" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Τό νέο Μπολσεβικικο-Στάζι καθεστώς,στίς ΗΠΑ,ἐν δράσει...

Τί περιμένουν οἱ ΗΠΑ,μέσα στίς ἑπόμενες 100 ἡμέρες,ἀπό τό νέο Μπολσεβικικο-Στάζι καθεστώς;

Λέει,ὁ Ἀλεξάντρ Σολζενίτσιν,στήν παραδοσιακή καί ἀφελή ἀμερικανίδα οἰκογενειάρχη : «Τό ἔχω ᾿δῆ αὐτό! Εἶναι κλασσικό ! Συμβαίνει ὅταν οἱ κομμουνιστές,χρηματοδοτούμενοι ἀπό τούς τραπεζίτες,καταλαμβάνουν ὅλη τήν χώρα καί πετᾶνε ὅλους τούς ἀντιφρονοῦντες στά γκούλαγκς,πρίν καταλάβουν ἀπό ποῦ τούς ἦρθε ! »

Ἕνας σχολιαστής εἰδήσεων εἶπε πώς πιθανότατα θά χρειασθοῦν τρεῖς μῆνες μέχρι νά ἀφομοιωθοῦν ὅλα τά μηνύματα τῆς ἐναρκτήριας ὁμιλίας τοῦ Τζόσεφ Μπάϊντεν.Πράγματι ! Τό εἴδαμε ὡς ἄσκησιν gashlighting ( ψυχολογική χειραγώγησιν).

Αὐτό πού εἶναι ξεκάθαρο εἶναι ὅτι,ὁ Μπάϊντεν,τό Καπιτώλιο πού ἐλέγχεται ἀπό τούς δημοκρατικούς καί οἱ συκοφάντες ἐπικεφαλής τῶν ΜΜΕ πού ἐργάζονται ὑπερωρίες γιά νά ἀπεικονίσουν τήν ἀντιπολίτευσιν ( ὑποστηρικτές Τράμπ) ὡς ἐπικίνδυνους,λευκούς ῥατσιστές πού προδίδουν τά ἰδανικά τῆς χώρας τους.Οἱ πρώην τῆς CIA,FBI καί ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ συγκρίνουν τούς λαϊκούς/ἐθνικιστές,παραδοσιακούς (PNΤ) μέ τρομοκράτες τῆς al Qaeda καί τοῦ ISIS. Ὁ Tucker Carlson συνοψίζει τήν ἀπειλή στό κλίπ τῆς ἐκπομπῆς του τῆς 19ης Ἰανουαρίου : 

Tucker Carlson : Οἱ δημοκρατικοί σχεδιάζουν ἕναν πόλεμο μέ τήν μισή Ἀμερική

Ἐπίσης γινόμαστε μάρτυρες τῆς δημιουργίας μιᾶς γιγαντιαίας χρηματιστηριακῆς «ὑπερτιμημένης μεταπόλησης».Οἱ ἑταιρεῖες σπρώχνουν τίς μετοχές τους σέ ἱστορικά ὑψηλά ῥεκόρ.Ἀλλά ποιός ἀγοράζει ὑπό τέτοιες συνθῆκες; Αὐτή εἶναι μία παγίδα γιά νά ἐπηρεάσῃ μία μαζική μεταφορά πλούτου στά χέρια τῶν κροίσων μέσῳ τῶν «μηχανισμῶν τῆς ἀγορᾶς».

Τήν τελευταία φορά πού εἴδαμε μία πανομοιότυπη αἰσιοδοξία καί μονόδρομη ἀνατίμηση, ἦταν τόν Ἰανουάριο τοῦ 2018.Τότε,16 ἑβδομάδες κέρδη τιμῶν ἐξαλείφθηκαν μέσα σέ μόλις 2 ἑβδομάδες ! 

....

Ὁ Μπάϊντεν ὑπέγραψε 17 ἐκτελεστέα διατάγματα μέσα σέ μία ἡμέρα.Μεταξύ αὐτῶν εἶναι ἕνα Ὁμοσπονδιακό διάταγμα τό ὁποῖο ἀπαιτεῖ ἀπό ὁποιονδήποτε ἐντός τῆς ὁμοσπονδιακῆς ἐπικρατείας,συμπεριλαμβανομένων τῶν χώρων κτηρίων καί τῶν αὐτοκινητοδρόμων, νά φορᾷ μονίμως μάσκα

«Ἐκτός τῆς μονίμου χρήσεως μάσκας,ὅλοι ὅσοι πετοῦν πρός ΗΠΑ,ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα,θά πρέπῃ νά κάνουν τέστ πρίν ἐπιβιβασοῦν στό ἀεροπλάνο καί θά μποῦν σέ καραντίνα ὅταν φθάσουν στήν Ἀμερική» εἶπε ὁ Μπάϊντεν.

Ἡ ἐντολή μάσκας,τοῦ Μπάϊντεν ἀφορᾷ ἐπίσης καί μία ἐντολή ἐμβολιασμοῦ ἐντός 100 ἡμερῶν.Μέ αὐτή,καλεῖ ὅλους τούς Κυβερνῆτες τῶν Πολιτειῶν νά ἐφαρμόσουν ὑποχρεωτικούς νόμους γιά μάσκες καί ἀποστάσεις ἀκόμη καί σέ ἰδιωτικούς χώρους.

Ἕνα ἄλλο διάταγμα ἀπαιτεῖ ἐνέργειες γιά τήν προώθησιν φυλετικῆς ἰσότητος μέσῳ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως.Ἡ Σύμβουλος Ἐσωτερικῆς Πολιτικῆς,Σούζαν Ῥάϊς ( σημ.Πελασγ. Παναγία μου,τί εἶναι ἐτούτη;! Διαβᾶστε τήν δρᾶσι της καί θά καταλάβετε...Ἄν ἔχει σχέσι μέ τήν Κοντολίζα; Δέν ξέρω,ἀλλά σίγουρα εἶναι καί οἱ δύο μαῦρες,ἔχουν τό ἴδιο ἐπίθετο καί κυρίως ἀμφότερες μέ διπλωματική καί πολιτική καριέρα.Ἄ, ῥῖξτε μία ματιά ἐδῶ),αὐτή λοιπόν ἔκανε σαφές πώς ὁ Μπάϊντεν θέλει κάθε ὁμοσπονδιακή ὑπηρεσία νά ἐπανεξετάσῃ τά προγράμματα καί τίς δράσεις τους.Δῆλα δή τό Γραφεῖο Διοίκησης καί Προγραμματισμοῦ θά ἀναλύσῃ ἐάν ἔγινε καί γίνεται ἰσότιμη κατανομή τῶν ὁμοσπονδιακῶν χρημάτων σέ κοινότητες ἐγχρώμων.

Ἐπίσης ἕνα ἄλλο διάταγμα βάζει τέλος στήν Ἐπιτροπή 1776,τοῦ Τράμπ,μία 18μελής ἐπιτροπή πού συστάθηκε τόν Σεπτέμβριο γιά νά ἀποκρούσῃ τήν κριτική θεωρία τῶν φυλῶν,ἀλλά καί τό Σχέδιο 1619 (Σχέδιο 1619 : είναι ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα δημοσιογραφίας που αναπτύχθηκε από τους Nikole Hannah-Jones , συγγραφείς από τους New York Times και το περιοδικό The New York Times Magazine, το οποίο «στοχεύει στην αναδιαμόρφωση της ιστορίας της χώρας τοποθετώντας τις συνέπειες της δουλείας και τις συνεισφορές των μαύρων Αμερικανών στο κέντρο της εθνικής αφήγησης των Ηνωμένων Πολιτειών "...Ἡ Καμάλα Χάρρις,επαίνεσε το συγκεκριμένο έργο...),πού διδάσκεται στά σχολεῖα.Ὁ Τράμπ μέ τήν Ἐπιτροπή 1776 θέλησε νά ἀναπτύξῃ ἕνα  πατριωτικό πρόγραμμα σπουδῶν

Ἁρκετές ἀπό τίς ἐκτελεστικές διατάξεις ἀφοροῦν τήν μετανάστευσιν.Καταργεῖ ὅλες τίς ἀλλαγές πού εἶχε κάνη ὁ Τράμπ τόν Ἰανουάριο τοῦ 2017,οἱ ὁποῖες καθιστοῦσαν τήν πολιτική γιά τήν μετανάστευσιν αὐστηρότατη.

....

Ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ Στρατοῦ εἶναι λές βγαλμένη,κατ᾿εὐθείαν,ἀπό τό ἐγχειρίδιο τοῦ Τζόσεφ Στάλιν.Ὁ ὑποψήφιος ὑπουργός Ἀμύνης,τοῦ Τζόσεφ Μπάϊντεν,Λόϊντ Ὄστιν εἶπε πώς ἄν τελικῶς ἐπιλεγῃ γιά τήν θέσιν « θά ἀπαλλαχθοῦν οἱ τάξεις μας ἀπό ῥατσιστές κι᾿ἐξτρεμιστές»

1963 : Οἱ ἄνδρες πού φοροῦσαν γυναικεῖα φορέματα καί πίστευαν πώς ἦσαν γυναῖκες,θεωροῦνταν ψυχικά ἄρρωστοι καί ἔμπαιναν σέ ἀνάλογα ἄσυλα.

2021 : Ἕνα ἄτομο πού λέει, ἕναν ἄνδρα πού ντύνεται γυναικεῖα,«ἄνδρα»,θεωρεῖται ψυχικά ἄρρωστος καί συλλαμβάνεται.

Γράφει ὁ τίτλος τῆς εἰδήσεως : Ὁ Βοηθός Γραμματέας τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας,τοῦ Μπάϊντεν,δεσμεύεται νά χαρακτηρίσῃ  ὡς ψυχική ἀσθένεια τήν «hostile misgendering- ἐχθρική κακομεταχείριση- » ( misgendering=λανθασμένος προσδιορισμός φύλου) ὑπό τίς νέες ὁδηγίες ὑγείας.

Richard πού ἔγινε Rachel,μετά ἀπό ἕναν γάμο καί 2 παιδιά ! Ἑπίθετο Levine,ἑβραϊκῆς καταγωγῆς,ἐννοεῖται...

(Σημ. Πελασγ. Ὁ/Ἡ Rachel Levine,εἶναι τρανσέξουαλ καί χαίρει τόσο τῆς ἐκτιμήσεως τῆς σατανο-ἐξουσίας Μπάϊντεν πού ἔλαβε μία ἀνώτερον θέσιν στό Ὑπουργεῖο Ὑγείας: Assistant Secretary)

«Δέν χρειαζόμαστε λευκούς ἀνθρώπους ἐπικεφαλής τοῦ δημοκρατικοῦ κόμματος,τώρα»

Ὑπάρχει ἐπίσης ἔνα θέμα «ἐκκαθάριση τοῦ δημοκρατικοῦ κόμματος ἀπό τήν ἡγεσία τῶν λευκῶν ἀνθρώπων». Θυμᾶστε τήν Symone Sanders,τήν θορυβώδη,ὑπέρβαρη,μαύρη,στό CNN, μέ τό ξυρισμένο κεφάλι; Ἀποδεικνύεται,ὅπως πολλοί ...τακτικοί τοῦ CNN-εἶναι στρατηγική DNC γιά τό δίκτυο ( Δημοκρατική Εθνική Επιτροπή ( DNC )  Η επιτροπή συντονίζει τη στρατηγική για την υποστήριξη υποψηφίων του Δημοκρατικού Κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα για τοπικό, πολιτειακό και εθνικό αξίωμα ). Καμμία ἔκπληξις... 

Ἦταν ἐπίσης ἀνώτερη σύμβουλος τοῦ Μπάϊντεν κατά τήν ἐκλογική ἐκστρατεία,τώρα ἔχει διοριστῆ ἐπικεφαλής ἐκπρόσωπος τῆς Καμάλα Χάρρις. Ὑποθέτω πώς ἔχουμε νά τήν ᾿δοῦμε σέ πολλά περισσότερα...

......

Ἄλλοι συνταξιδιῶτες καί μπολσεβίκοι πού συμμετέχουν στήν διοίκησιν Μπάϊντεν-Χάρρις. Προφανῶς δέν ταιριάζουν στόν ἀκριβή προσδιορισμό «λευκός ἄνθρωπος» στό μυαλό τῶν μπολσεβίκων...

Δέν εἶμαι λευκός,εἶμαι ἑβραῖος...


Ἀπό : Winterwatch.net

Τί ἔχει νά ζἠσῃ ἡ Ἀμερική μέ δαύτους,δέν νομίζω πώς μποροῦμε παρά ἕνα μέρος αὐτῶν, μόνον, νά ὑποθέσουμε. Τό θέμα εἶναι πῶς καί σέ πόσο βαθμό θά ἐπιρεάσουν ἐκεῖνα πού θά συμβοῦν ἐκεῖ,ὁλόκληρο τόν κόσμο καί κυρίως τήν Εὐρώπη. Ἄλλλως τε αὐτό μᾶς ἐνδιαφέρει,πρωτίστως, διότι ἡ Εὐρώπη,τά ἔχουμε ξαναπῇ,εἶναι ἴσως τό τελευταῖο ὀχυρό τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ...


Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Απ όλα τα χει ο κυβερνητικός σχηματισμός - "μπαξές" του "κοιμισμένου Τζό"...
  μπόλικους "περιούσιους" (το ...αυτονόητο δηλ. ,τώρα έχει και μια...transformer "εκλεκτή")..."έγχρωμους" δηλ. μερικά απομεινάρια των προηγούμενων πολεμολάγνων "δημοκρατικών" κυβερνήσεων τύπου Οστιν,Σούζαν Ραις,η...Σάρα και Μάρα...
  και...ολίγον "εσωτερικούς" -πολεμοχαρείς;;;- Ινδιάνους...(Ινδιάνος χωρίς...παρατσούκλι δεν πάει...σίγουρα θα χει- ή θα αποκτήσει σύντομα- και η συγκεκριμένη νέα υπουργίνα ένα...

  Υ.Γ. πάντως αυτός ο μπαξές έχει κι έναν Κινέζο...
  στην ορκωμοσία του ο "κοιμισμένος" όλη την ώρα ήταν "αγκαζέ" με έναν Ασιάτη (σωματοφύλακας;) ο οποίος ήταν καρφιτσωμένος με ένα κομμουνιστικό αστέρι...

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅλοι οἱ σατανάδες ἐν δράσει !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε !

   Διαγραφή