" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Καποδίστριας καί Μασωνία (β΄μέρος)

 
ἡ εἰκών τῆς ἐγκυκλίου,ἀπό ἐδῶ

Τρία χρόνια μετά τήν μυστική ἐγκύκλιον ἡ ὁποία ἀφοροῦσε τίς «μυστικές ἑταιρίες» καί τήν ἀπέστειλε στίς δημόσιες ὑπηρεσίες,ὁ Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας,προχώρησε ἕνα βῆμα ἀκόμη. Ἔκανε νόμον τοῦ κράτος τό ἀσυμβίβαστον τοῦ ὅρκου πρός τό Ἑλληνικό Δημόσιον καί αὐτόν τῶν μυστικῶν ἑταιριῶν (στοῶν).

Ἀντιλαμβάνεσθε πώς γιά νά προβῇ σέ μία τέτοια κίνησιν τί θά ἐπληροφορήθῃ σχετικῶς μέ τούς κατέχοντας τίς δημόσιες θέσεις ! Διότι ποιοί ἦσαν αὐτοί πού κατεῖχαν θέσεις τοῦ δημοσίου; Ἐκεῖνοι πού ὄχι ἁπλῶς ἐγνώριζαν ἀνάγνωσιν καί γραφή ἀλλά πού εἶχαν τελειώσῃ καί β΄θμια ἐκπαίδευσιν. Καί ἐκεῖνα τά χρόνια τῆς ὀθωμανοκρατίας,ποιοί εἶχαν τέτοια δυνατότητα; Μά ποιοί ἄλλοι ἀπό τούς ἔχοντες καί κατέχοντες,συνήθεις γνωστούς...

Αὐτοί λοιπόν, ἀπό ...οἰκογενειακή παράδοσιν,συνήθως,ἦσαν μέλη τῶν μασονικῶν στοῶν («μυστικῶν ἑταιριῶν» ὅπως τότε ἐλέγοντο).Οἱ στοές αὐτές,πέραν τῆς σαχλαμάρας μέ τά διάφορα ἀνόητα τυπικά,πού ἀφοροῦσαν τούς βλάκες πού θά γίνονταν δοῦλοι τους,ὡς πρώτιστο μέλημά τους εἶχαν (καί ἀκόμη τό ἴδιο ἔχουν) καί τήν συγκέντρωσιν στοιχείων γιά τό ποιοί εἶναι «δικοί» τους καί ἀναλόγως τούς προωθοῦν στά ἀνώτατα ἀξιώματα.

Ἔφριξε,λοιπόν ὁ Καποδίστριας ἀπό τά στοιχεῖα πού ἦρθαν στά χέρια του καί ἔκανε νόμον τοῦ Κράτος τό ἀσυμβίβαστον τῶν δύο ὅρκων,ὅπως τό εἶχε θέσει στήν μυστική ἐγκύκλιον τοῦ 1828 :

«...Ἀπό τοιαύτην ἀρχήν ὁρμώμενοι εὐκόλως, θέλετε ἀποδείξει τό ἀσυμβίβαστον τῶν δύο ὅρκων, ἤγουν τοῦ ὑπηρετεῖν τό Κράτος, καί ὑπηρετεῖν μυστικήν Ἑταιρείαν, τῆς ὁποίας ὁ σκοπός εἶναι ώς ἐπί τό πλείστον ἄγνωστος εἰς τούς Ἑταίρους»

Τόν Αὔγουστον τοῦ 1831,μέ τήν ὑπ'ἀριθμ. 4286 ἐγκύκλιον,ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη ἐπισήμως στήν Γενική Ἐφημερίδα τῆς Ἑλλάδος (ἀριθμ. 65) 26/8/1831, ἀποφασιζόταν πώς ὅποιος δημόσιος ὑπάλληλος ἦταν σέ μυστική ἑταιρία (στοά),θά ἔπαιρνε ὅρκον πώς θά ἀπέχῃ αὐτῆς ἤ ἄλλως θά παυόταν τῆς θέσεώς του:

«...Ἑπομένως, διὰ νὰ προφυλάξετε τοὺς ὑπαλλήλους σας ἀπὸ τὰς ὀλεθρίους συνεπείας, δι' ἅς ἤθελαν εἶσθαι ὑπεύθυνοι, ἄν ἦσαν μέλη τῆς ῥηθείσης μυστικῆς ἐταιρίας, ἤ ἄλλης τινὸς τῆς αὐτῆς φύσεως, θέλετε τοὺς προβάλλει νὰ ὑπογράψωσι τὸν τύπον τοῦ ὅρκου, τὸν ὁποῖον ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας σᾶς ἀποστέλλει ὁμοῦ μὲ τὴν παροῦσαν. Ἐννοεῖται δὲ ὅτι ὅσοι τῶν ὑπαλλήλων δὲν θελήσουν νὰ τὸν ὑπογράψουν θέλουν ἀποβληθῆ καὶ περὶ τούτου θέλετε μᾶς ἀναφέρει»

Ὅλα αὐτά στίς 26 Αὐγούστου 1831,ἕναν μῆνα μετά ὁ Κυβερνήτης,ὁ μεγάλος αὐτός Ἕλλην πολιτικός ἐδολοφονήθη ! 


Τώρα τί κουταμάρες ἔστησαν,τά γνωστά κέντρα ἐξουσίας,μέ τίς δῆθεν διαφορές καί ἀνοησίες,μέ τούς Μαυρομιχαλαίους (τούς ὁποίους χρησιμοποίησαν ἐν τῇ βλακείᾳ τους),εἶναι παραμύθια καί μάλιστα χωρίς δράκους...

Τό νέο κράτος (τί κράτος δῆλα δή, προτεκτοράτο κανονικότατο !) τό ἅλωσαν μία χαρά καί εἶχαν τά σχέδιά τους καί προφανῶς κανένας Καποδίστριας δέν θά στεκόταν ἐμπόδιο σ'αὐτά.Καί ἐάν τότε ὑπῆρχε ἡ δικαιολογία,καί εὐλόγως ἔτσι ἦταν,πώς ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ κόσμου εἶχε παντελῆ ἄγνοια,σήμερα δέν ὑπάρχει οὔτε σταγόνα αὐτῆς. Καί τό νά λειτουργῆ,ἡ πλειοψηφία,βλακοειδῶς ὡς βοϊδόμαζα,εἶναι τοὐλάχιστον ἀπόδειξις παντελοῦς ἐλλείψεως ἔστω καί τῆς κοινῆς λογικῆς...

Συμπέρασμα : εἴμαστε τελειωμένοι καί μέ τήν βοῦλα...

Υ.Γ. Στήν Ἑλλάδα,σήμερα,λειτουργοῦν πάνω ἀπό 100 μασονικές στοές,ξέχωρα τῶν Ροταριανῶν (ξαδερφάκια εἶναι,μία ἀπό τά ἴδια...). Ὁ νοῶν νοείτω...

Καλή σας νύκτα ! 


Ἡ Πελασγική

Καποδίστριας καί Μασωνία (μέρος α΄) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου