" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Rosh Hashanah,μεγάλη ἑορτή γιά τούς ἑβραίους,μεγάλη βράβευσις γιά τόν Κοτζιᾶ !


Rosh Hashanah εἶναι ἡ πρωτοχρονιά τῶν ἑβραίων καί ἑορτάζεται τήν ἡμέρα τῆς Φθινοπωρινῆς ἰσημερίας. Εἶναι διήμερος (20-21 Σεπτεμβρίου) καί εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς φωνῆς πρός τόν Ἰαχβέ. Ἐξ' οὖ καί τό Σοφάρ πού καλεῖ ὅλους,πρός ὕμνησιν τοῦ θεοῦ τους.

Τήν ἡμέρα αὐτήν ἐπέλεξαν οἱ ἑβραῖοι τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συμβουλίου(World Jewish Congress) νά βραβεύσουν τόν ὑπουργό ἐξωτερικῶν τῆς ἑλλαδικῆς,Κοτζιᾶ ! 

Ἄν κρίνουμε ἀπό αὐτό πού εἶπε ὁ πρόεδρος του WJC,Ronald Lauderἕνα μικρό δῶρο μέ μεγάλο συμβολισμόν» δέν ἦταν καθόλου τυχαία ἡ ἐπιλογή τῆς συγκεκριμένης ἡμέρας...


Καί ὁ ἑλλαδίτης Κοτζιᾶς τί εἶπε; Κάλεσε τήν Δύσιν :
«νά πάψῃ νά εἶναι δίγλωσση καί ὑποκριτική καί νά ἐγγυηθῆ τήν ἀσφάλεια τοῦ Ἰσραήλ» γιατί τό κράτος αὐτό « ἀποτελεῖ μία λειτουργική δημοκρατία στήν Μέση Ἀνατολή»!

Ἀπορία : Πὀτε ἡ Δύσις δέν ἦταν μέ τό πλευρό τῶν ἑβραίων; ! ! ! Ὑπάρχει ἔστω καί μία στιγμή στά χρονικά,πού νά μήν ἔδειξε τήν ἀμέριστον συμπαράστασί της πρός τό Ἰσραήλ; Ὑπάρχει; Ὅσο γιά τό τί ἐστί δημοκρατική ἀντίληψις γιά τό Ἰσραήλ,καλύτερα νά μήν σχολιάσω...

Ἄ, ἦταν ΚΑΙ ὁ Κύπριος ὑπουργός ἐξωτερικῶν ἐκεῖ,ἀλλά καί ὁ ἑβραῖος Νίμιτς (ὑπεύθυνος γιά τό Σκοπιανό) παρών. Πολλοί οἱ ...συμβολισμοί,ἔτσι; Κακά μαντάτα γιά τήν ἑλλαδική...


Ἱδρωκόπησε ἀλλά τό εἶπε τό ...ποιήμα του. Ὁ Κατρούγκαλος τί ἔκανε ἐκεῖ,δέν μᾶς εἶπαν...
« λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, λέγων· τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου μιᾷ τοῦ μηνὸς ἔσται ὑμῖν ἀνάπαυσις, μνημόσυνον σαλπίγγων, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν· ...πᾶσα ψυχή, ἥτις μὴ ταπεινωθήσεται ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.»(Λευϊτικόν κεφ.24-29)

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου