" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Ἴδιο σκηνικό !

12 Ἰουλίου 1974

Τό Παγκόσμιο Ἐξουσιαστικό Σύστημα,τό ἔχουμε ξανά-εἰπεῖ,δέν πρωτοτυπεῖ διόλου. Μένει πιστό στίς ἴδιες καί ἐπιτυχεῖς συνταγές ! Καί οἱ μαριονέτες τους,ἐν προκειμένῳ οἱ πολιτικάντηδες τῆς ἑλλαδικῆς,ἀκολουθοῦν ἄνευ οὐδεμίας ἀντιδράσεως,τάς ἐπιταγάς τῶν ἀφεντάδων τους...

2 Ἰουλίου 1974,μόλις εἴκοσι ἡμέρας πρό τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στήν Μεγαλόνησον καί ἐνῶ οἱ ἐλληνοτουρκικές διπλωματικές ἐπαφές ἔχουν μπῇ στήν ἡμερισίαν διάταξιν,πλέον τοῦ μηνός : 

φωτό
Ποιό εἶναι τό κύριον συστατικόν τῆς γνωστῆς συνταγῆς; Ἡ τουρκική θρασύτης,ἡ ἀδιαλλαξία πού χαρακτηρίζονται,ὅπως ἀναφέρει τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος Μακεδονία,κατά τούς διπλωματικούς παρατηρητές  «τό περίεργον τῶν τουρκικῶν προτάσεων» ! 

Καί τί ἔλεγαν αὐτές ; 

«θά περιελαμβάνοντο ὅλα τά ζητήματα τά σχετικά μέ τάς τουρκικάς καί ἐλληνικάς μειονότητας εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία,ὅλα τά ζητήματα τά ἀφορόντα εἰς τό Αἰγαῖον πέλαγος καί ὅλα τά ζητήματα τά ὁποῖα δυνατόν νά συμβάλουν εἰς τήν ἐκτίμησιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο χωρῶν» ! 

Γιά μειονότητα ἐλληνική στήν τουρκιά,τί λόγος νά γίνεται ἄρα γε; ! ! ! Ἄρα,αὐτοσκοπός τῶν τουρκαλάδων ἦταν ἡ Θράκη. Γιά τό Αἰγαῖον,τά γνωστά καί σήμερα...Τέλος ποιά εἶναι ὅλα τά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τίς δύο χῶρες πέραν τῶν προαναφερομένων ; Βεβαίως ἡ Κύπρος τί ἄλλο; 

Σᾶς θυμίζουν αὐτά πού βιώνουμε σήμερα; Ναί,ναί ! Ἡ διαφορά εἶναι πώς στήν Κύπρον ὑφίσταται μία τουρκική κατοχή τοῦ 40 % ἐδῶ καί 45 χρόνια,μέ ὅτι σημαίνει αὐτό ὡς ἐπέκεινα ἀκόμη καί γιά τούς ἴδιους τούς Κυπρίους...Καί βεβαἰως ἡ κατάστασις στήν Θράκη μας ὅπου τά πράγματα εἶναι ἄκρως ἀνησυχιτικά πλέον,μέ τούς τουρκαλάδες νά κυριαρχοῦν σέ Κομμοτηνή καί Ῥοδόπη (πιθανῶς νά δοῦμε στίς ἐκλογές καί ἐκλεγμένους τουρκόφαρες ἐν τῷ ἑλλαδικόν κοινοβούλιον. 

Καί στίς δύο περιπτώσεις,ἡ τουρκιά εἶναι σίγουρη πώς ἔχει τό πάνω χέρι. Καί ἐάν οἱ ἡμέρες ἐκεῖνες τοῦ '74,ἔφεραν τήν διχοτόμησιν τῆς Μεγαλονήσου,φαντάζεται ὁ καθείς περί ποίας διχοτομήσεως γίνεται λόγος σήμερα ! Μόνον πού σήμερα τό ἔχουν ἀλλάξῃ,σήμερα δέν τό ὁνομάζουν διχοτόμησιν ἀλλά win- win !

Ναί,καἰ πάλιν μέ παρασκηνιακούς «πρωταγωνιστές» τά ...ἀμερικανάκια ! Ἔμ τζάμπα πῆγε καρεκλάτος στήν συνάντησιν τοῦ Μοντρέ,ὁ ἐσχατόγερος ἑβραιόφαρας Κίσσινγκερ ; ...

Καί στό Καράκας ἐψήφιζαν τά 12 μίλια γιά τό Διεθνές Δίκαιον τῆς θαλάσσης : 

φωτό
Στίς 12 Ἰουλίου 1974...

Ἐννέα ἡμέρες μετά καί ἐνῶ : 

φωτό
Καί τήν ἐπομένην πού ὁ Σίσκο βρέθηκε στήν Ἄγκυρα καί τῆς σταθερᾶς στάσεως τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ γιά τήν Κύπρον : 

φωτό
Ἔτσι ἡ Κύπρος στίς 28 Ἰουλίου 1974 :


Καί μετά ἦρθε ἡ ...ἀποκατάστασις τῆς δημοκρατίας καί οἱ ...σωτῆρες μας ! 


Καί ἡ Κύπρος τό βίωσε μέ τόν πιό ...ἰδεώδη τρόπον ! ! ! 

Καί ἔτσι ἔγινε μέχρι τίς ἡμέρες μας. Γιά τήν συνέχειαν,ποιός ξέρει; Μπορεῖ νά εἶναι καί θέμα ἡμερῶν νά τό μάθουμε...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου