" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

Ἐπιτήδειοι; Σκάνδαλον; Ποιός τά λέει αὐτα;

ὁμάδα ἑβραίων,σέ γεσιβά ( ἱερατική σχολή) στήν Θεσσαλονίκη, 1925 φωτό
Ἔχουμε,πολλές φορές ἀναφερθῆ,πώς ὅσο ψάχνεις βρίσκεις. Καί ὅτι βρίσκεις καί μαθαίνεις,καλόν εἶναι,ἀπό κάθε ἄποψιν...

Ἰδού :Καί γιά νά μήν ἀδικήσουμε τούς Σαλτιέλ,ἀφοῦ καί ἡ ἐφημερίδα ἐφιλοξένησε τήν ἀπάντησίν τους,ὁρῖστε :


Τί ἀπέγινε μέ τό θέμα,ἀφοῦ πῆγε δικαστικῶς,δέν μπορῶ νά γνωρίζω.Ὅμως αὐτό πού σημείωσε στήν καταγγελία του ὁ Κ. Μουρατίδης,εἶναι μία πραγματικότης πού καί μετά 90 χρόνια,ἀκόμη ὑφίσταται ! Ἔγραφε :

Τώρα δικαίως γεννᾶται τό ἐρώτημα : Διατί οἱ καταχρώμενοι ποσά 1000 καί 2000 δραχμῶν διώκονται ποινικῶς οἱ δέ καταχρόμενοι περιουσίαν δημοσίου,1,500,000 δραχμῶν ἀφίνονται ἀνενόχλητοι ἀφοῦ ἡ κατάχρησίς των ἀποδεικνύεται ὅτι γίνεται ἐν ἐπιγνώσει καί διά τρόπου ὠργανωμένου; 

 Φαντάζομαι ἡ ἐρώτησις ἦταν καί εἶναι ῥητορική...


Πάντως,εἴτε ὁ σημερινός πρόεδρος τοῦ ΚΙΣ Δαυΐδ Σαλτιέλ,ἀνήκει στήν οἰκογένεια ἐκείνων τῶν Σαλτιέλ,εἴτε οἱ δεσμοί συγγενείας του εἶναι πιό μακρινοί,δέν παύει νά εἶναι ἡ ἴδια οἰκογένεια (ἐδῶ). Καί πρόκειται γιά μία οἰκογένεια ἡ ὁποία χαίρει ἀρίστης ἐκτιμήσεως ἐν Θεσσαλονίκῃ,καί ὄχι μόνον,ἄν κρίνουμε καί ἀπό τήν  θέσιν τοῦ προέδρου τοῦ ΚΙΣ πού κατέχει ὁ Δαυΐδ Σαλτιέλ ἀλλά καί ἀπό τήν ἀπόδοσιν τιμῆς πρός τήν θανοῦσα σύζυγόν του (καί ἑξαδέλφη τοῦ πρώην γάλλου προεδρου Ν. Σαρκοζί,ὅπως μαθαίνουμε ἐδῶ) ,τόν περασμένο Δεκέμβριο :

Σύσσωμη η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε την Λουκία Μαλάχ-Σαλτιέλ

Φίλοι και συγγενείς της οικογένειας από την Αμερική, την Ευρώπη και το Ισραήλ, επιχειρηματίες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών καθώς και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής, 23 Δεκεμβρίου, στα εβραϊκά νεκροταφεία στην Σταυρούπολη.

Μπουτάρης: «Η Λουκία Σαλτιέλ επιβεβαίωσε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων Επιβεβαίωσε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν μητέρα του Ισραήλ. Εμείς είτε Εβραίοι στο θρήσκευμα είτε Χριστιανοί αυτό θα το κρατάμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας και θα το αναδείξουμε όσο γίνεται περισσότερο» 

Τί εἶπε ὁ Μπουτάρ-ογλού; Ἐμεῖς εἴτε ἑβραῖοι στό θρήσκευμα (πρώτα τό ἑβραῖοι ! Μάλιστα...) Καί τί θά ἀναδείξουν ὅσο γίνεται περισσότερον; 


Μάλιστα ! Τώρα δέν ἔχω καμμία ἀπορία σχετικῶς μέ ἐκείνη τήν πρό 90ετίας ὑπόθεσιν τῶν προσφυγικῶν οἰκοπέδων καί τοῦ ποιός ...δικαιώθηκε ...


Σημ. Οἱ φωτό τῶν ἐφημερίδων,ἀπό ἐδῶ,ἐδῶ καί ἐδῶ

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου