" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Ὅταν,κάποτε,μᾶς ἀνῆκε ΟΛΟΝ τό Αἰγαῖον,βάσει τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου !
Καί τώρα τί ἀκριβῶς ἔχει ἀλλάξῃ καί μᾶς προτείνεται τό win- win  ; ! ! ! 

Ἄ,ναί,ἡ διχοτομημένη Κύπρος... 

Τούς ὑποκριτές,ἔσπρωχναν τήν Ἑλλάδα (τοῦ Ἰωαννίδη) στήν ἀμετακίνητον θέσιν καί παραλλήλως ἔσκαβαν,διά τοῦ Μούσκου (Μακαρίου),τόν τάφον τῆς Κύπρου...

Μά,ὅλοι στό βρώμικο σχέδιον τῆς προδοσίας,ἦταν ; ΟΛΟΙ,ναί...Πῶς τά ἔλεγαν οἱ Τάϊμς τῶν ἐγγλέζων ; 

«Οἱ Ἕλληνες δέν πρέπει νά εὕρουν εἰμή ὁλίγας δυσκολίας εἰς τό νά κερδίσουν τήν ὑπόθεσίν των μέ τό διεθνές δίκαιον»...

Γιά φαντάσου ! Καί ἀν τί τοῦ δικαίου μας βρεθήκανε,μόλις 22 ἡμέρες μετά,σ᾿ἔναν πόλεμο ὅπου ἐχάθη τό 30% τῆς Κύπρου ! 

Ἀλλά,ξέχασα,ἐπανῆλθε ἡ Δημοκρατία στήν χώραν ! Καί οἱ «σωτῆρες» πολιτικάντηδες,βεβαίως-βεβαίως...

Η  Κ Α Τ Α Ρ Α  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
Σημ. Τό φῦλλον τῆς ἐφημερίδος Μακεδονία 2/7/1974,ΕΔΩ


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου