" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ὁμοφυλόφιλη ἀρχηγός,μαῦροι ὑποψήφιοι καί ὅλοι ἀγαποῦν μέ πάθος τό Ἰσραήλ ! Αὐτό εἶναι τό κόμμα τῶν γερμανῶν ναζί; ! ! !

 
φωτό

Ἀκόμη δέν ἔχω καταλάβῃ,πῶς γίνεται ἕνα κόμμα πού ἔχει πρωτίστως : γυναῖκα ἀρχηγό καί μάλιστα ὄχι ὅ,τι κι' ὅ,τι,λεσβία ξεφωνημένη πού ἐδῶ καί 10 χρόνια συζεῖ μέ μία μελαμψή γυναῖκα ἀπό τήν Σρί -Λάνκα,ἐπίσης στά ψηφοδέλτιά της φιγουράριζαν ὑποψήφιοι τῆς μαύρης φυλῆς καί ἴσως καί κάποιοι ἀκόμη ὁμοφυλόφιλοι (ποιός ξέρει ;),ἀφοῦ ἔχει ἀρκετούς ψηφοφόρους ἀπό τήν κατηγορία αὐτή καί τέλος ἔχουν ἐπανειλλημένως ἐκφράσῃ τήν συμπαράστασή τους,ἀλλά καί τήν ἰδιαίτερη λατρεία τους στό κράτος τοῦ Ἰσραήλ,αὐτό τό κόμμα νά τό χαρακτηρίζουν «ναζιστικό» ! 

Ἡ κυρία AliceWeidel,μέ ἰδιαίτερη χαρά σημειώνει στό Twitter της πώς συναντιέται μέ μουσουλμάνους ! 
Καί τό λένε καί τό διατυμπανίζουν ὅλοι,μά ὅλοι οἱ τῶν μμε,σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον ! 

Καί γιά νά καταλάβω (ἄν εἶναι δυνατόν κάτι τέτοιο !) οἱ Γερμανοί ...ἐθνικιστές,αὐτό εἶναι πού θέλουν γιά τό καλό τῆς χώρας τους; Μία πολυπολιτισμική χώρα,πού θά ἀποδέχεται τίς ...διαφορετικότητες καί θά ὑποστηρίζῃ ἐκείνους πού τούς κληρονόμησαν τό σύμπλεγμα ἐνοχῆς εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων ! ! !  

Daniel Rottmann, μέλος τῆς AfD in Baden-Württemberg
  Μά,αὐτό ἀκριβῶς δέν πιστεύουν καί κάνουν τά δύο μεγάλα κόμματα (αὐτά πού τούς ὑπέδειξαν καί ἐπέβαλαν οἱ ...νικητές ) πού μονοπωλοῦν τήν ἐξουσία στήν Γερμανία ἀπό τό 1946 καί μετά; Μήπως ἔχω χάσῃ ἐπεισόδια καί δέν τό ξέρω ! ! ! 

Ἡ κυρία AliceWeidel καί ἡ ἐπί 10ετίας σύντροφός της...
«Ἐμεῖς ὑποστηρίζουμε ΠΑΝΤΑ τό Ἰσραήλ ...»
Καί γιά νά καταλάβω,ἐπίσης,τί σημαίνει ναζί; Οἱ ὑποστηρικτές τοῦ Χίτλερ δέν εἶναι; Ὁ Χίτλερ δέν μιλοῦσε γιά Ἄρια φυλή; Δέν ἔλεγε γιά τούς ἑβραίους πώς εἶναι οἱ ἐχθροί τῶν λαῶν πού ἀπομυζοῦν τό αἷμα τους ; Καί ἄς μήν ἀναφερθῶ γιά τό ποιά ἦταν ἡ θέσις τους γιά τούς ὁμοφυλοφίλους...


Καί ἐν τέλει ἐκεῖνο τό : «Ein Nation, ein Volk, ein Führer» ( ἕνα ἔθνος,μία φυλή,ἕνας ἡγέτης), ποῦ ἀκριβῶς βρίσκεται μέσα στήν ἱδεολογία τοῦ AFD ; ! 

Κεντρικά τοῦ AFD στό Κίελο,βράδυ Κυριακῆς
Τελικῶς,αὐτό πού συμπεραίνω εἶναι πώς ἡ παγκόσμια σιωνιστική συνωμοσία πού ὁλοκληρωτικῶς ἐξουσιάζει,ὄχι ἁπλῶς τούς λαούς ἀλλά πρωτίστως ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΣ, ὅλη τήν ἀνθρωπότητα,δείχνει στά ἴσια τό προσωπεῖο της. Καί εἶναι τόσο πολύ ἄσχημο,τόσο φρικτό πού ἐξ ἀνάγκης πρέπει νά τό μετατρέψῃ σέ ὅμορφο ! Αὐτή τήν διαστρέβλωσι δέν εἶναι τώρα πού τήν πραγματοποιεῖ,ἀλλά πολύ,μά πολύ καιρό πρίν. Ἑκατό χρόνια,τοὐλάχιστον,ἡ ἀσχήμια σέ κάθε ἔκφρασιν τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν ἔχει ἐπιτύχει νά λάβῃ τήν θέσιν τοῦ ἀρχαἰου ἑλληνικοῦ : «ὡραῖον τε καλόν». Μέσῳ αὐτοῦ τοῦ ...παιχνιδιοῦ τοῦ μυαλοῦ δέν εἶναι καθόλου δύσκολον νά ἐπιτύχῃ κανείς καἰ τήν διαστρέβλωσιν λοιπῶν ἐννοιῶν.
  Ἄλλωστε τό βιώσαμε πρῶτοι μέ τήν ...ἀριστερή κυβέρνησιν τοῦ Chipra. Ἀπό τήν πολιτική του,τήν μετατροπή τοῦ ΟΧΙ σέ ΝΑΙ (δέν κουνήθηκε φῦλλο,προφανῶς ὁ λαός πίστεψε πώς ψήφισε ΝΑΙ),ἕως τά στελέχη τῆς κυβερνήσεώς του καί τούς βουλευτές του πού μᾶλλον παίρνουν βραβεῖο ἀσχήμιας ... 

Ἔτσι καί τό γερμανικό AFD,θά εἶναι τό ναζιστικό κόμμα τῆς Γερμανίας,πού θά λειτουργῆ ὡς τό φόβητρο ἐντός καί ἐκτός τῆς χώρας τους. Καί βεβαίως θά χρησιμεύσῃ καί γιά πολλά ἄλλα πού θά ἀκολουθήσουν...


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ «ΧΑΣΑΠΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Συμπέρασμα : Τέλος οἱ Πατρίδες,οἱ μεγάλες ἰδέες,οἱ ἐθνικιστικές φωνές. Ὁ πολυπολιτισμός καί τό ἐπέκεινα αὐτοῦ εἶναι τό τελικόν στάδιον τῶν σχεδίων τῆς ΝΤΠ καί προφανῶς εἶναι ἀποφασισμένοι νά μήν ἀφήσουν κανέναν νά τούς τό χαλάσῃ,μέ ὅ,τι σημαίνει αὐτό...

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου