" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Πρό 3ετίας,ἀλλά ὁλόφρεσκον !


Ἐγράφη πρό 3ετίας :

Βαρουφάκειος "φιλοσοφία" DIEM25 ἤ ἀλλιῶς carpe diem τῆς μπαρουφολογίας...

Καραγκιόζηδες νεοταξίτες...
Γιατί ὁ Β(Μπ)αρουφάκης  ονόμασε τό κόμμα πού σκοπεύει νά ἱδρύσει DIEM; 
Γιατί ὄχι ἀφοῦ πρόκειται γιά ἑλληνικό κόμα προτίμησε τούς λατινικούς χαρακτῆρες καί ὄχι τά γράμματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου; Μήπως,λέω μία σκέψη, ἔχει νά κάνει μέ τό ὄργανο τῶν ΗΠΑ,τόν νοτιοβιετναμέζο Ντιέμ ( Ngo Dinh Diem) ὁ ὁποῖος ἔπαιξε τόν ῥόλο του στήν ἐμπλοκή τῶν ἀμερικανῶν στόν ἐμφύλιο πόλεμο τοῦ Βιετνάμ;
Δέν ξέρω, μπορεῖ καί νά τόν θαυμάζει γιά τό πόσο καλά ἔπαιξε τόν ῥόλο του σέ ὅφελος τῶν ἀμερικανοσιωνιστῶν ...

Μία ἄλλη σκέψη εἶναι ἡ λατινική προέλευση τῆς λέξεως diem ( ἡμέρα) ἀλλά μαζί μέ τό ῥῆμα carpo τοῦ ὁποίου ἡ προέλευση εἶναι τί ἄλλο; ἀπό τήν ἑλληνική λέξη καρπός !  Ἄρα μαζί μέ τό diem,carpe diem, σημαίνει ὁ καρπός τῆς ἡμέρας δηλαδή ἡ γεύση τῆς στιγμῆς,ἡ ἀπόλαυση τῆς κάθε στιγμῆς, ἡ συνεχής δρᾶσις καί ἐκμετάλευσις κάθε εὐκαιρίας. 

Ὅλοι θυμώμαστε τήν γνωστή φράση ἀπό τήν πολύ ἐπιτυχημένη καί γεμάτη συμβολισμούς καί μηνύματα, ταινία "Ὁ κύκλος τῶν χαμένων ποιητῶν" ( Dead Poets Society) πού καθώς φαίνεται κάπως ἔτσι πρέπει νά ἔχει θέσει τά ὅρια τῆς "φιλοσοφίας"του καί ὁ κ. Βαρουφάκης... Ἡ ἀναφορά τοῦ καθηγητοῦ, εἶναι ἀπό τό Α΄ Βιβλίο τῶν Ὠδῶν, ἡ 11η ἐπῳδός, τοῦ λατίνου ποιητοῦ,Ὀρατίου :

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Ut melius, quidquid erit, pati.
Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum: sapias, vina liques et spatio brevi
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem quam minimum credula postero.

Μετάφρασις στά ἑλληνικά 

Λευκονόη, μήν ῥωτᾶς, δέν κάνει νά ξέρεις
ποιό τέλος ὅρισαν οἱ θεοί γιά τήν ζωή τήν δική μου καί τήν δική σου·
καί μήν ζητᾶς τ’ ἄστρα μελετῶντας νά τό βρεῖς.
Πόσο εἶναι προτιμότερο νά δείχνεις ὑπομονή σ’ ὅτι συμβεῖ!
Χειμῶνες περισσότερους ἄν μᾶς χρωστᾶ ὁ Δίας
ἤ ἄν αὐτόν μᾶς χάρισε στερνό, πού σπάει τό κῦμα τό Τυρρηνικό
στ’ ἀντικρινά τά βράχια, δεῖξε τήν φρονιμάδα σου,
στράγγιζε τά κρασιά σου·
κι' ἀφοῦ ἡ ζωή εἶναι λίγη, κλάδευε τήν μακρινή ἐλπίδα.
Ὅσο μιλᾶμε, θά ’χει πετάξει πιά ὁ φθονερός ὁ χρόνος.
Ἄδραξε τήν ἡμέρα καί δεῖξε ὅσο τό δυνατόν
λιγότερη ἐμπιστοσύνη στό αὔριο.


ὁ καθηγητής καί οἱ μαθητές...;
Ποιά μέρα προσπαθεῖ ν'ἀδράξει ὁ κ. Β(Μπ)αρουφάκης, καί σέ ποιά βαθυά, σκοτεινά νερά θέλει νά παρασύρει κάποιους; Γιά καλό; Δέν νομίζω... Ἡ σύντομη παρουσία του στά ἐξουσιαστικά πράγματα τῆς χώρας ἔδειξαν πώς εἶναι ἀλλοῦ γιά ἀλλοῦ καί τό μόνον πού τόν ἐνδιαφέρει εἶναι τό δικό του προσωπικό ἄρπαγμα τῶν εὐκαιριῶν πού θά τοῦ χαρίσουν προβολή τῆς αὐτάρεσκης κενῆς προσωπικότητός του... 


Τώρα γιατί συμπληρώνει τήν ἐπωνυμία τοῦ κόμματός του ὁ ἀριθμός 25 καί γιατί ἡ ἀνακοίνωσις νά γίνει στό Βερολίνο; Μήπως γιατί τό 1925 πεθαίνει ὁ σοσιαλιστής ( στύλ Τσίπρα δηλ. κωλοτούμπας) Φρίντριχ Ἔμπερτ  ὁ Γερμανός Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης πού εὐθύνεται γιά τόν θάνατο τῶν "Σπαρτακιστῶν" ( βλέπε Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λίμπκνεχτ κ.λπ.) ; Εἴπαμε, οἱ συμβολισμοί παίζουν ΜΕΓΑΛΟ ῥόλο γιά τόν Γιάν(ν)η ...

Υ.Γ. Ὁ πρῶτος πού χρησιμοποίησε τό ψευδώνυμο "Σπάρτακος"  ἦταν ὁ Ἄνταμ Βάϊσχάουπτ ὁ ἱδρυτής τῶν " Πεφωτεισμένων"  ἤ γνωστότερων ὡς Illouminati ( 1776). 

Υ.Γ.2 Παραλείψαμε νά ἀναφερθοῦμε στήν ἡμερομηνία ἀνακοινώσεως τοῦ DIEM25, ὅπως πολύ σωστά παρατήρησε κάποιος φίλος ἀναγνώστης. Λοιπόν,στίς 9 Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1909 ( πολλά ἑννιάρια βλέπω! τρία καί ὄχι ἀνεστραμμένα... ), κυκλοφόρησε τό φῦλλο τῆς ἐβδομαδιαῖας  ἐφημερίδας "Ριζοσπάστης"  μέ δ/ντή τόν Γ. Φιλάρετο. Ὅπως διαβάζουμε :

" Η νέα εφημερίδα, που είναι όργανο του Ριζοσπαστικού Συνδέσμου, προπαγανδίζει την ανάγκη για σοβαρή λαϊκή δράση κατά της μοναρχίας και την εξυγίανση του δημόσιου βίου της χώρας.

Μοναρχία βέβαια δέν ἔχουμε ἀλλά ὅσον ἀφορᾶ τήν "ἐξυγίανση" τοῦ δημόσιου βίου πολύ ταιριάζει καί σήμερα στόν κ. Βαρουφάκη μία τέτοια πρόφαση γιά τήν δημιουργία ἑνός κόμματος ! 


Φυσικά καί αὐτό μία ὑπόθεσις εἶναι...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Γιά τό χελιδόνι,τί νά πῶ; Ὡς σύμβολον τῆς Ἀνοίξεως μᾶς φέρνει τήν ...ἀναγεννημένη κόκκινη πανοῦκλα ; Ὧ ! ! ! 
Ἀφοῦ ἐνημερώνουμε τό παραπάνω θέμα,τρία χρόνια μετά,νά σημειώσουμε ,πρῶτον : 

πώς ὁ Μπαρούφας μᾶς διάβασε,κατάλαβε τήν γκάφα του,ἀφοῦ ἀπευθύνεται στούς βλαμμένους τῆς ἑλλαδικῆς καί πρέπει νά καταλαβαίνουν (λέμε τώρα,καταλαβαίνουν...) καί τό Diem. Ἐξ οὖ καί τὀ ἑλλαδικόν-μαλλιαρόν, «μέρα» ! 

Ὄχι,ὄχι τό ἑλληνικόν, ἡμέρα,ἀλλά «μέρα»,μέ ὅτι ἐννοεῖται ...

δεύτερον,

ἔχει πολλή πλάκα ἣ μπαρούφα τοῦ Στάθη : 

Στάθης για την υποψηφιότητά του στο Μέρα25: Χρειάζεται ένα ζωηρό κόμμα της Αριστεράς στη Βουλή,

ἀλλά μᾶλλον «κολλάει» μέ τήν τελευταἰα ὑπόθεσιν τοῦ ἀνωτέρῳ θέματος (ἀλλά καί τό γενικώτερον νόημα τῆς ...«ἀποκρυπτογραφήσεως» τοῦ Diem25 )καί τόν κομμουνιστή Φιλάρετο πού ἔλεγε γιά τήν ἔκδοσιν τοῦ Ριζοσπάστη : 

" Η νέα εφημερίδα, που είναι όργανο του Ριζοσπαστικού Συνδέσμου, προπαγανδίζει την ανάγκη για σοβαρή λαϊκή δράση κατά της μοναρχίας και την εξυγίανση του δημόσιου βίου της χώρας."

Σᾶς τά εἶπα πρό 3ετίας,ναί ἤ ὄχι; 

Πόσο προβλέψιμον πιά αὐτό τό ...Σύστημα καί οἱ μέθοδοί του...! 


Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

  1. Περναει απο το μυαλο μου οτι μπορει να τα κανει ολα αυτα για να φτιαξει βιογραφικο.Ενα περασμα απο την πολιτικη χρειαζεται για το cv του!!! Και μαλιστα ως αρχηγος!! Να προσθεσει δηλαδη κατι ακομα στους αναριθμητους τιτλους που εχει.Η που του δωσανε.Δεν αποκλειεται........ .Στην πραγματικοτητα ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.Αναλυση για την αναλυση και εξυπνακισμοι.Ενα φεγγαρι μοιραζε ηλεκτρονικα αυτογραφα.Και συνεντευξεις πολλες συνεντευξεις. Φληναφηματα καποιου που δεν εχει ιδεα τι σημαινει σοβαροτητα,αξιοπρεπεια,ηγεσια και διαχειριση. Ισως γιατι δεν εχει εργαστει ποτε στη ζωη του σε ανταγωνιστικη παραγωγικη επιχειρηση.Οχι πως οι αλλοι ειχαν αλλα ο εν λογω χτυπαει κοκκινο.Για να μη πω οτι εγειρονται υποψιες ενσυνειδητης προδοσιας μαυτα που λεει, κατι ευδιακριτο και καθολου απιθανο.Και ομως αυτος ο ανθρωπος ηταν σταρ και selebrity των ηλιθιων για μερικους μηνες.Και συνεχιζει απτοητος. Στην Αρχαια Ελλαδα με το ψηφισμα του Διοφαντους μαλλον θα την ειχε ασχημα!! .Καποιος εισαγγελεας να τον σταματησει να δινει ως ναρκισος βλαπτικες για την Ελλαδα συνεντευξεις σε ξενα εντυπα που τον πηραν χαμπαρι και χακαρουν,πολυ ευκολα (δια ζωσης) ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.Γονος μεγαλοαστικης οικογενειας των Αθηνων, με τοσες περγαμηνες ,η επιτομη του κοσμοπολιτη, ειναι δυνατον να συμπεριφερεται σαν την Κατινα που πηγε για πρωτη φορα στο Παρισι???Τετοιο επαρχιωτισμο ουτε στις Ελληνικες ταινιες του '60 δεν εχουμε δει!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ἀγαπητέ Θαλῆ,εἶμαι βεβαία πώς τό ἄτομον θέλει ἐπειγόντως τήν βοήθεια εἰδικοῦ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή