" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Αὐτόν τόν ξέρετε; Τήν θέσιν του,μήπως ;

Καί στό βάθος ἡ ...ἑπτάφωτος  ! 
Τό ξέρατε πώς ὑπάρχει θέσις,στό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν,Εἰδικοῦ Ἀπεσταλμένου γιά τήν καταπολέμησιν τοῦ Ἀντισημιτισμοῦ ; Ὄχι; Καί ἐμεῖς μόλις τό μάθαμε,ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐκδηλώσεως πρός τιμήν τῆς πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ,ἐν Ἀθήναις.ἠ ὁποία ἀποχωρεῖ λόγῳ ὁλοκληρώσεως τῆς 5ετοῦς θητείας της.

Ὁ εἰδικός ἐπί τῆς καταπολεμήσεως τοῦ ἀντισημιτισμοῦ,τοῦ ΥΠΕΞ,εἶναι ὁ Δρ. (ναί παρακαλῶ,δόκτωρ ! Ἔτσι εἶναι,πρέπει νά ἔχεις ντοκτορά γιά τέτοια θέσιν ! ! ! ) Εὐστάθιος Λιανός-Λιαντῆς ! Καί πότε ὁρίσθη ἐπί τῆς θέσεως αὐτῆς,ὁ ἐν λόγῳ ; Μόλις πρό 2 μηνῶν :

Η Ελλάδα ορίζει ειδικό απεσταλμένο για τον αντισημιτισμό

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διόρισε την Τετάρτη τον πρώτο Ειδικό Γραμματέα Αντισημιτισμού και Καταπολέμησης του Ολοκαυτώματος.

Ο Λιανός είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA), τον διεθνή και διακυβερνητικό οργανισμό κατά του αντισημιτισμού.


Ο Γραμματέας έχει συνεργαστεί για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, την Εκκλησία της Ελλάδας, τα αρχαία Πατριαρχικά Βήματα της Ανατολής και άλλες θρησκευτικές αρχές.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στον Οικουμενικό Πατριάρχη...Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε την αποστολή της κατάργησης κάθε αντισημιτικού στερεότυπου και τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των παραγόντων του χριστιανισμού και του ιουδαϊσμού που ο Οικουμενικός Θρόνος έχει συνειδητοποιήσει σε όλο το υπουργείο μέσω διαθρησκειακού διαλόγου και πολλών άλλων πρωτοβουλιών κοινής δράσης
 Τόνισε επίσης ότι ήταν πρόθυμος να αναλάβει συντονιστική δράση στον χριστιανικό κόσμο προκειμένου να εξαλείψει την κοινωνική παθογένεια του αντισημιτισμού και να διατηρήσει τη δέσμευση να καταπολεμήσει κάθε αρνητική προκατάληψη και δίωξη στο όνομα της θρησκείας.

Ομιλία Προέδρου της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην IHRA κατά τη Διάσκεψη για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού


«Όσοι από εμάς συμμετείχαμε στη μελέτη του φαινομένου του αντισημιτισμού, βλέπουμε ότι όχι μόνο ο κοινωνικός αυτός ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται και να μολύνει όλο και περισσότερους ανθρώπους ανεξάρτητα από την κοινωνική κατάσταση και την ηλικιακή ομάδα, αλλά μεταμορφώνεται ασταμάτητα σε ήπιες ή περισσότερο επιθετικές μορφές, ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τις εθνικές, πολιτικές ή θρησκευτικές ομάδες όπου το φαινόμενο μεγαλώνει...»

...Οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, αν και με καθυστέρηση, υιοθέτησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά του αντισημιτισμού και τη στρέβλωση των ιστορικών γεγονότων που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι τα μέτρα αυτά είναι μάλλον ανεπαρκή.

...ήρθε η ώρα να δούμε μια κοινή, ισχυρή Διακήρυξη κατά του αντισημιτισμού από τους ηγέτες των τριών μεγάλων χριστιανικών ονομασιών της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ένα κείμενο που να διαβάζεται σε όλα τα χριστιανικά μέρη λατρείας και διαδίδεται μέσω των δικτύων μέσων ενημέρωσης των Εκκλησιών σε όλους τους πιστούς.


Νά ὑποθέσω πώς σ᾿αὐτό τό πλαίσιο,ὁ ἐν λόγῳ,συμμετέχει στήν :

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ὀρθοδοξίας  (διαβᾶστε σχετικῶς)

Καί συνεχίζει ὁ κύριος Λιανός-Λιάντης,μέ τά ἀποτελέσματα πού εἶχαν στόν ἑλλαδικό χῶρον :

Στην Ελλάδα, τα τελευταία είκοσι χρόνια, καταφέραμε να συντονίσουμε όλα τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα έτσι ώστε οι ενέργειές τους να δώσουν ένα ισχυρό και διαρκή αποτέλεσμα, ειδικά όσον αφορά τη νομοθεσία, την πρακτική εφαρμογή και την εκπαίδευσή της.Η ίδρυση του Μουσείου Ελλάδος του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη το 2018,υπῆρξε ορόσημο.
Η αποστολή του μουσείου βασίζεται σε τρεις πυλώνες :
 • να αποτίσουμε φόρο τιμής στους Έλληνες-Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
 • να γιορτάσουμε τα 2.000 χρόνια μιας από τις αρχαιότερες εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη 
 • να εμπνεύσουμε τις μελλοντικές γενιές να καταλάβουν ότι τα μαθήματά μας από το παρελθόν μπορεί να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε το μέλλον μας 
Αύτός πού ἀναρωτιέται ἄν τό κράτος του Ίσραήλ ἔχει δικαίωμα νά ὑπάρχῃ εἴτε εἶναι τόσο ἀνόητος γιά νά δῇ ὅτι στήν πραγματικότητα συναινεῖ στήν πραγματοποίησι ἑνός νέου Ἄουσβιτς εἴτε συνειδητᾶ στοχεύει σ᾿ἕνα νέο Ἄουσβιτς. Τό Ἰσραήλ,ἕνα κράτος πού δημιουργήθηκε ἀπό τίς στάχτες τοῦ Ὁλοκαυτώματος,συνεχἰζει νά ὑπάρχει ὡς ἡ τελευταἰα γραμμή ἀνασχέσεως,γιά τούς ἑβραίους,σ᾿ ἕναν σκληρά ἀντισημιτικό κόσμο.
 Ο αγώνας ενάντια σε μια τέτοια πολιτική, πνευματική και ηθική παρακμή πρέπει να γίνει μια πανευρωπαϊκή υπόθεση πριν είναι πολύ αργά ".

Καί ὅντως ἔχει γίνῃ μία «πανευρωπαϊκή ὑπόθεσις»


European Parliament Working Group on Antisemitism

Διαβᾶστε καί περί IHRA (Διεθνῆς συμμαχία γιά τήν μνήμη τοῦ ὁλοκαυτώματος)

Ἀντιπρόσωποι τῆς IHRA,στήν Αὐστραλία
Σοσιαλισταρᾶς καί κάτι σέ ...Γιούνκερ... (ΕΔΩ)
«The future we are shaping now, is the past that we will share tomorrow.» (πρώην πρωθυπουργός Σουηδίας Γκόραν Πέρσσον)
Τό μέλλον πού διαμορφώνουμε τώρα εἶναι τό παρελθόν πού θά μοιραστοῦμε αὔριο

IHRA Ἑλλάδα

Ἀπό ἐκδήλωσιν στήν Θεσσαλονίκη (ἀλλοίμονον...)

φωτό
Στήν Ἀθήνα γιά τά 70 χρόνια...

φωτό
Μνημεῖον ὁλοκαυτώματος,τῇ παρουσία τοῦ Δρ. Εὐσταθίου Λιανοῦ Λιάντη ΚΑΙ στά Τρίκαλα (ἐδῶ)


Βρέ,τί γίνεται,ὄχι μόνον στόν τόπο μας ( γιά πόσο,ἀκόμη, θά εἶναι «μᾶς »),ἀλλά παγκοσμίως,μέ δαύτους ! 
Ἀπορῶ,ὑπάρχει περίπτωσις νά γλυτώσουμε ; ! ! ! 

Πηγαίνετε νά ψηφίσετε,πηγαίνετε. Καί τό πιό ἀστεῖον,νά νομίζετε πώς διά τῆς ψήφου σας μπορεῖτε κάτι νά ...ἀλλάξετε ! 


Υ.Γ. Ἐάν ὁ ἐν λόγῳ σᾶς θυμίζει αὐτόν :Καμμία σχέσις. 

Ἤ μήπως...


Υ.Γ.2 Νά δώσω ἀκόμη ἕναν συσχετισμό;Μπορεῖ κάποιοι νά στεναχωρηθοῦν ἀλλά δέν πειράζει,ὅλα πρέπει νά λέγονται,ἔτσι δέν εἶναι;
Ὁ ἐν λόγῳ διαθέτει δύο ἐπίθετα.Γιατί ἄρα γε;Νά δοῦμε τό δεύτερο,τό Λιαντῆς ;Σᾶς θυμίζει κάτι ἔτσι;Νά προσθέσουμε καί τἠν ...ὕποπτη κατἀληξιν σέ -ίνης; 
Ναί,Λιαντίνης ! 
Ἕ, λοιπόν πάντα ἤμουν πολύ ...ὑποψιασμένη μέ τόν μακαρίτη καθηγητή...Ἡ Πελασγική 

11 σχόλια:

 1. Διευθυνση για την καταπολεμηση του ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ επρεπε να εχει το ΥΠΕΞ και οχι του αντισημιτισμου.Αν ηταν υπο Ελληνικη κυριαρχια που δεν ειναι και με τη βουλα!!........ Ειναι σαφες (ετσι οπως επιννοηθηκε) οτι εννοιολογικα και ετυμολογικα ο ορος ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ αφορα τους καθε μορφης εγχρωμους πλην μονο των σημιτων(αραβες και εβραιοι).Και ενω περιλαμβανει τους πολυπληθεις Αραβες ειναι ξεκαθαρο οτι η επικληση της καταφορας αυτης στοχευει πιστωνεται και προστατευει αποκλειστικα τους Εβραιους.Θα ηταν πιο γενναιο να υπηρχε ο ορος αντιεβραισμος ο οποιος εμπεριεχει και τους Χαζαρους Εβραιους που δεν ειναι Σημιτες.Ο αντισημιτισμος ως επιννοηθεις ορος διακρινεται για την παραπλανηση και την κρυπτεια που προσφερει στους προστατευομενους του. Ακομα και με την νεοταξικη λογικη ομως ο νεολογισμος αυτος μπαζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,ἀγαπητέ Θαλῆ,σωστά τό διευκρινίζεις.Μόνον πού στό «ἀντισημιτισμός» πάει ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ἡ λέξις «Ὁλοκαύτωμα». Ὅπου συναντήσεις τήν μία,καπάκι ἔρχεται καί ἡ ἄλλη...

   Πιό ξεκάθαρο,δέν μποροῦν νά τό κἀνουν,γιά τό τί καί ποιούς ἐννοοῦν...

   Διαγραφή
 2. Το πραγματικό όνομα του Λιαντίνη ήταν Νικολακάκος. Η βαθύτερη καταγωγή των Νικολακαίων είναι από την Ήπειρο. Το Λιαντίνης, σαν αντικατάσταση του πραγματικού επωνύμου του, ήρθε από το χωριό Λιαντίνα απ' όπου καταγόταν...κάνω λάθος ;;;

  Κωνσταντίνος Κομνηνός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ὄχι,ἀγαπητέ Κων/νε,δέν κάνεις λάθος.Ὅμως μήπως ξέρεις ὅτι οὔτε τό Νικολακάκος ἦταν ἐπίθετο τῆς οἰκογενείας;Μήπως γνωρίζεις πώς στό Νικόλαος,τό ὄνομα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς οἰκογενείας,πού ἦρθαν ἀπό τό Σοῦλι τῆς Ἠπείρου (τῆς Ἠπείρου,ἔτσι;...) μπῆκε καί ἡ κατάληξις -ἀκος καί βγῆκε ἔτσι τό ἐπίθετο;

  Ἁπό τό Σοῦλι ἔφυγε κυνηγημένη ἡ οἰκογένεια.Γιατί κυνηγημένη;Λένε πώς σκότωσαν κἀποιον τοῦρκο,ἐκεῖ κοντά στά 1760,νομίζω.Μά,ἀναρωτιέμαι,οἱ μοναδικοί ἦταν πού σκότωσαν τοῦρκο;Πόσες φορές θά εἶχε συμβῆ (πού σίγουρα στά 500 χρόνια εἶχε πολλάκις συμβῆ),ἐάν ἔφευγαν ὅλες οἱ οἰκογένειες,μετά ἀπό ἕνα τέτοιο γεγονός,φάντάζομαι δέν θά εἶχε μείνῃ κανείς στό Σοῦλι...

  Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,ὁ Λιαντίνης γιατί ἄλλαξε τό ἐπίθετό του;Τί ἦταν αὐτό πού τόν ἔκανε νά ...κρυφτῆ πίσω ἀπό ἕνα ἄλλο; Καί μάλιστα ὄχι διαδεμομένον,ἔτσι;Δῆλα δή,στήν οἰκογένεια γιά ἀκόμη μία φορά ἀλλάζει τό ἐπίθετο...Περίεργον...

  Ἄ, ῥῖξε καί μία ματιά ἐδῶ :Μέχρι καί τήν Μάνη θέλουν ...περιούσια ! Ἤμαρτον ! https://sxolianews.blogspot.com/2019/02/blog-post_12.html

  περί Λακεδαίμονος καί Μάνης ὁ λόγος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όπως τα γράφεις για τον Λιαντ-ίνη Πελασγική.
  Τα επίθετα σε -ίνης έχουν πολύ... «βάθος».
  ΕΙΝΑΙ... ΚΑΤΑΣΚΟΤΕΙΝΑ. ΛΙΑΝ ΓΝΟΦΩΔΗ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μά,Διηνέκη,μοῦ κάνῃ ἐντύπωσιν,πού ἀκόμη κάποιοι δέν ἔχουν καταλάβῃ τά αὐτονόητα.Δῆλα δή,τό νά ἀλλάζει κάποιος τό ἐπίθετόν του,πόσον μᾶλλον μία ὁλόκληρη οἰκογένεια,σίγουρα δέν τό κάνει γιά ἀστεῖον.Εἶναι πολύ σοβαρό πρᾶγμα ἡ ἀλλαγή ἐπιθέτου,εἶναι,στήν οὐσίαν ἡ ἀποποίησις τῆς ῥίζας σου! Τό ξέκομμα ἀπό τήν ἴδια τήν φάρα σου...

   Δέν ξέρω πώς τό παίρνουν τόσο ἐλαφρᾷ τῆ καρδίᾳ ;!

   Ὅσο γιά τά -ίνης,ὅπως τά λές : ΕΙΝΑΙ... ΚΑΤΑΣΚΟΤΕΙΝΑ. ΛΙΑΝ ΓΝΟΦΩΔΗ...

   Διαγραφή
 5. ...Και γιά να μήν φύγουμε απο τό θέμα αλλαγής επιθέτου, η ερώτηση είναι (και παραμένει αναπάντητη πάνω απο 100 έτη) γ ι α τ ί στα νειάτα του ο λεγόμενος 'Γέρος' ήτοι Γεώργιος Παπανδρέου, ζήτησε και άλλαξε το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ τους επώνυμο που ήταν Σταυρόπουλος, μέ το 'Παπανδρέου';
  Εκείνοι οι "αρρωστημένοι" Πασόκοι το γνωρίζουν;
  Δεν έχουν απορία γιατί έγινε εκείνη η αλλαγή; Γιατί το επεδίωξε ο 'Γέρος';
  Ευχαριστούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάντως,ὅπως καί νἄχει,εἰδικῶς γιά τούς Παπανδρέου,μιλᾶμε γιά πολύ τρελο-οἰκογένεια ! ! ! Ὅλοι τους μέχρι σήμερα !

   Διαγραφή
 6. Υποννοείτε κάτι για τον Γέρο του Μοριά ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μᾶλλον,τό σχόλιόν σου,ἀγαπητέ,ἀφορᾷ αὐτή τήν ἀνάρτησιν :http://sxolianews.blogspot.com/2019/07/blog-post_31.html?showComment=1562766626901#c5515553180090584666

   Ἑν πᾶσῃ περιπτώσει,ἔστω καί ἐδῶ ἀπαντῶ πώς,δέν μπορῶ παρά ν᾿ἀφήσω,τόν ὁποιονδήποτε,νά σκεφτῇ ἤ νά καταλάβῃ ὅ,τι νομίζει...
   Καί βεβαίως δέν ὑπονοῶ τίποτα περισσότερο ἀπ᾿ὅτι γράφω.

   Σ᾿εὐχαριστῶ !

   Διαγραφή