" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Ἀλήθεια γιατί ἡ ἑλλαδική κυβέρνησις κατεψήφισε τό ψήφισμα τῆς UNESCO κατά τοῦ Ἰσραήλ ; Ἁπλῶς, διότι εἶναι ὑποταγμένη,πλήρως,στόν σιωνισμόν !

φωτό

UNESCO συνέταξε ἕνα ψήφισμα κατά τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἰσραήλ,ὡς κατοχικῆς δυνάμεως στήν Ἱερουσαλήμ καί τήν λωρίδα τῆς Γάζας. Τό ψήφισμα αὐτό ἐνῶ ὑποστηρίχθηκε ἀπό 22 χῶρες,ἡ ἑλλαδική κυβέρνησις τό κατεψήφισε μαζύ μέ τίς : ΗΠΑ,Γερμανία,Ἰταλία,Ἀγγλία,Ὀλλανδία,Λιθουανία,Οὐκρανία,Παραγουάη,Τόγκο. 23 χῶρες ἀπεῖχαν.
φωτό

Τό ψήφισμα τῆς UNESCO « ζητεί από το Ισραήλ, ως «κατεχόμενη δύναμη», να σταματήσει «τις συνεχιζόμενες εκσκαφές, τη δημιουργία σηράγγων, τα έργα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», την οποία οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν ως πρωτεύουσα του μελλοντικού κράτους τους. Το κείμενο «υπενθυμίζει όλα τα μέτρα που έχει λάβει το Ισραήλ, μια δύναμη κατοχής, που έχουν αλλοιώσει ή έχουν στόχο να αλλοιώσουν το καθεστώς της ιερής πόλης της Ιερουσαλήμ», κυρίως τον νόμο για την προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.» (ἀπό ἐδῶ)

Μπορεῖ νά μᾶς ἐξηγήσῃ,κάποιος ἀπό τήν κυβέρνησιν μέ ποιό σκεπτικό κατεψήφισαν τό ψήφισμα τῆς  UNESCO ; Ἄς μᾶς δώσῃ τίς κατάλληλες καί πειστικές ἀπαντήσεις,μπορεῖ; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ. 

Ἄλλως τε,σιγά μήπως καί σκέφτηκαν ἐπί τοῦ θέματος ! Μία ἐντολή ἔλαβαν γιά τό ποιά θέσιν θά κρατήσουν, κατ' εὐθεῖαν μάλιστα ἀπό τήν κυβέρνησιν Ἰσραήλ,καί τό θέμα θεωρήθηκε λῆξαν ! 

Ἔμ,βλέπεις ἔχουν καί πιό σοβαρά θέματα νά ἀσχοληθοῦν (πῶς νά παρουσιάσουν τό 4ο μνημόνιον ὡς ἐπιτυχία τοῦ σκληροῦ ἀγῶνος τους μέ τούς διεθνεῖς τοκογλύφους), μέ ψηφίσματα τῆς UNESCO θά καταπιάνονταν,πόσῳ  δέ μάλιστα,ὅταν αὐτά καταφέρονται κατά τῶν ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ τους; ! ! ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου