" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Στήν « σοβιετική κοινωνία πρότυπον», Γαρούφω,ξέχασες τόν νόμον Στάλιν κατά τῆς ὁμοφυλοφιλίας ...


Ἡ μπολσεβίκα τῆς Ἐκάλης,ὅταν θέλει νά βγῇ στήν ἐπικαιρότητα,πετάει καμμία σαχλαμάρα,ἔτσι γιά νά ξεσηκώσῃ ἀντιδράσεις καί νά ἀσχοληθοῦν μαζύ της. Μία παρόμοια μποῦρδα ὁλκῆς καί τά περί «κοινωνίας προτύπου,ἡ σοβιετική κοινωνία»!

Ὅμως,ἐπεί δή ἡ μπολσεβίκα,ἔχει παραδεχθῇ τήν ...διαφορετικότητά της,παρέλειψε νά μᾶς περιγράψῃ ποίαν ἀντιμετώπισιν εἶχαν οἱ ὁμοφυλόφιλοι στήν «κοινωνία πρότυπον» τῆς Σοβιετίας. Ἤ,ὁπου δέν μᾶς συμφέρει σφυρίζουμε ἀδιαφόρως ;


Ἀλλά πάλιν,μπορεῖ, ἐπεί δή οἱ λεσβίες δέν συμπεριελήφθησαν στά μέτρα κατά τῆς ὁμοφυλοφιλίας,νά πιστεύῃ ἡ μπολσεβίκα μέ τίς βιλάρες καί τίς θερμαινόμενες πισίνες,πώς ὅλα καλῶς ἦσαν καμωμένα. Ἄρα ῥατσισμός,κυρά -Γαρούφω ;

Βρέ ἀριστεράντζες,δέν γνωρίζετε πώς ὁ Στάλιν εἶχε κάνει νόμον πού τιμωροῦσε τούς ὁμοφυλοφίλους ἕως καί μέ 5 χρόνια καταναγκαστικῶν ἔργων στά γκούλαγκ τῆς Σιβηρίας ; Καί καταλαβαίνετε,φαντάζομαι τί σήμαινε αὐτό γιά τούς ὁμοφυλοφίλους,ἔ; 

Ἔ, πρέπει νά τόν γνωρίζετε,διότι μόλις τό 1993,καταργήθηκε ὁ νόμος αὐτός στήν Ῥωσσίαν !

Τά ἴδια καί χειρώτερα,ἐκεῖ ἔπεφτε ἐκτέλεσις πού πήγαινε σύννεφο,στήν ἀγαπημένη τους (ἕως καί σήμερα πού ἔγινε ὑποτακτικό δουλάκι τῶν ΗΠΑ) Κούβα. Καί μάλιστα ἀπό τόν ΠΟΛΥ-ἀγαπημένον τους Τσέ. Τόν Ἐρνέστο τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἔδωσε σέ κάποιο ἀπό τά παιδιά του (τά ἐξώγαμα) ὁ Axel Chipra.

Ἐρνέστο Τσέ Γκεβάρα...ἐκτελέσεις ὁμοφυλοφίλων γιά τό καλόν τῆς ἐπαναστάσεως...

Ἄν τε,ἀριστεράντζες, νά κάνετε κανένα μπάνιο νά φύγῃ ἡ μπίχλα, πού ἐκτός ἀπό τό σῶμα σας,ἔχει κατακλύσῃ καί τόν ὑποτυπώδη ἐγκέφαλό σας. Ἄν τε,γιατί τό πολύ δούλεμα (μεταξύ σας) βλάπτει σοβαρῶς,ἀπό κάθε ἄποψιν !

Γιά τήν ἱστορίαν νά ἀναφέρουμε πώς, ὁ Ποῦτιν,τό καλοκαίρι τοῦ 2013,ψήφισε νόμον ΚΑΤΑ τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς προπαγάνδας στά σχολεῖα. Ἄλλως τε,ἡ ῥωσσική κοινωνία,δείχνει νά εἶναι πολύ εὐαίσθητη στό θέμα αὐτό ( σέ δημοσκόπισιν πού ἔγινε τόν Μάϊο τοῦ 2012,τό 80%  τάχθηκε ὑπέρ τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς gay προπαγάνδας στούς ἀνηλίκους. Καί τό 40% θεωροῦσαν πώς πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται ὡς ἔγκλημα ἡ ὁμοφυλοφιλία (αὐτοί προφανῶς νοσταλγοῦσαν τόν νόμον Στάλιν !).

Βεβαίως ἐμεῖς ἐδῶ,πράττουμε ἀκριβῶς τό ἀντίθετον ! Γιατί; Γιά σκεφθεῖτε,ὀλίγον,μέ ποιόν τρόπον θά μποροῦσαν νά κάνουν τούς Ἕλληνες ἀκινδύνους ; Ἔ, ναί,ἕνας τρόπος εἶναι ΚΑΙ αὐτός ἐξ'οὗ καί ἡ υἱοθέτησις ἀπό τό ὑπουργεῖον Ἀ-παιδείας τῶν προγραμμάτων πού προπαγανδίζουν τήν ὁμοφυλοφιλίαν.

Το «πολύχρωμο σχολείο» 


Κοιμήσου,λοβοτομημένε μου ῥαγιᾶ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου