" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Ὁ Κόκκαλης,ὁ Νάκος καί οἱ δρακογενιές...


Διαβάζουμε, στό βικιπαίδεια, γιά τήν οἰκογένεια τοῦ παπποῦ τοῦ Σωκράτη Κόκκαλη,ἀπό τήν πλευρά τῆς μητρός του Πολυξένης Νάκου  : « Γεννήθηκε στη Λιβαδειά και καταγόταν από την ιστορική οικογένεια των Νάκων ...» ἀναφορά (στό βίκιπαίδεια) βεβαίως, γίνεται γιά τόν θεῖον τῆς Πολυξένης Νάκου κάποιον Λουκᾶ Νάκο (1865-1933) ὁ ὁποῖος ἐκλέγετο βουλευτής μέ τό κόμμα τοῦ (ποίου ἄλλου;) Βενιζέλου. Εἶχε κάνει καί ὑπουργός Οἰκονομίας γιά 11 (ἔνδεκα) ἡμέρες καί Γεωργίας γιά περίπου 2 μῆνες ! Κόρη του ἦταν ἡ συγγραφέας Λιλίκα Νάκου : « σοσσιαλίστρια,φεμινίστρια» ὅπως χαρακτηριστικά μᾶς ...ἐνημερώνει τό βίκιπαίδεια. Ἀλλά, μπορεῖ νά ἦταν κομμουνίστρια,ὅμως, τά σαλόνια τῆς Εὐρώπης ἀγκαζέ τά εἶχε,ὅπως καί τίς ἀνάλογες σπουδές στά Παρίσια... Τέλος πάντων διαβάζουμε καί ἄλλα ...κομμουνιστικά στήν ἐν λόγῳ ἰστοσελίδα,τά ὁποῖα δέν μᾶς πολυ-ἐνδιαφέρουν,ξέρετε γιατί...

Αὐτή ἦταν ἡ προσωπικότης τῆς οἰκογενείας πού μέ καμάρι ἀναφέρεται καί στό λῆμμα : Πέτρος Κόκκαλης (πατήρ τοῦ γνωστοῦ μας Σωκράτη,τοῦ κατασκόπου τῆς Στάζι...), γιά τό γένος τῆς μητέρας του Πολυξένης. Τόσον πολύ «ἱστορική» ἦταν ἡ οἰκογένεια τῶν Νάκων,πού δέν ἀναφέρεται(οὔτε καί βρῆκα κάπου ἀλλοῦ) τό ὄνομα τοῦ ἀδερφοῦ τοῦ Λουκᾶ Νάκου καί παπποῦ τοῦ Σωκράτη Κόκκαλη, οὔτε κἄν τοῦ πατρός τους ! Περίεργον...

Καί ξέρετε γιατί εἶναι περίεργον; Διότι,τό ἔχω εἰπεῖ πολλάκις,ἐπί ὀθωμανοκρατίας τά παιδιά πού εἶχαν τήν δυνατότητα νά σπουδάζουν καί μάλιστα στό ἐξωτερικό,λογικό ἦταν νά προέρχονται ἀπό οἰκογένειες πού εἶχαν τήν ἀνάλογον οἰκονομική ἄνεσιν !

Ἕναν Νικόλαο Νάκο,τόν βρίσκουμε ὡς πρόκριτο (ἤ ἐπί τό σύνηθες Κοτζαμπάσης), στήν Λειβαδιά,τόν καιρό τῆς Ἐπαναστάσεως. Τώρα,τό ποιοί ἦσαν οἱ κοτζαμπάσηδες εἶναι γνωστό. Πῶς ἐπετύγχαναν νά ἔχουν καί μεγάλες ἐκτάσεις καί πολύ χρῆμα,ἐπί τῆς Ὀθωμανοκρατίας,ἔ, αὐτό μᾶλλον τό ὑποπτευόμαστε ὅλοι μας...

φωτό
Μία οἰκογένεια Νάκου,φαίνεται νά ξεκινᾶ ἀπό τήν Αὐστρία (Βιέννη) μέ δύο ἀδέρφια ( Χριστόφορος -Κύριλλος) καί στήν συνέχεια νά ἐγκαθίσταται στήν Οὐγγαρία ὅπου γίνεται μεγάλη καί τρανή ( βαρῶνοι -κόμητες) :  

« Ο Χριστόφορος και ο Κύριλλος Νάκου ήταν ήδη κάτοικοι της Βιέννης όταν στις αρχές του 1780 αγόρασαν τεράστια κτήματα στο νομό Torontal. Οι δύο αδελφοί διεξάγουν την εμπορική τους δραστηριότητα προς όφελος του θησαυροφυλακίου της Βιέννης στην Ιταλία, την Ρωσική Αυτοκρατορία, την Ολλανδία και στα Οθωμανικά εδάφη. Το 1791 η Αυλή, σε αναγνώριση της συμβολής τους στην ανάπτυξη του εμπορίου, τους απονέμει τον τίτλο του βαρόνου...» ( πηγή

Καλά,αὐτά τά ἀδέρφια,μέ τήν ἑλληνική καταγωγή ὅπως λέγεται (βλάχικη στήν οὐσίαν),ἀπό ποῦ ἀκριβῶς κατάγονταν; Γιατί δέν βρίσκουμε σύνδεσιν μέ τίς ῥίζες τῆς οἰκογενείας; Μάλιστα δέ,ὅταν πρόκειται γιά τόσο σπουδαῖα πρόσωπα (ὅπως ἐξελίχθησαν στήν συνέχεια ) δέν θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν οἰκογένεια; Ἔτσι φύτρωσαν δύο ἀδέρφια; Διαβᾶστε ὅμως καί κάτι πολύ σημαντικό γιά τούς συγκεκριμένους :


Στο οικογενειακό κτήμα τους στο Nagyszentmiklós, ο υιός του Χριστοφόρου, ο Αλέξανδρος, λαμβάνει τον τίτλο του κόμη. Μεταξύ των πολλών και μεγάλων υπηρεσιών που προσέφεραν στην Ουγγαρία ήταν η ανάπτυξη της γεωργίας και η εισαγωγή και η καλλιέργεια του βαμβακιού στις απέραντες εκτάσεις, κυρίως στο Nagyszentmiklós. Στο Nagyszentmiklós ο γιός του Χριστόφορου, Αλέξανδρος, το 1814-24 ανέγειρε ναό και από ότι ξέρουμε πριν το 1848 το χωριό είχε ήδη ινστιτούτο πίστωσης ( σημ. Ἑλλάς Αἰώνιον : Τράπεζα ἐννοεῖ )και δικαστήριο. 


Το 1864 πραγματοποιείται ανέγερση πύργου από τον Kálmán Νάκος, ο οποίος ήταν σημαντικός συλλέκτης και φύλαγε εκεί τους πολλούς θησαυρούς του. 
Το Nagyszentmiklós, σαν κτήμα έγινε διάσημο όταν το 1799 ένας αγρότης του Χριστόφορου ανακάλυψε το αρχαιολογικό εύρημα που σήμερα με το όνομα «χρυσός θησαυρός του Nagyszentmiklós» φυλάγεται στη Βιέννη.

Γιά διαβᾶστε ἐδῶ σχετικά μέ τόν ...παράξενο θησαυρό. Γιατί ὅντως αὐτός ἦταν πολύ παράξενος καί τό ἴδιο παραμένει ἔως καί σήμερα χωρίς ἐπαρκεῖς ἐξηγήσεις...Γιά διαβᾶστε καί ἐδῶ , σχετικά. Προσέξτε πώς τά ἀδέρφια Νάκου τά γράφουν Νάκοβι !

Πάντως εἶναι σημαντικό νά διαβάσετε ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῶν ἀδερφῶν καί τῆς οἰκογενείας Νάκου,στήν Οὐγγαρία καί τό πῶς ἐξελίχθηκαν. Ἐδῶ : Οικογένεια Νάκου

Ὡς βλάχους πάντως,ὅπως τούς ἀναφέρουν,βρέθηκαν μαζύ μέ τούς λοιπούς τῆς φυλῆς τους, στήν περιοχή τῆς Θεσσαλίας. Ἔτσι προφανῶς καί ὑπάρχει σύνδεσις καί μέ τήν γνωστή οἰκογένεια Νάκου,τοῦ πολιτικοῦ καί μεγαλοεπιχειρηματία-ἀρχιτέκτων, ἀπό τήν Μαγνησία ( πολιτικός ἀπό τό κόμμα τῆς ΝουΔου).

Τώρα ἐάν ὑπάρχει καί συγγενική σχέσις μέ τόν κοτζαμπάση Νάκο,πεθερό τοῦ Σωκράτη (παπποῦ) Κόκκαλη,δέν ξέρω ἀλλά καί αὐτό προφανές μοῦ φαίνεται. Ἄλλως τε τό ὄνομα Νάκος δέν εἶναι καί τόσον σύνηθες. Καί τό χρῆμα,οἱ ἀγορές μεγάλων ἐκτάσεων (ἐπί ὀθωμανοκρατίας) ἐ, ὅπως καί νά τό κάνουμε δέν εἶναι καί τόσον ...φυσιολογικόν θέμα... Καί θά ἔλεγα,κυρίως,δέν εἶναι χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν Ἑλλήνων. Καταλαβαίνετε...

Ἐπανερχόμενοι στόν παπποῦ Σωκράτη Κόκκαλη, τίποτε ἄλλο δέν γνωρίζουμε πέραν τοῦ ὀνόματός του. Οὔτε πατέρας ἀναφέρεται οὔτε μητέρα οὔτε,φυσικά καί ἀδέρφια παρά μονάχα πώς γεννήθηκε στήν Ἀράχωβα καί μετέπειτα ὑπῆρξε γυμνασιάρχης στήν Λιβαδειά.

Ἄλλη ἀπορία :

Ἕνας γυμνασιάρχης,πού σημαίνει πώς ἔχει σπουδάσῃ,(ἄρα ὑπῆρχε ἡ οἰκονομική δυνατότης,τότε, περί τά 1860 ! ), πού παντρεύεται καί τήν κόρη τοῦ κοτζαμπάση τῆς περιοχῆς τῆς Λιβαδειᾶς,γιατί δέν ἔχει ἄλλα βιογραφικά στοιχεῖα τῆς οἰκογενείας του; Ποιός ὁ λόγος νά εἶναι κρυμμένα ἤ νά ἀποσιωποῦνται (ἐάν ὑπάρχουν,πού ὑπάρχουν...);

Αὐτό εἶναι ὅντως πολύ περίεργον...

Καί ἀπό αὐτή τήν σχέσιν Σωκράτη - Πολυξένης, γνωρίζουμε τήν ὕπαρξιν ἑνός παιδιοῦ,τοῦ Πέτρου Κόκκαλη πατέρα τοῦ γνωστοῦ σήμερα Σωκράτη Κόκκαλη. Ναί,ναί τοῦ ...ἀντιστασιακοῦ έλασίτη Πέτρου.


Μέχρι καί προτομή τοῦ ἔστησαν,ἀλοίμονον, στόν Γράμμον ! Ναί,ἐκεῖ πού ἡττήθησαν τά κουμμούνια ἔστησαν τήν προτομή τοῦ ἀρχι-κουμμουνιστή ! Ἔτσι,γιά νά δεῖτε,μία φορά ἀκόμη,ποιοί ἐξουσιάζουν αὐτόν τόν τόπον !

Λέει τό βίκιπαίδεια :

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1944 ο Πέτρος Κόκκαλης λόγω και της συμμετοχής του στην αντίσταση αναχώρησε αρχικά για την Γαλλία αλλά το 1947 επέστρεψε στην Ελλάδα και έγινε υπουργός στην Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ανατολική Γερμανία συνεχίζοντας την ακαδημαϊκή του καριέρα.

Δῆλα δή,γιά νά καταλάβω καί ἐγώ ἐπεί δή εἶμαι χαζή,ὡς φαίνεται. Γιατί μέ τήν ἀπελευθέρωσιν ὁ μέγας άντιστασιακός ἔφυγε στήν Γαλλία; Εἶχε κάτι νά φοβηθῆ; Καί τί ἀκριβῶς ἦταν αὐτό (περίεργον πού δέν μᾶς τό ἐξηγοῦν στήν βικιπαίδεια ἀλλά τό θεωροῦν καί ὡς κάτι φυσιολογικόν...). Καί γιατί στήν Γαλλία; Γιαί ὅλοι οἱ πολιτικάντηδες κατέφευγαν στήν Γαλλία; Καί τί ἔκανε 2 χρόνια ἐκεῖ; Πῆρε τίς ὁδηγίες του καί ἦρθε συστημένος μέ τά κουμμούνια γιά ν'ἀναλάβῃ δρᾶσιν;

Ἄσε πού μᾶς παρουσιάζουν τήν  Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση,ὡς κάτι νόμιμον καί ἀπό τόν λαόν ἐκλεγμένη ! Καί βεβαίως τό ἁπολύτως φυσιολογικότατον στήν συνέχεια : Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ανατολική Γερμανία συνεχίζοντας την ακαδημαϊκή του καριέρα.

Πάλι στό φευγιό ὁ μεγάλος ...δημοκράτης καί ἀντιστασιακός ; ! Καί στήν ἀνατολική Γερμανία πού πῆγε δέν ἦταν κανένας τυχαῖος...Προσωπικός φίλος καί ἱατρός τοῦ Βάλτερ Οὔλμπριχτ,τοῦ κουμμουνιστή γερμαναρᾶ πού κυβέρνησε τήν χώρα ἕως τό 1971.

Σκληροπυρηνικός κομμουνιστής, αρνήθηκε να εξομαλύνει τις σχέσεις με τη Δυτική Γερμανία και φέρει την ευθύνη για την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου. Λόγω των στενών σχέσεών του με την ΕΣΣΔ, απέστειλε στρατεύματα για να βοηθήσει τη σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία (1968).(ἐδῶ)

Ἐρώτημα καί ἀπορία ἐκ νέου : Σ'ὁλόκληρη Γερμανία δέν εἶχαν καλούς ἱατρούς; Μέ τά μοῦτρα ἔπεσαν στόν Πέτρο Κόκκαλη,τήν ἱδιοφυΐα; Ἀμέσως μάλιστα μόλις πῆγε ἐκεῖ ἐπέτυχε τέτοιες στενές σχέσεις; ! ! !

Ἔτσι καί ὁ κανακάρης του Σωκράτης μορφώνεται ...ἀναλόγως,καί βεβαίως ἀναλαμβάνει σπουδαῖες θέσεις. Πράκτορας τῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας τῶν κόκκινων γερμαναράδων,γιά τά Βαλκάνια !


Διαβᾶστε τί εἶχε εἰπεῖ ὁ ἀρχιπασόκος καί κὀκκινος Τσίμας,ἀπό τά παλλικάρια τοῦ Παπανδρέα καί τοῦ ΠΑΚ,γιά τόν Κόκκαλη καί τήν δρᾶσιν του ὡς πρακτοράτζα :

«ο κύριος Κόκκαλης είναι Έλληνας πατριώτης, αυτό είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω ως παλιός Διοικητής της ΕΥΠ. Δούλεψε στα Βαλκάνια και αλλού για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα σαν γνήσιος πατριώτης, σαν παιδί αντάρτη, παιδί ΕΛΑΣίτη, και έκανε και πάρα πολύ καλή δουλειά» (ἐδῶ )

Σάν γνήσιος ἐλασίτης,παιδί ἀντάρτη ἦτοι : Κλάρας -Βελουχιώτης « ...3 ἑκατομμύρια ἕλληνες νά μείνουν καί πολύ τους..

Οἱ δρακογενιές πού λέγαμε...Καταλάβατε;

Συνεχίζει τήν δρᾶσιν του ὁ πρακτοράτζας Κόκκαλης καί σήμερα μέ τά ἱδρύματα καί τίς θέσεις πού ἔχει στό ὄνομά του σέ ἀμερικανικό Πανεπιστήμιον, θεσπίσῃ : 

Το 1997 ο Σωκράτης Κόκκαλης ανακηρύχθηκε John Harvard Fellow, αφού συνέστησε το Πρόγραμμα Κόκκαλη στη σχολή Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard.Παράλληλα μέσω του ιδρύματος Κόκκαλη έχει ιδρύσει στην Παιανία το Athens Information Technology που σε συνεργασία με ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, το Πανεπιστήμιο του Carnegie Mellon, παρέχει MSc in INFORMATION NETWORKING (MSIN). Πέραν του MSIN παρέχει και MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION & TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (MSITT) καθώς και το MSc in MANAGEMENT OF BUSINESS, INNOVATION AND TECHNOLOGY (MBIT).(ἐδῶ)

Ἔμ, δέν θά ἀκολουθοῦσε τά βήματα τοῦ πατρός ; Ἐπικεφαλῆς τοῦ παιδομαζώματος,ἐκεῖνος, ...ψαρᾶς αὐτός ! Γιατί, ἔτσι  «ψαρεύουν» τά μεγάλα μυαλά,γιά ὅσους δέν τό πιάσατε μέ τήν πρώτη... Ἄμ, στά γράφουν,στά λένε στά ἴσια ἀφοῦ ξέρουν πώς δέν πρόκειται τίποτα νά καταλάβῃς,λοβοτομημένε μου !

Αὐτά τά ὁλίγα ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Ἀπό τό ΚΚΕ στό (τ)συριζα καί ἀπό τήν ρημάδ στό ποτάμι μέ κατεύθυνσιν τήν ΝουΔου. Βρέ γιά κυττᾶτε ἕναν γνήσιον ...ἐπαναστάτη !Αρχικά δραστηριοποιήθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, ήταν ιδρυτικό μέλος της ΕΑΡ, του Συνασπισμού το ’89-90 και της ΔΗΜΑΡ.Εξελέγη βουλευτής Β' Αθηνών, στις εκλογές του 2007 και του 2009 με το ΣΥΡΙΖΑ, του 2012 με τη Δημοκρατική Αριστερά και του 2015 με το Ποτάμι.(πηγή)


 Ἀλήθεια,πῶς ἔγινε πλούσιος ὁ ἐν λόγῳ ;

Εργάστηκε σαν δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (πηγή)

Ο Γρηγόρης Ψαριανός έχει κάνει αρκετές δουλειές στη ζωή του. Οπως ο ίδιος αναφέρει στο βιογραφικό του έχει εργαστεί ως βιβλιοπώλης, εισπράκτορας, ταξιτζής, τραγουδιστής, διαλογέας του ΟΠΑΠ, ελαιοχρωματισής, μπάρμαν, dj, ενώ έγινε ευρέως γνωστός ως ραδιοφωνικός παραγωγός.(πηγή)

Καλά,ἀπό τέτοιες δουλειές μπορεῖ κανείς νά γίνῃ πλούσιος; ! ! ! Λές νά εἶναι κάτι ...ἄλλο; Χμμμ...

Αδελφός της μητέρας του ήταν ο καπετάνιος του ΕΛΑΣ, Νικηφόρος (πηγή)

Μεγάλη ὑπόθεσις νά εἶσαι ...πολυτάλαντος ! Καί πολύ ...εὐέλικτος !  Καταλαβαίνεις, πότε καί ποῦ, πρέπει νά ...ἀκουμπήσῃς τό τομάρι σου...

 Και ο κοσμοπολίτης Ψαριανός του Ποταμιού πλευρίζει την ΝΔ

 

Εἴπαμε καί πλούσιος καί ...ἐπαναστάτης. Διότι ξέρετε,τί ἐπανάστασιν ἔκανε μέσα του ὁ Ψαριανός, τόσα χρόνια, γιά νά καταλήξῃ πώς, τό ἀποκούμπι του εἶναι ἡ νεοφιλελέ παράταξις; 

 
 

Ἐάν τελικῶς,καταλήξει κατά νουδου μεριά,πῶς θά αἰτιολογήσῃ τήν νέα του ...λατρείαν ; 

Ἔλα ντέ; Ἄν τε,μεγάλη χάριν σοῦ ἔκανα ν'ἀσχοληθῶ μαζύ σου,Σαββατόβραδο ! Ἀλλά,ἔχεις πλάκα,γενικῶς...
 Ἑλλάς Αἰώνιον

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Πώς ἑτοιμάζει τό Βατικανό τήν ὑποδοχήν στόν Ἀντίχριστο (βίντεο)Εδώ και χρόνια εξιχνιάζεται μια μεγάλη συνομωσία με επίκεντρο το Βατικανό που χρησιμοποιεί αστρολογικά δεδομένα με κύριο σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για μια εντυπωσιακή προβολή της εμφάνισης του Αντιχρίστου.


Το Βατικανό ως βάση της θεωρίας εμφάνισης του Αντιχρίστου, χρησιμοποιεί παλιές προφητείες των Μαγιάς που είχαν αναφέρει ότι σε συγκεκριμένο χρόνο θα έρθει ο μεγάλος ηγέτης που θα κυβερνήσει τα έθνη εν ειρήνη. Αυτές οι προφητείες όμως, σύμφωνα με τη Βίβλο, αντιπροσωπεύουν τον προφήτη του ψεύδους, τον Αντίχριστο.


Μια σημαντική ιστορία που επικαλείται επίσης το Βατικανό, είναι η ιστορία με το όραμα της Φατίμα στην Πορτογαλία στις αρχές του 20ου αι. Το όραμα αυτό σχετιζόταν με την εμφάνιση του υπερφυσικού όντος που ταυτίστηκε με την Παναγία, αλλά το εκπληκτικό εδώ είναι ότι σύμφωνα με το Βατικανό επρόκειτο για έναν εξωγήινο.


Το όραμα αυτό ήταν ένα όραμα που είχε δει η Φατίμα, που λέγεται ότι ήταν η Παναγία και η οποία είχε προφητεύσει στη Φατίμα ένα συνταρακτικό γεγονός στο τέλος των καιρών. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι το ίδιο το Βατικανό , για τη συγκεκριμένη ιστορία της Φατίμα αρνήθηκε την παρουσία της Παναγίας ενώ διέδωσε ότι πιθανώς επρόκειτο για την εμφάνιση ενός εξωγήινου όντος.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα Ἐδῶ 

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Τελευτῶμεν ὁσονούπω...

φωτό
Μπορεῖ,πρός τό παρόν,νά παραμένῃ ἡ μεταφορά τοῦ Ἁγίου Φωτός,στό ὑπάρχον καθεστώς,ὅμως σίγουρα ὁ ὅλος ντόρος πού σηκώθηκε δέν ἦταν διόλου τυχαῖος. Καί βέβαιον εἶναι πώς θά ἐπανέλθῃ ἴσως μάλιστα καί μέ μία ἄμεσον ἀπόφασιν πού δέν θά ἀφήνῃ καί πολλά περιθώρια ἀντιδράσεως...

Ὅπως ἡ ἐξαφάνισις τῶν ὀνομασιῶν τῶν νοσοκομείων τῆς Πάτρας ( γενικό νοσοκομεῖον « Ἅγιος Ἀνδρέας» καί Θώρακος «Ἅγιος Λουκᾶς» ) πού ἡ ἑνοποίησίς τους ἐπέφερε καί τήν ἀπάλειψιν τῶν ὀνομασιῶν τῶν Ἁγίων καί πλέον λέγεται ἁπλῶς : Γενικό Νοσοκομεῖον Πατρῶν. 


Γιά σκεφτεῖτε,λοιπόν,σέ μία πόλιν ἡ ὁποῖα εἶναι παγκοσμίως γνωστή ὡς ἡ πόλις τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα (ἐκεῖ δίδαξε καί ἐκεῖ μαρτύρησε ὁ Ἅγιος),καί ὅπου εἶναι πολυοῦχος καί πού πρός τιμήν του δόθηκε ἡ ὀνομασία στό νοσοκομεῖον (εὔλογον γιατί),τολμοῦν νά καταργοῦν,ἔτσι ἁπλῶς,τόν Ἅγιον, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔχει συνδεθῇ μέ τό νοσοκομεῖον,στίς συνειδήσεις ὅλων ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του ! Φαντασθεῖτε τί πρόκειται νά ἔλθῃ ὡς συνέχεια ! 

Θά δοῦμε νά κατεβαίνουν οἱ εἰκόνες ἀπό τά δικαστήρια,τά σχολεῖα (ὅπου ἤδη ἔχουν καταργήσῃ τήν προσευχή,τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν),νά καταργοῦν τά παρεκκλήσια στά νοσοκομεῖα κ.λπ. 

Θυμᾶσθε ἐκείνη τήν ἀπίθανη (τήν Πιπιλῆ,ἐννοῶ) πού ζήτησε νά ἀλλάξουν οἱ ὀνομασίες,στίς στάσεις λεωφορείων,πού ἔχουν ὀνόματα ἁγίων; 

Ἔτσι,σιγά-σιγά νά τά γκρεμίσουνε ὅλα ! Νά μήν μείνῃ τίποτα ὄρθιον ! Τίποτα πού νά κρατᾷ αὐτόν τόν λαό ἐνωμένο εἶτε πρόκειται γιά τήν Πατρίδα,τήν Οἰκογένεια,τήν Θρησκείαν...

Καί μετά,τί; 

Ἔ,μετά ὁ «περιούσιος» δρόμος θά εἶναι ὀρθάνοικτος ...

Μητροπολίτης Πατρών: Αφαιρέθηκε η ονομασία "Άγιος Ανδρέας" από το Γενικό Νοσοκομείο -Επιστολή στον Ξανθό 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Μά πόσο κορόϊδο μπορεῖ νά εἶναι αὐτός ὁ λαός; Πόσο; !

 

 Τί δέν μπορεῖ νά καταλάβῃ,ὅταν ἡ μόρφωσις γιά τούς πολλούς εἶναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ἐλεγχόμενη καί αὐτό ἀκόμη ὅταν ἐπιτρέπεται νά δοθῆ :

ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΙ “ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ” 

Οἱ πολιτικάντηδες ἐξουσιαστές μας, ὅμως, ξέρουν πού πρέπει νά σπουδάσουν τά ...βλαστάρια τους καί στήν ἡμεδαπή καί στήν ἀλλοδαπή :

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕ Ο ΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΠΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΠΕΡΥΣΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ, ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ ΚΑΙ 3 ΕΠΑΘΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!!!
(Καί ἡ καθηγήτρια πού τόν ἔπιασε νά ἀντιγράφῃ «ἐπιβραβεύφθηκε»  μέ ...ἀπόλυσιν !)


Δείτε που σπουδάζουν τα παιδιά των Πολιτικών μας 

ΤΑ GOLDEN BOYS ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΓΑΝΤΖΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΩΡΑ! 

ΎπερΣτοά Ελλάδος - Η συμμορία, η οποία ευθύνεται για την παράδοση της Ελλάδας στους "δανειστές" της - Πληρωμένο "συμβόλαιο θανάτου" ήταν το Μνημόνιο


16.000 € τον χρόνο για τα ιδιωτικά του Τσίπρα απ'τα λεφτά των φορολογουμένων


...Σήμερα, 184 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η σχολή αυτοπροσδιορίζεται ως ελληνικό, ιδιωτικό σχολείο, που αποτελείται από νηπιαγωγείο και δημοτικό. Στα ενημερωτικά σημειώματα για το τι καθιστά ιδιαίτερη τη φοίτηση στη Σχολή Χιλλ, υπογραμμίζεται ο χαρακτήρας της: 

«Ενα δημοκρατικό, ανοιχτό, φιλικό, πειραματικό σχολείο»...

Ο μικρότερος γιος του Αλέξη Τσίπρα θα πάει για δεύτερη χρονιά παιδικό σταθμό στην «Αγκάλη». Από εκεί έχουν περάσει εφοπλιστές και πλήθος άλλων αριστοκρατικών γόνων

 Δεῖτε καί τίς ἐπιλογές τῶν ...στοργικῶν γονιῶν : 

Georgetown University
Χάρβαρντ
London School of Economics
Καί τώρα ἐσύ,λοβοτομημένε μου πού ζεῖς σέ κατάστασιν νιρβάνας,στεῖλε νά σπουδάσῃς τά παιδάκια σου,μέ χίλιες στερήσεις,στά πανεπιστήμια τῆς ἑλλαδικῆς κόκκινης καί ΠΑΝΤΟΤΙΝΗΣ ἐξουσίας...

 
 

Ἄν τε, καλή νύκτα μακάριε ῥαγιᾶ καί ποῦ εἶσαι μήν ξεχάσῃς τήν ἑπομένη φορά νά ἀποδείξῃς πώς παραμένεις Δημοκράτης καί Προοδευτικός...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

Ἐποχές πολιτικῆς ...ὀμορφιᾶς,ἀπό κάθε ἄποψιν !


Ἐμεῖς, δείξαμε πρῶτοι τόν δρόμον,παρακαλῶ...


 Ἐδῶ πού τά λέμε,πάντα διεκδικούσαμε τά πρωτεῖα,γενικῶς... ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Mon Dieu... Αὐτή ἡ... χιμπατζό-γρια, θά εἶναι ἡ ἑπομένη Πρώτη Κυρία τῆς Γαλλίας !!!


ἀπό : Διηνέκης

Αὐτός εἶναι ὁ πολιτικός (μεταπολιτευτικῶς) κόσμος τῆς Ἑλλάδος...Κυριακή 23 Απριλίου 2017

Τράμπ καί ...ἄτυποι ἑβραϊκοί σύμβουλοι


Ζέστανε φίδι τόν χειμῶνα νά σέ φάῃ τό καλοκαίρι 
 
φωτό
Τελικῶς λίγο περίεργα ἐξελίσσονται τά πράγματα στίς ΗΠΑ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ. Μετά τήν «περίεργη» ἀπόφασιν βομβαρδισμοῦ τῆς Συρίας πού πολλοί ὑποστήριξαν πώς ὁφείλετο στίς ...συμβουλές τῆς κόρης του Ἰβάνκα Τράμπ (ἄτυπος σύμβουλος τοῦ ὀβάλ γραφείου,μέ ὅ,τι μπορεῖ νά σημαίνῃ αὐτό) καί πιθανῶς καί τοῦ ἑβραίου γαμβροῦ Τζάρεντ Κούσνερ ἐπίσης ...ἄτυπου συμβούλου(!!),ἔρχεται καί ἡ ἀπόφασις τῆς τηρήσεως τῆς Συμφωνίας ( Ὀμπάμα) μέ τήν Αὐστραλία γιά μετεγκατάστασιν 1250 «προσφύγων» ἀπό τήν Αὐστραλία στίς ΗΠΑ. Ἀπόφασιν,πού ὅταν εἶχε ὑπογραφῆ, ὁ Τράμπ εἶχε χαρακτηρίσῃ ὡς ἀνόητον !

Στήβ Μπάνον - Τζάρεντ Κούσνερ (ὁ ἑβραῖος γαμβρός)-φωτό-

Τώρα,πόσο μετρᾶ ἡ ἐπιρροή τῆς κόρης καί τοῦ ἑβραίου γαμβροῦ,πιθανῶς νά ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Στήβ Μπάνον,τοῦ ἐθνικιστή συμβούλου (ὅπως χαρακτηρίζεται) ἀπό τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ Λευκοῦ Οἴκου. Μία ἀπομάκρυνσις πού σαφῶς ἔχει ἀποδυναμώσῃ τήν έθνικιστική γραμμή τοῦ Τράμπ,μετά ἀπό ἐκείνη (Φεβρουάριος 2017) τήν ἀναγκαστική παραίτησιν, τοῦ Μάϊκλ Φλύν,πού ἦρθε λίγες ἡμέρες μετά τήν δήλωσίν του πώς : τό ἰσλάμ εἶναι καρκίνωμα μέ μεταστάσεις

Ἔτσ,τότε τόν Φεβρουάριο στήν συνομιλία τοῦ Τράμπ μέ τόν αὐστραλό πρωθυπουργό,σχετικά μέ τό θέμα τῆς μετεγκαταστάσεως τῶν «προσφύγων,ὁ Τράμπ πού εἶχε μᾶλλον ἐκνευριστεῖ,εἶχε πεῖ πώς : «θά τό μελετήσῃ». Τελικῶς τό μελέτησε πολύ τό πρᾶγμα καί προφανῶς γι'αὐτό καί ...παραίτησε τόν Φλύν,τόν Μπάνον καί τήρησε ἕως κεραίας τήν ...ἀνόητον συμφωνία !

Πρός τό παρόν φαίνεται πώς τό σιωνιστικό λόμπι ἐξισορροπεῖ τά πράγματα καί μᾶλλον ἀρχίζει νά παίρνῃ καί πάλιν τά ἠνία στά χέρια...Βλέπετε,ὅταν ἐμπλέκεται ἡ οἰκογένεια στήν ἄσκησιν πολιτικῆς ἑνός κράτους,τόσον ἐπιδεικτικῶς μάλιστα,τότε τό ὅποιο ἐθνικό συμφέρον ἀρχίζει νά παρακάμπτεται καί νά προβάλουν οἱ συναγωνισμοί σέ ἀτομικό ἐπίπεδο πού πλησιάζουν στά ὅρια τῶν τελευταίων ἡμερῶν τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας...
 Ἑλλάς Αἰώνιον

Σάββατο 22 Απριλίου 2017

Ἡ κατάντια ἑνός λαοῦ...

Εἰκότως τοίνυν, εἶπον, οὐκ ἐξ ἄλλης πολιτείας τυραννὶς καθίσταται ἢ ἐκ δημοκρατίας, ἐξ οἶμαι τῆς ἀκροτάτης ἐλευθερίας δουλεία πλείστη τε καὶ ἀγριωτάτη.(Πλάτων -Πολιτεία 564α)

Ὅταν ἕνας λαός φθάνει στό σημεῖο νά ἀποζητᾶ τήν τυραννία,αὐτό ἀποδεικνύει πώς βρίσκεται στήν χειρώτερη κατάντια ! 

Πρόκειται γιά λαό ἀγράμματο,ἀπαίδευτον,ἀνιστόρητον ἔναν λαό πού εἶναι ἀνεπίδεκτος μαθήσεως ! 

Διότι τό χείριστο ὅλων εἶναι νά μήν μαθαίνῃς ἀπό τά παθήματά σου. 

 
Ὅμως,

ὅταν αὐτός ὁ λαός ἀποδεικνύει πώς ΜΟΝΟΝ κάτω ἀπό ἕναν βαρύ ζυγό μπορεῖ νά βαδίσῃ στόν δρόμον τῆς προκοπῆς,τότε χίλιες φορές νά ὑπάρξῃ ὁ τύραννος,ὡς ἐξουσιαστής, παρά κάθε ἔνας ἀγύρτης,παρτάκιας,ξεπουλημένος στίς καρέκλες πολιτικάντης ! 

 
 
 
 

Σέ κάθε περίπτωσιν πάντως, αὐτό εἶναι ΚΑΤΑΝΤΙΑ ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον