" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα πρέπει νά θυμᾶται τό ...χρέος της


« Ο Γεν. Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γιώργος Καλαντζής συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία #WEREMEMBER για τη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, που οργανώνει το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC) και  δηλώνοντας έμπρακτα, για μία ακόμη φορά, το τί σημαίνει να ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ, και το πόσο σημαντική είναι η ΜΝΗΜΗ για την παιδεία και το μέλλον της κοινωνίας μας

φωτό

...Όπως είναι, άλλωστε, γνωστό το Υπουργείο Παιδείας και η Γ.Γ. Θρησκευμάτων έχουν μακρά και πρωτοποριακή δράση -μέσα και από τις συνεργασίες τους με το ΕΜΕ και το Γιαντ Βασέμ- στα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ιστορία του Ολοκαυτώματος...»( ἀπό ἐδῶ)

Καί γιά νά μήν ψάχνετε τί σημαίνει τό ΕΜΕ,μιά καί τό ΚΙΣ ἀρκέστηκε στά ἀρχικά,θά σᾶς τό γράψω νά τό γνωρἰζετε : Ἑβραϊκό Μουσεῖο Ἑλλάδος.
Ὅσο γιά τό Γιάντ Βάσεμ,εἶναι τό Ἑβραϊκό Μουσεῖο Ὁλοκαυτώματος στό Ἰσραήλ.

Λοιπόν,ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ,ὅπως ὁμολογοῦν οἱ τοῦ ΚΙΣ τό Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Παιδείας (καί ἡ Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων,βεβαίως) ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ( ἀπό τό 1977 μέ τήν συμβολή τοῦ ὁποίου δημιουργήθηκε τό ΕΜΕ.Ἄς εἶναι καλά ὁ «ἐθνάρχης» Καραμανλῆς !) μέ τά ἐν λόγῳ μουσεῖα,σέ Ἑλλάδα καί Ἰσραήλ προωθώντας ἐκπαιδευτικά προγράμματα,στά ἑλληνικά σχολεῖα,ὥστε νά ἐντρυφήσουν τά ἑλληνόπουλα στό Ὁλοκαύτωμα.Ἤ μέ ἄλλα λόγια,νά γαλουχηθοῦν ἔτσι πού νά καταστήσουν δευτέρα φῦσιν τους,τήν συμπάθεια πρός τόν ἑβραϊκό λαό πού τόσα δεινά ὑπέστη ἀπό τούς ναζιστές/φασίστες.Ἔτσι ἀορίστως,περί ναζιστῶν/φασιστῶν,ἔτσι; Αὐτό τούς ἐντυπώνεται στό μυαλό : οἱ συμπαθεῖς ἑβραῖοι καί οἱ ἀντιπαθεῖς ναζιστές/φασίστες. 
Καί ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ κακοί; 
Ἔ καί γι᾿αὐτό ἐφρόντισαν,εἰδικῶς τήν τελευταία δεκαετία,ὥστε νά ταυτιστοῦν οἱ ἐννοιες,ναζιστής/φασίστας μέ ἐκεῖνες πού ἀφοροῦν ὅσους ἀγαποῦν τόν τόπο τους.τήν Πατρίδα τους,τό Ἔθνος τους καί θέλουν τό καλό του.Μία ταύτισις πού ἐπετεύχθη ἀπολύτως καί ὄχι μόνον σέ ἐπίπεδο πού ἀφορᾷ μόνον τήν χώρα μας,ἀλλά παγκόσμιον ! 

Συνεπῶς,ναζιστής/φασίστας=ἐθνικιστής καί ῥατσιστής ( ἔννοια πού ἐπίσης ἔχει ταυτιστῆ μέ τό ἀντισημίτηςπού ἔχει κάνη κακό στούς κακομοίρηδες ἑβραίους οἱ ὁποῖοι ἑβραῖοι ὅμως, εἶναι οἱ μόνοι πού κρατοῦν,ὡς ἀποκλειστικό δικαίωμα,τό ἐθνικιστής καί ἑβραῖος = νόμιμον,λογικόν καί ἀναγκαῖον γιά τήν διατήρησιν τῆς ῥάτσας τους. 

«Μιλάμε για ένα εβραϊκό και δημοκρατικό Κράτος, όμως πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει εβραϊκό με 50.000-100.000 μετανάστες τον χρόνο; Ένα εκατομμύριο, ενάμισι εκατομμύριο και τότε «ας το κλείσουμε το μαγαζί». Αντί να «κλείσουμε το μαγαζί», τοποθετήσαμε έναν φράκτη. Η χειρότερη απειλή,είναι η μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών από την Αφρική». Νετανιάχου,πρωθυπουργός Ἰσραήλ,Μάρτιος 2018 (ἐδῶ)

Ἀπεναντίας ἡ Ἑλλάδα ἀνοίγει τά σύνορα,τοποθετεῖ καταυλισμούς μεταναστῶν στήν μεθόριον,τῶν ὁποίων τήν ἔκτασιν συνεχῶς διευρύνει γιά νά χωροῦν ὅλο καί περισσότεροι. Καταργεῖ στρατιωτικές ἐγκαταστάσεις ἀπό καίρεια σημεῖα τῶν συνόρων της,εἰδικῶς ἐκείνων μέ τήν τουρκία ἡ ὁποία ἀμφισβητεῖ τήν ἐθνική μας κυριαρχία σέ καθημερινό ἐπίπεδο,διαχρονικῶς (ἐδῶἐδῶ,ἐδῶ) καί ὡς φαίνεται διόλου δέν τήν νοιάζει,τήν Ἑλλάδα, ἄν ὡς ἕνα,ἐπίσης μικρό κράτος ὅπως τό Ἰσραήλ,παραμείνει ἑλληνικό ! ( ἐδῶ)

Καταλάβατε,λοιπόν,τήν σημασία τοῦ  :
« πόσο σημαντική είναι η ΜΝΗΜΗ για την παιδεία και το μέλλον της κοινωνίας μαςΌπως είναι, άλλωστε, γνωστό το Υπουργείο Παιδείας και η Γ.Γ. Θρησκευμάτων έχουν μακρά και πρωτοποριακή δράση -μέσα και από τις συνεργασίες τους με το ΕΜΕ και το Γιαντ Βασέμστα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ιστορία του Ολοκαυτώματος»

Σοῦ λέει,ποῦ θά πάη,σιγά-σιγά,ἀπό μικρά τά ἑλληνόπουλα πρέπει νά μάθουν νά συμπαθοῦν τούς ἑβραίους.Ὅλα τά ἄλλα,θά ἔρθουν ...φυσιολογικῶς.Μέ τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν καί συνεργασία τῶν ἐκάστοτε ὑπουργῶν,ὑφυπουργῶν καί γενικῶν γραμματέων. Τό ἐκάστοτε,ἰσχύει γιά ὅλους τούς ἄλλους ἐκτός τοῦ Καλαντζῆ.Αὐτός ἔχει κατσικωθῆ στήν Γενική Γραμματεία τοῦ ὑπουργείου ἐδῶ καί 10 χρόνια ! Κυβερνήσεις φεύγουν,ἄλλες ἔρχονται καί αὐτός ἐκεῖ,ἀμετακίνητος ὥστε νά μπορῆ νά συνεχίζῃ τήν,«ὅπως εἶναι ἄλλως τε γνωστόν»,μακρά καί πρωτοποριακή συνεργασία του μέ τό Ἑβραϊκό Μουσεῖο Ἑλλάδος καί τό Ἑβραϊκό Μουσεῖο Ὁλοκαυτώματος στό Ἰσραήλ,γιά τήν προώθησιν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων γιά τήν ἱστορία τοῦ ὁλοκαυτώματος,στά ἐλληνικά σχολεῖα. 


ἐδῶ

Πρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Ἐβραϊκοῦ Συνεδρίου,πού κάνει τήν καμπάνια γιά τό «θυμόμαστε»,ὁ Ῥονάλντ Λοντέρ. Ἀπό τούς πρώτους πού συνεχάρει τόν κοιμήση Τζό ἄμα τῇ ἀναλήψει τῆς προεδρίας τῶν ΗΠΑ καί τοῦ θύμισε πώς ὅταν πρό 5ετίας τοῦ ἔδωσαν τό ὑψηλότερο βραβεῖο τοῦ WJC καί τί ,ὁ Τζόζεφ Μπάϊντεν,εἶχε πῆ :

« Το 2016, όταν τιμήσαμε τον Πρόεδρο Μπάιντεν με το υψηλότερο βραβείο μας, το WJC Theodor Herzl Award, είπε:
 «Η αδιαφορία είναι σιωπή και η σιωπή είναι συγκατάθεση». 

Γνωρίζω ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτά τα λόγια καθώς παίρνει το τιμόνι αυτής της χώρας και μας οδηγεί προς ένα μέλλον ισότητας, στεκόμενοι όρθιοι και μιλώντας για το τι είναι δίκαιο και τι είναι σωστό.» ( ἀπό ἐδῶ)

Καί πῶς ἐννοεῖ ὁ Λοντέρ τό «δίκαιον καί ὀρθόν» ; Μήπως κάπως ἔτσι; 


Φυσικά δέν εἶναι μόνον αὐτοί στήν κυβέρνησιν τοῦ Τζόζεφ,ἐννοεῖται. Καί αὐτά,στήν μεγαλύτερη δύναμι τοῦ πλανήτου.Σκεφτεῖτε τήν Ἑλλάδα...

Εἴπαμε,ἀπό μικρά παιδάκια πρέπει νά ἐξοικιώνονται περί τῆς περιούσιας ὑπάρξεως.Καί κυρίως νά θυμοῦνται τό ...χρέος τους,ἀπέναντι στό «δίκαιον καί ὀρθόν» τό ὁποῖον σχεδόν πάντα,ταυτίζεται μέ τό συμφέρον τοῦ ἑβραίου.Διαχρονικῶς...


Ἡ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. Η ελλαδικη εκκλησια δεν θα συμμετασχει; περιεργο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μά εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἁποῦσα;

   «...Το μαρμάρινο μνημείο, για την ανέγερση του οποίου μερίμνησαν η Ι. Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, φέρει επτά κεριά απεικονίζοντας την Μενορά, ως σύμβολο διατήρησης ζωντανής της μνήμης των εκτελεσθέντων...»
   https://sxolianews.blogspot.com/2020/07/blog-post_61.html

   Καί φωτό,τοῦ Ἀνθίμου,ἀγκαλιά μέ τόν μακελάρη τῆς Οὐκρανίας,πού ὅλο φεύγει καί ὅλο ΕΔΩ εἶναι βλέπεις τό ἔργον του,(«win-win»),δέν ἔχει ὁλοκληρωθῆ...

   Καί βεβαίως καί ὁ Ἰγνάτιος Δημητριάδος.Μεγάλο ἀγῶνα ὑπέρ τῆς μνήμης τοῦ ὁλοκαυτώματος :

   « ...Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – αμφιθέατρο «Γ. Κορδάτος», η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου – Ερευνητικό Κέντρο, η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας πραγματοποίησαν εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του Πιλοτικού Προγράμματος με θέμα «Η αφήγηση του Ολοκαυτώματος μέσα από την Τέχνη και την Τοπική Ιστορία» που υλοποιήθηκε αποκλειστικά για τα σχολεία της Μαγνησίας κατά το σχολικό έτος 2018-19...»
   (https://sxolianews.blogspot.com/2019/10/blog-post_15.html )

   Πῶς τό εἶπε τό ΚΙΣ ;

   «... να ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ, και το πόσο σημαντική είναι η ΜΝΗΜΗ για την παιδεία και το μέλλον της κοινωνίας μας.»

   Καί ἡ ἑλλαδική ἐκκλησία ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ γι᾿αὐτό !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 2. τα παιδια μας να εχουν μνημη για τους εβραιους...το οτι τα απόκοπτουν απο την ιστορια μας,τα ιερα και οσια μας,να φανταστω δεν τους ενδιαφερει...το οτι σκορπιζουν στα τεσσερα σημεια του οριζοντα, τ αρχαια αριστουργηματα των αιωνων,για να στολιζουν ξενα μουσεια,και να εισπρατουν πακτωλο χρηματων οι ξενοι,ουτε αυτο τους ενδιαφερει...αρκει να μην ξεχνουν το ''ολοκαυτωμα'' των εβραιων [ που μακαρι να τους ειχε ξεπαστρεψει ολους ο μισοτρελλος εβραιομασωνος μπεκρης λοχιας ναζι] αει στο διαολο πια με τα μιασματα της ανθρωποτητας....αντι να διδασκουν στα παιδια μας την ιστορια μας, αρχαια ελληνικη γραμματεια,αρχαιους φιλοσοφους,να διδασκουν το''''ολοκαυτωμα'''που μονον ολοκαυτωμα δεν ηταν,και που ηθικοι αυτουργοι ηταν οι ιδιοι οι εβραιοι.....αει σιχτιρ.....Σουλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή μου Σοῦλα,κατ᾿ἀρχήν μήν ἀμφισβητεῖς πώς οἱ ἑβραῖοι τῆς Εὐρώπης, δέχθηκαν μεγάλο διωγμό καί εἶχαν σαφῶς πολλά θύματα,ἀπό τόν ναζί Χῖτλερ.Δέν εἶναι βεβαίως τοῦ παρόντος,(τά ἔχουμε ὅμως γράψη ἐπανειλημμένως,ὅμως),νά ἐπαναλάβουμε πώς ὑπῆρχε σιωνιστικό σχέδιο πίσω ἀπ᾿ὅλο αὐτό πού λέγεται ὁλοκαύτωμα.Ὅμως τό ὅτι ὑπῆρξαν πολλά θύματα ἑβραίων,ἀπό τούς ναζί,δέν ἀμφισβητεῖται.Καί κυρίως,νά σημειώσω,δέν εἴμαστε ἀπάνθρωποι.Συμπονοῦμε.

   Ἀλλά ἀπό τό σημεῖον τῆς συμπόνοιας ἕως τοῦ νά λιβανίζεται σέ καθημερινό ἐπίπεδον καί διαχρονικῶς,τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα,ὅταν οἱ Ἕλληνες ἔχουμε ὑποστῆ ( καί ὄχι μόνον ἀπό τούς ναζί),τά χειρότερα καί φρικτότερα ὁλοκαυτώματα,γιά τά ὁποῖα ἀπό ἐλάχιστες ἕως μηδαμινές οἱ ἀναφορές καί ἀνάλογες τιμές,αὐτό σίγουρα δέν μᾶς τιμᾷ ὡς ἔθνος.Διότι τά ἔχουμε πῆ,λαός πού ξεχνᾷ τήν ἱστορία του,ὄχι ἁπλῶς εἶναι μοιραῖο νά τήν ξαναζήσῃ ἀλλά τό χείριστον,εἶναι μοιραῖο νά χαθῇ μαζύ μέ τήν ἀπώλεια τῆς μνήμης...

   Συνεπῶς,μιά καί εἴμεθα,ὑποτίθεται,ἕνα κράτος ἐλεύθερο κι᾿ἀνεξάρτητο,μέ ἱστορία πολλῶν χιλιετηρίδων καί ἀμέτρων χρυσῶν σελίδων δόξης,εἶναι ἀπαράδεκτο νά ὑποβιβάζουμε τήν δική μας ὕπαρξιν πρός ὅφελος κάποιας ἄλλης φυλῆς.Ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτον.

   Καί αὐτό εἶναι πού μέ ἐνοχλεῖ τά μάλα.

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοῦλα !

   Διαγραφή