" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Ναί,«θεομπαίχτης» ὁ Βελόπουλος,κατά τήν ἐπίσημον Ἐκκλησίαν,ἀλλά μόλις μία ἑβδομάδα πρό τῶν ἐκλογῶν τό κατάλαβε;


Το Πατριαρχείο «αδειάζει» Βελόπουλο: «Όποιος πλαστογραφεί διηγήσεις του Χριστού δεν ανήκει στο πλήρωμα της Εκκλησίας»


Ἕναν ὁλόκληρο μῆνα,ἀπό τίς εὐρῶ-ἐκλογές,ὅπου ὁ Βελόπουλος καί τό κόμμα του ἔπιασαν τά ποσοστά εἰσόδου στήν εὐρωβουλή καί ὅπως ὅλα δείχνουν καί στό ἑλλαδικό κοινοβούλιον,(σέ 7 ἡμέρες),ἡ ἐπίσημος ἐκκλησία δέν ἔβγαλε ἄχνα !Γιά νά μήν πῶ γιά πλέον τοῦ χρόνου,πού ἐπώλη τά «χειρόγραφα τοῦ Ἰησοῦ» ἀπό τηλεοράσεως,σ᾿ὁλόκληρον τήν ἐπαρχία καί τήν Ἀττικήν,χωρίς νά ἀκούσομεν οὔτε τό ἐλάχιστον ἀπό κάποιον ἐκπρόσωπον τῆς ἐκκλησίας,γιά αὐτήν τήν ἀνίερη πρᾶξιν ἡ ὁποία μάλιστα ὡς σκοπόν εἶχε τό κέρδος καί μόνον τό κέρδος !

Ποῦ βρισκόταν τόσον καιρό ἡ ἐκκλησία; Καί νά ἐρωτήσω καί κάτι ἀκόμη : Πόσοι ἡλικιωμένοι,στούς ὁποίους σέ μεγάλο βαθμό ἀπευθύνεται ὁ Βελόπουλος,θά μάθουν γιά τήν θέσιν αὐτή τῆς Ἐκκλησίας κατά τοῦ Βελόπουλου; Νά ὑποθέσω κανείς; Ναί,κανείς !Διότι καί νά τό ἀναφέρουν τά πορνοκάναλα,ξέρουν πολύ καλῶς πώς θά τό κάνουν, ὥστε νά περάσῃ ἀπό τά ψιλά στά πολύ - πολύ ψιλά,ἄρα στά ὡς μή ἀναφερόμενα !Δέν πειθόμεθα,λοιπόν γιά τό ὄψιμο ἐνδιαφέρον,προστασίας τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας,ἀπό ἀγύρτες,τσαρλατάνους καί θεομπαίχτες,ὅπως ὁ Βελόπουλος. Τώρα πού ἔγινε ,εἶναι ὡς μή γενόμενον.Ὁ Βελόπουλος αὐτό πού ἤθελε νά κάνῃ τό ἔκανε καί μάλιστα μέ τόν πλέον ἀποδοτικώτερο τρόπον  ! 
Ἄλλως τε ἔχει ἐπιλεγῇ γιά συγκεκριμένον λόγον καί θά παίξῃ τόν ῥόλον του ὡς τό Σύστημα ἔχει καθορίσῃ...Ὁ χρήσιμος τοῦ Συστήματος στήν σημερινή ἑλλαδική πραγματικότητα,ἔχει ὄνομα : Βελόπουλος

Βελοπούλου συνέχεια...Γι᾿ αὐτό,θά τόν ξεμπροστιάσῃ κανείς; 

Μέ τί ἔχει μπλέξει αὐτή ἡ χώρα;...

Ὅταν τό εἰλητάριον γίνεται...εἰλατήριο καί...ἐλατήριοἩ Πελασγική 

Τό πιό γελοῖον κράτος στόν κόσμον !


Αυτό λέγεται εξακρίβωση στοιχείων α λα γκρέκα. Και λέγεται επίσης διαχείριση επικίνδυνων εισβολέων α λα γκρέκα: ο τύπος έδωσε πεντακόσια διαφορετικά στοιχεία, δουλεύοντας τις υπηρεσίες ψιλό γαζί, αλλά αυτές τον άφησαν ελεύθερο για... ανθρωπιστικούς λόγους! 

Το πιο γελοίο κράτος στον κόσμο!

Ἁπό : Ἰνφογνώμων


Αὐτό τό χαρτί,τό μπακαλόχαρτο,ἔχει συνταχθῇ ἀπό κάποιους ὑπαλλήλους ἑνός ἀστυνομικοῦ τμήματος,ἔτσι ; Καί αὐτοί ὡς ...ὑπεύθυνοι,ἐκ τῆς θέσεώς τους, ὑπάλληλοι,εἶναι προφανῶς,ἰκανοποιημένοι μέ τά στοιχεῖα πού τούς ἐδόθησαν ἀπό ἕνα ἄτομο πού βρέθηκε στήν χώρα αὐτή,παρανόμως ! Τόσο ἰκανοποιημένοι,πού συνέταξαν ἕνα ...ἐπίσημο ἔγγραφο,μέ τήν σφραγίδα τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου; 

Καί ἀναρωτιέται,ὁ κάθε ἔνας πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας,ὁ πολίτης πού πληρώνει τούς φόρους του (γιά νά μποροῦν αὐτοί οἱ ὑπάλληλοι νά διατηροῦν τίς θέσεις τους καί τό μηνιάτικο πού πέφτει βρέξει -χιονίσει),οἱ πολίτες πού τηροῦν στό ἀκέραιον τάς ὑποχρεώσεις τους,ἀπό τό πραγματικῶς πενιχρό τους εἰσόδημα,αὐτοί οἱ πολίτες λοιπόν ἀναρωτιοῦνται τί εἴδους ὑπηρεσίες προστασίας τούς παρέχουν τέτοιοι ὑπάλληλοι; Πόσο ἀσφαλεῖς μποροῦν νά νοιώθουν; Καί ἐν τέλει γιατί τούς πληρώνουν βρέ ἀδερφέ ; 

Ἀλλά ὑπάρχει καί μία ἄλλη ὁπτική τοῦ θέματος,διότι δέν εἴμαστε λίγοι αὐτοί πού ἔχουμε ἀντιμετωπίσῃ τήν ...εὐσυνειδησία τῶν ὑπαλλήλων αὐτῶν,ὅπως λόγου χάριν γιά τήν παραλαβή ἐγγράφου πού καλεῖ γιά πλήρωσι θέσεως δ΄ ἀναπληρωματικοῦ σέ ἐκλογικό τμῆμα,ζητήθηκαν τόσα στοιχεῖα ἀπό τόν παραλήπτη,λές καί ἐπρόκειτο γιά μάρτυρα πού ἐξεταζόταν σέ δίκη ! ! ! 

Νά ὑποθέσω,γιά ἀκόμη μία φορά,πώς ὑπάρχουν ἐντολές,αὐτή ἡ ἀντιμετώπισις,νά ἀφορᾷ μόνον τούς «μετανάστες» ; Γιατί ἐάν δέν ἰσχύει αὐτό,νά ξέρουμε τήν ἑπομένη,ὅταν μᾶς ζητηθῇ ἐξακρίβωσις στοιχείων,νά ξεφουρνίζουμε ὅτι μᾶς ἔρθει στό μυαλό. Καί βεβαίως,νά ἔχουμε τήν ἀπαίτησιν νά θεωρηθοῦν ἐπίσημα στοιχεῖα ! Αλλως τε ὑπάρχει τό προηγούμενον,μέ τό ἀνωτέρῳ ἔγγραφον,ἔτσι δέν εἶναι; 

Υ.Γ. Βρέ παιδί μου,καί μόνον τήν φάτσα του πού βλέπεις ...«ἀγριεύεσαι»...


Ἡ Πελασγική

Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

Κι᾿ἄλλο βραβεῖο γιά τόν Ἀλιέκσι καί τόν Ζόραν !


Ὅσο τόν λέμε προδότη, τόσο περισσότερα βραβεῖα θά τοῦ δίνουν !


Τό βραβεῖον αὐτοῦ τοῦ πολύ ...χρησίμου τῆς ΝΤΠ,τοῦ Günter Verheugen, πῆραν ὁ Ἀλιέκσι καί ὁ Ζόραν.


Βασικῶς,τά διεπιστευτήριά του,τά ἔδωσε ὁ liberal ἀριστεράντζας (ἐννοεῖται),μέ τίς ένέργειές του στό θέμα τῆς διερύνεσεως τῆς Ε.Ε. Καί ἀπό τήν θέσιν αὐτήν,ἄσκησε πιέσεις πρός τούς πολίτες,μέσῳ παρεμβάσεῶν του,τῶν κρατῶν (κυρίως τοῦ πρώην ἀνατολικοῦ μπλόκ) πρός ἐκλογή σοσιαλ(η)στικῶν,ἀριστερίστικων κυβερνήσεων οἱ ὁποῖες,ὅπως ἔλεγε,θά ὁδηγοῦσαν πιό γρήγορα τίς χῶρες στήν ἔνταξιν !


Τριγυρνοῦσε μέ μία γκόμενα (δ/ντρια τοῦ γραφείου του),σέ παραλίες γυμνιστῶν,ὁ κακάσχημος γεροξοῦρας,ἐκφραστής ἀπόλυτος τῆς νεοταξίτικης «νεο-ἀριστερᾶς» : Πολιτιστικός Μαρξισμός : Ἡ καρδιά τοῦ ἠθικοῦ ξεπεσμοῦ μας


Γι΄αὐτό καί ἐτιμήθη ! 

Τιμές  ( γιά τόν ἐν λόγῳ) ἐδῶ

Γερμανία  : Ιππότης Διοικητής του Τάγματος Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Εξωτερικές τιμές 
Εσθονία  : 1η τάξη του Τάγματος του Σταυρού της Terra Mariana
Λετονία  : 1η τάξη του Τάγματος των Τριών Αστέρων
Σλοβακία  : Μεγάλος Σταυρός (ή 1η τάξη) του Τάγματος του Λευκού Διπλού Σταυρού (2004) 
Τσεχική Δημοκρατία  : 1η τάξη της τάξης του λευκού λιονταριού (2016) 

Τώρα γιατί παίρνουν,αὐτοί πού παίρνουν ἀπό δαύτους,τά βραβεῖα καί τίς τιμές,δέν χρειάζεται νά ποῦμε καί πολλά,ὅλοι καταλαβαίνετε...

Υ.Γ. Βρέ,πώς μοῦ θυμίζουν τά χείλη του,τόν Καιρίδη ! Μία συνομοταξία εἶναι αὐτά τά ὅντα. Καί ὅλοι ΚΑΚΑΣΧΗΜΟΙ ... Φαντάζομαι άντικαθρέφτισμα τῆς ἐσωτερικῆς βρώμας καί δυσωδίας τους...Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Αὐτόν τόν ξέρετε; Τήν θέσιν του,μήπως ;

Καί στό βάθος ἡ ...ἑπτάφωτος  ! 
Τό ξέρατε πώς ὑπάρχει θέσις,στό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν,Εἰδικοῦ Ἀπεσταλμένου γιά τήν καταπολέμησιν τοῦ Ἀντισημιτισμοῦ ; Ὄχι; Καί ἐμεῖς μόλις τό μάθαμε,ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐκδηλώσεως πρός τιμήν τῆς πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ,ἐν Ἀθήναις.ἠ ὁποία ἀποχωρεῖ λόγῳ ὁλοκληρώσεως τῆς 5ετοῦς θητείας της.

Ὁ εἰδικός ἐπί τῆς καταπολεμήσεως τοῦ ἀντισημιτισμοῦ,τοῦ ΥΠΕΞ,εἶναι ὁ Δρ. (ναί παρακαλῶ,δόκτωρ ! Ἔτσι εἶναι,πρέπει νά ἔχεις ντοκτορά γιά τέτοια θέσιν ! ! ! ) Εὐστάθιος Λιανός-Λιαντῆς ! Καί πότε ὁρίσθη ἐπί τῆς θέσεως αὐτῆς,ὁ ἐν λόγῳ ; Μόλις πρό 2 μηνῶν :

Η Ελλάδα ορίζει ειδικό απεσταλμένο για τον αντισημιτισμό

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διόρισε την Τετάρτη τον πρώτο Ειδικό Γραμματέα Αντισημιτισμού και Καταπολέμησης του Ολοκαυτώματος.

Ο Λιανός είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA), τον διεθνή και διακυβερνητικό οργανισμό κατά του αντισημιτισμού.


Ο Γραμματέας έχει συνεργαστεί για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, την Εκκλησία της Ελλάδας, τα αρχαία Πατριαρχικά Βήματα της Ανατολής και άλλες θρησκευτικές αρχές.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στον Οικουμενικό Πατριάρχη...Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε την αποστολή της κατάργησης κάθε αντισημιτικού στερεότυπου και τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των παραγόντων του χριστιανισμού και του ιουδαϊσμού που ο Οικουμενικός Θρόνος έχει συνειδητοποιήσει σε όλο το υπουργείο μέσω διαθρησκειακού διαλόγου και πολλών άλλων πρωτοβουλιών κοινής δράσης
 Τόνισε επίσης ότι ήταν πρόθυμος να αναλάβει συντονιστική δράση στον χριστιανικό κόσμο προκειμένου να εξαλείψει την κοινωνική παθογένεια του αντισημιτισμού και να διατηρήσει τη δέσμευση να καταπολεμήσει κάθε αρνητική προκατάληψη και δίωξη στο όνομα της θρησκείας.

Ομιλία Προέδρου της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην IHRA κατά τη Διάσκεψη για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού


«Όσοι από εμάς συμμετείχαμε στη μελέτη του φαινομένου του αντισημιτισμού, βλέπουμε ότι όχι μόνο ο κοινωνικός αυτός ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται και να μολύνει όλο και περισσότερους ανθρώπους ανεξάρτητα από την κοινωνική κατάσταση και την ηλικιακή ομάδα, αλλά μεταμορφώνεται ασταμάτητα σε ήπιες ή περισσότερο επιθετικές μορφές, ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τις εθνικές, πολιτικές ή θρησκευτικές ομάδες όπου το φαινόμενο μεγαλώνει...»

...Οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, αν και με καθυστέρηση, υιοθέτησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά του αντισημιτισμού και τη στρέβλωση των ιστορικών γεγονότων που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι τα μέτρα αυτά είναι μάλλον ανεπαρκή.

...ήρθε η ώρα να δούμε μια κοινή, ισχυρή Διακήρυξη κατά του αντισημιτισμού από τους ηγέτες των τριών μεγάλων χριστιανικών ονομασιών της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ένα κείμενο που να διαβάζεται σε όλα τα χριστιανικά μέρη λατρείας και διαδίδεται μέσω των δικτύων μέσων ενημέρωσης των Εκκλησιών σε όλους τους πιστούς.


Νά ὑποθέσω πώς σ᾿αὐτό τό πλαίσιο,ὁ ἐν λόγῳ,συμμετέχει στήν :

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ὀρθοδοξίας  (διαβᾶστε σχετικῶς)

Καί συνεχίζει ὁ κύριος Λιανός-Λιάντης,μέ τά ἀποτελέσματα πού εἶχαν στόν ἑλλαδικό χῶρον :

Στην Ελλάδα, τα τελευταία είκοσι χρόνια, καταφέραμε να συντονίσουμε όλα τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα έτσι ώστε οι ενέργειές τους να δώσουν ένα ισχυρό και διαρκή αποτέλεσμα, ειδικά όσον αφορά τη νομοθεσία, την πρακτική εφαρμογή και την εκπαίδευσή της.Η ίδρυση του Μουσείου Ελλάδος του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη το 2018,υπῆρξε ορόσημο.
Η αποστολή του μουσείου βασίζεται σε τρεις πυλώνες :
  • να αποτίσουμε φόρο τιμής στους Έλληνες-Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
  • να γιορτάσουμε τα 2.000 χρόνια μιας από τις αρχαιότερες εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη 
  • να εμπνεύσουμε τις μελλοντικές γενιές να καταλάβουν ότι τα μαθήματά μας από το παρελθόν μπορεί να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε το μέλλον μας 
Αύτός πού ἀναρωτιέται ἄν τό κράτος του Ίσραήλ ἔχει δικαίωμα νά ὑπάρχῃ εἴτε εἶναι τόσο ἀνόητος γιά νά δῇ ὅτι στήν πραγματικότητα συναινεῖ στήν πραγματοποίησι ἑνός νέου Ἄουσβιτς εἴτε συνειδητᾶ στοχεύει σ᾿ἕνα νέο Ἄουσβιτς. Τό Ἰσραήλ,ἕνα κράτος πού δημιουργήθηκε ἀπό τίς στάχτες τοῦ Ὁλοκαυτώματος,συνεχἰζει νά ὑπάρχει ὡς ἡ τελευταἰα γραμμή ἀνασχέσεως,γιά τούς ἑβραίους,σ᾿ ἕναν σκληρά ἀντισημιτικό κόσμο.
 Ο αγώνας ενάντια σε μια τέτοια πολιτική, πνευματική και ηθική παρακμή πρέπει να γίνει μια πανευρωπαϊκή υπόθεση πριν είναι πολύ αργά ".

Καί ὅντως ἔχει γίνῃ μία «πανευρωπαϊκή ὑπόθεσις»


European Parliament Working Group on Antisemitism

Διαβᾶστε καί περί IHRA (Διεθνῆς συμμαχία γιά τήν μνήμη τοῦ ὁλοκαυτώματος)

Ἀντιπρόσωποι τῆς IHRA,στήν Αὐστραλία
Σοσιαλισταρᾶς καί κάτι σέ ...Γιούνκερ... (ΕΔΩ)
«The future we are shaping now, is the past that we will share tomorrow.» (πρώην πρωθυπουργός Σουηδίας Γκόραν Πέρσσον)
Τό μέλλον πού διαμορφώνουμε τώρα εἶναι τό παρελθόν πού θά μοιραστοῦμε αὔριο

IHRA Ἑλλάδα

Ἀπό ἐκδήλωσιν στήν Θεσσαλονίκη (ἀλλοίμονον...)

φωτό
Στήν Ἀθήνα γιά τά 70 χρόνια...

φωτό
Μνημεῖον ὁλοκαυτώματος,τῇ παρουσία τοῦ Δρ. Εὐσταθίου Λιανοῦ Λιάντη ΚΑΙ στά Τρίκαλα (ἐδῶ)


Βρέ,τί γίνεται,ὄχι μόνον στόν τόπο μας ( γιά πόσο,ἀκόμη, θά εἶναι «μᾶς »),ἀλλά παγκοσμίως,μέ δαύτους ! 
Ἀπορῶ,ὑπάρχει περίπτωσις νά γλυτώσουμε ; ! ! ! 

Πηγαίνετε νά ψηφίσετε,πηγαίνετε. Καί τό πιό ἀστεῖον,νά νομίζετε πώς διά τῆς ψήφου σας μπορεῖτε κάτι νά ...ἀλλάξετε ! 


Υ.Γ. Ἐάν ὁ ἐν λόγῳ σᾶς θυμίζει αὐτόν :Καμμία σχέσις. 

Ἤ μήπως...


Υ.Γ.2 Νά δώσω ἀκόμη ἕναν συσχετισμό;Μπορεῖ κάποιοι νά στεναχωρηθοῦν ἀλλά δέν πειράζει,ὅλα πρέπει νά λέγονται,ἔτσι δέν εἶναι;
Ὁ ἐν λόγῳ διαθέτει δύο ἐπίθετα.Γιατί ἄρα γε;Νά δοῦμε τό δεύτερο,τό Λιαντῆς ;Σᾶς θυμίζει κάτι ἔτσι;Νά προσθέσουμε καί τἠν ...ὕποπτη κατἀληξιν σέ -ίνης; 
Ναί,Λιαντίνης ! 
Ἕ, λοιπόν πάντα ἤμουν πολύ ...ὑποψιασμένη μέ τόν μακαρίτη καθηγητή...Ἡ Πελασγική 

«Ἡ Εὐρώπη ἀνήκει στούς Εὐρωπαίους»


Δέν τό εἶπε κάποιος ἀκροδεξιός,δέν τό εἶπε κάποιος φασίστας,δέν τό εἶπε κανένας ῤατσιστής...

Τό εἶπε ὁ Πνευματικός καί Θρησκευτικός ἡγέτης τοῦ Θιβέτ,ὁ Δαλάϊ Λάμα καί μάλιστα δύο φορές μέσα σέ ἐννέα μῆνες.


Πέρσι ἦταν στό Μάλμοε τῆς Σουηδίας καί προσφάτως σέ συνέντευξίν του στό BBC


Dalai Lama says ‘Europe belongs to the Europeans’ and suggests refugees return to native countries


«Ἀλλιῶς θά γίνῃ μουσουλμανική ἤ Ἀφρικανική» :Καί τά εἶπε κάποιος τοῦ ὁποίου ἡ χώρα ἔχει βιώσῃ στήν πιό σκληρή μορφή τοῦ τί σημαίνει εἰσβολή,ξένη κατοχή καί προσπάθεια ἀλλοιώσεως τῆς ἐθνοφυλετικῆς της ὑποστάσεως (γενοκτονία)...

Γι᾿αὐτό ἡ ἀξία τῶν λεγομένων τοῦ Δαλάϊ Λάμα εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη ! 


Ὅσον ἀφορᾷ τούς ὁπαδούς τῆς «πολιτικῆς ὁρθότητος»,μποροῦν νά πᾶνε νά ...Διαβᾶστε : ΘιβέτἩ Πελασγική 

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Τόσον ...πολύτιμη εἶναι ; !


Τήν ἔκανε,ἀπό καθαρίστρια τοῦ Δήμου Θεσ/νίκης, Δ/ντρια τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου στήν Θεσ/νίκη,
ὑφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης
ὑποψήφια δήμαρχο Θεσσαλονίκης...

Τώρα τήν ἔχρισε ὑποψήφια βουλευτή στήν Α΄Θεσσαλονίκης.

Πόσο πολύτιμη,τέλος πάντων εἶναι ἡ κυρία; Γιατί τέτοια ἐμμονή νά λάβῃ ἀξίωμα; Τί ἔχει προσφέρῃ πού τήν ἔχει καταξιώσῃ ὥστε νά ἀποδεικνύεται ἡ χρησιμότης της στήν ἑλλαδική κοινωνία;

Ξέρετε πώς περιγράφεται στό βικιπαίδεια;

Η Κατερίνα Νοτοπούλου είναι Ελληνίδα πολιτικόςἌκου πολιτικός ἡ Νοτοπούλου !


Καί συνεχίζει τό «βαρύ καί πλούσιον» βιογραφικό της :

Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας...αποτελεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος,Διετέλεσε μέλος της αυτοδιοικητικής παράταξης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Το 2012 προσλήφθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Από το 2016 έως το 2018 ήταν προϊσταμένη του γραφείου της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα,στις 29 Αυγούστου 2018, διαδέχτηκε τη Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά στη θέση της υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019 (ἐδῶ)

Μιλᾶμε γιά ΤΟ βιογραφικό ! Κάτι σάν τοῦ Νάσου Ἠλιόπουλου,ἕνα πρᾶγμα...Ἀλλά ἐδῶ ὑπάρχει καί κάτι ...βαθύτερο ...

Ἀποκάλυψη βόμβα γιά μητέρα Νοτοπούλου:Μέ ποιόν συριζαῖο εἶναι ζευγάρι; 

Καί τῆς γύρισε τήν χάριν ἡ κόρη,ὅταν πάτησε τό πόδι της στό ὑπουργεῖον Μακεδονίας -Θράκης :

Διόρισε την μητέρα της στο Δημόσιο

Ἤ μήπως νά πάῃ τό μυαλό μου στήν λαϊκή ῥῆσιν : πλούσια τά ἐλέη τῆς...


Τί νά πῶ; Αὐτά τά 45 χρόνια τῆς μεταπολιτεύσεως,ἔχουν κάνει ἀνεπανόρθωτη ζημιά. Δέν ἐλπίζω πλέον σέ τίποτα.Καμμία ἐλπίς,κυριολεκτικῶς !

Καλά νά πάθουμε ...Ἡ Πελασγική

Τά ἀργύρια τῆς ῥουφιανιᾶς ...

Γιατί τά πράγματα μέ αὐτόν δέν εἶναι καθόλου ἁπλά... 

φωτό ἀπό τήν ἰστοσελίδα του.Καμαρώνει γιά τούς γονεῖς του πού ὁψίμως πῆραν τά βουνἀ,ἀλλά γιά πρό τοῦ 1944 μοῦγκα...

Οἱ δοσίλογοι τῆς Κατοχῆς : Ὁ Γεώργιος Σημίτης  καί «οἱ Καπάτσοι» 

Ἀεροδρόμιο Φρανκφούρτης : ἀπό ἀριστερά,Γιῶργος Κίσσονας,Σημίτης,Ἀνδρέας,Μάκης Παπασταύρου ( τῆς γνωστῆς οἰκογενείας ; ΕΔΩ) καί ἡ φωτό ἀπό τήν σελίδα τοῦ Σημίτη ἐδῶ

Καί τό κακό μέ τόν Σημίτη,συνεχίζεται : 

Θέλοντας νά δικαιολογήσῃ τήν ῥουφιανιά του,γιά τήν συνάντησιν μέ τόν Πάϊατ,τό γραφεῖο του ἀνακοίνωσε πώς :

«...η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του κ. Πάιατ και με αφορμή την τελευταία αρθρογραφία του πρώην πρωθυπουργού για τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις αναφορές που είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός για τον Αμερικανό πρέσβη.» (έδῶ)

Τί ἀκριβῶς ἔλεγε στήν τελευταία ἀρθρογραφία του;

«Η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων μετά τις εκλογές είναι αναγκαία. Ο κίνδυνος επεισοδίων με αρνητικές επιπτώσεις θα είναι υπαρκτός, εάν δεν προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, όχι πάντα ευχάριστες ίσως, αλλά που κατοχυρώνουν την ειρήνη στην περιοχή»(ἐδῶ)

Καί γιά ποία ἀναφορά τοῦ Πάϊατ πρόκειται;

 Πάϊατ «... τα ενεργειακά ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη συνεργασίας, ένα win-win, σε αντίθεση με έναν οδηγό για συγκρούσεις...»(ἐδῶ)

Μάλιστα...

Νά θυμηθοῦμε τώρα τήν ἐξέλιξιν στήν ὑπόθεσιν «Ἴμια»,τίς γκρίζες ζῶνες καί τά εὐχαριστῶ τίς ΗΠΑ;
Ὅπως βεβαίως δέν ξεχνοῦμε πώς :

ΠΡΩΤΟΣ ο Σημίτης, απο το ’96 οργάνωσε την προδοσία της Στρογγύλης ! Απαγόρευσε με νόμο να κατοικηθουν τα μικρά νησιά από Έλληνες! 

Στρογγύλη ἔ ;


Καί νά ὑποθέσουμε πώς οἱ «ὄχι πάντα εὐχάριστες λύσεις»,κατά τόν Σημίτη, θά εἶναι γιά ἀκόμη μία φορά εἰς βάρος μας;
Μήπως μετά τίς ἐκλογές ἔρθει μία νέα συμφωνία λιμνῶν,μέ τήν σύμπραξιν ΝουΔου-Κιναλ ;

Μία νέα τριπλέτα σέ ἀναλογία ἐκείνης τῶν Ἀλιέκσι-Καμμένωφ-Πάκης Συμφωνία λιμνῶν,Κούλης-Φώφη-Ἀαρών Ἀβουρί/Σημίτης/Βεντούρα Διχοτόμησις Αἰγαίου ! ! !


Καί νά φανταστῶ πώς οἱ παρεμβάσεις,τοῦ μέχρι ἐχθές ἐξαφανισμένου Σημίτη,ἔχουν ὡς ἀντίδωρον κάποια ἐξέχουσα θέσιν,κοινῶς ἀποδεκτή ; Νά ποῦμε,μία πολύ ἐξέχουσα θέσιν ὅπως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας;

Πολύ τό φοβοῦμαι καί αὐτό...Δέν τελειώνεις εὔκολα μέ αὐτούς,εἴπαμε : κατσαρίδες !

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΑΤ-ΣΗΜΙΤΗ… Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ!

Βλέπεις,τά ἀργύρια τῆς ῥουφιανιᾶς πρέπει νά εἶναι ἀκριβά ! Καί ὅταν πρόκειται γιά ἔναν σημίτη...

Ἕνα μικρό μαῦρο καπελάκι φταίει γιά τό : Σημίτης καί τήν κακή μας τύχη !

Σημίτης <γαλλική sémite <μεσαιωνική λατινική < Sem ελληνιστική κοινή < Σήμ εβραϊκή, שם (Šēm, γιος του Nώε)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ…

ΣΗΜΙΤΗΣ
- Το πραγματικό του όνομα είναι Σιμιτσί Χαρούν, Ααρων Σαμουηλ και έγινε Ααρων Σημίτης
- Ο γάμος της κόρης του έγινε στην Εβραϊκή Συναγωγή, όπου απαγόρευσε την είσοδο των δημοσιογράφων
- Το οικογενειακό επώνυμο του Σημίτη είναι Βεντούρα. Ο Βεντουρα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΚΚΕ.
- 1995 ὁ Σημίτης ἦταν ὑπουργός Οἰκονομίας καί ἡ ἐφημερίδα «τό ὄνομα» ἀποκάλυψε ὅτι ἦταν μέλος τῆς μυστικῆς ἐβραϊκῆς ὀργάνωσης «offer brothers». (ἀπό ἐδῶ)

Μία σχέσιν τοῦ Κούλη μέ τούς Βεντούρα πού δέν μποροῦμε νά παραλείψουμε τήν ἀναφορά της, ἀφορᾶ τήν «ἀγαπημένη θεία τοῦ Κούλη Μητσοτάκη»,τήν Εὐαγγελία  Γεωργιάδη,ἡ ὁποία τό 1942 εἶχε πάρει ὑπό τήν προστασία της,παρουσιάζοντάς την ὡς κόρη της,τήν 6χρονη ἑβραιοπούλα Ὑβέτ Βεντούρα ! Τήν ἱστορία τῆς «ἀγαπημένης θείας του»,ἡ ὁποία ἔχει τόν τίτλον τῶν «Δικαίων τῶν Ἐθνῶν», τήν εἶχε παρουσιάσει ὁ ἴδιος ὁ Κούλης σέ ἐκδήλωση γιά τό ὁλοκαύτωμα πρό 2ετίας στήν Θεσσαλονίκη.

«Η ιστορία αυτή είχε αίσιο τέλος. Διότι, οι γονείς της Υβέτ – Μπιάνκα και Ραφαήλ Βεντούρα – κατάφεραν να σωθούν, ζώντας σε ένα ανήλιο υπόγειο στα Σεπόλια υπό την προστασία της οικογένειας Σφακιανάκη. Ο μικρός αδελφός της Υβέτ, Ιωσήφ Βεντούρας, επίσης ένα «κρυμμένο παιδί της κατοχής», διασώθηκε από την οικογένεια Πετρόχειλου στην Εκάλη. Και έτσι, μετά την απελευθέρωση η οικογένεια Βεντούρα ξανάσμιξε με την Υβέτ».  (ἐδῶ)


Γιά τήν οἰκογένεια Βεντούρα τοῦ Ἰακώβ-Ζάκ ( Ο Ζακ Βεντούρα του Σαµουήλ (1899-1944) ήταν εβραϊκής καταγωγής, δηµοσιογράφος και πολιτικός. Διετέλεσε στέλεχος του ΣΕΚΕ, γραµµατέας της ΟΚΝΕ και βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ το 1926 με το Ενιαίο Μέτωπο Εργατών Αγροτών & Προσφύγων. Υπερασπίστηκε τα δικαιώματα της Εβραϊκής κοινότητας. Εξαιτίας της καταγωγής του συνελήφθη από τους Γερμανούς και στάλθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς όπου και εξοντώθηκε στο Ολοκαύτωμα.-ἐδῶ-) ἐννοεῖται κομμούνια ὅλοι,διασκορπισμένοι σ᾿ὅλη τήν ἐλλαδική -Κέρκυρα,Θεσ/νίκη,Ἀθῆνα,Κρήτη- ἐάν θέλουμε διαβάζουμε ἐδῶ.

Γιά τόν κλάδο τῆς Κερκύρας,ἀπ᾿ὅπου καί ἡ καταγωγή τοῦ Νικολάου Βεντούρα,χαράκτης,ζωγράφος, διαβἀζουμε :

«από αρχοντική οικογένεια της ευρύτερης περιοχής της Βενετίας, Veneto, συμπεριλαμβάνονται στο Libro d'Oro και εγκαταστάθηκαν στο νησί γύρω στα 1730. Μάλιστα μία από τις προγόνους του υπήρξε η συγγραφέας Isabella Teotochi (σημ. Πελασ.  Θεοτόκη τῆς ἐκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως οἰκογενείας Θεοτόκη) Albrizzi και μεγάλος θείος του ο Ιωάννης Καποδίστριας

Καμαρώνει ἡ οἰκογένεια Σημίτη,στίς πολυτέλειες τῆς Φρανκφούρτης,τό 1960.Στενές οἱ σχέσεις,πάντα,μέ τούς γερμαναράδες...Ἀπό τήν σελίδα του ἐδῶ

Υ. Γ.  Ὁ πατήρ Σημίτης,Γεώργιος εἶχε στενές φιλικές σχέσεις μέ τόν Πρίγκηπα Νικόλαο. Μάλιστα ὁ Πρίγκηψ ἔγινε καί νονός τοῦ μικροῦ Κωστάκη Σημίτη,ἄν δέν τό ξέρετε...

Την περίοδο 1940 - 1946 διετέλεσε καθηγητής του εμπορικού δικαίου στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Επίσης διετέλεσε πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς (1932 - 1941), νομικός σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας και του εμπορικού επιμελητηρίου Πειραιώς...( ἐδῶ)

Δέν θά ἔλεγε κανείς πώς κακοπερνοῦσε στήν κατοχή ἡ οἰκογένεια....
Ἔ μετά πῆρε τά βουνά,διότι φαίνεται πώς πίστεψε καί αὐτός ὅτι τά κομμούνια θά πάρουν τά πραγματα στά χέρια τους. Δέν τούς βγῆκε ἀλλά δέν κακόπεσαν. Ἡ οἰκογένεια πηγαινοερχόταν στήν Γερμανία ( εἴπαμε στενές οἱ σχέσεις πάντα...) καί ἀφοῦ καλοσπουδάσαν τά παιδάκια τους,τά καλοπάντρεψαν ἔπεσε καί ἡ ...κακιά δικτατορία,ἐπέστρεψαν στήν Ἑλλάδα ὅπου τό 1978 ὁ πατήρ Σημίτης ἀπεδήμησε στόν Κύριό του...

 
Ἡ Πελασγική

Ἀπό τούς πιό ἐπιτυχεῖς τίτλους !


Ποιός ξέρει τί ρουφιάνεψε πάλι...


Ἀπό τόν Διηνέκη,φυσικά ! 

Ε Δ Ω 

Καί μία φωτό ἀπό ἐμένα...


Ἡ Πελασγική 

Ἴδιο σκηνικό !

12 Ἰουλίου 1974

Τό Παγκόσμιο Ἐξουσιαστικό Σύστημα,τό ἔχουμε ξανά-εἰπεῖ,δέν πρωτοτυπεῖ διόλου. Μένει πιστό στίς ἴδιες καί ἐπιτυχεῖς συνταγές ! Καί οἱ μαριονέτες τους,ἐν προκειμένῳ οἱ πολιτικάντηδες τῆς ἑλλαδικῆς,ἀκολουθοῦν ἄνευ οὐδεμίας ἀντιδράσεως,τάς ἐπιταγάς τῶν ἀφεντάδων τους...

2 Ἰουλίου 1974,μόλις εἴκοσι ἡμέρας πρό τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στήν Μεγαλόνησον καί ἐνῶ οἱ ἐλληνοτουρκικές διπλωματικές ἐπαφές ἔχουν μπῇ στήν ἡμερισίαν διάταξιν,πλέον τοῦ μηνός : 

φωτό
Ποιό εἶναι τό κύριον συστατικόν τῆς γνωστῆς συνταγῆς; Ἡ τουρκική θρασύτης,ἡ ἀδιαλλαξία πού χαρακτηρίζονται,ὅπως ἀναφέρει τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος Μακεδονία,κατά τούς διπλωματικούς παρατηρητές  «τό περίεργον τῶν τουρκικῶν προτάσεων» ! 

Καί τί ἔλεγαν αὐτές ; 

«θά περιελαμβάνοντο ὅλα τά ζητήματα τά σχετικά μέ τάς τουρκικάς καί ἐλληνικάς μειονότητας εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία,ὅλα τά ζητήματα τά ἀφορόντα εἰς τό Αἰγαῖον πέλαγος καί ὅλα τά ζητήματα τά ὁποῖα δυνατόν νά συμβάλουν εἰς τήν ἐκτίμησιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο χωρῶν» ! 

Γιά μειονότητα ἐλληνική στήν τουρκιά,τί λόγος νά γίνεται ἄρα γε; ! ! ! Ἄρα,αὐτοσκοπός τῶν τουρκαλάδων ἦταν ἡ Θράκη. Γιά τό Αἰγαῖον,τά γνωστά καί σήμερα...Τέλος ποιά εἶναι ὅλα τά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τίς δύο χῶρες πέραν τῶν προαναφερομένων ; Βεβαίως ἡ Κύπρος τί ἄλλο; 

Σᾶς θυμίζουν αὐτά πού βιώνουμε σήμερα; Ναί,ναί ! Ἡ διαφορά εἶναι πώς στήν Κύπρον ὑφίσταται μία τουρκική κατοχή τοῦ 40 % ἐδῶ καί 45 χρόνια,μέ ὅτι σημαίνει αὐτό ὡς ἐπέκεινα ἀκόμη καί γιά τούς ἴδιους τούς Κυπρίους...Καί βεβαἰως ἡ κατάστασις στήν Θράκη μας ὅπου τά πράγματα εἶναι ἄκρως ἀνησυχιτικά πλέον,μέ τούς τουρκαλάδες νά κυριαρχοῦν σέ Κομμοτηνή καί Ῥοδόπη (πιθανῶς νά δοῦμε στίς ἐκλογές καί ἐκλεγμένους τουρκόφαρες ἐν τῷ ἑλλαδικόν κοινοβούλιον. 

Καί στίς δύο περιπτώσεις,ἡ τουρκιά εἶναι σίγουρη πώς ἔχει τό πάνω χέρι. Καί ἐάν οἱ ἡμέρες ἐκεῖνες τοῦ '74,ἔφεραν τήν διχοτόμησιν τῆς Μεγαλονήσου,φαντάζεται ὁ καθείς περί ποίας διχοτομήσεως γίνεται λόγος σήμερα ! Μόνον πού σήμερα τό ἔχουν ἀλλάξῃ,σήμερα δέν τό ὁνομάζουν διχοτόμησιν ἀλλά win- win !

Ναί,καἰ πάλιν μέ παρασκηνιακούς «πρωταγωνιστές» τά ...ἀμερικανάκια ! Ἔμ τζάμπα πῆγε καρεκλάτος στήν συνάντησιν τοῦ Μοντρέ,ὁ ἐσχατόγερος ἑβραιόφαρας Κίσσινγκερ ; ...

Καί στό Καράκας ἐψήφιζαν τά 12 μίλια γιά τό Διεθνές Δίκαιον τῆς θαλάσσης : 

φωτό
Στίς 12 Ἰουλίου 1974...

Ἐννέα ἡμέρες μετά καί ἐνῶ : 

φωτό
Καί τήν ἐπομένην πού ὁ Σίσκο βρέθηκε στήν Ἄγκυρα καί τῆς σταθερᾶς στάσεως τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ γιά τήν Κύπρον : 

φωτό
Ἔτσι ἡ Κύπρος στίς 28 Ἰουλίου 1974 :


Καί μετά ἦρθε ἡ ...ἀποκατάστασις τῆς δημοκρατίας καί οἱ ...σωτῆρες μας ! 


Καί ἡ Κύπρος τό βίωσε μέ τόν πιό ...ἰδεώδη τρόπον ! ! ! 

Καί ἔτσι ἔγινε μέχρι τίς ἡμέρες μας. Γιά τήν συνέχειαν,ποιός ξέρει; Μπορεῖ νά εἶναι καί θέμα ἡμερῶν νά τό μάθουμε...


Ἡ Πελασγική