" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Τό ἀπόλυτον Σκότος ἡ Λήθη καί ἡ Λητώ τοῦ Ἀπόλλωνος καί τῆς Ἀρτέμιδος...

Τό δούλεμα πού μᾶς κάνουν εἶναι ἄνευ προηγουμένου (τρόπος τοῦ λέγειν,διότι προηγούμενο ποτέ δέν ὑπῆρξε,τό δούλεμα πάντα ἴδιο ἦταν...).  Καί ποῦ βασίζονται καί τό πᾶνε τό πρᾶγμα ὅπως αὐτοί θέλουν; Μά,στήν ἀ-παιδεία,στήν λανθάνουσα (στήν χειρώτερη περίπτωσιν) ἐκπαίδευσιν. Καί κυρίως στήν ἀδιαφορία πρός τήν γνώσιν τῆς Ἱστορίας μας. Τῆς Ἱστορίας,διότι γιά Προϊστορία οὔτε λόγος,ἐκεῖ τό πρᾶγμα ἔχει καθαρῶς τήν μορφή παραμυθίας,κάτι σέ τρία γουρουνάκια καί κακό λύκο,σέ χιονάτη καί ἑπτά νάνους,ἄντε καί σέ κοκκινο-σκουφίτσα καί κακός λύκος (καί πάλιν...) ! 

Ψάχνεστε ὅλοι σας (πού λέει ὁ λόγος,γιά κάποιους ἀνησύχους χτυπᾶ ἡ καμπάνα...),νά βρεῖτε τούς φταῖχτες γιά τίς προδοσίες,τά ξεπουλήματα,τά μνημόνια καί στέκεστε στά γεγονότα τῶν τελευταίων 45 χρόνων (ἄντε καί λίγο περισσότερο γιά νά ἔχῃ ἡ ὑπόθεσις καί δράκους  - βλέπε κομμούνια- ) λές καί ὅλο τό κακόν ἔχει ξεκινήσῃ μόλις τώρα ! Γιατί,τά 100 χρόνια,τά 200 χρόνια,εἶναι ἁπλῶς τό τώρα ... Τό θέμα εἶναι ἀλλοῦ,τό θέμα πάει πολύ μακρυά,τό θέμα ἴσα πού ξεκινᾶ νά ἀγγίζεται τοὐλάχιστον πρό 3χιλιετίας...

Ἀλλά σᾶς ἔδωσαν μία στάσιν,ἱστορικῶς,γιά νά σᾶς ἔχουν πάντα στό χέρι. Σᾶς ἔδωσαν τήν δημοκρατία τους,γιά νά χάψετε τό μεγαλεῖον τῆς πολιτιστικῆς ἀνωτερότητος πού ἐκπηγάζῃ ἀπό δαύτην καί τούς δημιουργικούς πολίτες πού ἀναποφεύκτως γεννᾶ τό κ&λοσύστημα αὐτό... 

Καί τό κατάπιατε σάν λουκουμάκι ἀμάσητο ( δέν θέλει καί δόντια καί πιάνει καί ὅλες τίς ἡλικίες...) καί ἀπό τήν στιγμή ἐκείνη τραβήξατε καί τήν καθοριστική γραμμή στόν ἐγκέφαλό σας. Τήν γραμμή,τήν εὐθεῖα πού διαπιστώνει τό τέλμα,τήν ἀκινησία,τήν νεκρή ζώνη γιά ὁποιαδήποτε λειτουργία,ἀκόμη καί γιά τήν πλέον ἁπλουστάτη σκέψιν...Τό ἀπόλυτον Σκότος,ἡ Λήθη...


Ἡ Λητώ γεννᾶ καί κρατᾶ καλά-καλά τόν ΦΟΙΝΙΚΑ !

Ἡ Λητώ πού συμβολίζει τό ἀπόλυτον σκότος,τήν Λήθη, εἶναι αὐτή πού γέννησε τόν θεό τοῦ Φωτός ( ἔτσι δέν λένε τόν Ἀπόλλωνα; ) τόν Ἤλιο, καί τήν ἀδερφή του πού συμβολίζῃ τό σκοτάδι -ἔνεκα Σελήνης-, ἦταν κόρη τοῦ τιτάνος Κοίου ἀπό τήν συνεύρεσιν μέ τήν ἀδελφή του Φοίβη (ἐδῶ καί ὁ Φοῖβος -Ἀπόλλων καταδεικνύει τήν καταγωγήν του μή καί ξεχαστοῦμε,ἔ ;) Πῶς γίνεται,θά ἤθελα νά ἤξερα, καί αὐτοί ὅταν παντρεύονται μεταξύ τους δέν ἱσχύουν αὐτά πού γιά τούς ἀνθρώπους εἶναι,ἱατρικῶς,εὐνόητα... Τό ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ τίς ...ἀριστοκρατικές τάξεις,πολλές οἱ περιπτώσεις,οἱ περισσότερες θά ἔλεγα,πού ἀναμειγνύουν τό ἴδιο αἷμα καί φαίνεται πολύ,πολύ φυσιολογικόν ! Πρός σκέψιν,ὅποιος δύναται βεβαίως...

Καί αὐτή τήν πανέμορφη κόριν (ὅλες πανέμορφες ἦταν γι'αὐτό τίς λιγουρευόταν ὁ Δίας !),τήν περιποιήθηκε δεόντως ὁ πατήρ θεῶν καί ἀνθρώπων (!!!),τόσο πολύ πού τῆς ἔκανε δίδυμα. Ἔτσι σάν τήν Λῆδα,ἔ; Ἐκεῖ ἦταν Κύκνος,θυμᾶστε; Καί ἔβγαλε τά κυκνάκια -διοσκουράκια,ἐδῶ ἔβγαλε θεούς ! Καί τί θεούς ! 

Ἡ ζηλιάρα Ἥρα ὅμως,τόσο πολύ κάκιωσε πού ἔβαλε,κυριολεκτικῶς,θεούς καί δαίμονες νά τήν κυνηγήσουν. Ὅρκισε τήν Γαῖα νά μή δεχτῇ πουθενά καί ἐπ'οὐδενί τήν Λητώ νά γεννήσῃ. Καί ἔστειλε τόν δράκο-πύθωνα νά τήν κυνηγᾶ στοῦ κούκου τό σημάδι. Δέν θά ἔβρισκε ὅμως τήν λύσιν ὁ μέγας Ζεύς; Χά !  

Πρό τῆς Λητοῦς εἶχε ῥιχτῆ καί στήν ἀδερφή της τήν Ἀστερία. Αὐτή ὅμως δέν τόν ἤθελε. Ἔτσι εἶσαι,λέει ὁ Δίας,ἔ, λοιπόν γίνε πέτρα καί κοπανήσου ἀπό ἐδῶ καί ἀπό ἐκεῖ χωρίς σταματημό στά μανιασμένα κυμματα τοῦ Αἰγαίου. Και τήν εἶπαν Ὁρτυγία γιατί εἶχε μεταμορφωθῇ σέ ὁρτύκι πρίν τήν κάνει πέτρα ὁ Δίας. Ἔτσι σκαρφίστηκε καί παρήγγειλε μέσῳ τῆς ἀγγελιοφόρου του,Ἴριδος,στόν Ποσειδῶνα,πώς ἡ Ὁρτυγία ἦταν κομμάτι ἀπό τήν Σικελία πού εἶχε ἀποσπαστῆ κατά τήν Τιτανομαχία καί περιπλανιόταν,ἄρα δέν ἀνήκε στήν Γαῖα. Κάνε την,λέει, σταθερό νησί,καί ἔτσι δέν θά καταπατήσῃ τόν ὄρκον της ἡ Γαῖα ἀλλά καί ἡ Λητώ θά βρῇ τόπον νά γεννήσῃ τούς θεούς ! 

Ἔτσι ἔγινε καί ἔστειλε ὁ Ποσειδῶν τούς Τρίτωνες (ἄλλα θηριάκια καί αὐτοί) νά ὁδηγήσουν τήν ἑτοιμόγενη στήν νῆσον πού φανερώθηκε καί τήν εἶπαν Δῆλον (ἐκ τοῦ δηλοῦμαι=φανερώνομαι) . Καί ἐκεῖ,κάτω ἀπό ἕναν ΦΟΙΝΙΚΑ γέννησε τά παιδάκια της. Πρῶτα τήν Ἄρτεμιν πού λέει τήν βοήθησε καί στόν τοκετό τοῦ Ἀπόλλωνος ! Τό νεογέννητο ἔγινε μαῖα; Ἔλα ντέ ! Καί ποῦ νά δῇς μετά... Τό ἄλλο νεογέννητο σκότωσε τόν δράκο-πύθωνα ! Βρέ,τά διογέννητα ὑπέρ-δυνάμεις πού εἶχαν ! ! ! 

Αὐτή ἡ Λητώ λέγεται πώς εἶναι καί ἡ ἱδρύτρια τῆς Λυκίας...Λῦκος,Λύκιοι,Λυκία ...Ἄ, καί τούς ἐκεῖ κατοίκους τούς μεταμόρφωσε (ἄντε πάλι μεταμόρφωσις),σέ βατράχια !  Καί αὐτό πρός ἔρευναν...

Καί τό ἄλλο κατόρθωμά της εἶναι πώς ἔδωσε διαταγή,στά ἀγαπημένα της παιδάκια (τί διαπαιδαγώγησις ἔ; ) νά σκοτώσουν 7 ἀγόρια καί 7 κορίτσια,ὅλα παιδιά τῆς πριγκιποπούλας τῆς Φρυγίας Νιόβης. Ξέρετε,τῆς ἀδερφῆς τοῦ Πέλοπος,κόρη τοῦ Ταντάλου. Ἔτσι ἔμεινε χωρίς παιδιά ἡ Νιόβη καί ὁ Πέλοπας ἦρθε, προσφυγάκι, στήν Ἠλεία ! Προφανῶς ἀπό τόν φόβο τῆς Λητοῦς...  Κύττα τί γινόταν,ἀλλά καί τί γίνεται ἕως σήμερα ἔ ; Μία ἀπό τά ἴδια... ! 

Τό θέμα εἶναι : Μᾶς κατσικώθηκαν στόν σβέρκο Ἁπόλλων καί Ἄρτεμις,ὁ Πέλοπας στήν Ἀπία ( ἀπό τόν Ἄπιν τόν ἐγγονό τοῦ Ἰνάχου) πού τήν μετονόμασε σέ Πελοπόννησον καί ἡ Λητώ ἔφτιαξε τήν δική της περιοχή ἐξουσίας στήν Μικρά Ἀσία καταλαμβάνοντας τήν Λυκία καί τήν Φρυγία. Ἀξιόλογες ( ἀπό κάθε ἄποψιν περιοχές) ἀναμφιβόλως ! 

Ἄντε τώρα ψᾶξτε γιατί ξεπουλοῦν τά «φιλέτα» τῆς Ἑλλάδος,ποιοί κερδίζουν καί θά κερδίζουν ἀπό αὐτά ἀλλά κυρίως ψᾶξτε γιατί δέν ἀντιδρᾶ κανείς ἀπό τούς ἰθαγενεῖς !  Γιατί,βρέ,ποιός ἀντέδρασε καί πότε; Ποῦ,ἱστορικῶς θά ἤθελα νά μοῦ δώσετε παραδείγματα. Πότε; 

Καί μήν ἀκούσω τά περί Μαραθῶνος, Θερμοπυλῶν καί Σαλαμίνος γιατί θά σᾶς θέσω τόν ἐξῆς προβληματισμόν : Γιά ποιόν λόγον πολεμήθηκαν τόσον πολύ οἱ Πέρσες ; Τί λαός εἶναι; Γιατί μέχρι σήμερα τό ἴδιο πολεμοῦνται καί δέν τούς ἀφήνουν σέ ἡσυχία ; Ἄρα γε τό ἔχετε ποτέ σκεφθεῖ ; 

Καἰ κάτι ἀκόμη πού ἀπό μικρή ( ἀπό τό δημοτικό πού τό πρωτο-άκουσα) μοῦ προκαλοῦσε ἀπορία. Μᾶς περνοῦσαν τήν ἐντύπωσιν πώς ἡ συνέχεια τῶν Περσῶν ἦσαν οἱ Τοῦρκοι ! Κάτι σάν πρόγονοί τους,ἕνα πρᾶγμα ! Μᾶς καλλιεργοῦσαν,μέ ἄλλα λόγια, ἕνα μῖσος πρός τόν λαόν αὐτόν. Γιατί; Ἔλα ντέ ; ! 

Αὐτά καί γιά σήμερα...

Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Δὲν θυμᾶμαι στὸ σχολεῖο νὰ μᾶς ἔχουν πεῖ ὅτι οἱ Τούρκοι εἶναι ἀπόγονοι τῶν Περσῶν. Νομίζω ἐδῶ εἶστε ὀφσάιντ γιὰ νὰ χρησιμοποιήσῳ ἕναν ποδοσφαιρικὸ ὅρο. Ὅλοι τὸ ξέρουνε πολλὲς δεκαετίες πρὶν ὅτι οἱ Πέρσες εἶναι Πέρσες καὶ εἶναι ἄλλη φυλή. Μήπως ἀπὸ τὸν Περσέα; Βλέπω ὅτι μᾶλλον συγκλίνετε στὴν ἄποψη ὅτι οἱ Ἕλληνες ὅπως ἐμφανίζονται στὴν ἱστορία εἶναι αὐτοὶ ποὺ διώξανε τοὺς Πελασγοὺς καὶ φέρανε ὅλα τὰ ξένα ἤθη καὶ ἔθιμα στὸν τόπο ποὺ λέγεται Ἑλλάδα. Ἂν δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι καὶ ἦρθαν κάποιοι ἄλλοι, ὄχι ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ἀλλὰ ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ καὶ δώσανε τὰ φῶτα τῆς γνώσης στὸ ντόπιους κατοίκους αὐτῆς τῆς χώρας καὶ μετὰ ὀνομαστῆκαν Ἕλληνες; Ἂν αὐτοὶ οἱ ἄλλοι που ἤρθαν εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὁρισμένοι ἀπὸ ἐμᾶς ἀνήκουμε; Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἀποκρυπτογραφήσῃς τὰ ἀρχαῖα κεῖμενα. Μπορεῖ, ἂν καὶ ἡ λέξη ποὺ χρησιμοποιῶ εἶναι λᾶθος, μπορεῖ λέω νὰ ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ νὰ ἔχουν κάποια γνώση τὸ τὶ ἔχει συμβεῖ πρὶν χιλιᾶδες χρόνια. Ἐμεῖς πάντως δὲν θὰ τὸ μάθουμε ποτὲς καὶ μόνον νὰ φανταζόμαστε μποροῦμε καὶ νὰ κάνωμεν ὑποθέσεις ποὺ ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων θὰ μᾶς ὀνομάζει φαντασμένους. Ἀλλὰ σίγουρα κάτι ὑπάρχει, κάτι ἔγινε καὶ κάτι γίνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἀγαπητέ,δέν ἔγραψα πώς μᾶς τό ἔλεγαν ἀλλά πώς τό ἀφῆναν νά ὑπονοηθῆ...Καί αὐτό εἶναι σίγουρο πού σοῦ λέω.

  Σίγουρα εἶναι δύσκολο νά ἀποκρυπτογραφήσῃ κανείς τά ἀρχαῖα κείμενα.Σίγουρα κάνουμε ὑποθέσεις.Ὅμως,μήπως,κάποια ἀπό τίς ὑποθέσεις μας εἶναι ἡ κρυμμένη ἀλήθεια; Δέν τό ξέρουμε.Ἴσως...

  Συμφωνῶ,δέ ἀπολύτως,στό ὅτι κάποιοι ἔχουν ἔρθει,ἀπό κάπου (ἀπό ποῦ;Ἔλα ντέ! )καί ἄφησαν τόν σπόρο τῆς γνώσεως.Καί τό πιό σίγουρο ἀπό ὅλα εἶναι πώς αὐτό τόν σπόρο λίγοι,πολύ λίγοι τόν καλλιέργησαν.Καί ἕως σήμερα ἀκόμη λίγοι εἶναι οἱ κληρονόμοι ἐκείνου τοῦ σπόρου...

  Ἀγαπητέ Δημόκλειτε,Καλή Χρονιά μέ ὑγεία ! Ὁ Θεός μαζύ μας !

  Ἡ Πελασγική

  ΑπάντησηΔιαγραφή