" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 28 Ιουλίου 2018

«Ὁ ἀρχάνθρωπος τῶν Πετραλώνων» ἡ ἀπαγορευμένη,ἀπό τό πασοκικό κράτος,ταινία τῆς ΥΕΝΕΔΤο 1977 η αείμνηστη Λίλα Κουρκουλάκου σκηνοθέτησε για λογαριασμό της ΥΕΝΕΔ ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό αναφορικά με τα επιστημονικά επιτεύγματα του Δρ Άρη Πουλιανού και των συνεργατών του στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. 

Το έργο της διεθνούς φήμης σκηνοθέτιδας είχε προγραμματιστεί να προβαλλόταν πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών του 3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανθρωπολογίας τον Σεπτέμβριο του 1982, αλλά η προβολή του απαγορεύτηκε ύστερα από παρέμβαση των γνωστών-άγνωστων αντιπάλων του έργου του διαπρεπούς Έλληνα ανθρωπολόγου.

 διαβᾶστε τήν συνέχεια ΕΔΩ

Καί ἡ ταινία : 


Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Ἄχ,Μακεδονία χιλιόμορφη ...Στήν Μακεδονία τοῦ παλιοῦ καιροῦ 
γνώρισα τήν μάνα τοῦ Ἀλέξανδρου 
στό φεγγάρι ψάχνει γιά μάγισσες 
στ’ ὄνειρό της φέρνει τούς Ἕλληνες


Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

Καί μία ...ἀνόητη ἀπορία : Γιατί ΠΟΤΕ,οἱ,παντῶς εἴδους,ἀριστερές ὀργανώσεις καί κόμματα,δέν συμπαρίστανται στούς πληγέντες,ἀπό φυσικές καταστροφές,Ἕλληνες;


Ἀλήθεια,ἔχετε ἀκούσῃ ποτέ,κάποια ἀριστερή ἤ ἀριστερίστικη ὀργάνωσι,κόμμα ἤ ὅτι ἄλλο, νά ἔχῃ κάνῃ κάποια κίνησι πρός βοήθεια πληγέντων,ἀπό φυσικές καταστροφές,ἑλλήνων πολιτῶν; Ὄχι,βεβαίως διότι ποτέ,μά ποτέ δέν ἔχει συνβῇ κάτι ἀνάλογον ! 

Καί,ἀπορεῖ κανείς,αὐτοί,οἱ εὐαίσθητοι πρός τόν ἄνθρωπον,πού τρέχουν σάν βολίδες,κυριολεκτικῶς,ὅταν συμβῇ κάτι,ὅτι δήποτε,σέ κάποιον ἀλλόφυλο,πού κινητοποιοῦν τά πάντα,μά τά πάντα,λέμε,ἕως καί παγκόσμιους ὀργανισμούς,γιατί δέν δείχνουν τήν ἀνάλογον εὐαισθησία τους καί πρός τούς Ἕλληνες; 

Δέν θά δώσω καμμία ἀπολύτως ἀπάντησι. Ἀφήνω ἐσᾶς νά τό σκεφτεῖτε καί νά βγάλετε τά συμπεράσματά σας. Ἀλλά νά μήν τά λησμονήσετε μετά. Κρατεῖστε τα καλά μέσα στό μυαλό σας καί ὅπου δεῖτε ἤ ἀκούσετε καποιον νά σᾶς λέει : εἶμαι ἀριστερῶν ἀντιλήψεων,φτῦστε τον κατάμουτρα,τόν Φαρισαῖο (ὄνομα καί πρᾶγμα)...

Ἡ Πελασγική

Λεφτά ὑπάρχουν γιά νά τά τσεπώνουν τά ρεμάλια,γιά πυρόσβεσι ὅμως οὔτε λόγος...


Λεφτά ὑπάρχουν γιά τά ρεμάλια τούς μπολσεβίκους καί τούς τεμπελχανάδες-ἐπιτηδείους,τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΑΥΞΗΣΗ 2.852 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΕΚΟ! ΑΛΛΑ ΔΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ!

Δέν ὑπάρχουν ὅμως γιά τήν διάσωσι τῶν δασῶνμας ἀπό τίς πυρκαϊές πού τά κατακαίουν κάθε καλοκαίρι καί βεβαίως πρωτίστως γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν. Τῶν πολιτῶν πού πέφτουν θύματα,μέ τό τραγικό τρόπο,ἐξ' αἰτίας τῆς ἀνικανότητος (ἤ σκοπιμότητος ;!) τῶν ἑκάστοτε ἐξουσιαστῶν μας.


Ἀεριωθούμενο ὑδροπλάνο Russian Beriev Be-200,τό ὁποῖο παίρνει 12 τόνους νεροῦ καί τοῦ ὁποίου ἡ ταχύτης εἶναι 710 χλμ/ὥρα σ'ἀντίθεσι μέ τό καναντέρ πού εἶναι περίπου στά 300. Ὅπερ σημαίνει πώς μπορεῖ νά κάνῃ τά διπλάσια δρομολόγια καί μέ διπλάσια ποσότητα νεροῦ ἀνά δρομολόγιον σέ σχ΄σι μέ τά καναντέρ πού διαθέτει τό ἑλλαδικό κράτος. Ἕνα κράτος πού πλήττεται κάθε καλοκαίρι ἀπό τίς καταστροφικές πυρκαϊές.

Ἐπίσης ὑπάρχει μία μετατροπή τοῦ ilyushin il-76 τό ὁποῖο ἔχει τήν δυνατόττητα μεταφορᾶς 40 τόνων νεροῦ. Εἶναι ὅπως αὐτό πού μᾶς ἔστειλαν οἱ Ῥῶσσοι τό 2009,στίς μεγάλες καταστροφικές πυρκαϊές τῆς Ἀττικῆς.


Καί ἀκόμη οἱ ἀμερικανοί,ἔχουν κάνῃ μετατροπή στό μπόϊνγκ 747,σάν αὐτἀ πού εἶχε ἡ Ὁλυμπιακή (4 εἶχε καί τό ἕνα μένει νά σαπίζῃ στό πρώην ἀνατολικό ἀεροδρόμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ).
Αὐτά λοιπόν,παίρνουν 72 τόνους νερό,δῆλα δή 12 φορές περισσότερο ἀπ'ὅσο παίρνει ἕνα καναντέρ.


Ἀλλά αὐτά,εἶναι πολύ,μά πολύ δύσκολα νά γίνουν στήν Ἑλλάδα,ἔ; Βεβαίως ! Διότι στήν ἑλλαδική πρέπει καί τά δάση νά καίγονται (καί ἡ ἀνάλογη πανίδα φυσικά),συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως ἀλλά κυρίως πρέπει νά χάνονται δεκάδες ζωές ! Οἱ κρατοῦντες ὅμως παιρνοῦν πάντα καλά καί βασιλικά ! 

Υ.Γ. Τίς ἀνωτέρῳ πληροφορίες τίς πήραμε ἀπό τήν 23η  ἐκπομπή τοῦ Mr. V.

Ἡ Πελασγική

Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Mr. V (ἐκπομπή 23η) : Ἡ Ἑλλάς θρηνεῖ ...


ΠΟΝΟΣ, ΘΛΙΨΗ, ΟΔΥΝΗ, ΤΡΑΓΩΔΙΑ, Ο Ρ Γ Η....πηγή

Διαπιστώσεις κάνουμε,μυαλό βάζουμε; !


Εἰπώθηκαν τόσα πολλά αὐτές τίς 3 ἡμέρες τῆς μεγάλης πολύνεκρης τραγωδίας πού γιά ἀκόμη μία φορά βρῆκε τήν χώρα μας. 
Ἔγινε λόγος γιά εὐθῦνες τῶν πολιτικάντηδων,τήν ἀνικανότητά τους πρός ἀντιμετώπισιν ἀντίξοων συνθηκῶν,τήν ἀκαταλληλότητα προσώπων σέ σημαντικές θέσεις ὅπου ἀνεδείχθη ἡ ἀπόλυτος ἀνεπάρκειά τους,ἀλλά καί γιά ὕποπτες ἐνέργειες ἐκ μέρους συγκεκριμένων προσώπων πού θυσίασαν στό βωμό τοῦ  μελλοντικοῦ τους κέρδους ἀνθρώπινες ζωές...

Εἰπώθηκαν,ἐγράφησαν,ἄφησαν τά ὑπονοούμενά τους καί ...μέχρι ἐκεῖ.Οἱ πονεμένοι συνάνθρωποί μας,πού αἴφνης βυθίστηκαν στό πένθος,σαφῶς καί δέν θά κάτσουν ν'ἀσχοληθοῦν γιά τό τίς πταίει,αὐτοί πού «ἔφυγαν» ποῦ νά ζητήσουν εὐθῦνες; Αὐτοί πού μένουν καί παρακολουθοῦν μέ δέος τά τραγικά γεγονότα, τούς γεμίζουν τό μυαλό μέ ἀνοησίες, τά πορνοκάναλα,ἀναλόγως ποιές σκοπιμότητες θέλουν νά ἐξυπηρετήσουν...Καί μετά βγαίνουν,οἱ ἀδαεῖς,καί τά παπαγαλίζουν καί μέσα σ'ὅλον αὐτόν τόν κυκεῶνα χάνεται ἡ οὐσία. Ἡ οὐσία πού εἶναι καί ἡ κρυμμένη ἀλήθεια καί ἀφορᾶ ἐκείνους πού πάντα θά ἐπιπλέουν καί θά ἐξουσιάζουν,παντί τρόπῳ,κατατρώγοντας καί τούς ἀνθρώπους ἀλλά καί τήν ἴδια τήν γαία ! 

Καί αὐτά τά ὅντα,χαίρουν καί βαθιᾶς ἐκτιμήσεως,ὄχι ἁπλῶς ἀπό τούς ὁμοίους τους πολιτικάντηδες,ἀλλά καί ἀπό τόν ἁπλό λαό,τούς ἁπλούς ἀνθρώπους πού θά βαδίζουν μέσα στήν ἄγνοια ἀλλά ἐπεί δή ζητοῦν νά εἶναι μέρος τῶν κοινωνιῶν θά ἀκολουθοῦν καί τίς ἐπιταγές τους, πού κατά διαολεμένη σύμπτωσι δίδονται ἀπό τούς ὀλίγους καί ...ἐκλεκτούς ! Ἄρα,χαμένοι γιά χαμένοι...

Γίνονται λοιπόν οἱ διαπιστώσεις περί τῶν διαπλεκομένων μέ τήν ἐξουσία πού τούς βρίσκουμε πίσω ἀπό κάθε κακό.ἀλλά ; Ἀλλά ὡς φαινεται,μόλις περνᾶ ὁ ἀπαιτούμενος γιά τήν λησμονιά χρόνος (καί στήν περίπτωσιν τοῦ Ἕλληνος εἶναι πολύ μικρός),ξεχοῦνται τά πάντα καί πᾶμε πάλι ἀπό τήν ἀρχή. Οὔτε κάν ἀπό τό ...νηπιαγωγεῖο,μωρέ ! 

Γιατί πρέπει νά ξεχάσουμε,τούς νεκρούς τῆς Ἠλείας,πού ...ἔπρεπε νά χαθοῦν γιά ν'ἀρχίσῃ τό φάγωμα τοῦ Καραμάν ἀλῆ ; Θυμᾶστε τό ἀγκάθι γι'αὐτόν; Ὁ ἀγωγός Μπουργκάς-Ἀλεξανδρουπόλεως καί οἱ σχέσεις μέ τήν Ῥωσσία...Τό εἶχε πεῖ,ξεκάθαρα (πιό ξεκάθαρα δέν γινόταν), ὁ ΓΑΠ (ὁ ἐφιάλτης τῶν μνημονίων),δύο χρόνια μετά : «Ὅταν γίνουμε κυβέρνησι δέν θά τηρήσουμε τήν συμφωνία γιά τόν ἀγωγό Μπουργκάς-Ἀλεξανδρουπόλεως ». Ἄρα θά τά χαλάσουμε καί μέ τούς Ῥώσσους... Καί γιά νά δεῖτε τί βρώμικα παιχνίδια παίζονται,καί πάντα βρέ παιδί μου εἰς βάρος μας,αὐτή τήν συμφωνία τήν εἶχαν ὑπογράψῃ καί οἱ πασόκοι διά Σημίτη ! Ἔλα,ὅμως πού τό 2010,ἄλλα σχέδια ἔπαισαν στό τραπέζι ! Καί στά σχέδια αὐτά,οἱ ὕαινες τῶν βαλκανίων (βούλγαροι) ἔπαιξαν τό ὕπουλο παιχνίδι. Βᾶλε μέ τό μυαλό σου,τώρα,τί ὑποσχέσεις ἔχουν πάρῃ ἀπό τά γνωστά κέντρα ! Ἔ,δέν θέλει καί πολύ σκέψιν,Αἰγαῖον θέλουν ΚΑΙ αὐτοί ... 

Καί ὁ ΓΑΠ,ἀπό ἐδῶ, ἐκτέλεσε τίς ἐντολές πού τοῦ δόθηκαν γιά τό τέλος τοῦ μεγαλόπνοου αὐτοῦ σχεδίου μέ τό τεράτιο ὥφελος γιά τήν χώρα. Καί ἀντί τοῦ ἀγωγοῦ μᾶς ἦρθαν τά αἰωνόβια δεσμά καί τό ξεπούλημα τῆς χώρας ! 

Ἕνα ξεπούλημα πού εἶναι ἀκόμη στήν ἀρχή. Γιατί ἡ Μακεδονία εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ τέλους γιά τήν χώρα πού ἔχει μπροστά της μεγάλη μαυρίλα ...

Καί σήμερα,οἱ νεκροί τῶν πυρκαϊῶν,«ἐβοήθησαν» σέ μεγάλο βαθμό στό σταμάτημα τῶν ἀντιδράσεων τοῦ ξεπουλήματος τῆς Ἱστορικῆς μας κληρονομιᾶς,τῆς Μακεδονίας μας.Ποιός σκέφτεται αὐτές τίς ὥρες τήν Μακεδονία καί τά συλαλλητήρια ;Κανείς ! Καί τό πλέον τραγικό εἶναι αὐτό πού ἔρχεται ! Αὐτό πού θά εἶναι ἡ ἀρχή παραχωρήσεως ἐδαφῶν τῆς χώρας ,πρῶτα πρός τήν Ἀλβανία ! Μέ τά τουρκικά κτήνη νά περιμένουν ἤ μᾶλλον νά ὁρμοῦν, γιά τό κομμάτι τους... Ἐκεῖ πιά,καί θέλω νά μέ διαψεύσῃ ἡ πραγματικότης,θά ζήσουμε τίς πλέον τραγικές καταστάσεις πού οἱ ἑκατό νεκροί τῶν πυρκαϊῶν θά φαντάζουν ὡς τό ἐλάχιστον κακόν...

Διαπιστώσεις,λοιπόν,κάνουμε,μυαλό βάζουμε νά ξεσηκωθοῦμε νά τούς στείλουμε στά ἰκριώματα; Νά τό κάνουμε,σήμερα,διότι αὔριο θά εἶναι πολύ άργά...

Ἡ Πελασγική

Τρίτη 24 Ιουλίου 2018

Αὐτά πού ἔλεγες γιά τίς πυρκαϊές τοῦ 2007,ἰσχύουν καί σήμερα γιά ἐσέ,Ἄξελ ;

Ἡ φωτό ἀπό ἐδῶ
Αὐτά ἔλεγε γιά τίς πυρκαϊές τοῦ 2007,στήν Ἠλεία,πού ἄφησε πίσω της 44 νεκρούς τότε,ὁ Ἄξελ Τσιπρά,ὡς ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ συνασπισμοῦ. 

Τότε οἱ «ἀσύμμετρες ἀπειλές» ἦταν γελοῖα,ἐπικοινωνιακά  εὑρήματα,σήμερα τά «ἂσύμμετρα φαινόμενα» εἶναι σοβαρές αἰτιολογήσεις τοῦ μεγάλου κακοῦ,μέ τούς πλέον τῶν 100 νεκρῶν ! 


Τότε ὑπῆρχε ἡ ἀνικανότης ἀντιμετωπίσεως τῆς καταστάσεως τῶν πυρκαϊῶν,σήμερα τί ἀκριβῶς ὑπῆρξε ; 


Τότε,οἱ κυβερνήσεις καί τῶν δύο κομμάτων πού κυβέρνησαν τόν τόπον,ἀπαξίωναν τό περιβάλλον πρός ἐξυπηρέτησι οἰκονομικῶν καί μικροπολιτικῶν συμφερόντων,σήμερα τί ἀκριβῶς κάνετε ἐσεῖς,ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τῶν καταστροφῶν ἀπό πλημμύρες καί πυρκαϊές; 

Τότε,ἔβλεπε τά κροκοδείλια δάκρυα τῶν πολιτικάντηδων τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων τῆς νουδου καί τοῦ μπατσόκ,σήμερα,στά χρόνια ἐξουσίας τῶν συριζομούρηδων,πού ἔφεραν τήν ...ἐλπίδα καί οἱ νεκροί ἀπό πλημμύρες καί πυρκαϊές ξεπερνοῦν τούς 200, τί εἴδους δάκρυα εἶναι τά δικά τους ; 

Γελοῖα,βρωμερά,τρισάθλια ὑποκείμενα ὅλοι σας,πού μόνον δυστυχία φαίρνεται στόν τόπον ἐτοῦτο,200 χρόνια τώρα, ΦΤΟΥ σας ! 

Ἡ Πελασγική

200 χρόνια ὑποτελείας καί κλεπτοκρατίας,πολλά τά δεινά...


«Ποία εἰκόνα δίδει σήμερα ἡ Ἑλλάδα ; Τραγική ἡ εἰκονα τῆς Ἑλλάδος τοῦ '74-'95 ! Πολιτικές συμμορίες,μέ εὑρύτατη λαϊκή βάσι,προδίδουν καί λεηλατοῦν αὐτή τήν χώρα,νομοτύπως καί μέ τήν κάλυψιν τοῦ λογῆς- λογῆς καραμανλινισμοῦ, διαφόρων καιροσκόπων καί τῆς γνωστῆς νομενκλατοῦρας ,οἱ ὁποῖοι παριστάνουν τήν ἀντιπολίτευσιν. Ὅλος ὁ ἄλλος κόσμος,ἀνοργάνωτος,σκληρά βιοπαλαίων,ὑποπτευόμενος, ἴσως, πολλά,ἀλλά  στερούμενος δυνάμεων, ἀδυνατεῖ νά ἀντιδράσῃ». 

Δραματική είναι η κατάσταση στην Ελλάδα από πάσης πλευράς και θα έπρεπε όσοι εμείναμε Έλληνες και δεν γινήκαμε Ρωμιάτσοι να κυκλοφορούμε με ένα μαύρο περιβραχιόνιο, σαν διαμαρτυρία για την βαρειά σκιά της Δύσεως και τα 165 χρόνια υποτέλειας και Κλεπτοκρατίας εις τα οποία προστίθενται τώρα οι σχεδιασμοί του Πενταγώνου για την «αυτονόμιση ελληνικών εδαφών στη Θράκη»….


  …Κουράστηκε το γένος; Είναι πιθανόν. Βέβαιο είναι πως εφαρμόστηκε σχέδιο καταπόνησής του, κατ’ εντολήν, από το εξωτερικό. Να στραφούμε εναντίον της Δύσεως που υπεκίνησε την αμερικανοτουρκική συνωμοσία του 1974; Όχι. Αλλά να στραφούμε εναντίον των Ελλήνων που γίνονται όργανα συνωμοσιών των εχθρών μας μέσα στη Δύση.

Ἡρακλῆς Πετμεζᾶς,1995

Ἡ Πελασγική

Γιά τήν Ἑλλάδα,ἔνα κακό,δέν εἶναι ποτέ τυχαῖο γεγονός...

φωτό
«Διεθνῆ κέντρα ἐξουσίας,μέ ἀντίθετα συμφέροντα,θέλουν μία παρακμιακή Ἑλλάδα καί τήν ἐμποδίζουν,165 χρόνια,νά γίνῃ ἐλεύθερο,ἡνωμένο και ἀξιοσέβαστο κράτος. Πολεμῶντας ἐδῶ τούς τιμίους καί φιλοπάτριδες καί ἐπιβάλοντας σάν ἐθνική ἡγεσία τούς κλέφτες καί προδότες. Τοῦ κακοῦ τούτου ἐπιτεινομένου ἐξ ἐγγενῶν ἐλλατωμάτων πρός τελικό ὥφελος ἀρπακτικῶν γειτόνων.»,

«Συμπεράσματα εἰδικῆς ἕρευνας γιά τήν ἑλληνική ὑποτέλεια καί κλεπτοκρατία 1830 - 1995» Ἡρακλῆ Πετιμεζᾶ,1995

Γιά τό βιογραφικό του διαβᾶστε ἐδῶ. Καί ποῦ νά ἤξερε,ὁ ἀεί μνηστος Πετιμεζᾶς,ὁ μεγάλος ἐθνικιστής πατριῶτης,ὅταν ἄφηνε σχεδόν ὁλόκληρη τήν περιουσία του στήν ΕΣΗΕΑ,πώς θά ἔφτανε ἡ στιγμή,αὐτό τό ἄντρο τῶν κουμμουνιῶν,νά παρουσιάζουν τό βιβλίο τοῦ ἀρχιτρομοκράτη καί κατά συρροήν δολοφόνου,Κουφοντίνα ! 

Ἡ Πελασγική

Ἡ τραγωδία τώρα ἀρχίζει...


Ἡ 23η Ἰουλίου τοῦ 2018,θά γραφῆ στήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος ὡς ἡ ἡμέρα πού ὁ τόπος γνώρισε μία ἀκόμη τραγωδία ! Μία τραγωδία μέ θύματα πολίτες πού ψήφιζαν τούς ἐλεεινούς πολιτικάντηδες γιά νά τούς παρέχουν,σύν τοῖς ἄλλοις καί τήν ἀσφάλεια τῆς βιώσεώς τους,ἀπό κάθε ἄποψιν...

Αὐτοί οἱ πολίτες,κάηκαν ζωντανοί καί ἴσως ἐκείνες τίς τελευταῖες στιγμές,πού ἐναγωνίως προσπαθοῦσαν νά σώσουν τήν ζωή τους ἤ τήν ζωή κάποιου δικοῦ τους ἀνθρώπου,διεπίστωσαν πώς τό τέλος αὐτό,τό τόσο τραγικό,δέν ἦρθε ἀπό τόν Θεό ἤ ἀπό τήν κακή μοῖρα,ἀλλά ἦταν ἀποτέλεσμα δύο πλευρῶν :τοῦ θύματος καί τοῦ θύτου...

Ὅπως καί μέ τούς πνιγμούς τῶν ἀνθρώπων στήν Μάνδρα,ἔτσι καί μέ τίς πυρκαϊές στήν ἀνατολική Ἀττική,σήμερα,θά ἀναζητηθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι.Τό ἀποτέλεσμα τό ξέρετε : Ἀθῶοι,ὅπως εἶπε, τό «σεβαστό» δικαστήριον, γιά τήν Δούρου...

Τό ἀποτέλεσμα ὅμως μέσα στό μυαλό τῶν πολιτῶν ποιό θά εἶναι ; Θά καταλάβουν,ἄρα γε,τό μέρος τῆς εὐθύνης πού τούς ἀναλογεῖ ἤ θά καταπιοῦν τό «ἀσύμμετρο φαινόμενον»; Ἐκεῖνο,τό τρομοκρατημένο βλέμμα τοῦ Ἄξελ,δέν θά τό ξεχάσω ποτέ ! Ἐκεῖνο τό βλέμμα πού ἔλεγε τόσα πολλά,ἀλλά ταυτοχρόνως τά ἔκρυβε τόσο καλά πίσω ἀπό τά «ἀσύμμετρα φαινόμενα»... 

Ὅπως καί τό 2007,κάποιος ἄλλος ,εἶχε τό ἴδιο τρομοκρατημένο βλέμμα,ξέρει ὁ Chipra...Ναί,ξέρει πολύ καλῶς ἐπεί δή ἦταν ἡ ἀρχή τοῦ τρομο-σεναρίου πού βιώνουμε ἐδῶ καί ὀκτώ χρόνια καί θά πρωταγωνιστοῦσε ἀπό τό ...πουθενα,ὁ προβεβλημένος ἀπό τά μαθητικά θρανία,ἀκόμη...

Νά τό κρατήσῃ,τό βλέμμα αὐτό,νά τό κρατήσῃ γιά πολύ ἀκόμη διότι οἱ πλέον ὕπουλες ἡμέρες δέν ἔχουν φανῇ ἀκόμη. Ἡ 23η Ἰουλίου ἦταν ἡ ἀρχή αὐτοῦ πού ἔρχεται καί πού ἴσως δέν τήν περίμενε τόσο νωρίς...Θέλω,νοερῶς,νά σταθῶ δῖπλα σ'ὄλους τούς συνέλληνες πού βιώνουν τήν τραγωδία αὐτή,νά τούς κρατήσω τό χέρι καί νά τούς ὑποσχεθῶ πώς δέν θά σταματήσω ν'ἀγωνίζομαι,μέ ὅποιον τρόπο μπορῶ,μέχρι νά ξεσκεπαστοῦν αὐτά τά βρωμερά καί τρισάθλια τερατόμορφα πρόσωπα πού εὐθύνονται γιά ὅλες,μά ὅλες τίς τραγωδίες πού βιώνει ὁ τόπος ἐτοῦτος. Τό ὑπόσχομαι ! 

Υ.Γ. Βρωμερά φίδια,μήν τολμήσετε νά δώσετε τήν μεταπολιτευτική σας παράστασι,γιατί  ὁ Θεός τῆς Ἑλλάδος θά σᾶς κάψῃ ζωντανούς μέσα στό δυσώδες ἄντρο  τῆς βρωμερῆς καί αἰσχρῆς δημοκρατίας σας...

Ἡ Πελασγική


Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Τό τέλος τῆς «Δεξι-στερᾶς»


Ο Τσίπρας γράφει ιστορία...
Η "καθυστέρηση" του συστήματος εξουσίας "έκαψε" την Αριστερά και αυτό θα είναι η καταστροφή τής Δεξιάς...
Ο "Ζαχαριάδης", ο οποίος δεν "αποσύρθηκε", θα πάρει στο "λαιμό" του τους σύγχρονους δωσίλογους...
Ο λαός θα μάθει επιτέλους τι σημαίνει "Δεξι-στερά".

...Η Δεξιά πάντα φροντίζει να υπάρχει αυτό το "φίλτρο" προσώπων, το οποίο της επιτρέπει να ελέγχει ασφυκτικά την ηγεσία ολόκληρου του αριστερού χώρου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου "έσωσε" μεταπολεμικά - και άρα μετά την προδοσία τού Εμφυλίου - τους ΚΚΕδες, "κεφαλαιοποιώντας" - μέσω των οργανωμένων "διώξεών" τους - την ιδιότητά τους. Ο Καραμανλής "έσωσε" το ΚΚΕ τής Μεταπολίτευσης, εξασφαλίζοντας κρατικά κονδύλια για τη συντήρηση του "καρκίνου" τής Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου "έσωσε" το χαφιεδαριό τού ΚΚΕ "καίγοντας" τους Φάκελους της Χούντας οι οποίοι ήταν σχεδόν εξ' ολοκλήρου κουκουέδικης "συγγραφής". Ο ίδιος Ανδρέας έδωσε σε όλους τους παλαιοκομμουνιστές ΚΚΕδες "αντιστασιακή" σύνταξη, για να συνεχίσει να υπάρχει το ΚΚΕ με κρατικό "συσσίτιο".

Με έναν τεχνητό "Εμφύλιο" όλα αυτά τα απέφυγαν ...Έσωσαν τους προδότες και τους εγκλώβισαν στην "ομηρία" τους ...Τους έσωσαν, τους βόλεψαν και ως "αντιπαροχή" πήραν μια ολόκληρη χώρα. Έστω και εφήμερα οι ανυπόληπτοι και άχρηστοι ΚΚΕδες δέχθηκαν να γίνουν οι αποδιοπομπαίοι "τράγοι", ώστε οι  δωσίλογοι να γίνουν οι "ήρωες" της δημοκρατίας. Μικρό το κακό για τους κομμουνιστές, αν σκεφτεί κάποιος την "αντιπαροχή" που πήραν μεταπολεμικά. Ακόμα και σήμερα, που η Δαμανάκη ζει το όνειρό της στα Λονδίνα, σε αυτήν την "αντιπαροχή" το οφείλει. Ακόμα και σήμερα, που οι "κνίτες" περνάνε τα μαθήματα "αλά Τσίπρα" στο Πανεπιστήμιο, σε αυτήν την "αντιπαροχή" το οφείλουν. Δεν ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα και άρα για το μέλλον τους, γιατί κάποιοι τους το έχουν εξασφαλίσει από πριν.

...Στην κυριολεξία δεν υπάρχει ούτε ένας οργανωμένος ΚΚΕς, ο οποίος να μην ζει με τον άλφα ή βήτα τρόπο δημοσία δαπάνη και εξαιτίας τής γενναιοδωρίας ενός συστήματος, το οποίο δήθεν μισεί και πολεμά. Ακόμα κι αυτοί, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να "τρυπώσουν" στο δημόσιο, όλο και κάποιο μεροκάματο αργόσχολου "τσιμπάνε", είτε ως μόνιμοι συνδικαλιστές χαφιέδες σε εργοστάσια είτε ως επαγγελματίες "διαδηλωσάκηδες" του κόμματος. 

...Εξαιτίας αυτού του "στημένου" παιχνιδιού, το οποίο ξεπερνά τα όρια της προδοσίας, η Δεξιά και η Αριστερά είναι μονίμως οι κρυφοί "συνέταιροι" της ίδιας εξουσίας ...Της εξουσίας εκείνης, η οποία τους προστατεύει από τον λαό και βέβαια τους θέτει εξίσου υπό την ομηρία τής τοπικής αμερικανικής πρεσβείας. Ως εκ τούτου η Δεξιά μπορεί και "κατασκευάζει" μόνη της τους "ήρωες" της Αριστεράς, για να μπορεί να τους "διορίζει" επικεφαλής τού πιο δυναμικού και αντιδραστικού τμήματος της ελληνικής κοινωνίας ...Επικεφαλής τού λεγόμενου προοδευτικού χώρου και ως εκ τούτου να ελέγχει τις αντιδράσεις σε όλες τις αντιλαϊκές και αντεθνικές πολιτικές της. Το κόλπο ήταν απλό και τόσο πετυχημένο, που δούλευε πάντα.


...... Επαγγελματίες διαδηλωτές ...Με μοτοσυκλετιστικά κράνη, τη στιγμή που δεν έχουν μοτοσικλέτες ...Με τεράστια ρόπαλα, προφανώς για να μην "σπάνε" από το ανέμισμα των σημαιών τους ...Το "πεζικό" τού παρακράτους.

Όταν ακόμα κι αυτά τα μέσα δεν έφταναν στη Δεξιά, για να εμποδίσει τον κόσμο να βγει στους δρόμους, έβγαζε από την ίδια αριστερή "δεξαμενή" - με σπέσιαλ συμμετοχή επιφανών γόνων των Βορείων Προαστίων - τους γνωστούς "μπαχαλάκηδες" για να τον διαλύσει ...Τους "καταδρομείς" τού παρακράτους.

......Οι αριστεροί ηγέτες ήταν πάντα χαφιέδες τής Δεξιάς και οι δεξιοί ηγέτες ήταν χαφιέδες των ξένων. Στην πραγματικότητα η μόνη διαφορά τους είναι ότι απλά οι δεύτεροι είχαν το προνόμιο να "βλέπουν" και τα "αφεντικά". Η Δεξιά στην Ελλάδα ήταν πάντα το "μαγαζί" των δωσίλογων, των ομοφυλόφιλων, των ανώμαλων και των διεφθαρμένων "εθναρχών" και αυτοί όλοι ήταν οι εκβιαστές και τα αφεντικά των αριστερών χαφιέδων. Αυτή η Δεξιά τού δικομματισμού με "σκονάκι" - και υπό τη μόνιμη καθοδήγηση των Αμερικανών και των Εγγλέζων - "κατασκεύασε" τη μεταπολεμική Αριστερά κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν ...Οι ανώμαλοι, οι άχρηστοι και οι διεφθαρμένοι έβαλαν όμοιούς τους "απέναντι", για διαφορετικά δεν γινόταν "παιχνίδι". Έφτιαξαν δηλαδή την Αριστερά ως "είδωλο" της Δεξιάς. Στο δωσιλογικό "ιερατείο" τής Δεξιάς έβαλαν "απέναντι" το δωσιλογικό "ιερατείο" τού ΚΚΕ. Έτσι λειτουργούσε πάντα η Αριστερά, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της.

...Γνώριζε η Δεξιά ότι ακόμα και τη μεγαλύτερη αντίδραση, που θα προέκυπτε από την πολιτική της, μπορούσε να την ελέγξει ...Θα την "καπέλωνε" εύκολα το "εργαλείο" των χαφιέδων και η εξουσία δεν θα έφευγε από τα χέρια της. Παιδεραστές - σαν τον γέρο Παπανδρέου - ή ομοφυλόφιλοι - σαν τον γέρο Καραμανλή - μπορούσαν ν' απολαμβάνουν τη μονιμότητα στην εξουσία, δημιουργώντας δυναστείες. Ποιος θα τους απειλούσε; ...Ο χαφιές Φλωράκης ή ο "επαναστάτης" Μίκης με τον "ήρωα" Γλέζο; Αυτός ήταν κι ο λόγος που τον "μύθο" τής Αριστεράς των αγώνων και της κοινωνικής "ευαισθησίας" τον "έπλεξε" η Δεξιά με τους δικούς της ασφαλίτες "συγγραφείς".

...Το "φούντωμα" δηλαδή της Αριστεράς "συγχωρεί" ένα προηγούμενο αντεθνικό ή αντικοινωνικό "ολίσθημα" της Δεξιάς και υποβοηθά την ομαλή επάνοδό της στην εξουσία ...Η Αριστερά "φούντωνε", για να δρομολογηθεί η κατάσταση εκείνη, η οποία θα επέτρεπε να σωθούν οι δεξιοί δωσίλογοι μετά τον πόλεμο ...Η Αριστερά ήταν αυτή που "φούντωνε", για να επιβληθεί η δεξιά "πατριωτική" και "δημοκρατική" αμερικανόφιλη Χούντα ...Η Αριστερά ήταν αυτή που "φούντωνε", για να σωθούν οι δεξιοί χουντικοί και να "επιστρέψει" στην εξουσία ο δεξιός Καραμανλής ...Η Αριστερά ήταν αυτή που "φούντωσε" στις μέρες του Τσίπρα, για να περάσουν τα Μνημόνια και να σωθούν οι δεξιοί Καραμανλοπαπανδρέιδες που μας τα φόρτωσαν.

...Στις ημέρες μας είδαμε βήμα προς βήμα όλη τη στρατηγική άμυνας του ελληνικού μεταπολεμικού παρακράτους ...Το απόλυτο "σώου" τής Μεταπολίτευσης.

Γιατί αναγκάστηκε αυτό το παρακράτος να δώσει αυτό το επικίνδυνο - λόγω της αποκαλυπτικότητάς του - "σώου"; ...Γιατί η Δεξιά για άλλη μία φορά πρόδωσε τον κόσμο και αυτό το έκανε με τον απόλυτα ωμό τρόπο. Τι έκανε; ..."Ξεπούλησε" τον εθνικό πλούτο, τον οποίο κληρονόμησε ο ελληνικός λαός μέσα από τους αγώνες των προηγούμενων γενεών και "υποθήκευσε" το μέλλον ΟΛΩΝ των επόμενων γενεών ...Ούτε σε περίπτωση πολεμικής ήττας δεν παραδίδεται ένας ολόκληρος λαός με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να κάνει τη στοιχειώδη χρήση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Δεν σεβάστηκαν κανέναν εθνικό, Συνταγματικό, αλλά και κανέναν Διεθνή Νόμο περί προστασίας ενός κράτους και λαού. Δημιούργησαν τεχνητά μια γελοία κρίση δανεισμού και με μια πρωτοφανή τρομοκρατική προπαγάνδα προσπάθησαν να πείσουν τον λαό ν' αποδεχθεί μια τρομερή "ήττα" σε έναν πόλεμο στον οποίο δεν συμμετείχε.

......Καραμανλήδες και Παπανδρέου ξεπέρασαν σε αθλιότητα ακόμα και τους ίδιους τους προγόνους τους ...Ανώμαλοι, ομοφυλόφιλοι και διεφθαρμένοι ηγέτες αποφάσισαν να μετατρέψουν τα ιδιωτικά χρέη των τραπεζών των διαπλεκομένων και των απατεώνων σε χρέη τού λαού ...Μετέτρεψαν ομολογιακά "σκουπίδια" σε ενυπόθηκα δάνεια και "υποθήκευσαν" το μέλλον τού ελληνισμού. Δανείστηκαν με πραγματικούς τόκους πραγματικά δάνεια από τους ευρωπαϊκούς λαούς, για να ξεπληρώσουν στο ακέραιο τους τοκογλύφους, οι οποίοι εκβίαζαν τους ανώμαλους ηγέτες. Μόνοι τους - και χωρίς κανέναν ενδοιασμό - αποφάσισαν να βυθίσουν για ΠΑΝΤΑ τον ελληνικό λαό στην απόλυτη φτώχεια, θέτοντας την ίδια την εθνική επιβίωση σε κίνδυνο.


...Αυτοί, οι οποίοι σήμερα πετσοκόβουν τις συντάξεις τού λαού, ήταν αυτοί, οι οποίοι είχαν "καπελώσει" τους "Αγανακτισμένους" σαν αριστεροί "επαναστάτες" ...Από τον Τσακαλώτο και τον Βαρουφάκη μέχρι τον Κατρούγκαλο. Έκαναν αυτά, τα οποία μάθαιναν στις σταλινικές ΚΟΒΕΣ ..."Εκτόνωσαν" τα πάθη τού κόσμου με "επαναστατικές" μπουρδολογίες και αφού τον "οδήγησαν" στη "λαιμητόμο" των αφεντικών, σήμερα τον "δουλεύουν" κιόλας ...Στη "λαιμητόμο" και των αφεντικών τού ΚΚΕ εφόσον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σημερινοί μας δανειστές ήταν οι παλιοί συμπατριώτες και χρηματοδότες τού Μαρξ και του Στάλιν.


ὁλόκληρο τό ἄρθρο ἐδῶ 

Σχόλιο Πελασγικῆς : Βεβαίως τό ἀνωτέρω ἄρθρο εἶναι πρό 2ετίας γραμμένο καί ἴσως ἀκόμη νά μήν βλέπουμε τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς βρώμικης παραστάσεως τῶν ἐν ἑλλαδικῇ πολιτικάντηδων. Ὅμως σέ γενικές γραμμές μποροῦμε νά δοῦμε τήν λειτουργία τοῦ συστήματος τῶν ἐξουσιαστῶν καί τούς βρώμικους τρόπους μέ τούς ὁποίους κοιμίζουν,κυριολεκτικῶς τόν λαό (λάας-λάς =λαός,δῆλα δή τά λιθάρια τοῦ Δευκαλίωνος...) 

Κυριακή 22 Ιουλίου 2018

Ἡ Οὐτοπία ὑφίσταται μόνον στήν δική μας περίπτωσιν...


Δέν ἔχει νόημα,πλέον,τίποτα...

Διότι οἱ ἐξουσιαστές, πού ἀνέκαθεν ἦσαν ἐξουσιαστές, τό ἴδιο πάντα θά εἶναι.

Καί θά εἶναι, διότι ἔχουν φτιάξῃ τήν βάσιν τῆς πυραμίδος τους,μέ τούς ἐπιλεγμένους ἐπιτηδείους,τούς ὁποίους ἔχουν πείσῃ πώς καί αὐτοί θά εἶναι προαλειφόμενοι ...ἐξουσιαστές,μόνον πού στήν οὐσίαν εἶναι ἐκεῖνοι πού ὁδηγοῦν τό πόπολο στό σφαγεῖο τῶν ἐξουσιαστῶν. 

Ἔτσι,ἡ πυραμίς αὐτή,μέ τά γερά θεμέλια,θά στέκεται ἐκεῖ μπροστά σ'ἐμᾶς, τούς ὀνειροπώλους δονκιχῶτες,νά μᾶς ἀποδεικνύῃ πώς ἡ οὐτοπία ὑφίσταται μόνον στήν περίπτωσίν μας...

Ἡ Πελασγική

Μιλᾶ ὁ Γιαννόπουλος τῆς πρώην «Ῥόζας» καί μέ δέος τόν παρακολουθοῦν Τσίπρας μέ τόν ανταρσυα Κωνσταντίνου ἐκ δεξιῶν καί λοιποί « ἰδεολογικῶς στρατευμένοι » ...
Ο Πάνος Καμμένος έχει γράψει στο βιβλίο του «Τρομοκρατία: θεωρία και πράξη» πως οι γονείς της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Μανιός, η Τασία Χριστοδουλοπούλου κι ο Περικλής Κοροβέσης είναι τρομοκράτες

ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μπαλαούρας δήλωσε ότι «η 17Ν εμφορείτο από ιδανικά υπέρ του ανθρώπου»

το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Μάνια Μπαρσέφσκι, υπερασπιζόταν στο δικαστήριο τον Σάββα Ξηρό(πηγή)

Ποιαν διόρισε ο αγράμματος Τσίπρας «σκιώδη υπουργό Δικαιοσύνης» του Σύριζα; Την διαβόητη Μάνια (βαφτιστικό Άννα – Μαρία, γιατί προέρχεται από βασιλόφρονα οικογένεια!) Μπαρσέφσκι, την συνιδρύτρια (μαζί με τον Νίκο Γιαννόπουλο) της Συνιστώσας «ΡΟΖΑ»! Τι εστί «Ρόζα»; Πρώην τροτσκιστές, φανατικοί λάτρεις των λαθρομεταναστών και πρωταγωνιστές στην περίφημη υπόθεση «Υπατία» με τους βορειοαφρικάνους λαθρομετανάστες που ήλθαν από την Κρήτη και κλείστηκαν επί ημέρες στην Νομική. Την δεκαετία του 1980, η…συντρόφισσα Μπαρσέφσκι δικάστηκε για υπόθεση τρομοκρατίας, αλλά τελικά αθωώθηκε.Τον Ιούλιο του 2003 γινόταν η πρώτη δίκη της 17 Νοέμβρη και η σημερινή «σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης» του Σύριζα, Μάνια Μπαρσέφσκι, είχε καταθέσει ως μάρτυρας υπερασπίσεως της γυναίκας του Σάββα Ξηρού, Αγγελικής Σωτηροπούλου! Την ίδια ώρα, ο συνιδρυτής της «Ρόζα» Νίκος Γιαννόπουλος κατέθετε ως μάρτυρας υπερασπίσεως του Δημήτρη Κουφοντίνα..(πηγή)

ο Νίκος Γιαννόπουλος (της ομάδας «Ρόζα»), χαρακτήριζε τον Κουφοντίνα «αγωνιστή με ευγενή κίνητρα»

(Η «Ρόζα» ιδρύθηκε από τον Ν. Γιαννόπουλο και τη Μάνια Μπαρσέφσκι, που ένα φεγγάρι πέρασαν από την τροτσκιστική οργάνωση ΟΚΔΕ)

μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του ΕΛΑ, κατέθεσε η νυν αντιπρόεδρος της Βουλής Τασία Χριστοδουλοπούλου

 από τον «Ρήγα Φεραίο» είχε την πολιτική του αφετηρία ο μπροστάρης του ΕΛΑ, Κώστας Αγαπίου

ο θεωρητικός της Ένοπλης βίας και ηγετικό στέλεχος των Ερυθρών Ταξιαρχιών στην Ιταλία, Τόνι Νέγκρι, βρήκε αρθρογραφικό βήμα στην «Αυγή», όταν απέδρασε από τις φυλακές ο Χριστόδουλος Ξηρός

η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Λέβα, είχε συλληφθεί για κατοχή εκρηκτικών υλών και ρίψεις μολότοφ; Κι ότι έτρεξε στο νοσοκομείο των φυλακών να επισκεφθεί τον Κουφοντίνα

 ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη (στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ), καθηγητής Γιάννης Πανούσης, είχε φέρει στη δημοσιότητα έγγραφα από τα οποία προέκυπταν ότι κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (Π. Λάμπρου) είχαν ανοικτό δίαυλο με φυλακισμένους τρομοκράτες των «Πυρήνων της φωτιάς» και διαπραγματεύονταν την κατάργηση των φυλακών υψίστης ασφαλείας; Θυμόσαστε και το αποτέλεσμα; Ο Πανούσης έφυγε κι οι φυλακές υψίστης ασφαλείας καταργήθηκαν!(πηγή)


Ἡ πουτανίζουσα Ἀριστερά

Η Αριστερά ήταν πάντα σφόδρα φιλολογούσα, αεροβατούσα, οκνηρή, τεμπέλα κι ελαφρώς πουτανίζουσα. «Έτρωγε» τα χρήματα που παρήγαγε ο φιλελευθερισμός.
Στη χώρα μας η Αριστερά, αφαίρεσε από τη χώρα τη δυνατότητα ανασυγκρότησης από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, όπως έκαναν όλα τα κράτη της Δύσης, προκαλώντας τον θλιβερό εμφύλιο που μας ταλανίζει μέχρι και σήμερα.
Ηττήθηκε, μα κυριάρχησε ιδεολογικά κι επέβαλλε τον ευδιάκριτο σταλινισμό της, αξιοποιώντας στο έπακρο την αδυναμία των νικητών να περιχαρακώσουν τη χώρα με δημοκρατία ή την ανοχή τους μη τυχόν και χαρακτηριστούν …φασίστες.

....Η Αριστερά ήταν κι είναι υπεύθυνη για την κάκιστη κατάσταση του σχολείου, του πανεπιστημίου, των επιμέρους γνωστικών κλάδων, είτε με τον ενεργό της ρόλο στη διαμόρφωση των συσχετισμών στην Παιδεία (συνδικαλιστές, πανεπιστημιακοί, βία κλπ) είτε με την σπουδή της να εκλαμβάνει την Παιδεία ως χώρο εύρεσης μελλοντικών ψηφοφόρων και στελεχών.
Η δε Αριστεροσύνη στην Ελλάδα, είναι τιμητικός τίτλος και διαβατήριο κοινωνικής και επαγγελματικής ανέλκυσης, διακρίσεων κι αναγνώρισης. Τις περισσότερες φορές χωρίς να υπάρχει κάποιο επιστημονικό υπόβαθρο ή κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα…

....Η Αριστερά μισούσε και μισεί την Μεσαία – αστική τάξη.
Κι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του εθνολαϊκίστικου μορφώματος που την στηρίζει, έκαναν και κάνουν συνειδητά τα πάντα προκειμένου να τη διαλύσουν.

...Η Αριστερά επί χρόνια εξέφραζε έντονο καταγγελτικό λόγο εναντίον του παλιού.
Μα η ίδια έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το παλιό, όλο τον κρατικό παρασιτισμό, όλους εκείνους που ζούσαν, δρούσαν στο παλιό και πολιτεύονταν σ’ αυτό. Μια ματιά στη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου πείθει και τους πλέον δύσπιστους.
Ναι, η χώρα δεν μπήκε στην παρακμή επί ΣΥΡΙΖΑ.  Ούτε έγινε μη κανονική χώρα επί ΣΥΡΙΖΑ.
Στην παρακμή εισήλθε από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης που αγκάλιασε τον κρατισμό.  Χώθηκε βαθιά σ’ αυτή μόλις ανέλαβε την εξουσία ο Ανδρέας Παπανδρέου με τα συνθήματα της Αριστεράς.
Ακόμη και τότε, όμως, η Αριστερά συνετέλεσε τα μέγιστα με τις τρελές πολιτικές της, που συμπορευόταν με κάθε παλαβή απαίτηση. Συνετέλεσε τα μέγιστα για να γαλουχηθεί μια ολόκληρη κοινωνία με τον κρατισμό και τον κομμουνισμό. Ακόμη κι όταν ο κομμουνισμός κι η Αριστερά κατέρρεαν παντού και κυρίως εκεί που υποτίθεται «βασίλευαν», στη χώρα μας αναπτύσσονταν! Ο σημερινός πρωθυπουργός πήγε και γράφηκε στην ΚΝΕ την περίοδο της πτώσης του κομμουνισμού!
Αυτό, λοιπόν, το απίστευτο τερατούργημα που δημιουργήθηκε με την μεταπολίτευση, υπηρετεί ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το τερατούργημα που κατήγγειλε συνεχώς.

...Αλήθεια; Σε ποια κανονική χώρα θα έστελναν έναν τυφλό υπουργό να κάνει αυτοψία μιας καταστροφής; Θα μου πείτε, αν είμαστε κανονική και μη παρακμιακή χώρα δεν θα ήταν υπουργός ο Κουρουμπλής…
Αλήθεια: Σε ποια κανονική κι όχι παρακμιακή χώρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κατέβαιναν σε απεργίες και διαδηλώσεις για να μη αξιολογηθούν;
Αλήθεια: Σε ποια κανονική κι όχι παρακμιακή χώρα τα μεγαλύτερα συνδικάτα θα ήταν αυτά του προνομιακού δημοσίου;
Αλήθεια: Σε ποια κανονική κι όχι παρακμιακή χώρα, η αριστεία θα αντιμετωπίζονταν ως ρετσινιά;
Αλήθεια: Σε ποια κανονική κι όχι παρακμιακή χώρα, η τρομοκρατία (κατά κύριο λόγο Ακροαριστερής καταγωγής) συνεχώς αναγεννιέται;
Αλήθεια: Σε ποια κανονική κι όχι παρακμιακή χώρα θα υπήρχαν ολόκληρες περιοχές που θα αποτελούσαν άβατο για την δυνάμεις της τάξης, όπως γίνεται στα Εξάρχεια;
Αλήθεια: Σε ποια κανονική κι όχι παρακμιακή χώρα, το κέρδος θα αποτελούσε –περίπου- ποινικό αδίκημα;
Αλήθεια: Σε ποια κανονική κι όχι παρακμιακή χώρα, ο πρωθυπουργός που είπε τόσα ψέματα με τόσο ξεδιάντροπο τρόπο, θα ήταν ακόμη πρωθυπουργός;
Κι εμείς, ή πολλοί από εμάς, δεν λέμε να βάλουμε μυαλό.
Τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα.
Οι Αριστερές ιδεοληψίες υπαγορεύουν τη στασιμότητα, την παρακμή κι απαγορεύουν την κανονικότητα.

(ὁλόκληρο τό ἄρθρο ἐδῶ)


(Μέ ἀφορμή τήν φωτό ἀπό ἐδῶ.  Καί διαβᾶστε καί πάλιν ἐδῶ)

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

Τί λές τώρα,ὁ Κατρούγκαλος ἀπειλεῖ ; Ὦ,ναί,τόν Ποῦτιν,παρακαλῶ !


Τό ἀνέκδοτον τῆς ἡμέρας :

Γ.Κατρούγκαλος «προειδοποιεί» Κρεμλίνο: «Αν απαντήσετε στις απελάσεις δεν θα αποκατασταθούν οι ελληνο-ρωσικές σχέσεις»


Ἀλλά,φαίνεται πώς, ὁ Κατρούγκαλος,μετά τίς στενές,στενότατες ἐπαφές (καί προσκυνήματα)  μέ τούς ἑβραίους (παρεάκι μέ τόν Κοτζιᾶ) ἔχει πάρῃ πολύ ἀέραν ! Πιστεύει,πλέον πώς εἶναι ...δύναμις !

Rosh Hashanah,μεγάλη ἑορτή γιά τούς ἑβραίους,μεγάλη βράβευσις γιά τόν Κοτζιᾶ !

Ἄ,δέν ξέχασε καί τό στήσιμο πού ἔφαγε ἀπό τόν Ποῦτιν,χαρακτηρισμένος ὡς ἀνεπιθύμητος στήν Ῥωσσία !

Τούς ἔκλεισε τήν πόρτα ὁ Ποῦτιν ! Στά κουμμούνια τοῦ συριζα,ντέ


Ἔ,μετά ἀπό τέτοια ἀπειλή,ὁ Ποῦτιν,πολύ ...τρομοκρατήθηκε ! 


Ἡ Πελασγική 

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰαπετοῦ καί τῆς Ἀσίας καί ἡ ...δημοκρατία τῶν Ἀθηνῶν...

Ὁ προπάτωρ τῶν Ἑλλήνων,Δευκαλίων,δημουργεῖ ...ἀνθρώπους ἀπό ...λιθάρια. Ἀπό λαάς -λάς(-πέτρα) ἐξ' οὖ καί λαός. Μά πόσο ...τιμητικόν νά εἶσαι ἔνα λιθάρι ! 
Χωρίς πολλά λόγια,ἄς δοῦμε πώς ἔφτασαν οἱ ἴδιες πάντα οἰκογένειες νά ἄρχουν καί ἐξουσιάζουν ἀπό τά πανάρχαια χρόνια. Ἐν τῷ προκειμένῳ,ἐνδιαφερόμεθα γιά τήν οἰκογένεια πού ἔφερε καί τήν ...δημοκρατία τῶν «πολυ-πολιτισμικῶν» Ἀθηνῶν καί ἡ ὁποία ἕως σήμερα ἀποτελεῖ τό πλέον ἄριστον ὅπλον τῶν ἐξουσιαστῶν !

Καί βεβαίως ὅλα ξεκινοῦν ἀπό τόν Δευκαλίωνα πού ἴσως ἦρθε ἀπό τήν Σκυθίαν ἤ τήν Αἴγυπτον ἀλλά πού μπορεῖ νά ἦταν καί ἐκ Πελοποννήσου (; ) ποιός ξέρει... Πάντως πατριάρχης τῶν Ἑλλήνων,λέγεται ... Κάποια κιβωτό εἶχε φτιάξῃ καί αὐτός,πρός ἀντιμετώπισιν κατακλυσμῶν...Υἱός τοῦ Προμηθέως,ἐγγονός τοῦ Ἰαπετοῦ (Ἰάφεθ ; ...) καί ἡ γιαγιά του λεγόταν Ἀσία... Γιά πᾶμε :

Προμηθεύς υἱός Ἰαπετοῦ (Ἰάφεθ...) καί τῆς Ἀσίας (ὡκεανίδα) ἀδερφός του ὁ Ἐπιμηθεύς τοῦ ὁποίου ἡ κόρη Πῦρρα ἔγινε γυναίκα του Δευκαλίωνος (πρῶτα ἑξαδέρφια,δύο ἀδερφῶν παιδιά !).

Δευκαλίων υἱός Προμηθέως

Ἕλλην υἱός Δευκαλίωνος

Αἴολος,υἱός Ἕλληνος καί τῆς νύμφης Ὀρσηΐδος

Νηλεύς, υἱός τῆς Τυροῦς (Τύρος φοινικική πόλις -λιμάνι-ἁπλή σύμπτωσις...) καί τοῦ Ποσειδῶνος (χά ! ),στά χαρτιά ὅμως ,δῆλα δή νομίμως,τοῦ Κρηθέως. Ἡ Τυρώ ἦταν κόρη τοῦ Σαλμωνέως ὁ ὁποῖος ἦταν ἀδεφός τοῦ Κρηθέως. Μέ ἄλλα λόγια ὁ Κρηθεύς παντρεύτηκε τήν ἀνηψιά του ! Πάντως καί οἱ δύο μαζύ μέ τούς : Ἀθάμας,Σίσυφος,Περιήρης ἦταν παιδιά τοῦ Αἱόλου.

( Περιήρης υἱός Αἰόλου ἔρχεται στήν Μεσσηνία παντρεύεται τήν κόρη τοῦ Περσέως τήν Γοργοφόνη καί κάνει τόν Ἀφαρέα καί τόν Λεύκιππο.

Ἀλλά ἡ Γοργοφόνη παντρεύεται μετά τόν θάνατο τοῦ Περιήρους τόν Οἴβαλο καί γεννᾶ τόν Τυνδάρεω (τόν οἴκο πού ὑποστήριζε ὁ Ἡρακλῆς)καί τήν Ἀρήνη.(Λακωνία)
Ὅταν βασίλευε ὁ Ἀφαρέας (πού εἶχε παντρευτῆ τήν ἑτεροθαλή ἀδερφή του -ἀπό τόν Οἴβαλο-)στήν Μεσσήνη, ἔρχεται ὁ Νηλέας ἀπό τήν Μαγνησία. Τοῦ παραχωρεῖ τήν Πύλο πού εἶχε ἀρπάξει ἀπό τόν ἰδρυτή της,τόν Πελασγό τῇ καταγωγῇ,Πῦλο. Ἔτσι βρεθήκαν στήν Μεσσηνία οἱ ἀπόγονοι τοῦ Δευκαλίωνος. )

Νέστωρ,ὁ μόνος υἱός τοῦ Νηλέως ( 12 εἶχε) πού γλύτωσε τόν θάνατο ἀπό τόν Ἡρακλῆ. Οἱ ἀπόγονοίτου,Νηλεῖδες(Ἀντίλοχος,Θρασυμήδης,Πεισίστρατος,Πολυκάστης,Περσεύς,Πεισιδίκης,Ἐχέφρων,Στρατίος,Ἄρητος,Ἰπποκράτης -ὁ πατέρας τοῦ τυράννου Ἀθηνῶν Πεισιστράτου-υἱοί Νέστορος)διώχθηκαν ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ Ἡρακλέους (Ἡρακλεῖδες) . Ἀνάμεσα σ'αυτούς βλέπετε καί τόν Πεισίστρατο πού δέν γνωρίζουμε,ὅπως λένε οἱ πηγές ποῦ πῆγε,ἀλλά εἰς ἀνάμνησίν του,ἔδωσε ὁ ἀδερφός του Ἰπποκράτης τό ὄνομα στόν υἱὀ του καί ἔτσι ἔχουμε τήν γενιά τῶν τυράννων τῶν Ἀθηνῶν.

( Περί Μελάνθου ἐποικιστοῦ τῆς Ἀττικῆς)

Περικλύμενος,υἱός Νηλέως καί ἀδερφός τοῦ Νέστορος, παπποῦς τοῦ Βώρου 

Βῶρος -Κατά τόν Παυσανία (Κορινθιακά κεφ.18,παραγρ.8) ὁ Βῶρος ἦταν υἱός τοῦ Πενθίλου πού ἦταν υἱός τοῦ Περικλυμένου.

Ἀνδράπομπος υἱός Βώρου

Μέλανθος, υἱός Ἀνδραπόμπου, ἐποικιστής Ἀττικῆς, βασιλεύς Ἀθηνῶν, ἀπό τήν Μεσσηνία

Κόδρος ,υἱός  Μελάνθου,βασιλεύς Ἀθηνῶν

Μήδων καί Νηλεύς Β΄ υἱοί Κόδρου (ὁ πρῶτος ἄρχων τῶν Ἀθηνῶν-καταργήθηκε ἡ βασιλεία καί θεσμοθετήθηκε ἡ ἀρχοντία ἐφ'ὅρου ζωῆς-,ὁ δεύτερος ἀποικιστής τῆς Ἰωνίας)

Ἄκαστος υἱός Μήδωνος  ἐπί ἀρχοντίας του ἔγινε ἡ μεγάλη μετανάστευσι στήν Ἰωνία

Ἄρχιππος υἱός Ἀκάστου)

Σόλων ὁ νομοθέτης καταγόταν ἐπίσης ἀπό τόν Κόδρο. Καί ἡ μητέρα τοῦ Σόλωνος μέ τήν μητέρα τοῦ τυράννου Πεισιστράτου ἦσαν ἑξαδέλφες ἤτοι καταγωγή ἐκ τῶν Νηλείδων.

(Περί οἰκογενείας Κλεισθένους)

Μεγακλῆς Α΄,πατήρ τοῦ Ἀλκμαίωνος ὁ ὑπαίτιος τοῦ Κυλωνείου Ἄγους.

Ἀλκμαίων υἱός τοῦ Μεγακλή Α΄ γεννᾶ τόν πατέρα τοῦ Κλεισθένους,τόν Μεγακλῆ Β΄ πού παντρεύεται τήν κόρη τοῦ τυράννου Σικυώνος,Ἀγαρίστη
(Κλεισθένης (τύραννος Σικυώνος) δίνει τήν κόρη του Ἀγαρίστη στόν Ἀλκμαιωνίδη Μεγακλῆ)

Κλεισθένης ἄρχων Ἀθηνῶν υἱός Ἀγαρίστης καί Μεγακλέους

Ἰπποκράτης,ἀδερφός τοῦ Κλεισθένους,ἀπό τήν κόρη του Ἀγαρίστη Β΄ γεννιέται ὁ Περικλῆς (χρυσοῦς αἰ. Ἀθηνῶν) καί ἔναν υἱό τόν Μεγακλῆ Γ΄ τοῦ ὁποίου ἡ κόρη Δεινομάχη εἶναι ἡ μητέρα τοῦ στρατηγοῦ καί πολιτικοῦ,Ἀλκιβιάδου.


Κάπως ἔτσι ἦρθαν καί κατέλαβαν ἐξουσίες σέ Φθία,Μαγνησία,Κόρινθο,Ἠλεία,Μεσσηνία ἀλλά ἡ καλλίτερη ἑδραίωσις ἦρθε ἐν Ἀθήναις ! Καί μάλιστα ἑδραίωσις πολύ-πολιτισμική ...


Ἡ Πελασγική 

Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

Ὁ «Τυφών» Κλεισθένης σαρώνει τήν Ἑλλάδα καί πάλιν,χιλιάδες χρόνια μετά...

Ὁ Σκουρλέτης καλέ,ὁ γόνος τῆς ἐφοπλιστικῆς οἰκογενείας Λαιμοῦ,ὁ σύγχρονος Κλεισθένης...
Δέν ἔχουν ποῦ νά κρύψουν τήν χαρά τους,πού τά σχέδιά τους προχωροῦν ὅπως τά θέλουν καί μάλιστα ὁλοταχῶς ! Μέσα σ' αὐτήν τήν μέθη τῆς ἐξουσίας τά βγάζουν ὅλα στήν φόρα...Ἔτσι καί τό νομοσχέδιο πού ἀφορᾶ μεταρρυθμίσεις  στήν τοπική αὐτοδιοίκησι,ὀνομάστηκε,πῶς ἀλλιῶς ; Μά, Κλεισθένης,φυσικά ... Καί ἐδῶ πού τά λέμε,δέν μποροῦσαν νά κάνουν καί διαφορετικά ἀπό τό νά ἀποτίσουν τόν ἀνάλογον φόρον τιμῆς στόν «πατριάρχη» τῆς δημοκρατίας τους !

Τῆς δημοκρατίας τους,μόνον, ἤ μήπως γενικῶς τόν πατριάρχη τους ; ... Ἔλα ντέ !

Διότι ὁ πρόγονός του,ὁ Μέλανθος,πού κουβαλήθηκε ἀπό τήν Μεσσηνία (τόν κυνήγησαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἡρακλέους ἀφοῦ καί ἐκεῖ μέτοικοι ἦσαν ἀπό τόν πρόγονό τους τόν Νηλέα) εἶχε φέρει μαζύ του καί κάθε καρυδιᾶς καρύδι. Ὅλους τούς εἶχε κάνῃ ἀθηναίους πολίτες. Ὅμως πάντα ἦσαν μέ τό  «στῖγμα» τοῦ μή κατοίκου τῆς Ἀττικῆς,τοῦ μετοίκου.

....
Πρώτη δουλειά τοῦ Μελάνθου,ὡς βασιλέως πλέον τῶν Ἀθηνῶν,νά δεχθῇ τούς μετοίκους Ἴωνες,κατά τό σύγχρονον «Refugees Welcome» ! Λέει,ὁ Παυσανίας πώς τό ἔκανε αὐτό ὁ Μέλανθος γιά νά ἰσχυροποιήσῃ τήν δύναμιν τῶν Ἀθηναίων ἀφοῦ φοβόταν μήπως οἱ Ἡρακλειδεῖς ἐπεδράμουν καί ἑναντίον τῆς Ἀττικῆς. Μήπως τάχα καί αὐτός μέτοικος δέν ἦταν; Καί φυσικά,σέ πολλά θά τοῦ φαίνονταν χρήσιμοι,οἱ Ἴωνες μέτοικοι...

Ὅπως καί νά τό δῆς πάντως,τήν δική του θέσιν ἤθελε νά ἰσχυροποιήσῃ ὁ Μέλανθος καί οἱ μέτοικοι ἦταν μεγάλη εὐκαιρία. Ἄλλως τε,καί ὁ ἀπόγονός του Κλεισθένης,ἀργότερα,τά ἴδια ἀκριβῶς ἔκανε ἀφοῦ ὀνόμασε ἀθηναίους πολίτες τόσον τούς μετοίκους ὅσον καί τούς ἀπελευθέρους (πρώην δούλους πού ἀπέκτησαν τήν ἐλευθερία τους) ! Αὐτές τίς διαφορές τῶν προϋπαρχουσῶν φυλῶν τῆς Ἀττικῆς, ἀλλά καί ἐκείνων πού κουβάλησε μαζύ του ὁ Μέλανθος, ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου,μέ τόν Κλεισθένη γιά νά ...σβήσουν μία καί καλή. Ἔ, αὐτό λοιπόν,τό εἶπαν δημοκρατική πολιτική καί μάλιστα τό ἐκθειάζουν ἕως καί σήμερα.

Διότι,λέει,ὁ «μεγαλοφυής» καί δημοκράταρος Κλεισθένης,ἐξάλειψε  ἔτσι τίς ...κοινωνικές ἀνισότητες καί δημιούργησε κοινή συνείδησιν ...καταγωγῆς στόν κάθε πολίτη τῆς Ἀττικῆς. Κάτι σάν τό σημερινό προνόμιο πού παρέχουν στούς ἀφρο-ασιανούς πού κουβαλιώνται στήν χώρα καί τυγχάνουν σ'ἐλάχιστον χρόνον τῆς ἑλληνικῆς  ἰθαγενείας ! 

Γιά νά θυμηθοῦμαι καί λίγο τή καταγωγή τοῦ Κλεισθένους τοῦ καταγωμένου ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Ἀλκμαιωνειδῶν,πού ἀπό τοῦ μετοίκου Μελάνθου  καί μετά ἔπαιζαν κύριον καί πρωταγωνιστικό ῥόλον στά κοινά τῶν Ἀθηνῶν: 
...
Τήν κατάρα πού κουβαλοῦσαν οἱ Ἀλκμαιωνίδες τήν κληρονόμησαν ἀπό τόν πατέρα τοῦ Ἀλκμαίωνος,τόν Μεγακλῆ Α΄,πού ἦταν ὁ δράστης τῆς δολοφονίας τῶν στασιαστῶν ὑπό τόν Κύλωνα,κάτι πού ἐπεφερε τό Ἄγος στήν Ἀθήνα καί τήν κληρονομική στάμπα τῶν μιαρῶν, στούς ἀπογόνους τῆς φάρας. (πρό ἑνός ἔτους,περίπου,ἀνακαλύφθηκε καί ὁ ὁμαδικός τάφος τῶν δολοφονημένων στασιαστῶν :Κυλώνειον Αγος: Οι αποτυχημένοι πραξικοπηματίες της Αθήνας. )
....
Ὁ υἱός του,Μεγακλῆς καί αὐτός,παντρεύεται τήν κόρη τοῦ τυράννου τῆς Σικυώνος,Κλεισθένους ( πού καί αὐτός ἄλλαξε τά ὀνόματα τῶν φυλῶν τῆς Σικυώνος καί γιά νά τούς ὑποτιμήσῃ -λόγῳ τῶν συγγενικῶν σχέσεῶν τους μέ τούς Ἀργείους- τούς ἔδωσε ὀνομασίες χοίρων,γαϊδάρων καί γουρουνόπουλων. Ὑάται -Ὀνεάται -Χοιρεάται! Μόνον τήν δική του ῥάτσα ἐτίμησε καί ὀνόμασε Ἀρχέλαοι.),τήν Ἀγαρίστη. Ἀπό αὐτόν τόν γάμο γεννιοῦνται δύο παιδιά : ὁ Κλεισθένης καί ὁ Ἱπποκράτης.

Ὁ Κλεισθένης εἶναι ὁ γνωστός δημοκράταρος (τρομάρα του !) καί ὁ ἀδερφός του,Ἱπποκράτης ( ἀπό τήν κόρη του Ἀγαρίστη Β΄), εἶναι ὁ παπποῦς τοῦ ἄλλου δημοκράταρου τοῦ Περικλέους (ναί,αὐτοῦ μέ τόν χρυσόν αἰῶνα ...) !

  Ὁ υἱός τοῦ Ἱπποκράτους,ὁ Μεγακλῆς Γ΄γεννᾶ μία κόρη, τήν Δεινομάχη, ὁ υἱός αὐτῆς εἶναι ὁ Ἀλκιβιάδης. Ὁ γνωστός περιφερόμενος ἀπο Ἀθηναίους σέ Λακεδαιμονίους,Πέρσες καί ξανά-μανά σέ Ἀθηναίους,στρατηγός. Ἀλλά καί ἀτίθασος νεανίας...

Εἶναι αὐτό πού λέμε : μία ὅμορφη οἰκογένεια εἴμαστε ὅλοι μας... ! Ἄμ,κρατάει χιλιετίες ἡ συνήθεα τῆς οἰκογενειοκρατίας ! Τί νομίζατε,πῶς μποροῦσαν ποτέ αὐτοί νά κάνουν κάτι ἄλλο πέραν τοῦ νά κατέχουν κρατικές καί ἐξουσιαστικές θέσεις πού σημαίνουν καί κρατικό χρῆμα; Μέ ἄλλα λόγια,ἔχουν μάθῃ ἔτσι, νά μήν κάνουν ΤΙΠΟΤΑ καί νά ζοῦν πλουσιοπάροχα σέ βάρος τοῦ,ἀεί, κορόϊδου- λαοῦ ! Καταλάβετέ το,εἶναι ΠΑΡΑΣΙΤΑ !

Ἀλλά,δημοκραταραῖοι !


δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ του PBS «The Greeks: Crucible of Civilization» («Οι Ελληνες: Χωνευτήρι του πολιτισμού»)  ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ! 
Τώρα,τά λοιπά μαγειρέματα τοῦ νομοσχεδίου Κλεισθένης,εἶναι γιά νά βρίσκονται οἱ μπολσεβίκοι πάντα μέσα στά πράγματα τῆς ἐξουσίας,ἀφοῦ βλέπουν καλῶς πώς τό θέμα ἐξουσία διά τῆς λαϊκῆς ψήφου,ἔχει γιά αὐτούς τελειώσῃ. Ἄμ, δέν θά εὕρισκαν τρόπον τά κουμμούνια ; Πανεύκολον ὅταν ἔχεις ἐντρυφήσῃ στήν σοβιετοποίησιν,ὡς καλός σιωνιστής -συνειδητοποιημένος σοβιετισμός- ἤ ὡς βλάξ  !    

Τό θέμα εἶναι πώς ἅπαξ καί βρέθηκαν στά πράγματα,οἱ ἐκλεκτοί τῆς σιών,δέν ἐγκαταλείπουν μέ τίποτα,ἀφοῦ κι'ἐφ'ὅσον ἀποτελειώσουν γιά τά καλά μέ τούς Ἕλληνες. Αὐτούς πού θά μείνουν θά τούς ἐγκλωβίσουν καταστῶντας τους ἀνικάνους γιά ὅποιαδήποτε ἀντίδρασιν ἤ περιθωριακούς καί ἀναποτελεσματικούς. 

Ἡ Πελασγική

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

Σιγά-σιγά ξεκαθαρίζουν μέ Ἑλλάδα καί Ἕλληνες...


Σᾶς τά γράφω,πρίν γίνουν ἐξουσία οἱ μπολσεβίκοι καί ὁ πατριδοκάπηλος,γιά τό τί περιμένει τήν χώρα μας. Σᾶς τά γράφω,συνεχῶς, ἕως σημείου νά καταντῶ ἀνιαρή,ὅμως...

Ὅμως τώρα πού ἀρχίζετε καί τά βλέπετε μπροστά σας,πῶς ἀλήθεια σᾶς φαίνετε; Πῶς νοιώθετε πού τά κομμούνια μετά ἀπό 70 χρόνια κάνουν πραγματικότητα αὐτά πού διαλαλοῦσαν κατά τῆς Ἑλλάδος; Αὐτά πού διακαῶς ἐπιθυμοῦσαν νά κάνουν,δῆλα δή : Τήν Μακεδονία στούς σλαύους,τήν Ἤπειρο στούς ἀλβανούς,τήν Θράκη στούς τουρκαλάδες μαζύ μέ τό μισό Αἰγαῖο καί τήν Κρήτη ἀνεξάρτητη.
Θυμᾶσθε τήν διαφήμισι τῆς Vodaphone ; 
Καί αὐτός ὁ ...γάλλος ὑποψήφιος,γιατί ἄρα γε χρησιμοποίησε τήν ἐν λόγῳ σημαία ; ! ! ! 
Στήν Ἑλλάδα δέ (ἀπό τόν Ὄλυμπο καί κάτω) νά μείνουν γύρω στά « 2 ἑκατομμύρια καί πολύ τούς εἶναι» ὅπως συνήθιζε νά λέει ὁ ἀρχισφαγιᾶς Θανάσης Κλάρας (Βελουχιώτης) !

Βεβαίως,αὐτοί σήμερα προχωροῦν ἀκόμη μακρύτερα,θέλουν ν'ἀφανίσουν ΠΑΝΤΕΛΩΣ τούς Ἕλληνες. Ἐξ'οὖ καί τά μουσλίμ πού μαζεὐουν ἐδῶ καί ὅλα αὐτά πού τούς παρέχουν.

Τό σχέδιον αὐτό,πού ἐκτελοῦν οἱ μπολσεβίκοι,οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν μαριονέτες τῆς σιών,φαίνεται νά τό χαίρονται ἰδιαιτέρως τά σιωνιστικά καθάρματα,ἀφοῦ τήν χαρά τους δέν μποροῦν μέ τίποτα νά κρύψουν,πλέον. Καί μπορεῖτε νά τό δεῖτε μέσῳ ἀκόμη καί τῶν διαφημίσεων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Τό εἴχαμε ἐπισημάνει σέ διαφήμισι τῶν JAMBO καί ἑσχάτως μᾶς προέκυψε καί ἡ διαφήμισις τοῦ ΑΒ Βασιλόπουλου,πού μόνον Βασιλόπουλος δέν εἶναι, ἀφοῦ ἔχει πρό πολλοῦ ξεπουληθῇ (1992) σέ πολυεθνική τοῦ Βελγίου τήν Delhaize de Lion, ἡ ὁποία τό 2015 συγχνωνεύθηκε μέ τήν ὀλλανδική ἑταιρεία Ahold καί μετονομάστηκε σέ Ahold Delhaize Group,μέ ἕδρα,μονίμως πλέον, στήν Ὀλλανδία. Καί Ὀλλανδία ξέρετε τί σημαίνει ...

Ἰδοῦ λοιπόν καί ἡ διαφήμισις, ὅπου Ἑλλάδα γι'αὐτούς σημαίνει,ἀπό τόν Ὅλυμπο καί κάτω καί χωρίς τήν Κρήτη :


Εἶδες πώς ὑλοποιοῦν τά σχεδιάκια τους ; ...


Ἡ Πελασγική

Κυριακή 15 Ιουλίου 2018

Μωρέ,οὔτε ὁ Θεός δέν τούς ἤθελε νικητές !Ὄχι δῆλα δή,πώς ἤθελα τήν Κροατία παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου,ἀλλά ἀνάμεσα στίς δύο πού τελικῶς ἔμειναν διεκδικήτριες,ἄς τό ἔπαιρνε αὐτή.

Ἀλλά ἡ Γαλλία ; 

Ξέχασα ὅμως,πώς ἔτσι ἔπρεπε νά γίνῃ,ἀφοῦ αὐτή ἀποτελεῖ τό πρότυπον τῆς νέας τάξης πραγμάτων ἐν Εὐρώπῃ ...


Ἀπό κάθε ἄποψιν...


Ὅμως εἶδες ; Οὔτε ὁ Θεός δέν τό ἤθελε ! 

Καί ὁ Ποῦτιν,προφανῶς,συμφωνεῖ μαζύ του...Ἡ Πελασγική