" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Ὅταν τό «Τίποτα» γίνεται «Κάτι»Ποῦ ξέρεις,μπροστά στό Τίποτα πού βρισκόμεθα,τελικῶς μπορεῖ νά βροῦμε αὐτό τό Κάτι πού ψάχνουμε...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου