" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Ὦ,ναί ἕνα ἀπό τά κυρίαρχα πλέον συνθήματα : ΚΑΤΩ Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ

Ἔπεσε καί ἡ Κρήτη ! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου