" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Καί δέν βάζουμε μυαλό...
Τί τραβοῦν οἱ αὐτόχθονες αὐτοῦ τοῦ τόπου ! 

Πελασγοί κυνηγήθηκαν (μέ τίς κλωτσιές) ἀπό Δαναούς,Κάδμους,Δευκαλίωνες,Πέλοπες...

Καί ἦρθε τό ἀποτέλεσμα τῆς ...μίξεως μέ Ἀχαιούς καί Ἴωνες...

Οἱ Δωριεῖς ἕνα ἄλλο πρᾶγμα...

Καί ὕστερα ἦρθε ἡ τιμωρία τῆς μεγάλης νίκης ἐπί τῶν Τρώων (Κάποιοι,τούς λένε ...ἑξαδέλφους ...Χά,χά  ! ).  Οἱ Ῥωμαῖοι...

Τώρα,πόσο ἡ χαρά μιᾶς αὐτοκρατορίας μπορεῖ νά ἐπισκιάσῃ τήν πραγματικότητα ἑνός πολυπολιτισμοῦ,τό ἀποδεικνύει ἡ υἱοθέτησις αὐτοῦ τοῦ μπαχάλου τῶν φυλῶν πού ὀνομάσθηκε ...ἑλληνικός ! Ἄ, ναί βυζαντινός ἤθελα νά πῶ...

Κάτι οἱ Σλαῦοι,κάτι οἱ Μαμελοῦκοι,οἱ Σελτζοῦκοι,οἱ Ἐνετοί κι'οἱ Φράγκοι ἔδωσαν ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟΝ ἀποτέλεσμα ἐπί τῆς διαμορφώσεως τῶν πάλαι ποτέ,γηγενῶν -αὐτοχθόνων Πελασγῶν. Τούς ἔδωσαν καί κατάλαβαν,πού λένε...

Τί νομίζεις; Θέλει χρόνο καί δουλειά πολύ γιά νά ἐπιφέρῃς ὁλικήν λοβοτομήν ! 

Ἔλα ὅμως πού πάντα θά ὑπάρχουν ἐκεῖνοι πού θά φωτίζουν τά μαῦρα,κατάμαυρα κρόνια σκότη ! Λίγοι ἀλλά καλοί ! Λίγοι ἀλλά αὐτοί γράφουν ἱστορία ! Λίγοι γιά νά τούς ἐκμεταλεύονται ΠΑΝΤΑ οἱ πολλοί λοβοτομημένοι ! 

Καί δέν βάζουμε μυαλό,βρέ παιδί μου ! 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου