" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Φεύγει ἕνας ἔρχονται ἑκατό ! Δρακογενιές...


Μιλᾶμε γιά δρακογενιές ἑδραιωμένες στήν κρατική ἐξουσία. 


Ἔφυγε ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ; Ἔ, ἕτοιμος εἶναι ἕνας ἀκόμη νά καθήσῃ στήν πλάτη μας. 


Ἔχουν ξεκινήσῃ ἐδῶ καί 200 περίπου,χρόνια καί εἶναι ἀτελείωτοι...

Ὁ γενάρχης τῆς οἰκογένειας, Κωνσταντίνος Κων. Μητσοτάκης (1845-1898) εἰκών
Οἰκογένεια Μητσοτάκη

Έρευνα για την αδελφή του Κυριάκου, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη ξεκίνησαν οι γαλλικές αρχές 

Κατερίνα Μητσοτάκη: Οι δύο γάμοι και ο αγαπημένος ανηψιός του Κυριάκου 

Καί φυσικά δέν εἶναι μόνον ὅσοι ἔχουν τό ἐπίθετον Μητσοτάκης,ἀλλά καί πολλοί ἀκόμη πού ἐπίσης βρίσκονται στόν ἀφρό τῆς ἐξουσίας,ἀκόμη καί ὅπου δέν μπορεῖτε νά φαντασθεῖτε :

Παντελῆς Βιρβιδάκης,γενικός δ/ντής ἱδρύματος "Κων/νος Μητσοτάκης".

Ὁ ἀδερφός του,Κυριάκος,βουλευτής,πρώην ὑφυπουργός ἀνάπτυξης,πρώην δήμαρος Χανίων. Ἄ, ἔχει κάνει καί συντονιστής για τη διαχείριση ἀπορριμμάτων,ἐπί Σαμαρᾶ. 

Γεώργιος Στεφανάκης, δικηγόρος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

Καί βεβαίως-βεβαίως οἱ ἀπόγονοι τῆς Ντόρας,οἱ Μπακογιαναῖοι :

Ὁ Ἐρυθρός Σταυρός, ἡ Ἀλεξία Μπακογιάννη καί τό χρέος τῆς κυβέρνησης!

Κώστας Μπακογιάννης: Ο έρωτας με την Σία,Το διαζύγιο,το εξώγαμο 
(τώρα περιμένει ἀκόμη ἕνα παιδί καί αὐτό ἐκτός γάμου...) 

Γι'αὐτό σᾶς λέω,δρακογενιές πού δέν τελειώνουν ποτέ καί μᾶς πίνουν,κυριολεκτικῶς,τό αἷμα ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου