" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Ὁ Κόκκαλης,ὁ Νάκος καί οἱ δρακογενιές...


Διαβάζουμε, στό βικιπαίδεια, γιά τήν οἰκογένεια τοῦ παπποῦ τοῦ Σωκράτη Κόκκαλη,ἀπό τήν πλευρά τῆς μητρός του Πολυξένης Νάκου  : « Γεννήθηκε στη Λιβαδειά και καταγόταν από την ιστορική οικογένεια των Νάκων ...» ἀναφορά (στό βίκιπαίδεια) βεβαίως, γίνεται γιά τόν θεῖον τῆς Πολυξένης Νάκου κάποιον Λουκᾶ Νάκο (1865-1933) ὁ ὁποῖος ἐκλέγετο βουλευτής μέ τό κόμμα τοῦ (ποίου ἄλλου;) Βενιζέλου. Εἶχε κάνει καί ὑπουργός Οἰκονομίας γιά 11 (ἔνδεκα) ἡμέρες καί Γεωργίας γιά περίπου 2 μῆνες ! Κόρη του ἦταν ἡ συγγραφέας Λιλίκα Νάκου : « σοσσιαλίστρια,φεμινίστρια» ὅπως χαρακτηριστικά μᾶς ...ἐνημερώνει τό βίκιπαίδεια. Ἀλλά, μπορεῖ νά ἦταν κομμουνίστρια,ὅμως, τά σαλόνια τῆς Εὐρώπης ἀγκαζέ τά εἶχε,ὅπως καί τίς ἀνάλογες σπουδές στά Παρίσια... Τέλος πάντων διαβάζουμε καί ἄλλα ...κομμουνιστικά στήν ἐν λόγῳ ἰστοσελίδα,τά ὁποῖα δέν μᾶς πολυ-ἐνδιαφέρουν,ξέρετε γιατί...

Αὐτή ἦταν ἡ προσωπικότης τῆς οἰκογενείας πού μέ καμάρι ἀναφέρεται καί στό λῆμμα : Πέτρος Κόκκαλης (πατήρ τοῦ γνωστοῦ μας Σωκράτη,τοῦ κατασκόπου τῆς Στάζι...), γιά τό γένος τῆς μητέρας του Πολυξένης. Τόσον πολύ «ἱστορική» ἦταν ἡ οἰκογένεια τῶν Νάκων,πού δέν ἀναφέρεται(οὔτε καί βρῆκα κάπου ἀλλοῦ) τό ὄνομα τοῦ ἀδερφοῦ τοῦ Λουκᾶ Νάκου καί παπποῦ τοῦ Σωκράτη Κόκκαλη, οὔτε κἄν τοῦ πατρός τους ! Περίεργον...

Καί ξέρετε γιατί εἶναι περίεργον; Διότι,τό ἔχω εἰπεῖ πολλάκις,ἐπί ὀθωμανοκρατίας τά παιδιά πού εἶχαν τήν δυνατότητα νά σπουδάζουν καί μάλιστα στό ἐξωτερικό,λογικό ἦταν νά προέρχονται ἀπό οἰκογένειες πού εἶχαν τήν ἀνάλογον οἰκονομική ἄνεσιν !

Ἕναν Νικόλαο Νάκο,τόν βρίσκουμε ὡς πρόκριτο (ἤ ἐπί τό σύνηθες Κοτζαμπάσης), στήν Λειβαδιά,τόν καιρό τῆς Ἐπαναστάσεως. Τώρα,τό ποιοί ἦσαν οἱ κοτζαμπάσηδες εἶναι γνωστό. Πῶς ἐπετύγχαναν νά ἔχουν καί μεγάλες ἐκτάσεις καί πολύ χρῆμα,ἐπί τῆς Ὀθωμανοκρατίας,ἔ, αὐτό μᾶλλον τό ὑποπτευόμαστε ὅλοι μας...

φωτό
Μία οἰκογένεια Νάκου,φαίνεται νά ξεκινᾶ ἀπό τήν Αὐστρία (Βιέννη) μέ δύο ἀδέρφια ( Χριστόφορος -Κύριλλος) καί στήν συνέχεια νά ἐγκαθίσταται στήν Οὐγγαρία ὅπου γίνεται μεγάλη καί τρανή ( βαρῶνοι -κόμητες) :  

« Ο Χριστόφορος και ο Κύριλλος Νάκου ήταν ήδη κάτοικοι της Βιέννης όταν στις αρχές του 1780 αγόρασαν τεράστια κτήματα στο νομό Torontal. Οι δύο αδελφοί διεξάγουν την εμπορική τους δραστηριότητα προς όφελος του θησαυροφυλακίου της Βιέννης στην Ιταλία, την Ρωσική Αυτοκρατορία, την Ολλανδία και στα Οθωμανικά εδάφη. Το 1791 η Αυλή, σε αναγνώριση της συμβολής τους στην ανάπτυξη του εμπορίου, τους απονέμει τον τίτλο του βαρόνου...» ( πηγή

Καλά,αὐτά τά ἀδέρφια,μέ τήν ἑλληνική καταγωγή ὅπως λέγεται (βλάχικη στήν οὐσίαν),ἀπό ποῦ ἀκριβῶς κατάγονταν; Γιατί δέν βρίσκουμε σύνδεσιν μέ τίς ῥίζες τῆς οἰκογενείας; Μάλιστα δέ,ὅταν πρόκειται γιά τόσο σπουδαῖα πρόσωπα (ὅπως ἐξελίχθησαν στήν συνέχεια ) δέν θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν οἰκογένεια; Ἔτσι φύτρωσαν δύο ἀδέρφια; Διαβᾶστε ὅμως καί κάτι πολύ σημαντικό γιά τούς συγκεκριμένους :


Στο οικογενειακό κτήμα τους στο Nagyszentmiklós, ο υιός του Χριστοφόρου, ο Αλέξανδρος, λαμβάνει τον τίτλο του κόμη. Μεταξύ των πολλών και μεγάλων υπηρεσιών που προσέφεραν στην Ουγγαρία ήταν η ανάπτυξη της γεωργίας και η εισαγωγή και η καλλιέργεια του βαμβακιού στις απέραντες εκτάσεις, κυρίως στο Nagyszentmiklós. Στο Nagyszentmiklós ο γιός του Χριστόφορου, Αλέξανδρος, το 1814-24 ανέγειρε ναό και από ότι ξέρουμε πριν το 1848 το χωριό είχε ήδη ινστιτούτο πίστωσης ( σημ. Ἑλλάς Αἰώνιον : Τράπεζα ἐννοεῖ )και δικαστήριο. 


Το 1864 πραγματοποιείται ανέγερση πύργου από τον Kálmán Νάκος, ο οποίος ήταν σημαντικός συλλέκτης και φύλαγε εκεί τους πολλούς θησαυρούς του. 
Το Nagyszentmiklós, σαν κτήμα έγινε διάσημο όταν το 1799 ένας αγρότης του Χριστόφορου ανακάλυψε το αρχαιολογικό εύρημα που σήμερα με το όνομα «χρυσός θησαυρός του Nagyszentmiklós» φυλάγεται στη Βιέννη.

Γιά διαβᾶστε ἐδῶ σχετικά μέ τόν ...παράξενο θησαυρό. Γιατί ὅντως αὐτός ἦταν πολύ παράξενος καί τό ἴδιο παραμένει ἔως καί σήμερα χωρίς ἐπαρκεῖς ἐξηγήσεις...Γιά διαβᾶστε καί ἐδῶ , σχετικά. Προσέξτε πώς τά ἀδέρφια Νάκου τά γράφουν Νάκοβι !

Πάντως εἶναι σημαντικό νά διαβάσετε ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῶν ἀδερφῶν καί τῆς οἰκογενείας Νάκου,στήν Οὐγγαρία καί τό πῶς ἐξελίχθηκαν. Ἐδῶ : Οικογένεια Νάκου

Ὡς βλάχους πάντως,ὅπως τούς ἀναφέρουν,βρέθηκαν μαζύ μέ τούς λοιπούς τῆς φυλῆς τους, στήν περιοχή τῆς Θεσσαλίας. Ἔτσι προφανῶς καί ὑπάρχει σύνδεσις καί μέ τήν γνωστή οἰκογένεια Νάκου,τοῦ πολιτικοῦ καί μεγαλοεπιχειρηματία-ἀρχιτέκτων, ἀπό τήν Μαγνησία ( πολιτικός ἀπό τό κόμμα τῆς ΝουΔου).

Τώρα ἐάν ὑπάρχει καί συγγενική σχέσις μέ τόν κοτζαμπάση Νάκο,πεθερό τοῦ Σωκράτη (παπποῦ) Κόκκαλη,δέν ξέρω ἀλλά καί αὐτό προφανές μοῦ φαίνεται. Ἄλλως τε τό ὄνομα Νάκος δέν εἶναι καί τόσον σύνηθες. Καί τό χρῆμα,οἱ ἀγορές μεγάλων ἐκτάσεων (ἐπί ὀθωμανοκρατίας) ἐ, ὅπως καί νά τό κάνουμε δέν εἶναι καί τόσον ...φυσιολογικόν θέμα... Καί θά ἔλεγα,κυρίως,δέν εἶναι χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν Ἑλλήνων. Καταλαβαίνετε...

Ἐπανερχόμενοι στόν παπποῦ Σωκράτη Κόκκαλη, τίποτε ἄλλο δέν γνωρίζουμε πέραν τοῦ ὀνόματός του. Οὔτε πατέρας ἀναφέρεται οὔτε μητέρα οὔτε,φυσικά καί ἀδέρφια παρά μονάχα πώς γεννήθηκε στήν Ἀράχωβα καί μετέπειτα ὑπῆρξε γυμνασιάρχης στήν Λιβαδειά.

Ἄλλη ἀπορία :

Ἕνας γυμνασιάρχης,πού σημαίνει πώς ἔχει σπουδάσῃ,(ἄρα ὑπῆρχε ἡ οἰκονομική δυνατότης,τότε, περί τά 1860 ! ), πού παντρεύεται καί τήν κόρη τοῦ κοτζαμπάση τῆς περιοχῆς τῆς Λιβαδειᾶς,γιατί δέν ἔχει ἄλλα βιογραφικά στοιχεῖα τῆς οἰκογενείας του; Ποιός ὁ λόγος νά εἶναι κρυμμένα ἤ νά ἀποσιωποῦνται (ἐάν ὑπάρχουν,πού ὑπάρχουν...);

Αὐτό εἶναι ὅντως πολύ περίεργον...

Καί ἀπό αὐτή τήν σχέσιν Σωκράτη - Πολυξένης, γνωρίζουμε τήν ὕπαρξιν ἑνός παιδιοῦ,τοῦ Πέτρου Κόκκαλη πατέρα τοῦ γνωστοῦ σήμερα Σωκράτη Κόκκαλη. Ναί,ναί τοῦ ...ἀντιστασιακοῦ έλασίτη Πέτρου.


Μέχρι καί προτομή τοῦ ἔστησαν,ἀλοίμονον, στόν Γράμμον ! Ναί,ἐκεῖ πού ἡττήθησαν τά κουμμούνια ἔστησαν τήν προτομή τοῦ ἀρχι-κουμμουνιστή ! Ἔτσι,γιά νά δεῖτε,μία φορά ἀκόμη,ποιοί ἐξουσιάζουν αὐτόν τόν τόπον !

Λέει τό βίκιπαίδεια :

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1944 ο Πέτρος Κόκκαλης λόγω και της συμμετοχής του στην αντίσταση αναχώρησε αρχικά για την Γαλλία αλλά το 1947 επέστρεψε στην Ελλάδα και έγινε υπουργός στην Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ανατολική Γερμανία συνεχίζοντας την ακαδημαϊκή του καριέρα.

Δῆλα δή,γιά νά καταλάβω καί ἐγώ ἐπεί δή εἶμαι χαζή,ὡς φαίνεται. Γιατί μέ τήν ἀπελευθέρωσιν ὁ μέγας άντιστασιακός ἔφυγε στήν Γαλλία; Εἶχε κάτι νά φοβηθῆ; Καί τί ἀκριβῶς ἦταν αὐτό (περίεργον πού δέν μᾶς τό ἐξηγοῦν στήν βικιπαίδεια ἀλλά τό θεωροῦν καί ὡς κάτι φυσιολογικόν...). Καί γιατί στήν Γαλλία; Γιαί ὅλοι οἱ πολιτικάντηδες κατέφευγαν στήν Γαλλία; Καί τί ἔκανε 2 χρόνια ἐκεῖ; Πῆρε τίς ὁδηγίες του καί ἦρθε συστημένος μέ τά κουμμούνια γιά ν'ἀναλάβῃ δρᾶσιν;

Ἄσε πού μᾶς παρουσιάζουν τήν  Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση,ὡς κάτι νόμιμον καί ἀπό τόν λαόν ἐκλεγμένη ! Καί βεβαίως τό ἁπολύτως φυσιολογικότατον στήν συνέχεια : Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ανατολική Γερμανία συνεχίζοντας την ακαδημαϊκή του καριέρα.

Πάλι στό φευγιό ὁ μεγάλος ...δημοκράτης καί ἀντιστασιακός ; ! Καί στήν ἀνατολική Γερμανία πού πῆγε δέν ἦταν κανένας τυχαῖος...Προσωπικός φίλος καί ἱατρός τοῦ Βάλτερ Οὔλμπριχτ,τοῦ κουμμουνιστή γερμαναρᾶ πού κυβέρνησε τήν χώρα ἕως τό 1971.

Σκληροπυρηνικός κομμουνιστής, αρνήθηκε να εξομαλύνει τις σχέσεις με τη Δυτική Γερμανία και φέρει την ευθύνη για την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου. Λόγω των στενών σχέσεών του με την ΕΣΣΔ, απέστειλε στρατεύματα για να βοηθήσει τη σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία (1968).(ἐδῶ)

Ἐρώτημα καί ἀπορία ἐκ νέου : Σ'ὁλόκληρη Γερμανία δέν εἶχαν καλούς ἱατρούς; Μέ τά μοῦτρα ἔπεσαν στόν Πέτρο Κόκκαλη,τήν ἱδιοφυΐα; Ἀμέσως μάλιστα μόλις πῆγε ἐκεῖ ἐπέτυχε τέτοιες στενές σχέσεις; ! ! !

Ἔτσι καί ὁ κανακάρης του Σωκράτης μορφώνεται ...ἀναλόγως,καί βεβαίως ἀναλαμβάνει σπουδαῖες θέσεις. Πράκτορας τῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας τῶν κόκκινων γερμαναράδων,γιά τά Βαλκάνια !


Διαβᾶστε τί εἶχε εἰπεῖ ὁ ἀρχιπασόκος καί κὀκκινος Τσίμας,ἀπό τά παλλικάρια τοῦ Παπανδρέα καί τοῦ ΠΑΚ,γιά τόν Κόκκαλη καί τήν δρᾶσιν του ὡς πρακτοράτζα :

«ο κύριος Κόκκαλης είναι Έλληνας πατριώτης, αυτό είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω ως παλιός Διοικητής της ΕΥΠ. Δούλεψε στα Βαλκάνια και αλλού για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα σαν γνήσιος πατριώτης, σαν παιδί αντάρτη, παιδί ΕΛΑΣίτη, και έκανε και πάρα πολύ καλή δουλειά» (ἐδῶ )

Σάν γνήσιος ἐλασίτης,παιδί ἀντάρτη ἦτοι : Κλάρας -Βελουχιώτης « ...3 ἑκατομμύρια ἕλληνες νά μείνουν καί πολύ τους..

Οἱ δρακογενιές πού λέγαμε...Καταλάβατε;

Συνεχίζει τήν δρᾶσιν του ὁ πρακτοράτζας Κόκκαλης καί σήμερα μέ τά ἱδρύματα καί τίς θέσεις πού ἔχει στό ὄνομά του σέ ἀμερικανικό Πανεπιστήμιον, θεσπίσῃ : 

Το 1997 ο Σωκράτης Κόκκαλης ανακηρύχθηκε John Harvard Fellow, αφού συνέστησε το Πρόγραμμα Κόκκαλη στη σχολή Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard.Παράλληλα μέσω του ιδρύματος Κόκκαλη έχει ιδρύσει στην Παιανία το Athens Information Technology που σε συνεργασία με ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, το Πανεπιστήμιο του Carnegie Mellon, παρέχει MSc in INFORMATION NETWORKING (MSIN). Πέραν του MSIN παρέχει και MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION & TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (MSITT) καθώς και το MSc in MANAGEMENT OF BUSINESS, INNOVATION AND TECHNOLOGY (MBIT).(ἐδῶ)

Ἔμ, δέν θά ἀκολουθοῦσε τά βήματα τοῦ πατρός ; Ἐπικεφαλῆς τοῦ παιδομαζώματος,ἐκεῖνος, ...ψαρᾶς αὐτός ! Γιατί, ἔτσι  «ψαρεύουν» τά μεγάλα μυαλά,γιά ὅσους δέν τό πιάσατε μέ τήν πρώτη... Ἄμ, στά γράφουν,στά λένε στά ἴσια ἀφοῦ ξέρουν πώς δέν πρόκειται τίποτα νά καταλάβῃς,λοβοτομημένε μου !

Αὐτά τά ὁλίγα ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου