" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Ὁ πασοκικός καρκίνος,τρώει τήν χώρα...


Ἕνα μάτσο κ@λόγεροι,συριζαίϊκης ῥάτσας,ἀπέδειξαν πόσο χαμηλό εἶναι τό πολιτικο-πολιτιστικό ἐπίπεδο τῆς χώρας ! 


Σέ ἐκδήλωσι πού πραγματοποίησε ὁ τσυριζα,στήν Πτολεμαϊδα καί συγκεκριμένα στό Δημαρχεῖον τῆς πόλεως,τήν ὁποίαν μάλιστα χαρακτήριζαν «ἀνοιχτή» (βλέπε ἄγρα ψήφων),τόλμησαν κάποιοι νά αἰτιολογήσουν τήν δραματική πτώσι τοῦ κυβερνῶντος κόμματος,πώς σέ μεγάλο βαθμό ὁφείλεται στό θέμα τῆς προδοτικῆς συμφωνίας τῶν λιμνῶν :  

«Ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας,σᾶς πάτωσε στίς εὐρω-ἐκλογές καί τώρα θά σᾶς μηδενίσῃ»,

ἐπεσήμανε κάποιος ἐκ τῶν παρευρεθέντων,μέ ἀποτέλεσμα εἷς ἐκ τῶν διευθυνόντων τήν συζήτησιν (!) νά τοῦ ζητήσῃ νά ἀποχωρήσῃ. Νά ἀποχωρήσῃ δῆλα δή,ἀπό μία «ἀνοιχτή» ἐκδήλωσιν-συζήτησιν ὅπως οἱ ἴδιοι τήν εἶχαν ἀναγγείλει,ἀποδεικνύοντας πῶς ἐννοοῦν οἱ συριζαίϊκες φάρες τόν «δημοκρατικόν διάλογον» !


Αὐτό ἦταν καί τό ἔναυσμα ὥστε νἀ ξεσηκωθοῦν ὅλοι οἱ κ@λόγεροι,κλασικές πασοκόφατσες πού ἔχουν μετατραπεῖ σέ φανατικούς τσυριζαίους καί ἐν μέσῳ ὕβρεων,λεκτικῶν καί ὄχι μόνον,προπηλακισμῶν,νά ζητοῦν ἐπιμόνως ἀπό τόν εὐαισθητοποιημένο σέ ἐθνικά θέματα συμμετέχοντα στήν ἐκδήλωσιν νά ἀποχωρήσῃ ! 


Ἡ οὐσία στό ὅλον θέμα εἶναι οἱ συγκεκριμένοι γέροντες καί ἡ συμπεριφορά τους πού ἀντανακλᾶ τήν κατάντια τῆς χώρας. Δυστυχῶς,σχεδόν 25 χρόνια μετά τόν θάνατο τοῦ Παπανδρέα ὅπου πιστεύαμε πώς μαζύ του πέθανε καί ἐκεἰνη ἡ κατηγορία ...ψηφοφόρων (βλαμμένοι ἤ βολεμένοι) ξαναζοῦμε τίς ἴδιες καταστάσεις. Πρᾶγμα πού σημαίνει πώς ἡ νόσος ὄχι μόνον δέν ἔχει ἐξαληφθῇ ἀλλά δυστυχῶς συνεχίζει νά κατατρώει τό σῶμα τῆς Πατρίδος μας ! Δυστυχῶς,ξανά-λέω,ἐκείνη ἡ κατηγορία ὑπάρχει (ἄν σκεφτεῖτε πώς πρό 25ετίας αὐτοί πού σήμερα εἶναι 60-65,τότε ἦσαν σαραντάρηδες...) καί ὡς γονική κληρονομιά θά παραδοθῆ καί στίς ἑπόμενες γενιές. Ἔτσι,δέν μπορεῖ κανείς παρά νά διαπιστώνῃ ὄχι ἁπλῶς τήν κατάντια ἀλλά τήν μή ἀναστρέψιμη ζημιά πού ἔχει γίνῃ καί θά τήν πληρώνει ἡ χώρα μέ μία κατάληξιν πιό μαύρη καί ἀπό τό μαῦρο τῶν ταρταρικῶν βάθεων...


Ἄκουσες τί εἶπε ὁ κ@λόγερος; «Ἔλα ῥέ μέ τό Μακεδονικό» τώρα» .Ἔτσι...Σημ. ἡ εἴδησις καί τό βίντεο ἀπό ἐδῶ

Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο:

  1. Σαν να έχει δίκιο ο Ντε Σαντ, που σχολίασε στον Διόδοτο, "Η λογική είναι η μόνη πατρίδα που μάς έχει απομείνει".

    ΑπάντησηΔιαγραφή