των ιουδαϊκών όσο και των ισλαμικών έργων και παραδόσεων, προκειμένου να προσφέρει μια αξιόπιστη παρουσίαση της ομοιότητας των υλικών μέσα στο κάθε ένα θρησκευτικό πλαίσιο.

Ενδεικτικό του σημείου αυτού είναι το γραπτό παράδειγμα της διαταγής του Κορανίου που απαγορεύει την κατανάλωση χοίρων και μανιταριών (Κοράνι 5: 3), η οποία έχει ακριβή αναλογία με τη βιβλική απαγόρευση (Λευιτικό 11: 7 και 39-40). Πολλές κορανικές διαταγές παρομοίως παραλληλίζονται με βασικούς ραβινικούς νόμους της ταλμουδικής αρχής. Για παράδειγμα, το εβραϊκό δίκαιο απαγορεύει σε μια διαζευγμένη γυναίκα να ξαναπαντρευτεί πριν από ένα διάστημα τριών μηνών, προκειμένου να προσδιορίσει με ποιον απέκτησε το επόμενο παιδί της (Tal. Yevamot 41a), όπως ακριβώς και στο Κοράνι (Sura 2:228). Ομοίως, ένας άνδρας μπορεί να παντρευτεί μέχρι και τέσσερις γυναίκες σύμφωνα με το Κοράνι (Siura 4:3), ένας περιορισμός που εμφανίζεται ήδη στο Ταλμούδ (Yevamot 44a). Η αναφορά στην μητέρα που θηλάζει το μωρό της για είκοσι τέσσερις μήνες έχει συζητηθεί ραβινικά (Tal Ketubot 60a), ενώ στη συνέχεια επιβάλλεται με το Κοράνι (Sura 2:233). Ένα άλλο παράδειγμα μιας ακριβούς ισλαμικής αναπαραγωγής του Ιουδαϊσμού αφορά ένα άτομο που προετοιμάζεται για προσευχή, το οποίο πρέπει πρώτα να πλύνει τα χέρια του, αλλά εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό, τότε να τρίψει τα χέρια του με λίγο χώμα από την γη (Tal Berakhot 15a και Siura 4:43 και 5: 6 ).
 
 
Είναι ενδιαφέρον ότι οι ισλαμικές πηγές στη δική τους αφήγηση, γνωστές ως isr'ilyyat, δεν αποκρύπτουν απαραιτήτως τη σαφή εβραϊκή πηγή της κανονιστικής μουσουλμανικής συμπεριφοράς, όπως είναι η αρχική υιοθέτηση από τον Μωάμεθ της νηστείας εξιλασμού της 10ης ημέρας του εβραϊκού μήνα Tishrei. Ένα άλλο παράδειγμα - όχι μικρής σημασίας - είναι η φαινομενική άμεση επίδραση του Ιουδαϊσμού στο Ισλάμ όσον αφορά την κατεύθυνση της προσευχής (qibla) προς την Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι μια ταλμουδική ιδέα και μια αρχή της halakha (Berakhot 30a) πολύ πριν ο Μωάμεθ, τον καιρό που προωθούσε τη νέα ισλαμική πίστη στη Μεδίνα, είχε εγκρίνει την πρακτική της κατεύθυνσης του προσώπου προς την ιερή Ιερουσαλήμ κατά την προσευχή. Μετά από δεκαοκτώ μήνες, ωστόσο, η qibla (κατεύθυνση) άλλαξε για την Κάαμπα στη Μέκκα. Αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση όπου ένα εβραϊκό χαρακτηριστικό υιοθετήθηκε αρχικά, αν και αργότερα εγκαταλείφθηκε, από το Ισλάμ.

Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις όπου κάποια διαφορά, μερικές φορές ελαφριά και συχνά έντονη, διακρίνει το Ισλάμ από τον Ιουδαϊσμό. Το Ταλμούδ δηλώνει ότι ένα άτομο ξέρει ότι έφθασε ο χρόνος για την πρωινή ‘Shma(‘Άκουε Ισραήλ’) προσευχή, όταν αρκετό φως του δίνει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει ανάμεσα σε ένα «μπλε και άσπρο νήμα» στα tzitzit κρόσσια του talit (σάλι) της προσευχής (Bera / diot 9b). Το Κοράνι χρησιμοποιεί την ίδια εικόνα, αλλά με αλλαγή του χρώματος, επισημαίνοντας ότι ένα άτομο ξέρει ότι η μέρα έχει φτάσει όταν είναι σε θέση να διαφοροποιήσει «ένα λευκό νήμα από ένα μαύρο» (Siura 2: 187).

Η διάσημη ιστορία της μαγευτικής ‘νυχτερινής πτήσης’ του Μωάμεθ φαίνεται επίσης να έχει ραβινική προέλευση.

 
Σίγουρα ένας από τους πιο αινιγματικούς αλλά διάσημους στίχους του Κορανίου σχετίζεται με το «νυχτερινό ταξίδι» (isra’) του Μωάμεθ από το ιερό τέμενος, μάλλον το masod al-haram στη Μέκκα, στο «πιο μακρινό τζαμί» που ονομάζεται masgid al-aksa. Αυτή η σκοτεινή αντίληψη της θαυματουργής νυχτερινής πτήσης του Μωάμεθ από τη Μέκκα στην Ιερουσαλήμ, όπως και η ανάληψη από το Ιερό Όρος στον ουρανό για να μιλήσει με τον Μωυσή ειδικότερα, προκάλεσε μια ποικιλία παραδοσιακών μουσουλμανικών απαντήσεων που περιελάμβαναν, όχι λιγότερο από απιστία και έκπληξη.
     ...

Μία πιθανή εβραϊκή πηγή για αυτό το ασυνήθιστο «νυχτερινό ταξίδι» προς την Ιερουσαλήμ εμφανίζεται στην ραβινική μεταφραστική εξήγηση της Βίβλου στα αραμαϊκά, αν και αυτό αμφισβητείται, στον R. Yonatan Ben Uziel από την Τανναϊτική περίοδο (10-220 μΧ). Θεωρείται ότι αυτή η μετάφραση / σχολιασμός από την περίοδο μετά την καταστροφή του Ναού αποκλίνει με μια ισχυρή midrashic-ομιλητική κλίση από το εβραϊκό βιβλικό κείμενο. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εμφανές στην υπόθεσή μας εδώ. Η σχετική αφήγηση από το βιβλίο της Εξόδου (19: 4) αναφέρει τι έκανε ο Θεός στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της ‘εβραϊκής πτήσης’ προς την ελευθερία και πώς έθεσε τα παιδιά του Ισραήλ «σε φτερά αετών» (Al kanfei nesharim) για να τους φέρει κοντά Του. Η αραμαϊκή μετάφραση περιγράφει πώς ο Θεός έβαλε τους Ισραηλίτες στα σύννεφα, σαν σε φτερά πουλιών, και τους μετέφερε από το Pilusin, για να ταυτιστεί με τον Ραμσή στην Αίγυπτο και τους έφερε στο χώρο του Beit Mukdasha (Ναού) που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ . Έτσι, όπως εξηγεί ο Yonatan Ben Uziel, οι Ισραηλίτες ήρθαν στο Ναό για να σφαγιάσουν εκεί το ζώο που θυσίασαν το Πάσχα εκείνη την ίδια νύχτα που επέστρεφαν στο Pilusin στην Αίγυπτο. Έτσι, οι Ισραηλίτες που βρίσκονταν στην έρημο μεταφέρθηκαν στο όρος Μοριά, όπου αργότερα θα χτιζόταν ο (ιουδαϊκός) Ναός και εκεί πρόσφεραν τον πασχάλιο αμνό στο θυσιαστήριο. Από εκεί, επέστρεψαν γρήγορα την ίδια νύχτα στην Αίγυπτο.

Κυριακή 16 Ιουλίου 2017

Καί μέ δικαστική βοῦλα,ἡ Μάργκαρετ Τσάντ-Παπανδρέου καί τά παράνομα 500 ἑκατομμύριά της, ἔφεραν τό ΔΝΤ στήν Ἑλλάδα


Το Πρωτοδικείο Αθηνών, απέρριψε την αγωγή του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου κατά του πρώην υπαλλήλου της HSBC, Ερβέ Φαλτσιανί και στην ουσία δέχθηκε την θέση του Φαλτσιανί ότι «ο Γιώργος Παπανδρέου έφερε την τρόικα στην Ελλάδα εκβιαζόμενος, ώστε να μην αποκαλυφθεί ότι η μητέρα του είχε βγάλει παράνομα 500 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό»! 


Η απόφαση-σοκ για την οικογένεια Παπανδρέου που επιχειρεί να «ξεπλυθεί» από την καταστροφή που προκάλεσε στην χώρα το 2010, ουσιαστικά αποδέχθηκε ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου διατηρούσε λογαριασμό 500 εκατ. ευρώ στην HSBC! 

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα ΕΔΩ 

Καί φυσικά μετά περᾶστε ὅπως δήποτε ἀπό : Ἀλλά,ἐσεῖς,μήν ξεχάσετε νά τούς ΞΑΝΑ-ψηφίσετε... 

Ἡ Πελασγική

Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σαμψών εἶχε ὀνοματίσει τούς προδότες τῆς Κύπρου


Ο Νίκος Σαμψών ήταν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής («Αττίλας 1») ο πρόεδρος της Κύπρου. Στις 8 Αυγούστου 1999 έδωσε συνέντευξη στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Η συνέντευξη αναδημοσιεύεται ασχολίαστη και τα συμπεράσματα για τους υπευθύνους της ήττας στον Κυπριακό πόλεμο του 1974 είναι προφανή.

Κ. Σαμψών από ποιούς σας έγινε η πρόταση για την προεδρία μετά το πραξικόπημα;

Από τους επικεφαλής του πραξικοπήματος Γεωργίτση και Κομπόκη και τους συν αυτοίς. Εγώ μέχρι τότε ήμουν βουλευτής. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν μέλος της ΕΟΚΑ και υπεύθυνος στην πόλη της Λευκωσίας και των περιχώρων. Είχα συμμετάσχει, και το λέω με υπερηφάνεια, στο 60% της δράσης όλης της ΕΟΚΑ. Εμείς κάναμε το αντάρτικο πόλεων το οποίο το μιμήθηκαν κι άλλοι λαοί που έκαναν απελευθερωτικούς αγώνες.
Υπό τις διαταγές του Γρίβα Διγενή…
Ναι, αλλά είχα το ελεύθερο δράσεως ώστε να δίνω αναφορά μετά τις ενέργειες.

Είχατε καταδικαστεί δις εις θάνατον από τις βρετανικές δυνάμεις…

Ναι, αφού πέρασα βασανιστήρια στα οποία δεν είχε υποβληθεί κανένας Κύπριος όσο εγώ. Μου έβγαλαν δόντια και νύχια… Φυλακίστηκα στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου, μετά με μετέφεραν στην Αγγλία στις φυλακές του Wormscraps στο Λονδίνο. Εκεί ήρθα σε επαφή με τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό (IRA) για απόδραση, αλλά το αντιλήφθηκαν οι Άγγλοι και εμάς τους πρωτεργάτες της απόδρασης μας μετέφεραν ξημερώματα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Wakefield στο Yorkshire που χτίστηκαν το 1404 και δεν είχε αποδράσει ποτέ άνθρωπος. Είχαν ναρκοπέδια, κλπ. 
Εκεί γνώρισα τον αγωνιστή του IRA, τον Simus Murphy, που είχε καταδικαστεί 5 φορές σε ισόβια δεσμά από το 1951. Η συνάντηση μας έγινε το 1958. Αποφασίσαμε να αποδράσουμε μαζί και σε ένα χρόνο το πραγματοποιήσαμε! Η απόδραση μας έγινε πρωτοσέλιδο με τεράστια γράμματα στις αγγλικές εφημερίδες.

Να επιστρέψουμε στην κατηγορία με την οποία καταδικαστήκατε στην Κύπρο…

Ήθελαν ένα εξιλαστήριο θύμα. Η κατηγορία ήταν ότι συνεργάστηκα μετά την επικράτηση του πραξικοπήματος. Εγώ όμως έβαλα όρους για να συνεργαστώ. Ένας όρος ήταν να μην διαλυθεί η Βουλή και δεν διαλύθηκε γιατί έγιναν αποδεκτοί οι όροι. Δεύτερον, να μην διαλυθούν τα πολιτικά κόμματα. Τρίτον, να μην συλληφθούν πολιτικοί άνδρες. Και ήταν ένα πραξικόπημα όπου δεν συνελήφθησαν πολιτικοί άνδρες…

Φαίνεται ότι υπερασπίζεστε το πραξικόπημα. Σε ποιούς επιβάλλατε τους όρους;

Στον Γεωργίτση. Και αυτός τα διαβίβασε στην Αθήνα και έγιναν αποδεκτά. Γιατί δεν έβρισκαν τους ανθρώπους που είχαν προτείνει…

Νομιμοποιήσατε όμως το πραξικόπημα κατά του νόμιμα εκλεγμένου προέδρου της χώρας… Αυτό δεν είναι προδοσία;

Όχι! Δεν είμαι προδότης. Ο Σαμψών έμαθε να μην προδίδει ποτέ του… Και ο Σαμψών αν πήγε φυλακή από τον Μακάριο το 1976, δύο χρόνια μετά, είναι γιατί δεν δέχθηκε να προδώσει τους 15.000 που του έστειλαν τα τηλεγραφήματα συμπαραστάσεως. Ήθελε να εκδικηθεί τους ανθρώπους αυτούς που ήταν δικοί του και συνεχάρησαν το νέο καθεστώς. 
 Στην Οριάνα Φαλάτσι είχε πει: “αν ο Σαμψών έμενε στην εξουσία μια εβδομάδα ακόμη ως και η αδελφή μου η Μαρία θα του έστελνε τηλεγράφημα…” 
 Ο Μακάριος κάποτε ήθελε να γίνει αντιβασιλέας της Ελλάδας. Και όταν τον ρώτησα ξαφνιασμένος μου απάντησε: “εδώ έγινε αντιβασιλέας ο Δαμασκηνός και δεν θα γίνω εγώ;” 
Μου έστειλε ανθρώπους του μέσα στην φυλακή και μου έλεγε ότι δεν κοιμάται που με έχει άδικα μέσα και ήθελε να του δώσω αυτά τα τηλεγραφήματα για να δει ποιοι δικοί του δεν στάθηκαν πλάι του. Έτσι η κατηγορία ήταν ότι δέχθηκα παρανόμως τη θέση του προέδρου μετά την επικράτηση του πραξικοπήματος και δια του τρόπου αυτού συνεργάστηκα με τους πραξικοπηματίες. Η κατηγορία ανέφερε ότι ο Σαμψών ουδεμία σχέση είχε ούτε στην οργάνωση, ούτε στην σύλληψη του σχεδίου. Καταδικάστηκα 20 χρόνια όσο προέβλεπε ο νόμος και συνολικά έμεινα μέσα 5 χρόνια…

Εσείς ζητούσατε να διωχθεί ο Μακάριος;

Πώς; Εγώ ζητούσα συνεργασία Μακαρίου-Γρίβα για να σωθεί ο τόπος…

Ακούγεται απίστευτο να λέει ο Σαμψών ότι ήταν και κατά των πραξικοπηματιών που οι ίδιοι τον τοποθέτησαν στον προεδρικό θώκο…

Τότε γινόταν εμφύλιος σπαραγμός στην Κύπρο.

Μα πώς αποδεχθήκατε την πρόταση που σας έκαναν οι πραξικοπηματίες κατά του νόμιμα εκλεγμένου προέδρου της χώρας; Πώς τους “νομιμοποιήσατε” με αυτή την αποδοχή;

Ανακοίνωσαν ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός! Εγώ επείσθηκα ότι ήταν νεκρός.

Είχατε όμως πληροφόρηση σε ολόκληρο το νησί για το τι πραγματικά συνέβαινε. Μπορούσατε να μάθετε αμέσως ότι ο Μακάριος ήταν ζωντανός στην Πάφο.

Πρώτα-πρώτα ήσαν κομμένα τα τηλέφωνα…
Ποιοι πρόδωσαν και φέρουν βαρύτατες ευθύνες για το πραξικόπημα και την εισβολή;

Το πραξικόπημα έγινε για να ρίξουν τη χούντα.

Πώς; Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η χούντα οργάνωσε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου.
Το πέτυχαν σε 3 ημέρες. Το πραξικόπημα το έκαναν ο Αραπάκης, ο Μπονάνος, ο Ντάβος, ο Παπανικολάου, ο Γαλατσάνος για να ρίξουν τη χούντα του Ιωαννίδη και να επαναφέρουν τη δημοκρατία στην Ελλάδα με εντολή των Αμερικανών και εν συνεννοήσει με τον Καραμανλή και το Μακάριο…

Αυτό είναι το σενάριο με την εκδοχή Σαμψών…

Να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου! Βγαίνουν στις επετείους και δε λένε λέξη για το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου…

Όχι, όλοι το υποστηρίζουν και επιμένουν γι’ αυτό…

Αλλά δεν το κάνουν.

Ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης στην πολύκροτη συνέντευξη που είχε δώσει στην εφημερίδα μας σπάζοντας τη σιωπή του, είχε υποστηρίξει ότι Μπονάνος, Αραπάκης ευθύνονται για την προδοσία γιατί αυτοί ανακάλεσαν τις στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες επέστρεψαν στην Ελλάδα. Είχε πει ότι ο Αραπάκης κάλεσε τα 2 υποβρύχια που βρίσκονταν ήδη στην Πάφο και είχαν στα σκόπευτρά τους τον Τουρκικό αποβατικό στόλο να επιστρέψουν στην Ελλάδα γιατί δήθεν γινόταν εισβολή Τουρκικών δυνάμεων στη Ρόδο. Και είδαν με τα περισκόπιά τους τουρίστες στις παραλίες.
Είχατε δηλώσει πως κάθε υποβρύχιο έφερε 18 τηλεκατευθυνόμενες τορπίλες και ότι τα τουρκικά αποβατικά ήταν 38.

Ακριβώς. Λάβετε υπόψη ότι τα Φάντομ τα ελληνικά, γιατί η Τουρκία δεν είχε Φάντομ, είχαν ξεκινήσει για να ισοπεδώσουν την περιοχή των 500 μέτρων εισβολής. Προδότες ήταν οι Μπονάνος, Αραπάκης και Ντάβος.