" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Ἕνα ἀκόμη ...μήνυμα...


«...Εύχομαι η γενναία αποκάλυψή της να πνεύσει σαν ορμητικός άνεμος και να σαρώσει κάθε υποκρισία και κάθε απόπειρα συγκάλυψης. Και πιστεύω ότι η θαρραλέα στάση της θα συμβάλλει στην ευρύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση απέναντι σε ανάλογες ανήθικες και εγκληματικές συμπεριφορές. Είναι καιρός να πάψει η ενοχοποίηση των θυμάτων και η ατιμωρησία των θυτών. Είναι καιρός να οικοδομήσουμε ένα αξιακό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου η γυναίκα δεν θα αντιμετωπίζεται ως δυνάμει θήραμα, η αδυναμία της δεν θα εκλαμβάνεται ως συναίνεση και η σιωπή της δεν θα επικρίνεται ως οιονεί συνενοχή

Κατέληξεν ἡ δήλωσις,τῆς προέδρου τῆς δημοκρατίας τους,μετά τήν συνάντησιν πού εἶχε μέ τήν κυρία Μπεκατώρου,τήν ἀθλήτρια πού μετά ἀπό μία ὁλόκληρη εἰκοσαετία θυμήθηκε πώς πρέπει νά δημοσιοποιήσῃ ἕνα περιστατικό «σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως ἤ βιασμοῦ» ( δέν μποροῦμε,σαφῶς,νά γνωρίζουμε τήν πραγματική διάστασιν τοῦ γεγονότος ἐλλείψῃ (;) στοιχείων πού νά τό ἀποδεικνύουν σέ τί βαθμό ἔγινε κι᾿ἄν ἔγινε...Λαμβάνοντας ὅμως τά λεγόμενα τῆς ἐν λόγῳ πρώην ἀθλήτριας,ὡς πραγματικά,ἀλλά καί σέ συνδυασμό μέ τόν ἐπίλογο τῆς δηλώσεως τῆς Σακελλαροπούλου,τί συμπεραίνουμε; 

Ὅπως προανέφερα,τί περίμενε ἡ κ. Μπεκατώρου μία εἰκοσαετία καί δέν μιλοῦσε ; Ἐδῶ τό «γενναία ἀποκάλυψις» τῆς ΠτΔ,μᾶλλον δέν ἔχει κανένα νόημα ἤ λειτουργεῖ παραπλανητικῶς ἐν εἴδη Gaslighting σέ μία προσπάθεια νά χειραγωγήσῃ τόν κόσμο σέ μία ἄλλη πραγματικότητα ( λές καί τό γεγονός συνέβη προσφάτως !). Τό ἴδιο ἱσχύει γιά τό «νά πνεύσῃ ὡς ὁρμητικό ἄνεμος καί νά σαρώσῃ κάθε ὑποκρισία καί κάθε ἀπόπειρα συγκαλύψεως». Θά ἔλεγα πώς ὅλο αὐτό μοιάζει περισσότερο ὡς παρακίνησις συγκαλύψεως,ἑνός παρομοίου περιστατικοῦ, παρά ὡς τό ἀντίθετο. Διότι ἄν γιά ἕνα τόσο σοβαρό γεγονός,βιασμός,τό πέρασμα μιᾶς εἰκοσαετίας γιά τήν ἀποκάλυψίν του χαρακτηρίζεται «γενναία ἀποκάλυψις»,τό μήνυμα πού ἐξάγεται εἶναι :Ἐν τάξει ἀφῆστε νά περάσῃ μία εἰκοσαετία,δέν πειράζει,συνεχῖστε νά βιώνεται ὡς νά μήν συμβαίνει τίποτα,προχωρεῖστε στό χτίσιμο τῆς καριέρας σας,τῆς προσωπικῆς σας ζωῆς καί ὅταν ὅλα φτάσουν σ᾿ἕνα σημεῖο ...ἀνώδυνο μπορεῖτε νά φανεῖτε «γενναία» ! Ἐμένα,αὐτό μοῦ ἔδωσε νά ἐξάγω ὡς συμπέρασμα ἡ συγκεκριμένη «ἀποκάλυψις». 

Καί προσέξτε,αὐτό δέν ἔγινε ἀπό μία γυναίκα μέ μέτρια ἤ καθόλου μόρφωσιν.Ἔγινε ἀπό μία γυναίκα ἡ ὁποία καί μόρφωσιν εἶχε καί μάλιστα στόν τομέα τῆς ψυχολογίας (!!!),πού σημαίνει πώς θά μποροῦσε νά εἶχε διαχειριστῆ πολύ,πολύ καλλίτερα ἕνα τέτοιο περιστατικό,ἀλλά καί ἀπό μία γυναίκα πού ἦρθε σ᾿ἐπαφή μέ τόν κόσμο,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,λόγῳ τῆς ἀθλητικῆς της δραστηριότητος. 

Θά ἦταν «γενναία ἀπόφασις» ἐάν ἡ ἐν λόγῳ ἀθλήτρια,εἶχε καταγγείλη τότε πού συνέβη,ἡ ἐπαίσχυντος αὐτή πρᾶξις.Ἐάν τότε,εἶχε τό θάρρος νά τό καταγγείλῃ καί νά λάβῃ ὁ δράστης αὐτά πού ἐκ τοῦ νόμου τῆς Πολιτείας τοῦ ἄξιζαν. Τότε ἔπρεπε νά στιγματιστεῖ,νά σταματήσῃ νά ὑφίσταται στήν θέσιν του,νά ἀπολαμβάνῃ,μιᾶς ἀναλόγου τῆς θέσεώς του,ἀμοιβῆς,μιᾶς ἐν τέλει κονωνικῆς ὑπολήψεως. Καί ἐν κατακλείδι,τότε θά ἦταν ὡφέλιμος ἡ καταγγελία τῆς κυρίας Μπεκατώρου,ἄν μποροῦσε νά «σώσῃ» καί κάποιες ἄλλες κοπέλες ἀπό μία πιθανή παρόμοια κατάστασιν.

Ἄρα,τί σημαίνει αὐτό πού εἶπε ἡ Σακελλαροπούλου,ἐν συνεχείᾳ : « .. πιστεύω ότι η θαρραλέα στάση της θα συμβάλλει στην ευρύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση απέναντι σε ανάλογες ανήθικες και εγκληματικές συμπεριφορές. Είναι καιρός να πάψει η ενοχοποίηση των θυμάτων και η ατιμωρησία των θυτών. Είναι καιρός να οικοδομήσουμε ένα αξιακό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου η γυναίκα δεν θα αντιμετωπίζεται ως δυνάμει θήραμα, η αδυναμία της δεν θα εκλαμβάνεται ως συναίνεση και η σιωπή της δεν θα επικρίνεται ως οιονεί συνενοχή»

Τί ἐννοεῖ μέ τό « κοινωνική εὐαισθητοποίησιν...ἐγκληματικές συμπεριφορές...ἀτιμωρισία θυτῶν...ἀξιακό σύστημα... [νά πάψῃ] ἡ γυναίκα [νά εἶναι] ἐν δυνάμει θήραμα...» ;

Μήπως ὁ στόχος εἶναι,ἐν τέλει,ὁ ἄνδρας; Γιά νά ᾿δοῦμε.

Ἑστιάζουν στήν «παρενόχλησιν» ἤ «βιασμό» τῆς γυναίκας,στήν οὐσία ἔχουν συνδέση τόν βιασμό μέ τήν γυναῖκα. Ναί,αὐτό μπορεῖ νά συνέβαινε,στόν μεγαλύτερο βαθμό,πρό τῆς χειραφετήσεως τῆς γυναίκας ( 20ος αἰ.),ὅμως ἀπό ἐκεῖ καί μετά καί ὅσο πιό πολλά «κατακτοῦσε» ἡ γυναῖκα,τά πράγματα δέν ἦταν ἔτσι. Ἴσως καί οἱ ῥόλοι,σέ πλεῖστες περιπτώσεις,νά εἶχαν ...ἀντιστραφῆ. Καί ἔχουν ἀντιστραφῆ,στήν πραγματικότητα. Πόσοι ἄνδρες ἐκ τῆς θέσεώς τους μπορεῖ νά βρέθηκαν θύματα μιᾶς σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως ἤ ἀκόμη κι᾿ἑνός βιασμοῦ ; Δέν θά μάθουμε ποτέ,ξέρετε γιατί; Διότι ὁ ἄνδρας ποτέ δέν πρὄκειται νά δημοσιοποιήσῃ κάτι τέτοιο.Γιά τόν ἁπλό λόγο πώς μέ μία τέτοια δημοσιοποίησιν θά χαθῇ αὐτομάτως καί ἡ δυναμική,πού ἐκ τῆς φύσεώς του,τόν διακρίνει.Καί σέ μία τέτοια περίπτωσιν ἡ ψυχολογική κατάστασις τοῦ ἀτόμου ἐκ τοῦ ἀποήχου ἑνός τέτοιου γεγονότος, εἶναι πολύ χειροτέρα ἀπό ἐκείνη τῆς γυναίκας σέ ἀνάλογον περίπτωσιν.Γιατί ὅμως ἀποσιωπᾶται ἕνα παρόμοιο φαινόμενον; 

Ἡ Μέδουσα κρατᾷ στά χέρια της τό κεφάλι τοῦ Περσέως.Τό συγκεκριμένο ἄγαλμα,στήθηκε στήν πλατεία μπροστά ἀπό τό δικαστήριο στό Μανχάταν τῆς Ν.Υ. συμβολίζοντας «τήν ἀποφασιστική  ἀντίδρασιν τῆς κακοποιημένης ἀπό τόν ἄνδρα,γυναίκας»( ἐδῶ)

Διότι ναί, στήν οὐσία ὁ ἄνδρας εἶναι ὁ στόχος.
Διότι ὁ ἄνδρας πρέπει νά εὐνουχιστῇ,ἀπό κάθε ἄποψιν. Καί ξέρετε γιατί;Διότι ὁ ἄνδρας ἐκ τῆς φύσεώς του εἶναι ὁ δημιουργός,ἐνῷ ἡ γυναῖκα εἶναι ἐκείνη πού στηρίζει τό δημιούργημα.Ἄν λοιπόν πάψῃ νά ὑπάρχει μέ τήν δυναμική πού τοῦ ἀξίζει,ὁ ἄνδρας,τότε αὐτομάτως χάνεται καί κάθε περίπτωσις ὑπάρξεως ἑνός δημιουργήματος. Ἡ συνέπεια αὐτοῦ εἶναι νά χάνεται αὐτομάτως καί ἡ θέσις τῆς γυναίκας καί κατ᾿ἐπέκτασιν ἡ ὁμαλή πορεία μιᾶς κοινωνίας μέ προοπτική ἀναπτύξεως,κάθε μορφῆς.

Ἔ,ναί λοιπόν. Μία νέα κοινωνία προσπαθοῦν νά στήσουν.Μία κοινωνία πού ὁ ἄνδρας δέν θά ἔχῃ πλέον τήν θέσιν πού ὁ Θεός-Δημιουργός τοῦ ἔδωσε. Τήν θέσιν τοῦ κατ᾿εἰκόνα καί ὁμοίωσιν.Τήν θέσιν τοῦ δημιουργοῦ.Χωρίς τόν ἄνδρα δέν μπορεῖ νά ὑπάρξῃ συνέχεια τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.Χωρίς τόν ἄνδρα δέν θά μπορῇ νά ὑπάρξουν οἱ γενναῖες ἐνέργειες,χωρίς τόν ἄνδρα δέν μπορεῖ νά ὑπάρξῃ τό «χτίσιμο ἑνός σπιτιοῦ»,τοῦ θεμελίου μιᾶς ἀνθρωπίνης κοινωνίας.Χωρίς τόν ἄνδρα δέν μπορεῖ νά ὑπάρξῃ συνέχεια τοῦ ἀνθρώπου.

Καί γιά νά ὑπάρξουν ὅλα αὐτά πρέπει νά ὑφίστανται καί ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα.Ἡ βάσις,τό θεμέλιο εἶναι ὁ ἄνδρας,τό στήριγμα αὐτῶν ἡ γυναίκα. Ὅταν πολεμιέται καί καταστρέφεται ἡ βάσις/θεμέλιο,οὐσιαστικῶς δέν χρειάζεται τό στήριγμα. Στήν οὐσία ἀκυρώνεται,ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ! 

Δέν τό πάω ἐγώ ἐκεῖ,αὐτοί τό πᾶνε.Ξέρετε ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἐπιζητοῦν τήν ἀποκλειστικότητα ἰδιοκτησίας τοῦ πλανήτου.Ποιοί βλέπουν ὡς πραγματικό «ἄχθος ἀρούρης»,τόν ἀνθρώπινο πληθυσμό. Καί ποιοί θέλουν νά κρατήσουν γιά λογαριασμό τους,ὡς ἀποκλειστικό δικαίωμα,τήν διαιώνισιν τοῦ εἴδους. 

Βάζουν σέ πόλεμο τήν γυναίκα κατά τοῦ ἀνδρός.Οὐσιαστικῶς βάζουν σέ πόλεμο τήν ἴδια τήν ἀνθρωπότητα ὥστε νά ἀφανιστῇ μόνη της,ἐν εἰδη αὐτοκαταστροφικῆς διαδικασίας.Ἀσκοῦν Gaslighting στήν ἀνθρωπότητα γιά νά αὐτοκαταστραφῇ καί νά μποροῦν,αὐτοί,νά ἀπολαμβάνουν τήν «εὐτυχία στόν Κῆπο τῆς Ἐδέμ»,ὡς τά «τέλεια δημιουργήματα» τοῦ Ὅφεως...

Ἐάν ἡ ἀνθρωπότης δέν καταλάβει τό παιχνίδι πού παίζεται εἰς βάρος της,μέσα ἀπό κάθε τι πού προβάλουν ὡς «γιά τό καλό της»,τότε εἶναι καταδικασμένη γιά τό τέλος πού τῆς προορίζουν,αὐτἀ,τά γεννήματα ὅφεων...

Υ.Γ. Ἀλλοίμονον ἄν δέν εὐαισθητοποιείτο ἡ θαυμάστρια τῆς Ῥούθ  Μπάντερ Γκίνσμπουργκ,μέ τήν ὑπόθεσιν Μπεκατώρου :

Ὀνομάζεται Ruth Bader Ginsburg εἶναι δικαστικός,ὁ Μπίλ Κίντον (αὐτό τό μεγάλο σαΐνι πού ρεζιλεύτηκε ἀπό μία ἑβραιοποῦλα Λεβί-νσκι,θυμᾶστε...) τήν διόρισε στό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ καί ἦταν ἡ πρώτη ἑβραία γυναίκα δικαστής στήν ἀνωτάτη αὐτή θέσιν
Τί ἔχει ἐπιτύχῃ ὥστε νά ἀναγνωριστῇ τόσο ; Ἔχει κάνῃ μεγάλους ἀγῶνες γιά τό φεμινιστικό κίνημα,ἀφοῦ δηλώνει φανατική φεμινίστρια ...(διαβάζουμε ΕΔΩ ἀλλά καί ΕΔΩ περᾶστε ὅμως καί σ᾿αὐτό τό θέμα,ΕΔΩ. Συναφῆ εἶναι ὅλα ! ) 


Ἡ Πελασγική

30 σχόλια:

 1. Απύθμενο το μίσος που τρέφουν για τον Περσέα οι νεο - εποχίτες μιλάμε...
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
  Ενώ τον Ποσειδώνα, τον έχουν στα ώπα - ώπα...
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι,μά ἔτσι ΑΚΡΙΒΩΣ,Διηνέκη !

   Ὁ Ποσειδών καί ἡ Ἀτλαντίδα του...

   Διαγραφή
  2. Αὐτή τήν νέα Ἀτλαντίδα ὀνειρεύονται,ἀλλά γιά ὁλόκληρο τόν πλανήτη,πλέον καί κατ᾿ἀποκλειστική ἰδιοκτησία τους...

   Ποιός εἶχε γράψη τήν «Νέα Ἀτλαντίδα» ;

   Διαγραφή
  3. Διηνέκης19 Ιανουαρίου 2021 - 2:14 π.μ.......Απύθμενο το μίσος που τρέφουν για τον Περσέα οι νεο - εποχίτες μιλάμε...

   Καλησπέρα!Το μισος που τρέφουν οι σαύρες για τον Περσέα φιλε μου είναι γιατί σκότωσε τον συγγενή τους τον δράκο....;)
   Η γνωστη απεικόνιση της θανατώσεως του δράκοντος με την αλυσοδεμένη Ανδρομέδα νομίζω σας είναι γνωστη.Είναι αυτή η απεικόνιση που αργότερα εμφανίζεται ως ο άγιος Γεώργιος με την δεμένη πριγκίπισσα να τον παρακολουθεί να θανατώνει το μεγάλο ερπετό.
   Είναι κάτι το οποιο το χριστιανικό ανιερατείο δεν μπόρεσε να ξεριζώσει από την μνήμη και τις καρδιές των Ελλήνων και απλός το μετονόμασε αφομοιώνοντας το.

   Απλός ανώνυμος σχολιαστής

   Διαγραφή
 2. Ο Δήμος εκεί στη Νέα Υόρκη να βγάλει τώρα το άγαλμα και να το αντικαταστήσει με ένα ομοίωμα της δικής μας προεδρίνας "Αμαζόνας/ποίητριας" φαν της συγχωρεμένης πια "εκλεκτής" δικαστίνας...
  ...φυσικά ντυμένη όμως!

  Κάτι ..."άσχετο":
  Το λογότυπο των καφέ "Starbucks" είναι μία...γοργόνα!

  Αντώνης Γερμανία


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλτατε κανείς λάθος. Το λογότυπο των καφέ Starbucks δεν είναι ή γοργόνα αλλά η Ίσιδα της αρχαίας Αιγύπτου. Και πού είναι αρχαίος ναός της Ίσιδας στην Ελλάδα; Κρατήσου!! Κάτω από την μητρόπολη στην Αθήνα.

   Διαγραφή
  2. Δημόκλιτε,δέν νομίζω πώς κάνει λάθος,ὁ Ἀντώνιος.Τό λογότυπο τῶν Starbucks εἶναι ὅντως ἡ γοργόνα.Εἶναι ἕνας θρῦλος τῆς περιοχῆς Pacific Northwest,ἀπό ὅπου καί ἡ καταγωγή τῆς συγκεκριμένης ἀλυσίδας.Μία ἐκ τῶν μεγάλων πόλεων εἶναι τό Σιάτλ στό ὁποῖο ὅπως λέει ὁ Ἀντώνιος ἔχει τήν ἕδρα της ἡ ἑταιρεία.

   Θυμᾶστε τό 2014,τό θέμα πού εἶχε προκύψη μέ τά σατανικά σύμβολα στήν κρέμα τοῦ καφέ πού σερβίριζαν τά συγκεκριμένα καταστήματα;Ἤ τήν ὑποστήριξίν της στό γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων; Τά εἴχαμε δημοσιεύση,ἐδῶ :
   https://sxolianews.blogspot.com/2014/04/starbucks.html

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Δημόκλιτε !

   Διαγραφή
  3. Καί περί τοῦ λογοτύπου τῶν Starbucks :

   https://en.wikipedia.org/wiki/Starbucks#Logo

   Διαγραφή
  4. Γιά τόν θρῦλο τῆς γοργόνας Sedna τῆς περιοχῆς Pacific Northwest,ἐδῶ :

   https://visitcryptoville.com/2014/08/18/mermaid-monday-pacific-northwest-sea-goddess/

   Διαγραφή
  5. Ὅσον ἀφορᾷ αὐτή μέ τήν διπλή οὐρά,ὑπάρχουν καί στήν ἑλληνική λαογραφία,ἀλλά καί σέ ἀπεικονίσεις,ὅπως καί σέ ξυλόγλυπτο τέμπλο σέ ναό στό Ἅγιον Ὄρος :
   https://perevia.gr/2019/11/08/%CE%B7-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%8D/

   Περισσότερα γιά γοργόνες βρῆκα ἐδῶ :

   http://www.scubadive.gr/forum/showthread.php?t=3039

   Τέλος νά προσθέσω πώς ἄν γιά τήν ὑπόθεσιν ἀπεικονίσεως τῆς Ἴσιδος,πού ἀνέφερες,ἔπαιξαν ῥόλο οἱ δύο οὐρές τίς ὁποῖες ταυτίζεις μέ τά φτερά πού κρατᾷ ἡ αἰγυπτιακή θεότης,νά σημειώσω πώς πολύ πιό χαρακτηριστικό σημάδι/σύμβολό της εἶναι αὐτό πού φορᾷ στό κεφάλο (ἡλιακό δῖσκο μέ κέρατα),παρά τά φτερά,ἄν καί αὐτά ἔχουν τήν σημασία τους,ὅπως τό ταῦ μ'΄ε τόν κύκλο πού κρατᾶ.

   Τέλος πάντων,προσωπικῶς ὅ,τι ἔχει νά κάνῃ μέ τήν μυθολογία τῆς Αἰγύπτου,ἀλλά καί τήν άρχαία Αἴγυπτο γενικῶς,μοῦ προκαλοῦν μία ἀπέχθεια...

   Τέλος,στήν περίπτωσι τῆς γοργόνας ἔχουμε κάτι τελείως διαφορετικό,ἀφοῦ ἡ σύνδεσις μέ τήν θάλασσα εἶναι ἄμεσος.

   Διαγραφή
  6. Μπορεῖ καὶ νὰ ἔχετε δίκιο. 'Εγὼ βλέπω ἀρκετὲς φορὲς τὰ πράγματα ὄχι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ δημοσιοποιοῦν ἐκεῖνοι ποὺ

   ἔχουν τὸ λόγο νὰ τὸ κάνουν, εἴτε ἀφορᾶ ἰδιοκτῆτες εἴτε αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἄμεσο ἢ ἔμμεσο συμφέρον, ἔννομο ἢ παράνομο.

   Ὅσο καὶ γιὰ τὴν Wikipedia δὲν εἶναι θεόσφατο ὅτι λέει καὶ γνωρίζω πὼς τὸ γνωρίζετε.

   Ὅσο γιὰ αὐτὸ ποὺ ἀναφέρετε πιὸ πάνω καὶ ἐμφανίζεται στο κεφάλι τῆς γοργόνας,

   ἂν εἶναι γοργόνα, ἐγὼ βλέπω δύο καραβάκια αὐτὰ νὰ μοιάζουν καὶ ὄχι μὲ ἡλιακὸ δῖσκο.

   Τὰ καραβάκια μὲ πᾶνε στὸν Νεῖλο, και στὸν τεμαχισμὸ τοῦ Ὄσιρις ἀπὸ τὸν Ὦρο

   καὶ τὸ πέταγμα τῶν κομματιῶν τοῦ σώματός του στὸν Νείλο. Κατόπιν τὰ μάζεμα

   αὐτῶν ἀπο τὴν ἀδελφή του - σύζυγο Ἴσιδα.

   Μπορεῖ καὶ νὰ κάνω λᾶθος μὲ τὸ κάλπασμα τῆς φαντασίας μου.

   Διαγραφή
  7. Ἀγαπητέ μου Δημόκλιτε,κανείς δέν διεκδικεῖ τό ἀλάθητο,ἐννοεῖται.
   Προσωπικῶς ὅ,τι ἀνέφερα ἦταν σχετικό μέ αὐτά πού δηλώνει ἡ ἑταιρεία.Καί ἀφοῦ ἡ ἕδρα τους εἶναι στήν περιοχή τοῦ Πασίφικ Νόρθγουϊτς καί ἀφοῦ ὑπάρχει ἐκεῖ ὁ θρῦλος τῆς γοργόνας,γιατί νά ψάξω γιά τήν Ἴσιδα καί ἄλλα μασσωνικά σύμβολα ; ( Παρεμπιπτόντως,τόν ἡλιακό δῖσκο πού ἀνέφερα ἀφοροῦσε αὐτό πού ἔχει στό κεφάλι της ἡ Ἴσις μαζύ μέ τά κέρατα καί ὄχι βεβαίως στήν γοργόνα).

   Ἐκεῖ πού πραγματικῶς ἀξίζει νά σταθοῦμε καί νά τό ᾿δοῦμε σοβαρῶς εἶναι οἱ πράξεις τῆς συγκεκριμένης ἑταιρείας/ἁλυσίδος καί ἀναφέρονται σέ σατανικά σύμβολα στά προϊόντα της,τά ὁποῖα ἐν ψυχρῷ τά σχηματίζουν ( γιατί ἄρα γε;) ἀλλά καί τίς ἐν γένει προοδευτικές/λίμπεραλ θέσεις της.

   Τί σημαίνει αὐτό;Πολύ ἁπλῶς ΔΕΝ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ μία τέτοια ἑταιρεία,ΔΕΝ τήν πριμοδοτοῦμε,ΔΕΝ τήν ὑποστηρίζουμε.Αὐτό.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Δημόκλιτε !

   Διαγραφή
 3. Η έδρα των Starbucks βρίσκεται στην πόλη Σιάτλ.
  Όπου Σιάτλ η γενέτειρα των Μπιλ Γκειτς/Microsoft.

  σύμπτωση...

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κυρία Ευαγγελία καλησπέρα ! ...
  και συγχαρητήρια για την οξυδέρκεια που αγγίζει την ορθόδοξη πνευματικότητα

  Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το ύπουλο αυτό παιχνίδι κατά της τάξης του Θεού κυρίως
  και δευτερευόντως κατά του ανθρώπου , ανδρός ή γυναικός , έχει μια καθημερινή διάσταση στα λεγόμενα ΜΜΕ
  με την επαναλαμβανόμενη προσφώνηση: κυρίες και κύριοι , που ποτέ δεν γίνεται: κύριοι και κυρίες ,
  έτσι για την αλλαγή ας πούμε , ή για τη διαφορετικότητα ...

  Ένα υποσυνείδητο μήνυμα-σύνθημα που έχει καταντήσει στερεότυπο και σύμβολο ακόμα και σε εκκλησιαστικά ΜΜΕ.

  Είναι φανερό πια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο διαλύοντας τις εθνικές ιδεολογίες
  παρά να ετοιμάσουν ένα νέο έθνος , το καμπαλιστικό - σατανικό ,το οποίο και αδυνατούν να κατανοήσουν
  ότι είναι αδύνατο να υπάρξει και να ζήσει.

  Γεώργιος Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητέ Γεώργιε !

   Ναί,τό ἴδιο πιστεύω κι᾿ἐγώ,ὅτι δῆλα δή στό τέλος αὐτοί πού θά αὐτοκαταστραφοῦν ( γιατί νομίζω πώς μόνον ἔτσι θά πάψουν νά ὑφίστανται ἐπεί δή ὁ κόσμος ἔχει μαῦρα μεσάνυχτα γι᾿αὐτό πού πράττουν εἰς βάρος του) καί μάλιστα θά εἶναι καί πολύ ἀπολαυστικό γιά τήν ἀνθρωπότητα νά τούς παρατηρῇ σ᾿αὐτή τήν κατάρρευσιν.

   Εἴπαμε,στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά συμπεριλαμβάνεται τό κακό.Ὁπότε τό μέλλον τους προδιαγράφεται μέ ἡμερομηνία λήξεως...

   Εὐχαριστῶ ἀγαπητέ μου Γεώργιε !

   Διαγραφή
 5. Προς τον Δημόκλιτο

  https://www.pentapostagma.gr/arheio/31479_masonikoi-symbolismoi-sto-logotypo-ton-starbucks

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ Ἀντώνιε,ἔβαλα τό σχόλιό σου μέ τήν παραπομπή στό συγκεκριμένο ἱστολόγιο,ἀλλά θά σοῦ ἐξηγήσω γιά ποιό λόγο θά ἤθελα νά τήν ἀντικαταστήσης,μέ αὐτή πού θά παραθέσω,κατωτέρῳ.
   α) διότι τό συγκεκριμένο ἱστολόγιο,ὅπως μ᾿ ἔχει ἐνημερώση φίλος/ἀναγνώστης,διαγράφει παραπομπές ἀπό σχόλια πού παραπέμπουν στήν σελίδα τοῦ ἱστολογίου μου.( Ἐχθές μέ πληροφόρησαν γιά ἄλλο κροῦσμα,ἀπό τό Προ-νιούς,αὐτή τήν φορά.Ἀφοροῦσε παραπομπή στό θέμα μου :ἐθνικιστές τοῦρκοι καί ...προοδευτικοί ἕλληνες.Ποιός θά εἶναι ὁ χαμένος τελικά; )

   καί β) Διότι τό συγκεκριμένο θέμα : ΜΑΣΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΩΝ STARBUCKS;

   εἶναι ἀπό τήν σελίδα ἐδῶ :https://dimosiokafril.wordpress.com/2012/11/16/%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CF%84/
   ὅπου οἱ ἐν λόγῳ ἀναφέρουν στήν ἀρχή τοῦ θέματος,πώς τό ἔχουν λἀβῃ μέ μέϊλ καί δέν ἀναφέρεται πηγή,λογικῶς.

   Λοιπόν θά σέ παρακαλοῦσα νά ἀλλάξῃς τήν παραπομπή μέ αὐτή πού παρέθεσα,γιατί τό νά μέ ἀποκλείῃ κάποιος καί ἐγώ νά τοῦ στέλνω ἀναγνῶστες,ἔ πάει πολύ...

   Ἐπίσης θά τό διαβάσω καί θά γράψω τήν γνώμη μου.

   Εὐχαριστῶ ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε ! Ἐλπίζω νά καταλαβαίνεις τήν θέσιν μου,χωρίς παρεξήγησιν.

   Διαγραφή
  2. Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές,(περί ἀποκλεισμοῦ μου,ἀπό τίς συγκεκριμένες δύο σελίδες)μπορεῖς νά διαβάσῃς τό σχόλιο τοῦ φίλου ( μέ ὀνοματεπώνυμον) ἐδῶ :

   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2925539184438905&id=100009485553516&comment_id=2928743554118468&notif_id=1611047013664202&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

   Διαγραφή
  3. Ὅσον ἀφορᾷ γιά τό θέμα μέ τά μασσωνικά σύμβολα στό λογότυπο τῶν starbuks καί συγκεκριμένα ἡ φωτό πού δείχνει τήν Ἀστάρτη,ἡ ὁποία δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματική ἀπεικόνισιν ἀφοῦ τήν ἔχουν φτιάξη ( ἀπό τήν μέση καί πάνω ἡ ἀπεικόνισις τῶν starbuks καί ἀπό τήν μέση καί κάτω τῆς Ἀστάρτης -αὐτή μέ τίς κουκουβάγιες-).
   Τό λογότυπο ἔχει γοργόνα,αὐτό εἶναι βέβαιον.Καί μάλιστα αὐτή μέ τίς δύο οὐρές.ἄν δῇς φωτό ἀπό διάφορες ἀπεικονίσεις,ὅπως στήν σελίδα πού ἔβαλα στόν Δημόκλιτο,εἶναι πανομοιότυπες.

   Ἐπίσης ὁ θρῦλος τῆς γοργόνας στόν τόπο ὅπου ἱδρύθηκαν τά starbuks,ἀποδεικνύει πώς αὐτό ἤθελαν,προφανῶς, νά ἀπεικονίσουν καί αὐτό ἔκαναν.

   Νομίζω πώς,ἐν κατακλείδι,ἄν θέλει νά δῇ κάποιος κάτι,τό βλέπει.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε !

   Διαγραφή
 6. Ἐρωτᾷ,ὁ Διηνέκης,γιά τό θέμα,στό ἱστολόγιόν του :

  Αλήθεια, γιατί ο νεοεποχίτης γλύπτης διάλεξε το κεφάλι τού Περσέως και όχι τού Ποσειδώνος (που ΗΤΑΝ βιαστής γυναικών...)

  Δέν βλέπω κάποια σχετική ἀπάντησιν...

  Πάντως,Διηνέκη,αὐτό εἶναι ἕνα πολύ καλό ἐρώτημα.Προσωπικῶς ἔχω ξεκινήση ἕνα ξεχωριστό θέμα ἐπ᾿αὐτοῦ.Θά πάρῃ τόν χρόνο του βεβαίως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητή Πελασγικη
  Πραγματικά ζητω συγνώμη. Δεν το γνώριζα αυτό.
  Αν και το σκεφτόμουν αυτό μόλις παρέθεσα το εν λόγω ιστιολογιο.Αν και μου έβγαλε κι άλλο ιστιολογιο μετά το γκουγκλαρισμα των λέξεων κλειδιά με το ίδιο περιεχόμενο .
  Πραγματικά ζητω συγνώμη αν σου έφερα σε δύσκολη θέση μη γνωρίζοντας το.
  Παρασύρθηκα...

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν πειράζει ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε,ὅπως ἔγραψα σέ προηγουμένη ἀπάντησί μου,ἤθελα νά τό γνωστοποιήσω,εἰδικῶς καί μτά τό δεύτερο περιστατικό μέ τό Προ-νιούς.Εἰδικῶς τό Προ-νιούς,πού μέ ἔχει κατακλέψη ἀπό τό ἱστολόγιό μου :«Τό Ἀρχαῖο Ἑλληνικό Πνεῦμα»,τοῦ εἶχα στείλη μήνυμα,ἐπανειλημμένως,νά παραθέτῃ ἐνεργό σύνδεσμο καί μέ «ἔγραψε» κανονικότατα. Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,εἴμεθα γεμᾶτοι ἀπό ἀχρήστους πού δέν μποροῦν νά γράψουν οὔτε δύο ἀράδες καί έφησυχάζουν μέ τήν κλοπή τῆς πνευματικῆς ἐργασίας τοῦ ἄλλου,γνωρίζοντας πώς οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν δέν μπαίνουν στήν διαδικασία μιᾶς νομικῆς,γιά πολλούς λόγους,κυρίως οἰκονομικούς.

   Τέλος πάντων,μέ ἀλήτες δέν θέλω ν᾿ἀσχολοῦμαι.Πού θέλουν νά παρουσιάζονται καί ὡς «πατριῶτες» τρομάρα τους...

   Ὑπάρχουν βεβαίως καί τά ἔντιμα ἱστολόγια,πού ὅταν συμβαίνει κάτι παρόμοιο ζητοῦν συγγνώμη καί ἐπανορθώνουν τό λάθος τους.Μόνον πού αὐτά εἶναι ἐλάχιστα...

   Ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε,μήν αἰσθάνεσαι ἄσχημα,διότι δέν ἤξερες.Εἰλικρινῶς,ξέρεις πώς σέ ἐκτιμῶ.

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 8. Δεν ήταν πρόθεση μου όλη αυτή η κατάληξη
  Καμια φορά έν αγνοία ...

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Προσέξατε ότι στα επίμαχα σημεία, όπου ήσαν τα καριοφίλια του Παυλόπουλου, που αντικατέστησε η κ. Κατίνα & έγιναν αιτία για πολλά σχόλια, τώρα σ' αυτήν την φωτό βλέπουμε κάτι σαν λευκά χαρτιά να τα κρύβουν?
  Το έψαξα & σε άλλες φωτό της συγγεκριμένης συνάντησης & βρήκα μία άλλη όπου στο επάνω σημείο (άνωθεν του τριγωνου) φαίνεται ένα κοντό ζιγκούνι ευζώνου!
  Interesting, ε?!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Απαντήσεις
  1. Τί ψάχνεις ἀπό μία δηλωμένη νεοταξίτισσα;

   Καί μιά καί ἀνέφερες τό ζιγκούνι τῆς στολῆς τοῦ εὐζώνου,προχθές ἦταν ἡ ἑορτή τοῦ Ἁη Γεώργη τοῦ Φουστανελᾶ,πού πού εἶναι προστάτης Ἅγιος τῆς προεδρικῆς φρουρᾶς.Καί ἔκανε δηλώσεις ἡ «πρώτη πολίτης» τῆς Χώρας !
   http://www.presidency.gr/dilosi-stin-teleti-eortasmoy-toy-prostati-agioy-tis-proedrikis-froyras/
   Ἔχει καί βίντεο.

   Μήν μέ ἐρωτήσεις ἄν παρευρέθη στήν λειτουργία ἤ ἄν ἀσπάσθηκε τήν εἰκόνα τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου,ἀπέφυγαν νά μᾶς δώσουν ἀντίστοιχα πλάνα...

   Ἄκουσε τήν δήλωσίν της,εἰδικῶς στό τέλος.Ἔχει πολύ πλάκα ἡ νεοταξίτισσα ! Πολύ,λέμε.

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου art ant !

   Διαγραφή
 11. Ἐπίσης στό συγκεκριμένο βίντεο,πού φαρᾷ καί πάλι τούς φακούς,τά μάτια ἀνοιγοκλέινουν σέ τρελό ῥυθμό !

  Ἄ,καί ἡ ἡλικία της,μία χαρά φαίνεταιστό φυσικό περιβάλλον καί χωρίς τούς εἰδικούς φωτισμούς καί τό ἀνάλογον μακιγιάζ.
  Ὦ ναί,εἶναι αὐτή !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Εκλεκτή Κυρία, μια ,επιπλέον,κατάθεση,Ελληνοπρεπούς,Ορθόδοξου Πατριωτισμού εκ μέρους σας .
  Σάς ευχαριστώ πολύ,για τις πανανθρώπινες,Ελληνικες,αξίες που κομίζετε!!!
  Με άπειρη εκτίμηση,
  Ν.Γ.Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Η συγκεκριμενη Προεδρινουλα βίασε τον Ελληνικό λαό τουλάχιστον τρεις φορές με τις αποφασεις της ως δικαστινα. Αχ, φοβου τους Δαναούς που κόπτονται για τα δικαίωμά μας. Ελεος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή