" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

«Κυνήγι μαγισσῶν» κατά Πατριωτῶν στίς ΗΠΑ,διά νόμου !

«Ἡ καταπολέμησις τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας καί τοῦ Λευκοῦ ῥατσισμοῦ δέν εἶναι ζήτημα δημοκρατικῶν ἤ Ῥεπουμπλικανῶν οὔτε τῆς ἀριστερᾶς ἑναντίον τῆς δεξιᾶς τῶν ἀστικῶν πληθυσμῶν ἑναντίον τῶν ἀγροτικῶν. Ἡ ἐγχώρια τρομοκρατία εἶναι ζήτημα ὁλοκλήρου τῆς Ἀμερικῆς,μία σοβαρή ἀπειλή,πού μποροῦμε καί πρέπει ν᾿ἀντιμετωπίσουμε ὅλοι μαζύ»,δήλωσε ὁ ἐκπρὀσωπος τῶν δημοκρατικῶν, Μπράντ Σνάϊντερ,εἰσηγητής τοῦ παρακάτω νομοσχεδίου.


(συνωπτικῶς ἀπό : henrymakow.com)

 Ἕνα πολύ φριχτό νομοσχέδιο εἰσήχθη προσφάτως στό Κογκρέσο μέ τόν τίτλο « Δρᾶσις 2021,γιά τήν πρόληψιν τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας».Ἡ εἰρωνία,σχετικῶς μέ τόν τίτλο,εἶναι πώς δέν ἀφορᾷ ἐν γένει τήν πρόληψιν τῆς τρομοκρατίας,ἀλλά τήν νομιμοποίησιν τῆς τρομοκρατίας τοῦ κράτους κατά τῶν πολιτῶν. Κατά συνέπεια,αὐτός θά ἦταν πιό σωστά ὁ τίτλος : Δρᾶσις 2021 -Τρομοκρατική ἐξουσιοδότησις στήν Κυβέρνησιν ΗΠΑ.

Παράγων παρακίνησις αὐτῆς τῆς φρικαλεότητος λέγεται πώς ἀπετέλεσαν οἱ πρόσφατες διαδηλώσεις πού ἐπέτρεψαν τό ψευδο-πραξικόπημα στό Καπιτώλιο,τήν 6η Ἰανουαρίου. Ὅλο αὐτό εἶχε προαγραμματιστῆ ἐκ τῶν προτέρων γιά νά ἐπιβεβαιώσῃ πώς ὁ Μπάϊντεν θά εἶναι ὁ «νόμιμα» ἐκλεγμένος πρόεδρος ἐνῷ ταυτοχρόνως τά μέλη τοῦ Κογκρέσσου θά προσποιοῦνταν πώς φοβοῦνται γιά τήν ζωή τους.

Ἀπό τήν ἀστυνομία ὀδηγήθηκαν ἀμφότεροι,νόμιμοι καί παράνομοι διαδηλωτές,μέσα στό Καπιτώλιο καί αὐτή τούς ἐπέτρεψε νά παραμείνουν ἐκεῖ χωρίς νά λάβῃ κανένα μέτρο ἑναντίον τους παρά μόνον στό νά προβῇ στήν βίαιη δολοφονία μίας ἀθῷας γυναίκας.

Τἀ μέλη τοῦ δειλοῦ Κογκρέσσου ὁδηγἠθηκαν σέ ἀσφελές μέρος,γιά νά κρυφτοῦν μέχρι νά ληφθοῦν ἀρκετές φωτογραφίες καί βίντεο ὥστε νά συλλεγῇ μπόλικη ἀναγνώρισιν προσώπου πού θά ἔχη ὡς ἀποτέλεσμα τήν σύληψιν καί φυλάκισιν τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Τράμπ,ἐνῷ οἱ ...ἄλλοι θά παραμένουν ἐλεύθεροι. Αὐτό ἦταν τό σενάριο καί τώρα ἡ σκηνή ἔχει ὁλοκληρωθῆ. Τό προσβεβλημένο,ἀγανακτισμένο Κογκρέσσο πῆρε αὐτό ἀκριβῶς πού ἤθελε ἀπό τήν σκηνοθετημένη παραγωγή...

Αὐτή ἡ ἀκίνδυνη,χολυγουντιανή δημιουργία,ἔληξε,φυσικά,εἰρηνικά,ἀλλά ἀπεδείχθη πώς ἦταν μία ἄλλη 9η Σεπτεμβρίου. Αὐτό τό ἀσήμαντο γεγονός ἔχει χαρακτηρισθῆ «τρομοκρατική ἐπίθεσις»,ἐγχώρια τρομοκρατική δρᾶσις,ἔγκλημα μίσους,ὁλέθριο,μἰα ἐμπειρία τρόμου ἀπό Λευκούς Ἐθνικιστές καί ἀπεχθής ἐγκληματική ἐνέργεια : ὅλοι λέγεται πώς θά διωχθοῦν,ἀπό τρομοκράτες ἐγχωρίας ἀπειλῆς,ἀπαρτιζομένων ἀπό λευκῶν ῥατσιστῶν καί ἄλλων μέ φυλετικά καί ἐθνοτικά κίνητρα βιαίων ἐξτρεμιστῶν.Μέ ἄλλα λόγια :Λευκοί ἄνθρωποι ! 

Συν-χορηγός σ᾿αὐτό τό τυραννικό νομοσχέδιο ὁ ἐκπρόσωπος τῶν Δημοκρατικῶν,Μπράντ Σνάϊντερ. Τό εἶπε στό δελτίο τῆς 20ης Ἰανουαρίου : 

«Μετά τήν τρομοκρατική ἐπίθεσιν,στό Καπιτώλιο,πού ἄφησε πίσω της 5 νεκρούς καί πολλούς τραυματίες,ὁλόκληρο τό ἔθνος ἔχει καταληφθῆ ἀπό τόν φόβο περισσότέρων τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στήν Οὐάσινγκτον ἀλλα καί σ᾿ὁλόκληρη τήν χώρα. Σ᾿ἀντίθεσι μέ τήν 9η Σεπτεμβρίου ἡ ἀπειλή πού ἔδειξε τό ἄσχημο πρόσωπό της,εἶναι ἀπό ἐγχώριες τρομοκρατικές ὁμάδες ἐξτρεμιστῶν,πρὄκειται γιά βίαια ἄτομα,συχνά ὑποκινούμενα ἀπό φυλετικά κίνητρα. Ἡ Ἀμερική πρέπει νά ἐπαγρυπνῆ γιά τήν καταπολέμησιν αὐτῶν τῶν πρωτοφανῶν βιαιοτήτων.Καί ὁ νόμος γιά τήν καταπολέμησιν τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας δίνει στήν κυβέρνησίν μας τά ἐργαλεῖα γιά τόν ἐντοπισμό,τήν παρακολούθησιν καί τήν ἀποτροπή παρόμοιας τρομοκρατικῆς δραστηριοποιήσεως»

« Εἶμαι ὑπερήφανος πού εἶμαι βασικός συν-χορηγός αὐτοῦ τοῦ νομοσχεδίου τό ὁποῖο χρειαζόμεθα τώρα,περισσότερο ἀπό ποτέ»,δήλωσε ὁ Πρόερος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Δικαιοσύνης,Τζέρρυ Νάντλερ καί συνέχισε :«Μετά τήν ἐγχώρια τρομοκρατική ἐπίθεσιν στό Καπιτώλιό μας,πρό 2 ἐβδομάδων,εἶναι ὁδυνηρά ξεκάθαρο πώς ἡ τρέχουσα προσέγγισις ἀντιμετωπίσεως τῆς πραγματικῆς καί διαρκοῦς ἀπειλῆς πού ἐνέχει ὁ Λευκός Ἐθνικισμός καί παρόμοιες ἰδεολογίες,δέν λειτουργεῖ.Δέν πρέπει νά ἀφήσουμε τά ἐγκλήματα μίσους καί τήν ἐγχώρια τρομοκρατία ἀνεξέλεγκτα.Ἀνυπομονῶ νά συνεργαστῶ μέ τούς συναδέλφους μου γιά τήν προώθησιν αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ νομοσχεδίου,τό συντομότερο δυνατόν» 

Σ᾿αὐτό τό γελοῖο δελτίου τύπου,χρησιμοποιήθηκαν οἱ λέξεις Λευκός,Λευκός Ἐθνικισμός καί λευκός ῥατσιστής τοὐλάχιστον δέκα φορές. Ὁ δημοκρατικός Βίντσεντ Γκονζάλες,ἀπό τό Τέξας,δήλωσε ὅτι : «Ὁ νόμος γιά τήν πρόληψιν τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας εἶναι πιό σημαντικός ἀπό ποτέ,καθώς ἐργαζόμαστε γιά νά ξεριζώσουμε καί ν᾿ἀπαλλάξουμε τήν Ἀμερική ἀπό αὐτό τόν καρκίνο».Ὁ καρκίνος στόν ὁποῖο ἀναφέρεται εἶναι οἱ λευκοί πού δέν ἀνήκουν στούς δημοκρατικούς,πού εἶναι ἑναντίον τοῦ Μπάϊντεν ἤ κατά τῆς κυβερνήσεως,γενικῶς.

Σ᾿αὐτό τό νομοσχέδιο ἡ λευκότητα εἶναι κατακριτέα καθώς οἱ μπαμποῦλες εἶναι λευκοί ῥατσιστές,λευκοί ἐθνικιστές καί ὑποτίθεται ἰκανοί γιά ἐγκλήματα μίσους,ἐγκλήματα μίσους εἶναι ὅ,τι θεωρεῖται «προσβλητικό» ἀπό βλάκες ἀριστεριστές,προοδευτικούς καί παγκοσμιοποιητές.Κανένα ἀπό αὐτά δέν πληροῖ τά κριτήρια,φυσικά καί αὐτό τό ἐν ἀναμονή νομοσχέδιο εἶναι ἐξ ἴσου ἀσαφές στήν περιγραφή τῆς στοχευμένης κατηγορίας. Δῆλα δή,ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά τό βουλώσουν,νά «ἐπαναπρογραμματισθοῦν» καί νά ἀφανισθοῦν σύμφωνα μέ ἐκείνους πού ὑποστηρίζουν αὐτό τό νομοσχέδιο πού δέν εἶναι τίποτα λιγώτερο ἀπό ἕνα σχέδιο διώξεως ψευδοῦς ἀντιστάσεως.

Ἡ λίστα τῶν ὑποστηρικτῶν αὐτῆς τῆς τυραννικῆς νομοθετικῆς πράξεως,τό λιγώτερο,μιλᾷ ἀπό μόνη της. Περιλαμβάνονται : 

Anti-Defamation League ( Η ADL δηλώνει ότι η αποστολή της είναι διπλή: «Να σταματήσει τη δυσφήμιση του Εβραϊκού λαού και να εξασφαλίσει δικαιοσύνη και δίκαιη μεταχείριση σε όλους»),Arab American Institute,Bend the Arc: Jewish Action ( είναι μια προοδευτική εβραϊκή πολιτική οργάνωση που συνδυάζει την υπεράσπιση, την οργάνωση της κοινότητας και την εκπαίδευση ηγεσίας.) Center for the Study of Hate & Extremism (είναι ένα μη κομματικό κέντρο έρευνας και πολιτικής που εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η μισσαλοδοξία, η υπεράσπιση ακραίων μεθόδων ή η Τρομοκρατία, τόσο εσωτερικά όσο και διεθνώς αρνούνται τα αστικά ή τα ανθρώπινα δικαιώματα σε άτομα τη βάση της φυλής, της εθνικότητας, της θρησκείας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αναπηρίας ή άλλων σχετικών χαρακτηριστικών...σημ. Πελασγ. ἀπό ἑβραίους καί αὐτό),Human Rights Campaign(Ο οργανισμός επικεντρώνεται στην προστασία και την επέκταση των δικαιωμάτων για άτομα ΛΟΑΤΚ , κυρίως υποστηρίζοντας γάμο ομοφυλοφίλων , νομοθεσία κατά των διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους και υπεράσπιση των ατόμων με HIV / AIDS... Ο οργανισμός έχει μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, καθώς και πόρους υποστήριξης για LGBTQ άτομα), Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law (μια οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων που ιδρύθηκε το 1963 κατόπιν αιτήματος του Προέδρου John F. Kennedy που πρότεινα τη δημιουργία μιας ομάδας δικηγόρων για την αντιμετώπιση και τη μείωση των φυλετικών εντάσεων μέσω εθελοντικών ενεργειών πολιτών. Η αποστολή του είναι να εξασφαλίσει ίση δικαιοσύνη για όλους μέσω του κράτους δικαίου...),The Leadership Conference on Civil and Human Rights ( είναι μια ένωση ινστιτούτων για τα αμερικανικά πολιτικά διακιώματα και ομάδες επιρρεασμού κοινής γνώμης και της πολιτικής. Ο ιδρυτής του Brotherhood of Sleeping Car Porters , A. Philip Randolph , εκτελεστικός γραμματέας του NAACP , Roy Wilkins , επικεφαλής του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Εθνικών Εβραϊκών Κοινοτήτων , Άρνολντ Άρονσον και πρόεδρος της United Auto Workers , Walter Ράθερ.Αντί να διοργανώνει διαμαρτυρίες ή διαδηλώσεις στους δρόμους, η οργάνωση εργάστηκε άμεσα για να εκδώσει νόμους με το Κογκρέσο που προστατεύει τα δικαιώματα για όλους),Muslim Advocates,NAACP,( είναι μια οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ιδρύθηκε το 1909 ως μια διαφυλετική προσπάθεια για την προώθηση της δικαιοσύνης για τους Αφρικανούς Αμερικανούς...Η ομάδα διεύρυνε την αποστολή της στα τέλη του 20ού αιώνα εξετάζοντας θέματα όπως αστυνομική βία...) NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc.( είναι ένας κορυφαίος οργανισμός πολιτικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και δικηγορικό γραφείο που εδρεύει στη Νέα Υόρκη...Ενώ επικεντρώθηκε πρωτίστως στα πολιτικά δικαιώματα των Αφρικανών Αμερικανών στις ΗΠΑ, το LDF δηλώνει ότι έχει "συμβάλει στη δημιουργία παρόμοιων οργανισμών που έχουν επαναλάβει το οργανωτικό του μοντέλο προκειμένου να προωθήσουν την ισότητα για τους Ασιάτες-Αμερικανούς, τους Λατίνους και τις γυναίκες...),Sikh Coalition( Σιχ-αμερικανική ομάδα υποστήριξης που υπερασπίζεται Σιχ πολιτικά δικαιώματα που ιδρύθηκε το 2011...),Southern Poverty Law Center Action Fund, and Unidos ( ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός νομικής υπεράσπισης που ειδικεύεται στα αστικά δικαιώματα και τις διαφορές δημοσίου συμφέροντος . Με έδρα το Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα , είναι γνωστό για τις νομικές του υποθέσεις εναντίον λευκών υπέρμαχων ομάδων, την ταξινόμηση ομάδων μίσους και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων και για την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ανοχής,ιδρυτής Joseph J. Levin Jr...).
Τό  Department of Homeland Security-DHS-(Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Προτάθηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή των ΗΠΑ για την Εθνική Ασφάλεια/21ο αιώνα, τον Οκτώβριο του 2001 ως ταχεία απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου..),τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης,Department of Justice (DOJ),τό  FBI θά ἀποκτήσουν τεράστιες πρόσθετες ἐξουσίες καί χρηματοδοτήσεις γιά παρακολουθήσεις ( ἐποπτείες),ἔρευνα ( κατασκοπία) καί νά καταδιώκουν ( νά τρομοκρατοῦν,δολοφονοῦν,φυλακίζουν) τίς λεγόμενες περιπτώσεις,γενικῶς ἀπροσδιόριστης,ἐγχώριας τρομοκρατίας.
 
Αὐτή ἡ νομοθεσία εἶναι μία παρωδία  καί μπορεῖ νά ὁδηγἠσῃ μόνον σέ ἀκραία,ὀλοκληρωτική πολιτική ἀστυνόμευση ὅσων πιστεύουν στήν ἐλευθερία καί άντιστέκονται στό καθεστώς. 

Ἡ πρότασις τῆς σελίδος τοῦ Makow εἶναι : Παθητική Ἀντίστασις καί Μή Συμμόρφωσις ( Σημ.Πελασγ. Στό τέλος τοῦ θέματος ὑπάρχει ἀκριβῆς ἐξήγησις τῆς προτάσεως τοῦ Χένρυ Μακόου.Διαβᾶστε την.)

Ἀπό :henrymakowcom

26 Ιουνίου 2014 - Βρυξέλλες - Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μίλησε χθες το βράδυ σε δείπνο του Διατλαντικού Ινστιτούτου AJC  «Οι μάχες ενάντια στον εξτρεμισμό, τον ρατσισμό, την τρομοκρατία και τη στασιμότητα είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ζωτικότητας των ευρωπαϊκών δημοκρατιών , δήλωσε ο Σαμαράς (ἀπό ἐδῶ)

Λοιπόν,τό παρόν θέμα μοῦ ἔκανε πολύ ἐντύπωσιν.Ξέρετε γιατί; Διότι φαίνεται πόσο ἔκπληκτος εἶναι ὁ συγκεκριμένος συντάκτης του,ἐξ αἰτίας τοῦ ἐπικειμένου νόμου πού στοχεύει ἀποκλειστικῶς τόύς πατριῶτες καί ἐθνικιστές τῆς χώρας του.Καί ἀφοῦ ἡ χώρα του εἶναι χώρα λευκῶν κατά συνέπεια οἱ διωκόμενοι εἶναι Λευκοί. 
Προφανῶς ὁ ἀγαπητός συντάκτης δέν γνωρίζει ἀπό Ἑλλάδα. Δέν γνωρίζει τί ἔχει ΗΔΗ συμβῆ στήν χώρα αὐτή.Δέν γνωρίζει πώς ΗΔΗ ὑπάρχει ἀνάλογος νομοθετημένη τρομοκρατία κατά τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικιστῶν,Πατριωτῶν,αὐτῶν πού ἀγωνιοῦν γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδος τους,πού βλέπουν νά παρακάμπτονται τά αὐτονόητα καί αὐτοδίκαια δικαιώματά τους γιά χάριν κάθε ἄλλης μειονοτικῆς ὀμάδας. 
Δέν γνωρίζει,ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου,πώς ἐδῶ δέν χρειαζόμαστε ὅλες αὐτές τίς ὁργανώσεις,ΜΚΟ,ὁμάδες ὑπερασπίσεως δικαιωμάτων μειονοτήτων οὔτε ἑβραϊκές ὁργανώσεις πού κόπτονται γιά τήν καταπολέμησιν τοῦ ..μίσους,τῆς διαφορετικότητος καί τά συναφῆ,διότι πολύ ἁπλῶς ὅταν καί ὅπου συμβαίνει ὅτι αὐτοί προσδιορίζουν ὡς «ἐγκλήματα μίσους» ἤ «προσβολές»,ὑπάρχουν οἱ ἀνάλογοι ῥουφιάνοι πού τσακίζονται νά πᾶνε νά καταδόσουν ἀνθρώπους καί τήν ἴδια τήν Χώρα ἀκόμη,στά ἀνάλογα θεσμικά παγκόσμια ὅργανα.Ἤ ἀκόμη καί οἱ ἴδιες οἱ ἑβραϊκές ἀμερικανικές ἤ παγκόσμιες ὁργανώσεις καταφθάνουν ἐδῶ γιά νά δώσουν τίς ἀνάλογες ἐντολές «ἐκτελέσεων»,τῶν «παραβατῶν» κατ᾿εὐθείαν στίς ἐκάστοτε κυβερνήσεις. 


Ἅμ, εἴμεθα πολύ πιό μπροστά ἀπό ἐσᾶς,ἀγαπητέ μου ! Σᾶς ἔχουμε περάσῃ,τοὐλάχιστον μία δεκαετία κι᾿ἄς εἶστε ἡ Ἀμερική τῆς πρωτοπορίας ! Οἱ κρεμάλες μπροστά στήν βουλή εἶχαν στηθῆ στήν Ἑλλάδα,ἀπό τούς «ἀγανακτισμένους» Ἕλληνες,τό 2011. Κῦττα μας τώρα,μέ ἀντιτρομοκρατικό,ἐθνικιστές στίς φυλακές καί τά συναφῆ...


Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

«1821-2021. Νά ἐπανατοποθετήσουμε τήν Ἑλλάδα στόν κόσμο...Tότε ἦταν ἡ γένεση, σήμερα εἶναι ἡ ἀναγέννηση» ἤ Build Back Better !


«Οι κυβερνήσεις θα  εισβάλουν στον μέχρι τώρα ιδιωτικό χώρο του νου μας, διαβάζοντας τις σκέψεις μας και επηρεάζοντας τη συμπεριφορά μας ... Οι τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης ... σχεδόν σίγουρα θα εμφυτευτούν στο σώμα και στον εγκέφαλό μας. »- Klaus Schwab

Ὅλο καί περισσότεροι κυβερνῆτες,πολιτικοί,οἰκονομικοί ἡγέτες χρησιμοποιοῦν τούς ὅρους «μεγάλη ἐπαναφορά»,«τέταρτη βιομηχανική ἐπανάστασι»,«Ξανακτίζουμε καλλίτερα».

Νομίζω πώς ὁ Κούλης,τούς ξεπέρασε ὅλους.Πρίν ἀκόμη ἐμφανιστεῖ ὁ ψευδο-covid 19,μᾶς ἔστειλε τά μηνύματα καί μάλιστα μέσα ἀπό μία ἐπέτειον.Γιατί; Διότι ἁπλούστατα ἐπρόκειτο γιά τήν «σπουδαία» χρονιά,τήν ὁριακή χρονιά τῆς «μεγάλης ἐπανεκκινήσεως»,τήν «agenda21» τοῦ Klaus Schwab καί τῆς σατανικῆς «ἐλίτ». 


Τέτοια χαρά ὁ Κούλης,νά τό προλάβῃ μέ ἕναν χρόνο διαφορά ! Τό θέμα εἶναι : Ποιός τό κατάλαβε,τότε; Γιά διαβᾶστε : 

« Εάν το 1821 ήταν η εκκίνηση, το 2021 είναι ένας κομβικός σταθμός στο δρόμο για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την τεχνητή νοημοσύνη και των στοιχημάτων που προβάλλονται μπροστά μας, από τις νέες μεγάλες ανισότητες μέχρι το μεταναστευτικό και την κλιματική αλλαγή.Οι κύκλοι της ιστορίας βλέπετε μοιάζουν να ειρωνεύονται τις ιστορίες των ανθρώπων. Εάν κάποτε διεκδικούσαμε όσα δεν είχαμε,τώρα καλούμαστε να προστατεύσουμε τα αγαθά που έχουμε, με σημαντικότερο το φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον και αυτό ταυτόχρονα με την προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε την Ελλάδα στον κόσμο στο πλαίσιο μιας εξωστρέφειας.Tότε ήταν η γένεση, σήμερα είναι η αναγέννηση»  - Μητσοτάκης,Νοέμβριος 2019 ( ἐδῶ)

Τό τέλος τό πιάσατε; «... προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε την Ελλάδα στον κόσμο ... Tότε ήταν η γένεση, σήμερα είναι η αναγέννηση»

Ἀναγέννησις μέσῳ ἐνός ξανά-κτισίματος...Build Back Better


Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ ἐμμονή του μέ τό σύνθημα τῆς ἐκλογῆς του,τό 2019 : «Ἡ Ἑλλάδα θά εἶναι μία ἄλλη χώρα,σέ δύο χρόνια». Γιά ὅλα μᾶς εἶχε προϊδεάση,ὁ Κούλης,μήν κυττᾶς πού ἐμεῖς δέν καταλαβαίνουμε...
Ἡ Πελασγική

Ὁ Κτιστάκις,μέ -ι !

 

Ἀλήθεια,ποιά εἶναι ἡ διαφορά τῆς καταλήξεως,ὅσον ἀφορᾷ ἐπώνυμα, σέ -άκης καί ἐκείνη σέ -άκις ; Διαβάζουμε σχετικῶς γιά τήν ὀρθογραφία τῶν ὀνομάτων κι᾿ἐπωνύμων,ἀπό ἐδῶ

  •  παγιωμένες γραφές :Η ορθογράφηση ακολουθείται όπως τη δηλώνει ο κάτοχος του ονόματος σε επίσημους καταλόγους

 Συνεπῶς,προσωπική ἐπιλογή ἡ ὀρθογράφησις τοῦ ἐπωνύμου. Μάλιστα...Νά ὑποθέσω πώς ὅσοι τό κάνουν ἐπιζητοῦν συγκεκριμένη,ὡς πρός τό ἐπίθετο, διαφοροποίησιν ; Ἴσως...

Ὡς παράδειγμα δίνεται τό : Χατζηδάκις,ἀντί Χατζηδάκης καί ἀπό ὀνόματα τό Χρίστος,ἀντί τοῦ Χρῆστος.

Καί ναί μέν τόν Χατζιδάκι τόν ἀείμνηστον μουσικοσυνθέτη,τόν γνωρίζουμε,ὅπως καί τόν Χρίστο Γούδη. Τώρα μάθαμε ἕναν ἀκόμη,μέ προσωπική ἐπιλογή ὀρθογραφήσεως τῆς καταλήξεως τοῦ ἐπωνύμου του.Ποιόν; 

Μά τόν νέο δικαστή γιά τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου,ὡς ἐκπρόσωπον τῆς Ἑλλάδος,Ἰωάννη Κτιστάκι. Ὅπως μαθαίνουμε ἡ ἐκλογή γίνεται ἀπό τήν Κοινοβουλευτική Συνέλευσι τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης,ἀπό μία λίστα 3 ὑποψηφίων πού ὁρίζονται ἀπό κάθε κράτος. 

Κατ᾿ἀρχήν περί τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης,συνοπτικῶς : 

...είναι διεθνής οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Συμμετέχουν επίσης 5 κράτη ως παρατηρητές του Συμβουλίου και 3 ως παρατηρητές της συνέλευσής του.

Είναι ο παλαιότερος οργανισμός ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στα νομικά πρότυπα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη και τη ρύθμιση των νομοθεσιών, καθώς και την πολιτισμική συνεργασία στην Ευρώπη. 

Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, στις 19 Σεπτεμβρίου 1946, ο Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ αναφέρθηκε σε ένα «είδος Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης» και στη δημιουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης...Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949  ... δημιούργησε και χρησιμοποιεί ως επίσημο σύμβολο την περίφημη Ευρωπαϊκή σημαία, με 12 χρυσά αστέρια τοποθετημένα σε ένα κύκλο σε μπλε φόντο, από το 1955 και τον Ευρωπαϊκό ύμνο που βασίζεται στην Ωδή στη Χαρά, στο τελευταίο κομμάτι της Ενάτης συμφωνίας του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, από το 1972...( ἐδῶ)

Περί τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως :

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση αποτελείται από 324 κοινοβουλευτικά μέλη από 47 κράτη μέλη. Η Συνέλευση εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα, τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αποτελεί δημοκρατικό φόρουμ συζητήσεων και εποπτεύει τις εκλογές... Στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση συμμετέχουν και 14 Μέλη της Βουλής των Ελλήνων με επικεφαλής την Βουλευτή και πρώην Υπουργό Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη.(ἐδῶ)

Ἔχουμε λοιπόν,γιά τήν ἑλλαδική ἀντιπροσωπία,7 ἐκπροσώπους καί τούς ἀναπληρωματικούς τους :

Καιρίδης,Κατρούγκαλος,Παπανδρέου Γιῶργος,Εὐριπίδης Στυλιανίδης,Ντῖνα Κασσιμάτη καί Φωτεινῆ Πιπιλῆ

ἀναπληρωματικοί : Βελόπουλος,Ῥουσόπουλος,Ἀναστάσιος Χατζηβασιλείου,Γαρουφαλιά Κανέλη,Φάμελος,Ἀλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,Φωτεινῆ Μπακαδήμα ( ἐδῶ

Αὐτοί λοιπόν καί ἡ ἐπικεφαλής τους,ἡ ἀδελφή τοῦ Κυριάκου Ντόρα,μαζύ μέ τούς ὑπολοίπους τῆς κονοβουλευτικῆς συνελεύσεως ψήφισαν τόν Ἰωάννη Κτιστάκι,μέ -ι,μέ ἀπόλυτον πλειοψηφία,γιά νά πλαισιώση τό ΕΔΔΑ. Γιά τά μεγάλα χαρίσματα τοῦ Κτιστάκι καί τίς περγαμηνές πού κουβαλᾷ,μπορεῖτε νά διαβάσετε,ἄν θέλετε (ἐδῶ,ἀλλά κυρίως στό 5σέλιδο -!!!-ἐδῶ )

Ἐπεί δή ὅμως,τόσα χρόνια τώρα ἔχουμε μάθη πώς ὅπου ἀκοῦς ὕμνους καί βλέπεις κατεβατά ἀπό πτυχία,τιμές,βραβεῖα,θέσεις κ.λπ. ξέρεις τί στήν ἀλήθεια κρύβεται ἀπό πίσω,γιά ἀκόμη μία φορά ἐπιβεβαιωνόμαστε : 

Τό εἴδαμε στό ἱστολόγιο τοῦ Διοδότου 

Καί ἀφοῦ ὅπως διαβάζουμε στόν ἀγαπητό Διόδοτο,ὁ Κτιστάκις,μέ -ι,κατάγεται ἐκ Θηβῶν,βρίσκουμε καί τήν ῥίζα τῆς οἰκογενείας : 

Ὁ πάππος τῆς οἰκογενείας, Ἰωάννης Κτιστάκις,εἶχε διατελέση δήμαρχος Θηβαίων.Ἄν καί ὅπως διαβάζουμε καταγόταν ἀπό φτωχή οἰκογένειακατάφερε να σπουδάσει νομικά».Τώρα πώς ἐκεῖνα τά χρόνια τοῦ 1910,ἕνας πτωχός νέος,ἀπό τήν ἐπαρχιακή πόλι τῶν Θηβῶν,εἶχε τήν δυνατότητα σπουδῶν στήν πρωτεύουσα, μᾶς ἐξηγεῖ τό βικιπαίδεια ἀπ᾿ὅπου οἱ πληροφορίες γιά τόν πάππο (ἐδῶ) «ἀσκώντας δικηγορία» ! Δῆλα δή,ἀσκοῦσε δικηγορία χωρίς πτυχίο νομικῆς; ! Μάλιστα...

Ἔγινε ὅμως τελικῶς δικηγόρος καί ἐν τέλει Δήμαρχος,ὁ Ἰωάννης,τό 1934 μέχρι καί τό 1942. Ὅπα,ὁ πάππος τῆς οἰκογενείας Κτιστάκι,ἦταν κατοχικός δήμαρχος εἰς τάς Θήβας;  Ξανά,μάλιστα...

Ἡ πόλις τῶν Θηβῶν ἐτίμησε τόν Ἰωάννη Κτιστάκι,μέ τήν τοποθέτησιν προτομῆς του σέ πλατεία στό Τάχι ( συνοικία τῆς πόλεως). 

Γιά τόν υἱό του Νικόλαο,διαβάζουμε πώς ἦταν βουλευτής μέ τήν νουδού τοῦ «ἐθνάρχη».Τόν Νικόλαο Κτιστάκι βουλευτή τῆς ...μεταπολιτευτικῆς ἑλλάδος καί ἕως τό 1981 πού ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἀνδρέα, ἄλλαξε καί τίς πολιτικές ἰσορροπίες τοῦ νομοῦ...

Αὐτά γιά τήν οἰκογένεια Κτιστάκι μέ -ι . 

Ὑπάρχει ὅμως καί ὁ Κτιστάκης μέ -η. Ἀπό τήν Κρήτη,φυσικά.Ἐδῶ ἔχουμε μία «εύπορη οικογένεια»,τῆς ὁποίας ὁ γόνος,Βαγγέλης Κτιστάκης, ἔκανε σπουδές,κι᾿αὐτός νομικῆς,στήν Ἀθήνα ἀλλά καί στό Βερολίνο ὅπου ἡ διατριβή του «ἡ εὐθύνη τῶν ἐφοπλιστῶν» τόν ἀναγόρευσε διδάκτορα τοῦ ἐκεῖ πανεπιστημίου.Ἤξερε ἀπό ἐφοπλιστές ὁ Κρητικός...

Εἶχε κι᾿ἄλλο ...κέρδος ὁ Βαγγέλης,στήν Γερμανία τοῦ 1930.Ἔγινε κομμουνιστής ! Κυττᾶξτε τώρα τί γίνεται : Τό 1930 ἔγινε διδάκτορας στό Πανεπιστήμιο τοῦ Βερολίνου,ἕνας Ἕλληνας ἀπό τήν Κρήτη.Μεγαλεῖα,θά σκεφτεῖτε καί ὁποία τιμή ! Ναί,συμφωνῶ κι᾿ἐγώ. Μπορεῖτε τώρα νά ἐξηγήσετε γιά ποιό λόγο ἕνας νέος ἄνθρωπος,πού βρισκόταν σέ μία μεγάλη εὐρωπαϊκή χώρα καί πού ἔτυχε τέτοιας τιμῆς καί φαντάζομαι καί ἀναλόγου μισθοῦ,μέ τό πού ἀσπάζεται τά μαρξιστικά ἰδεολογήματα,δύο χρόνια μετά (1932),φεύγει καί ἔρχεται στήν Ἑλλάδα; Δῶστε μου μία λογική ἀπάντησιν...

Ἐπέστρεψε στήν Κρήτη,μπῆκε στό ΚΚΕ ( εἶχε καί κομματικό ψευδώνυμο Ι.Ἀλεξίου ! Βλέπετε ὅλοι στό ΚΚΕ εἶχαν διπλά καί τριπλά ὀνόματα,ὅπως οἱ κακοποιοί...) καί ξεκίνησε δρᾶσιν κατά τοῦ καθεστῶτος τοῦ Μεταξᾶ. Μαζύ του,σύντροφός του σέ ἔνοπλη ἐξέγερσι πού πραγματοποίησαν, ὁ Ἀριστομένης Μητσοτάκης,δικηγόρος,ἀνηψιός τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καί θεῖος τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τοῦ πατρός τοῦ Κούλη. 

Ἡ ἐξέγερσις ἀπέτυχε καί ὁ Κτιστάκης,μέ -η,ἔζησε στήν παρανομία στήν Ἀθήνα (ἐδῶ),ὅπου κατά τά συνήθη τό ΚΚΕ τόν διέγραψε ὡς «πεμπτοφαλαγγίτη»,ἀλλά 2 χρόνια μετά τόν ...ἀποκατέστησε καί τόν ἔστειλε μέ ἀποστολή στήν Κρήτη.Ἐκεῖ,ἕναν χρόνο μετά,τό 1944, συνελήφθη καί ἐκτελέστηκε ἀπό τούς γερμανούς...
Γι᾿αὐτόν τόν Βαγγέλη Κτιστάκη,τόν κομμουνιστή ἐκ Κρήτης,διαβάζουμε πώς ἀπό τόν  β΄γάμο του.εἶχε ἕναν υἱό ὀνόματι Ἰωάννη Κτιστάκη.Νά ὑποθέσω πώς καί τό Ἰωάννης καί τό Κτιστάκης εἶναι ἁπλῆ σύμπτωσις μέ τήν οἰκογένεια τοῦ Ἰωάννη Κτιστάκι στήν Θῆβα; Ἅς ποῦμε...

Τί ἄλλο βρήκαμε γιά τόν Ἰωάννη Κτιστάκι μέ -ι; Ἀποσπάσματα ἀπό συνέντευξι στήν Καθημερινή,τό 2013,ἐδῶ

Ὁ Κτιστάκις εἶναι ἀπό τό 2009,ἐπικεφαλής τῶν νομικῶν συμβούλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Ο Γιάννης Κτιστάκις έχει εκλεγεί σε ένα από τα κορυφαία ΑΕΙ της Τουρκίας. Το Πανεπιστήμιο Βοσπόρου είναι από τα εμβληματικά, ιστορικά, φιλελεύθερα και, κυρίως, αγγλόφωνα ΑΕΙ της γείτονος... «Η εμπειρία μου από το Μποάζιτσι, όπως είναι η τουρκική ονομασία του, μου άλλαξε την οπτική για τον τρόπο διδασκαλίας και έρευνας...«Η Κωνσταντινούπολη  έχει εκατοντάδες βυζαντινά μνημεία, οθωμανικά κτίσματα, εκκλησίες και τεμένη αλλά και ουρανοξύστες, σύγχρονες συνοικίες με εντυπωσιακή ρυμοτομία», λέει ο Γιάννης Κτιστάκις. «Πλέον υπάρχουν πολλοί Ελληνες στα τουρκικά ΑΕΙ. Για παράδειγμα, σε άλλα τμήματα του Μποάζιτσι υπάρχουν τέσσερις Ελληνες καθηγητές και, εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον άλλοι δύο διδάσκουν στην Αγκυρα. Από την άλλη, έχουν έλθει πολλές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Η τουρκική οικονομία, άλλωστε, είναι σε μεγάλη ανάπτυξη».

«Μου έκανε εντύπωση πόσες Ελληνίδες νηπιαγωγοί αναζητούν εργασία στην Πόλη....δεν είναι καλό να αναζητούμε τα καλά στοιχεία σε άλλες χώρες και να τα προσαρμόζουμε στην Ελλάδα; 

Ειδικεύτηκε στο διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, με κύριο βάρος στις θρησκευτικές μειονότητες. «Εισήλθα στην Νομική Κομοτηνής τον Σεπτέμβριο του 1989 και λίγους μήνες μετά είδα ξαφνικά, επί δύο ημέρες, την πόλη, που ζούσε ειρηνικότατα για δεκαετίες, να χωρίζεται, από ένα συμβάν, στα δύο. Ευτυχώς, γρήγορα επανήλθε το παλιό ήπιο κλίμα. Το περιστατικό αυτό, όμως, νομίζω ότι με ευαισθητοποίησε καθοριστικά προς τον συγκεκριμένο κλάδο δικαίου»...πρωτοπήγε στην Κωνσταντινούπολη το 2004, όταν στον δάσκαλό του στην επιστήμη και στη δικηγορία, καθηγητή Νίκο Αλιβιζάτο και στον Τούρκο συνάδελφό του κ. Ατά Σακμάρ, ανατέθηκε η υπεράσπιση της υπόθεσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου...

Χμμ...Θαυμασμό γιά τήν ἐκπαίδευσιν τῆς τουρκίας,ἔτσι; Ἀλλά καί ἡ ἀγάπη του, γιά τούς μουσουλμάνους τῆς Θράκης,ἄλλο πρᾶγμα

Ὑπάρχει κι᾿ἄλλος ἕνας Κτιστάκις,προφανῶς συγγενής τοῦ δικαστικοῦ Ἰωάννη,έκ Θηβῶν,ὁ ὁποῖος στίς τελευταῖες ἐκλογές ἦταν ὑποψήφιος βουλευτής μέ τό κόμμα τοῦ Κούλη : 


Νομικός καί αὐτός,οἰκογενειακή κληρονομιά γάρ ( ὅπως καί ὁ Βαγγέλης Κτιστάκης ἐκ Κρήτης),μέ σπουδές στήν Νομική Κομμοτινῆς καί αὐτός,ὅπως ὁ Ἰωάννης,ἀλλά καί μέχρι τό ΕΔΔΑ ἡ χάρις του,ὅπου καί ὁ Ἰωάννης τόσο μέ τήν κατά τό παρελθόν δρᾶσιν του ( στήν διάρκεια τῆς θητείας του ἔχει χειριστῆ πάνω ἀπό 50 ὑποθέσεις στό ΕΔΔΑ,διαβάζουμε γιά τόν Ἰωάννη,στό βιογραφικό του) ἀλλά καί ὡς μέλος του,πλέον,σήμερα. 
Νά σημειώσουμε γιά τόν πρώην ὑποψήφιο τοῦ Κούλη,Λευτέρη Κτιστάκη πώς τό ἕνα ἐκ τῶν δύο κοριτσιῶν πού ἔχει,ὀνομάζεται Εὐαγγελία. Νά ὑποθέσω ἁπλῆ συνωνυμία μέ τόν κομμουνιστή,νομικό Εὐάγγελο Κτιστάκη ( μέ -η) ἐκ Κρήτης; 

Τώρα ἄν εἶναι ἄθεος καί ἀκραῖος κομμουνιστής,ὁ νέος δικαστής τοῦ ΕΔΔΑ, δέν μπορῶ νά γνωρίζω,ἁπλῶς νά ὑποψιάζομαι ἀφοῦ ὡς ὑπερασπιστής τῶν μειονοτήτων,τῆς μαθητείας του ἀλλά καί τῆς φιλίας του μέ τόν Νίκο Ἀλεβιζάτο ἔ τά περιθώρια νά πιστέψῃ κανείς πώς διακατέχεται ἀπό παρόμοιες ἀντιλήψεις εἶναι σίγουρα πολλά !  
Θυμᾶστε τόν Ἀλιβιζάτο,τοῦ «Ὁμίλου Ἀριστόβουλος Μάνεσης» καί τόν Μανιτάκη πού πρωτοστάτησε στήν διαμαρτυρία κατά τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ ΣτΕ ,ἀπό τόν μακαριστό Χριστόδουλο; Σ᾿ἐκείνη τήν διαμαρτυρία ὑπέγραφε καί ὑποστήριζε ἡ σημερινή πρόεδρος τῆς δημοκρατίας τους,Σακελλαροπούλου.Ναί,αὐτή πού συνεχάρη ἱδιαιτέρως τόν Κτιστάκι γιά τήν θέσιν στό ΕΔΔΑ


Καί ναί,κύκλος εἶναι,ἀπό τά ἴδια πρόσωπα τά ὁποῖα ὑποστηρίζονται μεταξύ τους μέχρις ἐσχάτων ! Κτιστάκιδες,Σακελλαροπούλου,Ἀλιβιζάτος,Λιᾶκος,Μανιτάκης καί πάει λέγοντας...Πιασμένοι χέρι-χέρι,ὅλοι σ᾿ἕναν χορό ἐξουσίας.Ἕνας κύκλος πού ἄν δέν εἶναι κανείς ὅμοιός του,δέν χωρᾷ,μένοντας στό περιθώριο,ὅπου τοῦ μέλλει νά παραμείνῃ ἐκεῖ ἕως τό τέλος,ἀσχέτως τῆς ἀξίας του...
Ἴσως νά εἶναι καί πρός τιμήν του,ἀφοῦ ὅπως λέει ἡ λαϊκή σοφία :Οἱ παλιάνθρωποι κολλοῦν μεταξύ τους ὅπως οἱ σάπιες σταφῖδες...

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον αναπληρωτή καθηγητή της Νομικής Γιάννη Κτιστάκι, ενόψει της ανάληψης των νέων καθηκόντων του ως Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η κυρία Σακελλαροπούλου τον συνεχάρη και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία.(ἐδῶ)


Υ.Γ. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες,γιά μία ἀκόμη θέσιν τοῦ Κτιστάκι,μέ -ι ,θά βρεῖτε στό σχόλιον τοῦ ἀναγνώστου,Δημητρίου Χατζηνικολάου,ΕΔΩ. Τόν εὐχαριστῶ θερμῶς ! 


Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Ἡ «Μεγάλη Ἐπανεκκίνησις» -Νταβός Agenda 2021

Ἄν ὑπάρχει κἀποιο παράδειγμα τοῦ « στερεότυπου πού εἶναι ἀληθινό» σχετικῶς μέ τούς «περιουσίους τοῦ Θεοῦ»,διάβαζε τόν «δισεκατομμυριούχο» Klaus Schwab ( παντρεμένο μέ μία τρισεκατομμυριούχο  τραπεζίτη τοῦ Ῥότσιλντ,τήν Hilda Schwab,τό γένος Stoll ) καί πόσο ἀλαζονικός,ἄπληστος,ἀσεβής ( ἄς μήν παραλείψουμε καί τό : Σατανικός,βρεφοφάγος Κακός),αὐτόν τόν Ἀσκεναζίμ,εἶναι πράγματι αὐτός...

« Δέν θά σᾶς ἀνήκῃ τίποτα καί θά σᾶς ἀρέσῃ »

Μακράν ἡ καλλίτερη προσφορά ἀπό ἕνα ξεροκόμματο ! 

Αὐτοίοἱ«ἄνθρωποι»,ἔεε,τά ἑρπετοειδῆ,οἱ ἐξωγήϊνοι ἀπό ἕνα σκοτεινό σύμπαν,βρίσκονται στά τελικά στάδια ἐνός σχεδίου αἰώνων ( μακρά πορεία μέσῳ τῶν ἱδρυμάτων),νά γίνουν κάτοχοι ( μέσῳ κλοπῆς καί ἐξαπάτησης ) τῶν πάντων καί ὑποδουλώσεως ὅλων μας,ἐκτός τῆς φάρας τους.

 Δέν εἶναι ὑπερεκτιμημένη πρόβλεψις οὔτε ὑπερβολή ( καλά ἴσως τό ὅτι προέρχονται ἀπό τό σκοτεινό σύμπαν,δέν εἶμαι ἀστροφυσικός...),γιά νά δηλώσω,πέραν ὅποιας ἀμφιβολίας,ὅτι οἱ «τραπεζίτες» θέλουν νά κατέχουν τά πάντα καί νά ὑποδουλώσουν ΟΛΟΥΣ μας.  

Εἶναι ἡ βασική ἀρχή τῆς σατανικῆς «θρησκείας» τους,τοῦ βαβυλωνιακού ταλμούδ,ὅτι «αὐτοί» μόνον εἶναι ἄνθρωποι καί ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι θηρία,μέ ἀνθρώπινη μορφή,φτιαγμένα ἀπό τόν «yaweh» νά ὑπηρετοῦν τόν ἑβραῖο.

Θά ἀρνηθεῖτε τό «ἐμβόλιό τους» καί τό «ψηφιακό νόμισμα» ( τό σημάδι τοῦ θηρίου) ; 

Ὄχι,μέχρι νά καταστρέψετε τό κινητό τηλέφωνο πού κουβαλᾶτε πάνω σας παντοῦ,δέν θά τό κάνετε.

Ἀπό : Gryphon


Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Ἀθῴα ἡ «συμμορία» καί μέ τήν «βούλα»

Αθωώθηκε ο Μαρινάκης 

 Η πολύκροτη υπόθεση της «Συμμορίας» στο ελληνικό ποδόσφαιρο τελειώνει οριστικά σήμερα, με το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων να αποφασίζει ομόφωνα την αθώωση όλων των κατηγορούμενων, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.(ἐδῶ,ὅπου καί ὁλόκληρος ἡ συμμορία πού ἀθωώθηκε)

Ὁμοφώνως ἀθῷος ὁ «ἀρχι-συμμορίτης» ! Ἀλλοίμονον ...
Ἡ Πελασγική

Ἔτσι ἀνοίγουν οἱ δρόμοι γιά τίς μεγάλες μπίζνες καί ὄχι μόνον...

 

1998,Κύπρος,ὑπόθεσις κατασκοπείας,πράκτορες Μοσσάντ : 

«Ο εξοπλισμός που βρέθηκε στην κατοχή τους είναι τόσο σύγχρονος που διατίθεται μόνο σε μερικές χώρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι ήρθαν να κάνουν εδώ»

φωτό
Πέραν των δύο υπερσύγχρονων ανιχνευτών συχνοτήτων (scanners), η αστυνομία βρήκε στο διαμέρισμα ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σκληρούς δίσκους και δισκέτες καθώς και φορητά τηλέφωνα GSM. Δεν είναι γνωστό κατά πόσον η αστυνομία έχει καταφέρει να «μπει» μέσα στη μνήμη του υπολογιστή, αλλά στον ελληνοκυπριακό Τύπο διέρρευσε η πληροφορία ότι «τα φορητά τους τηλέφωνα έχουν κωδικούς που δεν «σπάζουν»». Βρέθηκαν επίσης τουριστικοί χάρτες με σημειωμένες διάφορες τοποθεσίες, οι οποίες συμπίπτουν με ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε πολλά σημεία του νησιού...

 ...ο Udi Hargov καί ο Igal Damary είναι jumbers, φρασεολογία που χρησιμοποιεί η Μοσάντ για πράκτορές της που έχουν έδρα το Ισραήλ και μεταβαίνουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε άλλες χώρες με αποστολή την άμεση συλλογή πληροφοριών για άτομα ή στρατιωτικές δραστηριότητες. Τους δύο Ισραηλινούς επισκέφθηκαν αμέσως μετά τη σύλληψή τους αξιωματούχοι της ισραηλινής πρεσβείας στη Λευκωσία. Το 1992 είχαν συλληφθεί στη Λευκωσία τέσσερις Ισραηλινοί, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, οι οποίοι προσπαθούσαν να εγκαταστήσουν μηχανισμό υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στην πολυκατοικία που στέγαζε την ιρανική πρεσβεία στην Κύπρο. Στη διάρκεια της σύντομης δίκης οι τέσσερις διέμεναν μέσα στην ισραηλινή πρεσβεία.

Μια υπόθεση βγαλμένη από ταινία. Κατασκοπεία, παγίδευση τηλεφώνων, ομοιώματα ραδιοφώνων που έγιναν ασύρματοι ισχυρής έντασης, διπλωματικό σκάνδαλο, ισχυρή αστυνομική δύναμη και οι πράκτορες «φαντάσματα». Όλα αυτά στη Λευκωσία το 1991. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτυλίχθηκε στο νησί μας με ένα παράδοξο αποτέλεσμα, καθώς οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να γλυτώσουν τελικά με 500 λίρες, αφού, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η κυπριακή κυβέρνηση δεν ήθελε να εμπλακεί σε διπλωματικό επεισόδιο με άλλες χώρες. Ένας εκ των εμπλεκομένων στην υπόθεση, 28 χρόνια μετά αποκαλύπτεται δίνοντας λεπτομέρειες για το περιστατικό, σε ντοκιμαντέρ του Netflix, με την ονομασία «Inside the Mossad».
Το βράδυ της 23ης Απριλίου του 1991, η Αστυνομία περνά χειροπέδες σε δύο άντρες και δύο γυναίκες, όλοι με καταγωγή από το Ισραήλ. Η τοποθεσία; Η πολυκατοικία όπου στεγαζόταν η Ιρανική πρεσβεία. Και ο λόγος; Η παγίδευση τηλεφώνων. Η συνέχεια της υπόθεσης αυτή θυμίζει σενάριο κατασκοπευτικής ταινίας...(ὁλόκληρο τό θέμα ἐδῶ)

Οι Hargo, Damary φέρονται ως τακτικοί επισκέπτες στην Κύπρο. Διέμεναν στο ίδιο διαμέρισμα στη διάρκεια της μεγαλύτερης άσκησης της ΕΦ, «Νικηφόρος», μεταξύ 15 και 22 Οκτωβρίου, στην οποία συμμετέχει και η ελληνική πολεμική αεροπορία και το ναυτικό. Ενα μεγάλο μέρος του «Νικηφόρου» εκτυλίσσεται στην ευρύτερη περιοχή Ζυγίου, η οποία στο παρελθόν έχει αναφερθεί και ως πιθανή τοποθεσία για τη δημιουργία ναυτικής βάσης....

Στο Τελ Αβίβ όμως το θέμα είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις και να εξελίσσεται σε κόντρα μεταξύ του δεξιού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και του Εργατικού προέδρου Βάισμαν, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων με το μήνυμα, διά απεσταλμένου, στον Γλαύκο Κληρίδη. Ο Νετανιάχου υιοθέτησε τη σκληρή γραμμή, δηλώνοντας ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί «και φυσικά θα τους φέρουμε (τους δύο) πίσω στην πατρίδα». Η δήλωση αυτή εκνεύρισε τη Λευκωσία· ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κάσιης απάντησε ότι εκείνοι παίζουν το βιολί τους και εμείς το δικό μας. Η παρέμβαση Νετανιάχου άλλαξε άρδην την αρχική συγκαταβατική προσέγγιση της κυπριακής κυβέρνησης....( ὁλόκληρο τό θέμα,ἐδῶ

Καταδικάστηκαν σε 6 μήνες φυλάκιση για κατοχή απαγορευμένων ηλεκτρονικών συσκευών και σε 3 χρόνια για προσέγγιση σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή.Οι δύο πράκτορες έμειναν στη φυλακή συνολικά 6 μήνες μετά την καταδίκη τους...Οι πιέσεις που δεχόταν η Λευκωσία ήταν αφόρητες και έτσι αποφασίστηκε να τους δοθεί προεδρική χάρη. Ωστόσο επελέγη η απελευθέρωσή τους να γίνει την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου του 1999, σε περίοδο διακοπών ώστε να μετριαστούν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό...Γύρω στις έξι το πρωί, στις 12 Αυγούστου 1999, ένα αυτοκίνητο της ισραηλινής πρεσβείας περίμενε έξω από τις φυλακές για να παραλάβει τους δύο πράκτορες με κάθε μυστικότητα πριν αντιληφθούν τίποτα οι άλλοι κρατούμενοι.

Οι δύο κατάσκοποι επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και με τη συνοδεία ανδρών ασφαλείας έφυγαν για το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Στο αεροδρόμιο, η Κυπριακή Αστυνομία είχε λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και οι δύο Ισραηλινοί επιβιβάστηκαν με κάθε μυστικότητα σε αεροσκάφος τύπου Beach Graf και στις οκτώ και τρία πρώτα λεπτά απογειώθηκαν για το Ισραήλ.

 ...«η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη στηρίχθηκε στο καλώς νοούμενο εθνικό συμφέρον της Κύπρου. Η περαιτέρω κράτηση των δύο Ισραηλινών δεν εξυπηρετούσε πλέον το εθνικό συμφέρον, απεναντίας η χειρονομία αυτή προς το φιλικό και γειτονικό κράτος του Ισραήλ γίνεται με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της κυβέρνησης Μπάρακ εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο φιλικών διμερών σχέσεων». ( ἀπό ἐδῶ)

Καί μία παρένθεσις μέ θέμα γιά «δυνατούς λύτες» : Ἡ ἔκρηξις στό Μαρί,ἀλλά κι᾿ἐδῶ ὅπως βεβαίως κι᾿ἐδῶ

2011
: Η έκρηξη στο Μαρί ( Σημ.Πελ.κοινότητα στήν ἐπαρχία Λάρνακας,στήν ἴδια περιοχή μέ τό Ζύγι ὅπου εἶχαν δράση οἱ πράκτορες τῆς Μοσσάντ.) σημειώθηκε την 11η Ιουλίου 2011 στην ναυτική βάση της «Ευάγγελος Φλωράκης», η οποία βρίσκεται στο Μαρί στην Κύπρο. Η έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορευματοκιβώτια με πολεμικό υλικό, τα οποία είχαν κατασχεθεί από πλοίο το 2009 και φυλάγονταν στην ναυτική βάση. Από την έκρηξη 13 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν ενώ καταστράφηκε και ο γειτονικός ηλεκτροπαραγωγός σταθμός. Η οικονομική επιβάρυνση στην Κύπρο ήταν αρκετά σημαντική. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών ο τότε υπουργός Άμυνας Κώστας Παπακώστας, ενώ ο Έλληνας αρχηγός Εθνικής Φρουράς Πέτρος Τσαλικίδης καταδικάστηκε σε κάθειρξη επτά ετών από στρατοδικείο στην Ελλάδα..Στις 14 Ιουλίου έφθασε στην Κύπρο ένα πλοίο μέ 10 γεννήτριες απο το Ισραήλ....(ἀπό ἐδῶ)

2019,Κύπρος,ὑπόθεσις κατασκοπείας,πρώην πράκτορας Μοσσάντ : 

...τηλεοπτικό συνεργείο του διεθνούς ειδησεογραφικού δικτύου Forbes, συνάντησε τον Ισραηλινό πρώην μυστικό πράκτορα, στην έδρα του στήν Λάρνακα και κατέγραψε καρέ-καρέ τη διαδικασία παρακολουθήσεων, η οποια περιλαμβάνει υποκλοπή ηχητικών συνδιαλέξεων, γραπτών κειμένων και άλλων ηλεκτρονικών δεδομένων.

«Πολύ σοβαρή υπόθεση» χαρακτήρισε ο Αρχηγός της Αστυνομίας το πολύκροτο ζήτημα του κατασκοπευτικού βαν...

Αμείλικτα ερωτήματα για τις υπηρεσιες του κατασκοπευτικού βαν στην Κύπρο

Ποιός έδωσε την άδεια για να κυκλοφορεί το υπερσύγχρονο κατασκοπευτικό βαν στους δρόμους της πόλης του Ζήνωνα;

Ποιοί αγοράζουν υπηρεσίες από την εταιρεία κατασκοπευτικών υπηρεσιών με έδρα την Κύπρο;

Ποιοί βρίσκονται στο "στόχαστρο" του Ισραηλινού πρώην πράκτορα που διαθέτει τη δυνατότητα υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, γραπτών μηνυμάτων και άλλων δεδομένων από ηλεκτρονικές συσκευές και μάλιστα από απόσταση μόλις 500 μέτρων;

Εμπλέκεται ή όχι στο σκάνδαλο με τον θάνατο του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες υποθέσεις σε Βρετανία και Νιγηρία;....

..ο Δρουσιώτης, ο οποίος είναι συγγραφέας βιβλίων που παρουσιάζει την ταραχώδη μετα-αποικιακή ιστορία του νησιού, υπηρέτησε ως σύμβουλος του Προέδρου Νίκος Αναστασιάδης από το 2013 έως το 2014...Ο Δρουσιώτης αργότερα εργάστηκε ως σύμβουλος του πρώην Επιτρόπου της Κύπρου, Χρήστου Στυλιανίδη,  και ισχυρίζεται ότι από τότε ξεκίνησε η κατασκοπία... Είπε ότι έστειλε δύο επιστολές στον Πρόεδρο Αναστασιάδη ζητώντας του να σταματήσει την παράνομη παρακολούθηση...«Μια κυβερνητική πηγή μου είπε ότι υπάρχουν 29 εταιρείες που ανήκουν στο Ισραήλ στην Κύπρο που παράγουν spyware (συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης)»( ὁλόκληρο τό θέμα,ἐδῶ

...Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού από την πλευρά του, είπε ότι κατέθεσε προφορικά στοιχεία που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν τις Αρχές στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, τα οποία έλαβε από απλούς πολίτες αλλά και δημοσιογράφους.

«Η απαίτηση μας είναι αυτό το θέμα να διερευνηθεί μέχρι τέλους...κανένας δεν μπορεί να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή του οποιουδήποτε, είτε αυτό είναι πολιτικό πρόσωπο, πολιτικό κόμμα ή ένας απλός πολίτης.»....

Ερωτηθείς σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται για το ποιος είναι επικεφαλής της Εβραϊκής Κοινότητας στην Κύπρο, είπε:

«Όταν ζητήθηκε από εμένα στο παρελθόν να έχω κάποια συνάντηση με εκπρόσωπο της Εβραϊκής Κοινότητας στο γραφείο μου ήρθε ο Ραβίνος Ράσκιν»...

Δύο ονόματα που μονοπωλούν τα τελευταία εικοσιτετράωρα το ενδιαφέρον της πολιτικής σκηνής, της κυπριακής κοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης μετά τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες για τη δράση του κατασκοπευτικού βαν στη Λάρνακα και τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης.

Ποιοί είναι όμως οι δύο άντρες και γιατί έχουν προκαλέσει σύγχυση και ερωτηματικά, σε σχέση με το ποιός κρατά τα ηνία της Εβραϊκής Κοινότητας στην Κύπρο;(ὁλόκληρο τό θέμα,ἐδῶ περᾶστε κι᾿ἀπό ἐδῶ,γιά τό προφίλ τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ βάν /πρώην πράκτορα Μοσσάντ,Τάλ Ντίλιαν)

Κανένα πρόβλημα στις σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ από το κατασκοπευτικό βαν

«Θυμάμαι τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Κύπρου. Δεν είχαν καλή σχέση με το Ισραήλ », δήλωσε ο Ράσκιν. «Ήταν κομμουνιστές και συμπορεύονταν με τους ΆραβεςΔεν παρακολούθησαν καν τους εορτασμούς του Γιομ Χαττζμάουτ [Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ]. Αλλά αυτή η κυβέρνηση χτίζει σχέσεις σε καθημερινή βάση. Βλέπουμε πρόοδο σε όλα τα επίπεδα. "

Ο Ραββίνος Ράσκιν (Αυτός και η σύζυγός του, Shaindl, ζουν στη Λάρνακα τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουν οκτώ παιδιά, τέσσερα από τα οποία γεννήθηκαν στο νησί ), σε συνέντευξη δήλωσε ότι παρά την παρουσία 630 εβραϊκών οικογενειών (συμπεριλαμβανομένων 3.000 ατόμων) που ζουν μόνιμα στην Κύπρο, το νησί φιλοξενεί μόνο 25 οικογένειες κυπριακής καταγωγής. Τα υπόλοιπα είναι κυρίως ξένα στελέχη επιχειρήσεων, μαζί με μερικούς ηλικιωμένους Βρετανούς πολίτες με συγγενείς εδώ..Πολλοί εργάζονται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών ή των τυχερών παιχνιδιών.

Με την παρουσία 3.500 Εβραίωνη κυρίαρχη ελληνόφωνη Κυπριακή Δημοκρατία ( Greek-speaking Republic of Cyprusαπολαμβάνει μια άνευ προηγουμένου άνθηση στον ισραηλινό τουρισμό. Και το πρόσφατα εγκαινιασμένο Εβραϊκό Κοινοτικό Κέντρο της Λάρνακας της Κύπρου - που βρίσκεται λίγα τετράγωνα από τη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου της πόλης - λειτουργεί ως έδρα του δικτύου Chabad-Lubavitch του νησιού, το οποίο έχει πλέον πέντε καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

( ὁλόκληρο τό θέμα,ἐδῶ)

Ὅπου «Α» ἡ ἐπαρχία Λάρνακας...


Οι μεγάλες ισραηλινές επενδύσεις στην Κύπρο


Το Pafos Innovation Institute, το NRC Nicosia Rehabilitation Center, η Tempo και η Diplomat είναι μόνο μερικές από τις μεγάλες ισραηλινές επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο.Ταυτόχρονα, ίσως η μεγαλύτερη επένδυση που θα έχει γίνει ποτέ στην Κύπρο είναι η ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας, στην οποία εμπλέκεται κοινοπραξία με ισραηλινούς επενδυτές...( περᾶστε ἀπό ἐδῶ,νά δεῖτε τίς μεγάλες μπίζνες τῶν ἰσραηλιτῶν στήν Κύπρο

Καταλάβατε μέ ποιόν τρόπο ἀνοίγουν οἱ δρόμοι πρός τίς μεγάλες μπίζνες; Καί ἔχει πολύυυ μάκρος τό κουβάρι ἀκόμη.ΚΑΙ στήν Κύπρο...

Υ.Γ. Εὐχαριστοῦμε τόν ἀγαπητό φίλο/ἀναγνώστη Ῥόκκο γιά τίς πληροφορίες πού μᾶς ἔδωσε,ἐδῶ,καί ἀπετέλεσαν τήν βάσιν τοῦ ἀνωτέρω θέματος.Ἐπίσης μία πολύ ἐνδιαφέρουσα σελίδα,μέ ἀρκετές ἀναρτήσεις,γιά τήν δρᾶσιν τῆς Μοσσάντ γενικῶς...ἐδῶ καί βεβαίως ἐδῶ,γιά τό πῶς ἀντιμετωπίζονται,ἀπό τό Ἰσραήλ,οἱ πράκτορές του.


Ἡ Πελασγική

«Μεγάλα σχέδια»,στήν Κύπρον

 « Μέ τήν Συναγωγή καί τό Μουσεῖο Ὁλοκαυτώματος,στήν Λάρνακα,ἡ μικρή ἑβραϊκή κοινότητα στήν Κύπρο,ἔχει μεγάλα σχέδια»

Ὁ Ῥαββῖνος Ῥάσκιν εἶναι ἐκπρόσωπος τῆς Κύπρου στό Εὐρωπαϊκό Ἑβραϊκό Συμβούλιο ( ἐδῶ)

Ἡ ἑβραϊκή κοινότητα πού ζεῖ στήν Κύπρο,ἀνήκει στούς ὀρθοδόξους (παραδοσιακούς)  ἑβραίους. Πῶς λειτουργοῦν αὐτοί ἐκεῖ ὅπου ἐγκαθίστανται; Διαβάζουμε : 

Ὑπάρχουν πέντε  Chabad centers,στήν Κύπρο. Ἐκτός ἀπό τήν Λάρνακα ὑπάρχουν Συναγωγές στήν Λευκωσία,Πάφο,Λεμεσό καί Ἁγία Νάπα.Ἡ ζωή τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητος Κύρπου,ἐπικεντρώνεται γύρω ἀπό αὐτά τά Chabat centers ( ἐδῶ)

Το Chabad είναι ένα από τα πιο γνωστά κινήματα Hasidic στον κόσμο , ιδιαίτερα για τις δραστηριότητες προσέγγισής του. είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες Χασιδικών και εβραϊκές θρησκευτικές οργανώσεις στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1775 από Ραβί Schneur Zalman της Liadi , η ονομασία «Χαμπάντ» ( חב"ד ) είναι ένα αρκτικόλεξο που σχηματίζεται από τρείς Εβραϊκές λέξεις- Χοχμά , Μπινά , Da'at ( חכמה, בינה, דעת ): «σοφία, Κατανόηση και Γνώση "- που αντιπροσωπεύουν τα πνευματικά θεμέλια του κινήματος. (περισσότερα ἐδῶ)

Ἐπίσης γιά τήν Χασιδική δυναστεία,διαβάζουμε : 

Μια ομάδα Hasidic έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ιδρύθηκε από έναν ηγέτη που δεν διόρισε ή άφησε διάδοχο

Μπορεί να πήρε το όνομά του από μια πόλη-κλειδί στην Ανατολική Ευρώπη όπου ο ιδρυτής μπορεί να έχει γεννηθεί ή να ζήσει, ή όπου η ομάδα άρχισε να μεγαλώνει και να ανθίζει, ή μπορεί να ονομάζεται από τον ίδιο τον ιδρυτή. 

Έχει οπαδούς που συνεχίζουν ως ομάδα υπό την καθοδήγηση των ραβίνων που εξηγούν και ερμηνεύουν τις αρχές του αποθανόντος ιδρυτή.( περισσότερα ἐδῶ)

Γιά τά Chabat house

Ένα Chabat house είναι ένα κέντρο διάδοσης του παραδοσιακού Ιουδαϊσμού από το κίνημα Chabad . Τα σπίτια Chabad διευθύνονται από έναν Chabad Shaliach (απεσταλμένο), και την Shalucha ( το θηλυκό για τον απεσταλμένο) και την οικογένειά τους. Βρίσκονται σε πόλεις και πάνω ή κοντά σε πανεπιστημιουπόλεις.( περισσότερα ἐδῶ)

Πᾶμε νά ᾿δοῦμε τώρα τί συμβαίνει τά τελευταῖα 15 χρόνια,στήν Κύπρον : 

Όλοι παρακολούθησαν με δέος καθώς ο ραβίνος αποκάλυψε μια καλύβα Quonset εποχής του Β΄Π.Π., παρόμοια με αυτές που οι Βρετανοί στέγαζαν περίπου 53.000 Εβραίους πρόσφυγες στην Κύπρο μεταξύ του 1946 και του 1949. Ο Γιώργιος Λακκοτρύπης, υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και τουρισμού, στη συνέχεια έθεσε την θεμέλιο λίθο για την δημιουργία του Εβραϊκού Μουσείου της Κύπρου.

ἀπό ἐδῶ

Το
πενταώροφο μουσείο, που καλύπτει 300 τετραγωνικά μέτρα (3.30 τετραγωνικά πόδια) εκθεσιακού χώρου ανά όροφο, θα χρησιμοποιεί τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπει σε έναν επισκέπτη «να είναι μέσα» και να βιώσει τους ιερούς χώρους του Ισραήλ, να περπατήσει γύρω από τους καταυλισμούς Κύπρου και να «βιώσει» μια αίσθηση των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης όπου οι Εβραίοι εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος( ἐδῶ)

Ἑβραϊκό μουσεῖο ὁλοκαυτώματος,Λάρνακα Κύπρου. φωτό ἀπό ἐδῶ

«Η εβραϊκή κοινότητα είναι πολύ δραστήρια», δήλωσε ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας στους Times of Israel. «Έχουμε ήδη πολλούς Ισραηλινούς επισκέπτες και επενδύσεις και περιμένουμε ότι το μουσείο θα είναι ένα μεγάλο τουριστικό αξιοθέατο».

Ο Ραββίνος Ράσκιν (Αυτός και η σύζυγός του, Shaindl, ζουν στη Λάρνακα τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουν οκτώ παιδιά, τέσσερα από τα οποία γεννήθηκαν στο νησί ), σε συνέντευξη δήλωσε ότι παρά την παρουσία 630 εβραϊκών οικογενειών (συμπεριλαμβανομένων 3.000 ατόμων) που ζουν μόνιμα στην Κύπρο, το νησί φιλοξενεί μόνο 25 οικογένειες κυπριακής καταγωγής. Τα υπόλοιπα είναι κυρίως ξένα στελέχη επιχειρήσεων, μαζί με μερικούς ηλικιωμένους Βρετανούς πολίτες με συγγενείς εδώ..Πολλοί εργάζονται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών ή των τυχερών παιχνιδιών.

Με την παρουσία 3.500 Εβραίων, η κυρίαρχη ελληνόφωνη Κυπριακή Δημοκρατία ( Greek-speaking Republic of Cyprusαπολαμβάνει μια άνευ προηγουμένου άνθηση στον ισραηλινό τουρισμό. Και το πρόσφατα εγκαινιασμένο Εβραϊκό Κοινοτικό Κέντρο της Λάρνακας της Κύπρου - που βρίσκεται λίγα τετράγωνα από τη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου της πόλης - λειτουργεί ως έδρα του δικτύου Chabad-Lubavitch του νησιού, το οποίο έχει πλέον πέντε καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.( ἐδῶ)

Δέν εἶναι λάθος,ἀφοῦ τό ἴδιο ἐπαναλαμβάνει πιό κάτω : 

Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των Ελληνόφωνων Κυπρίων ασκούν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό....( ἐδῶ)

Καταλάβατε ποιοί εἶναι οἱ Κύπριοι; Ἑλληνόφωνες ὄχι Ἕλληνες ! Τί νά σχολιάσῃ κανείς ἐπ᾿αὐτοῦ; Οἱ ἐπιλεγμένες λέξεις πού χρησιμοποιοῦνται,τά λένε ὅλα ! 

«Θυμάμαι τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Κύπρου. Δεν είχαν καλή σχέση με το Ισραήλ », δήλωσε ο Ράσκιν. «Ήταν κομμουνιστές και συμπορεύονταν με τους Άραβες. Δεν παρακολούθησαν καν τους εορτασμούς του Γιομ Χαττζμάουτ [Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ]. Αλλά αυτή η κυβέρνηση χτίζει σχέσεις σε καθημερινή βάση. Βλέπουμε πρόοδο σε όλα τα επίπεδα. "

Εἶδες ὁ Ἀναστασιάδης πρόοδον; Ἔπιασε τό ...νόημα τῆς σχέσεως μέ τούς ἑβραίους. Ἀπό κάθε ἄποψιν.Γάμοι ὁμοφυλοφίλων,καζίνο,ἑβραϊκό μουσεῖο ὁλοκαυτώματος.Κυπριακή Ἀνάπτυξις ...! 

Σήμερα, το Ισραήλ και ο Λίβανος αποτελούν την κύρια αγορά των πολιτικών γάμων του νησιού...Το 2016, οι κυπριακές αρχές πραγματοποίησαν 7.169 τέτοιες τελετές, συμπεριλαμβανομένων πολλών γάμων για ισραηλινά ζευγάρια του ίδιου φύλου...Περίπου 40 καζίνο λειτουργούν στην Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου, αν και η Κύπρος ενέκρινε πρόσφατα τον τζόγο του καζίνο και τώρα σχεδιάζει το μεγαλύτερο καζίνο της Ευρώπης - το έργο City of Dreams των 500 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 567 εκατομμύρια δολάρια) λίγο έξω από τη Λεμεσό.( ἐδῶ)

Δέν εἶναι κατεχόμενα ἐδάφη ἀπό τούρκους. Εἶναι ἡ τουρκική δημοκρατία Βορείου Κύπρου ! 

Ο Ραβίνος Chaim Azimov και ένας Εβραίος κάτοικος της Βόρειας Κύπρου

Ο Chabad-Lubavitch Rabbi Chaim Azimov και η Devora Azimov μετακόμισαν στην Κερύνεια τον Μάρτιο του 2008 για να ανοίξουν το πρώτο κέντρο της Βόρειας Κύπρου αφιερωμένο στον Ιουδαϊσμό.Σήμερα βοηθούν περισσότερους από 100 Εβραίους που έχουν μετακομίσει στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.(ἐδῶ)

Καί βεβαίως τά 40 καζίνο πού λειτουργοῦν δέν ἐπιβιώνουν ἀπό τούς ἐποχιακούς τουρίστες.Πῶς ἀλλιῶς θά ὑπῆρχαν 40 καζίνο,σέ ἕνα μικρό τμῆμα τῆς νήσου,ἄν δέν εἶχαν καθημερινούς πελάτες; Ποιοί εἶναι οἱ καθημερινοί πελάτες; Ἔ,δέν φαντάζομαι νά πιστεύετε πώς οἱ Χασιδίτες ἑβραῖοι ἔχουν τέτοιες συνήθειες.Συνεπῶς νά κυττάξουμε πρός τούς Κυπρίους;Μπράβο στούς Κυπρίους πού συμβάλουν μέ τήν καταλήστευσιν τοῦ μόχθου τους,στήν στήριξιν τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας ! Ἔ, τώρα λένε καί οἱ Κύπριοι νά φτιάξουν τήν καζινούπολιν τῶν ὀνείρων ! Δέν ντρεπόμαστε λέω ἐγώ...

...μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου 53.000 Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος που ήλπιζαν να μεταναστεύσουν στην Παλαιστίνη συσσωρεύονται σε βρετανικά στρατόπεδα στην Κύπρο,η οποία μέχρι το 1960 ήταν βρετανική αποικία. Περίπου 2.200 εβραϊκά παιδιά γεννήθηκαν σε αυτά τα στρατόπεδα μεταξύ Αυγούστου 1946 και Φεβρουαρίου 1949, όταν έκλεισαν.

Χρῆστος Παπαβασιλείου,υἱός τοῦ Προδρόμου πού βοήθησε τούς ἑβραίους τό 1946-49,διευθύνων σύμβουλος τῆς Shoham Cyprus Ltd., μιᾶς ἰσραηλινῆς ναυτιλιακῆς ἑταιρείας στήν Λεμεσό.  

Αυτή η εμπειρία θα αποτελέσει το επίκεντρο του μουσείου και θα αφηγηθεί τις ιστορίες ανθρώπων όπως ο Πρόδρομος Παπαβασιλείου, ένας Κύπριος επιχειρηματίας και τελωνειακός πράκτορας που αψήφησε τη βρετανική αποικιακή κυριαρχία μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του για να βοηθήσει το λαθρεμπόριο Εβραίων στην Παλαιστίνη...

Papa Square

...η πόλη της Χάιφα τίμησε τον Παπαβασιλείου ονομάζοντας μια πλατεία Kikar Papa, από αυτόν. Η επιγραφή στο μνημείο αναφέρει: «Ένας Ελληνοκύπριος και ένας γενναίος ανθρωπιστής που διακινδύνευσε τη ζωή του βοηθώντας τους πρόσφυγες του Ολοκαυτώματος που απελάθηκαν στα στρατόπεδα κράτησης στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 1946-49. Παραλήπτης της πολιτικής διάκρισης των πολεμιστών του κράτους και του βραβείου Carmel of Merit. "( ἐδῶ)

...ο Ρολάντ Βιγκ, ένας Εβραίος Ουγγρικής καταγωγής που διαχειρίζεται το Οινοποιείο Λαμπούρη. «Είναι μια πολύ φιλική χώρα και δεν χρειάζεται καν να μιλήσεις ελληνικά»..( ἐδῶ)

Τό κοσέρ κρασί εἶναι διαθέσιμο τοπικά,ἀφοῦ καί ἡ Κύπρος εἶναι ἡ μόνη χώρα παγκοσμίως,ἐκτός ἀπό τό Ἰσραήλ,τό κρασί τῆς ὁποίας ἀναφέρεται συγκεκριμένα στό Ταλμούδ 

« Ίσως η πιο σημαντική στιγμή στη μέχρι σήμερα πορεία του οινοποιείου μας να υπήρξε η αναπαραγωγή του πιο διάσημου και ιστορικού κρασιού του μεγάλου ναού της Ιερουσαλήμ, του ‘Ya’in Kafrisin’», αναφέρει το Οινοποιείο.(Οινοποιείο Λαμπούρη: 300 χρόνια παράδοσης)

l'chayím,Κύπρος ! 

l'chayím=Μία ἑβραϊκή εὐχή,γιά πρόποση καί μία ἔκφρασις καλῆς θελήσεως (ἐδῶ) Θά μποροῦσε νά μεταφραστῇ στά ἑλληνικά «Στήν ὑγειά μας» ἤ «Μέ τίς ὑγείες μας» ( Κάποια ἐκπομπή σέ ἐλληνικό κανάλι μοῦ θυμίζει...Στήν ὑγειά μας...)

Ἐπίσης : «L'Chayím» (κυριολεκτικά μεταφρασμένο «Στη Ζωή» ) είναι μια αμερικανική εβραϊκή εκπομπή που εμφανίζεται κάθε Κυριακή στην Εθνική Εβραϊκή Τηλεόραση . Παράγεται από τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, την Εβραϊκή Εκπαίδευση στα Μέσα (JEM)....L'Chayim έκανε πρεμιέρα στο ραδιόφωνο WMCA στη Νέα Υόρκη στις 2 Φεβρουαρίου 1979...Το 1990, ο L'Chayim έκανε πρεμιέρα στην τηλεόραση όπου συνεχίζει να προβάλλεται.(ἐδῶ


Ἡ Πελασγική