" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Ἡ κατάντια ἑνός λαοῦ ...


Ὅσες φορές καί νά τό λέμε,τό γράφουμε,τό ἀναλύουμε πάντα τό συμπέρασμα εἶναι τό ἴδιο :ἕνας τόπος γιά νά πάῃ μπροστά,νά προκόψῃ,νά ἀναπτυχθῇ,νά καταστῇ ἰσχυρός καί ἄξιος σεβασμοῦ ὁ πρῶτος καί κύριως παράγων εἶναι οἱ πολίτες του. Πολίτες πού πρέπει νά διακρίνονται,στήν πλειοψηφία τους,ἀπό τήν ἀνάλογον Παιδεία,μόρφωσιν,νά διαπνέονται ἀπό Ἀξίες καί ἐθνικά ἰδεώδη. Ὅταν συμβαίνει αὐτό τότε φυσιολογικῶς καί λογικῶς οἱ κυβερνῶντες του δέν θά μποροῦν παρά νά πλησιάζουν,σέ μεγάλο βαθμό,τά χαρακτηριστικά αὐτοῦ τοῦ πολίτου. Κάτι πού στήν Ἑλλάδα,δυστυχῶς ὄχι μόνον τά τελευταῖα 45 χρόνια (μεταπολιτεύσεως) δέν ἱσχύει,ἀλλά οὔτε καί θά μπορούσαμε.ἱστορικῶς,νά διακρίνουμε μία περίοδον πού μπορεῖ νά συνέβαινε ἀείποτε !

Φυσικῶς ἔχουν,αὐτοί πού ἐχθρεύονται καί βλέπουν τά συμφέροντά τους νά περνοῦν μέσῳ τῆς ἑλλαδικῆς,πατήσῃ στά κακά χαρακτηριστικά τῆς ῥάτσας μας καί ἀναλόγως ἐκμεταλεύονται τόν τόπον,ὅμως τό ἐρώτημα ἔρχεται ὡς ἀπορία εὔλογος καί αὐθόρμητος : γιατί αὐτός ὁ λαός δέν μαθαίνει ἀπό τά παθήματά του; Γιατί,διαχρονικῶς,ἀποδεικνύεται ἀνεπίδεκτος μαθήσεως ;

Δέν μπορῶ νά δώσω ἀπάντησιν γιατί μοῦ φαίνεται τόσον ἀπίθανο νά συμβαίνῃ ὅλο αὐτό καί ἀντιβαίνει σέ κάθε νόμον λογικῆς !Παράδειγμα,πρός ἐπίῤῥωσιν τῶν ἀνωτέρῳ,οἱ ἐκλογές τῆς 18ης Ἰουνίου 1989.Μία χρονική περίοδος κατά τήν ὁποίαν τό σκάνδαλον Κοσκωτᾶ,ἐπί ἕναν χρόνον,εἶχε φέρῃ στό φῶς τήν χειρώτερα βρῶμα καί μπόχα τῆς πολιτικῆς καί τῶν πολιτικῶν,τίς πλέον ἐλεεινές δοσοληψίες καί ἐμπλοκές τῆς πολιτικῆς ζωῆς μέ τό οἰκονομικό κατεστημένο καί παράγοντες. Δυσώδεις καταστάσεις ὅπου ἀκόμη καί ἕνα μέρος ἔφτανε στό πλέον χυδαῖο καί ἀνήθικο μέρος,ἐξευτελισμοῦ  ἀνθρωπίνων προσωπικοτήτων,ἀσχέτως ἐάν ἦτο ἀληθές (αὐτό δέν ἔχει νά κάνῃ μέ πουριτανισμό ἀλλά μέ σεβασμό πρωτίστως τῆς δικῆς μας προσωπικότητος καί κατά συνέπειαν καί ἐκείνης τῶν ἄλλων συνανθρώπων μας).


Ἀπό δεξίωσι πρός τιμή τῆς ...δημοκρατίας τους,τά μπουμπούκια τῆς δημοσιογραφίας :Αλέκος Φιλιππόπουλος, διευθυντής της εφημερίδας «Εθνος», Γιώργος Μπόμπολας, εκδότης της εφημερίδας «Εθνος», Γιώργος Βότσης, αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας», και Κίτσος Τεγόπουλος, εκδότης της «Ελευθεροτυπίας»(ἐδῶ)
 Μία περίοδος πού μέσῳ ὅλων αὐτῶν,ἀλλά κυρίως τῇ συμβολῇ τῶν ΜΜΕ,εἶχε ἀπογυμνώσῃ,παντελῶς,ἔναν πολιτικάντη πού ἐτιτλοφορείτο καί ἡγέτης,τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου.Ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα ἀπό τήν ἔκφρασιν αὐτοῦ τοῦ λαοῦ,διά τῆς ψήφου του; Ἰδού :

Νέα Δημοκρατία (Κ. Μητσοτάκης) - Ψήφοι: 2.887.488, Ποσοστό: 44,3%, Έδρες: 145

ΠΑΣΟΚ - Ψήφοι: 2.551.518, Ποσοστό: 39,1%, Έδρες: 125

Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (Χ. Φλωράκης) - Ψήφοι: 855.944, Ποσοστό: 13,1%, , Έδρες: 28

Δῆλα δή,γιά νά καταλάβετε τήν διαφορά ἀπό ἐκείνους πού ἐψήφισαν τόν Παπανδρέου 4 χρόνια πρίν,στά χρόνια τοῦ κραταιοῦ πασοκ καί Ἀνδρέα : Βουλευτικές ἐκλογές 1985 

ΠΑΣΟΚ - Ψήφοι: 2.916.450, Ποσοστό: 45,82%, Έδρες: 161 

Νέα Δημοκρατία - Ψήφοι: 2.599.949, Ποσοστό: 40,85%, Έδρες: 126

ὅπερ σημαίνει πώς μόλις μετά βίας, 400,000 ἄνθρωποι ἐπηρεάστηκαν ἀπό αὐτά πού ἀπεκαλύφθησαν μέσα ἀπό τό μεγαλύτερο καί βρωμερότερο σκάνδαλο τῆς μεταπολιτεύσεως ! Καί ἀναρωτιέμαι,τί ἄλλο θά ἤθελαν νά τούς ἀποκαλυφθῇ ὥστε νἀ σιχαθοῦν ἕναν πολιτικό; Νά ἀντιληφθοῦν τόν ἄθλιο ῥόλον του πού ἀπολύτως νομιμοποιοῦσε τήν διαφθορά.τήν ἰδιοτέλεια,τόν καιροσκοπισμό,τήν κατάχρησιν δημοσίου χρήματος,τήν πολιτική πορνεία ! 

Ἀλλά τό νόημα ὅλο ἦταν τό : «Τσοβόλα δῶστα ὅλα» ! Αὐτή εἶναι ἡ ...ἀξία τοῦ πολίτη τῆς ἐλλαδικῆς. Μία ...τιμή( χρηματική),κατά τό : ὅλοι ἔχουν τήν τιμή τους ...Καί βγαίνει μετά τό ἀποτέλεσμα καί δηλώνει ὁ «ἡγέτης» : «Νίκησε ἡ Δημοκρατία» ! 

Ἐγώ,θά συμφωνήσω μαζύ του.Ὅντως σ᾿ἐκείνες τίς ἐκλογές ,νίκησε ἡ δημοκρατία τους ! Διότι αὐτή εἶναι ἡ πραγματική δημοκρατία ! Ἡ διαφθορά,ἡ ἰδιοτέλεια,ὁ καιροσκοπισμός,ἡ κατάχρησις δημοσίου χρήματος ! Καί μέ τέτοια «ἰδανικά» καί «ἀξίες» ἀντιλαμβάνεται ὁ καθείς τί εἴδους Πολιτεία χτίζεται καί τί εἴδους Πολίτες τήν στηρίζουν...

Γιατί μᾶς κάνει ἐντύπωσιν ἡ σημερινή μας κατάντια; Ἔλα ντέ ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου