" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

Ἰωαννίνων συνέχεια...


Ἀνάμεσα στίς θέσεις πού κατέχει ὁ νέος δήμαρχος Ἰωαννίνων,Μωϋσῆς Ἐλισάφ,εἶναι καί ἡ θέσις τοῦ μέλους τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου,διατελέσας  πρό διετίας Γενικός Γραμματεύς. Μέ αὐτή του τήν ἰδιότητα εἶχε ἐπισκεφθῇ (2017) τόν ὑπουργό Ἀ-Παιδείας Γαβρόγλου,τῇ συνοδείᾳ τῶν προέδρου καί β΄ἀντιπροέδρου κ.κ. Δαυΐδ Σαλτιέλ καί Βίκτωρος Ἐλιέζερ,ἀντιστοίχως.

Εἶχαν ζητήση τήν μέριμνα τοῦ Γαβρόγλου,γιά ποιά θέματα φαντάζεστε; Διαβᾶστε :

ἀνέγερσιςη τοῦ Μουσείου Ὁλοκαυτώματος καὶ Ἐκπαιδευτικοὺ Κέντρου γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα στὴν Θεσσαλονίκη, τὸ ὁποῖο θὰ συμβάλη σημαντικὰ στὴν διατήρηση τῆς μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος, θὰ δόση νέα ὤθηση στὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα καὶ θὰ ἀνανεώση τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητος καὶ τοῦ κοινοῦ, ὁ ἀντισημιτισμὸς καὶ οἱ τρόποι ἀντιμετωπίσεώς του, τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα τοῦ ὑπουργείου Παιδείας μὲ θέμα τὴν ἱστορία τοῦ Ὁλοκαυτώματος, καθὼς καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν Ἀρχείων τῆς Ι.Κ. Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὴν Ῥωσσία.(ἀπό ἐδῶ)

Ὁ συντάκτης τοῦ ἀνωτέρῳ θέματος,ἀναρωτιέται :

Γιὰ τὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Ἑλλάδος καὶ γιὰ τὸν Κωνσταντινοπολίτη ὑπουργό, οἱ πρόγονοί του, οἱ Μικρασιάτες καὶ οἱ Πόντιοι, δὲν εἶναι θύματα γενοκτονίας, ὥστε νὰ ἔχουν ἀνάλογη ἀντιμετώπιση…

Καί ἐγώ θά συνεχίσω τίς ἐκφραζόμενες ἀπορίες,ἀλλά σχετικῶς μέ τόν δήμαρχο Ἰωαννίνων : Κρίνοντες ἀπό τόν Ὅμιλον Πολιτικοῦ καί Κοινωνικοῦ Προβληματισμοῦ Ἰωαννίνων,στόν ὁποῖον εἶναι συνιδρυτής καί κατέχων τήν θέσιν τοῦ ἀντιπροέδρου, καί μέχρι σήμερα στά 2 χρόνια ὑπάρξεώς του,μόνον θέματα τῆς περιοχῆς τους δέν τούς ἀπασχολοῦν,

Τά Γιάννενα τῆς Νέας Ἐποχῆς ! ! !

ἐρωτῶ :
Θά προβάλετε ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τόν δῆμον σας ἤ τήν περιφέρειαν τῆς Ἠπείρου γενικότερα (λ.χ. δημογραφικόν,ἀναλφαβητισμός,ἀνεργία,ἐπιχειρηματικότητα κ.λπ.) ἤ θά γίνουμε μάρτυρες ἑνός νέου μνημείου ὁλοκαυτώματος τῶν ἐβραίων καί κάποιου μουσείου,ἴσως,γιά μία ἀκόμη φορά ;

Ἀπορία ἐκφράζω,διότι βλέπω πόσο διακαής εἶναι ὁ πόθος σας γιά τό ὁλοκαύτωμα,πού δέν ἔχετε μάτια γιά τίποτα πέραν αὐτοῦ ...

Καί ἀφοῦ μνημεῖον ἤδη ὑπάρχει στά Ἰωάννινα (ἐδῶ),νά ὑποθέσω γιά κάποιο μουσεῖο; 


Υ.Γ. Ἀλήθεια,γιατί τό ἑβραϊκό μουσεῖο Ἀθηνῶν,ἔχει θηρεό μέ τό δικέφαλο ἀετό; 


Μέ τά γαμψά του νύχοπόδαρα ἔτοιμα νά γραπώσουν τά σκῆπτρα τῆς ἐξουσίας...φωτό

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου