" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ἔ, ἄμα ἔχεις κάποιους νά ἀναπαράγουν τίς ὑποκρισίες τοῦ Παπανδρέα,τί νά περιμένεις ;

Πράγματι ῥαντεβοῦ μέ τόν ΟΛΕΘΡΟΝ !
Κυκλοφόρησε κάποιο ἄρθρο (ἐδῶ),πού φιλοξενεῖ ἕνα θέμα τοῦ Παπανδρέα,γραμμένο πρό 30ετίας. Μάλιστα,μέ θαυμασμό γιά τό περιεχόμενό του, ὁ συντάκτης βλέπει,στά γραφόμενα τοῦ πιό ἄχρηστου,ῥαδιούργου,ψεύτη,ὑποκριτή,καλοπερασάκια,ὑπερόπτη,καιροσκόπου πολιτικοῦ,τήν πρόβλεψιν καταρρεύσεως τῆς ἑλλαδικῆς οἰκονομίας καί μάλιστα ἐπισημαίνει τίς ὀρθές του αἰτιολογήσεις παραβλέποντας τά εὐνόητα,πώς αὐτός ἦταν πρωθυπουργός τότε καί εἶναι αὐτά πού ἐνῶ τά στηλίτευε,αὐτά ἀκριβῶς ἔκανε !

Δέν πρόκειται νά μπῶ σέ λεπτομέρειες,δέν ἀξίζει τόν κόπον ἀφοῦ ὅλοι,σχεδόν,γνωρίζουμε πόσο κακό ἔχει κάνῃ στήν χώρα. Καί μόνον πού ἔκανε καθεστώς τήν πλέον πιό ἄχρηστη γενιά πολιτικάντηδων πού ἔχει περάσῃ ἀπό τόν τόπον τοῦτον,ἀρκεῖ γιά νά μήν ὑπάρξει καμμία ἀπολύτως συγχώρεσις...

Θά θυμήσω,ὅμως,αὐτό πού εἶχε δηλώσει στόν Οbserver ,τό ὁποῖο ἀποδεικνύει τήν ὁλοκληρωτική εὐθύνη γιά τήν σημερινή κατάντια τῆς χώρας. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ !

  Εἶχε πῆ : « Σκοπός μας δέν εἶναι ἁπλῶς νά καταλάβουμε τήν ἐξουσία,ἀλλά νά φτιάξουμε τούς μηχανισμούς ἐκείνους πού θά μᾶς κρατήσουν γιά πάντα σ'αὐτήν »

Καταλάβατε ; Μηχανισμούς πού θά τούς κρατοῦσαν ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ στήν ἐξουσίαν !

Καί ποιός δέν θυμᾶται τόν διπλασιασμό τῶν μισθῶν τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων,τά προνόμια πού ἁπλόχερα τούς ἔδωσε,τήν ὑπέρδιόγκωσιν τοῦ δημοσίου (ἐφεύρισκαν ἀπίθανες θέσεις γιά νά βολέψουν τίς στρατιές τῶν πρασινοφρουρῶν πού εἶχαν δημιουργήσῃ,κυρίως δέ ἀπό τήν ἐπαρχία πού τήν ἐρήμωσαν στήν κυριολεξία !).Αὐτός δέν εἶναι πού ἔκανε ἰδανικό ὅνειρο στούς νέους,τό βόλεμα στό δημόσιο;

Δέν εἶναι λοιπόν ὑποκρισία νά λέει,ἕξ χρόνια μετά τήν κατάληψιν τῆς ἐξουσίας :

« Η Ελλάδα έχει επίσης έναν υπερτροφικό δημόσιο τομέα. Αυτοί που εργάζονται στον δημόσιο τομέα είναι προνομιούχοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Το όνειρο που καλλιεργήθηκε στον μέσο Έλληνα είναι να γίνει μισθωτός υπάλληλος του κράτους. Και αυτό διότι έχουν τους υψηλότερους μισθούς, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και καλές διακοπές. Την διόγκωση του δημόσιου τομέα δεν δημιουργήσαμε εμείς οι σοσιαλιστές, την δημιούργησαν οι συνταγματάρχες

Ἄκου οἱ συνταγματάρχες !  Οἱ συνταγματάρχες εἶχαν ἕναν σωστότατον καταμερισμό τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καί μάλιστα μέ ὡράρια πού λειτουργοῦσαν καί τό ἀπόγευμα. Καί οἱ μισθοί βρίσκονταν σέ σωστή ἀναλογία πρός ἐκείνους τοῦ ἐργατικοῦ κόσμου. Εἶχαν καί τούς ἐπιθεωρητές πού τούς ἤλεγχαν καί σπάνια ἕως καθόλου,θά ἄκουγες γιά ρεμοῦλες καί σκάνδαλα.Τά ζήσαμε αὐτά καί τά γνωρίζουμε καλῶς καί κανένας Παπανδρέας δέν θά μᾶς στρεβλώσῃ τήν πραγματικότητα.


 Ὅταν λοιπόν λέει : «Για να διατηρηθεί σήμερα μία χώρα θα πρέπει να παράγει προϊόντα»,κάτι πού βεβαίως εἶναι πολύ σωστόν,καλόν θά ἦταν νά κυττοῦσε πίσω ἀπό τήν ὑποκρισία του καί νά ἔβλεπε πώς τά ἐγκαταλελειμένα χωράφια καί περιβόλια δέν τά δημιούργησαν φαντάσματα,ἀλλά οἱ δικές τους πολιτικές τοῦ βολέματος καί τῆς πελατειακῆς  πολιτικῆς πού ἄσκησε μέ γνώμονα μοναδικόν τό ἴδιον συμφέρον πού ἀποσκοποῦσε στό θρόνιασμα στήν ἐξουσία.

Τούς Μαυράκηδες,τούς Ἀθανασόπουλους,τούς Πόπωτες,τούς Κοσκωτάδες καί τά δεκάδες τεράστια οἰκονομικά σκάνδαλα ποιός τά ἔκανε,ἄρα γε;

ΠΑΣΟΚ: Η Bίβλος των μεγάλων οικονομικών σκανδάλων από το 1981 μέχρι σήμερα 

Δέν εἶναι αὐτά πού ἔφεραν τόν οἰκονομικό ὅλεθρον σέ μία χώρα πού δέν εἶχε κανένα περιθώριο καί γιά τό πιό μικρό οἰκονομικόν σκάνδαλον ; Δέν εἶναι αὐτός,ὁ ὑποκρίταρος,πού ἔδιδε ἄφεσιν ἀμαρτιῶν καί ταυτοχρόνως νομιμοποιοῦσε τίς ρεμοῦλες ; Δέν εἶναι αὐτός τοῦ «Τσοβόλα δῶστα ὅλα» πού παρακινοῦσε στήν πιό χυδαῖα λεηλάτηση τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ; !


Εἶναι,τοὐλάχιστον,ὕποπτον,νά προωθοῦνται θέματα πού «δικαιώνουν» τόν κατά κανόνα ὑπεύθυνο τῆς σημερινῆς κατάντιας καί μάλιστα νά χαρακτηρίζονται «συγκλονιστικά» ! Εἶναι λές καί ὁ ἐφιάλτης πάη νά μεταμορφωθῆ σέ εὐχάριστο ὀνείρεμα ! Ἀλλά καί μόνον νά θυμηθῆ κανείς ὅλες ἐκείνες τίς φάτσες καί τά ὀνόματα πού μᾶς κατσικώθηκαν στόν σβέρκο σάν τά πιό μολυσμένα τσιμπούρια,μέχρι καί σήμερα ἀκόμη,θά ἀντιληφθῇ πώς ὅ,τι καί νά ξεθάψουν,ὅ,τι καί νά φέρουν στό φῶς δέν θά μπορέσουν νά διαλύσουν τό ζωφερό σκότος πού μᾶς κληρονόμησαν καί μᾶς πλακώνει ὅλο καί πιό βαρύ. Γιατί,πολύ ἁπλῶς,τά ζήσαμε καί δυστυχῶς ἀκόμη τά ζοῦμε,μέ τήν χείριστην μορφήν τους,σήμερα ἀπό τούς μιμητές ἐκείνου τοῦ ἀρχιαπατεῶνος πολιτικάντη ! 


Ἡ Πελασγική

Διαβᾶστε γιά νά μήν ξεχνᾶτε :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου